Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. SCHENKOVÁ, Jana, Petr KMENT, Igor MALENOVSKÝ a Andrea ŠPALEK TÓTHOVÁ. Myxobdella socotrensis sp. nov., a new parasitic leech from Socotra Island, with comments on the phylogeny of Praobdellidae (Hirudinida: Arhynchobdellida). Parasitology International. 2021, roč. 82, June, s. "102310", 10 s. ISSN 1383-5769. doi:10.1016/j.parint.2021.102310.
 2. 2020

 3. SCHENKOVÁ, Jana, Vendula POLÁŠKOVÁ, Martina BÍLKOVÁ, Jindřiška BOJKOVÁ, Vít SYROVÁTKA, Marek POLÁŠEK a Michal HORSÁK. Climatically induced temperature instability of groundwater dependent habitats will suppress cold adapted Clitellata species. Internat. Rev. Hydrobiol. HOBOKEN: Wiley-VCH, 2020, roč. 105, 3-4, s. 85-93. ISSN 1434-2944. doi:10.1002/iroh.201902006.
 4. GEORGIEVOVÁ, Berenika, Marie ZHAI, Jindřiška BOJKOVÁ, Vanda ŠORFOVÁ, Vít SYROVÁTKA, Vendula POLÁŠKOVÁ, Jana SCHENKOVÁ a Michal HORSÁK. Does predation by the omnivorous Gammarus fossarum affect small-scale distribution of macroinvertebrates? A case study from a calcareous spring fen. International Review of Hydrobiology. Wiley, 2020, roč. 105, 5-6, s. 162-170. ISSN 1434-2944. doi:10.1002/iroh.202002046.
 5. ZHAI, Marie, Vít SYROVÁTKA, Jindřiška BOJKOVÁ, Vanda ŠORFOVÁ, Vendula POLÁŠKOVÁ, Jana SCHENKOVÁ a Michal HORSÁK. Does predator abundance influence species diversity of equilibrium macroinvertebrate assemblages in spring fens? Freshwater Biology. Hoboken: Wiley, 2020, roč. 65, č. 5, s. 987-998. ISSN 0046-5070. doi:10.1111/fwb.13485.
 6. POLÁŠKOVÁ, Vendula, Jana SCHENKOVÁ, Martina BÍLKOVÁ, Martina POLÁKOVÁ, Vanda ŠORFOVÁ, Marek POLÁŠEK, Jiří SCHLAGHAMERSKÝ a Michal HORSÁK. Drivers of small-scale Diptera distribution in aquatic-terrestrial transition zones of spring fens. Wetlands. Dordrecht: Springer, 2020, roč. 40, č. 2, s. 235-247. ISSN 0277-5212. doi:10.1007/s13157-019-01171-w.
 7. 2019

 8. SCHENKOVÁ, Jana a Karel TAJOVSKÝ. Kroužkovci. In Kolibáč J., Hudec K., Laštůvka Z., Peňáz M. a kol. Příroda České republiky. Průvodce faunou. 2., upravené a doplněné vyd. Praha: Academia, 2019. s. 46-51. ISBN 978-80-200-2993-5.
 9. BARTOŠOVÁ, Martina, Jana SCHENKOVÁ, Vendula POLÁŠKOVÁ, Jindřiška BOJKOVÁ, Vanda ŠORFOVÁ a Michal HORSÁK. Macroinvertebrate assemblages of the post-mining calcareous stream habitats: Are they similar to those inhabiting the natural calcareous springs? ECOLOGICAL ENGINEERING. Amsterdam: ELSEVIER SCIENCE BV, 2019, roč. 136, OCT 2019, s. 38-45. ISSN 0925-8574. doi:10.1016/j.ecoleng.2019.05.023.
 10. POLÁKOVÁ, Martina, Jana SCHENKOVÁ, Vendula POLÁŠKOVÁ, Jindřiška BOJKOVÁ, Vanda ŠORFOVÁ a Michal HORSÁK. Macroinvertebrates of the post-mining calcareous brooks: comparison with the natural calcareous spring brooks. In 11th Symposium for European Freshwater Sciences (SEFS 11), June 30–July 5, Zagreb, Croatia, p. 375. 2019.
 11. POLÁKOVÁ, Martina, Vít SYROVÁTKA, Jana SCHENKOVÁ, Vendula POLÁŠKOVÁ, Jindřiška BOJKOVÁ, Vanda ŠORFOVÁ a Michal HORSÁK. The importance of the spatial heterogeneity for the structuring of macroinvertebrates in spring fens. In 6th Fresh Blood for Fresh Water Conference (FBFW), April 23-27, Tihany, Hungary. 2019.
 12. 2018

 13. SCHENKOVÁ, Jana, Vendula POLÁŠKOVÁ, Martina BÍLKOVÁ, Jindřiška BOJKOVÁ, Vít SYROVÁTKA, Marek POLÁŠEK a Michal HORSÁK. Effects of Climate Conditions on Aquatic Clitellata in Western Carpathian Spring Fens. In 14th International Symposium on Aquatic Oligochaeta. 2018.
 14. POLÁŠKOVÁ, Vendula, Marie ZHAI, Jindřiška BOJKOVÁ, Vít SYROVÁTKA, Vanda ŠORFOVÁ, Jana SCHENKOVÁ, Marek POLÁŠEK a Michal HORSÁK. Jsou pramenná slatiniště ohrožená změnami klimatu? Vliv klimatických podmínek a teploty vody na společenstva vodních bezobratlých. In XVIII. Konference České limnologické společenosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti. 2018.
 15. BARTOŠOVÁ, Martina, Jana SCHENKOVÁ, Vendula POLÁŠKOVÁ, Jindřiška BOJKOVÁ, Michal HORSÁK a Vanda ŠORFOVÁ. Makrozoobentos postindustriálních pěnovcových potoků: srovnání s přirozenými stružkami pěnovcových slatinišť. In XVIII. Konference České limnologické společenosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti. 2018.
 16. HORSÁK, Michal, Vendula POLÁŠKOVÁ, Marie ZHAI, Jindřiška BOJKOVÁ, Vít SYROVÁTKA, Vanda ŠORFOVÁ, Jana SCHENKOVÁ, Marek POLÁŠEK, Tomáš PETERKA a Michal HÁJEK. Spring-fen habitat islands in a warming climate: partitioning the effects of mesoclimate air and water temperature on aquatic and terrestrial biota. Science of the Total Environment. 2018, roč. 634, č. 1, s. 355-365. ISSN 0048-9697. doi:10.1016/j.scitotenv.2018.03.319.
 17. POLÁŠKOVÁ, Vendula, Marie ZHAI, Jindřiška BOJKOVÁ, Vít SYROVÁTKA, Vanda ŠORFOVÁ, Jana SCHENKOVÁ, Marek POLÁŠEK a Michal HORSÁK. The influence of air and water temperature on spring fen macroinvertebrates: are they threatened by climate changes? In 3rd Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research. 8-13 July, Lodz, Poland. 2018.
 18. SCHENKOVÁ, Jana, Martina BÍLKOVÁ, Vendula POLÁŠKOVÁ, Michal HORSÁK a Jiří SCHLAGHAMERSKÝ. Variation of Clitellata (Annelida) assemblages related to water saturation in groundwater-dependent wetlands. Hydrobiologia. Junk, 2018, roč. 823, č. 1, s. 49-65. ISSN 0018-8158. doi:10.1007/s10750-018-3695-8.
 19. SCHENKOVÁ, Jana, Vendula POLÁŠKOVÁ, Martina BÍLKOVÁ, Jindřiška BOJKOVÁ, Vít SYROVÁTKA, Marek POLÁŠEK a Michal HORSÁK. Vliv klimatických podmínek na opaskovce (Clitellata) prameništních slatinišť Západních Karpat. In XVIII. Konference České limnologické společenosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti. 2018.
 20. 2017

 21. SCHENKOVÁ, Jana, Martina BÍLKOVÁ, Vendula POLÁŠKOVÁ, Michal HORSÁK a Jiří SCHLAGHAMERSKÝ. Aquatic annelids of the subsurface interstitial zone in the Western Carpathians spring fens. In 10 Symposium for European Freshwater Sciences 2017. 2017.
 22. HORSÁK, Michal, Vanda ŠORFOVÁ, Jindřiška BOJKOVÁ, Vendula POLÁŠKOVÁ, Jana SCHENKOVÁ, Marie ZHAI a Vít SYROVÁTKA. Aquatic macroinvertebrates of spring-fen helocrenes: species-rich communities structured by environmental filtering. In Symposium for European Freshwater Sciences, Olomouc. 2017. 2017.
 23. SCHENKOVÁ, Jana a Jan SYCHRA. Hirudinida (pijavice). Příroda, Sborník prací z ochrany přírody. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2017, Neuveden, č. 36, s. 63-67. ISSN 1211-3603.
 24. BARTOŠOVÁ, Martina, Jana SCHENKOVÁ, Vendula POLÁŠKOVÁ a Vanda ŠORFOVÁ. Chironomidae of brooks with tufa precipitation: unique biotopes in a post-mining landscape. In 20th International Symposium on Chironomidae. 2017. ISBN 978-88-531-0050-4.
 25. SCHENKOVÁ, Jana a Petr PAŘIL. Oligochaeta (vodní máloštětinatci). Příroda. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2017, roč. 2017, č. 36, s. 57-62. ISSN 1211-3603.
 26. POLÁŠKOVÁ, Vendula, Jana SCHENKOVÁ, Martina BARTOŠOVÁ, Vanda ŠORFOVÁ a Michal HORSÁK. Post-mining calcareous seepages as surrogate habitats for aquatic macroinvertebrate biota of vanishing calcareous spring fens. ECOLOGICAL ENGINEERING. Amsterdam: ELSEVIER SCIENCE BV, 2017, roč. 109, December, s. 119-132. ISSN 0925-8574. doi:10.1016/j.ecoleng.2017.08.023.
 27. POLÁŠKOVÁ, Vendula, Jana SCHENKOVÁ, Martina BARTOŠOVÁ, Vanda ŠORFOVÁ a Michal HORSÁK. Post-mining calcareous seepages as surrogate habitats for aquatic macroinvertebrate biota of vanishing calcareous spring fens. In Symposium for European Freshwater Sciences, Olomouc. 2017.
 28. SCHENKOVÁ, Jana, Martina BÍLKOVÁ, Vendula POLÁŠKOVÁ, Michal HORSÁK a Jiří SCHLAGHAMERSKÝ. Vertikální distribuce vodních kroužkovců na slatiništích Západních Karpat. In Zoologické dny 2017, Brno. 2017. ISBN 978-80-87189-21-4.
 29. BÍLKOVÁ, Martina a Jana SCHENKOVÁ. When lumbriculids (Annelida: Clitellata: Lumbriculidae) have power: clitellate assemblages in some carpathian spring fens. In 5th Meeting of Fresh Blood for Freshwater České Budějovice. 2017.
 30. 2016

 31. POLÁŠKOVÁ, Vendula, Jana SCHENKOVÁ, Martina BARTOŠOVÁ a Vanda RÁDKOVÁ. Aquatic invertebrates of calcareous wetlands in post - mining landscape: a comparison with natural calcareous fens. In 2nd Central European Symposium of Aquatic Macroinvertebrate Research. 2016. ISBN 978-963-12-5936-0.
 32. BÍLKOVÁ, Martina a Jana SCHENKOVÁ. Clitellate assemblages of spring fens in Slovakia with a focus on a fen specialist Trichodrilus strandi (Lumbriculidae). In 2nd Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research. 2016. ISBN 978-963-12-5936-0.
 33. HUBÁČKOVÁ, Lenka, Vanda RÁDKOVÁ, Jindřiška BOJKOVÁ, Vít SYROVÁTKA, Vendula POLÁŠKOVÁ, Jana SCHENKOVÁ a Michal HORSÁK. Diversity patterns of aquatic specialists and generalists: contrasts among two spring-fen mesohabitats and nearby streams. Biologia. 2016, roč. 71, č. 6, s. 678-687. ISSN 0006-3088. doi:10.1515/biolog-2016-0084.
 34. BÍLKOVÁ, Martina, Jana SCHENKOVÁ, Vendula POLÁŠKOVÁ a Jiří SCHLAGHAMERSKÝ. Microannelids of Western Carpathian spring fens: Do hydro- and pedobiological methods yield different results? In 12th International Symposium on Enchytraeidae. 2016.
 35. SYROVÁTKA, Vít, Jindřiška BOJKOVÁ, Vendula POLÁŠKOVÁ, Vanda RÁDKOVÁ, Jana SCHENKOVÁ a Michal HORSÁK. The diversity of aquatic invertebrates in helocrenes: regional and local perspective of the Western Carpathian springs. In SIL 2016 Torino Italy, XXXIII Congress, 31 July - 5 August. 2016.
 36. SCHENKOVÁ, Jana, Martina BÍLKOVÁ a Michal HORSÁK. The response of Clitellata (Annelida) to environmental gradients in spring fens. Limnologica. Akademie-Verlag, 2016, roč. 57, March, s. 73-82. ISSN 0075-9511. doi:10.1016/j.limno.2016.01.004.
 37. 2015

 38. SCHENKOVÁ, Jana. Book of Abstracts, 13th International Symposium on Aquatic Oligochaeta. In Book of Abstracts, 13th International Symposium on Aquatic Oligochaeta. Brno: Masaryk University, University Press, 2015. 68 s. ISBN 978-80-210-7910-6.
 39. SCHENKOVÁ, Jana, Martina BÍLKOVÁ a Jiří SCHLAGHAMERSKÝ. Can oligochaete assemblages predict an ecological type of treeless spring fens? In 13th International Symposium on Aquatic Oligochaeta. 2015. ISBN 978-80-210-7910-6.
 40. BÍLKOVÁ, Martina a Jana SCHENKOVÁ. Carpathian spring fens versus nearby brooks: what does Trichodrilus strandi (Lumbriculidae) like more? In 13th International Symposium on Aquatic Oligochaeta: Book of Abstracts. Brno, Masaryk University. 2015. ISBN 978-80-210-7911-3.
 41. HORSÁK, Michal, Jindřiška BOJKOVÁ, Vendula POLÁŠKOVÁ, Vanda RÁDKOVÁ, Jana SCHENKOVÁ a Vít SYROVÁTKA. Diverzita vodních bezobratlých svahových slatinišť: vliv lokálních faktorů a biogeografických aspektů ve vztahu k stanovištní specializaci a disperzi. In 5. konference České společnosti pro ekologii. 2015.
 42. HORSÁK, Michal, Vanda RÁDKOVÁ, Vít SYROVÁTKA, Jindřiška BOJKOVÁ, Vendula POLÁŠKOVÁ, Jana SCHENKOVÁ a Jana ZAJACOVÁ. Drivers of aquatic macroinvertebrate richness in spring fens in relation to habitat specialization and dispersal mode. Journal of Biogeography. 2015, roč. 42, č. 11, s. 2112-2121. ISSN 0305-0270. doi:10.1111/jbi.12569.
 43. HORSÁK, Michal, Jindřiška BOJKOVÁ, Vanda RÁDKOVÁ, Vít SYROVÁTKA, Jana SCHENKOVÁ, Vendula KŘOUPALOVÁ a Marie ZHAI. Druhová pestrost západokarpatských slatinišť očima hydro biologa. In Zoologické dny 2015. 2015. ISBN 978-80-87189-18-4.
 44. GLOMBOVÁ, Jana a Jana SCHENKOVÁ. Habitat preferences and ventral color variability of Hirudo medicinalis (Clitellata: Hirudinida). Ecologica Montenegrina. Podgorica (Montenegro): Centre for Biodiversity of Montenegro, 2015, roč. 2, č. 1, s. 51-61. ISSN 2337-0173.
 45. SCHENKOVÁ, Jana a Michal HORSÁK. Historie a současnost výzkumu bezobratlých živočichů na Ústavu botaniky a zoologie Masarykovy univerzity v Brně. In Živa. 2015. s. "CVIII", 1 s. ISSN 0044-4812.
 46. SCHENKOVÁ, Jana. Kde všude žijí máloštětinatí opaskovci? Živa. 2015, roč. 63, č. 5, s. 257-258. ISSN 0044-4812.
 47. POLÁŠKOVÁ, Vendula, Jana SCHENKOVÁ, Martina BARTOŠOVÁ a Ivo PŘIKRYL. Makrozoobentos pěnovcových mokřadů v postindustriální krajině Sokolovska. 1. vydání. Brno, Masarykova univerzita: GNT s.r.o., Purkyňova 1678/8, 612 00 Brno, 2015. s. 120-120, 200 s. ISBN 978-80-210-7874-1.
 48. SCHENKOVÁ, Jana, Michal HORSÁK a Martina BÍLKOVÁ. Máloštětinatí opaskovci a jejich odezva na podmínky prostředí na prameništních slatiništích. In Zoologické dny 2015, Brno. 2015. ISBN 978-80-87189-18-4.
 49. SCHENKOVÁ, Jana, Martina BARTOŠOVÁ, Vendula POLÁŠKOVÁ a Ivo PŘIKRYL. Pěnovcové potoky na výsypkách v Sokolovské pánvi – kdo z bezobratlých je osídlí a kdo nepřežije? 1. vydání. Brno, Masarykova univerzita: GNT s.r.o., Purkyňova 1678/8, 612 00 Brno, 2015. s. 132-331. ISBN 978-80-210-7874-1.
 50. SCHENKOVÁ, Jana, Martina BARTOŠOVÁ a Vendula POLÁŠKOVÁ. Sledování pěnovcových mokřadů na vybraných výsypkách v Sokolovské pánvi. 2015. 41 s.
 51. BÍLKOVÁ, Martina a Jana SCHENKOVÁ. Trocheta cylindrica (Hirudinida: Erpobdellidae) – máme v ČR opravdu jen tohoto zástupce rodu? In XVII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti "Voda - věc veřejná": Sborník příspěvků. 2015. ISBN 978-80-210-7874-1.
 52. SCHENKOVÁ, Jana. 13th International Symposium on Aquatic Oligochaeta. 2015.
 53. 2014

 54. SCHENKOVÁ, Jana, Martina BARTOŠOVÁ, Vendula KŘOUPALOVÁ a Ivo PŘIKRYL. Bentická fauna pěnovcových potoků na Velké podkrušnohorské výsypce. In Zoologické dny 2014, Ostrava. 2014. ISBN 978-80-87189-16-0.
 55. RŮŽIČKOVÁ, Sylvie, Jana SCHENKOVÁ, Veronika WEISSOVÁ a Jan HELEŠIC. Environmental impact of heated mining waters on clitellate (Annelida: Clitellata) assemblages. Biologia. 2014, roč. 69, č. 9, s. 1179-1189. ISSN 0006-3088. doi:10.2478/s11756-014-0424-2.
 56. SCHENKOVÁ, Jana a Jana STRAKOŠOVÁ. Medicinal leech (Hirudo medicinalis): a case study of habitat preferences and variability of ventral coloration. In Fifth International Conference “Hirudinea: taxonomy, faunistics, ecology. 2014.
 57. RÁDKOVÁ, Vanda, Vít SYROVÁTKA, Jindřiška BOJKOVÁ, Jana SCHENKOVÁ, Vendula KŘOUPALOVÁ a Michal HORSÁK. The importance of species replacement and richness differences in small-scale diversity patterns of aquatic macroinvertebrates in spring fens. Limnologica. 2014, roč. 47, MAY, s. 52-61. ISSN 0075-9511. doi:10.1016/j.limno.2014.03.001.
 58. RÁDKOVÁ, Vanda, Jindřiška BOJKOVÁ, Vendula KŘOUPALOVÁ, Jana SCHENKOVÁ, Vít SYROVÁTKA a Michal HORSÁK. The role of dispersal mode and habitat specialisation in metacommunity structuring of aquatic macroinvertebrates in isolated spring fens. Freshwater Biology. 2014, roč. 59, č. 11, s. 2256-2267. ISSN 0046-5070. doi:10.1111/fwb.12428.
 59. RÁDKOVÁ, Vanda, Michal HORSÁK, Vít SYROVÁTKA, Jindřiška BOJKOVÁ, Vendula KŘOUPALOVÁ a Jana SCHENKOVÁ. The role of environment and dispersal mode in metacommunity structuring of aquatic invertebrates at isolated spring fens. In 1st Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research. 2014.
 60. KUBOVÁ, Nela a Jana SCHENKOVÁ. Tolerance, optimum ranges and ecological requirements of free-living leech species (Clitellata: Hirudinida). Fundamental and Applied Limnology, Archiv für Hydrobiologie. E. Schweizerbart (Nägele u. Obermiller), 2014, roč. 185, č. 2, s. 167-180. ISSN 1863-9135. doi:10.1127/fal/2014/0594.
 61. HORSÁK, Michal, Jindřiška BOJKOVÁ, Marie ZHAI, Markéta OMELKOVÁ, Vendula KŘOUPALOVÁ, Vít SYROVÁTKA, Vanda RÁDKOVÁ, Jana SCHENKOVÁ a Lenka HUBÁČKOVÁ. Vodní hmyz a další pozoruhodná fauna západokarpatských slatinišť. Živa. 2014, roč. 62, č. 5, s. 219-222. ISSN 0044-4812.
 62. RÁDKOVÁ, Vanda, Michal HORSÁK, Vít SYROVÁTKA, Jindřiška BOJKOVÁ, Vendula KŘOUPALOVÁ a Jana SCHENKOVÁ. Význam vlivu prostředí a schopnosti šíření na utváření společenstev vodních bezobratlých na prameništních slatiništích. In Zoologické dny 2014, Ostrava. 2014. ISBN 978-80-87189-16-0.
 63. 2013

 64. SCHENKOVÁ, Jana a Václav ČERMÁK. Description of Pristina armata n. sp. (Clitellata: Naididae: Pristininae) from a carnivorous plant (Nepenthes sp.) in Borneo, Indonesia. Zootaxa. New Zealand: Magnolia Press, 2013, roč. 3686, č. 5, s. 587-592. ISSN 1175-5326. doi:10.11646/zootaxa.3686.5.7.
 65. GAISLER, Jiří a Jana SCHENKOVÁ. Diverzita drobných savců v horské rekreační chatě během 40 let. In Zoologické dny Brno 2013, Sborník abstraktů z konference 7.-8. února 2013. 2013. ISBN 978-80-87189-14-6.
 66. SCHENKOVÁ, Jana, Věra OPRAVILOVÁ a Jan HELEŠIC. Diverzita mikro-meiofauny na řekách Rokytné a Loučce. In Zoologické dny Brno 2013, Sborník abstraktů z konference 7.-8. února 2013. 2013. ISBN 978-80-87189-14-6.
 67. KUBOVÁ, Nela, Jana SCHENKOVÁ a Michal HORSÁK. Environmental determinants of leech assemblage patterns in lotic and lenitic habitats. Limnologica. Elsevier, 2013, roč. 43, č. 6, s. 516-524. ISSN 0075-9511. doi:10.1016/j.limno.2013.05.001.
 68. RÁDKOVÁ, Vanda, Vendula KŘOUPALOVÁ, Jindřiška BOJKOVÁ, Jana SCHENKOVÁ, Vít SYROVÁTKA a Michal HORSÁK. Prostorová diverzita společenstev vodních bezobratlých na prameništních slatiništích v Západních Karpatech. In Zoologické dny Brno 2013, Sborník abstraktů z konference 7.-8. února 2013. 2013. ISBN 978-80-87189-14-6.
 69. RÁDKOVÁ, Vanda, Vendula KŘOUPALOVÁ, Jindřiška BOJKOVÁ, Jana SCHENKOVÁ, Vít SYROVÁTKA a Michal HORSÁK. Small-scale diversity patterns of aquatic macroinvertebrates in spring fens: the importance of species replacement and richness differences in various taxonomic groups. In 8 th Symposium for European Freshwater Sciences, Münster. 2013.
 70. GAISLER, Jiří a Jana SCHENKOVÁ. Species diversity of small mammals in a highland recreation cottage within 40 years (Rodentia, Eulipotyphla, Chiroptera). Lynx (Praha), n.s. Národní muzeum, 2013, roč. 44, s. 13-25. ISSN 0024-7774.
 71. RŮŽIČKOVÁ, Sylvie, Veronika WEISSOVÁ, Jana SCHENKOVÁ a Jan HELEŠIC. THE EFFECT OF MINING WATER EFFLUENT ON BENTHIC INVERTEBRATES. In Fresh Blood for Fresh Water. 2013.
 72. RÁDKOVÁ, Vanda, Michal HORSÁK, Jindřiška BOJKOVÁ, Marie ZHAI, Vendula KŘOUPALOVÁ, Vít SYROVÁTKA, Jana SCHENKOVÁ a Lenka HUBÁČKOVÁ. The role of species sorting and dispersal on structuring the aquatic invertebrate assemblages of isolated spring fens. In Fresh Blood for Fresh Water, Young Aquatic Science, Lunz am See, Austria. 2013.
 73. 2012

 74. KUBOVÁ, Nela a Jana SCHENKOVÁ. A comparison of two semi-quantitative methods for free-living leeches (Clitellata: Hirudinida) collecting. Lauterbornia. Dinkelscherben: Erik Mauch Verlag, 2012, roč. 75, 3.12.2012, s. 79-86. ISSN 0935-333X.
 75. KUBOVÁ, Nela a Jana SCHENKOVÁ. Které faktory ovlivňují společenstvo pijavic (Clitellata: Hirudinida)? Srovnání tekoucích a stojatých vod. In XVI. konferencia Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti. 2012. ISBN 978-80-971056-0-0.
 76. SCHENKOVÁ, Jana, Martina BÍLKOVÁ a Jindřiška BOJKOVÁ. Variabilita vodních opaskovců (Clitellata) na slatiništích vnějších Západních Karpat. In XVI. Konferencia Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti. 2012. ISBN 978-80-971056-0-0.
 77. OŠLEJŠKOVÁ, Marie, Jana SCHENKOVÁ a Jan SYCHRA. Vliv ekologických faktorů na složení společenstva máloštětinatých opaskovců "Oligochaeta" (Clitellata) v rybničním ekosystému. In Zoologické dny. 2012. ISBN 978-80-87189-11-5.
 78. RŮŽIČKOVÁ, Sylvie, Jana SCHENKOVÁ, Veronika WEISSOVÁ, Vít SYROVÁTKA a Jan HELEŠIC. Vliv přítoku důlních vod na společenstvo máloštětinatých opaskovců řeky Nedvědičky. In XVI. Konferencia Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti. 2012.
 79. 2011

 80. KUBOVÁ, Nela a Jana SCHENKOVÁ. Assemblages of leeches (Hirudinida, Clitellata) and predictor models of their habitat preferences. In 4th international conference Hirudinea: biology, taxonomy, faunistics. 2011.
 81. KUBOVÁ, Nela a Jana SCHENKOVÁ. Comparison of two semiquantitative methods for collecting free-living leeches. In 4th international conference Hirudinea: biology, taxonomy, faunistics. 2011.
 82. RŮŽIČKOVÁ, Sylvie, Jana SCHENKOVÁ, Veronika KONVIČKOVÁ, Vít SYROVÁTKA a Jan HELEŠIC. ENVIRONMENTAL IMPACT OF HEATED MINING WATERS ON CLITELLATE ASSEMBLAGES (ANNELIDA: CLITELLATA): A CASE STUDY. In 7th Symposium for European Freswater Sciences. 2011. ISBN 978-84-937882-2-3.
 83. KŘOUPALOVÁ, Vendula, Jindřiška BOJKOVÁ, Jana SCHENKOVÁ, Petr PAŘIL a Michal HORSÁK. Small-Scale Distribution of Aquatic Macroinvertebrates in Two Spring Fens with Different Groundwater Chemistry. International Review of Hydrobiology. Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2011, roč. 96, č. 3, s. 235-256. ISSN 1434-2944. doi:10.1002/iroh.201111307.
 84. BOJKOVÁ, Jindřiška, Jana SCHENKOVÁ, Michal HORSÁK a Michal HÁJEK. Species richness and composition patterns of clitellate (Annelida) assemblages in the treeless spring fens: the effect of water chemistry and substrate. Hydrobiologia. 2011, roč. 667, č. 1, s. 159-171. ISSN 0018-8158.
 85. SCHENKOVÁ, Jana, Jan SYCHRA a Nela KUBOVÁ. The freshwater leeches (Clitellata: Hirudinida) of the Czech Republic – preference of different types of water bodies. In 4th International Conference Hirudinea: biology, taxonomy, faunistics, 2011. 2011.
 86. KUBOVÁ, Nela a Jana SCHENKOVÁ. Vliv environmentálních gradientů na společenstvo pijavic (Clitellata: Hirudinida) v podmínkách stojatých a tekoucích vod České republiky. In 17. Feriancove dni 2011. 2011.
 87. RŮŽIČKOVÁ, Sylvie, Jana SCHENKOVÁ, Veronika KONVIČKOVÁ, Vít SYROVÁTKA a Jan HELEŠIC. Vliv oteplených důlních vod na společenstvo máloštětinatých opaskovců (Annelida,Clitellata). In 17. Feriancove dni 2011. 2011.
 88. SCHENKOVÁ, Jana, Petr PAŘIL, Karla PETŘIVALSKÁ a Jindřiška BOJKOVÁ. Vodní máloštětinatci (Annelida: Clitellata) České republiky. 2011. ISBN 978-80-87189-09-2.
 89. 2010

 90. SCHENKOVÁ, Jana, Petr PAŘIL, Karla PETŘIVALSKÁ a Jindřiška BOJKOVÁ. Aquatic oligochaetes (Annelida: Clitellata) of the Czech Republic: check-list, new records, and ecological remarks. Zootaxa. Magnolia Press, 2010, neuveden, č. 2676, s. 29-44, 15 s. ISSN 1175-5326.
 91. KUBOVÁ, Nela a Jana SCHENKOVÁ. Habitatové preference pijavic (Hirudinida) ve stojatých vodách Českého středohoří. In Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2010. Zoologické dny. Praha: Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2010, 2010. s. 134-135. ISBN 978-80-87189-07-8.
 92. STRAKOŠOVÁ, Jana a Jana SCHENKOVÁ. Pijavka lékařská (Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758) – výskyt druhu ve střední Evropě a hledání příčin jeho kritického ohrožení v České republice. In Zoologické dny Praha 2010 : Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2010. 2010. ISBN 978-80-87189-07-8.
 93. SCHENKOVÁ, Jana, Jindřiška BOJKOVÁ, Vendula KŘOUPALOVÁ a Michal HORSÁK. Variabilita opaskovců (Annelida: Clitellata) na minerálně-trofickém gradientu prameništních slatinišť: srovnání velké a malé prostorové škály. In Zoologické dny. Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2010. 2010. ISBN 978-80-87189-07-8.
 94. 2009

 95. SCHENKOVÁ, Jana, Vendula KŘOUPALOVÁ, Michal HORSÁK a Jindřiška BOJKOVÁ. Comparison of clitellate assemblages (Annelida: Clitellata) in two different mineral types of spring fens: the response in permanent fauna abundance and species richness. In 11th International Symposium on Aquatic Oligochaeta 5-12 Türkiye/Alanya. 2009.
 96. SCHENKOVÁ, Jana, Jan SYCHRA, Vladimír KOŠEL, Nela KUBOVÁ a Jakub HORECKÝ. Freshwater leeches (Annelida: Clitellata: Hirudinida) of the Czech Republic (Central Europe): check-list, new records, and remarks on species distributions. Zootaxa. New Zealand: Magnolia Press, 2009, neuveden, č. 2227, s. 32-52, 20 s. ISSN 1175-5326.
 97. SCHENKOVÁ, Jana, Petr PAŘIL a Karla PETŘIVALSKÁ. Od Hraběte po současnost - aneb co víme o máloštětinatých červech v Čechách. Editovala Lenka Kröpfelová, Jana Šulcová. In Sborník příspěvků 15. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti. Třeboň: Česká limnologická společnost, 2009. s. 231-233. ISBN 978-80-254-4698-0.
 98. SCHENKOVÁ, Jana, Jan SYCHRA, Vladimír KOŠEL, Nela KUBOVÁ a Jakub HORECKÝ. Pijavice (Clitellata: Hirudinida) České republiky: check-list, nové nálezy a poznámky k šíření druhů. Editoval J. Bryja, Z. Řehák, J. Zukal. In Zoologické dny Brno 2009. Sborník abstraktů z konference 12.-13.února 2009. 2009. ISBN 978-80-87189-03-0.
 99. SYCHRA, Jan a Jana SCHENKOVÁ. Pijavice České republiky na počátku 21. století. Živa. Praha: Academia, 2009, roč. 57, č. 6, s. 267-270. ISSN 0044-4812.
 100. KŘOUPALOVÁ, Vendula, Jindřiška BOJKOVÁ, Petr PAŘIL, Jana SCHENKOVÁ a Michal HORSÁK. Prostorová distribuce makrozoobentosu na malé škále: srovnání dvou minerálně odlišných slatinišť. In Sborník příspěvků 15. konference ČLS a SLS. 2009. ISBN 978-80-254-4698-0.
 101. SYROVÁTKA, Vít, Jana SCHENKOVÁ a Karel BRABEC. The distribution of chironomid larvae and oligochaetes within a stony-bottomed river stretch: the role of substrate and hydraulic characteristics. Fundamental and Applied Limnology, Archiv für Hydrobiologie. Německo: E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlun, 2009, roč. 174, č. 1, s. 43-62, 19 s. ISSN 1863-9135.
 102. KUBOVÁ, Nela a Jana SCHENKOVÁ. The occurrence of leeches (Hirudinida) on localities with different anthropogenic influence. In The 6th Symposium for European Freshwater Sciences, Scientific Programme and Abstracts. Sinaia: Neuveden, 2009. s. 57-58. ISBN 978-80-87189-03-0.
 103. BOJKOVÁ, Jindřiška, Jana SCHENKOVÁ, Věra OPRAVILOVÁ, Markéta FRÁNKOVÁ, Michal HORSÁK a Jan HELEŠIC. Variabilita vodních organismů v závislosti na minerální bohatosti západokarpatských slatinišť. In Sborník příspěvků 15. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti. 2009. ISBN 978-80-254-4698-0.
 104. 2007

 105. HELEŠIC, Jan, Maria LEICHTFRIED a Jana SCHENKOVÁ. Advances in River Bottom Ecology (RIVER BOTTOM VI). Advances in River Bottom Ecology (RIVER BOTTOM VI). In Internationl Review of Hydrobiology, Volume 92 - 2007 - Number 4-5. 1. vyd. Weinheim: Wiley-VCH Vlg. GmbH, 2007. s. 361 - 602, 239 s.
 106. SCHENKOVÁ, Jana, Jan ŠPAČEK a Jan SYCHRA. Dva nové druhy pijavic (Hirudinida) Alboglossiphonia hyalina (O. F. Müller, 1774) a Glossiphonia verrucata (Fr. Müller, 1844) pro Českou republiku. Editoval J. Bryja, J. Zukal, Z. Řehák. In Zoologické dny Brno 2007. Sborník abstraktů z konference 8.-9. února 2007. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2007. s. 47-48. ISBN 978-80-903329-7-3.
 107. SCHENKOVÁ, Jana a Karel TAJOVSKÝ. Kroužkovci. Eds. K. Hudec, J. Kolibáč, Z. Laštůvka, M. Peňáz et al. In Příroda České republiky Průvodce faunou. 1. vydání. Praha: Academia, 2007. s. 36-41. ISBN 978-80-200-1569-3.
 108. SCHENKOVÁ, Jana a Jiří KROČA. Seasonal changes of an oligochaetous Clitellata (Annelida) community in a mountain stream. Acta Universitatis Carolinae : Environmentalica. Praha: Karolinum, 2007, roč. 2007, č. 21, s. 145-152. ISSN 0862-6529.
 109. SCHENKOVÁ, Jana, Jiří JARKOVSKÝ a Jan HELEŠIC. Strategies of coexistence of two species: Erpobdella octoculata and E. vilnensis (Hirudinea: Erpobdellidae). International Review of Hydrobiology. Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2007, roč. 92, 4-5, s. 527-538. ISSN 1434-2944.
 110. 2006

 111. SCHENKOVÁ, Jana a Jan HELEŠIC. Habitat preferences of aquatic Oligochaeta (Annelida) in the Rokytná River, Czech Republic - a small highland stream. Hydrobiologia. Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2006, roč. 2006, č. 564, s. 117-126, 9 s. ISSN 0018-8158.
 112. SCHENKOVÁ, Jana, Jan HELEŠIC a Jiří JARKOVSKÝ. Seasonal dynamics of Bythonomus lemani and Bothrioneurum vejdovskyanum (Oligochaeta, Annelida) in relation to environmental variables. Biologia. Bratislava: Springer, 2006, roč. 61, č. 5, s. 517-523. ISSN 0006-3088.
 113. SCHENKOVÁ, Jana a Jiří KROČA. Sezónní změny společenstva máloštětinatců (Oligochaeta, Annelida) horského toku Moravskoslezských Beskyd. In Sborník příspěvků 14. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti. Praha: Česká limnologická společnost, 2006. s. 68-69. ISBN 80-239-7257-X.
 114. 2005

 115. SCHENKOVÁ, Jana a Vladimír KOŠEL. Hirudinea (pijavice). In FARKAČ, Jan, David KRÁL a Martin ŠKORPÍK. Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2005. s. 67-68. ISBN 80-86064-96-4.
 116. SCHENKOVÁ, Jana, Jan HELEŠIC a Jiří JARKOVSKÝ. Life strategies and habitat preferences of two competing species: Erpobdella octoculata and Erpobdella vilnensis (Annelida: Hirudinea). In Symposium RIVER BOTTOM VI Brno, Book of Abstracts. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 54.
 117. PETŘIVALSKÁ, Karla, Karel BRABEC, Ondřej HÁJEK, Jana SCHENKOVÁ, Petr PAŘIL a František KUBÍČEK. Multiscale effect of hydromorphology and landuse on the structure of oligochaetes inhabiting small streams. In RIVER BOTTOM VI - Book of abstracts. 2005.
 118. SCHENKOVÁ, Jana. Oligochaeta (máloštětinatci). In FARKAČ, Jan, David KRÁL a Martin ŠKORPÍK. Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2005. s. 62-64. ISBN 80-86064-96-4.
 119. SCHENKOVÁ, Jana. Polychaeta (mnohoštětinatci). In FARKAČ, Jan, David KRÁL a Martin ŠKORPÍK. Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2005. s. 60-61. ISBN 80-86064-96-4.
 120. 2004

 121. ŽÁKOVÁ, Zdeňka, Věra OPRAVILOVÁ, Jana SCHENKOVÁ a Hana MLEJNKOVÁ. Occurence of freshwater sponges (Porifera, Spongillidae) and sponge-associated organisms in the Dalešice and Mohelno Reservoirs (Czech Republic). In Sripta. Brno: Masaryk University, 2004. s. 9-41, 32 s. Biologia. ISBN 80-210-3554-4.
 122. SCHENKOVÁ, Jana a Jan HELEŠIC. Záleží akvatickým máloštětinatcům (Oligochaeta) na prostředí ve kterém žijí? In Zoologické dny Brno 2004. Sborník abstraktů z konference. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2004. s. 57-58, 232 s. ISBN 80-903329-1-9.
 123. 2003

 124. SCHENKOVÁ, Jana a Jan HELEŠIC. Akvatická Oligochaeta - máloštětinatci a jejich habitatové preference. In Zoologické dny, Brno 2003, Sborník abstraktů z konference 13. - 14. února 2003. Ústav zoologie obratlovců. Brno: ÚBO AV ČR Brno, 2003. s. 48. ISBN 80-239-0073-0.
 125. SCHENKOVÁ, Jana a Jan HELEŠIC. Habitat preferences of aquatic Oligochaeta in a small highland stream (Czech Republic). In 9th International symposium on aquatic Oligochaeta. Programme & Abstracts. Wageningen, the Netherlands: University of Wageningen, 2003. s. 71-71, 104 s.
 126. 2001

 127. HELEŠIC, Jan, Ondřej KOMÁREK, Jiří KOPECKÝ, Věra OPRAVILOVÁ, Vladislav STEHNO a Jana SCHENKOVÁ. Dynamic patches in meta - hyporhithral zone of streams in the Central Europe. In 2nd Symposium for Europaen Freshwater Sciences, Abstract Book. Toulouse, France: University Paul Sabatier, Toulouse, France, 2001. s. 71.
 128. SCHENKOVÁ, Jana, Ondřej KOMÁREK a Světlana ZAHRÁDKOVÁ. Oligochaeta of the Morava and Odra River basins (Czech Republic): species distribution and community composition. Hydrobiologia. Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2001, roč. 2001, č. 463, s. 235-239. ISSN 0018-8158.
 129. SCHENKOVÁ, Jana, Ondřej KOMÁREK a Světlana ZAHRÁDKOVÁ. The plausibility of using Oligochaeta to evaluate running waters in the Czech Republic. In Scripta. Brno: Masaryk University Printer, 2001. s. 173-187, 14 s. Biology. ISBN 80-210-2786-X.
 130. 2000

 131. ZAHRÁDKOVÁ, Světlana, Jiří KOKEŠ, Jan HODOVSKÝ, Denisa VOJTÍŠKOVÁ, Daniela SCHEIBOVÁ, Yvonne POŘÍZKOVÁ, Jana SCHENKOVÁ a Jan HELEŠIC. Predikční systém PERLA. In Limnologie na přelomu tisíciletí. Sborník referátů XII. limnologické konference. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000. s. 260-264. ISBN 80-244-0166-5.
 132. HELEŠIC, Jan, Jiří KOPECKÝ, Ondřej KOMÁREK, Aleš MERGL, Věra OPRAVILOVÁ, Jana SCHENKOVÁ, Edmund SEDLÁK, Vladislav STEHNO a Světlana ZAHRÁDKOVÁ. Vliv hydrologických podmínek toku na biotu dna a hyporhealu (Úvod do problematiky). In XII. Limnologická konference "Limnologie na přelomu tisiciletí", Kouty nad Desnou. Sborník referátů. 1,. Kouty nad Desnou: Univerzita Palackého v Olomouci, 2000. s. 176-180. ISBN 80-244-0166-5.
 133. 1999

 134. WOHLGEMUTH, Evžen a Jana SCHENKOVÁ. Aeolosomata, Clitellata: Oligochaeta. In OPRAVILOVÁ, Věra, Jaromír VAŇHARA a Ivo SUKOP. Aquatic Invertebrates of the Palava Biosphere Reserve of UNESCO. Brno: Masaryk University, 1999. s. 89-95. Folia Fac.Sci.Nat.Univ.Masaryk.Brun., Biol., 101. ISBN 80-210-2232-9.
 135. SCHENKOVÁ, Jana a Ondřej KOMÁREK. Oligochaeta of the Morava River Basin: Distribution Patterns, Community Composition and Abundance. Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biology. Brno: Masaryk University, 1999, roč. 25, č. 1, s. 33-51.
 136. SCHENKOVÁ, Jana a Ondřej KOMÁREK. Oligochaeta of the Morava River Basin: Distribution Patterns, Community Composition and Abundance. In Scripta. Brno: Masaryk University, 1999. s. 33-52, 19 s. Biology. ISBN 80-210-2241-8.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 7. 2021 05:50