Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. KALLUS, Hana, Eva TOMÁŠKOVÁ, Jarmila POKORNÁ a Eva VEČERKOVÁ. DEVELOPING ENGLISH COMMUNICATION AND SOFT SKILLS THROUGH CASE STUDIES IN BUSINESS LAW. In CERCLES 2020. 2020.
 2. KALLUS, Hana. Functional Plurality in Contextualized Discourse. 2020. ISBN 978-80-210-9766-7.
 3. KALLUS, Hana. Role jazyka v procesu přesvědčování a rozhodování o setrvání či odchodu VB z EU. In Jozef Vlčej a Jiří Blažek. (Ne)bezpečná Európa. 2020. vyd. Brno: Brno: Knihovnicka.cz, Tribun EU, 2020. s. 95-118. (Ne)bezpečná Európa. ISBN 978-80-263-1585-8.
 4. 2019

 5. KALLUS, Hana. BUILDING STUDENTS’ COMMUNICATION AND NEGOTIATION SKILLS IN ENGLISH THROUGH CASE STUDIES IN LAW. In SZOKOE 19th Annual International Conference: Teaching and Researching Languages for Specific Purposes in International Context. 2019.
 6. KALLUS, Hana, Jarmila POKORNÁ, Eva VEČERKOVÁ a Eva TOMÁŠKOVÁ. Get Ready For Life! Developing Students‘ Communication in English Through Solving Case Studies in Law and Marketing. Application of Theory on Real Cases from Marketing, Corporate Law and Unfair Competition in English. In Language and Law Conference. 2019.
 7. KALLUS, Hana, Jarmila POKORNÁ, Eva VEČERKOVÁ a Eva TOMÁŠKOVÁ. One Team.Different Expertise. Preparing Students For Real Life Through Case Studies in Marketing, Corporate Law and Unfair Competition.Team, Motivation, Sharing, Support, Training and Development. Added Value for Students. In EULETA WORKSHOP 2019 KRAKÓW, JAGIELLONIAN UNIVERSITY. 2019.
 8. 2018

 9. KATRŇÁKOVÁ, Hana. Integration of Videoconferencing in ESP and EAP Courses.Focus on Community of Practice Interaction. In Catherine Hua Xiang. Cases on Audio-Visual Media in Language Education. Spojené státy americké: IGI Global, 2018. s. 283-303. Advances in Educational Technologies and Instructional Design (AETID) Book Series. ISBN 978-1-5225-2724-4. doi:10.4018/978-1-5225-2724-4.ch012.
 10. KATRŇÁKOVÁ, Hana. Meeting the Real and Virtual. In doc. Mgr. Silvie Válková, Ph.D. Sborník příspěvků ke stažení zde: http://cjv-konference.upol.cz/wp-content/uploads/2018/05/Trendy_2017_sbornik.pdf. Ss. 33 – 42. Olomouc: Univerzita Palackého, 2018. s. 33-42.
 11. KATRŇÁKOVÁ, Hana. Motivate, Support and Encourage Students to Practise Skills for Life. In IATEFL conference 2018. 2018.
 12. KATRŇÁKOVÁ, Hana. Raising Students’ Intercultural Awareness in Videoconferencing Communication. Teacher’s Observations and Students’ Reflections. CERCLES, 2018.
 13. 2017

 14. KATRŇÁKOVÁ, Hana. Encouraging students' independence and motivation in a virtual classroom. Casalc Review. Brno: Česká a slovenská asociace učitelů jazykových center na vysokých školách, 2017, č. 2,roč.7, č. 2, s. 163-175. ISSN 1804-9435.
 15. KATRŇÁKOVÁ, Hana. INCREASING STUDENTS EMPLOYABILITY BY DEVELOPING THEIR SOFT SKILLS THROUGH INTERNATIONAL VIDEOCONFERENCING EXPERIENCE AND COLLABORATIVE WORK WITH THE SUPPORT OF ICT. In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2017. 2017. ISBN 978-80-7435-691-9.
 16. 2016

 17. KATRŇÁKOVÁ, Hana. Persuasion in public speaking:Radio Four ‘Any Questions’ panel discussions revisited (1996 and 2016). In Seventh Brno Conference on Linguistics Studies in English 2016. 2016.
 18. 2015

 19. KATRŇÁKOVÁ, Hana. Reaching the right balance in students´ driven videoconferences. 2015.
 20. KATRŇÁKOVÁ, Hana. Should you think twice before you open your mouth.Pedagogic implications of linguistic research for EAP/ESP classroom. In International conference 2015: Language Centres in Higher Education. 2015.
 21. KATRŇÁKOVÁ, Hana. Students‘ and teacher‘s roles in legal English videoconferencing classes. The course contents, organization and feedback from students. In 2nd Language and Law Conference, Bialystok, Poland. 2015.
 22. 2014

 23. KATRŇÁKOVÁ, Hana. PERSUASION, POWER AND CONTROL IN PUBLIC SPEAKING. In Language and Law Conference. 2014.
 24. KATRŇÁKOVÁ, Hana. Students´ self-driven videoconferencing classes – contents, organization, feedback and self-assessment (a lesson for a teacher). 2014.
 25. 2013

 26. KATRŇÁKOVÁ, Hana. Podpora a standardizace jazykového vzdělávání na vysokých školách v ČR. 2013.
 27. KATRŇÁKOVÁ, Hana. Practising negotiation skills in ESP classes with ICT support. In IATEF conference. 2013.
 28. KATRŇÁKOVÁ, Hana. Should You Be Persuaded. In International conference: From Theory to Practice. 2013.
 29. 2012

 30. KATRŇÁKOVÁ, Hana. How the question “ Do we have guns ?“ in a soft skills Negotiation course influenced our in-service LSP teacher training in a new Impact project. In 12th Cercles Conference, Londýn. 2012.
 31. KATRŇÁKOVÁ, Hana. Should You Be Persuaded - Testimonies in Phone Hacking Inquiry (News of the World case in the summer of 2011). In The 6th Conference on Translation, Interpreting and Comparative Legilinguistics, Poznan (Poland). 2012.
 32. KATRŇÁKOVÁ, Hana. Turn-taking in legal spoken discourse. In 2nd International Conference Law, Language and Professional Practice, Napoli. 2012.
 33. 2011

 34. KATRŇÁKOVÁ, Hana. Supporting Your Argument - Persuasion in Radio Public Speaking Panel Discussions. Košice: Technická univerzita Košice, 2011. s. 140-147. ISBN 978-80-553-0743-5.
 35. KATRŇÁKOVÁ, Hana. Supporting Your Argument - Persuasion in Radio Public Speaking Panel Discussions. 2011.
 36. HRADILOVÁ, Alena, Hana KATRŇÁKOVÁ, John MORGAN a Libor ŠTĚPÁNEK. Videoconferencing and community of practice interaction. Semantic, pragmatic and intercultural aspects of students' communication in English language classes. Discourse and Interaction. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 4, č. 1, s. 35-49. ISSN 1802-9930.
 37. KATRŇÁKOVÁ, Hana a Zdeňka VYKOUKALOVÁ. Vývoj kurzu interkulturní komunikace v angličtině aneb Co je za tím. Brno. MU, 2011. ISBN 978-80-210-5413-4.
 38. KATRŇÁKOVÁ, Hana a Zdeňka VYKOUKALOVÁ. Vývoj kurzu interkulturní komunikace v angličtině aneb Co je za tím? 2011.
 39. KATRŇÁKOVÁ, Hana a Hana REICHOVÁ. Vývoj nových cizojazyčných kurzů akademického jazyka a jazyka pro specifické účely a kurzy měkkých dovedností v cizích jazycích (Projekt COMPACT). In Forlang 2011, 5th International Conference on Foreign Languages. 2011.
 40. KATRŇÁKOVÁ, Hana. Vývoj nových cizojazyčných kurzů akademického jazyka pro specifické účely a kurzy měkkých dovedností v cizích jazycích. 2011.
 41. KATRŇÁKOVÁ, Hana a Hana REICHOVÁ. Vývoj nových kurzů soft skills v cizích jazycích v projektu COMPACT. In Kaščáková, Eva; Zvirinský, Marek. FORLANG Cudzie jazyky v akademickom prostredi. 1. vyd. Košice: Technická univerzita v Košicích, 2011. s. 148-151. ISBN 978-80-553-0743-5.
 42. KATRŇÁKOVÁ, Hana. Zapojení studentů ESF MU do projektu Compact - kurzy soft skills v cizích jazycích. In Jaroslav Pichrt. Jazykové vzdělávání v ekonomických oborech a jeho cílové úrovně podle Společenského evropského referenčního rámce pro jazyky. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2011. s. 15-17. ISBN 978-80-210-5495-0.
 43. 2010

 44. KATRŇÁKOVÁ, Hana. Další vzdělávání učitelů odborných jazyků v oblasti měkkých manažerských dovedností, tzv. soft skills, a jejich příprava na výuku v cizojazyčných kurzech soft skills (Projekt COMPACT). Bratislava: Ekonóm, 2010. s. 121-125. ISBN 978-80-225-2993-8.
 45. KATRŇÁKOVÁ, Hana. Další vzdělávání učitelů odborných jazyků v oblasti měkkých manažerských dovednsotí, tzv. soft skills, a jejich příprava na výuku v cizojazyčných kurzech soft skills (projekt Compact). 2010.
 46. REICHOVÁ, Hana, Hana KATRŇÁKOVÁ a Marta RYBIČKOVÁ. Jazykové kompetence v odborném a akademickém cizím jazyce - aplikace SERR (projekt COMPACT). In Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe III. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. s. 191-195. ISBN 978-80-225-2993-8.
 47. REICHOVÁ, Hana, Hana KATRŇÁKOVÁ, Alena HRADILOVÁ, Libor ŠTĚPÁNEK, Marta RYBIČKOVÁ, Zdena KUCHAŘOVÁ KALNÁ, Helena HUŠKOVÁ, Eva ŠRÁMKOVÁ, Marie MÉSZÁROSOVÁ, Blanka POJSLOVÁ a Ildikó ROLLER BRESŤÁK. Popis jazykových kompetencí v odborném a akademickém jazyce - kritéria pro jejich posuzování. 2010. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 20 s. ISBN 978-80-210-5114-0.
 48. HRADILOVÁ, Alena, Hana KATRŇÁKOVÁ a Libor ŠTĚPÁNEK. SEMANTIC, PRAGMATIC AND INTERCULTURAL ASPECTS OF STUDENTS´ COMMUNICATION THROUGH VIDEOCONFERENCING (SPOKEN) AND FACEBOOK (INFORMAL WRITTEN) ENGLISH. 2010.
 49. 2008

 50. ŠTĚPÁNEK, Libor, Alena HRADILOVÁ a Hana KATRŇÁKOVÁ. Designing a Multi-Cultural Video Conferencing Language Programme. In 10th International Cercles Conference. 2008.
 51. RYBIČKOVÁ, Marta, Hana REICHOVÁ, Hana KATRŇÁKOVÁ, Libor ŠTĚPÁNEK a Alena HRADILOVÁ. Koncepce jazykového vzdělávání na Masarykově univerzitě. In Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe II. Bratislava: CASAJC, 2008. ISBN 978-80-225-2647-0.
 52. KATRŇÁKOVÁ, Hana, John MORGAN, Janice DE HAAFF, Libor ŠTĚPÁNEK, Alena HRADILOVÁ, Barbora BUDÍKOVÁ, Martin ASHE-JONES a Joe EASTLAKE. Video Conferencing Quick Guide. Brno: Invite, 2008. 8 s. ISBN 978-80-86984-54-4.
 53. 2007

 54. REICHOVÁ, Hana, Hana KATRŇÁKOVÁ a Marta RYBIČKOVÁ. Aplikace Společného evropského referenčního rámce pro jazyky na odborný a akademický jazyk na vysokých školách. In Sborník prací z mezinárodní konference Odborný jazyk na vysokých školách III. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2007. s. 157-159, 210 s. ISBN 978-80-213-1615-7.
 55. HRADILOVÁ, Alena a Libor ŠTĚPÁNEK. Interaktivní videokonference. In KATRŇÁKOVÁ, Hana. Sborník čtvrtého ročníku konference o e-learningu --- SCO 2007, Brno, ČR, 30.–31. 5. 2007. 29.5.2007. Brno: vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, 2007. s. 81-86. ISBN 978-80-210-4296-4.
 56. 2006

 57. KATRŇÁKOVÁ, Hana, Ivan VÁGNER a Miroslav WEBER. Personal management & leadership : multimediální učební text. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 104 + CD. (Edice multimediálních pomůcek PrF MU ; č. 17). ISBN 80-210-3935-3.
 58. 2005

 59. KATRŇÁKOVÁ, Hana a Hana REICHOVÁ. Challenges in EAP and ESP Class at University Level. In Lingua Summit 2005. Trenčín (Slovenská republika): Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně, 2005. s. 127-128. ISBN 80-8075-102-1.
 60. HRADILOVÁ, Alena a Hana KATRŇÁKOVÁ. Videoconference Techniques in Developing Successful Language Skills and Strategies in ESP Classes. In On the road to sustainable Excellence, Communicating across the Curriculum, The American University in Cairo. 2005.
 61. 2004

 62. KATRŇÁKOVÁ, Hana a Blanka KLÍMOVÁ. Critical writing. In IATEFL conference. 2004.
 63. KATRŇÁKOVÁ, Hana, Blanka KLÍMOVÁ, Barbora BUDÍKOVÁ, Alena HRADILOVÁ, Daniela BÍSKOVÁ, Jana KOLLÁROVÁ, Yvetta LINHARTOVÁ, Tatjana MYDLÁŘOVÁ, Hana NĚMCOVÁ, Milada PAVLOVOVÁ, Hana SUCHÁNKOVÁ, Renata VYSTRČILOVÁ a Jan CHOVANEC. Flight into the Land of ESP. In Flight into the Land of ESP. Uherský Brod: Jaspis a Britská rada praha, 2004. s. 57-64. Učebnice metodiky ESP. ISBN 80-903197-5-0.
 64. KATRŇÁKOVÁ, Hana a Blanka KLÍMOVÁ. Writing activities in ESP class. London: IATEFL, 2004. 4 s. Conference Proceedings.
 65. 2001

 66. BUDÍKOVÁ, Barbora, Alena ŠTEFLOVÁ a Hana KATRŇÁKOVÁ. Let us present our presentation. ATE Newsletter. Praha: Asociace učitelů angličtiny, 2001, roč. 12, č. 2, s. 74-77. ISSN 1210-0196.
 67. 1999

 68. KATRŇÁKOVÁ, Hana a Hana SCHEJBALOVÁ. Authentic materials in ESP. In Výuka práva na počátku 21. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. s. 127-131. ACTA UNIVERSITATIS BRUNENSIS IURIDICA No. 227. ISBN 80-210-2244-2.
 69. KATRŇÁKOVÁ, Hana. Odborná jazyková příprava v Cursu Innovati. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 1999, VII, 1/1999, s. 83-85. ISSN 1210-9126.
 70. KATRŇÁKOVÁ, Hana a Barbora BUDÍKOVÁ. Vyhodnocení evaluačních dotazníků. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 1999, VII, 1/1999, s. 89-92. ISSN 1210-9126.
 71. 1998

 72. KATRŇÁKOVÁ, Hana. Materials Development for Lawyers with Special Focus on Self-Access Worksheets. In 3rd Slovak ESP Conference Challenges, Trnava. 1998.
 73. 1996

 74. KATRŇÁKOVÁ, Hana. An analysis of a children´s narrative applying the Problem-Solution and matching Patterns. In Anglistická konference. 1996.
 75. 1994

 76. KATRŇÁKOVÁ, Hana a Radoslava ŠOPOVOVÁ. Listening activities - Grading the task in listening to the BBC News. In BETEC conference. 1994.
 77. 1992

 78. KATRŇÁKOVÁ, Hana a Lin DAWSON. Communicative teaching of English. In BETEC Brno English Teachers´Conference. 1992.
 79. KATRŇÁKOVÁ, Hana a Nancy REEDER. Summary and Paraphrase:WHAT, WHY and HOW? In TESOL conference Bratislava. 1992.
 80. 1990

 81. KATRŇÁKOVÁ, Hana a Tomáš POSPÍŠIL. Anglické texty a konverzační cvičení pro posluchače pedagogické fakulty. Brno: Masarykova univerzita, 1990. 94 s. ISBN 80-210-0138-0.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 11. 2021 21:54