Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. VRANKOVÁ, Zuzana, Pavel TURČÁNI, Pavel HORNÍK, Alena BRYŠOVÁ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Pavlína ČERNOCHOVÁ a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Obstrukční spánková apnoe ve vztahu k ortodontické léčbě u dětských pacientů. Česká stomatologie a praktické zubní lékařství. Praha: Česká stomatologická komora, 2020, roč. 120, č. 1, s. 13-25. ISSN 1213-0613.
 2. 2019

 3. VÍZEŠNÍKOVÁ, Lenka a Pavel TURČÁNI. Neobvyklý název v dýchacích cestách - 2. část. In XXVI. Luhačovické dny. 2019.
 4. BRAT, Kristián, Martina DOUBKOVÁ, Vladimír HEROUT, Michaela HEROUTOVÁ, Bohdan KADLEC, Dagmar KINDLOVÁ, Marek PLUTINSKÝ, Jana SKŘIČKOVÁ, Nela ŠŤASTNÁ a Pavel TURČÁNI. Vnitřní lékařství v kostce - Pneumologie. In Miroslav Souček,Petr Svačina a kolektiv. Vnitřní lékařství v kostce, Miroslav Souček, Petr Souček a kolektiv 2019. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2019. s. 164-205, 41 s. ISBN 978-80-271-2289-9.
 5. TURČÁNI, Pavel. Ze znaleckého deníku III. In XXVI. Luhačovické dny. 2019.
 6. 2018

 7. SKŘIČKOVÁ, Jana, Vladimír HEROUT, Marek PLUTINSKÝ a Pavel TURČÁNI. Infekce pneumocystis joroveci u nemocného s HCOPN (Fenotyp ACOS a častých exacerbací). In XXV. Luhačovické dny. 2018.
 8. TURČÁNI, Pavel. Nezvyklá komplikace při stentování. In XXIII. Dny Rappl, Karlova Studánka. 2018.
 9. BRAT, Kristián, Vladimír HEROUT a Pavel TURČÁNI. Pleuroskopie na Klinice nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno - první zkušenosti pracoviště s metodou. In IV, kongres České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP, XXVI. Západočeské pneumologické dny. 2018.
 10. TURČÁNI, Pavel. První zkušenosti endoskopického pracoviště s kryobiopsií včetně ekonomického zhodnocení. In XXII. Hradecké pneumologické dny. 2018.
 11. TURČÁNI, Pavel. Stručné souvislosti vakcinace proti pneumokokovi u nemocných s CHOPN a bronchiálním astmatem. Acta medicinae. ERA Média s.r.o., 2018, roč. 7/2018, s. 43-47. ISSN 1805-398X.
 12. TURČÁNI, Pavel. Ze znaleckého deníku 2. In XXV. Luhačovické dny. 2018.
 13. 2017

 14. TURČÁNI, Pavel a Jana SKŘIČKOVÁ. Non fulfillment adherence in a Czech outpatient department serving COPD and astma patients in one year. In ERS international Congress 2017. 2017. ISSN 0903-1936.
 15. TURČÁNI, Pavel a Markéta HANSLIANOVÁ. Postupné zavádění programu prevence a kontroly infekcí ve FN Brno. 2017, XIII, č. 4. doi:1.4.2017.
 16. TURČÁNI, Pavel. Ze znaleckého deníku I. In XXIV. Luhačovické dny. 2017.
 17. 2016

 18. TURČÁNI, Pavel. Fenotypy a biomarkery. In XXV. moravskoslezské dny pneumologie. 2016.
 19. TURČÁNI, Pavel. Náklady na hospitalizaci pacientů s exacerbací CHOPN. In XXV. Moravskoslezské dny pneumologie. 2016.
 20. TURČÁNI, Pavel. Naše zkušenosti s kryoprobou. In 42. Mezikrajské pneumologické dny. 2016.
 21. TURČÁNI, Pavel. Struktura akreditovaných zařízení v ČR. In XXV. Moravskoslezské dny pneumologie, Brno. 2016.
 22. 2015

 23. ŠTOURAČ, Petr, Tereza HRADILOVÁ, Eva STRAŽEVSKÁ, Pavel TURČÁNI, Alena ŠTOURAČOVÁ, Petr JANKŮ, Jana SKŘIČKOVÁ a Roman GÁL. Eclampsia as a cause of secondary non-obstructive central sleep hypoventilation. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2015, roč. 80, č. 1, s. 16-19. ISSN 1210-7832.
 24. TURČÁNI, Pavel. Fenotyp malých dýchacích cest v pneumologické praxi. In XXIV. Moravskoslezské dny pneumologie Ostrava. 2015.
 25. TURČÁNI, Pavel a Radana PAŘÍZKOVÁ. Geriatrická péče jako impuls k zavedení nového konceptu prevence a kontroly infekcí. Geriatrie a gerontologie. Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 4, č. 4, s. 195-198. ISSN 1805-4684.
 26. TURČÁNI, Pavel a Radana PAŘÍZKOVÁ. Geriatrická péče jako impulz k zavedení nového konceptu prevence a kontroly infekcí. 2015, roč. 2015/4, č. 4, s. 195-198.
 27. TURČÁNI, Pavel. Choroby s obstrukcí pohledem úhradových mechanizmů. In XIX. kongres české a slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti. 2015. ISBN 978-80-88112-00-6.
 28. TURČÁNI, Pavel. Choroby s obstrukcí pohledem úhradových mechanizmů. In XIX. Kongres české a slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti. 2015. ISBN 978-80-88112-00-6.
 29. JAKUBÍKOVÁ, Lenka, Jana SKŘIČKOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ a Pavel TURČÁNI. Intervenční bronchologie na KNPT Brno přehled + kazuistiky metastatického postižení. In XIX. Kongres české a slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti. 2015. ISBN 978-80-88112-00-6.
 30. TURČÁNI, Pavel. Novinky v HCOPN, studie REACT. In XIX. Kongres české a slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti. 2015. ISBN 978-80-88112-00-6.
 31. TURČÁNI, Pavel. Novinky v CHOPN, studie React. In XIX. kongres české a slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti. 2015. ISBN 978-80-88112-00-6.
 32. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Pavel TURČÁNI. Respirační symptomy u pokročilého onkologického pacienta. In XXXIX. brněnské onkologické dny - Klinická onkologie. 2015. ISSN 0862-495X.
 33. TURČÁNI, Pavel, Jana SKŘIČKOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Eva JANOUŠOVÁ a Marek ORBAN. The prevalence of obstructive sleep apnea in patients hospitalized for COPD exacerbation. Biomedical Papers. Olomouc: Palacký University, 2015, roč. 159, č. 3, s. 422-428. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2014.002.
 34. TURČÁNI, Pavel. Výknostní analýza akutní lůžkové péče u pacientů hospitalizovaných pro Syndrom spánkové apnoe. In XVII. český a XII. česko-slovenský kongres spánkové medicíny. 2015.
 35. TURČÁNI, Pavel. Výkonnostní analýza u pacientů hospitalizovaných pro akutní exacerbaci CHOPN. In XXIV. Moravskoslezské dny pneumologie Ostrava. 2015.
 36. ŽURKOVÁ, Petra, Pavel TURČÁNI, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Význam ambulantního fyzioterapeutického programu u nemocných se stabilní chronickou obstrukční plicní nemocí. In XXIV. Moravskoslezské dny pneumologie Ostrava. 2015.
 37. HEROUT, Vladimír, Jana SKŘIČKOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Yvonne STAŇKOVÁ, Ilona BINKOVÁ, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Pavel TURČÁNI, Jana BOUCHNEROVÁ, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. Význam bronchoalveolární laváže při terapii infekčních komplikací hematoonkologicky nemocných, zkušenosti univerzitního pracoviště. In XIX. Kongres české a slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti. 2015. ISBN 978-80-88112-00-6.
 38. TURČÁNI, Pavel. Zavádění stentů bez skiaskopické kontroly. In XIX. kongres české a slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti. 2015. ISBN 978-80-88112-00-6.
 39. TURČÁNI, Pavel. Zavádění stentů bez skiaskopické kontroly. In XIX. Kongres české a slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti. 2015. ISBN 978-80-88112-00-6.
 40. 2014

 41. KINDLOVÁ, D., B. JAKUBÍČKOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Pavel TURČÁNI, Anna HRAZDIROVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, I. BINKOVÁ, Yvonne STAŇKOVÁ, Mojmír MOULIS a B. NOVOTNÁ. Bronchoskopie v rámci diferenciální diagnostiky obtížně léčitelného astmatu. Studia Pneumologica et Phthiseologica. Praha: Trios, 2014, roč. 74, č. 4, s. 129-132. ISSN 1213-810X.
 42. TURČÁNI, Pavel. Co vyžaduje moderní léčba CHOPN? In Světový den boje proti CHOPN, Praha. 2014.
 43. TURČÁNI, Pavel. Co vyžaduje moderní léčba CHOPN? In II. kongres české pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP, Olomouc. Olomouc: Solen s.r.o., 2014. s. 21-22.
 44. TURČÁNI, Pavel. Malé dýchací cesty u astmatu a CHOPN. In II. kongres české pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP. Olomouc: Solen s.r.o., 2014. s. 93-93.
 45. TURČÁNI, Pavel. Možnosti oxygenoterapie v paliativní péči. In VI. česko-slovenská konference paliativní medicíny Brno. 2014.
 46. TURČÁNI, Pavel. Pĺúcné fukncie - naďalej primárny cieĺ terapie CHOPN? In Jesenne respirologické dni, Donovaly. 2014.
 47. TURČÁNI, Pavel, Jana SKŘIČKOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Eva JANOUŠOVÁ a Marek ORBAN. Prevelance syndromu spánkové apnoe u nemocných hospitalizovaných pro excerbaci CHOPN. In XVIII. Hradecké pneumologické dny. Hradec Králové: Hanzo produktion, 2014. s. 10-10.
 48. TURČÁNI, Pavel, Pavel BARTOŇ a Jana SKŘIČKOVÁ. Využití polidokanolu při krvácení u endobrochiální intervence. In II. kongres české pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP. Olomouc: Solen s.r.o., 2014. s. 105.
 49. 2013

 50. ŽURKOVÁ, Petra, Pavel TURČÁNI a Jana SKŘIČKOVÁ. Efekt respirační fyzioterapie a tréninku nádechových svalů u nemocných s těžkým stupněm chronické obstrukční plicní nemoci. In XVIII. kongres SPFS a ČPFS. 2013. ISBN 978-80-970740-1-2.
 51. TURČÁNI, Pavel. Neobvyklá příčina dušností u pacientů s CHOPN. In XX. Luhačovické dny - 16.3.2013. 2013. ISBN 978-80-87450-06-2.
 52. SKŘIČKOVÁ, Jana, Petr ŠTOURAČ, Pavel TURČÁNI, Anna HRAZDIROVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Zdeňka POVOLNÁ a Monika ŠATÁNKOVÁ. Palliative Endobronchial Treatment in Patients with Endobronchial Growth of Malignancies and Respiratory Symptoms. In 13th Eorld Congress of the European Association for Palliative Care, 30 May - 2 June 2013, Praha. 2013. ISSN 1352-2779.
 53. TURČÁNI, Pavel, Jana SKŘIČKOVÁ a Marek ORBAN. Pcient s overlap syndromem. In XXII. Moravskoslezské dny pneumologie. 2013. ISBN 978-80-904971-3-9.
 54. TURČÁNI, Pavel, Anna HRAZDIROVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Současné možnosti plicní endoskopie. In XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky : Brno, 18.-19. dubna 2013. 2013. ISBN 978-80-904596-9-4.
 55. TURČÁNI, Pavel. The use aetoxisclerol to stop bleeding in endoscopic intervention. In 2nd European Congress for Bronchology and International Pulmonology (ECBIP), Izmir, Turkey. 2013.
 56. 2012

 57. TURČÁNI, Pavel. Jednostranná paréza bráničního oblouku, možnosti diagnostiky a terapie. In XIV. český a IX. česko - slovenský sjezd Spánkového lékařství Olomouc. 2012.
 58. STAŇKOVÁ, Yvonne, Pavel TURČÁNI a Jana SKŘIČKOVÁ. Pozice neinvanzivní plicní ventilace v moderní pneumologii. Studia Pneumologica et Phthiseologica. Česká pneumologická a ftizeologická spol: TRIOS, 2012, roč. 72, č. 2, s. 103-103. ISSN 1213-810X.
 59. KINDLOVÁ, Dagmar, Barbora JAKUBÍČKOVÁ, Mojmír MOULIS, Jana SKŘIČKOVÁ, Pavel TURČÁNI, Anna HRAZDIROVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Ilona BINKOVÁ, Yvonne STAŇKOVÁ a Bronislava NOVOTNÁ. Proč bronchoskopovat pacienty s obtížně léčitelným astmatem? Studia Pneumologica et Phthiseologica. Praha: Česká pneumologická a ftizeologická spol, 2012, roč. 72, č. 5, s. 239-241. ISSN 1213-810X.
 60. TURČÁNI, Pavel. První zkušenosti s léčbou selektivním inhibitorem fosfodiesterázy 4, roflumilastem. Acta Medicinae. Praha: ERA Média, s.r.o., 2012, roč. 1, s. 34-36. ISSN 1805-398X.
 61. ORBAN, Marek, Gregg S PRESSMAN, Pavel TURČÁNI, Martina SKOUPÁ, Jiří ONDRÁŠEK, Tomáš KÁRA a Petr NĚMEC. Vztah syndromu obstrukční spánkové apnoe (OSA) a akutní aortální disekce (AAD). 2012.
 62. 2011

 63. TURČÁNI, Pavel. Domácí oxygenoterapie u pacientů v paliativní péči. In 3. česko-slovenská konference paliativní medicíny. 2011.
 64. SKŘIČKOVÁ, Jana, Petr ŠTOURAČ, Anna HRAZDIROVÁ a Pavel TURČÁNI. Endobronchial treatment in general anesthsia With jet ventilation. 2011.
 65. TURČÁNI, Pavel a P. JAKUBEC. Intenzivní péče v pneumologii. In Moravský pneumologický seminář. 2011.
 66. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Bohdan KADLEC a Pavel TURČÁNI. Možnosti diagnostiky a léčby karcinomu plic v ČR. In Moravský pneumologický seminář. 2011.
 67. TURČÁNI, Pavel. Neinvazivní měření dýchacích svalů. In XX. Moravskoslezské dny pneumologie Olomouc. 2011.
 68. ŽURKOVÁ, Petra, Jana SKŘIČKOVÁ a Pavel TURČÁNI. Neinvazivní měření síly dýchacích svalů. In XX. Moravskoslezské pneumologické dny Olomouc. 2011. ISBN 978-80-244-2862-8.
 69. TURČÁNI, Pavel. Nová filosofie přístupu k léčbě CHOPN -inhibitory PDE4. In XVIII. Luhačovické dny. 2011.
 70. TURČÁNI, Pavel. Přístup k pacientovi s onemocněním dýchacího traktu. In Vnitřní lékařství 1. díl. I. Brno: Grada Publishing, 2011. s. 201-210. ISBN 978-80-210-5418-9.
 71. SKŘIČKOVÁ, Jana, Petr ŠTOURAČ, Anna HRAZDIROVÁ a Pavel TURČÁNI. Safety Of Endobronchial Treatment In General Anesthesia With Jet Ventilation. In American Thoracic Society 2011 International Conference, Denver, Colorado. 2011. ISSN 1073-449X.
 72. TURČÁNI, Pavel. Spánková laboratoř Kliniky nemocí plicních a TBC v Brně. In Moravský pneumologický seminář. 2011.
 73. TURČÁNI, Pavel. Ventilační podpora v paliativní péči. In III. Česko-slovenská konference paliativní medicíny : Abstrakta. 2011. ISBN 978-80-87327-74-6.
 74. TURČÁNI, Pavel. Vliv reverzibility bronchiální obstrukce na účinnost dlouhodobě působících bronchodilatancií. In XX. Moravskoslezské dny pneumologie Olomouc. 2011.
 75. TURČÁNI, Pavel. Vliv reverzibility bronchiální obstrukce na účinnosti dlouhodobě působících bronchodilatancií. In XX. Moravskoslezské dny pneumologie, Olomouc. 2011.
 76. SOUČEK, Miroslav, Jindřich ŠPINAR, Jiří VORLÍČEK, Zdeněk ADAM, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Karola BALŠÍKOVÁ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Richard BERGER, Šárka BOHATÁ, Petr BRHEL, Tomáš BRYCHTA, Yvona BRYCHTOVÁ, Alena BULIKOVÁ, Petr BURKOŇ, Ivan ČAPOV, Aleš ČERMÁK, Eva ČEŠKOVÁ, Milan DASTYCH, Regina DEMLOVÁ, Petr DÍTĚ, Jiří DOLINA, Michael DOUBEK, Martina DOUBKOVÁ, Lenka DUBSKÁ, Ladislav DUŠEK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Zdeněk FOJTÍK, Lenka FORETOVÁ, Tomáš FREIBERGER, Renata GAILLYOVÁ, Roman GÁL, Ladislav GROCH, Marek HAKL, Jana HALÁMKOVÁ, Aleš HEP, Jitka HILLOVÁ MANNOVÁ, Ota HLINOMAZ, Ivo HOFÍREK, Jan HOLČÍK, Alena HOLČÍKOVÁ, Alena HONDLOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Jan HRUDA, Petr HUSA, Libuše HUSOVÁ, Richard CHALOUPKA, Václav CHALOUPKA, Josef CHOVANEC, Stanislav JANOUŠEK, Jana JURÁNKOVÁ, Ladislav KABELKA, Zdeněk KADAŇKA, Bohdan KADLEC, Zdeněk KALA, Bohuslav KIANIČKA, Dagmar KINDLOVÁ, Igor KISS, Jarmila KISSOVÁ, Martin KLABUSAY, Ivo KOCÁK, Jiří KÖNIG, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Zdeněk KRÁL, Milan KRATOCHVÍL, Lenka KRBKOVÁ, Marta KREJČÍ, Petr KRIFTA, Petr KROUPA, Darja KRUSOVÁ, Lucie KŘIKAVOVÁ, Růžena LÁBROVÁ, Radek LAKOMÝ, Jan LATA, Jolana LIPOLDOVÁ, Jiří LITZMAN, Ondřej LUDKA, Jan MALÁSKA, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Jiří MATOUŠEK, Pavel MATUŠKA, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Hana MELUZÍNOVÁ, Zdeněk MERTA, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Miroslav MORÁŇ, Vojtěch MORNSTEIN, Jan MUŽÍK, Tomáš NEBESKÝ, Anna NEČASOVÁ, Marta NEDBÁLKOVÁ, Miroslava NEKULOVÁ, Petr NĚMEC, Jiří NEUBAUER, Pavel NOHEL, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Miroslav NOVÁK, Bronislava NOVOTNÁ, Petr ŠTOURAČ a Vojtěch THON. Vnitřní lékařství. 1.vyd. Praha, Brno: Grada, 2011. 1788 s. Vnitřní lékařství. ISBN 978-80-247-2110-1.
 77. 2010

 78. SKŘIČKOVÁ, Jana, Martina DOUBKOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Ilona BINKOVÁ a Pavel TURČÁNI. Dušnost - jeden příznak mnoho příčin. Lázně Luhačovice, 2010. 1 s. ISBN 978-80-254-6811-1.
 79. SKŘIČKOVÁ, Jana, Petr ŠTOURAČ, Anna HRAZDIROVÁ a Pavel TURČÁNI. Endobronchial treatment in general anesthesia with jet ventilation. In 16th World Congress for Bronchology. 2010. ISBN 80-8063-014-3.
 80. SKŘIČKOVÁ, Jana, Lenka BABIČKOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Pavel TURČÁNI a Petr ŠTOURAČ. Endobronchiální léčba elektrokauterem a laserem v letech 2001-2009 (úspěchy i komplikace). In Abstrakty Kongres Slovenskej a Českej Pneumologickej společnosti. 2010. ISBN 978-80-88866-77-0.
 81. SKŘIČKOVÁ, Jana, Lenka BABIČKOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Pavel TURČÁNI a Petr ŠTOURAČ. Endobronchiální léčba nádorové obstrukce dýchacích cest. In XXXIV. Brněnské onkologické dny - Edukační sborník. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2010. s. 177-179. ISBN 978-80-86793-15-3.
 82. ŠTOURAČ, Petr, Alena ŠTOURAČOVÁ, Roman ŠTOUDEK, Jana SKŘIČKOVÁ, Pavel TURČÁNI, Jitka SMUTNÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Pavel ŠEVČÍK a Roman GÁL. Influence of palliative endobronchial treatment on blood gases in general anaesthesia with high-frequency jet ventilation. 2010.
 83. TURČÁNI, Pavel a Jana SKŘIČKOVÁ. JIP Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy v roce 2009. In Sborník abstrakt - XIX. Moravskoslezské pneumologické dny. Brno, 2010. s. 28. ISBN 978-80-904020-7-2.
 84. TURČÁNI, Pavel. Krátký úvod do akutní penumologie. Interní medicína. 2010, roč. 2010/12, č. 12, s. 606-608.
 85. TURČÁNI, Pavel a Jana SKŘIČKOVÁ. Možnosti oxygenoterapie u pacientů v terminálním stádiu. In Sborník abstrakt - XIX. Moravskoslezské pneumologické dny. Brno, 2010. s. 24-25. ISBN 978-80-904020-7-2.
 86. SKŘIČKOVÁ, Jana, T. JANÁSKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Bohdan KADLEC a Pavel TURČÁNI. Perorální vinorelbin den 1. a den 8.v kombinaci s platinovým derivátem v první línii léčby nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic. In Abstrakty Kongres Slovenskej a Českej Pneumologickej společnosti. Bratislava, 2010. s. 107-108. ISBN 978-80-88866-77-0.
 87. KINDLOVÁ, Dagmar, Jana SKŘIČKOVÁ, Pavel TURČÁNI, Anna HRAZDIROVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Yvonne STAŇKOVÁ. Proč bronchoskopovat pacienty s obtížně léčitelným astmatem? In Sborník abstrakt - XIX. Moravskoslezské pneumologické dny. 2010. ISBN 978-80-904020-7-2.
 88. TURČÁNI, Pavel a P. JAKUBEC. Sekce intenzivní pneumologie ČPFS, přehled činnosti. In XIX.Moravskoslezské pneumologické dny. 2010. ISBN 978-80-904020-7-2.
 89. ŠTOURAČ, Petr, Roman MALÝ, Ivo KŘIKAVA, Roman ŠTOUDEK, Pavel ŠEVČÍK, Jana SKŘIČKOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Pavel TURČÁNI, Alena ŠTOURAČOVÁ a J. SMUTNÁ. Zkušenost s VFV u endobronchiálních výkonů. In 6. celostátní konference Umělá plicní ventilace. 2010. 1 s.
 90. 2009

 91. SKŘIČKOVÁ, Jana, Pavel TURČÁNI a Anna HRAZDIROVÁ. Bronchoskopie v intenzivní medicíně v diagnostice infekčních plicních procesů. In Sborník abstrakt (CD). Praha, 2009. s. 47-49.
 92. ŠANDOR, Peter, Pavel TURČÁNI, M HANSLIANOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Charakteristika nemocných hospitalizovaných na KNPT s nozokomiální pneumonií v roce 2008. In Abstrsakta. Ostrava, 2009. s. 3-4.
 93. TURČÁNI, Pavel. Pneumotorax. In Sborník abstrakt (CD). Praha, 2009. s. 50.
 94. TURČÁNI, Pavel. Potebují dušní pacienti v termální fázi oxygenoterapii?- NE. In I. Česko-Slovenská konference paliativní medicíny Olomouc. 2009.
 95. TURČÁNI, Pavel. Prevence chronické obstrukční plicní nemoci. Medicína po promoci. Medical Tribune CZ s.r.o., 2009, roč. 2009/10, č. 4, s. 12-17. ISSN 1212-9445.
 96. TURČÁNI, Pavel. TBC dnes. 2009, roč. 2009/61, č. 2, s. 85-91, 6 s.
 97. ŠTOURAČ, Petr, J. SMUTNÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Roman ŠTOUDEK, Pavel TURČÁNI, Anna HRAZDIROVÁ a Roman GÁL. Vliv paliativního endobronchiálního výkonu v celkové anestézii s vysokofrekvenční tryskovou ventilací na hodnoty krevních plynů. In XVI. národní kongres ČSARIM - Anesteziologie a intenzivní medicína 2009, 20 (5), s. 281. ISSN 1214-2158. 2009.
 98. ŠTOURAČ, Petr, J. SMUTNÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Roman ŠTOUDEK, Pavel TURČÁNI, Anna HRAZDIROVÁ a Roman GÁL. Vliv paliativního endobronchiálního výkonu v celkové anestézii s vysokofrekvenční tryskovou ventilací na hodnoty krevních plynů. In XVI. ČSARIM 2009 - Sborník abstrakt. 2009. ISBN 978-80-254-5367-4.
 99. SKŘIČKOVÁ, Jana, Petr ŠTOURAČ, Anna HRAZDIROVÁ a Pavel TURČÁNI. Výsledky a úskalí endobronchiální léčby. In Sborník abstrakt (CD). 2009.
 100. TURČÁNI, Pavel a Jana SKŘIČKOVÁ. Výživa nemocných s CHOPN. In XIV. Dny RAPPL Karlova Studánka. 2009.
 101. ŠANDOR, Peter, Pavel TURČÁNI a M. HANZLIKOVÁ. Zastoupení patogenních mikroorganizmů u nemocných hospitalizovaných ve FN Brno. In Sborník abstrakt, XVI. Luhačovické dny. Lázně Luhačovice, 2009. s. 33. ISBN 978-80-254-3883-1.
 102. 2008

 103. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Irena VAŠUTOVÁ, Bohdan KADLEC, Jana KAPLANOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Pavel TURČÁNI, Tomáš NEBESKÝ, Leoš KŘEN a Lucie BUREŠOVÁ. Analysis of clinical factors in relationship to treatment effects of erlotinib in non small cell lung cancer (NSCLC) patiients. European Respiratory Journal. Berlin: 18 th ERS Annual Congress, 2008, roč. 32, supl 52, s. 1399-1401. ISSN 0904-1850.
 104. TURČÁNI, Pavel a Jana SKŘIČKOVÁ. Fyzická aktivita u nemocných s CHOPN hospitalizovaných pro exacerbaci. In Abstrakty. Lázně Bardějov, 2008. s. 5-6.
 105. TURČÁNI, Pavel. Chronická obstrukční plicní nemoc dnes. Interní medicina pro praxi. Solen s.r.o., 2008, roč. 2008/11, č. 11, s. 502-507. ISSN 1212-7299.
 106. TURČÁNI, Pavel. Chronická obstrukční plicní nemoc dnes. 2008, roč. 2008/10, č. 11, s. 502-507.
 107. TURČÁNI, Pavel. Léčba intoxikace teofylinem. GEUM Praha, 2008, roč. 5, č. 3, s. 14-16. ISSN 1802-0518.
 108. TURČÁNI, Pavel. Nefarmakologická liečba u starších pacientov s CHOCHP. In XXIV. Zoborský deň. Nitra, 2008. s. 1.
 109. TURČÁNI, Pavel a Jana SKŘIČKOVÁ. Nefarmokologická léčba starších pacientů s CHOPN. In XX.IV. Zoborský deň, Nitra, SR. 2008.
 110. ŠTOURAČ, Petr, Jana SKŘIČKOVÁ, Roman ŠTOUDEK, Pavel TURČÁNI, Anna HRAZDIROVÁ, Alena ŠTOURAČOVÁ, Jitka SMUTNÁ, Denisa REICHELOVÁ a Pavel ŠEVČÍK. Pětileté zkušenosti anesteziologa s paliativní endobronchiální léčbou. In AKUTNE.CZ - střípky z ČSARIM 2008. 1. vyd. Brno: AKUTNE.CZ, 2008. s. 1. ISSN 1803-179X.
 111. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Irena VAŠUTOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Bohdan KADLEC, Pavel TURČÁNI, Yvonne STAŇKOVÁ, Tomáš NEBESKÝ, L. BUREŠOVÁ a Adam SVOBODNÍK. Postavení biologické léčby nemalobuněčného bronchogenního karcinomu v České republice (přehled a vlastní výsledky). In Abstrakty. 2008.
 112. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Irena VAŠUTOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Bohdan KADLEC, Pavel TURČÁNI, Yvonne STAŇKOVÁ, Tomáš NEBESKÝ, Lucie BUREŠOVÁ a Adam SVOBODNÍK. Postavení biologické léčby nemalobuněčného bronchogenního karcinomu v České republice /přehled a vlastní výsledky/. In XIV.Kongresu SPFS a ČPFS. 2008.
 113. TURČÁNI, Pavel a Jana SKŘIČKOVÁ. Použití akcelometrů u nemocných s CHOPN. Lázně Luhačovice, 2008. s. 1. ISBN 978-80-254-1237-4.
 114. TURČÁNI, Pavel a Jana SKŘIČKOVÁ. Rizika intoxidace metylxantiny. In Abstrakta - XVII. Moravskoslezské pneumologické dny. Olomouc, 2008. s. 31-32.
 115. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Irena VAŠUTOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Bohdan KADLEC, Pavel TURČÁNI, Yvonne STAŇKOVÁ, Tomáš NEBESKÝ, Lucie BUREŠOVÁ a Adam SVOBODNÍK. Současná role biologické léčby nemalobuněčného bronchogenního karcinomu v České republice (přehled a vlastní výsledky). In Edukační sborník. Brno: MOÚ Brno, 2008. s. 242-243. ISBN 978-9780-86793-11-5.
 116. TURČÁNI, Pavel. TBC v ČR a ve světě. In Konference AIDS 2008, Sborník Abstrakt. 2008.
 117. 2007

 118. TURČÁNI, Pavel a Jana SKŘIČKOVÁ. Akutní astma bronchiale - up to date. In Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti 2007. Brno: Galen, 2007. s. 36-38. ISBN 978-80-7262-509-3.
 119. ŠTOURAČ, Petr, Eva STRAŽEVSKÁ, Pavel TURČÁNI, Alena ŠTOURAČOVÁ, Roman ŠTOUDEK a Roman GÁL. EKLAMPSIE JAKO PŘÍČINA CENTRÁLNÍ NEOBSTRUKČNÍ SPÁNKOVÉ HYPOVENTILACE -. In Sborník abstrakt XIV. národní kongres ČSARIM. 1. vyd. Praha: Galén, 2007. s. 181-181. ISBN 978-80-7262-510-9.
 120. KADLEC, Bohdan, Jana SKŘIČKOVÁ, Irena VAŠUTOVÁ, Pavel TURČÁNI, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Jana KAPLANOVÁ. Incidence trombembolických příhod u pacientů s karcinomem plic v letech 2004-2006. In Sborník, XV. Západočeské pneumoonkologické dny Plzeň. Praha: Česká pneumologická společnost, 2007. s. 45. ISBN 978-80-7177-003-9.
 121. SKŘIČKOVÁ, Jana, Petr ŠTOURAČ, Anna HRAZDIROVÁ a Pavel TURČÁNI. Is endobronchial treatment in general anesthesia with jet ventilation safe? In European Respiratory Journal - Abstracts 17th ERS Annual Congres. Volume 30, Supplement 51. Stockholm, Sweden: Novartis, 2007. s. 541-541. ISSN 0903-1936.
 122. TURČÁNI, Pavel. Klinika nemocí plicních a TBC v Brně v letech 2006-2007. In Mezikrajský moravský pneumologický seminář, Zlín. 2007.
 123. TURČÁNI, Pavel a Jana SKŘIČKOVÁ. Nemedikamentózní léčba CHOPN. In Sborník abstrakt. Brno: Česká pneumologická společnost, 2007. s. 14-14. ISBN 978-80-254-0470-6.
 124. ŠANDOR, Peter, Pavel TURČÁNI, Petr ŠTOURAČ a Jana SKŘIČKOVÁ. Neobvyklá příčina noční hyposaturace u mladé ženy po těhotenské eklampsií. In Sborník abstrakt. Luhačovice, 2007. s. 27-27.
 125. MERTA, Zdeněk, Jana SKŘIČKOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ a Pavel TURČÁNI. Pohled anglicky mluvících studentů na výuku pneumologie. In Sborník přednášek. Brno, 2007. s. 20-20.
 126. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Adam SVOBODNÍK, Lenka BABIČKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Bohdan KADLEC, Pavel TURČÁNI, Irena VAŠUTOVÁ, Ivo HANKE, Teodor HORVÁTH a Jindřich VOMELA. The 7-year results of the surgical treatment of non-small cell lung cancer patients and the influence of neoadjuvant treatment. In Journal of Thoracic Oncology. Seol, Korea: ERS, 2007. s. 656-656. ISSN 1556-0864.
 127. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Jana SKŘIČKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Irena VAŠUTOVÁ, Bohdan KADLEC, Pavel TURČÁNI, Yvonne STAŇKOVÁ, Tomáš NEBESKÝ a Adam SVOBODNÍK. Zkušenosti pracoviště s erlotinibem (Tarcevou) u nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC). In XV. Západočesképneumoonkologické dny - Plzeň. Plzeň: UK, 2007. s. 50-51. ISBN 978-80-7177-003-9.
 128. 2006

 129. KLÍMA, Pavel, Zdeněk MERTA, Pavel TURČÁNI a Jana SKŘIČKOVÁ. Hrudní empyémy na Klinice nemocí plicních a tuberkulózy FN v Brně v letech 2001-2004. Stud.Pneumol.Phtiseol. 2006, roč. 66, č. 4, s. 1160-1165, 5 s. ISSN 1213-810X.
 130. SKŘIČKOVÁ, Jana, Jana KAPLANOVÁ, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Irena VAŠUTOVÁ a Pavel TURČÁNI. Účinnost a toxicita léčby vinorelbinem s radioterapií u nemocných s lokoregionálně pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC). In Abstrakta. Ostrava, 2006. s. 23-24.
 131. SKŘIČKOVÁ, Jana, Jana KAPLANOVÁ, Bohdan KADLEC, Lenka BABIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Irena VAŠUTOVÁ a Pavel TURČÁNI. Výsledky léčby gefitinibem (Iressou) u nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) - srovnání výsledků brněnského pracoviště s celou Českou republikou. In Abstrakta. Ostrava, 2006. s. 25-26, 1 s.
 132. 2005

 133. TURČÁNI, Pavel a Jana SKŘIČKOVÁ. CHOPN, možnosti monitorace a prognózy onemocnění. In III. Halákove dni, Martin, SR. 2005.
 134. ŠANDOR, Peter, Pavel TURČÁNI, Anna HRAZDIROVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Pneumonie polykačů ohně není vzácností. In Sborník Abstrakt XII. Luhačovické dny. Lázně Luhačovice, 2005. s. 18-19.
 135. 2003

 136. TURČÁNI, Pavel, Jana JANČÍKOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Asthma bronchiale jako symptom potravinové alergie - kazuistika. Pracovní lékařství. Mladá fronta a.s., 2003, roč. 2003/55, č. 1, s. 23-25. ISSN 0032-6291.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 11. 6. 2023 03:36