Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. PÁNKOVÁ, Soňa, Andrea NEČASOVÁ, Jana LORENZOVÁ, Vladimír JEKL, Alois NEČAS, Ladislav DUŠEK, Robert HUDEČEK a Petr GÁL. Comparison of the effect of two anti-adhesion materials on the formation of postoperative adhesions after myomectomy – an experimental study on rabbit does. Acta Veterinaria Brno. Brno: VETERINARNI A FARMACEUTICKA UNIVERZITA BRNO, 2021, roč. 90, č. 4, s. 407-414. ISSN 0001-7213. doi:10.2754/avb202190040407.
 2. 2014

 3. ŠKVAŘIL, Jan, Ladislav PLÁNKA a Petr GÁL. Experimental treatment of the diaphyseal bone defect by using tricalcium phosphate. In EUPSA 2014, Dublin, Ireland, 18. – 21. 6. 2014, Abstract book p. 160. 2014.
 4. 2013

 5. ŠKVAŘIL, Jan, Ladislav PLÁNKA, Robert SRNEC, Pavel PROKS, Alois NEČAS a Petr GÁL. EXPERIMENTÁLNÍ LÉČBA DIAFYZÁRNÍHO KOSTNÍHO DEFEKTU VYUŽITÍM TRIKALCIUMFOSFATU. Úrazová chirurgie. Ostrava: Česká společnost pro úrazovou chirurgii, 2013, roč. 21, č. 1, s. 10-16. ISSN 1211-7080.
 6. 2012

 7. JOCHYMEK, Jiří, Šimon ONDRUŠ a Petr GÁL. ARTROSKOPICKÉ NÁLEZY PŘI PORANĚNÍ KOLENNÍHO KLOUBU DĚTÍ A ADOLESCENTŮ V MATERIÁLU KDCHOT FN BRNO V LETECH 2007-2011. Úrazová chirurgie. Ostrava: Česká společnost pro úrazovou chirurgii, 2012, roč. 20, č. 4, s. 107-111. ISSN 1211-7080.
 8. PLÁNKA, Ladislav, Robert SRNEC, Michal CRHA, Pavel PROKS, Lucy VOJTOVÁ, Petr GÁL a Alois NEČAS. Comparison of Large Segmental Bone Defect Healing after Transplantation of Autogenous Cancellous Bone Graft and after Implantation of HAP-Collagen Scaffold Combined with Mesenchymal Stem Cells. In EUPSA-BAPS Joint Congress : 13th EUPSA Congress and 59th BAPS Congress. 2012.
 9. PLÁNKA, Ladislav, Robert SRNEC, David STARÝ, Lucy VOJTOVÁ, Petr GÁL, Jiří KLÍMA a Alois NEČAS. Experimental treatment of deep subchondral articular surface defect of the femur. In Journal of Children´s Orthopaedics : Abstracts for 31st EPOS Annual Meeting Helsinki, 18-21 April, 2012. 2012. ISSN 1863-2521.
 10. PLÁNKA, Ladislav, Robert SRNEC, Michal CRHA, Pavel PROKS, Lucy VOJTOVÁ, Petr GÁL a Alois NEČAS. Hojení segmentálního defektu kosti po implantaci autogenního spongiózního kostního štěpu ve srovnání se skafoldem z hydroxyapatitu a 0,5 % kolagenu v kombinaci s mezenchymovými kmenovými buňkami. In 58. Kongres českých a slovenských dětských chirurgů : 17.-18.5.2012, Ústí nad Labem. 2012. ISBN 978-80-87562-02-4.
 11. PLÁNKA, Ladislav, Robert SRNEC, Petr RAUŠER, David STARÝ, Eva FILOVÁ, Josef JANCAR, Jana JUHASOVÁ, Leoš KŘEN, Alois NEČAS a Petr GÁL. Nanotechnology and mesenchymal stem cells with chondrocytes in prevention of partial growth plate arrest in pigs. Biomedical Papers. Olomouc: Palacky University, 2012, roč. 156, č. 2, s. 128-134. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2012.041.
 12. PLÁNKA, Ladislav, Karel URBÁŠEK, David STARÝ a Petr GÁL. Selhání primární léčby suprakondylické zlomeniny humeru u dětí. In 5. Konference Trauma v detskom veku, Šamorín. 2012.
 13. PLÁNKA, Ladislav, Michala Sakura LARS, Vladimír BARTL a Petr GÁL. Týrané děti ve FN Brno. In 5. Konferenci Trauma v detskom veku, Šamorín. 2012.
 14. 2011

 15. BIBROVÁ, Štěpánka, Bronislav HNILIČKA, Jan HNILIČKA, Vladimír BARTL a Petr GÁL. Analýza poranění u dětí do 5 let věku. In 57. kongres slovenských a českých detských chirurgů, Jasná, Slovensko. 2011.
 16. PLÁNKA, Ladislav, Jiří TŮMA, Robert MACHÁČEK, David STARÝ a Petr GÁL. Invaginace? Laparoskopicky?!?!?! In 57. kongres slovenských a českých detských chirurgov. Jasná, Slovensko, 9. – 11. 3. 2011. 2011.
 17. PLÁNKA, Ladislav, A. NEČAS, M. CRHA, P. PROKS, L. VOJTOVÁ a Petr GÁL. Léčba kostního můstku transplantací mezenchymových kmenových buněk a chondrocytů v kompozitním nosiči u prasat – experimentální studie. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca. 2011, roč. 78, č. 6, s. 528–536. ISSN 0001-5415.
 18. PLÁNKA, Ladislav, Robert SRNEC, Petr RAUŠER, David STARÝ, Jana JUHASOVA, Jiri KLIMA, Lucy VOJTOVÁ, Josef JANČÁŘ, Karel VESELÝ, Petr GÁL a Alois NEČAS. Mesenchymal Stem Cells in combination with chondrocytes in the treatment of deep articular surface defect. In SICOT 2011 XXV Triennial World Congress. Prague. 2011.
 19. PLÁNKA, Ladislav, Jiri KLIMA, David STARÝ, Leoš KŘEN, Lucy VOJTOVÁ, Michala RAMPICHOVÁ, Michal CRHA, Pavel PROKS, Petr GÁL a Alois NEČAS. Nanotechnology and mesenchymal stem cells plus chondrocytes in prevention of growth plate arrest in miniature pigs. Provided on the 12th European congress of pediatric surgery. In 12th European congress of pediatric surgery. Barcelona 15. – 18. 6. 2011. 2011.
 20. PLÁNKA, Ladislav, Štěpánka BIBROVÁ, Otakar TEYSCHL, Jan HNILIČKA, Andrej SÁDOVSKÝ a Petr GÁL. Poranění jater u dětí. Úrazová chirurgie. 2011, roč. 19, č. 4, 4 s. ISSN 1211-7080.
 21. URBÁŠEK, Karel, Jan POUL, Šimon ONDRUŠ a Petr GÁL. Possible contributions of gait analysis for functional assessment of DDH after surgical treatment. In Jarní ortopedické sympozium - Lázně Bělohrad. 2011.
 22. 2010

 23. BIBROVÁ, Štěpánka, Jiří TŮMA, Vladimír BARTL, Bronislav HNILIČKA, Otakar TEYSCHL a Petr GÁL. Břišní poranění v dětském věku. In 56. Mezinárodní kongres českých a slovenských dětských chirurgů. Olomouc, 2010. s. 33-33. ISBN 978-80-87327-34-0.
 24. TŮMA, Jiří, Robert MACHÁČEK, David STARÝ, Ladislav PLÁNKA, Jan ŠKVAŘIL, Otakar TEYSCHL a Petr GÁL. Dětská laparoskopie – ano či ne? In Sborník abstrakt. Olomouc, 2010. s. 36-36. ISBN 978-80-87327-34-0.
 25. PLÁNKA, Ladislav, David STARÝ, Jan ŠKVAŘIL, Robin SRNEC, Alois NEČAS a Petr GÁL. Experimentální práce v dětské ortopedii a traumatologii. In 9. pracovní schůzi sekce dětské ortopedie při ČSOT. 2010.
 26. JOERIS, Alexander, Šimon ONDRUŠ, Ladislav PLÁNKA, Petr GÁL a Teddy SLONGO. ChronOS Inject in Children with Benign Bone Lesions - Does It Increase the Healing Rate? EUROPEAN JOURNAL OF PEDIATRIC SURGERY. STUTTGART, GERMANY: GEORG THIEME VERLAG KG, 2010, roč. 20, č. 1, s. 24-28. ISSN 0939-7248.
 27. PLÁNKA, Ladislav, David STARÝ a Petr GÁL. Národní registr dětských úrazů. In 56. mezinárodní kongres českých a slovenských dětských chirurgů. Olomouc, 2010. s. 32-32. ISBN 978-80-87327-34-0.
 28. KALA, Zdeněk, Igor PENKA, Naďa VOMELOVÁ, Zdeňka SURÁ, Jaroslav IVIČIČ, Barbora GARAJOVÁ, Petr BENDA, Lenka VEVERKOVÁ, Ladislav PLÁNKA, Matej HUSÁR a Petr GÁL. Perioperační péče o pacienta v obecné chirurgii. 1. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2010. 145 s. ISBN 978-80-7013-518-1.
 29. PLÁNKA, Ladislav, David STARÝ, Eva BRICHTOVÁ, Zdeněk MACKERLE a Petr GÁL. Post-traumatic ulnar nerve paresis after elbow fractures in children. In Abstract book. 2010.
 30. NEČAS, Alois, Ladislav PLÁNKA, Robert SRNEC, Michal CRHA, Jana HLUČILOVÁ, Jiří KLÍMA, David STARÝ, Leoš KŘEN, Evžen AMLER, Lucy VOJTOVÁ, Josef JANČÁŘ a Petr GÁL. Quality of Newly Formed Cartilaginous Tissue in Defects of Articular Surface after Transplantation of Mesenchymal Stem Cells in a Composite Scaffold Based on Collagen I with Chitosan Micro- and Nanofibres. Physiol. Res. Praha: Akademi věd ČR, 2010, roč. 59, č. 4, s. 605-614. ISSN 0862-8408.
 31. PLÁNKA, Ladislav, Petra CHALUPOVÁ, Marcela CHARVÁTOVÁ, Jan POUL a Petr GÁL. Rotační deformity při použití metody ESIN u zlomenin diafýzy stehenní kosti u dětí sledované magnetickou rezonancí. Acta chir. orthop. et traum. čechosl. Praha, 2010, roč. 77, č. 1, s. 39-42. ISSN 0001-5415.
 32. PLÁNKA, Ladislav, David STARÝ, Jan ŠKVAŘIL a Petr GÁL. Sběr úrazových dat v České republice. Urgentní medicína: časopis pro neodkladnou lékařskou péči. České Budějovice: MEDIPRAX CB, 2010. ISSN 1212-1924.
 33. STARÝ, David, Ladislav PLÁNKA, Jiří TŮMA a Petr GÁL. Spontánní pneumotorax u dětí. In Sborník abstrakt. Olomouc, 2010. s. 36-36. ISBN 978-80-87327-34-0.
 34. PLÁNKA, Ladislav, David STARÝ a Petr GÁL. The Czech National Paediatric Trauma Registry: an analysis of 2008 trauma data. In 11th annual meeting of ESTES. Brusel, 2010. s. 72. ISSN 1863-9933.
 35. PLÁNKA, Ladislav, David STARÝ, Jan ŠKVAŘIL, Robert SRNEC, Leoš KŘEN, Alois NEČAS a Petr GÁL. Transplantation of Allogeneic Mesenchymal Stem Cells into Physeal Defects in the Prevention of Bone Bridge Formation in Pigs. In Journal of Childrens Orthopaedics. 2010. s. S19, 1 s. ISSN 1863-2521.
 36. PLÁNKA, Ladislav, Robert SRNEC, Jiri KLIMA, Jana HLUCILOVA, David STARÝ, Leoš KŘEN, Lucie VOJTOVÁ, Josef JANČÁŘ, Petr GÁL, Alois NEČAS, Michal CRHA a Evžen AMLER. TRANSPLANTATION OF MESENCHYMAL STEM CELLS IN A COMPOSITE SCAFFOLD BASED ON COLLAGEN I WITH CHITOSAN MICRO- AND NANOFIBRES INTO ARTICULAR CARTILAGE DEFECTS. 2010.
 37. PLÁNKA, Ladislav, Šimon ONDRUŠ, Miroslav STRAKA, David STARÝ a Petr GÁL. Tricaclcium Phosphate in the Treatment of Juvenile Bone Cysts in Children. In 11th annual meeting of ESTES. Mnichov: URBAN & VOGEL, 2010. s. 142. ISSN 1863-9933.
 38. PLÁNKA, Ladislav, Šimon ONDRUŠ, Miroslav STRAKA, David STARÝ a Petr GÁL. Tricalcium Phosphate in the Treatment of Juvenile Bone Cysts in Children. In 29th annual meeting of EFORT. Londýn: BRITISH EDITORIAL SOC BONE JOINT SURGERY, 2010. ISSN 0301-620X.
 39. BRICHTOVÁ, Eva, Petr VONDRÁČEK a Petr GÁL. Unusual stab injury to n. peroneus communis in pediatric patient. Scripta medica. Brno: MU, 2010, roč. 83, č. 1, s. 59-62. ISSN 1211-3395.
 40. KRTIČKA, Milan, Ladislav PLÁNKA, Petr GÁL a Michal MAŠEK. Úrazový registr a jeho praktické výstupy. In 10. Ostravské traumatologické dny. 2010.
 41. GÁL, Petr, David STARÝ, Robert SRNEC, Alois NEČAS a Ladislav PLÁNKA. Využití kmenových buněk k léčbě hlubokého defektu kloubního povrchu. In 4. Slovenská konferencia Trauma v detskom veku. 2010.
 42. PLÁNKA, Ladislav, David STARÝ, Vladimír BARTL, Bronislav HNILIČKA a Petr GÁL. Využití LCP v dětské traumatologii. In 10. Ostravské traumatologické dny. 2010.
 43. PLÁNKA, Ladislav, David STARÝ, Otakar TEYSCHL, Vladimír BARTL, Bronislav HNILIČKA a Petr GÁL. Využití LCP v traumatologii adolescentů. In Sborník abstrakt. Olomouc, 2010. s. 34-34. ISBN 978-80-87327-34-0.
 44. 2009

 45. PLÁNKA, Ladislav, David STARÝ, Jana HLUČILOVÁ, Jiří KLÍMA, Josef JANČÁŘ, Leoš KŘEN, Jana LORENZOVÁ, Lucie URBANOVÁ, Michal CRHA, Robert SRNEC, Milan DVOŘÁK, Petr GÁL a Alois NEČAS. Comparison of Preventive and Therapeutic Transplantations of Allogeneic Mesenchymal Stem Cells in the Healing of the Distal Femoral Growth Plate Cartilage Defects in Miniature Pigs. Acta Veterinaria. Brno, 2009, roč. 78, č. 2, s. 293-302. ISSN 0001-7213.
 46. PLÁNKA, Ladislav, David STARÝ, Jana HLUČILOVÁ, Jiří KLÍMA, Loeš KŘEN, Alois NEČAS a Petr GÁL. Differentiation protocol for hyaline cartilage producing mesenchymal stem cells (MSCs). EUROPEAN MUSCULOSKELETAL REVIEW. Londýn: Touch Briefings, 2009, roč. 4, č. 1, s. 80-82. ISSN 1754-5072.
 47. VONDRÁČEK, Petr, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Tomáš KEPÁK, Pavel MAZÁNEK, Jaroslav ŠTĚRBA, Marie RYŠAVÁ a Petr GÁL. Efficacy of Pregabalin in Neuropathic Pain in Paediatric Oncological Patients. Eur J Paediatr Neurol. [Epub ahead of print]: Saunders, 2009, roč. 2009, č. 4, s. 332-336. ISSN 1090-3798.
 48. GÁL, Petr a Ladislav PLÁNKA. ChronOs inject v léčbě kostních cyst u dětí. In IV. Moravské ortopedické a traumatologické dny. 2009.
 49. PLÁNKA, Ladislav, David STARÝ, Jiří TŮMA a Petr GÁL. Laparoscopic versus laparotomic appendectomy for generalised peritinitis in children. Scripta medica. Brno: MU, 2009, roč. 82, č. 2, s. 83-89. ISSN 1211-3395.
 50. PLÁNKA, Ladislav, Vladimír BARTL, Jan ŠKVAŘIL, Jiří JOCHYMEK a Petr GÁL. Poranění růstové ploténky distální tibie v dětském věku – epidemiologická studie. Úrazová chirurgie. Ostrava: Česká společnost pro úrazovou chirurgii, 2009, roč. 17, č. 1, s. 5-10. ISSN 1211-7080.
 51. GÁL, Petr a Ladislav PLÁNKA. Shaken baby syndrom. In Mezinárodní seminář Prevence dětských úrazů. Prevence násilí na dětech. Praha. 2009.
 52. GÁL, Petr, Šimon ONDRUŠ, Miroslav STRAKA, Jiří JOCHYMEK a Ladislav PLÁNKA. Syntetický biokompatibilní degradabilní materiál v léčbě juvenilních kostních cyst. Acta chir. orthop. et traum. čechosl. Praha, 2009, roč. 76, č. 6, s. 495-500. ISSN 0001-5415.
 53. MACKERLE, Zdeněk a Petr GÁL. Unusual penetrating head injury in children: personal experience and review of the literature. Childs nervous system. Springer, 2009, roč. 25, č. 8, s. 909-913. ISSN 0256-7040.
 54. KRTIČKA, Milan, Ladislav PLÁNKA, Daniel IRA, Michal MAŠEK a Petr GÁL. Úrazový registr České republiky – zkušenosti s vedením databáze ve FN Brno. Rozhledy v Chirurgii. Praha: Česká Lékařská Společnost JEP, 2009, roč. 88, č. 12, s. 716-719. ISSN 0035-9351.
 55. PLÁNKA, Ladislav, Alois NEČAS, Robert SRNEC, Petr RAUŠER, David STARÝ, Josef JANČÁŘ, Evžen AMLER, Eva FILOVÁ, Jana HLUČILOVÁ, Leoš KŘEN a Petr GÁL. Use of allogenic stem cells for the prevention of bone bridge formation in miniature pigs. Physiological Research. Česká republika, 2009, roč. 58, č. 6, s. 885-893. ISSN 0862-8408.
 56. JOCHYMEK, Jiří, Jan ŠKVAŘIL, David STARÝ, Petr GÁL a Ladislav PLÁNKA. Use of locking compression plates for deformity correction of the forearm bones in children. Biomedical Papers. Olomouc: Palacky University, 2009, roč. 153, č. 1, s. 75-78. ISSN 1213-8118.
 57. GUŘAN, Marcel, S ČAMBOR, M LISÝ, Ladislav PLÁNKA a Petr GÁL. Zlomeniny krčku stehenní kosti u dětí a adolescentů. Úrazová chirurgie. Ostrava: Česká společnost pro úrazovou chirurgii, 2009, roč. 17, č. 2, s. 19-24. ISSN 1211-7080.
 58. 2008

 59. PLÁNKA, Ladislav, Petr GÁL, Helga KECOVÁ, Jiří KLÍMA, Jana HLUČILOVÁ, Eva FILOVÁ, Evžen AMLER, Petr KRUPA, Leoš KŘEN, Robin SRNEC, Lucie URBANOVÁ, Jana LORENZOVÁ a Alois NEČAS. Allogeneic and autogenous transplantations of MSCs in treatment of the physeal bone bridge in rabbits. BMC Biotechnology. London: BioMed Central Ltd, 2008, roč. 8, č. 1, s. 70-78. ISSN 1472-6750.
 60. NEČAS, Alois, Ladislav PLÁNKA, Robert SRNEC, Petr RAUŠER, Lucie URBANOVÁ, Jana LORENZOVÁ, Michal CRHA, Josef JANČÁŘ a Petr GÁL. Biomaterials and Stem Cells in the Treatment of Articular Cartilage. Acta Veterinaria. 2008, roč. 77, č. 2, s. 277-284. ISSN 0001-7213.
 61. STARÝ, David, Jiří TŮMA, Ladislav PLÁNKA a Petr GÁL. Corrosive injuries of the oesophagus and stomach in children. Scripta medica. Brno: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, 2008, roč. 82, č. 2, s. 69-75. ISSN 1211-3395.
 62. GÁL, Petr a Ladislav PLÁNKA. Chondrocytic potential of allogenic mesenchymal stem cells transplanted without immunosuppression to regenerate physeal defect in rabbits. In 9th EFORT Congress, Nice, France. 2008.
 63. GÁL, Petr a Ladislav PLÁNKA. Možnosti využití syntetických resorbovatelných materiálů v dětské ortopedii a traumatologii. In 54. sjezd českých a slovenských dětských chirurgů, Boboty. 2008.
 64. PLÁNKA, Ladislav, David STARÝ, Jan ŠKVAŘIL a Petr GÁL. Národní registr dětských úrazů. National paediatric trauma registry. Úrazová chirurgie. Ostrava: Česká společnost pro úrazovou chirurgii, 2008, roč. 16, č. 3, s. 65-68. ISSN 1211-7080.
 65. PLÁNKA, Ladislav, David STARÝ, Robert SRNEC, Alois NEČAS a Petr GÁL. Nové možnosti v léčbě poúrazových defektů kloubní chrupavky. Rozhledy v Chirurgii. Praha: Česká Lékařská Společnost JEP, 2008, roč. 87, č. 1, s. 42-45. ISSN 0035-9351.
 66. PLÁNKA, Ladislav, Jan ŠKVAŘIL, David STARÝ, Jiří JOCHYMEK a Petr GÁL. Physeal injuries of distal femur in children. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta Brno, 2008, roč. 81, č. 2, s. 61 - 68. ISSN 1211-3395.
 67. ŠKVAŘIL, Jan, Ladislav PLÁNKA, Jiří JOCHYMEK a Petr GÁL. Poranění růstové zóny proximální tibiální epifýzy v dětském věku a možnosti jejich léčby. Rozhledy v Chirurgii. Praha: Česká Lékařská Společnost JEP, 2008, roč. 87, č. 11, s. 605-608. ISSN 0035-9351.
 68. PLÁNKA, Ladislav, Šimon ONDRUŠ, Jan ŠKVAŘIL, David STARÝ a Petr GÁL. Použití biodegradabilních materiálů v léčbě kostních cyst u dětí. Rozhledy v Chirurgii. Praha: Česká Lékařská Společnost JEP, 2008, roč. 87, č. 11, s. 585-589. ISSN 0035-9351.
 69. GÁL, Petr a Ladislav PLÁNKA. Srovnání dětské traumatologické péče v České republice a na Slovensku. In 54. sjezd českých a slovenských dětských chirurgů, Boboty. 2008.
 70. 2007

 71. GÁL, Petr, Alois NEČAS, Ladislav PLÁNKA, Helga KECOVA, Petr KRUPA a Leoš KŘEN. Chondrocytic potential of allogeneous mesenchymal stem cells transplanted without immunosupresion into physeal defects in rabbits. ACTA VET. Brno, 2007, roč. 76, č. 1, s. 265-275. ISSN 0001-7213.
 72. JANČÁŘ, Josef, Alexandra SLOVIKOVA, Evžen AMLER, Petr KRUPA, Helga KECOVÁ, Ladislav PLÁNKA, Petr GÁL a Alois NEČAS. Mechanical response of porous scaffolds for cartilage engineering. Physiological Research. Praha: Inst. of Physiol., Academy of Sciences, 2007, roč. 56, Suppl. 1, s. S17-S25, 9 s. ISSN 0862-8408.
 73. GÁL, Petr a Ladislav PLÁNKA. Moderní trendy v dětské ortopedii a traumatologii. In XI. Národní kongres ČSOT. 2007.
 74. PLÁNKA, Ladislav, Alois NEČAS, Petr GÁL, Alexandra KECOVÁ, Leoš KŘEN a Petr KRUPA. Prevention of bone bridge formation using transplantation of the autogenous mesenchymal stem cells to physeal defects: an experimental study in rabbits. ACTA VET. Brno, 2007, roč. 76, č. 1, s. 253-263. ISSN 0001-7213.
 75. GÁL, Petr a Ladislav PLÁNKA. Srovnání preventivního a terapeutického použití mesenchymových kmenových buněk u parciálního defektu růstové chrupavky králíků. In 53. sjezd českých a slovenských dětských chirurgů, Mikulov. 2007.
 76. KRUPA, Petr, Pavel KRŠEK, Michal JAVORNÍK, Otto DOSTÁL, Robert SRNEC, Pavel USVALD, Pavel PROKS, Helga KECOVÁ, Evzen AMLER, Josef JANČÁŘ, Petr GÁL, Ladislav PLÁNKA a Alois NEČAS. Use of 3D geometry modelling of osteochondrosis-like iatrogenic lesions as a template for press and fit scaffold seeded with mesenchymal stem cells. Physiological Research. Praha: Institute of Physiology, Academy of Sci, 2007, roč. 56, Suppl 1, s. 107-114. ISSN 0862-8408.
 77. 2006

 78. GÁL, Petr a Ladislav PLÁNKA. Biomateriály v dětské traumatologii. In Trauma v detskom veku. 2006.
 79. GÁL, Petr a Ladislav PLÁNKA. Biomateriály v léčbě kostních cyst. In IX. Slovenském kongresu úrazovej chirurgie – Dni primára Bauera. 2006.
 80. GÁL, Petr a Ladislav PLÁNKA. Experimentální práce v oblasti růstové ploténky. In Trauma v detskom veku. 2006.
 81. HELMANOVÁ, Inka, Rudolf AUTRATA, Soňa PYROCHTOVÁ, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Petr GÁL a Jiří VENTRUBA. Chiasmal defects in children. In Sborník abstrakt XIV.výročního kongresu ČOS s mezinárodní účastí. Euroverlag s.r.o. Plzeň, 2006. s. 198. ISBN 80-7177-974-1.
 82. POUL, Jan, Jiří VESELÝ, Petr GÁL, J. BAJEROVÁ a Ivan JUSTAN. Léčba vrozeného pakloubu bérce vaskularizovaným kostním štěpem. Acta chir. orthop. traum. čech. Praha: Galén, 2006, roč. 73, č. 1, s. 10-17. ISSN 0001-5415.
 83. GÁL, Petr a Ladislav PLÁNKA. Moderní algoritmus léčby zlomenin stehenní kosti u dětí. In Dni primára Bauera. 2006.
 84. GÁL, Petr, Ladislav PLÁNKA, David STARÝ, Jan TRLICA a Tomas DEDEK. Sběr dat a úrazový registr České republiky. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost JEP Praha, 2006, roč. 85, č. 10, s. 504-507. ISSN 0035-9351.
 85. PLANKA, Ladislav, Petra CHALUPOVÁ, Jan ŠKVAŘIL, Jan POUL a Petr GÁL. Schopnost remodelace distálního radia při hojení zlomenin v dětském věku. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnostJ.E.Purkyně, 2006, roč. 85, č. 10, s. 508-510. ISSN 0035-9351.
 86. GÁL, Petr. Synthetic biocompatible and bioresorbable materials in juvenile bone cysta treatment. In EFORT 2006. 2006.
 87. GÁL, Petr a Ladislav PLÁNKA. Synthetic biocompatible and bioresorbable materials in juvenile bone cysta treatment. In SICOT 2006. 2006.
 88. GÁL, Petr, Šimon ONDRUŠ, Ladislav PLÁNKA, Miroslav STRAKA a Dagmar FIALOVA. Synthetic biocompatible and bioresorbable materials in juvenile bone cysta treatment. European Journal of Trauma and Emergency Surgery. 2006, roč. 32, Supplement, s. 1-6, 7 s. ISSN 1863-9933.
 89. GÁL, Petr a Ladislav PLÁNKA. The use of stem cells in the treatment of growth plate injuries – experimantal study – preliminary results. In EFORT 2006. 2006.
 90. PLÁNKA, Ladislav, Jiří TŮMA, Václav RAK a Petr GÁL. Výsledky elektivní laparoskopické apendektomie u nejasných bolestí v pravém hypogastriu. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnostJ.E.Purkyně, 2006, roč. 85, č. 7, s. 343-346. ISSN 0035-9351.
 91. 2005

 92. ZERHAU, Pavel, Matej HUSÁR, Petr GÁL a Bronislav HNILIČKA. Aktivní přístup k léčbě poranění ledvin u dětí. In 51. kongres českých a slovenských dětských chirurgů. Dvůr Králové nad Labem, 2005. s. 51.
 93. RYŠAVÁ, Marie, Vladimír BARTL, R. ČUMLIVSKI a Petr GÁL. Dynamika vývoje pooperační analgézie u operací deformit hrudníku v závislosti na operačních postupech. In Bolest. suppl. 2. 2005. s. 28-29, 1 s. ISSN 1212-0634.
 94. JOCHYMEK, Jiří, Petr GÁL, Jarmila SKOTÁKOVÁ a M. SKLÁDAL. Long term results of surgical treatment of Clubfoot. In 7th Congress EFORT. Lisabon, 2005. s. 242.
 95. PLÁNKA, Ladislav, Jan POUL a Petr GÁL. Masivní spongioplastika a zevní fixace při řešení posttraumatické pseudoartrózy - kazuistika. In XIII. Frejkovy dny. 1. vyd. Brno: Repropress Brno, 2005. s. 17.
 96. POUL, Jan, Petr GÁL a Jiří JOCHYMEK. Možnosti řešení acetabulární insuficience v adolescentním věku. In IX. Národní kongres ČSOT. Teplice: IX. Národní kongres ČSOT, 2005.
 97. TEYSCHL, Otakar, Petr GÁL a Karel KRAFKA. Nádory retroperitonea u dětí. In XXIX. brněnské onkologické dny s mezinárodní účastí. Brno, 2005. 1 s.
 98. JOCHYMEK, Jiří a Petr GÁL. Our surgical treatment of Congenital vertical talus. In 7th Congress EFORT. Lisabon: 7th Congress EFORT, 2005. s. 243.
 99. BIBROVÁ, Štěpánka, Petr GÁL, Jiří TŮMA a Martin FIALA. Poranění sleziny u dětí. In 51. kongres českých a slovenských dětských chirurgů. Dvůr Králové nad Labem, 2005. 1 s.
 100. BIBROVÁ, Štěpánka, Petr GÁL, Jiří TŮMA a Martin FIALA. Poranění sleziny v dětském věku. In V. dni mladých chirurgov prof. MUDr. S. Čárského, DrSc. Martin, Slovensko, 2005. 1 s.
 101. POUL, Jan, Petr GÁL a David STARÝ. První zkušenosti se systémem CAPOS při osteotomii proximálního femoru v dětském věku. In IX. Národní kongres ČSOT. Teplice: IX. Národní kongres ČSOT, 2005.
 102. KRAFKA, Karel, Otakar TEYSCHL, Petr GÁL a Ladislav PLÁNKA. Thorakoskopie u onkologických pacientů. In Galandov deň. Martin, Slovensko: Spoločnosť detskej chirurgie pri SLS, 2005. s. 10.
 103. DĚDEK, T., Petr GÁL, J, TRLICA, Ladislav PLÁNKA a David STARÝ. Úrazový registr České republiky - struktura dat. Úrazová chirurgie. Ostrava: Česká společnost pro úrazovou chirurgii, 2005. ISSN 1211-7080.
 104. 2004

 105. BIBROVÁ, Štěpánka a Petr GÁL. Giant Ovarian Fibroma.Case study. Scripta Medica. 2004, roč. 77 (2004), č. 4, s. 221 - 230, 9 s. ISSN 1211-3395.
 106. JUSTAN, Ivan, Jan POUL, Petr GÁL a Štěpánka BIBROVÁ. Options for correction of post-traumatic length discrepancies in forearm bones in children (case reports). Acta Chir.orthop.Traum.čech. 2004, roč. 71, č. 6, s. 373-8, 6 s. ISSN 0001-5415.
 107. KRAFKA, Karel, Jiří TŮMA, Petr GÁL a Vladimír BARTL. Perkutánní endoskopická gastrostomie u dětí. Rozhledy v chirurgii. 2004, roč. 83, č. 1, s. 17-19, 2 s. ISSN 0035-9351.
 108. BIBROVÁ, Štěpánka, Petr GÁL a Jiří TŮMA. Puncture Injury of the Thorax in a Patient with Haemophilia A. Case Report. Scripta Medica. 2004, roč. 77 (2004), č. 4, s. 213-220, 7 s. ISSN 1211-3395.
 109. 2002

 110. AUTRATA, Rudolf, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Petr GÁL a Jiří VENTRUBA. Chiasmal defects in children. Folia Strabologica et Neuroophthalmologica. 2002, Suppl. 1, č. 5, s. 53-56. ISSN 1213-1032.
 111. GÁL, Petr a Vladimír BARTL. Miniinvazivní osteosyntéza při poranění apofýzy mediálmího epikondylu humeru u dětí. Lekárský obzor. Slovenská republika, Bratislava, 2002, roč. 51, č. 4, s. 106-109. ISSN 0457-4214.
 112. GÁL, Petr, Vladimír BARTL, Otakar TEYSCHL a Bronislav HNILIČKA. Miniinvazivní osteosyntéza zlomenin diafýzy předloketních kostí u dětí. Lekárský obzor. Slovenská republika, Bratislava, 2002, roč. 51, č. 7, s. 200-203. ISSN 0457-4214.
 113. AUTRATA, Rudolf, Jiří VENTRUBA, Petr GÁL, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Petr LOKAJ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Ocular complications of hydrocephalus. Folia Strabologica et Neuroophthalmologica. 2002, Suppl. 1, č. 5, s. 49-53. ISSN 1213-1032.
 114. TECL, František, Jiří TŮMA, Petr GÁL a Lenka KOPEČNÁ. Pathology of the spleen in children - current possibilities of surgical treatment. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2002, roč. 81, č. 2, s. 54-56. ISSN 0035-9351.
 115. BARTL, Vladimír, Petr GÁL, Jarmila SKOTÁKOVÁ a Petr KMOŠŤÁK. Úprava redislokace fragmentů dlouhých kostí klínováním sádrového obvazu. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2002, roč. 81, č. 8, s. 415-420. ISSN 0035-9351.
 116. 2001

 117. ONDRUŠ, Šimon a Petr GÁL. Dlouhodobé výsledky léčby zlomenin horního konce femoru u dětí. In Kniha abstrakt V. národního kongresu ČSOT. 1. vyd. Praha: Galén s.r.o., 2001. s. 150. ISBN 80-7262-103-3.
 118. HORÁK, Milan, Bronislav HNILIČKA, Petr GÁL, Dana DEMBICKÁ a Jarmila SKOTÁKOVÁ. Pohled dětského chirurga na použití centrálního žilního katétru u hematologicko-onkologicky nemocných dětí. Rozhledy v chirurgii. Praha: Čs. lék. společnost J.E.Purkyně, 2001, roč. 80, č. 12, s. 636-638. ISSN 0035-9351.
 119. GÁL, Petr, Vladimír BARTL, Otakar TEYSCHL, Jiří TŮMA a Bronislav HNILIČKA. První zkušenosti s miniinvazivní osteosyntézou při léčbě Monteggiovy zlomeniny u dětí. Úrazová chirurgie. Praha, 2001, roč. 9, č. 2, s. 1-3. ISSN 1211-7080.
 120. CRHA, Bořek a Petr GÁL. Surgical Treatment of Sprengels Deformity of the Scapula. Scripta Medica. Brno: Masarykova univerzita, 2001, roč. 74, č. 4, s. 245-344. ISSN 1211-3395.
 121. ZERHAU, Pavel, Bronislav HNILIČKA, Otakar TEYSCHL a Petr GÁL. Zdvojení močové trubice sdružené s kryptorchismem a atrezií jícnu. Česká urologie. Praha,Brno,ČR: Česká urologická společnost ČLS JEP, 2001, roč. 5, č. 2, s. 41-43. ISSN 1211-8729.
 122. 2000

 123. TECL, František, Jaroslav PROCHÁZKA, Vladimír BARTL a Petr GÁL. Hemodynamické změny po sklerotizacích jícnových varixů u dětí. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2000, roč. 79, č. 11, s. 546-547. ISSN 0035-9351.
 124. GÁL, Petr, František TECL a Štěpánka BIBROVÁ. Miniinvazivní osteosyntéza při poranění distální části předloketních kostí u dětí. Úrazová chirurgie. Praha, 2000, č. 1, s. 87-91. ISSN 1211-7080.
 125. GÁL, Petr, Vladimír BARTL, František TECL a Štěpánka BIBROVÁ. Miniinvazivní osteosyntéza při poranění skeletu článků prstů u dětí. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2000, roč. 79, č. 8, s. 344-691. ISSN 0035-9351.
 126. GÁL, Petr, Vladimír BARTL, František TECL a Štěpánka BIBROVÁ. Miniinvazivní osteosyntéza při poranění skeletu metacarpů u dětí. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2000, roč. 79, č. 8, s. 340-344. ISSN 0035-9951.
 127. DOLEŽEL, Zdeněk, Miroslava JANKOVÁ, Jiří ŠTARHA, Petr GÁL a Jana ZAHRADNÍČKOVÁ. Osmolální dysbalance u dětí s postižením centrálního nervového systému (CNS). Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 2000, roč. 55, č. 11, s. 716-719. ISSN 0069-2328.
 128. GÁL, Petr, Andrej BOBULA, Eva NOVOTNÁ, František TECL a Zdeněk DOLEŽEL. Severe sequelae of a syrian bear attack on a 10-year-old girl in a ZOO. A case report. Surgery in childhood international. Warsaw: INVEST-DRUCK, 2000, roč. 8, č. 4, s. 311-313. ISSN 1230-5545.
 129. GÁL, Petr a Štěpánka BIBROVÁ. Skeletární poranění oblasti lokte u dětí. Causa subita. Praha: I.M.P.International medical publication, 2000, č. 3, s. 17-20. ISSN 1212-0197.
 130. 1999

 131. GÁL, Petr a František TECL. Compartment syndrom - závažná komplikace chirurgie a traumatologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 41 s. Edice kontinuálního vzdělávání v medicíně. ISBN 80-210-2152-7.
 132. GÁL, Petr a Ivan MELICHAR. Compartment syndrom při poranění dolní končetiny u dětí. Rozhledy v chirurgii. Praha,ČR: NTS ČLS JEP, 1999, roč. 78, č. 2, s. 55-58. ISSN 0035-9351.
 133. GÁL, Petr a Ivan MELICHAR. Compartment syndrom při poranění horní končetiny u dětí. Rozhledy v chirurgii. Praha,ČR: NTS ČLS JEP, 1999, roč. 78, č. 1, s. 40-44. ISSN 0035-9351.
 134. TEYSCHL, Otakar, Petr GÁL a František TECL. Diagnostics of spleen injury in children. Scripta medica. Brno: LF MU, 1999, roč. 72, 2-3, s. 107-111. ISSN 1211-3395.
 135. TEYSCHL, Otakar, Jiří TŮMA a Petr GÁL. Diagnostika nehmatného varlete. Československá pediatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 1999, roč. 54, č. 9, s. 487-489. ISSN 0069-2328.
 136. GÁL, Petr, Zdeněk DOLEŽEL, František TECL, Václav KALIŠ a Lenka KOPEČNÁ. Hypertrofická stenóza pyloru - častá příčina zvracení v novorozeneckém věku. Česko-slovenská pediatrie. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 1999, roč. 54, č. 5, s. 190-195. ISSN 0069-2328.
 137. GÁL, Petr, Jiří TŮMA, František TECL a Václav KALIŠ. Hypertrophic pyloric stenosis in premature twins. Surgery childhood international. 1999, roč. 7, č. 2, s. 131-133.
 138. GÁL, Petr a František TECL. Injury to the lateral clavicle in children and adolescents. Surgery childhood international. 1999, roč. 7, č. 1, s. 17-21.
 139. GÁL, Petr, František TECL a Otakar TEYSCHL. Ipsilateral supracondylar fractures of the humerus and forearm bones in children. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU Brno, 1999, roč. 72, č. 7, s. 317-323. ISSN 1211-3395.
 140. TEYSCHL, Otakar, Jiří TŮMA a Petr GÁL. Laparoscopic pediatric orchidopexy. Scripta medica. Brno: LF MU, 1999, roč. 72, č. 1, s. 43. ISSN 1211-3395.
 141. TEYSCHL, Otakar, Jiří TŮMA a Petr GÁL. Laparoskopie u dětí při nehmatném varleti. Miniinvazivní terapie. 1999, roč. 4, č. 1, s. 4-6. ISSN 1211-5177.
 142. TEYSCHL, Otakar, Petr GÁL, Roman NEKVASIL a Pavel PILER. Mezioborová spolupráce při léčbě vrozené brániční kýly. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS, 1999, roč. 54, č. 1, s. 39-41. ISSN 0069-2328.
 143. GÁL, Petr a R. MACHÁČEK. Miniinvazivní osteosyntéza při poranění dolní končetiny u dětí. Lék. obzor. 1999, roč. 48, č. 4, s. 99-102. ISSN 0457-4214.
 144. GÁL, Petr a A. NEČAS. Miniinvazivní osteosyntéza při poranění laterální fýzy kondylu humeru u dětí. Lék. obzor. 1999, roč. 48, č. 5, s. 145-148. ISSN 0457-4214.
 145. GÁL, Petr a R. MACHÁČEK. Miniinvazivní osteosyntéza zlomenin horní končetiny u dětí. Acta chirurgicae orthopedicae et traumatolog. Praha, 1999, roč. 66, č. 3, s. 165-170. ISSN 0001-5415.
 146. GÁL, Petr. Miniinvazívní osteosyntéza zlomenin horní končetiny u dětí. Habilitační práce. 1. vyd. Brno: LF MU, 1999. 206 s.
 147. GÁL, Petr. Moderní algoritmus léčby suprakondylické zlomeniny humeru u dětí.Doktorandská dizertační práce. 1. vyd. Brno: LF MU, 1999. 119 s.
 148. GÁL, Petr. Poranění interkondylické eminence u dětí. Lék. obzor. 1999, roč. 48, č. 3, s. 87-90. ISSN 0457-4214.
 149. TEYSCHL, Otakar, Petr GÁL, František TECL a Jarmila SKOTÁKOVÁ. Problematika diagnostiky a léčby poranění sleziny u dětí. Praktický lékař. Praha: ČLS J.E. Purkyně, 1999, roč. 79, č. 9, s. 522-524. ISSN 0032-6739.
 150. GÁL, Petr a František TECL. Re-displacement of supracondylar fracture of the humerus in children. Surgery childhood international. 1999, roč. 7, č. 2, s. 94-98.
 151. GÁL, Petr. Selhání primární osteosyntézy suprakondylitické zlomeniny humeru u dětí, reosteosyntéza zavřenou rerepozicí a perkutánní fixací. Acta chirurgica Orthopedica Traumatologica czechoslovaka. Praha, 1999, roč. 66, č. 1, s. 10-14. ISSN 0001-5415.
 152. GÁL, Petr, František TECL a R. MACHÁČEK. Srovnání výsledků léčby miniinvazivní a otevřené osteosyntézy při poranění proximálního radia v dětském věku. Rozhledy v chirurgii. Praha,ČR: NTS ČLS JEP, 1999, roč. 78, č. 10, s. 500-504. ISSN 0035-9351.
 153. GÁL, Petr, Jiří VENTRUBA a Michal KLIMOVIČ. Timing osteosyntézy dlouhých kostí u polytraumatizovaných pacientů s kraniocerebrálním poraněním v dětském věku. Úrazová chirurgie. Praha, 1999, roč. 6, č. 1, s. 9-16. ISSN 1211-7080.
 154. GÁL, Petr a František TECL. Tragické následky neléčeného compartment syndromu dolní končetiny. Rozhledy v chirurgii. Praha,ČR: NTS ČLS JEP, 1999, roč. 78, č. 2, s. 59-62. ISSN 0035-9351.
 155. GÁL, Petr. Úskalí, selhání a komplikace miniinvazivní osteosyntézy v dětské traumatologii. Úrazová chirurgie. Praha, 1999, roč. 7, č. 1, s. 1-8. ISSN 1211-7080.
 156. GÁL, Petr, František TECL a Jarmila SKOTÁKOVÁ. Vrozené vývojové vady: část I. Trávicí trubice a břišní stěna. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 1999. 57 s. Edice kontinuálního vzdělávání v medicíně. ISBN 80-210-2153-5.
 157. GÁL, Petr, František TECL a Jarmila SKOTÁKOVÁ. Zlomeniny a fyzární poranění proximálního konce humeru u dětí. Acta chirur. orthoped. traumatologica Čech. 1999, roč. 66, č. 2, s. 95-100. ISSN 0001-5415.
 158. 1998

 159. GÁL, Petr, Otakar TEYSCHL a Vladimír BARTL. Midclavicular fracture in childen. Scripta medica. Brno: LF MU, 1998, roč. 71, 6-7, s. 369-377. ISSN 1211-3395.
 160. GÁL, Petr, Vladimír BARTL a Ivan MELICHAR. Optimální míra radikality výkonů v léčbě zlomenin u dětí. Česko-slovenská Pediatrie. Praha, 1998, roč. 53, suppl., s. S44, 1 s. ISSN 0069-2328.
 161. GÁL, Petr, Otakar TEYSCHL, František TECL a Vladimír BARTL. Percutaneos pinning in supracondylar fracture of the humerus in children. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta Brno, 1998, roč. 71, č. 5, s. 259-268. ISSN 1211-3395.
 162. GÁL, Petr a Václav KALIŠ. Postoperative complications in patients with hypertropic stenosis of the pylorus treated by ramstedt´s pyloromyotomy - risks, prognosis and prevention. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU, 1998, roč. 71, 6-7, s. 385-397. ISSN 1211-3395.
 163. PALASOVÁ, Eva. Prihodnjik - Čas ali naklon? Slavistična Revija. Slovinsko: Slavistično društvo Slovenije, 1998, roč. 1998, č. 46, s. 195-206. ISSN 0350-6894.
 164. TECL, František, Jiří TŮMA a Petr GÁL. Roux-en-Y loop in the reconstruction of the biliary tract and in pancreattic surgery. Surgery Child. Inter. 1998, VI., č. 4, s. 213-215. ISSN 1230-5545.
 165. GÁL, Petr, Otakar TEYSCHL a František TECL. Systémová enzymoterapie v dětské traumatologii - první zkušenosti. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS J.E.Purkyně, 1998, roč. 53, suppl. 1, s. 44-45. ISSN 0069-2328.
 166. GÁL, Petr. Systémová enzymoterapie v léčbě sportovních úrazů u dětí. Med.Sport.Boh.Slov. 1998, roč. 7, č. 4, s. 125-127. ISSN 1210-5481.
 167. GÁL, Petr, František TECL, Jarmila SKOTÁKOVÁ a V. MACH. Systémová enzymoterapie v léčbě suprakondylické zlomeniny humeru u dětí. Rozhledy v chirurgii. Praha,ČR: NTS ČLS JEP, 1998, roč. 77, č. 12, s. 574-576. ISSN 0035-9351.
 168. GÁL, Petr, K. VEČEŘA, F. JEDLIČKA a J. ULBRICH. Systémová enzymoterapie v prevenci u vrcholových hráčů kopané. Med.Sport.Boh.Slov. 1998, roč. 7, č. 4, s. 128-133. ISSN 1210-5481.
 169. GÁL, Petr. Volkmanova kontraktura - závažná komplikace suprakondylické fraktury humeru u dětí. Úrazová chirurgie. Praha, 1998, roč. 6, č. 3, s. 16-23. ISSN 1211-7080.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 10. 2023 10:21