Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. IZAKOVIČOVÁ, Pavla, Simona SLEZÁKOVÁ, Zuzana ZAKOSTELSKA JIRASKOVA, Jana ŠÍSTKOVÁ, Natálie MLČŮCHOVÁ, Jirina BARTOVA, Jitka PETANOVA, Pavel KUKLÍNEK, Antonín FASSMANN, Ladislav DUŠEK, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Gene polymorphisms and serum levels of mannose-binding lectin in Czech patients with recurrent aphthous stomatitis: A case-control study. JOURNAL OF ORAL PATHOLOGY & MEDICINE. HOBOKEN: WILEY, 2023, roč. 52, č. 1, s. 81-90. ISSN 0904-2512. doi:10.1111/jop.13385.
  2. ŠÍSTKOVÁ, Jana, Tatiana FIALOVÁ, Emil SVOBODA a Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ. Roughness parameters of titanium biomaterial with nanostructured surface in relation to antibacterial activity. In MATEDAS 2023, 17th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS AND TECHNOLOGIES FOR DEFENSE AND SECURITY. 2023.

  2022

  1. ŠÍSTKOVÁ, Jana, Tatiana FIALOVÁ, Kateřina VRCHOVECKÁ a Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ. Antibiofilm and antibacterial properties of nanotubular arrays on the surface of titanium as a material for orthopedic implants. In European Biotechnology Congress 2022. 2022.
  2. VRCHOVECKÁ, Kateřina, Jana MRÁZKOVÁ a Monika GOLDBERGOVÁ. Effect of Nitinol surface with nanotubes and/or ordered nanopores on cell behavior. Metallomics. Oxford: Oxford University Press, 2022, roč. 14, č. 2, s. 1-25. ISSN 1756-5901. doi:10.1093/mtomcs/mfac002.
  3. ŠÍSTKOVÁ, Jana, Kateřina VRCHOVECKÁ, Jan KUTA, Martin UHER, Jan PŘIBYL a Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ. Effect of titanium surface nanotubular arrays with nanotubes of two different dimensions on cell behavior. In 7th European Congress on Advanced Nanotechnology and Nanomaterials. 2022.
  4. NAVRÁTILOVÁ, Polina, Jan EMMER, Tomáš TOMÁŠ, Luděk RYBA, Jan BURDA, Jana ŠÍSTKOVÁ a Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ. Effects of nanotube-modified titanium alloy in an osteoblast-macrophage co-cultivation system. In 7th European Congress on Advanced Nanotechnology and Nanomaterials. 2022.

  2021

  1. MRÁZKOVÁ, Jana, Petr SISTEK, Jan LOCHMAN, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Zdeněk DANĚK a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. A SNaPshot Assay for Determination of the Mannose-Binding Lectin Gene Variants and an Algorithm for Calculation of Haplogenotype Combinations. Diagnostics. Basel: MDPI, 2021, roč. 11, č. 2, s. 1-17. ISSN 2075-4418. doi:10.3390/diagnostics11020301.

  2019

  1. MOHLEROVÁ, Nora, Jana MRÁZKOVÁ, Petr ŠÍSTEK, Jan LOCHMAN, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Efektivní metodika pro stanovení haplogenotypů lektinu vázajícího manózu a role tohoto receptoru v etiopatogenezi onemocnění dutiny ústní. In 63. Studentská vědecká konference LF MU. 2019. ISBN 978-80-210-9285-3.
  2. GEISSNER, Andreas, Anika REINHARDT, Christoph RADEMACHER, Timo JOHANNSSEN, João MONTEIRO, Bernd LEPENIES, Michel THEPAUT, Franck FIESCHI, Jana MRÁZKOVÁ, Michaela WIMMEROVÁ, Frank SCHUHMACHER, Sebastian GOTZE, Dan GRUNSTEIN, Xiaoqiang GUO, Heung Sik HAHM, Jeyakumar KANDASAMY, Daniele LEONORI, Christopher E. MARTIN, Sharavathi G. PARAMESWARAPPA, Sandip PASARI, Mark K. SCHLEGEL, Hidenori TANAKA, Guozhi XIAO, You YANG, Claney L. PEREIRA, Chakkumkal ANISH a Peter H. SEEBERGER. Microbe-focused glycan array screening platform. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. WASHINGTON: NATL ACAD SCIENCES, 2019, roč. 116, č. 6, s. 1958-1967. ISSN 0027-8424. doi:10.1073/pnas.1800853116.
  3. MRÁZKOVÁ, Jana, Lenka MALINOVSKÁ a Michaela WIMMEROVÁ. Microscopy examination of red blood and yeast cell agglutination induced by bacterial lectins. PLOS ONE. Public Library of Science, 2019, roč. 14, č. 7, s. 1-23. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0220318.

  2018

  1. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Jana MRÁZKOVÁ, David NOVÁK, Martina KUKLETOVÁ, Lubomír KUKLA a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Association of methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) gene variants with dental caries and gingivitis in Czech children. In The 43rd FEBS Congress, Prague 2018. 2018. ISSN 2211-5463. doi:10.1002/2211-5463.12453.
  2. HODEK, P., B. KUBICKOVA, J. RYCHNOVA, K. DOSTALOVA, K. VYHNALOVA, Jana MRÁZKOVÁ, V. MANDYS, Michaela WIMMEROVÁ a M. STIBOROVA. Enzymatic desialylation of lung epithelium increases binding of lectin PAIIL, Pseudomonas aeruginosa virulence factor. In The 43rd FEBS Congress. 2018. ISSN 2211-5463.
  3. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Jana MRÁZKOVÁ, David NOVÁK, Dominika HULOVÁ, Lubomír KUKLA, Martina KUKLETOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Polymorphisms in genes linked with folate metabolic pathway in Czech children with dental caries. In HGSA 2018, Sydney, Australia. 2018.
  4. MRÁZKOVÁ, Jana, Nora MOHLEROVÁ, Jan LOCHMAN, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Využití systému SNaPshot pro identifikaci vybraných jednonukleotidových polymorfizmů v genu kódujícím lektin vázající manózu (MBL). In XIX. setkání biochemiků a molekulárních biologů. 2018. ISBN 978-80-210-9069-9.

  2017

  1. MRÁZKOVÁ, Jana, Lenka MALINOVSKÁ a Michaela WIMMEROVÁ. Step-by-Step In Vitro Mutagenesis: Lessons From Fucose-Binding Lectin PA-IIL. In Andrew Reeves. In Vitro Mutagenesis Methods and Protocols. New York: Springer Science + Business Media LLC, 2017. s. 399-419. Methods in Molecular Biology sv. 1498. ISBN 978-1-4939-6470-3. doi:10.1007/978-1-4939-6472-7.

  2015

  1. MRÁZKOVÁ, Jana, Lenka MALINOVSKÁ a Michaela WIMMEROVÁ. A point mutation led to overturn in sugar-binding specificity of lectin RS-IIL from PA-IIL lectin superfamily. In XVII. Setkání biochemiků a molekulárních biologů. 2015. ISBN 978-80-210-8015-7.
  2. MRÁZKOVÁ, Jana, Lenka MALINOVSKÁ a Michaela WIMMEROVÁ. One point mutation can overturn sugar-binding specificity of lectin RS-IIL from plant pathogen Ralstonia solanacearum. In 17th EMBL PhD Symposium. 2015.

  2014

  1. KŘÍŽ, Zdeněk, Jan ADAM, Jana MRÁZKOVÁ, Petros ZOTOS, Thomais CHATZIPAVLOU, Michaela WIMMEROVÁ a Jaroslav KOČA. Engineering the Pseudomonas aeruginosa II lectin: designing mutants with changed affinity and specificity. Journal of Computer-Aided Molecular Design. Dordrecht (Netherlands): Springer International Publishing, 2014, roč. 28, č. 9, s. 951-960. ISSN 0920-654X. doi:10.1007/s10822-014-9774-7.
  2. MRÁZKOVÁ, Jana, Gita JANČAŘÍKOVÁ, Marie POKORNÁ, Peter KYSEĽ a Michaela WIMMEROVÁ. Production of human proteins using well-established and alternative recombinant expression hosts. In 39th FEBS Congress. 2014. ISSN 1742-464X. doi:10.1111/febs.12919.
  3. DUBSKÁ, Eva, Jana MRÁZKOVÁ, Lenka MALINOVSKÁ, Lenka ADAMOVÁ, Gabriel DEMO, Martina POKORNÁ a Michaela WIMMEROVÁ. Studies of mutant lectin binding behaviour by microcalorimetry. In 2014 XVIII ISBC Conference, International Society for Biological Calorimetry. 2014.
  4. MRÁZKOVÁ, Jana, Martina POKORNÁ a Michaela WIMMEROVÁ. Targeted-random mutagenesis of PA-IIL lectin and high-throughput screening of mutant library. In XVI. Setkání biochemiků a molekulárních biologů. 2014. ISBN 978-80-210-7340-1.

  2012

  1. MRÁZKOVÁ, Jana, Martina POKORNÁ, Eva DEJMKOVÁ, Lenka MALINOVSKÁ a Michaela WIMMEROVÁ. Influence of targeted amino acid substitution on specificity and affinity of lectins from pathogenic bacteria. In XXIII. Biochemický sjezd. 2012. ISBN 978-80-86313-34-4.
  2. MRÁZKOVÁ, Jana, Martina POKORNÁ a Michaela WIMMEROVÁ. Mutagenesis as a tool for improving lectins from pathogenic bacteria. In Struktura a interakce biomolekul II. 2012.

  2011

  1. MRÁZKOVÁ, Jana, Marek SAFY, Martina POKORNÁ a Michaela WIMMEROVÁ. Directed evolution of lectins from pathogenic bacteria. In XV. Setkání biochemiků a molekulárních biologů. 2011. ISBN 978-80-210-5594-0.
  2. MRÁZKOVÁ, Jana, Martina POKORNÁ a Michaela WIMMEROVÁ. Random mutagenesis of lectins and high-throughput screening of mutant libraries. In 36th FEBS Congress. 2011. ISSN 1742-464X.
  3. POKORNÁ, Martina, Jana MRÁZKOVÁ a Michaela WIMMEROVÁ. Specificity and affinity modulation of PA-IIL lectin. In 36th FEBS Congress. 2011. ISSN 1742-464X.

  2010

  1. MRÁZKOVÁ, Jana, Martina POKORNÁ a Michaela WIMMEROVÁ. Methods of directed evolution of PA-IIL lectin. In XIV. Setkání biochemiků a molekulárních biologů. 2010. ISBN 978-80-210-5164-5.
  2. POKORNÁ, Martina, Jan ADAM, Jana MRÁZKOVÁ, Anne IMBERTY, Jaroslav KOČA a Michaela WIMMEROVÁ. Mutagenesis of Lectin PA-IIL from Pseudomonas aeruginosa as a Tool for Preparation of Lectins with Tune Specificity and Affinity. In Annual Conference of the Society for Glycobiology. 2010.
  3. MRÁZKOVÁ, Jana, Martina POKORNÁ a Michaela WIMMEROVÁ. Random mutagenesis as a tool for improving properties of PA-IIL lectin from Pseudomonas aeruginosa. In Struktura a interakce biomolekul. 2010.

  2009

  1. MRÁZKOVÁ, Jana, Martina POKORNÁ a Michaela WIMMEROVÁ. Random mutagenesis as a tool for fine-tuning of affinity and specificity of PA-IIL lectin from Pseudomonas aeruginosa. In XIII. Setkání biochemiků a molekulárních biologů. 2009. ISBN 978-80-210-4830-0.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 2. 2024 18:07