Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. RAFČÍKOVÁ, Natálie, Jana ŠŤASTNÁ, Lenka DOSTALOVÁ KOPEČNÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. Monitoring Health Status of a Selected Group of Children and Adolescents in an Obesity Clinic. In 29th Meeting of European Society of Paediatric Clinical Research, Maribor. 2021. ISBN 978-961-6575-64-5.
 2. RAFČÍKOVÁ, Natálie, Jana ŠŤASTNÁ, Lenka DOSTALOVÁ KOPEČNÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. Monitorování zdravotního stavu vybrané skupiny dětí a adolescentů v obezitologické ambulanci. In 65. Studentská vědecká konference Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. 2021. ISBN 978-80-210-6313-6.
 3. RAFČÍKOVÁ, Natálie, Jana ŠŤASTNÁ, Lenka DOSTALOVÁ KOPEČNÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. Monitorování zdravotního stavu vybrané skupiny dětí a adolescentů v obezitologické ambulanci. In 48. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2021.
 4. 2017

 5. KONEČNÁ, Petra, Jana ŠŤASTNÁ, Lenka DOSTALOVÁ KOPEČNÁ, Josef VČELÁK a Dagmar PROCHÁZKOVÁ. A novel MC4 R gene mutations associated with early onset childhood obesity: a case report. In ICIEM 2017, Rio de Janeiro, Brasil, Journal of Inborn Errors of Metabolism and Screening, 2017, vol.5,s.390. 2017. ISSN 2326-4098. doi:10.1177/2326409817722292.
 6. 2016

 7. DOSTALOVÁ KOPEČNÁ, Lenka. Familiární hypercholesterolémie u dětí. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2016, roč. 17, č. 4, s. 224-227. ISSN 1213-0494.
 8. 2014

 9. DOSTALOVÁ KOPEČNÁ, Lenka. Poruchy metabolismu lipidů u dětí a adolescentpů. In Ľubica Jakušová, Ján Buchanec, Peter Bánovčin. Dorastové lekárstvo. Martin: Vydavateľstvo Osveta, 2014. s. 168-179. ISBN 978-80-8063-419-3.
 10. KOSOVÁ, Nikola, Zuzana KUBECOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Jana ŠŤASTNÁ a Lenka DOSTALOVÁ KOPEČNÁ. Změny v hodnocení stavu výživy adolescentů sledovaných v obezitologické ambulanci FN Brno. Med.Sport.Boh.Slov. Slovenská spoločnosť telovýchovného lekárstva, 2014, roč. 23, č. 3, s. 153-156. ISSN 1210-5481.
 11. 2013

 12. MICHÁLEK, Jaroslav a Lenka DOSTALOVÁ KOPEČNÁ. Pediatrická propedeutika. Vybrané kapitoly. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 159 s. ISBN 978-80-210-4695-5.
 13. 2012

 14. HELÁNOVÁ, Kateřina, Jiří PAŘENICA, Jiří JARKOVSKÝ, Lenka DOSTALOVÁ KOPEČNÁ, Simona LITTNEROVÁ, I. KLABENEŠOVÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Petr LOKAJ, Petr KALA, Martin POLOCZEK, Ondřej TOMAN, Olga GIMUNOVÁ, Jan MALÁSKA a Jindřich ŠPINAR. Elevace proteinu S-100B u pacientů s akutním koronárním syndromem po resuscitaci je prediktorem nepříznivé neurologické prognózy. Vnitřní lékařství. 2012, roč. 58, č. 4, s. 266-272. ISSN 0042-773X.
 15. 2011

 16. DOLEŽEL, Zdeněk, Věra ZEJDLOVÁ, Petr JABANDŽIEV, Dana DOSTÁLKOVÁ, Lenka DOSTALOVÁ KOPEČNÁ, Martina JOBOVÁ a Jiří ŠTARHA. Kawasakiho choroba - je nalezen specifický laboratorní ukazatel? Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2011, roč. 12, č. 2, s. 121-123. ISSN 1213-0494.
 17. 2010

 18. DOLEŽEL, Zdeněk a Lenka DOSTALOVÁ KOPEČNÁ. Akutní selhání ledvin u dětí - současné léčebné postupy. druhé, přepracované. Brno: NCONZO, 2010. 56 s. ISBN 978-80-7013-523-5.
 19. DOLEŽEL, Zdeněk, Lenka DOSTALOVÁ KOPEČNÁ a Jana ŠŤASTNÁ. Baby bottle and the risk of water intoxication. Journal of Pediatric Sciences. Ankara: Journal of Pediatric Sciences, 2010, roč. 2, č. 2, 3 s. ISSN 1309-1247.
 20. MICHÁLEK, Jaroslav a Lenka DOSTALOVÁ KOPEČNÁ. Pediatrická propedeutika. Vybrané kapitoly. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 159 s. ISBN 978-80-210-4695-5.
 21. DOSTALOVÁ KOPEČNÁ, Lenka a Hana HRSTKOVÁ. Poruchy metabolismu lipidů u dětí. Pediatria. Bratislava: SAMEDI, 2010, roč. 2010, č. 5, s. 8 - 9, 1 s. ISSN 1336-863X.
 22. 2008

 23. DOSTALOVÁ KOPEČNÁ, Lenka. Metabolický syndrom v dětském věku. Česko-slovenská pediatrie. Praha,ČR: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, roč. 63, 7-8, s. 451-451. ISSN 0069-2328.
 24. MICHÁLEK, Jaroslav a Lenka DOSTALOVÁ KOPEČNÁ. Pediatrická propedeutika. 2008. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 159 s. ISBN 978-80-210-4695-5.
 25. MICHÁLEK, Jaroslav, Lenka DOSTALOVÁ KOPEČNÁ a Milena BURIANOVÁ. Pediatrická propedeutika. 2008. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 159 s. ISBN 978-80-210-4695-5.
 26. STARÝ, Jan, Lenka DOSTALOVÁ KOPEČNÁ a Hana HRSTKOVÁ. Třetí celostátní protokol léčby dětské akutní lymfoblastické leukemie znamena další zlepšení výsledkůl. Transfuze a Hematologie dnes. Parha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2008, roč. 14, 3/2008, s. 102-109, 7 s. ISSN 1213-5763.
 27. 2007

 28. ŠŤASTNÁ, Jana a Lenka DOSTALOVÁ KOPEČNÁ. Na co je třeba myslet u dospívající obézní dívky s hypertenzí. In V. festival kazuistik. 2007. ISBN 978-80-254-0117-0.
 29. 2006

 30. STARÝ, Jan, Lenka DOSTALOVÁ KOPEČNÁ a Hana HRSTKOVÁ. Druhá celostátní léčebná studie AML-BFM 98 zvýšeila úspěšnost v dosažení remise a zlepšeila celkové přežití dětí s akutní myeloidní leukemií v ČR. Transuze a hematologie dnes. Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2006, roč. 14, 4/2008, s. 167-174. ISSN 1213-5763.
 31. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Eva ZÁVODNÁ, Hana HRSTKOVÁ, Lenka DOSTALOVÁ KOPEČNÁ, Miroslav JÍRA, Pavla BALCÁRKOVÁ, Bohumil FIŠER a Nataša HONZÍKOVÁ. Influence of physical activity and antitumour therapy on blood pressure regulation in children and adolescents. In Analysis of Biomedical signals and images 18-th Biennial International Eurasip Conference Biosignal 2006. 1. vyd. Brno: Vutium press, 2006. s. 336-338. ISBN 80-214-3152-0.
 32. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Eva ZÁVODNÁ, Lenka DOSTALOVÁ KOPEČNÁ, Hana HRSTKOVÁ, Pavla BALCÁRKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ a Bohumil FIŠER. Krevní tlak a fyzická aktivita dětí a dospívajících léčených pro nádorové onemocnění. 2006.
 33. DOSTALOVÁ KOPEČNÁ, Lenka. Naše zkušenosti s diagnostikou a léčbou primárních hyperlipoproteinémií u dětí. Vnitřní Lék. Praha, 2006, roč. 52, 12/2006, s. 1240 - 1241. ISSN 0042-773X.
 34. DOSTALOVÁ KOPEČNÁ, Lenka. Primární dyslipidémie u dětí - zkušenosti regionálního centra. In 7. český pediatrický kongres s mezinárodní účastí. 2006. ISBN 0069-2328.
 35. DOSTALOVÁ KOPEČNÁ, Lenka. Primární poruchy metabolismu lipidů u dětí - naše zkušenosti. česko-slovenská pediatrie. 2006, roč. 61, 9/2006, s. 506 - 512. ISSN 0069-2328.
 36. DOSTALOVÁ KOPEČNÁ, Lenka. Selektivní screening dyslipidémií u dětí - naše zkušenosti. In Atherosklerosa 2006 - diagnosti, léčba, prevence v dětském i dospělém věku. 2006. vyd. Praha: ČSAT, 2006. s. 6-8. ISBN 80-239-7726-1.
 37. ZÁVODNÁ, Eva, Zuzana NOVÁKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Miroslav JÍRA, Lenka DOSTALOVÁ KOPEČNÁ a Hana HRSTKOVÁ. THE RELATIONSHIP BETWEEN PHYSICAL ACTIVITY AND BLOOD PRESSURE REGULATION IN ADOLESCENTS TREATED FOR MALIGNANT DISEASE. 2006.
 38. 2005

 39. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Eva ZÁVODNÁ, Lenka DOSTALOVÁ KOPEČNÁ, Hana HRSTKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER a Miroslav JÍRA. Blood pressure regulation and physical activity in adolescents treated for malignant disease. In Noninvasive methods in cardiology - book af abstracts. 2005. ISBN 80-86607-16-X.
 40. 2004

 41. DOLEŽEL, Zdeněk, Lenka KOPEČNÁ a Jiří ŠTARHA. Acute laryngitis/epiglottitis-systemic complications. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 2004, roč. 59, č. 1, s. 44-44. ISSN 0069-2328.
 42. 2003

 43. BARTOŠOVÁ, Drahomíra a Lenka DOSTALOVÁ KOPEČNÁ. Kawasakiho choroba. In Dětské infekční nemoci. Trendy soudobé pediatrie. 2003. vyd. Praha: Galén, 2003. s. 93-100. Trendy soudobé pediatrie, svazek 2. ISBN 80-7262-206-4.
 44. STARÝ, Jan, J. HOUSKOVÁ, K. MICHALOVÁ, Z. ZEMANOVÁ, A. ZÁMKOVÁ, H. PTOSZKOVÁ, V. MIHÁL, Lenka KOPEČNÁ, Z. ČERNÁ, Y. JABALI, V. VÁVRA, O, HRUŠÁK, P GAJDOŠ, G. KERNDRUP a C. NIEMEYER. Výskyt, diagnostika a léčebné přístupy k myelodysplatickému syndromu u dětí v České republice. Výsledky prospektivní studie EWOG-MDS 1998-2002. Transfúze a hematologie dnes. ČR: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2003, roč. 9/2003, č. 1, s. 13-21. ISSN 1213-5763.
 45. 2002

 46. STARÝ, Jan, Kyra MICHALOVÁ, Vladimír VÁVRA, Zdena ČERNÁ a Lenka KOPEČNÁ. Diagnostika a léčba dětí s MDS - refrakterní anémií v České republice. Výsledky studie EWOG-MDS. Ces.-slov. Pediatrie. Praha: ČLS JEP, 2002, roč. 57, č. 11, s. 644. ISSN 0069-2328.
 47. STARÝ, Jan, Petr GAJDOŠ, Ondřej HRUŠÁK, Dagmar POSPÍŠILOVÁ, Jiří HAK a Lenka KOPEČNÁ. Diagnostika a léčba dětí se zralou B-ALL v České republice v tetech 1990-200. Transfúz. Hemat. dnes. Praha: ČLS JEP, 2002, roč. 8, č. 2, s. 55-58. ISSN 1213-5763.
 48. KOPEČNÁ, Lenka, Zdeněk DOLEŽEL, Dana DOSTÁLKOVÁ, Jiří ŠTARHA a Zdeňka OSVALDOVÁ. Dyslipidemie u některých nefropatií dětského věku. In Sborník Atherosklerosa- hyperhomocysteinémie. Praha: Společnost patologické a klinické fyziologie ČLS JEP, 2002. 3 s.
 49. KOPEČNÁ, Lenka a František STOŽICKÝ. Dyslipoproteinémie u dětí. 1. vyd. Brno: IDVPZ, 2002. 59 s. ISBN 80-7013-361-9.
 50. ŠRÁMKOVÁ, Lucie, Eva BUBANSKÁ, Jaroslav ŠTĚRBA, Eva KAISEROVÁ a Lenka KOPEČNÁ. Hematologické malignity u dětí s ataxia teleangiectasia a Nijmegen breakage syndromem. Ces.-slov. Pediatrie. Praha: ČLS JEP, 2002, roč. 57, č. 11, s. 643. ISSN 0069-2328.
 51. KOPEČNÁ, Lenka, Hana BAUEROVÁ a Dana HOMOLOVÁ. Hyperlipoproteinémie u dětí - diagnostika a terapie. Brno: IDVPZ, 2002. 100 s. ISBN 80-7013-369-4.
 52. KOPEČNÁ, Lenka, Zdeněk DOLEŽEL, Dana DOSTÁLKOVÁ, Zdeňka OSVALDOVÁ a Jiří ŠTARHA. Hypolipidemika u onemocnění ledvin. Kutná Hora: ČLS JEP, 2002. 1 s.
 53. DOLEŽEL, Zdeněk, Lenka KOPEČNÁ, Dana DOSTÁLKOVÁ a Jiří ŠTARHA. Hyponatremie-potencionální tichý zabiják. Kutná Hora: ČLS JEP, 2002. 1 s.
 54. TŮMA, Jiří, Karel KRAFKA a Lenka KOPEČNÁ. Laparoskopické výkony na slezině u dětí. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2002, roč. 81, č. 12, s. 641-644. ISSN 0035-9351.
 55. STARÝ, Jan, Petr GAJDOŠ, Hana HRSTKOVÁ, Bohumír BLAŽEK, Zdeněk SLAVÍK, Jiří MIHAL, František ZAHÁLKA, Jabali YAHIAI, Vladimír VÁVRA, Lenka KOPEČNÁ, Jan MYDLIL a Jan TRKA. Léčba českých dětí s akutní lymfoblastické leukemií: Zpráva České pracovní skupiny pro dětskou hematologii. Med Pediatr Oncol. 2002, roč. 2002, č. 39, s. 125-127.
 56. STARÝ, J., P. GAJDOŠ, P. SEDLÁČEK, B. BLAŽEK, Z. ČERNÁ, Hana HRSTKOVÁ, Y. JABALI, Lenka KOPEČNÁ, V. MIHÁL, J. MYDLIL, D. PROCHÁZKOVÁ, K. TOUŠOVSKÁ a V. VÁVRA. Osud dětí s prvním relapsem akutní lymfoblastické leukémie v České republice v letech 1990-2000. Česko-Slovenská pediatrie. Česká republika, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2002, roč. 57/2002, č. 11, s. 643. ISSN 0069-2328.
 57. TECL, František, Jiří TŮMA, Petr GÁL a Lenka KOPEČNÁ. Pathology of the spleen in children - current possibilities of surgical treatment. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2002, roč. 81, č. 2, s. 54-56. ISSN 0035-9351.
 58. KOPEČNÁ, Lenka, Zdeněk DOLEŽEL, Zdeňka OSVALDOVÁ, Jiří ŠTARHA a Hana HRSTKOVÁ. The analysis of the risks for the development of tumour lysis syndrome in children. Bratislavské lekárske listy. Bratislava: Slovak Academic Press, 2002, roč. 103, č. 6, s. 206-209. ISSN 1336-0345.
 59. 2001

 60. DOLEŽEL, Zdeněk, Lenka KOPEČNÁ, Jiří ŠTARHA a Zdena OSVALDOVÁ. Benigní proteinurie - diagnostika, chyby, omyly. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 2001, roč. 56, č. 8, s. III, 1 s. ISSN 0069-2328.
 61. KOPEČNÁ, Lenka. Blokátory kalciových kanálů v léčbě hypertenze u dětí. Blocators of calcium canals in the teratment of hypertension in children. Pediatre pro praxi. Březsko: SOLEN, s.r.o., 2001, roč. 2, č. 3, s. 116-119. ISSN 1213-0494.
 62. KOPEČNÁ, Lenka a Hana HRSTKOVÁ. Dítě po vyléčeném nádorovém onemocnění - nefrologické aspekty. Čes.-slov.Pediatrie. Praha: ČLS JEP, 2001, roč. 56, č. 8, s. V, 1 s. ISSN 0069-2328.
 63. DOLEŽEL, Zdeněk, Lenka KOPEČNÁ, Jiří ŠTARHA a Dana DOSTÁLKOVÁ. Globalizace medicíny na modelu hemoragické horečky s renální symptomatologií. In Aktuality v pediatrii II. 1. vyd. Martin: JLF UK, 2001. s. 28-32. 1. ISBN 80-88866-10-3.
 64. DOLEŽEL, Zdeněk, Lenka KOPEČNÁ, Jiří ŠTARHA a Dana DOSTÁLKOVÁ. Is it possible to influence the mortality in children with hemolytic uremic syndrome? Bratislavské lekárske listy. Bratislava: LF UK Bratislava, 2001, roč. 102, č. 2, s. 59-65. ISSN 0006-9248.
 65. KOPEČNÁ, Lenka, Zdeněk DOLEŽEL a Hana HRSTKOVÁ. Kidney functions after chemotherapy in cancer paediatric patients. Nephrology Dialysis Transplantation. London: Oxford University Press, 2001, roč. 16, č. 6, s. A101, 1 s. ISSN 0931-0509.
 66. KOPEČNÁ, Lenka, Zdeněk DOLEŽEL a Hana HRSTKOVÁ. Lactate dehydrogenase index as a prediction of tumor lysis syndrome. Nephrology Dialysis Transplantation. London: Oxford University Press, 2001, roč. 16, č. 6, s. A 101, 1 s. ISSN 0931-0509.
 67. KOPEČNÁ, Lenka. Late effects of anticancer therapy on kidney function in children with acute lymphoblastic leukemia. Bratislavské Lékárské Listy. Bratislava, SR: LF UK Bratislava, 2001, roč. 102, č. 8, s. 357-360. ISSN 0006-9248.
 68. KOPEČNÁ, Lenka. Léčebná strategie u dětí se sekundární hyperlipidémií. In In Aktuality v pediatrii II. 1. vyd. Martin, Slovenská republika: JLF UK Martin, 2001. s. 227-232. ISBN 80-88866-10-3.
 69. KOPEČNÁ, Lenka. Léčit dyslipidémii u dětí s nefrotickým syndromem. Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa. Praha: Tigis s.r.o., 2001, roč. 4, č. 4, s. 46. ISSN 1211-9326.
 70. KOPEČNÁ, Lenka. Léčit nebo neléči sekundární hyperlipoproteinémii? Ces.-slov. Pediatrie. Praha: ČLS JEP, 2001, roč. 56, č. 8, s. V, 1 s. ISSN 0069-2328.
 71. DOLEŽEL, Zdeněk, Lenka KOPEČNÁ a Jiří ŠTARHA. Magická čísla 4+4 a 6+6 u dětí s nefrotickým syndromem. In Aktuality v pediatrii II. 1. vyd. Martin: JLF UK, 2001. s. 224-226. 1. ISBN 80-88866-10-3.
 72. DOLEŽEL, Zdeněk, Lenka KOPEČNÁ, Jiří ŠTARHA a Dana DOSTÁLKOVÁ. Na co umírají děti s hemolyticko uremickým syndromem - analýza jednoho centra. In Abstrakt XXII.pracovní dny dětské nefrologie. 1. vyd. Rožnov, 2001. 1 s.
 73. DOLEŽEL, Zdeněk, Lenka KOPEČNÁ, Jiří ŠTARHA, Jana LEICHMANOVÁ, Dana DOSTÁLKOVÁ a Zdena OSVALDOVÁ. Nefrotický syndrom - jak léčit, kde léčit, kdo jej má léčit? Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 2001, roč. 56, č. 8, s. III, 1 s. ISSN 0069-2328.
 74. KOPEČNÁ, Lenka. Nefrotoxicita v průběhu léčby hemoblastóz u dětí. Česko-slovenská pediatrie. 2001, roč. 56, č. 2, s. IX, 2 s. ISSN 0069-2328.
 75. KOPEČNÁ, Lenka a Zdeněk DOLEŽEL. Neobvyklý průběh akutní yersiniové infekce v dětském věku. Kardiológia - Cardiology. Bratislava: SymeKard, 2001, roč. 10, č. 3, s. 132-135. ISSN 1210-0048.
 76. DOLEŽEL, Zdeněk, Lenka KOPEČNÁ a Drahomíra BARTOŠOVÁ. Oral rehydration in the therapy of simple diarrhea in infants and toddlers. Bratislavské lekárske listy. Bratislava: LF UK, 2001, roč. 102, č. 10, s. 485-486. ISSN 0006-9248.
 77. KOPEČNÁ, Lenka a Zdeněk DOLEŽEL. Pozdní následky léčby cytostatiky ve vztahu k postižení funkce ledvin. In Sborník abstrakt XXII. pracovní dny dětské nefrologie. 1. vyd. Rožnov, 2001. 1 s.
 78. DOLEŽEL, Zdeněk, Lenka KOPEČNÁ a Drahomíra BARTOŠOVÁ. Recentní pohled na léčbu dehydratace. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2001, roč. 2, č. 3, s. 152-153. ISSN 1213-0494.
 79. KOPEČNÁ, Lenka, Zdeněk DOLEŽEL, Jiří ŠTARHA a Vlastirad MACH. The ultrasonographic examinations and 99mTc DMSA in the diagnosis of acute pyelonephritis in childhood. Nephrology Dialysis Transplantation. London: Oxford University Press, 2001, roč. 16, č. 6, s. A101, 1 s. ISSN 0931-0509.
 80. SMÍŠEK, Petr, Petr GAJDOŠ a Lenka DOSTALOVÁ KOPEČNÁ. Výsledky léčby dětí s akutní lymfoblastickou leukémií léčených dle protokolu BFM 95 ALL k 1. lednu 2001. In KOPEČNÁ, Lenka. Sborník abstrakt XI.pracovní konference českých a slovesnkých dětských hematoonkologů. Praha: Prac. skupina pro dětskou hematologii, 2001. 1 s.
 81. SMÍŠEK, Petr, Petr GAJDOŠ a Lenka KOPEČNÁ. Výsledky léčby dětí s akutní myeloidní leukémií léčených dle protokolu BFM 93 AML k 1. lednu 2001. 1. vyd. Praha: Prac. skupina pro dětskou hematologii, 2001. 1 s.
 82. 2000

 83. DOLEŽEL, Zdeněk a Lenka KOPEČNÁ. Abúzus drog v dětském věku - pohled klinika. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 2000, roč. 55, č. 8, s. VIII, 1 s. ISSN 0069-2328.
 84. DOLEŽEL, Zdeněk a Lenka KOPEČNÁ. Akutní selhání ledvin u dětí - současné léčebné postupy. 1. vyd. Brno: IDVPZ, 2000. 58 s. ISBN 80-7013-307-4.
 85. HRSTKOVÁ, Hana, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Eva ZÁVODNÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Lenka KOPEČNÁ a Milan BAJER. Citlivost baroreflexu a krevní tlak u dětí a adolescentů po terapii zhoubného nádoru antracykliny. In Diagnostika a terapia v pediatrii. Martin: JLF UK Martin, 2000. s. 26-29. ISBN 80-88866-11-1.
 86. DOLEŽEL, Zdeněk, Vlastirad MACH, Lenka KOPEČNÁ, Jiří ŠTARHA a Dana DOSTÁLKOVÁ. Diagnostika akutní pyelonefritidy v dětském věku: srovnání ultrasonografického vyšetření a scintigrafie ledvin pomocí DMSA. Bratislavské lekárske listy. Bratislava: LF UK, 2000, roč. 101, č. 9, s. 495-498. ISSN 0006-9248.
 87. KOPEČNÁ, Lenka. dyslipidemias in epileptic children treated with carbamazepine. In In Abstract of EUROPAEDIATRICS 2000. 1. vyd. Řím: Parmalat S.P.A,2000, 2000. s. 182.
 88. KOPEČNÁ, Lenka. Dyslipidémie u dětí. Causa subita. Praha: I.M.P., 2000, roč. 2000, č. 11, s. 32-34. ISSN 1212-0197.
 89. HRSTKOVÁ, Hana, Lenka KOPEČNÁ a Nataša HONZÍKOVÁ. Esenciální hypertenze a senzitivita baroreflexu u dětí a adolescentů. In Abstrakt XVIII, konference České společnosti pro hypertenzi. 1. vyd. Znojmo: Čs společnost pro hypertenzi, 2000. s. 38.
 90. KOPEČNÁ, Lenka, Marie TOMANDLOVÁ, Jaroslava TALLOVÁ a Josef TOMANDL. Hladiny vitamínů s antioxidačním účinkem u dětí s dyslipoproteinémií. Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa. Praha: TIGIS s.r.o., 2000, roč. 3, č. 3, s. 48. ISSN 1211-9326.
 91. DOLEŽEL, Zdeněk, Lenka KOPEČNÁ a Jiří ŠTARHA. Children with haemolytic uremic syndrome (HUS) in a long-term study. In Abstract of EUROPAEDIATRICS 2000. 1. vyd. Řím: Parmalat S.p.A, 2000. s. 173.
 92. HRSTKOVÁ, Hana, Zuzana BRÁZDOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Lenka KOPEČNÁ a Milan BAJER. Knowledge and attitude to healthy nutrition and physical activity in children after treatment for cancer. Medical and Pediatric oncology. New York: Wiley-Liss, 2000, roč. 2000, č. 3, s. 286. ISSN 0098-1532.
 93. KOPEČNÁ, Lenka. Komplexní léčebná strategie u dětí s dyslipidémií. Čs Pediat. Praha: ČLS, 2000, roč. 2000, č. 55, s. 44. ISSN 0069-2328.
 94. KOPEČNÁ, Lenka, Zdeněk DOLEŽEL, Hana HRSTKOVÁ a Dana DOSTÁLKOVÁ. LDH index during cytostatic therapy. In Abstract of EUROPAEDIATRICS 2000. 1. vyd. Řím: Parmalat S.p.A., 2000. s. 174.
 95. HRSTKOVÁ, Hana, Lenka KOPEČNÁ, Zuzana BRÁZDOVÁ a Jan NOVOTNÝ. Má dítě po prodělané leukémii zvýšené riziko kardiovaskulárních chorob v dospělosti? In Abstrakt XVIII.konference České společnosti pro hypertenzi. 1. vyd. Znojmo: Čs. společnost pro hypertenzi, 2000. s. 32.
 96. KOPEČNÁ, Lenka a Hana HRSTKOVÁ. Nefrotoxicita protinádorové terapie. In Diagnostika a terapia v pediatrii. 1. vyd. Martin, SR: JLF UK, 2000. s. 52-56. ISBN 80-88866-11-1.
 97. KOPEČNÁ, Lenka. Nefrotoxicita v průběhu léčby hemoblastóz u dětí. In Abstrakta X. pracovní konference českých a slovenských dětských hematoonkologů. 1. vyd. Ústí nad Labem: Pracovní skupina pro dětskou hematologii ČR, 2000. s. 26.
 98. KOPEČNÁ, Lenka a Milena BURIANOVÁ. Pediatrie - kontrolní otázky. 1. vyd. Brno: LF MU, 2000. 55 s. skripta. ISBN 80-210-2432-1.
 99. KOPEČNÁ, Lenka a Milena BURIANOVÁ. Pediatrie - kontrolní otázky. 1. vyd. Brno: LF MU, 2000. 55 s. ISBN 80-210-2432-1.
 100. KOPEČNÁ, Lenka. Praktické zkušenosti z poradny pro dyslipidémie a obezitu. Čs. Pediatrie. Praha: Česká a slovenská pediatrická společnost, 2000, roč. 55, č. 10, s. V, 1 s. ISSN 0069-2328.
 101. DOLEŽEL, Zdeněk, Lenka KOPEČNÁ a Zdeňka OSVALDOVÁ. Recentní léčba akutní/těžké hypertenze u dětí. In Aktuality v pediatrii. 1. vyd. Martin, SR: JLF UK Martin, 2000. s. 25-27. ISBN 80-88866-10-3.
 102. DOLEŽEL, Zdeněk, Alena HOLČÍKOVÁ, Lenka KOPEČNÁ a Eliška ŽAROŠSKÁ. Risk of urolithiasis in patients with cystic fibrosis (CF). Pediatric Nephrology. Berlin: Springer, 2000, roč. 14, č. 6, s. C88, 1 s. ISSN A25918.
 103. KOPEČNÁ, Lenka, Alena HOLČÍKOVÁ, Zdeněk DOLEŽEL a Hana HRSTKOVÁ. Risk of urolithiasis in patients with cystic fibrosis (CF). In Abstract of 9.Tagung mitteleurop.Lander. 1. vyd. Wien: AKH Wien, Univ.Kinderklinik, 2000. s. 22.
 104. KOPEČNÁ, Lenka, Zdeněk DOLEŽEL a Hana HRSTKOVÁ. Riziko urolithiázy u dětí s cystickou fibrózou. In Aktuality v pediatrii. 1. vyd. Martin,SR: JLF MU, Martin, 2000. s. 55-56. ISBN 80-88866-10-3.
 105. KOPEČNÁ, Lenka. Stavy akutní dušnosti v dětském věku. Vox Pediatriae. Praha: SPLDD ČR, 2000, roč. 2000, č. 1, s. 10-11.
 106. DOLEŽEL, Zdeněk, Lenka KOPEČNÁ a Jiří ŠTARHA. The rare cause of hypokalaemia. Nephrology Dialysis Transplantation. Velká Británie: Oxford University Press, 2000, roč. 15, č. 9, s. 1475. ISSN 0931-0509.
 107. DOLEŽEL, Zdeněk, Lenka KOPEČNÁ a Jiří ŠTARHA. Ultrasonografie a/nebo scintigrafie v diagnostice akutní pyelonefritidy. In Daignostika a terapia v pediatrii. 1. vyd. Martin, SR: JLF UK, Martin, 2000. s. 18-20. ISBN 80-88866-11-1.
 108. KOPEČNÁ, Lenka a Marie TOMANDLOVÁ. Vitamin A, viatmin E u dětí s hypercholesterolemií. Chem Listy. 2000, roč. 2000, č. 55, s. 44. ISSN 0009-2770.
 109. KOPEČNÁ, Lenka, Milan BAJER, Milena BURIANOVÁ, Zdeněk DOLEŽEL, Hana HRSTKOVÁ a Lenka KLAPAČOVÁ. Zkušenosti s diagnostikou a terapií Kawasakiho choroby u dětí. Praktický lékař. Praha: ČLS JEP, 2000, roč. 80, č. 4, s. 198-200. ISSN 0032-6739.
 110. KOPEČNÁ, Lenka, Hana VINOHRADSKÁ a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Změny v metabolismu lipidů u dětí léčených pro epilepsii carbamazepinem. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, s.r.o., 2000, roč. 1, č. 2, s. 80-81. ISSN 1213-0494.
 111. HRSTKOVÁ, Hana, Zuzana BRÁZDOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Lenka KOPEČNÁ a Milan BAJER. Znalosti a postoje ke správné výživě a pohybové aktivitě u dětí dříve léčených pro zhoubný nádor. In Sborník 4. Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii. 1. vyd. Ostrava: Radioterapeut. klinika FNsP Ostravqa, 2000. s. 45.
 112. KOPEČNÁ, Lenka a Zdeněk DOLEŽEL. Zum risiko einer urolithiasis bei patienten mit cystischer fibrose. In HOLČÍKOVÁ, Alena. Abstraktband 38. Jahrestagung Östereichische Gesselschaft für Kinder-und Jugendheilkunde. 1. vyd. Graz, 2000. s. 46.
 113. 1999

 114. DOLEŽEL, Zdeněk a Lenka KOPEČNÁ. A rare cause of hypertension with metabolic alkalosis. Nephrology Dialysis Transplantation. London: Oxford University Press, 1999, roč. 14, č. 9, s. A61, 1 s. ISSN 0931-0509.
 115. KOPEČNÁ, Lenka, Zdeněk DOLEŽEL, Hana HRSTKOVÁ a Marie PEJCHLOVÁ. Acute renal failure in the course of cytostatic therapy. In Abstracts of 3rd Pediatric Three Countries Meeting. 3. vyd. Starý Smokovec: Slovenská lekárska spoločnost, 1999. s. 19. 3.
 116. DOLEŽEL, Zdeněk, Jaroslav STEJSKAL, Lenka KOPEČNÁ a Anna PIJÁČKOVÁ. Deficit alfa-1-antitrypsinu (AAT) u dětí. Česko-slovenská pediatrie. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 1999, roč. 54, č. 3, s. VI, 1 s. ISSN 0032-6739.
 117. KOPEČNÁ, Lenka a Tomáš FREIBERGER. Diagnostika a terapie primární a sekundární dyslipidémie v dětském věku. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1999, roč. 54, č. 9, s. V, 1 s. ISSN 0069-2328.
 118. KOPEČNÁ, Lenka. Dyslipidemias after carbamazepine therapy. Atherosclerosis. Amsterdam: Elsevier, 1999, roč. 147, Suppl.2, s. 18. ISSN 0021-9150.
 119. FREIBERGER, Tomáš, Viera KUHROVÁ, Vladimír SOŠKA, Hana GROMBIŘÍKOVÁ a Lenka KOPEČNÁ. Familiální hypercholesterolemie v ČR. 1. vyd. Česká Třebová: Česká společnost pro aterosklerózu, 1999. 1999 s. Sborník 4.sympozium Atherosklerosa 99.
 120. MICHÁLEK, Jaroslav, Lenka KOPEČNÁ, Jiří TŮMA, Hana HRSTKOVÁ, Bohumil BLAŽEK, Boris HABANEC, Karel DVOŘÁK a František TECL. gastric carcinoma of childhood. Medical and pediatric oncology. New York: Wiley-Liss, 1999, roč. 33, s. 317. ISSN 0098-1532.
 121. KOPEČNÁ, Lenka, Zdeněk DOLEŽEL, Pavel PILER a Roman HANÁK. Hemofiltrace v podmínkách intezivní péče. In Diagnostika a terapia v pediatrii VII. 1. vyd. Martin: Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin, 1999. s. 97-98.
 122. GÁL, Petr, Zdeněk DOLEŽEL, František TECL, Václav KALIŠ a Lenka KOPEČNÁ. Hypertrofická stenóza pyloru - častá příčina zvracení v novorozeneckém věku. Česko-slovenská pediatrie. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 1999, roč. 54, č. 5, s. 190-195. ISSN 0069-2328.
 123. HRSTKOVÁ, Hana, Milan BAJER a Lenka KOPEČNÁ. Moderní přístupy v léčbě ITP u dětí. 1. vyd. Brno: LFMU, 1999. 1 s. Abstrakt 44,Pediatrický den.
 124. DOLEŽEL, Zdeněk a Lenka KOPEČNÁ. Novější trendy v terapii dehydratace. In Diagnostika a terapia v pediatrii VII. 1. vyd. Martin: Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin, 1999. s. 22-24. Diagnostika a terapia v pediatrii VII.
 125. PLEVOVÁ, Pavlína a Lenka KOPEČNÁ. Osteonecrosis in children treated for acute leukemia. 32. vyd. New York: Wiley-Liss, 1999. 3 s. Medical and Pediatric Oncology. ISBN 0098-1532.
 126. KOPEČNÁ, Lenka a Jana ČECHOVÁ. Otravy u dětí. Causa subita. Praha: I.M.P., 1999, roč. 2, č. 4, s. 23-28. ISSN 1212-0197.
 127. KOPEČNÁ, Lenka. Ovlivňuje dlouhodobé podávání carbamazepinu lipidogram u dětí ? 1. vyd. Praha: Česká společnost pro aterosklerózu, 1999. 1 s. Abstrakt sympozia Ateroskleróza-Hypertenze-Prevenc.
 128. HRSTKOVÁ, Hana, Eva KONVIČKOVÁ, Petr HORKÝ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Jitka VOKURKOVÁ, Milan BAJER a Lenka KOPEČNÁ. Použití interferonu v pediatrii. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1999, roč. 54, č. 9, s. IV, 1 s. ISSN 0069-2328.
 129. KOPEČNÁ, Lenka. Prevence aterosklerózy u dětí. In Vybrané kapitoly z pediatrie V. 1. vyd. Martin: Jeseniova lekárska fakulta, 1999. s. 83-85. Vybrané kapitoly z pediatrie V.
 130. KOPEČNÁ, Lenka, Tomáš FREIBERGER a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Prevence aterosklerózy u dětí na přelomu tisíciletí. In Abstrakt 44.Pediatrický den. 1. vyd. Brno: LF MU, 1999. s. 7.
 131. KOPEČNÁ, Lenka a Tomáš FREIBERGER. Prevence ICHS od dětského věku-zkušenosti odborné poradny. 1. vyd. Olomouc: Dětská klinika LF UP, 1999. 1 s. Sborník XVII. Dne klinické pediatrie.
 132. DOLEŽEL, Zdeněk a Lenka KOPEČNÁ. Pseudo-Bartter syndrome as a presentation of cystic fibrosis (CF). Pediatric Nephrology. London: Springer Verlag, 1999, roč. 1999, č. 13, s. P27, 1 s. ISSN A25918.
 133. DOLEŽEL, Zdeněk a Lenka KOPEČNÁ. Pseudo-Bartterův syndrom. In Diagnostika a terapia v pediatrii VII. 1. vyd. Martin: Jesseniova lekárska fakulta UK Martin, 1999. s. 93-94.
 134. KOPEČNÁ, Lenka. Sekundární dyslipidemie po dlouhodobém podávání carbamazepinu. 2. vyd. Praha: Nemocnice Na Homolce, 1999. 1 s. Abstrakt 2. peduatrický seminář o dětských dyslipi.
 135. KOPEČNÁ, Lenka a Zdeněk DOLEŽEL. Serum lipids in epileptic children treated with carbamazepine (CBZ). In 8.Tagung mitteleuropaische Lander,Padiatrische Forschung. 8. vyd. Wien: Kinderklinik AKH, 1999. s. 10. Abstracts, 8.
 136. KOPEČNÁ, Lenka. Stavy akutní dušnosti v dětském věku. Causa subita. Praha: I.M.P., 1999, roč. 1999, č. 5, s. 5-6. ISSN 1212-0197.
 137. DOLEŽEL, Zdeněk, Lenka KOPEČNÁ a Jiří ŠTARHA. Syndromy spojené s akutním selháním ledvin (ASL) a šokem-diagnostické a léčebné aspekty. Česko-slovenská pediatrie. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 1999, roč. 54, č. 9, s. III, 1 s. ISSN 0069-2328.
 138. DOSTALOVÁ KOPEČNÁ, Lenka, Zdeněk DOLEŽEL a Hana JIČÍNSKÁ. Systémové komplikace průběhu akutní boreliózy. Praktický lékař. 1999, roč. 1999, 79(2), s. 85-87.
 139. KOPEČNÁ, Lenka, Zdeněk DOLEŽEL a Hana JIČÍNSKÁ. Systémové komplikace v průběhu akutní yersiniózy. Praktický lékař. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 1999, roč. 79, č. 2, s. 85-87. ISSN 0032-6739.
 140. KOPEČNÁ, Lenka, Hana HRSTKOVÁ a Marie PEJCHLOVÁ. Tumor lysis syndrom v dětském věku. 1. vyd. Praha: Galén, 1999. 1 s. Novinky v anesteziologii,intenzivní medicíně a léč. ISBN 80-86257-07-X.
 141. TŮMA, Jiří, Lenka KOPEČNÁ, Jaroslav MICHÁLEK a Milan BAJER. Význam časné endoskopie GIT u dětí. Praha: ČLS, 1999. 2 s. Miniinvazívní terapie, 2: 60-61.
 142. TŮMA, Jiří, Lenka KOPEČNÁ, Jaroslav MICHÁLEK a Milan BAJER. Význam časné endoskopie GIT u dětí. 1. vyd. Brno: Medica Publishing and Consulting s.r.o., 1999. 2 s. Miniinvazivní terapie č.2/99. ISBN 1211-5177.
 143. TŮMA, Jiří, Lenka KOPEČNÁ a Jaroslav MICHÁLEK. Význam časné endoskopie GIT u dětí. Miniinvazivní terapie. Brno: MEDICA MEDIA, 1999, roč. 4, č. 2, s. 60-61. ISSN 1211-5177.
 144. DOLEŽEL, Zdeněk a Lenka KOPEČNÁ. Vzácná příčina sekundární hypertenze. In Diagnostika a terapia v pediatrii VII. 1. vyd. Martin: Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin, 1999. s. 90-91.
 145. 1998

 146. DOLEŽEL, Zdeněk a Lenka KOPEČNÁ. Aktuální aspekty infekcí dýchacích cest u dětí. Causa subita. Praha, 1998, roč. 1, č. 4, s. 31-32. ISSN 1212-0197.
 147. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Jaroslav STEJSKAL, Zdeněk DOLEŽEL a Lenka KOPEČNÁ. Alagillův syndrom. In XIII. inborn errors of metabolism. 1. vyd. Stupava: Slovenská pediatrická společnost, 1998. s. 12.
 148. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Jaroslav STEJSKAL, Zdeněk DOLEŽEL a Lenka KOPEČNÁ. Alagillův syndrom - klinika a terapie. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS J.E.Purkyně, 1998, roč. 53, suppl. 1, s. 70. ISSN 0069-2328.
 149. KOPEČNÁ, Lenka, Jitka VOCÍLKOVÁ a J. CHUDÁČKOVÁ. Alagillův syndrom - vzácná příčina intrahepatální cholestázy. Praktický lékař. Česká lékařská společnost JEP, 1998, roč. 78, č. 8, s. 415-417. ISSN 0032-6739.
 150. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Jaroslav STEJSKAL, Zdeněk DOLEŽEL a Lenka DOSTALOVÁ KOPEČNÁ. Alagillův syndrom. klinika a terapie. In Čs. Pediatrie, Suppl.1, 1998, s. 70. Praha: ČLS JEP, 1998. s. 70. ISSN 0069-2328.
 151. DOLEŽEL, Zdeněk a Lenka KOPEČNÁ. Cefixim (suprax) v léčbě sinusitis u dětí. In Abstract Gedeon Richter konference. 1. vyd. Praha: Gedeon Richter, 1998. s. 5-8.
 152. DOLEŽEL, Zdeněk, Jaroslav STEJSKAL, Lenka KOPEČNÁ a A. PIJÁČKOVÁ. Deficit alfa-1-antitrypsinu u dětí. In Abstrakt XVI. dne klinické pediatrie s mezinárodní účastí. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1998. s. 8.
 153. ŠTARHA, Jiří, Dana DOSTÁLKOVÁ, Michal KLIMOVIČ a Lenka KOPEČNÁ. Dítě s akutní laryngitidou. In Abstract 43. Pediatrického dne. 1. vyd. Brno: FDN Brno, 1998. s. 10.
 154. KOPEČNÁ, Lenka a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Dyslipidémie u dětí léčených antiepileptiky. In Sborník 1. semináře o dětských dyslipidémiích s mezinárodní účastí. 1. vyd. Praha: Nemocnice Na Homolce, 1998. s. 28-31.
 155. DOLEŽEL, Zdeněk, Roman NEKVASIL, Michal FEDORA, Lenka KOPEČNÁ a Michal KLIMOVIČ. Extrakorporální eliminační metody v pediatrické intenzivní péči. Anesteziologie a neodkladná péče. Praha, 1998, roč. 9, č. 1, s. 22-25. ISSN 0862-4968.
 156. DOLEŽEL, Zdeněk, Lenka KOPEČNÁ a Roman NEKVASIL. Hemofiltration in conditions of pediatric intensive care. In XXII. Int. Congress of pediatrics. 1. vyd. Amsterodam: Van Zuiden Communications B.V., 1998. s. 254. ISBN 90-75141-64-5.
 157. DOLEŽEL, Zdeněk, Lenka KOPEČNÁ a Dana DOSTÁLKOVÁ. Children with hemolytic uremic syndrome (HUS) in a long-term study. In XXII.Int. Congress of pediatrics. 1. vyd. Amsterodam: Van Zuiden Communications B.V., 1998. s. 270. ISBN 90-75141-64-5.
 158. DOLEŽEL, Zdeněk a Lenka KOPEČNÁ. Infekce močových cest (IMC) v dětském věku. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS J.E.Purkyně, 1998, roč. 53, suppl. 1, s. 97. ISSN 0069-2328.
 159. KOPEČNÁ, Lenka a Zdeněk DOLEŽEL. Jaká je Vaše diagnóza? - část 1. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1998, roč. 53, č. 8, s. 512. ISSN 0069-2328.
 160. KOPEČNÁ, Lenka a Zdeněk DOLEŽEL. Jaká je Vaše diagnóza?- část 2. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1998, roč. 53, č. 8, s. 516-517. ISSN 0069-2328.
 161. DOLEŽEL, Zdeněk, Lenka KOPEČNÁ a Hana JIČÍNSKÁ. Jaká je vaše diagnóza? 1. část. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS J.E.Purkyně, 1998, roč. 53, č. 7, s. 442-443. ISSN 0069-2328.
 162. DOLEŽEL, Zdeněk, Lenka DOSTALOVÁ KOPEČNÁ a Hana JIČÍNSKÁ. Jaká je vaše diagnóza? (1. část): Zkušební test. Československá pediatrie. 1998, roč. 1998, 53(7), s. 442-443. ISSN 0069-2328.
 163. DOLEŽEL, Zdeněk, Lenka KOPEČNÁ a Hana JIČÍNSKÁ. Jaká je vaše diagnóza? 2. část. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS J.E.Purkyně, 1998, roč. 53, č. 7, s. 450-451. ISSN 0069-2328.
 164. DOLEŽEL, Zdeněk, Lenka DOSTALOVÁ KOPEČNÁ a Hana JIČÍNSKÁ. Jaká je vaše diagnóza? (2. část): Zkušební test. Československá pediatrie. 1998, roč. 1998, 53(7), s. 450-451. ISSN 0069-2328.
 165. DOLEŽEL, Zdeněk a Lenka KOPEČNÁ. Novější aspekty patogeneze a terapie hemolyticko uremického syndromu (HUS). In Diagnostika a terapia v pediatrii VI. 1. vyd. Martin: Jeseniova lekárska fakulta UK, 1998. s. 26-28.
 166. PLEVOVÁ, P., J. STARÝ, E. BUDANSKÁ, D. DEMBICKÁ, H. PTOSZKOVÁ, D. PROCHÁZKOVÁ, P. SMÍŠEK, V. KOMRSKA, Y. JABALI, Lenka KOPEČNÁ, B. BLAŽEK a R. KAŠPÁREK. Osteonekróza u dětí s akutní leukémií - retrospektivní studie. In Abstrakt XI. Olomouckých hematologických dnů s mezinárodní účastí. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 1998. s. 10.
 167. ŠTARHA, Jiří, Dana DOSTÁLKOVÁ a Lenka KOPEČNÁ. Příspěvek k diferenciální diagnostice hematurií. In Abstract 43. Pediatrického dne. 1. vyd. Brno: FDN Brno, 1998. s. 25.
 168. KOPEČNÁ, Lenka a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Příspěvek k problematice dyslipidémií. In Diagnostika a terapia v pediatrii VI. 1. vyd. Martin: Jesseniova lekárská fakulta UK Martin, 1998. s. 41-43.
 169. KOPEČNÁ, Lenka a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Příspěvek k problematice sekundárních dyslipidémií. In Diagnostika a terapia v pediatrii VI. 1. vyd. Martin: Jeseniova lekárska fakulta, 1998. s. 41-45.
 170. ČECHOVÁ, J. a Lenka KOPEČNÁ. Spolupráce praktického lékaře pro děti a dorost s poradnou pro dyslipidémie. In Sborník I. semináře o dětských dyslipidémiích s mezinárodní účastí. 1. vyd. Praha: Nemocnice Na Homolce, 1998. s. 35-38.
 171. DOLEŽEL, Zdeněk a Lenka KOPEČNÁ. Stavy akutní dušnosti v pediatrii. In Sborník 5. Brněnských dnů praktického lékařství s mezinárodní účastí. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, 1998. s. 4-7.
 172. DOLEŽEL, Zdeněk, Lenka KOPEČNÁ, Dana DOSTÁLKOVÁ a Jiří ŠTARHA. Syndromy spojené s akutním selháním ledvin a šokem. In Abstract 43. Pediatrického dne. 1. vyd. Brno: FDN Brno, 1998. s. 15.
 173. KOPEČNÁ, Lenka a Zdeněk DOLEŽEL. Systemic complications in the course of acute laryngitis and epiglotitis. In sborník XXII. international congress of pediatrics. 1. vyd. Amsterodam: Van Zuiden communications B.V., 1998. s. 630. ISBN 90-75141-64-5.
 174. KOPEČNÁ, Lenka, Zdeněk DOLEŽEL a H. JIČÍNSKÁ. Systémové komplikace v průběhu akutní yersiniózy. Československá pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1998, roč. 53, suppl. 1, s. 56. ISSN 0069-2328.
 175. STARÝ, J., B. BLAŽEK, Z. ČERNÁ, D. DEMBICKÁ, J. HÁK, Hana HRSTKOVÁ, Y. JABALI, Lenka KOPEČNÁ, V. MIHAL, Jaroslav MICHÁLEK, J. MYDLIL, D. POSPÍŠILOVÁ, D. PROCHÁZKOVÁ, R. PAUKERTOVÁ, H. PTOSZKOVÁ, P. SEDLÁČEK, P. SMÍŠEK, Z. SLAVÍK, V. VÁVRA a F. ZAHÁLKA. Výsledky léčby dětí s akutní lymfoblastickou leukémií a akutní myeloidní leukémií v České republice v 90. letech. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS J.E.Purkyně, 1998, roč. 53, suppl. 1, s. S 15, 2 s. ISSN 0069-2328.
 176. FREIBERGER, Tomáš, Viera KUHROVÁ, J. HYÁNEK, Vladimír SOŠKA, Libor KOZÁK, Jaroslav STEJSKAL, Lenka KOPEČNÁ a F. STOŽICKÝ. Vytváření registru dětí s familiární hypercholesterolémií. In Sborník I. semináře o dětských dyslipidémiích s mezinárodní účastí. 1. vyd. Praha: Nemocnice Na Homolce, 1998. s. 46-47.
 177. STARÝ, J., P. SEDLÁČEK, P. KOBYLKA, V. KOMRSKA, Z. SIRŮČKOVÁ, P. SMÍŠEK, J. VÁVRA, P. KOŘÍNKOVÁ, M. LOUDOVÁ, L. HONZÁTKOVÁ, V. CUKROVÁ, O. HRODEK a Lenka KOPEČNÁ. Významný pokrok v léčbě získané aplastické anemie u dětí v 90. letech. Československá pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1998, roč. 53, č. 5, s. 260-266. ISSN 0069-2328.
 178. ČECHOVÁ, Jana a Lenka KOPEČNÁ. Zkušenosti s péčí o děti s poruchou metabolismumu lipidů na DS. Československá pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1998, roč. 53, suppl.1, s. 93-94. ISSN 0069-2328.
 179. 1997

 180. KOPEČNÁ, Lenka, Zdeněk DOLEŽEL a Dana DOSTÁLKOVÁ. Acute renal failure (ARF) in the course of cytostatic therapy. In Abstracts of XXXIV.Congress of ERA-EDTA. 1. vyd. Ženeva: ERA-EDTA + Gambro, 1997. s. 74.
 181. KOPEČNÁ, Lenka a Zdeněk DOLEŽEL. Akutní selhání ledvin v průběhu léčby cytostatik - jsou možné predikce tohoto selhání? In Diagnostika a terapia v pediatrii V. 5. vyd. Martin: Jeseninova lekárska fakulta Martin., 1997. s. 28-31. ISBN 80-7013-245-0.
 182. DOLEŽEL, Zdeněk, Roman NEKVASIL, Lenka KOPEČNÁ a Michal FEDORA. Extrakorporální eliminační metody (EEM) v léčbě vrozených poruch metabolismu (VPM). Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1997, roč. 52, Suppl. 1, s. S22, 1 s. ISSN 0069-2328.
 183. DOLEŽEL, Zdeněk, Roman NEKVASIL, Lenka KOPEČNÁ a Michal FEDORA. Hemofiltration in conditions of pediatric intensive care. In Abstracts of XXXIV. ERA-EDTA Congress. 1. vyd. Ženeva: ERA-EDTA + Gambro, 1997. s. 200.
 184. DOLEŽEL, Zdeněk, Lenka KOPEČNÁ a Michal FEDORA. Méně časté komplikace u akutních stenozujících zánětů horních dýchacích cest. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1997, roč. 52, č. 10, s. 754-756. ISSN 0069-2328.
 185. KOPEČNÁ, Lenka, Zdeněk DOLEŽEL a Roman NEKVASIL. Our experience with hemofiltration in children in the conditions of pediatric intensive care. In Abstract of 6.Tagung mitteleuropaischer Lander-Pediatrische Forschung. 1. vyd. Wien: AKH Wien, 1997. s. 15.
 186. KOPEČNÁ, Lenka, Zdeněk DOLEŽEL a Jiří ŠTARHA. Příspěvek k nežádoucímu účinku preparátu Convulex. Praktický lékař. Praha: ČLS JEP, 1997, roč. 77, č. 9, s. 443-444. ISSN 0032-6739.
 187. KOPEČNÁ, Lenka, Zdeněk DOLEŽEL a Michal FEDORA. Současné použití hemodialýzy a hemoperfúze v léčbě závažné intoxikace mydocalmem. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1997, roč. 52, č. 2, s. 81-82. ISSN 0069-2328.
 188. DOLEŽEL, Zdeněk a Lenka KOPEČNÁ. Syndromy akutního selhání ledvin a šoku v dětském věku. In Vybrané kapitoly z pediatrie IV. 1. vyd. Martin: Jeseninova lekárska fakulta UK Martin., 1997. s. 18-24. ISBN 80-7013-246-9.
 189. KOPEČNÁ, Lenka, Zdeněk DOLEŽEL, Dana DOSTÁLKOVÁ a Jiří ŠTARHA. Systémové komplikace v průběhu akutních stenozujících zánětů horních dýchacích cest. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1997, roč. 52, Suppl.1, s. 82. ISSN 0069-2328.
 190. KOPEČNÁ, Lenka. Systémové komplikace v průběhu akutních stenozujících zánětů horních dýchacích cest. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1997, roč. 52, Suppl. 1, s. 82-83. ISSN 0069-2328.
 191. 1996

 192. KOPEČNÁ, Lenka, Zdeněk DOLEŽEL a Dana DOSTÁLKOVÁ. Akutní selhání ledvin (ASL) v průběhu cytostatické terapie. Klinická onkologie. Brno: ČLS JEP, 1996, roč. 9, č. 2, s. 67-69. ISSN 0862-495X.
 193. KOPEČNÁ, Lenka, Zdeněk DOLEŽEL a Dana DOSTÁLKOVÁ. Akutní selhání ledvin v průběhu léčby cytostatiky. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1996, roč. 51, Suppl.1, s. 75. ISSN 0069-2328.
 194. DOLEŽEL, Zdeněk, Lenka KOPEČNÁ, Dana DOSTÁLKOVÁ a Jiří ŠTARHA. Děti po přestálem hemolyticko uremickém syndromu v dlouhodobém sledování. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1996, roč. 51, Suppl.1, s. 78. ISSN 0069-2328.
 195. DOLEŽEL, Zdeněk, Lenka KOPEČNÁ a Dana DOSTÁLKOVÁ. Does decrease furosemide the need for dialysis in children with hemolytic uremic syndrome? Scripta medica. Brno: LF MU, 1996, roč. 69, č. 5, s. 175-178. ISSN 1211-3395.
 196. DOLEŽEL, Zdeněk, Lenka KOPEČNÁ, Dana DOSTÁLKOVÁ a Jaroslav STEJSKAL. Hemolyticko - uremický syndóm v dětském věku. In Diagnostika a terapia v pediatrii III. 1. vyd. Martin: Jeseniova lekárska fakulta UK, 1996. s. 13-14.
 197. KOPEČNÁ, Lenka, Zdeněk DOLEŽEL a Jiří ŠTARHA. Jaká je Vaše diagnóza? - 2.část. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1996, roč. 51, č. 10, s. 637-638. ISSN 0069-2328.
 198. KOPEČNÁ, Lenka, Zdeněk DOLEŽEL a Jiří ŠTARHA. Jaká je Vaše diagnóza? 1.část. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1996, roč. 51, č. 10, s. 630. ISSN 0069-2328.
 199. DOLEŽEL, Zdeněk, Lenka KOPEČNÁ, Roman NEKVASIL a Dana DOSTÁLKOVÁ. Our experience with hemofiltration under conditions of pediatric intensive care. Pediatric Nephrology. Berlin: Springer, 1996, roč. 10, č. 4, s. P30, 1 s. ISSN A25918.
 200. 1994

 201. DOLEŽEL, Zdeněk, Dana DOSTÁLKOVÁ, Jiří ŠTARHA a Lenka KOPEČNÁ. Akutní renální selhání u dětí - současné terapeutické možnosti. In Diagnostika a terapia v pediatrii. 1. vyd. Bratislava: Evian, s.r.o., 1994. s. 9-10.
 202. DOLEŽEL, Zdeněk, Dana DOSTÁLKOVÁ a Lenka KOPEČNÁ. Hyperkalcémie - časný příznak akutní lymfoblastické leukémie. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1994, roč. 49, č. 11, s. 670-672. ISSN 0069-2328.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 9. 2023 04:47