Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. BERESHCHENKO, Oxana, Oriana LO RE, Fedor NIKULENKOV, Sara FLAMINI, Jana KOTAŠKOVÁ, Tommaso MAZZA, Marguerite-Mari LE PANNERER, Marcus BUSCHBECK, Cesarina GIALLONGO, Giuseppe PALUMBO, Giovanni LI VOLTI, Valerio PAZIENZA, Libor ČERVINEK, Carlo RICCARDI, Lumír KREJČÍ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, A. Francis STEWART a Manlio VINCIGUERRA. Deficiency and haploinsufficiency of histone macroH2A1.1 in mice recapitulate hematopoietic defects of human myelodysplastic syndrome. CLINICAL EPIGENETICS, LONDON: BMC, 2019, roč. 11, č. 1, s. 1-14. ISSN 1868-7075. doi:10.1186/s13148-019-0724-z.
 2. KOTAŠKOVÁ, Jana, Andrea MAREČKOVÁ, Jiří ŠTIKA, Jakub HYNŠT, Šárka PAVLOVÁ, Martina VALIŠOVÁ, Marcela ŽENATOVÁ, Hana SVOZILOVÁ, Kristýna ZÁVACKÁ, Marie JAROŠOVÁ, Libor ČERVINEK, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Detekce somatických variant u myelodysplastického syndromu: srovnání tří odlišných postupů při přípravě sekvenačních knihoven pro vyšetření panelu genů. In 23. celostátní konference DNA diagnostiky, Brno. 2019.
 3. POLÁK, Pavel, Jan KAMELANDER, Jana MICHALCOVÁ, Jiřina ZAVŘELOVÁ, Libor ČERVINEK, Tomáš ROHAN, Zuzana PAZDIČOVÁ, Václav ODSTRČILÍK a Miroslav PENKA. Pancytopenie, panhypopituitarizmus a jaterní cirhóza: rozbor složité kazuistiky. Vnitřní lékařství, 2019, roč. 2019, č. 11, s. 715-720. ISSN 0042-773X.
 4. 2018

 5. KADLČKOVÁ, Eva, Peter ROHOŇ, Tomáš FÜRST, Libor ČERVINEK, Andrea JONÁŠOVÁ, Tomáš ŠÁLEK, Jiří TESAŘ a Yvetta STAVAŘOVÁ. Verification of Survival Predictors in Elderly Patients with Myelodysplastic Syndrome from Outpatient Clinical Practice. INTERNATIONAL JOURNAL OF GERONTOLOGY, TAIPEI: ELSEVIER TAIWAN, 2018, roč. 12, č. 1, s. 27-31. ISSN 1873-9598. doi:10.1016/j.ijge.2017.06.001.
 6. 2017

 7. DOUBEK, Michael, Zdeněk ADAM, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Libor ČERVINEK, Martina DOUBKOVÁ, František FOLBER, Markéta HADRABOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ, Jarmila KISSOVÁ, Marta KREJČÍ, Daniel LYSÁK, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Tomáš NEBESKÝ, Luděk POUR a Daniela ŽÁČKOVÁ. Hematologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 306 s. ISBN 978-80-210-8776-7.
 8. DOUBEK, Michael, Zdeněk ADAM, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Libor ČERVINEK, Martina DOUBKOVÁ, František FOLBER, Markéta HADRABOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ, Jarmila KISSOVÁ, Marta KREJČÍ, Daniel LYSÁK, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Tomáš NEBESKÝ, Luděk POUR a Daniela ŽÁČKOVÁ. Hematologie. Pomocník ke stážím na hematologických pracovištích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8776-7.
 9. WEINBERGEROVÁ, Barbora, Petra ČIČÁTKOVÁ, M. PALOVÁ, L. STEJSKAL, P. BĚLOHLÁVKOVÁ, Jarmila KISSOVÁ, L. WALTEROVÁ, H. FRAŇKOVÁ, O. ČERNÁ, L. LAKOMÁ, Martin BREJCHA, J. PELKOVÁ, M. SCHÜTZOVÁ, J. OBERNAUEROVÁ, D. NECHVÍLOVÁ, E. BOGOCZOVÁ, A. HLUŠÍ, E. FABER, Miroslav PENKA, Yvona BRYCHTOVÁ, Libor ČERVINEK, Michael DOUBEK, P. ŽÁK, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. Zkušenosti s léčbou ruxolitinibem u pacientu s myelofibrózou a pravou polycytemií na českých hematologických pracovištích. Transfuze a hematologie dnes, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2017, roč. 23, č. 1, s. 30-40. ISSN 1213-5763.
 10. 2016

 11. KOTAŠKOVÁ, Jana, Šárka PAVLOVÁ a Libor ČERVINEK. Analýza mutací v genu TP53 u MDS pacientů. In 6. zimní setkání Czech MDS Group. 2016.
 12. JANSSENS, A., F. RODEGHIERO, D. ANDERSON, B.H. CHONG, Z. BODA, I. PABINGER, Libor ČERVINEK, D.R. TERRELL, X.N. WANG a J. FRANKLIN. Changes in bone marrow morphology in adults receiving romiplostim for the treatment of thrombocytopenia associated with primary immune thrombocytopenia. Annals of hematology, Berlin: Springer Verlag, 2016, roč. 95, č. 7, s. 1077-1087. ISSN 0939-5555. doi:10.1007/s00277-016-2682-2.
 13. ADAM, Zdeněk, Jiří MAŠLAŇ, Leoš KŘEN, Roman KODET, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Libor ČERVINEK, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Viera SANDECKÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Sinusová histiocytóza s masivní lymfadenopatií: FDG-PET/CT dokumentovaná parciální remise po léčbě 2-chlorodeoxyadenozinem. Vnitřní lékařství, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 62, č. 6, s. 491-499. ISSN 0042-773X.
 14. SCHWARZ, Jiří, Petra OVESNÁ, Olga ČERNÁ, Jarmila KISSOVÁ, Jacqueline SOUKUPOVÁ MAALOUFOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Libor ČERVINEK, Eduard CMUNT, Petr DULÍČEK, Vít CAMPR, Leoš KŘEN a Miroslav PENKA. Thrombosis in thrombocythemic Ph-myeloproliferations is associated with higher platelet count prior to the event: results of analyses of prothrombotic risk factors from a registry of patients treated with anagrelide. European Journal of Haematology, Hoboken: Wiley-Blackwell, 2016, roč. 96, č. 1, s. 98-106. ISSN 0902-4441. doi:10.1111/ejh.12554.
 15. 2015

 16. WEINBERGEROVÁ, Barbora, Petra ČIČÁTKOVÁ, Jana STRENKOVÁ, Lenka PAVLOVSKÁ, P BĚLOHLÁVKOVÁ, P ŽÁK, M PALOVÁ, A HLUŠÍ, D LYSÁK, M BREJCHA, Libor ČERVINEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. Diagnostika a léčba PH negativních myeloproliferativních neoplázií na českých hematologických pracovištích - analýza MIND (Myeloproliferative Neoplasia Database). In XVII. slovensko-český hematologický a transfuziologický zjazd s medzinárodnou účasťou, 24.-27.9.2015, Bratislava in Interná Medicína, abstrakty prednášok, Suppl. 15/2015, str.105-106. 2015.
 17. ČERVINEK, Libor. Myelodysplastický syndrom. In Jiří Tomášek. Onkologie : minimum pro praxi. 1. vyd. Praha: Axonite CZ, 2015. s. 364-372, 9 s. Asclepius. ISBN 978-80-88046-01-1.
 18. ČERVINEK, Libor, Jiří MAYER a Michael DOUBEK. Sustained remission of chronic immune thrombocytopenia after discontinuation of treatment with thrombopoietin-receptor agonists in adults. International journal of hematology, Tokyo: Springer Japan KK, 2015, roč. 102, č. 1, s. 7-11. ISSN 0925-5710. doi:10.1007/s12185-015-1793-1.
 19. WEINBERGEROVÁ, Barbora, Zdeněk RÁČIL, M PALOVÁ, A HLUŠÍ, E FABER, L STEJSKAL, J KISSOVÁ, O ČERNÁ, M BREJCHA, M SCHUTZOVÁ, J OBERNAUEROVÁ, D NECHVÍLOVÁ, L WALTEROVÁ, H FRAŇKOVÁ, E BOGOCZOVÁ, J PELKOVÁ, L LAKOMÁ, Miroslav PENKA, R HÁJEK, Libor ČERVINEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK a Jiří MAYER. Zkušenosti s léčbou ruxolitinibem (JAKAVI) u pacientů s myelofibrózou na českých hematologických pracovištích. In XVII. slovensko-český hematologický a transfuziologický zjazd s medzinárodnou účasťou, 24.-27.9.2015, Bratislava in Interná Medicína, abstrakty prednášok, Suppl. 15/2015, str.64-65. 2015.
 20. 2014

 21. ČERVINEK, Libor a Michael DOUBEK. Differential Diagnosis of Thrombocytopenia. In Mckenzie G. Bell. Thrombocytopenia. New York: Nova Science Publishers, 2014. s. 91-96, 6 s. ISBN 978-1-63321-713-3.
 22. ČERVINEK, Libor, Michael DOUBEK, Miroslav PENKA a Jiří SCHWARZ. JAK2 inhibitory v léčbě primární myelofibrózy. Dodatek k doporučením pro diagnostiku a léčbu Ph negativních myeloproliferativních onemocnění České pracovní skupiny pro Ph negativní myeloproliferativní onemocnění České hematologické společnosti ČLS JEP (CZEMP). Vnitřní lékařství, Brno: Facta Medica, 2014, roč. 60, č. 2, s. 158-163. ISSN 0042-773X.
 23. 2013

 24. CERMAK, Jaroslav, Anna JONASOVA, Jana VONDRAKOVA, Libor ČERVINEK, Petra BELOHLAVKOVA a Radana NEUWIRTOVA. A comparative study of deferasirox and deferiprone in the treatment of iron overload in patients with myelodysplastic syndromes. Leukemia Research, OXFORD: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2013, roč. 37, č. 12, s. 1612-1615. ISSN 0145-2126. doi:10.1016/j.leukres.2013.07.021.
 25. PAVLOVÁ, Šárka, Blanka KUBEŠOVÁ, Libor ČERVINEK, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Klonální evoluce u myeloproliferativních neoplazií a role genu TP53. In VIII. Brněnské hematologické dny. 2013.
 26. ADAM, Zdeněk, A. PEJCHALOVÁ, G. CHLUPOVÁ, L. ŘÍHOVÁ, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Libor ČERVINEK, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Nemoc chladových aglutininů nereagující na léčbu glukokortikoidy a na léčbu rituximabem. Jaký postup zvolit pro III. linii léčby? Popis případu a přehled literatury. Vnitřní lékařství, Brno: Ambit Media a.s., 2013, roč. 59, č. 9, s. 828-840. ISSN 0042-773X.
 27. JONÁŠOVÁ, A., J. ČERMÁK, Libor ČERVINEK, L. NOVÁKOVÁ, P. BĚLOHLÁVKOVÁ, J. VONDRÁKOVÁ, O. ČERNÁ, M. SÝKORA, N. SEIFERTOVÁ, L. WALTEROVÁ, J. LIBIGER, I. HOCHOVÁ, J. ULLRYCHOVÁ, P. ROHOŇ, J. OBERNAUEROVÁ, M. SCHUTZOVÁ, V. VOZOBULOVÁ, H. POLÁČKOVÁ, K. KAČMÁŘOVÁ a Jan MUŽÍK. První zkušenosti České MDS skupiny s terapií 5-azacytidinem u nemocných s myelodysplastickým syndromem s vyšším rizikem (IPSS střední 2 a vysoké riziko), akutní myeloidní leukemií do 30 % myeloblastů a chronickou myelomonocytární leukemií II. Transfuze a hematologie dnes, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2013, roč. 19, č. 3, s. 125-133. ISSN 1213-5763.
 28. ČERVINEK, Libor a Michael DOUBEK. Ruxolitinib v léčbě primární myelofibrózy. Farmakoterapie, Praha: Farmakon Press, spol. s r.o., 2013, Neuveden, č. 2, s. 120-123. ISSN 1801-1209.
 29. PENKA, Miroslav, J. SCHWARZ, Petra OVESNÁ, Libor ČERVINEK, P. DULÍČEK, D. POSPÍŠILOVÁ, Jarmila KISSOVÁ a Tomáš PAVLÍK. Účinnost léčby anagrelidem u nemocných s Ph-negativními myeloproliferativními chorobami: Ovlivnění výskytu trombózy ve výstupech Registru pacientů s diagnozou esencialni trombocytemie a trombocytemie provazejici jine myeloproliferativni onemocneni lecenych Thromboreductinem® ke konci roku 2012. Vnitřní lékařství, Brno: Ambit Media a.s., 2013, roč. 59, č. 6, s. 516-531. ISSN 0042-773X.
 30. PAVLOVÁ, Šárka, Libor ČERVINEK a Michael DOUBEK. Vyšetření mutačního statut p53 v souboru pacientů s MDS před léčbou a v rámci terapie azacytidinem. In Zimní setkání, Zámek Loučeň. 2013.
 31. 2012

 32. ČERVINEK, Libor, Olga CERNA, Miroslav ČANIGA, Eva KONIROVA, Antonín HLUŠÍ, Martin SIMKOVIC, Zdeněk POSPÍŠIL, Jaroslav CERMAK, Tomáš KOZÁK, Jiří MAYER a Michael DOUBEK. Efficacy of rituximab in primary immune thrombocytopenia: an analysis of adult pretreated patients from everyday hematological practice. International journal of hematology, Tokyo, Japan: Springer, 2012, roč. 96, č. 5, s. 594-599. ISSN 0925-5710. doi:10.1007/s12185-012-1206-7.
 33. KALA, Zdeněk, Vladimír PROCHÁZKA a Libor ČERVINEK. Laparoskopická splenektomie. Endoskopie, Praha: Nadace Sakura Bohemica, 2012, roč. 21, č. 1, s. 5-7. ISSN 1211-1074.
 34. 2011

 35. ADAM, Zdeněk, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, R. KOUKALOVÁ, Petr SZTURZ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Libor ČERVINEK, Leoš KŘEN, Mojmír MOULIS, Markéta HERMANOVÁ, Marek MECHL, Jiří PRÁŠEK, Roman HÁJEK, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Parciální regrese ložisek Erdheimovy-Chesterovy nemoci v CNS po léčbě 2-chlorodeoxyadenosinem a jejich kompletní vymizení při léčbě lenalidomidem. Klinická onkologie, 2011, roč. 24, č. 5, s. 367-381. ISSN 0862-495X.
 36. ADAM, Zdeněk, R. KOUKALOVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Z. ŘEHÁK, Libor ČERVINEK, Petr SZTURZ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Mojmír MOULIS, Jiří PRÁŠEK, Richard CHALOUPKA, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Úspěšná léčba Erdheimovy-Chesterovy nemoci chemoterapií obsahující 2-chlorodeoxyadenosin. Popis dvou případů a přehled literatury. Vnitřní lékařství, 2011, roč. 57, č. 6, s. 576-589. ISSN 0042-773X.
 37. 2010

 38. ČERVINEK, Libor, Jiří MAYER a Michael DOUBEK. Do we know an ideal patient with immune thrombocytopenia for rituximab treatment? In Haematologica, 15th Congress of the European Hematology Association, Spain, Barcelona, 2010. 2010. ISSN 0390-6078.
 39. ČERVINEK, Libor. Imunitní trombocytopenie, diagnostika, klasifikace, diferenciální diagnostika. Vnitřní Lékařství, 2010, roč. 56, suppl.1, s. S75-S77. ISSN 0042-773X.
 40. ČERVINEK, Libor a Jiří MAYER. Terapie imunitní trombocytopenické purpury ve světle nejnovějších doporučení. Farmakoterapie, 2010, roč. 6, č. 2, s. 164-169. ISSN 1801-1209.
 41. 2009

 42. ČERVINEK, Libor, Michael DOUBEK a Jiří MAYER. Idiopatická trombocytopenická purpura - patogeneze, moderní léčba a analýza prevalence, diagnostiky a terapie nemoci v Jihomoravském kraji. Transfuze a hematologie dnes, 2009, roč. 15, č. 1, s. 23-30. ISSN 1213-5763.
 43. 2007

 44. ČERVINEK, Libor, Zdeněk FOJTÍK a Zdeněk KOŘÍSTEK. SLE s hematologickými komplikacemi. In XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2007. s. 80. ISBN 978-80-7346-078-5.
 45. 2004

 46. BÜCHLER, Tomáš, Libor ČERVINEK, O. BĚLOHLÁVEK, KANTOROVÁ, Marek MECHL, Tomáš NEBESKÝ, Jiří VORLÍČEK a Zdeněk ADAM. Brief Report. Lagerhans Cell Histiocytosis With Central Nervous System Involvement: Up by FDG-PET During Treatment With Cladribine. Pediatr Blood Cancer, 2004, č. 43, s. 1-3.
 47. BÜCHLER, Tomáš. Langerhans Cell Histiocytosis With Central Nervous System. 2004. 1-3. Pediatr Blood Cancer, 43.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 9. 7. 2020 08:11