Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. FOREJT, Martin. Mentální anorexie u chlapce staršího školního věku. Pediatrie pro Praxi. Olomouc: SOLEN s.r.o., 2022, roč. 23, č. 3, s. 209-212. ISSN 1213-0494. doi:10.36290/ped.2022.045.
  2. FOREJT, Martin. Mentální anorexie u chlapce staršího školního věku. Psychiatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2022, roč. 23, č. 2, s. 117-120. ISSN 1213-0508.

  2021

  1. ČERMÁKOVÁ, Erika a Martin FOREJT. Klíšťová encefalitida a kojení. Česko-slovenská pediatrie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2021, roč. 76, č. 3, s. 162-165. ISSN 0069-2328.

  2019

  1. OLEJNÍČKOVÁ, Jana, Martin FOREJT, Erika ČERMÁKOVÁ a Lucie HUDCOVÁ. FACTORS INFLUENCING BASAL METABOLISM OF CZECHS OF WORKING AGE FROM SOUTH MORAVIA. Central European journal of public health. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2019, roč. 27, č. 2, s. 135-140. ISSN 1210-7778. doi:10.21101/cejph.a5103.

  2018

  1. OLEJNÍČKOVÁ, Jana, Erika ČERMÁKOVÁ, Lucie HUDCOVÁ a Martin FOREJT. Porovnání energetického příjmu a výdeje u obézních jedinců, jedinců s nadváhou a kontrolní skupiny v Jihomoravském kraji. Výživa a potraviny. Praha: Výživaservis, 2018, roč. 73, č. 6, s. 147-151. ISSN 1211-846X.

  2017

  1. FOREJT, Martin, Zuzana DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ, Jan NOVÁK, Filip ZLÁMAL, Marie FORBELSKÁ, Petr BIENERT, Petra MOŘKOVSKÁ, Miroslava ZAVŘELOVÁ, Aneta POHOŘALÁ, Miluše JURÁŠKOVÁ, Nabil SALAH a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. Higher energy intake variability as predisposition to obesity: novel approach using Interquartile range. Central European Journal of Public Health. Prague: National Institute of Public Health, 2017, roč. 25, č. 4, s. 321-325. ISSN 1210-7778. doi:10.21101/cejph.a4451.

  2015

  1. KAPOUNOVÁ, Zlata, Martin FOREJT a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. Short sleep duration in relation to body weight and blood pressure among Czech adults. Journal of Nursing, Social Studies, Public Health and Rehabilitation. České Budějovice: University of South Bohemia, Faculty of Health and Social Studies and International Society of Applied Preventive Medicine in Vienna, 2015, roč. 6, 1-2, s. 7-14. ISSN 1804-1868.
  2. ŠPLÍCHAL, Zbyněk, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Jan NOVÁK, Filip ZLÁMAL, Josef TOMANDL, Marie TOMANDLOVÁ, Martin FOREJT, Soňa HAVLENOVÁ, Aneta JACKOWSKÁ a Anna VAŠKŮ. The common polymorphism Val109Asp in the omentin gene is associated with daily energy intake in the Central-European population. Nutritional Neuroscience. West Yorkshire: Maney Publishing, 2015, roč. 18, č. 1, s. 41-48. ISSN 1028-415X. doi:10.1179/1476830513Y.0000000100.

  2014

  1. DUCHEČKOVÁ, Petra a Martin FOREJT. Aerobic steps as measured by pedometry and their relation to central obesity. Iranian Journal of Public Health. Tehran: IRANIAN SCIENTIFIC SOCIETY MEDICAL ENTOMOLOGY, 2014, roč. 43, č. 8, s. 1070-1078. ISSN 2251-6085.
  2. SUCHOPÁROVÁ, Lenka a Martin FOREJT. Prevence poruch příjmu potravy a propagace správné výživy na základních školách. Hygiena. Praha: Státní zdravotní ústav, 2014, roč. 59, č. 4, s. 157-161. ISSN 1802-6281.
  3. ŠPLÍCHAL, Zbyněk, Jan NOVÁK, Filip ZLÁMAL, Martin FOREJT, Aneta JACKOWSKÁ, Josef TOMANDL, Marie TOMANDLOVÁ, Anna VAŠKŮ a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. The common polymorphism Val109Asp in the omentin gene is associated with daily energy intake in the Central-European population. 2014.
  4. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Jan NOVÁK, Filip ZLÁMAL, Jolana LIPKOVÁ, Jiří ŠŤASTNÝ, Martin FOREJT, Aneta JACKOWSKÁ a Anna VAŠKŮ. The PER3 VNTR polymorphism is a predictor of dietary composition in the Central European population. Biological Rhythm Research. Oxon: Taylor & Francis Ltd., 2014, roč. 45, č. 5, s. 747-757. ISSN 0929-1016. doi:10.1080/09291016.2014.913949.
  5. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Jan NOVÁK, Filip ZLÁMAL, Martin FOREJT, Soňa HAVLENOVÁ, Aneta JACKOWSKÁ, Josef TOMANDL, Marie TOMANDLOVÁ, Zbyněk ŠPLÍCHAL a Anna VAŠKŮ. The prediction role of indexes of circulating adipokines for common anthropometric and nutritional characteristics of obesity in the obese Central European population. Eating Behaviors. Amsterdam: ELSEVIER SCIENCE BV, 2014, roč. 15, č. 2, s. 244-251. ISSN 1471-0153. doi:10.1016/j.eatbeh.2014.03.001.
  6. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Martin VAVŘINA, Jan DOBROVOLNÝ, Jana KUDĚLKOVÁ, Filip ZLÁMAL, Martin FOREJT, Aneta JACKOWSKÁ a Anna VAŠKŮ. Two Common Ghrelin Gene Polymorphisms Linked to Anthropometric and Dietary Characteristics of the Central European Population. NOVA, 2014. s. 189-202.

  2013

  1. ŠŤASTNÝ, Jiří, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Josef TOMANDL, Marie TOMANDLOVÁ, Filip ZLÁMAL, Martin FOREJT, Zbyněk ŠPLÍCHAL a Anna VAŠKŮ. Association of genetic variability in selected regions in visfatin (NAMPT) gene with anthropometric parameters and dietary composition in obese and non-obese Central-European population. Diabetes & metabolic syndrome. Amsterdam: Elsevier, 2013, roč. 7, č. 3, s. 166-171. ISSN 1871-4021. doi:10.1016/j.dsx.2013.06.001.
  2. SUCHOPÁROVÁ, Lenka a Martin FOREJT. Pohled žáků základních škol na problematiku a výuku poruchy příjmu potravy. Hygiena. Praha: Státní zdravotní ústav, 2013, roč. 58, č. 4, s. 157-161. ISSN 1802-6281.
  3. SUCHOPÁROVÁ, Lenka a Martin FOREJT. Poruchy příjmu potravy ve výchově ke zdraví. In Antropologicko–psychologicko–sociální aspekty podpory zdraví a výchovy ke zdraví 2013. Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. s. 449-452. ISBN 978-80-244-3472-8.

  2012

  1. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Petr BIENERT, Filip ZLÁMAL, Josef TOMANDL, Martin FOREJT, Marie TOMANDLOVÁ, Martin VAVŘINA, Jana KUDĚLKOVÁ, Zbyněk ŠPLÍCHAL a Anna VAŠKŮ. B-cell activating factor (BAFF) – a new factor linking immunity to diet? Central European Journal of Medicine. 2012, roč. 7, č. 3, s. 275-283. ISSN 1895-1058. doi:10.2478/s11536-011-0153-7.
  2. PISKÁČKOVÁ, Zlata, Tomáš ZDRAŽIL, Martin FOREJT a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. Délka spánku u dospělé populace ve vztahu k BMI. Hygiena. Praha: Státní zdravotní ústav, 2012, roč. 57, č. 1, s. 10-16. ISSN 1802-6281.
  3. PISKÁČKOVÁ, Zlata, Martin FOREJT, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ a Tomáš ZDRAŽIL. Nedostatek spánku a riziko obezity. In 56. Studentská vědecká konference. 2012. ISBN 978-80-210-5857-6.
  4. DUCHEČKOVÁ, Petra, Martin FOREJT a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. Physical activity and obesity: comparison between different approaches. Anthropologie. 2012, roč. 48, č. 3, s. 231–238. ISSN 0323-1119.
  5. PISKÁČKOVÁ, Zlata, Martin FOREJT a Lucie MARTYKÁNOVÁ. Současné poznatky o vztahu spánku a obezity. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J. Ev. Purkyně, 2012, roč. 151, č. 6, s. 279-285. ISSN 0008-7335.
  6. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Petr BIENERT, Lenka SLOVÁČKOVÁ, Lenka SÁBLÍKOVÁ, Zlata PISKÁČKOVÁ, Martin FOREJT, Zbyněk ŠPLÍCHAL, Filip ZLÁMAL a Anna VAŠKŮ. Variability in CNR1 locus influences protein intake and smoking status in the Central-European population. Nutritional Neuroscience. Anglie: W. S. Maney and Son, Ltd, 2012, roč. 15, č. 4, s. 163-170. ISSN 1028-415X. doi:10.1179/1476830512Y.0000000001.
  7. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Jiří ŠŤASTNÝ, Josef TOMANDL, Marie TOMANDLOVÁ, Martin FOREJT, Zbyněk ŠPLÍCHAL, Petr BIENERT, Dagmar ŠTAFOVÁ a Anna VAŠKŮ. Vistafin: Association with Genetic Variability in Vistafin (PBEF) Gene, Anthropometric Parameters and Dietary Composition in Obese and Non-Obese Central-European Population. In European Human Genetics Conference 2012. 2012.

  2011

  1. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Petr BIENERT, Filip ZLÁMAL, Josef TOMANDL, Martin FOREJT, Zlata PISKÁČKOVÁ, Martin VAVŘINA, Jana KUDĚLKOVÁ a Anna VAŠKŮ. Adipsin (Complement Factor D) As a New Biomarker of Body Fat Distribution in Extremely Obese Central-European Population. In Body Fat: Composition, Measurements and Reduction Procedures. 1. vyd. New York: Novapublishers, 2011. s. 14-27, 13 s. Body Fat: Composition, Measurements and Reduction. ISBN 978-1-61324-332-9.
  2. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Petr BIENERT, Josef TOMANDL, Martin FOREJT, Martin VAVŘINA, Jana KUDĚLKOVÁ, Zuzana DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ a Anna VAŠKŮ. Genotype x nutrient association of single-nucleotide polymorphisms in obesity-related genes with native dietary composition in the Central-European population. In European Human Genetics Conference 2011, Amsterdam. 2011.
  3. PISKÁČKOVÁ, Zlata a Martin FOREJT. Závislost mezi délkou spánku a krevním tlakem u dospělé populace. Profese online. Olomouc: Fakulta zdravotnických věd UP Olomouc, 2011, roč. 4, č. 2, s. 11-16. ISSN 1803-4330.

  2010

  1. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Petr BIENERT, Martin FOREJT, Josef TOMANDL, Zuzana DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ a Anna VAŠKŮ. Genotype X nutrient association of common polymorphisms in obesity-related genes with food preferences and time structure of energy intake. BRITISH JOURNAL OF NUTRITION. 2010, roč. 103, č. 3, s. 352-359. ISSN 0007-1145. doi:10.1017/S0007114509991887.
  2. PISKÁČKOVÁ, Zlata, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Martin FOREJT, Halina MATĚJOVÁ a Lucie MARTYKÁNOVÁ. Spánek a jeho vliv na rozvoj obezity. Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa. Praha: Tigis, 2010, roč. 13, č. 2, s. 77-81. ISSN 1211-9326.
  3. SUCHOPÁROVÁ, Lenka a Martin FOREJT. Spolu proti mentální anorexii a mentální bulimii. In Výživa a zdraví 2010. Teplice, 2010. s. 91. ISBN 978-80-904206-4-9.
  4. SUCHOPÁROVÁ, Lenka a Martin FOREJT. Správnou výživou proti anorexii a bulimii. In 6. Mezinárodní konference Škola a zdraví pro 21. století. 2010. ISBN 978-80-210-5262-8.

  2009

  1. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Petr BIENERT, Lenka SÁBLÍKOVÁ, Lenka SLOVÁČKOVÁ, Martin FOREJT, Zlata PISKÁČKOVÁ, Lenka KUČEROVÁ, Kateřina HECZKOVÁ, Zuzana DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ a Anna VAŠKŮ. Effect of ID ACE gene polymorphism on dietary composition and obesity-related anthropometric parameters in the Czech 4 adult population. Genes and Nutrition. New Century Health Publishers, 2009, roč. 2009, č. 4, s. 207-213. ISSN 1555-8932.
  2. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Petr BIENERT, Josef TOMANDL, Martin FOREJT, Zuzana DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ a Anna VAŠKŮ. Genotype 3 nutrient association of common polymorphisms in obesity-related genes with food preferences and time structure of energy intake. British Journal of Nutrition. Cambridge: Cambridge University Press, 2009, roč. 2009, č. 14, s. 1-8. ISSN 0007-1145.
  3. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Petr BIENERT, Martin FOREJT, Josef TOMANDL, Martin VAVŘINA, Jana KUDĚLKOVÁ, Monika CHMELÍKOVÁ, Kateřina HECZKOVÁ, Zlata PISKÁČKOVÁ, Lenka KUČEROVÁ, Zuzana DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ a Anna VAŠKŮ. Genotypes-by-nutrient associations of common polymorphisms in obesity-related genes within the Czech population. In European Journal of Human Genetics, suppl. 209. vyd. Vídeň, Rakousko: European Society of Human Genetics, 2009. s. 252-252.
  4. TALIÁNOVÁ, Magda, Magdaléna ŘEŘUCHOVÁ a Martin FOREJT. Pitný režim v adolescenci. Profese on-line. Brno: POUZPCMS, 2009, roč. 2, č. 2, s. 104-113. ISSN 1803-4330.
  5. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Petr BIENERT, Josef TOMANDL, Martin FOREJT a Anna VAŠKŮ. Relation between adiponectin 45 T/G polymorphism and dietary composition in the Czech population. Diabetes Research and Clinical Practice. Ireland: Elsevier Ireland Ltd., 2009, roč. 84/2009, č. 3, s. 329-331. ISSN 0168-8227.

  2008

  1. FOREJT, Martin. Dusičnany v potravinách. Medicína pro praxi. Olomouc: Solen, s.r.o., 2008, roč. 5, č. 9, s. 333-334. ISSN 1214-8687.
  2. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Petr BIENERT, Josef TOMANDL, Martin FOREJT, Martin VAVŘINA, Jana KUDĚLKOVÁ a Anna VAŠKŮ. No association of defined variability in leptin, leptin receptor, adiponectin, proopiomelanocortin and ghrelin gene with food preferences in the Czech population. Nutritional Neuroscience. Anglie: W. S. Maney and Son, Ltd, 2008, roč. 2008, č. 11, s. 2-8. ISSN 1028-415X.
  3. TALIÁNOVÁ, Magda a Martin FOREJT. Podpora kritického myšlení a používání aktivizačních metod ve výuce ošetřovatelství. Profese online. Brno: Profesní odborová unie zdravotnic. prac., 2008, roč. 1, č. 2, s. 89-101. ISSN 1803-4330.
  4. FOREJT, Martin. Působení probiotik na imunitní systém organismu. Potravinářská revue. Praha: AGRAL s.r.o., 2008, neuveden, č. 2, s. 18-19. ISSN 1801-9102.
  5. FOREJT, Martin, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Petr BIENERT, Josef TOMANDL, Anna VAŠKŮ, Monika CHMELÍKOVÁ, Zlata PISKÁČKOVÁ, Kateřina HECZKOVÁ a Lenka KUČEROVÁ. The relationship between leptin plasma levels and blood pressure in extremely obese Czech individuals. In Central European Congress on Obesity ( CECON 2008) : from nutrition to metabolic syndrome. Karlovy Vary: European Association for the Study of Obesity, 2008. s. 81-81. ISBN 978-80-254-2733-0.
  6. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Martin FOREJT, Josef TOMANDL, Petr BIENERT a Anna VAŠKŮ. Two common polymorphisms within the adiponectin gene are associated with food preferences in extremely obese Czech individuals. In 1st Central European Congress on Obesity. Karlovy Vary: European Association for the Study of Obesity, 2008. s. 47-47. ISBN 978-80-254-2733-0.
  7. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Petr BIENERT, Josef TOMANDL, Martin FOREJT a Anna VAŠKŮ. Two Common Polymorphisms Within The Adiponectin Gene Are Associated With Food Preferences In Extremely Obese Czech Individuals. In 13th International SHR Symposium. 2008. vyd. Praha: Institute for Clinical and Experimental Physiology, Prague, 2008. s. 85-85.

  2007

  1. FOREJT, Martin, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Petr BIENERT, Tomáš PRUŠA, Martin VAVŘINA, Jana KUDĚLKOVÁ, Soňa CÍFKOVÁ, Monika CHMELÍKOVÁ, Zuzana BRÁZDOVÁ a Anna VAŠKŮ. Are common variants in leptin and leptin receptor genes associated with specific eating patterns in the Czech population? In European Journal of Human Genetics. 2007.
  2. DUŠEK, Jiří, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Martin FOREJT, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK, Jan HOLLAN, G. CORNÉLISSEN a F. HALBERG. Blood pressure and the illumination of bedroom at night. In Journal of Hypertension. London: Lippincott Williams&Wilkins, 2007. s. 33-33. ISSN 0263-6352.
  3. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Martin FOREJT, Petr BIENERT, Tomáš PRUŠA, Martin VAVŘINA, Soňa CÍFKOVÁ, Monika CHMELÍKOVÁ, Jana KUDĚLKOVÁ, Zuzana BRÁZDOVÁ a Anna VAŠKŮ. Common variants in leptin and leptin receptor genes are associated with specific eating patterns in the Czech population. In Addiction and Eating Disorders: Neurobiology and Comorbidities. 2007. vyd. Praha: Úřad vlády České republiky, 2007. s. 49-50, 1 s. ISBN 978-80-87041-18-5.
  4. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Lenka ŠPINAROVÁ, Petr BIENERT, Martin FOREJT a Anna VAŠKŮ. Proopiomelanocortin gene variability and chronic heart failure:no association so far. In European Journal of Human Genetics. 2007.
  5. FOREJT, Martin, Jan ŠIMŮNEK, Zuzana BRÁZDOVÁ a Danuše LEFNEROVÁ. The influence of regular consumption of kefir beverage on the incidence of Enterococcus faecalis in the human stool. SCRIPTA MEDICA. Brno: Masaryk University, Faculty of Medicine, 2007, roč. 80, č. 6, s. 279-286. ISSN 1211-3395.
  6. MUŽÍK, Vladislav, Martin FOREJT, Halina MATĚJOVÁ, Leona MUŽÍKOVÁ, Eva GOTTVALDOVÁ, Karolína HLAVATÁ, Alexandra KOŠŤÁLOVÁ, Lenka KUBRICHTOVÁ, Hana SOVINOVÁ a Leona ŠKALOUDOVÁ. Výživa a pohyb jako součást výchovy ke zdraví na základní škole. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. 152 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-156-0.

  2006

  1. SIEGELOVÁ, Jarmila, Bohumil FIŠER, Zuzana BRÁZDOVÁ, Martin FOREJT, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK, Alena HAVELKOVÁ, Jan HOLLAN, G. CORNÉLISSEN a F. HALBERG. Disturbance of circadian rhythm in blood pressure by lack of darkness at night. Scripta medica. Brno: Faculty of Medicine, Masaryk University, 2006, roč. 79, č. 3, s. 147-154. ISSN 1211-3395.
  2. MATĚJOVÁ, Halina, Martin FOREJT, Jitka FEKETOVÁ a Alexandra KOŠŤÁLOVÁ. Kam s ním? In II.celofakultní konference o studiu na lékařské fakultě MU Brno. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 14-15. ISBN 80-210-3973-6.

  2005

  1. FOREJT, Martin. A co na to autor kritizovaného článku? Zdravotnické noviny. Praha: Mladá fronta, a.s., 2005, roč. 54, č. 26, s. 5-38. ISSN 0044-1996.
  2. FOREJT, Martin a Hana HRSTKOVÁ. Konzumace a preference nápojů u dětí, adolescentů a studentů vysokých škol. Výživa a potraviny. Praha: Společnost pro výživu, 2005, roč. 60, č. 2, s. 53-54. ISSN 1211-846X.
  3. FOREJT, Martin. Nutriční terapeut a jeho přínos pro naše zdravotnictví. Zdravotnické noviny. Praha: Mladá fronta,a.s., 2005, roč. 54, č. 23, s. 14. ISSN 0044-1996.
  4. FOREJT, Martin. Pitný režim v podpoře zdraví u dětí, adolescentů a studentů vysokých škol. In Sborník abstrakt, Slezské dny preventivní medicíny 5. ročník. Ostrava: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, 2005. s. 62. ISBN 80-7042-355-2.
  5. FOREJT, Martin a Hana HRSTKOVÁ. Průzkum příjmu tekutin a pravidelnosti pití nápojů u dětí, adolescentů a vysokoškolských studentů z jihomoravského kraje. Výživa a potraviny. Praha: Společnost pro výživu, 2005, roč 60, č. 4, s. 89-91. ISSN 1211-846X.
  6. FOREJT, Martin, Hana HRSTKOVÁ a Zuzana BRÁZDOVÁ. Rozdíly mezi skutečnou konzumací a preferencí nápojů u dětí, adolescentů a vysokoškolských studentů. In XXXIII. Ostravské dny dětí a dorostu. Ostrava: Repronis Ostrava, 2005. s. 33-34, 58 s. ISBN 80-7329-107-X.

  2004

  1. DUŠEK, Jiří, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Zuzana BRÁZDOVÁ, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK, Martin FOREJT, Jan HOLLAN, G. CORNÉLISSEN a F. HALBERG. ALTERATIONS OF CIRCADIAN RHYTHM IN BLOOD PRESSURE BY LACK OF DARK: 24-h AMBULATORY BLOOD-PRESSURE MONITORING. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: Kongresové centrum Brno, 2004. s. 16-16. ISBN 80-86607-14-3.
  2. SIEGELOVÁ, Jarmila, Bohumil FIŠER, Zuzana BRÁZDOVÁ, Martin FOREJT a Jan HOLLAN. Disturbance of circadian processes by lack of dark:first results of blood-pressure monitoring.Abstracts. In Cancer and Rhythm. Graz: AUVA, 2004. s. 31-31.
  3. FOREJT, Martin a Hana HRSTKOVÁ. Drinking regimen in children, adolescents, and university students. Scripta Medica. Masarykova univerzita Brno, 2004, roč. 77, č. 1, s. 43-52. ISSN 1211-3395.
  4. FOREJT, Martin a Hana HRSTKOVÁ. Pitný režim u dětí, adolescentů a studentů vysokých škol. In Životné podmienky a zdravie. Bratislava: ÚVZ SR, 2004. s. 249-253. ISBN 80-7159-146-7.
  5. FOREJT, Martin. Pitný režim v podpoře zdraví u dětí, adolescentů a studentů vysokých škol. Brno, 2004. 94 s.
  6. SIEGELOVÁ, Jarmila, Bohumil FIŠER, Zuzana BRÁZDOVÁ, Martin FOREJT, Pavel VANK a Leona DUNKLEROVÁ. Působení světla v průběhu spánku na změny krevního tlaku u zdravých dobrovolníků. In Mapování světelného znečištění a negativní vlivy osvětlování umělým světlem na živou přírodu na území České republiky. Brno: Recetox, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, 2004. s. 73-82.
  7. FOREJT, Martin a Jan HOLLAN. Sleep disturbances by light at night: an overview of introductory results from Czechia. In Leukaemia Conference. London, 2004.
  8. FOREJT, Martin, Karel SKOČOVSKÝ, Roman SKOTNICA a Jan HOLLAN. Sleep disturbances by light at night: two queries made 2003 in Czechia. In Cancer and Rhythm. Graz: AUVA, 2004. s. 26-26.
  9. FOREJT, Martin a Karel SKOČOVSKÝ. Vliv světla na usínání a spánek. In Mapování světelného znečištění a negativní vlivy osvětlování umělým světlem na živou přírodu na území České republiky. Brno: Recetox, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, 2004. s. 83-85.

  2001

  1. HRSTKOVÁ, Hana, Zuzana BRÁZDOVÁ, Milan BAJER, Martin FOREJTŮ a J. HAK. Výsledky hodnocení pitného režimu zdravých a chronicky nemocných dětí a adolescentů. In Aktuality v pediatrii II. 1. vyd. Martin: Jesseniova lekárska fakulta UK Martin, 2001. s. 216-221. ISBN 80-88866-10-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 12. 2023 03:52