Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. WEBER, Pavel, Dana WEBEROVÁ a František NÉMETH. Diabetes mellitus ve stáří. 2. vyd. Bratislava: HERBA, 2022. s. 464-476. Geriatria, 2. vydání. ISBN 978-80-8229-020-5.
 2. WEBEROVÁ, Dana, František NÉMETH a Pavel WEBER. Nemoci žil. Bratislava: HERBA, 2022. s. 268-280. Geriatria, 2. vydání. ISBN 978-80-8229-020-5.
 3. FRANTIŠEK, Németh a Dana WEBEROVÁ. Periferné artériové ochorenie dolných končatín. 2. vyd. Bratislava: HERBA, 2022. s. 280-282. HERBA, 2. vydání. ISBN 978-80-8229-020-5.
 4. WEBEROVÁ, Dana. Polyfarmakoterapie v self-režii polymorbidní geriatrické pacientky. In Brněnský geriatrický den. 2022.
 5. 2021

 6. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ a Dana WEBEROVÁ. Nové trendy v přístupu k léčbě diabetu 2.typu – postřehy a benefity v ambulantní praxi diabetologa. Klinická farmakologie a farmacie. Olomouc: Solen s.r.o., 2021, roč. 35, č. 4, s. 118-123. ISSN 1212-7973. doi:10.36290/far.2021.027.
 7. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Dana WEBEROVÁ a Katarína BIELAKOVÁ. Sociální charakteristiky akutně hospitalizovaných seniorů a dynamika jejich změn během 25 let na geriatrii. Geriatrie a gerontologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2021, roč. 10, č. 3, s. 160-166. ISSN 1805-4684.
 8. 2020

 9. PRUDIUS, Vadim, Dana WEBEROVÁ, Tomáš HANSLÍK, Adam PEŠTÁL, Ivan ČAPOV a Pavel WEBER. Kazuistika femorální Richterovy kýly u geriatrické pacientky. Geriatrie a gerontologie. Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2020, roč. 9, č. 3, s. 161-163. ISSN 1805-4684.
 10. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Dana WEBEROVÁ a Katarína BIELAKOVÁ. Trajektorie změn I v přístupu k terapii diabetu 2. typu v postproduktivním věku během uplynulých 12 let, perorální antidiabetika - vlastní zkušenost. Geriatrie a gerontologie. Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2020, roč. 9, č. 3, s. 123-129. ISSN 1805-4684.
 11. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Dana WEBEROVÁ a Katarína BIELAKOVÁ. Trajektorie změn II v přístupu k terapii diabetu 2. typu v postproduktivním věku injekčními preparáty (inkretiny a inzulin) v letech 2008-2019 - vlastní zkušenost. Geriatrie a gerontologie. Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2020, roč. 9, č. 3, s. 130-136. ISSN 1805-4684.
 12. 2019

 13. WEBEROVÁ, Dana, Pavel WEBER, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Katarína BIELAKOVÁ a Vadim PRUDIUS. Clinical Cases Of Retroperitoneal Hematoma In Old Age – Our Experiences. In 15th EUGMS International Congress of the European Geriatric Medicine Society. 2019.
 14. WEBER, Pavel, Dana WEBEROVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana MELUZÍNOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Katarína BIELAKOVÁ, Jana HRUBANOVÁ a Vlasta POLCAROVÁ. Falls in anaemic hospitalized elderly patients in 2012-2016 - mutual relationships. Advances in Gerontology. Eskulap, 2019, roč. 32, č. 5, s. 787-794, 9 s. ISSN 1561-9125.
 15. EFFENBERGEROVÁ, Tereza, Denis LEKEŠ, Dana WEBEROVÁ, Ondřej VÝŠKA, Martina NEVRTALOVÁ, Šárka BUŘILOVÁ, Adam LUKÁČ, Marek ŠKORŇA, Hana ŠIMÁČKOVÁ, Petra VACKOVÁ a Katarína BIELAKOVÁ. Klinická propedeutika pro bakalářské studium - aktualizace podkladů pro 14 přednášek. Brno: Masarykova univerzita Lékařská fakulta, 2019.
 16. PRUDIUS, Dana. KURKUMIN A JEHO POTENCIÁL U ALZHEIMEROVY DEMENCE. In XXI. Brněnský geriatrický den a 13. Brněnsko-bratislavské gerontologické sympozium. 2019.
 17. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ a Dana WEBEROVÁ. New possibilities and their usage in the changing therapeutic strategy in older diabetics type 2 in the years 2008-2018 – own experiences. In EUGMS. Eur Geriatr Med (2019) 10 (Suppl 1):S1–S325. Springer Verlag. 15th International Congress of the European Geriatric Medicine Society 25–27 September 2019, Krakow, 2019. s. 185. ISSN 1878-7657.
 18. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ a Dana WEBEROVÁ. Trajectory of changes in an approach to treatment of type 2 diabetes in the years 2008-2018. In Nobutaro Ban. Abstractbook - WONCA Asia Pacific Regional Conference 2019, Kyoto, Japan. https://reg.c-linkage.co.jp/. Kyoto, Japan: WONCA Asia Pacific Regional Conference 2019, Kjoto, Japan, 2019. s. woncaaprjpca2019/The 10th Annu.
 19. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ a Dana WEBEROVÁ. Změny v přístupu k léčbě diabetu 2. typu – poznatky a zkušenosti z ambulantní praxe 2008 – 2019. In XVIII. SLOVENSKÝ GERIATRICKÝ KONGRES s medzinárodnou účasťou a 45. GRESSNEROVE DNI. 2019.
 20. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ a Dana WEBEROVÁ. Změny v přístupu k terapii diabetu 2.typu během posledních 11 let v diabetologické ambulanci. In 55.Diabetologické dny, Luhačovice. 2019. ISSN 1211-9326.
 21. 2018

 22. WEBEROVÁ, Dana. Farmakoterapie ve stáří a její zvláštnosti. In Geriatrie pro praxi III, Nemocnice Valtice s.r.o. 2018.
 23. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ a Dana WEBEROVÁ. Hypoglykémie- problém terapie diabetu ve stáří. In XVII. Slovenský geriatrický kongres s medzinárodnou účasťou a 44.Grešnerovy geriatrické dni, Štrbské Pleso. 2018.
 24. PRUDIUS, Dana, Pavel WEBER, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana MELUZÍNOVÁ, Katarína BIELAKOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Tomáš NEBESKÝ a Lubomír MRHAČ. Plicní embolie ve stáří - představuje diabetes mellitus riziko? Geriatrie a gerontologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2018, roč. 7, č. 4, s. 141-146. ISSN 1805-4684.
 25. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Katarína BIELAKOVÁ, Ondřej VÝŠKA, Soňa SURKOVÁ, Dana PRUDIUS a Kamila GREPLOVÁ. Polyfarmakoterapie ve stáří - lékové interakce nejčastěji předepisovaných lékových skupin v kardiologii. Kardiologická revue - Interní medicína. Praha: Ambit Media, a.s., 2018, roč. 20, č. 1, s. 22-28. ISSN 1212-4540.
 26. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Dana PRUDIUS a Katarína BIELAKOVÁ. Poruchy termoregulace a jejich význam ve vyšším věku. Vnitřní lékařství. Brno: Facta Medica, 2018, roč. 64, č. 11, s. 1091-1097. ISSN 0042-773X.
 27. PRUDIUS, Dana, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ a Pavel WEBER. Přínosy a rizika profylaxe tromboembolické nemoci u geriatrického pa­cienta. Kardiologická revue - Interní medicína. Praha: Ambit Media, a.s., 2018, roč. 20, č. 1, s. 36-40. ISSN 1212-4540.
 28. WEBEROVÁ, Dana, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ a Pavel WEBER. Přínosy a rizika profylaxe tromboembolické nemoci u geriatrického pa­cienta. Kardiologická revue. Ambit Media a.s., 2018, roč. 2018, 20(1), s. 36-40. ISSN 1212-4540.
 29. WEBEROVÁ, Dana. Specifika farmakoterapie ve stáří. In Terapie integrované do nejběžnějších chronických degenerativních onemocnění: Inovace, výzkum a některé klinické výsledky. 2018.
 30. WEBEROVÁ, Dana. Specifika farmakoterapie ve stáří, léčiva nevhodná ve stáří. In XVI. kongres praktických lékařů v Olomouci. 2018.
 31. 2017

 32. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ a Dana WEBEROVÁ. Pozdní komplikace diabetu 2.typu přistupujeme k nim dostatečně efektivně? 2017.
 33. PRUDIUS, Dana, Pavel WEBER, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana MELUZÍNOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ a Katarína BIELAKOVÁ. Pulmonary embolism in the hospitalized 65+ in relation to presence of diabetes in 2007–2015. Advances in gerontology = Uspekhi gerontologii / Rossiiskaia akademiia nauk, Gerontologicheskoe obshchestvo. Sankt-Peterburg: Ėskulap, 2017, roč. 30, č. 5, s. 703-708. ISSN 1561-9125.
 34. PRUDIUS, Vadym, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Dana PRUDIUS a Zdeněk KALA. Vascular anatomy of the stomach related to resection procedures strategy. Surgical and Radiologic Anatomy. Paris: Springer France, 2017, roč. 39, č. 4, s. 433-440. ISSN 0930-1038. doi:10.1007/s00276-016-1746-2.
 35. 2016

 36. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Dana PRUDIUS a Katarína BIELAKOVÁ. Akutní a pozdní komplikace diabetu - představují významný problém ve vyšším věku? Geriatrie a gerontologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 5, č. 4, s. 196-201. ISSN 1805-4684.
 37. BIELAKOVÁ, Katarína, Emmanuela FERNANDOVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Pavel WEBER, Dana PRUDIUS a Josef BEDNAR. Can we improve the therapy of Clostridium difficile infection in elderly patients? Wiener klinische Wochenschrift. Wien: Springer Wien, 2016, roč. 128, 15-16, s. 592-598. ISSN 0043-5325. doi:10.1007/s00508-016-1056-z.
 38. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Dana PRUDIUS a Katarína BIELAKOVÁ. Polyfarmakoterapie nahlížená nejen prismatem multimorbidity, ale jako další geriatrický syndrom. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2016, roč. 62, Suppl 3, s. "3S135"-"3S139", 5 s. ISSN 0042-773X.
 39. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ a Dana PRUDIUS. Polypharmacy: A Key Issue of Contemporary Geriatric Medicine. In David P. Morales. Drug Overdoses and Alcohol Withdrawal: Prevalence, Trends and Prevention. New York: Nova Science Publishers, 2016. s. 107-140. Substance Abuse Assessment, Interventions and Treatment. ISBN 978-1-63483-873-3.
 40. PRUDIUS, Dana a Pavel WEBER. Pulmonary Embolism in Old Age: Has It Any Exceptionality And Uniqueness? In Leon V. Berhardt. Advances in Medicine and Biology. New York: Nova Science Publishers, 2016. s. 211-231. Volume 97. ISBN 978-1-63484-710-0.
 41. 2015

 42. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Dana PRUDIUS a Katarína BIELAKOVÁ. Analysis of the Occurrence of Geriatric Giants during 17 years. In 11th International Congress of the European Union Geriatric Medicine Society - Geriatric medicine for future Europeans - Successful aging creates new challenges; Oslo. 2015. ISSN 1878-7649.
 43. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ a Dana WEBEROVÁ. Diabetes ve vyšším věku. In Hana Matějovská Kubešová. Vybrané klinické stavy u seniorů. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2015. s. 7-28. Aeskulap. ISBN 978-80-204-3394-7.
 44. WEBER, Pavel, Dana PRUDIUS a Hana MELUZÍNOVÁ. Geriatrická multimorbidita – jeden z klíčových problémů současné medicíny. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2015, roč. 61, č. 12, s. 1042-1048. ISSN 0042-773X.
 45. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ a Dana PRUDIUS. Multimorbidita nahlížená prismatem polyfarmakoterapie a vice versa. In XVII. Brněnský geriatrický den; Brno. 2015. ISBN 978-80-210-7773-7.
 46. MELUZÍNOVÁ, Hana, Pavel WEBER a Dana WEBEROVÁ. Nejčastější etiologie mikrocytárních anemií u seniorů. In Hana Matějovská Kubešová. Vybrané klinické stavy u seniorů. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2015. s. 58-69. Aeskulap. ISBN 978-80-204-3394-7.
 47. PRUDIUS, Vadym, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA a Dana PRUDIUS. Neovaskularizace žaludku po ischemickém conditioningu. In XV. Bedrnův den, Hradec Králové. 2015.
 48. WEBEROVÁ, Dana, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Pavel WEBER, Vadym PRUDIUS, Vlasta POLCAROVÁ, Hana MELUZÍNOVÁ a Katarína BIELAKOVÁ. Poruchy příjmu tekutin a iontové dysbalance u starších nemocných. In Hana Matějovská Kubešová. Vybrané klinické stavy u seniorů. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2015. s. 130-140. Aeskulap. ISBN 978-80-204-3394-7.
 49. WEBER, Pavel, Dana PRUDIUS, Hana MELUZÍNOVÁ a Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ. Specifika gastrointestinálního traktu ve stáří a některých vybraných chorob GIT. Geriatria. Bratislava: Slovenská gerontologická a geriatrická spoločnosť SLS, 2015, roč. 2015, č. 2, s. 65-73. ISSN 1335-1850.
 50. PRUDIUS, Dana, Vadym PRUDIUS, Pavel WEBER, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ a Vlasta POLCAROVÁ. Úskalí antikoagulační terapie v pozdním stáří – případy retroperitoneálního hematomu. In XVII. Brněnský geriatrický den; Brno. 2015. ISBN 978-80-210-7773-7.
 51. 2014

 52. MELUZÍNOVÁ, Hana, Pavel WEBER, Dana PRUDIUS a Katarína BIELAKOVÁ. Anemie z nedostatku železa a geriatrická medicína. Geriatrie a gerontologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2014, roč. 3, č. 4, s. 179-182. ISSN 1805-4684.
 53. BIELAKOVÁ, Katarína, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Pavel WEBER a Dana PRUDIUS. Clostridium difficile - a dangerous pathogen for older persons. Geriatrie a gerontologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2014, roč. 3, č. 4, s. 171-174. ISSN 1805-4684.
 54. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ a Dana PRUDIUS. Cukrovka jako civilizační nemoc a zásadní problém geriatrické medicíny. In Stolička M. Sborník XVIII. Gerontologické dny Ostrava, Motto kongresu: „60+ A KVALITA ŽIVOTA. Ostrava, 2014. s. 1-5, 6 s.
 55. PRUDIUS, Dana, Pavel WEBER, Hana MELUZÍNOVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Katarína BIELAKOVÁ a Petr CANOV. Deceased elderly in-patients with pulmonary embolism. Bratislavské lekárské listy. Bratislava: Comenius University, 2014, roč. 115, č. 12, s. 786-790. ISSN 0006-9248. doi:10.4149/BLL_2014_152.
 56. PRUDIUS, Dana, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Pavel WEBER, Vadym PRUDIUS, Vlasta POLCAROVÁ a Katarína BIELAKOVÁ. Dehydratace ve stáří. Geriatrie a gerontologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2014, roč. 3, č. 4, s. 188-190. ISSN 1805-4684.
 57. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ a Dana PRUDIUS. Diabetes mellitus – geriatrické syndromy, cíle a možnosti léčby ve vyšším věku. Geriatrie a gerontologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2014, roč. 3, č. 4, s. 194-198. ISSN 1805-4684.
 58. WEBER, Pavel, Dana WEBEROVÁ a Hana MELUZÍNOVÁ. How to approach to the therapy of diabetes in the elderly. Advances in Gerontology. St. Petersburg: Springer Science + Business Media, 2014, roč. 27, č. 3, s. 519-530. ISSN 2079-0570.
 59. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ a Dana PRUDIUS. Late Diabetic Complications in Diabetologic Outpatient Department – Results. In Controlling Diabetes and its More Severe Complications Congress. 2014.
 60. MELUZÍNOVÁ, Hana, Pavel WEBER, Katarína BIELAKOVÁ a Dana PRUDIUS. Lze předcházet vzniku a rozvoji demenci? In XIX. Zlínský Geriatrický den. 2014.
 61. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ a Dana PRUDIUS. Message of Geriatric Giants – Challenge for Future Health and Social Care for the Elderly. 2014.
 62. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Dana PRUDIUS a Katarína BIELAKOVÁ. Můžeme mluvit o prevenci diabetu? In Weber P. Abstrakta XVI. Brněnský geriatrický den. Brno: Masarykova Univerzita, 2014. s. 21-23. ISBN 978-80-210-6716-5.
 63. WEBEROVÁ, Dana, Pavel WEBER, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana MELUZÍNOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Katarína BIELAKOVÁ a Petr CANOV. Plicní embolie ve stáří. In XIII.Slovenský geriatrický kongres a 40.Gressnerove dni, Trenčín, Slovensko. 2014.
 64. PRUDIUS, Dana. Plicní embolizace u hospitalizovaných nemocných seniorského věku. In XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J.E. Purkyně. 2014.
 65. WEBEROVÁ, Dana, Pavel WEBER, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana MELUZÍNOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Katarína BIELAKOVÁ a Petr CANOV. Plicní embolizace ve stáří - jsou častěji postiženi diabetici? In XVI. Brněnský geriatrický den. 2014.
 66. PRUDIUS, Dana, Pavel WEBER, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ a Katarína BIELAKOVÁ. Poruchy příjmu tekutin a iontové dysbalance. In XXII. Brněnské dny praktického lékařství "O čem se nepřednáší". 2014.
 67. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ a Dana PRUDIUS. Specifika zažívacího ústrojí a nemocí GIT ve vyšším věku. In 10. bratislavsko-brnenský geriatrický deň a 26. celoslovenská geriatrická konferencia „Výživa a ochorenia tráviaceho traktu seniorov“. 2014.
 68. WEBER, Pavel, Dana WEBEROVÁ a Hana MELUZÍNOVÁ. Stoffwechsel, Hormon- und Immunsystem. In Hermann Wolfgang Heiß. Altersmedizin aktuell. 32. vyd. München: Ecomed MEDIZIN, 2014. s. 1-32. Heiß. ISBN 978-3-609-10370-9.
 69. PRUDIUS, Dana, Pavel WEBER, Hana MELUZÍNOVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ a Katarína BIELAKOVÁ. Trombembolická nemoc ve vyšším věku. In XIX. Zlínský geriatrický den. 2014.
 70. PRUDIUS, Vadym, Igor PENKA, Irena HAMTILOVÁ a Dana WEBEROVÁ. Venozní porty. Komplikace. Kazuistiky. In XVI.Setkání českých a slovenských chirurgů ne Moravě. 2014.
 71. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Dana PRUDIUS a Katarína BIELAKOVÁ. XVI. Brněnský geriatrický den s mezinárodní účastí. 2014.
 72. 2013

 73. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, František NÉMETH, Dana WEBEROVÁ a Katarína BIELAKOVÁ. Diabetes mellitus – existují možnosti prevence? Geriatrie a gerontologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2013, roč. 2, č. 4, s. 223-226. ISSN 1805-4684.
 74. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Jana HRUBANOVÁ, Dana WEBEROVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Katarína BIELAKOVÁ, Petronela AMBROŠOVÁ a Petr CANOV. Falls and anemia - Cause and Effect, Mutual relationship. In 9th Congress of the EUGMS - Improving outcomes in Geriatric Medicine, Venice Lido (IT). 2013.
 75. PRUDIUS, Vadym, Dana WEBEROVÁ, Vladimír PROCHÁZKA a Jana HRUBANOVÁ. Náhlá příhoda břišní u geriatrické pacientky. In XV. Brněnský geriatrický den, Brno. 2013.
 76. WEBEROVÁ, Dana, Pavel WEBER, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana MELUZÍNOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Katarína BIELAKOVÁ a Petr CANOV. Pulmonary Embolism - analysis of our experiences among 269 elderly in-patients and its cours in 2005-2012y. In 9th Congress of the EUGMS - Improving outcomes in Geriatric Medicine, Venice Lido (IT). 2013.
 77. 2012

 78. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Petronela AMBROŠOVÁ, Dana WEBEROVÁ a Petr CANOV. Diabetes mellitus in advanced age – diabetologist’s and geriatrician’s view. In Prague Medical Report 113, 2012, Supplement, p.7. 2012. ISSN 1214-6994.
 79. WEBER, Pavel, Dana WEBEROVÁ, Hana MELUZÍNOVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Petronela AMBROŠOVÁ a Soňa DEMETEROVÁ. Gerontologický workshop kongresu ČIS 2013. 2012.
 80. WEBER, Pavel, Dana WEBEROVÁ, Petronela AMBROŠOVÁ, Hana MELUZÍNOVÁ, Katarína BIELAKOVÁ a Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ. Hluboká žilní trombóza a plicní embolie v geriatrické medicíně – dvě strany jedné mince. Kardiologická revue. 2012, roč. 14/2012, č. 1, s. 17-21. ISSN 1212-4540.
 81. WEBER, Pavel, Dana WEBEROVÁ, Hana MELUZÍNOVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Petronela AMBROŠOVÁ a Soňa DEMETEROVÁ. Ledviny jako hlavní eliminační cesta většiny farmak - rizika a úskalí ve stáří. In XIX. kongres České internistické společnosti. 2012.
 82. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Jana HRUBANOVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ a Dana WEBEROVÁ. Long-term Anticoagulant Therapy with Warfarin and its Risks and Pitfalls in Old Age. In 6th European Congress of Pharmacology – EPHAR 2012. 2012.
 83. WEBEROVÁ, Dana, Pavel WEBER, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana MELUZÍNOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Petronela AMBROŠOVÁ a Katarína BIELAKOVÁ. OCCURRENCE OF PULMONARY EMBOLISM AMONG 260 IN-PATIENTS OF ACUTE GERIATRIC DEPARTMENT AGED 65+YEARS IN 2005-2010. Advances in Gerontology / Uspekhi gerontologii. 2012, roč. 25, č. 3, s. 506-512. ISSN 1561-9125.
 84. WEBEROVÁ, Dana, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Pavel WEBER, Hana MELUZÍNOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Petr CANOV a Petronela AMBROŠOVÁ. Plicní embolizace u hospitalizovaných starších 65 let na Klinice interní, geriatrie a praktického lékařství 2005-2010. 2012. ISBN 978-80-210-5792-0.
 85. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Dana WEBEROVÁ, Petronela AMBROŠOVÁ, Pavel KUKLÍNEK, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Katarína BIELAKOVÁ a Marie ČERNÁ. Přínos stanovení GADA u T1D a LADA. In In: Abstrakta, XLVIII. Diabetologické dny, Luhačovice,. 2012. ISSN 1802-1891.
 86. WEBER, Pavel, Dana WEBEROVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ a Hana MELUZÍNOVÁ. Pulmonary Embolism in the Elderly - Significance and Particularities. In Ufuk Cobanoglu (ed.). Pulmonary Embolism. Rijeka: InTech, 2012. s. 37-66. ISBN 978-953-51-0233-5.
 87. MELUZÍNOVÁ, Hana, Pavel WEBER, Dana WEBEROVÁ, Petr CANOV, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ a Petronela AMBROŠOVÁ. Pulmonary Embolism in the Elderly as the Cause of the Death. In Congress of the Clinical Section IAGG-ER, Prague, 29-31 August 2012. 2012. ISSN 1214-6994.
 88. WEBEROVÁ, Dana, Pavel WEBER, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ a Hana MELUZÍNOVÁ. Treatment of pulmonary embolism of 260 in-patients of acute medical department in the elderly. In Congress of the Clinical Section IAGG-ER. 2012.
 89. 2011

 90. WEBER, Pavel, Dana WEBEROVÁ, Petr CANOV, Hana MELUZÍNOVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ a Petronela AMBROŠOVÁ. Death of pulmonary embolism in the elderly according to age, gender and mobility. In VII european congress of IAGG "Healthy And Active Ageing For All Europeans". 2011.
 91. WEBER, Pavel, Petronela AMBROŠOVÁ, Dana WEBEROVÁ a Katarína BIELAKOVÁ. Geriatrické syndromy a syndrom frailty - zlatý grál geriatrické mediciny. Vnitřní lékařství. 2011, roč. 2011, 57(11), 5 s. ISSN 1801-7592.
 92. WEBER, Pavel, Dana WEBEROVÁ a Hana MELUZÍNOVÁ. Ledviny ve stáří a renální selhání. In 23. celoslovenská geriatrická konferenci 9. bratislavsko - brněnský geriatrický ďeň. 2011.
 93. WEBEROVÁ, Dana, Pavel WEBER, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana MELUZÍNOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ a Petr CANOV. Occurrence of pulmonary embolism among 528 in-patients of acute geriatric department aged 65+ y. In VII European Congress of IAGG, „Healthy and Active Ageing for All Europeanss. 2011. ISSN 1594-0667.
 94. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Petronela AMBROŠOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Katarína BIELAKOVÁ a Dana WEBEROVÁ. Velké geriatrické syndromy - limitní faktor soběstačnosti seniorů. In X. Slovenský geriatrický kongres a 37. Grešnerove dni „Naliehave situácie v geriatrii“ Bratislava (Slovensko). 2011.
 95. 2009

 96. WEBER, Pavel, Dana WEBEROVÁ, Hana MELUZÍNOVÁ a Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ. Experience with Management of Older Diabetics: Self-Sufficiency as a Main Limiting Factor. In IAHSA’s 8th International Conference - Leadership Beyond Borders - in London (UK), 19-22 July 2009. 2009. ISBN 978-3-540-73034-7.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 16. 8. 2022 04:08