Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2016

 1. JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Vladislav MUŽÍK, Josef TRNA, Tomáš JANKO, Veronika LOKAJÍČKOVÁ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Jindřich LUKAVSKÝ, Jiří SLIACKY, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Simona ŠEBESTOVÁ, Naďa VONDROVÁ a Pavel ZLATNÍČEK. Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 434 s. Syntézy výzkumu vzdělávání, Svazek 1. ISBN 978-80-210-6349-5.
 2. JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Vladislav MUŽÍK, Josef TRNA, Tomáš JANKO, Veronika LOKAJÍČKOVÁ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Jindřich LUKAVSKÝ, Jiří SLIACKY, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Simona ŠEBESTOVÁ, Naďa VONDROVÁ a Pavel ZLATNÍČEK. Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 434 s. Syntézy výzkumu vzdělávání, Svazek 1. ISBN 978-80-210-8258-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8258-2016.
 3. 2015

 4. ZLATNÍČEK, Pavel a Karolína PEŠKOVÁ. Kvalita výuky německého jazyka na českých základních školách: jak ji lze posuzovat a co ukázaly vybrané výsledky výzkumu. In Komenský. 2015. s. 25-30. ISSN 0323-0449.
 5. 2014

 6. JANÍKOVÁ, Věra, Jana JAŠKOVÁ, Jana CHOCHOLATÁ, Marie STODOLOVÁ, Pavel ZLATNÍČEK, Martina ČEŘOVSKÁ, Miroslav JANÍK, Eliška DUNOWSKI, Ivana HOVOŘÁKOVÁ, Jitka SEDLÁČKOVÁ, Gabriela HUBLOVÁ, Pavla JAHODOVÁ, Adéla STRAKOVÁ, Veronika TOMÁNKOVÁ, Michaela ŠAMALOVÁ a Slavomíra KLIMSZOVÁ. Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům III. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 379 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity 171. ISBN 978-80-210-7568-9.
 7. 2013

 8. JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Vladislav MUŽÍK, Josef TRNA, Tomáš JANKO, Veronika LOKAJÍČKOVÁ, Jindřich LUKAVSKÝ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Jiří SLIACKY, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Simona ŠEBESTOVÁ, Naďa VONDROVÁ a Pavel ZLATNÍČEK. Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 434 s. Syntézy výzkumu vzdělávání, sv. 1. ISBN 978-80-210-6349-5.
 9. JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Vladislav MUŽÍK, Josef TRNA, Tomáš JANKO, Veronika LOKAJÍČKOVÁ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Jindřich LUKAVSKÝ, Jiří SLIACKY, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Simona ŠEBESTOVÁ, Naďa VONDROVÁ a Pavel ZLATNÍČEK. Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 434 s. Syntézy výzkumu vzdělávání, Svazek 1. ISBN 978-80-210-6349-5.
 10. ZLATNÍČEK, Pavel. Untersuchung ausgewählter Merkmale der Qualität des Fremdsprachenunterrichts: Erste Ergebnisse. In Janikova, V., Seebauer, R. Languages in Education / Bildung und Sprachen in Europa. 1. vyd. MUNSTER: LIT VERLAG, 2013. s. 267-276. ISBN 978-3-643-50505-7.
 11. ZLATNÍČEK, Pavel. Výzkum komponent a charakteristik kvality výuky cizího jazyka: Představení profilu průměrné výuky posuzovaných učitelů. In Janíková, V., Píšová, M., Hanušová, S. (Eds.). Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům II. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 16-27. Spisy Pedagogické fakulty MU 165. ISBN 978-80-210-6682-3.
 12. 2012

 13. ZLATNÍČEK, Pavel. Posouzení vybraných komponent a charakteristik kvality výuky německého jazyka pomocí posuzovacího nástroje. In Janíková, V., Píšová, M., Hanušová, S. (Eds.). Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 55-68. Spisy Pedagogické fakulty MU 159. ISBN 978-80-210-6109-5.
 14. ZLATNÍČEK, Pavel a Karolína PEŠKOVÁ. Prezentace a pilotáž finální verze posuzovacího nástroje vybraných komponent. In Ježková, V. (Ed.). Kvalita ve vzdělávání: Sborník příspěvků z XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Praha: Univerzita Karlova, 2012. s. 109-117. ISBN 978-80-7290-620-8.
 15. ZLATNÍČEK, Pavel a Karolína PEŠKOVÁ. Prezentace a pilotáž finální verze posuzovacího nástroje vybraných komponent a charakteristik kvality výuky cizího jazyka. In XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu (ČAPV 2012). 2012.
 16. ZLATNÍČEK, Pavel. Představení a aplikace posuzovacího nástroje vybraných komponent a charakteristik kvality výuky cizího jazyka. In Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům. 2012.
 17. ZLATNÍČEK, Pavel. Qualität des Fremdsprachenunterrichts – Präsentation des neuen Beobachtungsinstruments. In PRAGESTT 2012. 2012.
 18. ZLATNÍČEK, Pavel. Qualität des Fremdsprachenunterrichts – Präsentation des neuen Beobachtungsinstruments. In Deutsch als Sprache der (Geistes)Wissenschaften. 2012.
 19. ZLATNÍČEK, Pavel. Qualität des Fremdsprachenunterrichts: Präsentation des neuen Beobachtungsinstruments. In Dynamik der Sprache(n) und der Disziplinen. 2012.
 20. ZLATNÍČEK, Pavel a Karolína PEŠKOVÁ. Vývoj nástroje pro posuzování vybraných komponent a charakteristik kvality výuky: aplikace v oblasti cizího jazyka. Orbis scholae. 2012, roč. 6, č. 3, s. 56-76. ISSN 1802-4637.
 21. 2011

 22. ZLATNÍČEK, Pavel. Kvalita vyučování cizího jazyka: vznik a vývoj pozorovacího nástroje. In Píšová, M., Janíková, V., Hanušová, S. a kol. Metodologické otázky výzkumu výuky cizích jazyků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 141-149. Spisy Pedag. fakulty Masarykovy univerzity 155. ISBN 978-80-210-5718-0.
 23. ZLATNÍČEK, Pavel. Kvalita výuky cizích jazyků – od vymezení pojmů k výzkumnému nástroji. In Janík, T., Najvar, P., Kubiatko, M. a kol. Kvalita kurikula a výuky: výzkumné přístupy a nástroje. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 115-130. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 23. ISBN 978-80-210-5705-0.
 24. ZLATNÍČEK, Pavel. Kvalita výuky cizích jazyků – vývoj a pilotáž pozorovacího nástroje. In T. Janík, P. Knecht, S. Šebestová. Smíšený design v pedagogickém výzkumu: sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova Universita, 2011. s. 257-262. ISBN 978-80-210-5774-6. doi:10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-88.
 25. ZLATNÍČEK, Pavel. Modale Konstruktion ohne + zu + Infinitiv und ihre Äquivalente im Tschechischen. In Káňa, T., Peloušková, H. Deutsch und Tschechisch im Vergleich. Korpusbasierte linguistische Studien II. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 115-120. Deutsch und Tschechisch im Vergleich, 2. svazek. ISBN 978-80-210-5573-5.
 26. ZLATNÍČEK, Pavel. Qualität des Fremdsprachenunterrichts: Präsentation eines neuen Beobachtungsinstruments. Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 2011, 1/2, s. 105-113. ISSN 1803-4411.
 27. 2010

 28. JANÍK, Tomáš, Petr KNECHT, Petr NAJVAR, Marie DOSKOČILOVÁ, Gabriela DUCHÁČKOVÁ, Tomáš JANKO, Miroslav JIREČEK, Petr NOVÁK, Karolína PEŠKOVÁ, Jana PŘIKRYLOVÁ, Jana STEJSKALÍKOVÁ, Sonia ŠAMALÍKOVÁ, Simona ŠEBESTOVÁ, Jana ZERZOVÁ a Pavel ZLATNÍČEK. Nástroje pro monitoring a evaluaci kvality výuky a kurikula. 1. vyd. Brno: Paido, 2010. 222 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 20. ISBN 978-80-7315-209-3.
 29. JANÍKOVÁ, Věra a Pavel ZLATNÍČEK. Professionalisierung der Fremdsprachenlehrer/-innen. In Neue Wege in der Lehrerprofessionalisierung. 2010.
 30. JANÍKOVÁ, Věra a Pavel ZLATNÍČEK. Unterrichtsqualität und Professionalisierung von Fremdsprachenlehrern. In New Pathways in the Professional Development of Teachers. 1. vyd. MUNSTER: Lit Verlag, 2010. s. 120-127. ISBN 978-3-643-50153-0.
 31. 2009

 32. ZLATNÍČEK, Pavel. Qualität im Fremdsprachenunterricht. In Methoden der Sprachlehr- und Sprachlernforschung. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 66-74. ISBN 978-80-210-5075-4.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 17. 8. 2022 17:52