Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

  1. KRÁLÍKOVÁ, Michaela, Hana PAULOVÁ, Jiří DOSTÁL, Ondřej PEŠ, Jiří SLANINA, Eva TÁBORSKÁ a Marie TOMANDLOVÁ. Biochemie pro biomedicínské techniky. první. Tiskárna Knopp, Nové Město nad Metují: Masarykova univerzita, 2021. 177 s. ISBN 978-80-210-9857-2.
  2. KRÁLÍKOVÁ, Michaela, Hana PAULOVÁ, Jiří DOSTÁL, Ondřej PEŠ, Jiří SLANINA, Eva TÁBORSKÁ a Marie TOMANDLOVÁ. Biochemie pro biomedicínské techniky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 177 s. ISBN 978-80-210-9857-2.
  3. PAULOVÁ, Hana, Jiří DOSTÁL, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Ondřej PEŠ, Jiří SLANINA, Eva TÁBORSKÁ a Marie TOMANDLOVÁ. Biochemie pro nelékařské zdravotnické obory. první. Tiskárna Knopp, Nové Město nad Metují: Masarykova univerzita, 2021. 154 s. ISBN 978-80-210-9858-9.
  4. PAULOVÁ, Hana, Jiří DOSTÁL, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Ondřej PEŠ, Jiří SLANINA, Eva TÁBORSKÁ a Marie TOMANDLOVÁ. Biochemie pro nelékařské zdravotnické obory. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 154 s. ISBN 978-80-210-9858-9.

  2017

  1. KRÁLÍKOVÁ, Michaela, Igor CRHA, Martin HUSER, Jitka MELOUNOVÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Milena MATEJOVIČOVÁ a Pavel VENTRUBA. The intracellular concentration of homocysteine and related thiols is negatively correlated to sperm quality after highly effective method of sperm lysis. ANDROLOGIA. HOBOKEN: WILEY, 2017, roč. 49, č. 7, s. 1-5. ISSN 0303-4569. doi:10.1111/and.12702.

  2014

  1. CRHA, Igor, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Jitka MELOUNOVÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Milena MATEJOVIČOVÁ a Pavel VENTRUBA. Thioly a kyselina listová v mužském reprodukčním systému. In 13. Česko-Slovenská konference reprodukční gynekologie a 24. sympozium asistované reprodukce, Brno, 11. –12. listopadu 2014. 2014.

  2012

  1. TÁBORSKÁ, Eva, Josef TOMANDL, Hana PAULOVÁ, Hana BOCHOŘÁKOVÁ, Milan DASTYCH, Michaela KRÁLÍKOVÁ a Jaroslava TALLOVÁ. Biochemie II : Praktická cvičení. 2. dotisk 3., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 126 s. ISBN 978-80-210-4516-3.

  2011

  1. ŽÁKOVÁ, Jana, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Igor CRHA, Pavel VENTRUBA, Jitka MELOUNOVÁ, Milena MATEJOVIČOVÁ, M. VODOVÁ a E. LOUSOVÁ. Assesment of intracellular homocysteine concentration in sperms. In Human Reproduction. 27th Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology ESHRE. 2011. ISSN 0268-1161.
  2. KRÁLÍKOVÁ, Michaela, Jitka MELOUNOVÁ, Igor CRHA, Milena MATEJOVIČOVÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ a Jaroslava TALLOVÁ. Intraindividual variability of homocysteine and related thiols concentrations in follicular fluid. Journal of Assisted Reproduction and Genetics. 2011, roč. 28, č. 9, s. 863-868. ISSN 1058-0468. doi:10.1007/s10815-011-9606-9.
  3. KRÁLÍKOVÁ, Michaela, Igor CRHA a Jitka MELOUNOVÁ. Role homocysteinu a příbuzných thiolů v etiopatogenezi poruch lidské reprodukce. Praktická gynekologie. Praha: Ambit Media, 2011, roč. 15, č. 2, s. 78-82. ISSN 1211-6645.
  4. MELOUNOVÁ, Jitka, Milena MATEJOVIČOVÁ, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Jana ŽÁKOVÁ a Igor CRHA. The Effect of Homocysteine on Sperm DNA Integrity. In 8th International Conference on Homocysteine Metabolism. 2011.
  5. KRÁLÍKOVÁ, Michaela, Jitka MELOUNOVÁ, Igor CRHA, Jana ŽÁKOVÁ, Milena MATEJOVIČOVÁ a Miroslava BEŇOVSKÁ. Thioly ve spermiích - souhrnné výsledky po roce stanovení. In Jubilejní 10. česko-slovenská konference Reprodukční gynekologie. 21. sympozium Asistované reprodukce. 2011.

  2010

  1. KRÁLÍKOVÁ, Michaela, Jitka MELOUNOVÁ, Milena MATEJOVIČOVÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Igor CRHA, Martina VODOVÁ a P. NENTWICHOVÁ. Intracelulární stanovení homocysteinu ve spermiích. In 9. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie. 20. sympozium asistované reprodukce. 2010. ISSN 1211-6645.
  2. CRHA, Igor, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Jitka MELOUNOVÁ, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ, Rastislav BEHARKA, Richard HUSIČKA, Michal POHANKA a Martin HUSER. Seminal plasma homocysteine, folate and cobalamin in men with obstructive and non-obstructive azoospermia. J. Assist. Reprod. Genetics. USA: Springer, 2010, roč. 27, č. 9, s. 533-538. ISSN 1058-0468.
  3. MATEJOVIČOVÁ, Milena, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Jitka MELOUNOVÁ, Martina VODOVÁ, Jana ŽÁKOVÁ a Igor CRHA. Sperm DNA integrity assesment using different comet assay protocols. In XXII. Biochemický zjazd. 2010. ISBN 978-80-88866-83-1.
  4. MATEJOVIČOVÁ, Milena, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Jitka MELOUNOVÁ, Jana ŽÁKOVÁ a Igor CRHA. Vliv homocysteinu na integritu DNA spermií. In 20. sympozium asistované reprodukce a 9. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie, Praktická gynekologie 2010, (S1): 187-8. 2010. ISSN 1801-8750.

  2009

  1. TÁBORSKÁ, Eva, Josef TOMANDL, Hana PAULOVÁ, Hana BOCHOŘÁKOVÁ, Milan DASTYCH, Michaela KRÁLÍKOVÁ a Jaroslava TALLOVÁ. Biochemie II : Praktická cvičení. 1. dotisk 3., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 126 s. ISBN 978-80-210-4516-3.
  2. KRÁLÍKOVÁ, Michaela, Jitka MELOUNOVÁ, Igor CRHA, Jana ŽÁKOVÁ, Milena MATEJOVIČOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Miloslava BEŇOVSKÁ a Jaroslava TALLOVÁ. Homocystein, vitamin B12 a kyselina listová v seminální tekutině. 2009.
  3. KRÁLÍKOVÁ, Michaela, Igor CRHA, Jitka MELOUNOVÁ, Jaroslava TALLOVÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Milena MATEJOVIČOVÁ, Pavel VENTRUBA a Martin HUSER. Homocysteine, cysteine and glutathione in follicular fluid and blood plasma during ovarian stimulation by follicle stimulating hormone. In 7th International Conference on Homocysteine Metabolism. 2009.
  4. MATEJOVIČOVÁ, Milena, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Jitka MELOUNOVÁ, Jana ŽÁKOVÁ a Igor CRHA. Kometová analýza jako nástroj pro stanovení integrity DNA spermií. Porovnání různých protokolů. 2009.
  5. KRÁLÍKOVÁ, Michaela, Jitka MELOUNOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Milena MATEJOVIČOVÁ, Martina VODOVÁ, Jana ŽÁKOVÁ a Igor CRHA. Nové poznatky o koncentraci thiolů ve folikulární tekutině – intraindividuální rozdíly a doporučení pro další stanovení. 2009.

  2007

  1. CRHA, Igor, Jitka MELOUNOVÁ, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Jaroslava TALLOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Jana ŽÁKOVÁ a Pavel VENTRUBA. Homocysteine, folate and vitamin B12 in seminal plasma. 2007.
  2. KUBEŠOVÁ, Jitka, Jaroslava TALLOVÁ, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Igor CRHA a Jiří JARKOVSKÝ. Homocysteine, folate and vitamin B12 in seminal plasma of males with oligoasthenoteratozoospermia and azoospermia. In 6th Conference on Homocysteine Metabolism, World Congress on Hyperhomocysteinemia. 2007. ISBN 1431-6621.

  2006

  1. TOMANDL, Josef, Jaroslava TALLOVÁ, Michaela KRÁLÍKOVÁ a Jan KVÍČALA. Lipoperoxidation in elderly humans with hyperhomocysteinemia in the course of selenium supplementation. In Proceedings from XX. Biochemický zjazd. Bratislava: Institute of Molecular Physiology and Genetics, Slovak Academy of Sciences, 2006. s. 363. ISBN 80-969532-6-5.

  2005

  1. KRÁLÍKOVÁ, Michaela, Jaroslava TALLOVÁ, Igor CRHA a HILL MARTIN. . Homocysteine, folate, and vitamin B12 in seminal plasma. Pavia Italy: Ferrat-Storti Foundation, 2005. s. 71. ISSN1824-9337.
  2. TALLOVÁ, Jaroslava, Jan KVÍČALA, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Josef TOMANDL a Martin HILL. The influence of selenium supplementation on plasma homocysteine and malondialdehyde concentrations in elderly humans. Haematologica Reports. Pavia, Italy: Ferrata-Storti Foundation, 2005, roč. 1/2005, č. 3, s. 71. ISSN 1824-9337.
  3. TÁBORSKÁ, Eva, Vladimír PALYZA, Lenka NERUDOVÁ, Jiří DOSTÁL, Jaroslava TALLOVÁ, Josef TOMANDL, Hana BOCHOŘÁKOVÁ, Hana PAULOVÁ, Jiří SLANINA, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Jaromír SLÁMA, Milena MATEJOVIČOVÁ, Jiří ŠTĚPÁN, Kateřina CHVÁTALOVÁ, Jana SUCHOMELOVÁ, Lenka BŘEZINOVÁ a Miroslav DVOŘÁK. Výuka chemie a biochemie. Konference českých a slovenských učitelů lékařských fakult. 2005.

  2004

  1. KRÁLÍKOVÁ, Michaela, Jaroslava TALLOVÁ, Jan KVÍČALA, Martin HILL a Josef TOMANDL. Analysis of selenium, malondialdehyde and plasma thiols in a population sample from the Jinřichův Hradec area. In VITAMINS 2004-Targeted Nutritional Therapy. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 171-172. ISBN 80-7194-644-3.

  2003

  1. TALLOVÁ, Jaroslava, Marie BIČÍKOVÁ, Martin HILL, Josef TOMANDL a Michaela PROCHÁZKOVÁ. Depressive women homocysteine and steroid levels during the menstrual cycle. In Journal of Inherited Metabolic Disease. Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic Publishers, 2003. s. 87. ISBN 0141-8955.
  2. KRÁLÍKOVÁ, Michaela, Jaroslava TALLOVÁ, Martin HILL, Marie BIČÍKOVÁ, Daniela ŘÍPOVÁ a Josef TOMANDL. Homocysteine and related thiols in Alzheimers disease and vascular dementia. In Atherosklerosa Hyperhomocysteinemie 2003. Praha: ČLS JEP a IV. interní klinika 1. LF UK Praha, 2003. s. 37-41. ISBN 80-239-1375-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 11. 2023 03:37