Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. REISSNEROVÁ, Martina, David STARÝ, Ladislav PLÁNKA, Lukáš FROLA a Petr JABANDŽIEV. Inflamatorní kloakogenní polyp - kazuistika. In 18. Festival kazuistik, Pediatrická konference, 21.-23.4.2023, Luhačovice. 2023. ISBN 978-80-88379-23-2.
  2. DEMEL, Jiří, Ladislav PLÁNKA, R. STICHHAUER, A. VRTKOVÁ, G. BAJOR, M. HAVLÍČEK a L. PLEVA. 5th Metatarsal Jones Fracture - To Treat Conservatively, or Surgically Using Headless Double-Threaded Herbert Screw? ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE CECHOSLOVACA. PRAGUE: GALEN SRO, 2023, roč. 90, č. 1, s. 53-58. ISSN 0001-5415.

  2022

  1. LAZNOVSKY, Jakub, Adam BRINEK, Tomas ZIKMUND, Marketa BOUDOVA, Lucy VOJTOVA, Jana DORAZILOVA, Martin TRUNEC, Premysl STASTNY, Milan KRTIČKA, Ladislav PLÁNKA, Daniel IRA, Martin FALDYNA a Jozef KAISER. Automatic 3D analysis of the ex-vivo porcine lumbar interbody fusion based on X-ray micro computed tomography data. Computers in Biology and Medicine. OXFORD: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2022, roč. 145, June 2022, s. 1-12. ISSN 0010-4825. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.compbiomed.2022.105438.
  2. REISSNEROVÁ, Martina, David STARÝ, Ladislav PLÁNKA, Lukáš FROLA, Lumír KUNOVSKÝ a Petr JABANDŽIEV. Inflammatory cloacogenic polyp in an adolescent - case report and review of the literature. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2022, roč. 101, č. 10, s. 499-503. ISSN 0035-9351. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.33699/PIS.2022.101.10.499-503.
  3. MAREK, Ondřej, Jakub TUREK, Anna SEEHOFNEROVÁ, Ladislav PLÁNKA a R. STICHHAUER. Porovnání dvou metod miniinvazivní osteosyntézy u zlomenin hlavičky vřetenní kosti u dětí. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca. Praha: Galén, 2022, roč. 89, č. 3, s. 213-219. ISSN 0001-5415.
  4. MAREK, Ondřej, Jiří TŮMA, Jan PAPEŽ, Jakub TUREK, Anna SEEHOFNEROVÁ a Ladislav PLÁNKA. Retrospektivní analýza nekrotizující pneumonie u dětí v letech 2015-2019. Rozhledy v Chirurgii. Praha: Nakladatelske Stredisko CLSJE Purkyne, 2022, roč. 101, č. 2, s. 72-78. ISSN 0035-9351. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.33699/PIS.2022.101.2.72-78.
  5. ŠTICHHAUER, Radek, Jindřich PREIS, Ladislav PLÁNKA, Jakub TUREK, Jiří URBAN, Zbyněk HORÁK, Jaroslav ZEMAN, Martin KONEČNÝ, Ivo KOPÁČEK, Filip HANÁK, Jiří VOJTA a Veronika CHRENKOVÁ. Strategy of pulseless pink supracondylar humerus fracture treatment in children: a comparison of two approaches. European Journal of Trauma and Emergency Surgery. Heidelberg: Springer, 2022, roč. 48, č. 5, s. 3785-3791. ISSN 1863-9933. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s00068-021-01794-x.
  6. TUREK, Jakub, Nina HOMOLOVÁ, Karel URBÁŠEK, Anna SEEHOFNEROVÁ, Ladislav PLÁNKA a Ondřej MAREK. Temporární hemiepifyzeodéza při korekci osových deformit pro genua valga: retrospektivní zhodnocení a srovnání výsledků při použití osmičkových dlah a Blountových skob. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca. Praha: Galén, 2022, roč. 89, č. 3, s. 193-198. ISSN 0001-5415.

  2021

  1. KRTIČKA, Milan, Ladislav PLÁNKA, Lucy VOJTOVÁ, Vladimír NEKUDA, Premysl STASTNY, Radek SEDLACEK, Adam BRINEK, Michaela KAVKOVA, Eduard GOPFERT, Vera HEDVICAKOVA, Michala RAMPICHOVA, Leoš KŘEN, Květoslava LIŠKOVÁ, Daniel IRA, Jana DORAZILOVA, Tomas SUCHY, Tomas ZIKMUND, Jozef KAISER, David STARÝ, Martin FALDYNA a Martin TRUNEC. Lumbar Interbody Fusion Conducted on a Porcine Model with a Bioresorbable Ceramic/Biopolymer Hybrid Implant Enriched with Hyperstable Fibroblast Growth Factor 2. BIOMEDICINES. BASEL: MDPI, 2021, roč. 9, č. 7, s. 1-25. ISSN 2227-9059. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/biomedicines9070733.
  2. POLÍVKA, Natálie, Lucie POŠ, Barbora KUČEROVÁ, Vojtěch DOTLAČIL, Robert MACHÁČEK, Ladislav PLÁNKA, Jana PEJŠOVÁ ŠILEROVÁ, Karel HARVÁNEK, Pavel DOHNAL, Radek HANÁK, Dan PODHÁJECKÝ, Petr POLÁK, Radek ŠTICHHAUER, Simona KRPATOVÁ, Tatiana PŘÍPLATOVÁ, Libor JANEČEK, Táňa LIMPRECHTOVÁ, Petr HAVRÁNEK, Tomáš MALÝ, Alena PODOLOVÁ, Ivana SLÍVOVÁ, Zbyněk HORÁK, Jana BIERHANZLOVÁ, Jitka SCHMIDTOVÁ a Michal RYGL. Management of ileocolic intussusception in the Czech Republic. Rozhl. chir. 2021, roč. 100, č. 7, s. 339-347. ISSN 0035-9351. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.33699/PIS.2021.100.7.339-347.
  3. KRTIČKA, Milan, Vladimír NEKUDA, Daniel IRA, Radek SEDLACEK, Tomas SUCHY, Michaela KAVKOVA, Adam BRINEK, Eduard GOPFRT, Andrej BILIK, Jozef KAISER, Leoš KŘEN a Ladislav PLÁNKA. Microcomputed tomographic, biomechanical and histological analyses of lumbar interbody fusion with iliac crest bone graft in a pig model. Acta veterinaria (Brno). Brno: VETERINARNI A FARMACEUTICKA UNIVERZITA BRNO, 2021, roč. 90, č. 1, s. 69-75. ISSN 0001-7213. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2754/avb202190010069.
  4. GLOBAL PAEDSURG RESEARCH COLLABORATION a Ladislav PLÁNKA. Mortality from gastrointestinal congenital anomalies at 264 hospitals in 74 low-income, middle-income, and high-income countries: a multicentre, international, prospective cohort study. Lancet. NEW YORK: ELSEVIER SCIENCE INC, 2021, roč. 398, č. 10297, s. 325-339. ISSN 0140-6736. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00767-4.
  5. VACULOVÁ, Jitka, Jiří DOLINA, Petr JABANDŽIEV, Martin ŠTĚRBA, Jiří TŮMA, Robert DOUŠEK, Ladislav PLÁNKA, Jan ŠENKYŘÍK, Jaroslav ŠTĚRBA, Viera BAJČIOVÁ, Michal EID, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Zdeněk KALA a Lumír KUNOVSKÝ. Myofibroblastic tumor of the esophagus - a case report of long-term follow-up and literature review. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně/Ambit Media, a. s., 2021, roč. 34, č. 4, s. 313-318. ISSN 0862-495X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.48095/ccko2021313.
  6. VACULOVÁ, Jitka, Lumír KUNOVSKÝ, Jiří DOLINA, Ladislav PLÁNKA, Jan ŠENKYŘÍK, Jaroslav ŠTĚRBA, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Michal EID, Zdeněk KALA a Petr JABANDŽIEV. Myofibroblastický nádor jícnu. In 7. kongres ČGS ČLS JEP. 2021.

  2020

  1. KLUČKA, Jozef, Kateřina SZTURZOVÁ, Martina KOSINOVÁ, Lenka KNOPPOVA, Michaela ŤOUKÁLKOVÁ, Roman ŠTOUDEK, Milan KRATOCHVÍL, Alena TRCKOVA, Martina KLINCOVÁ, Petra KOVALČÍKOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Ladislav PLÁNKA, Jiří TŮMA a Petr ŠTOURAČ. Depth of neuromuscular blockade and the perioperative conditions in laparoscopic surgery in pediatric population: Randomized controlled pilot trial. JOURNAL OF CLINICAL ANESTHESIA. NEW YORK: ELSEVIER SCIENCE INC, 2020, roč. 61, MAY 2020, s. 1-3. ISSN 0952-8180. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jclinane.2019.109659.

  2019

  1. DOUŠEK, Robert, Jiří TŮMA, Jakub TUREK, R MACHACEK, Robert MACHÁČEK, Pavel MAZÁNEK, Marta JEŽOVÁ a Ladislav PLÁNKA. Laparostomy in Management of Patient with Neuroblastoma and Diffuse Liver Metastases. PEDIATRIC BLOOD & CANCER. HOBOKEN: WILEY, 2019, roč. 66, s. S561-S562. ISSN 1545-5009.
  2. DOTLAČIL, Vojtěch, Barbora FRÝBOVÁ, Ondřej PETRŮ, Ondřej HRADSKÝ, Ladislav PLÁNKA, Karel HARVÁNEK, Radek HANÁK, Radek ŠTICHHAUER, Tatiana PŘÍPLATOVÁ, Libor JANEČEK, Petr HAVRÁNEK, Klára KOCMANOVÁ, Tomáš MALÝ, Ivana SLÍVOVÁ, Zbyněk HORÁK, Jana BIERHANZLOVÁ, Petr POLÁK a Michal RYGL. Léčba apendicitidy u dětských pacientů – Status quo 2017. Čes.-slov. Pediat. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2019, roč. 74, č. 8, 443-448. ISSN 0069-2328.
  3. KRTIČKA, Milan, Ladislav PLÁNKA, Andrej BILIK, Daniel IRA, Vladimír NEKUDA, Radek SEDLÁČEK, M. KAVKOVÁ, A. BŘÍNEK, E. GÖPFERT a Lucy VOJTOVÁ. Mikro-CT, biomechanické a histologické zhodnocení průběhu intervertebrální lumbální dézy na experimentálním praseti. Porovnání kostního štěpu versus nově vyvinutého biodegradabilního nanokompozitního implantátu. In Sborník přednášek: XI. MEZINÁRODNÍ KONGRES ÚRAZOVÉ CHIRURGIE A SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ A NÁRODNÍ KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI ÚRAZOVÉ CHIRURGIE ČLS JEP. 2019.

  2018

  1. STARÝ, David, Jiří TŮMA, R DOUŠEK, Robert MACHÁČEK, Jan ŠKVAŘIL a Ladislav PLÁNKA. Laparoscopy at the pediatric surgery department for a five-year period. Rozhl. chir. 2018, roč. 97, č. 3, s. 128-132. ISSN 0035-9351.
  2. ŠTICHHAUER, Radek, Jakub TUREK, J PREIS, Jaroslav ZEMAN, Ondřej MAREK a Ladislav PLÁNKA. Ověření nutnosti otevřené repozice a tahové cerkláže u dislokované zlomeniny okovce u menších dětí. Acta chir. orthop. traum. Praha: Galén, 2018, roč. 85, č. 4, s. 271-275. ISSN 0001-5415.
  3. ZEMAN, J., Ondřej MAREK, Jakub TUREK, Anna SEEHOFNEROVÁ a Ladislav PLÁNKA. Porovnání dvou metod miniinvazivní osteosyntézy u zlomeniny proximálního konce vřetenní kosti v dětském věku. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca. Praha: Galén, 2018, roč. 85, č. 4, s. 276-280. ISSN 0001-5415.

  2017

  1. BAJEROVA, Katerina, Milan BAJER, Zdeněk DOLEŽEL, Jiří TŮMA a Ladislav PLÁNKA. Abdominal Surgery in Patients with Crohn's disease in 2011-2016 - Retrospective Single Centre Data. 2017. ISSN 0277-2116.
  2. KRTIČKA, Milan, Lenka MICHLOVSKÁ, Vladimír NEKUDA, Ivana CHAMRADOVÁ, Marek ZBONČÁK, Edgar MONTUFAR, Jozef KAISER, T. ZIKMUND, Daniel IRA, Ladislav PLÁNKA, Josef JANČÁŘ a Lucy VOJTOVÁ. Ex-vivo biomechanical testing on the animal model of fractured pig femur fixed with novel biodegradable injectable polymer composite glue. In Eur J Trauma Emerg Surg (2017) 43 (Suppl 1):S1–S277. 2017. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s00068-017-0781-y.

  2016

  1. PINKASOVÁ, Tereza, Linda SKUTKOVÁ, Jan PAPEŽ, Petr JABANDŽIEV, Ladislav PLÁNKA a Jiří TŮMA. Congenital diaphragmatic hernia in the neonates-review od 10-year experience. In WOFAPS 2016. 2016.
  2. ZERHAU, Pavel, Zdeněk MACKERLE, Matej HUSÁR, Daniela SOCHŮRKOVÁ, Eva BRICHTOVÁ, Eduard GOPFERT, Martin FALDYNA, Martin KUBÁT a Ladislav PLÁNKA. Experimental Electrophysiological and Pressure Responses of Urinary Bladder Detrusor to Lumbar to Sacral Nerve Rerouting - An Animal Study with Negative Results. Urologia Internationalis. Basel: Karger, 2016, roč. 97, č. 4, s. 421-428. ISSN 0042-1138. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1159/000448851.
  3. ŠKVAŘIL, Jan, David STARÝ, Jiří TŮMA a Ladislav PLÁNKA. REKTÁLNÍ SACÍ BIOPSIE V KLINICKÉ PRAXI. Čes.-slov. Pediat. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2016, roč. 71, č. 4, s. 208-211. ISSN 0069-2328.
  4. PLÁNKA, Ladislav, David STARÝ, Ladislav DUŠEK a Daniel KLIMEŠ. Systematic Analysis of Child Injuries in teh Czech Republic. 17th European Paediatric surgeon´s association Congress, 15. – 18. 6. 2016 Milano, Italy. Abstract Book page 122. 2016.

  2015

  1. BIBROVÁ, Štěpánka, Ladislav PLÁNKA a Jiří TŮMA. Atypické manifestace náhlých příhod břišních. In 11. Festival kazuistik: pediatrická konference 2014, Luhačovice: sborník abstrakt. Zlín: B/P/P Bořek Procházka, 2015. s. 50. 2015. ISBN 978-80-87735-17-6.
  2. PLÁNKA, Ladislav. Czech National Paediatric trauma registry – a Necessity in Children's Injury Prevention. In Child Injury Prevention: a European challenge. European Seminar. 14 October 2015 Milano, Italy. 2015.
  3. PLÁNKA, Ladislav. ESIN diafyzárních zlomenin předloktí: metodika a technika. In Dětské zlomeniny. 13. – 14. 5. 2015. Zbiroh, Česká republika. 2015.
  4. BIBROVÁ, Štěpánka, Jiří TŮMA a Ladislav PLÁNKA. Gastrointestinal Injuries in Children. In In 16th European Congress of Paediatric Surgery, Slovenia, 2015. 2015.
  5. STARÝ, David, Jiří TŮMA a Ladislav PLÁNKA. Chirurgická léčba komplikované bronchopneumonie v dětském věku. In Sborník 61. Kongresu českých a slovenských dětských chirurgů, 30. 9. - 2. 10. 2015., Český Krumlov, Česká republika. 2015.
  6. PLÁNKA, Ladislav, Eva BRICHTOVÁ, Petr VONDRÁČEK, Vladimír BARTL a Bronislav HNILIČKA. Incidence a výsledky léčby posttraumatické parézy nervus ulnaris u dětí. In Dětské zlomeniny. 13. – 14. 5. 2015. Zbiroh, Česká republika. 2015.
  7. PLÁNKA, Ladislav, Robert DOUŠEK, David STARÝ a Jiří TŮMA. Inflamatorní myofibroblastický tumor u dětí. In Sborník 61. Kongresu českých a slovenských dětských chirurgů, 30. 9. - 2. 10. 2015., Český Krumlov, Česká republika. 2015.
  8. DOUŠEK, Robert, Jiří TŮMA, Ladislav PLÁNKA, Karel HUŠEK, Jaroslav ŠTĚRBA a Igor PENKA. Inflammatory myofibroblastic tumor of the esophagus in childhood: a case report and a review of the literature. Journal of Pediatric Hematology/Oncology. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2015, roč. 37, č. 2, s. "E121"-"E124", 4 s. ISSN 1077-4114. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1097/MPH.0000000000000275.
  9. JOCHYMEK, Jiří, Šimon ONDRUŠ, Karel URBÁŠEK a Ladislav PLÁNKA. Knee Artroscopy in Children and Adolescents with Trauma History. In 16 th EFORT Congress 2015, 27-29 May 2015, Prague, Czech Republic. 2015.
  10. PLÁNKA, Ladislav, Robert DOUŠEK a Jiří TŮMA. Kolorektální karcinom v dětském věku. In Chirurgické sympozium 2015, Čejkovice, 18. 9. 2015, Česká republika. 2015.
  11. BARTL, Vladimír, Ladislav PLÁNKA a Bronislav HNILIČKA. Léčba zlomenin diafýzy stehenní kosti u dětí předškolního věku. In Dětské zlomeniny. 13. – 14. 5. 2015. Zbiroh, Česká republika. 2015.
  12. PLÁNKA, Ladislav. Náhlé příhody břišní u novorozenců. In XXIII. Neonatologické setkání, 5. – 7. 9. 2015, Sněžné – Milovy, Česká republika. 2015.
  13. BIBROVÁ, Štěpánka, Vladimír BARTL, Ladislav PLÁNKA a Bronislav HNILIČKA. Operační léčba zlomenin článků prstů ruky v dětském věku. In III. Kongres České společnosti chirurgie ruky a II. Kongres České společnosti terapie ruky, Harrachov: sborník abstrakt. 2015. 2015.
  14. BARTL, Vladimír, Ladislav PLÁNKA, Bronislav HNILIČKA a Štěpánka BIBROVÁ. Operační léčba zlomenin prstů u dětí a adolescentů. In Sborník 61. Kongresu českých a slovenských dětských chirurgů, 30. 9. - 2. 10. 2015., Český Krumlov, Česká republika. 2015.
  15. HROMANÍKOVÁ, Michaela, Jana BARTOŠKOVÁ, Ivan SUCHÁNEK, Jitka VOKURKOVÁ, Martin FIALA, N. ŠTĚPÁNKOVÁ, Michaela FIAMOLI, Pavel BRYCHTA a Ladislav PLÁNKA. Popálení úst a dutiny ústní elektrickým proudem u dítěte. In XX. výroční konference České společnosti popáleninové medicíny, Velké Bílovice 2015, Česká republika. 2015.
  16. ŠKVAŘIL, Jan, David STARÝ, Jiří TŮMA a Ladislav PLÁNKA. Rektální sukční biopsie v klinické praxi. In Sborník 61. Kongresu českých a slovenských dětských chirurgů, 30. 9. - 2. 10. 2015., Český Krumlov, Česká republika. 2015.
  17. PLÁNKA, Ladislav. Struktura organizací zabývajících se prevencí dětských úrazů v EU. In Mezioborové sympozium dětských chirurgů, traumatologů a fyzioterapeutů, 4. – 6. 11. 2015 Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika. 2015.
  18. PLÁNKA, Ladislav. Vývoj počtu a spektra prováděných dětských traumatologických výkonů za posledních 5 let. In Dětské zlomeniny. 13. – 14. 5. 2015. Zbiroh, Česká republika. 2015.
  19. KRTIČKA, Milan, Viktor BÉREŠ a Ladislav PLÁNKA. Zdravotní následky z dopravních nehod. In Josef Andres. Hloubková analýza dopravních nehod. 1. vyd. Brno: Typo Art Pres, 2015, s. 146-177. ISBN 978-80-88074-26-7.

  2014

  1. ŠKVAŘIL, Jan, Ladislav PLÁNKA, Karel VESELÝ, Robert SRNEC a Alois NEČAS. Doplnění dlahové osteosyntézy stehenní kosti intramedulárním hřebem - experimentální studie. Úrazová chirurgie. Ostrava: Česká společnost pro úrazovou chirurgii, 2014, roč. 22, č. 4, s. 81-84. ISSN 1211-7080.
  2. ŠKVAŘIL, Jan, Ladislav PLÁNKA a Petr GÁL. Experimental treatment of the diaphyseal bone defect by using tricalcium phosphate. In EUPSA 2014, Dublin, Ireland, 18. – 21. 6. 2014, Abstract book p. 160. 2014.
  3. PLÁNKA, Ladislav, David STARÝ, Robert MACHÁČEK a Jiří TŮMA. Jsou při operaci první recidivy spontínního pneumotoraxu nutné zákroky na pleuře? In 60. Kongres slovenských a českých detských chirurgov s mezinárodnou účasťou, Rájecké Teplice, 22. - 24. 5. 2014. 2014.
  4. DOUŠEK, Robert, Jiří TŮMA a Ladislav PLÁNKA. Laparoscopic arenalectomy: a single center experience. In EUPSA 2014, Dublin, Ireland, 18. – 21. 6. 2014, poster PW-ON-0072, Abstract book p 98. 2014.
  5. STARÝ, David, Robert MACHÁČEK, Robert DOUŠEK, Bronislav HNILIČKA, Jiří TŮMA a Ladislav PLÁNKA. Laparoskopická cholecystektomie u dětí a adolescentů. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2014, roč. 93, č. 1, s. 11-15. ISSN 0035-9351.
  6. PLÁNKA, Ladislav. Možnosti buněčné terapie a biotechnologií v dětské ortopedii a traumatologii. 2014.
  7. BIBROVÁ, Štěpánka, Ladislav PLÁNKA a Jiří TŮMA. Necrotizing enterocolitis – surgical treatment and Bell´s staging criteria. In EUPSA 2014, Dublin, Ireland, 18. – 21. 6. 2014, poster PW-GE1-00293, Abstract book p. 101. 2014.
  8. BIBROVÁ, Štěpánka, Vladimír BARTL, Bronislav HNILIČKA, Ladislav PLÁNKA a Jiří TŮMA. Poranění páteře u dětí. In 0. Kongres slovenských a českých detských chirurgov s mezinárodnou účasťou, Rájecké Teplice, 22. - 24. 5. 2014. 2014.
  9. BARTL, Vladimír a Ladislav PLÁNKA. Problémy v léčbě pacientů prvotně ošetřených mimo území ČR s končetinovým skeletálním poraněním při zimních sportech. In . Kongres slovenských a českých detských chirurgov s mezinárodnou účasťou, Rájecké Teplice, 22. - 24. 5. 2014. 2014.
  10. PLÁNKA, Ladislav. Přednáška z dětské traumatologie na výročním kongresu EPOS 2014. In 60. Kongres slovenských a českých detských chirurgov s mezinárodnou účasťou, Rájecké Teplice, 22. - 24. 5. 2014. 2014.
  11. URBÁŠEK, Karel a Ladislav PLÁNKA. Selhání primární léčby dislokované suprakondylické zlomeniny humeru u dětí. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. Praha: Galén, 2014, roč. 81, č. 1, s. 57-62. ISSN 0001-5415.
  12. PLÁNKA, Ladislav. Traumaregistr podle nového zákona. In XII. Ostravské traumatologické dny, Rožnov pod Radhoštěm, 8. 10. 10. 2014. 2014.

  2013

  1. ŠKVAŘIL, Jan, Ladislav PLÁNKA, Robert SRNEC, Pavel PROKS, Alois NEČAS a Petr GÁL. EXPERIMENTÁLNÍ LÉČBA DIAFYZÁRNÍHO KOSTNÍHO DEFEKTU VYUŽITÍM TRIKALCIUMFOSFATU. Úrazová chirurgie. Ostrava: Česká společnost pro úrazovou chirurgii, 2013, roč. 21, č. 1, s. 10-16. ISSN 1211-7080.
  2. BIBROVÁ, Štěpánka, Olga LUKÁŠOVÁ, Eva BRICHTOVÁ, Jitka VOKURKOVÁ, Ladislav PLÁNKA a Jiří TŮMA. Hojení ran způsobených psím kousnutím v dětském věku. In XI. Celostátní kongres mezioborové spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. 2013. 2013.
  3. CHARVATOVÁ, Marcela, Renata FABEROVÁ, Ladislav PLÁNKA, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Jarmila SKOTÁKOVÁ. Magnetická rezonance v diagnostice syndromu Klippel-Trenaunay. Česká radiologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2013, roč. 67, č. 4, s. 296-302. ISSN 1210-7883.
  4. LUKÁŠOVÁ, Olga, Štěpánka BIBROVÁ, Jitka VOKURKOVÁ, Ladislav PLÁNKA, Iva HUFOVÁ, Bronislav HNILIČKA a Radomír MÁGER. Naše zkušenosti s léčbou VAC systémem u dětských pacientů po komplikovaných poraněních dolních končetin. In XI. Celostátní kongres mezioborové spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. 2013. 2013.
  5. LUKÁŠOVÁ, Olga, Jitka VOKURKOVÁ, Štěpánka BIBROVÁ, Ladislav PLÁNKA, Radomír MAGER a Iva HUFOVÁ. Negative pressure wound therapy in children. In 4th World Congress of Pediatric Surgery, Berlin, Germany. 2013.
  6. BIBROVÁ, Štěpánka, Jiří TŮMA, Bronislav HNILIČKA a Ladislav PLÁNKA. Poranění břicha u dětí. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2013, roč. 14, č. 4, s. 257-258. ISSN 1213-0494.
  7. LUKÁŠOVÁ, Olga, Jitka VOKURKOVÁ, Štěpánka BIBROVÁ, Ladislav PLÁNKA a Marie RYŠAVÁ. Využití Vivano systému u dětských pacientů po závažných poraněních dolních končetin. In 59. Kongres českých a slovenských dětských chirurgů, Kurdějov. 2013. ISBN 978-80-85825-73-2.

  2012

  1. JOCHYMEK, Jiří, Šimon ONDRUŠ a Ladislav PLÁNKA. Artroskopie kolenního kloubu v dětském a adolescentním věku a její nejčastější indikace - přehled. Úrazová chirurgie. Ostrava: Česká společnost pro úrazovou chirurgii, 2012, roč. 20, č. 3, s. 95-99. ISSN 1211-7080.
  2. PLÁNKA, Ladislav, Robert SRNEC, Michal CRHA, Pavel PROKS, Lucy VOJTOVÁ, Petr GÁL a Alois NEČAS. Comparison of Large Segmental Bone Defect Healing after Transplantation of Autogenous Cancellous Bone Graft and after Implantation of HAP-Collagen Scaffold Combined with Mesenchymal Stem Cells. In EUPSA-BAPS Joint Congress : 13th EUPSA Congress and 59th BAPS Congress. 2012.
  3. PLÁNKA, Ladislav, Robert SRNEC, David STARÝ, Lucy VOJTOVÁ, Petr GÁL, Jiří KLÍMA a Alois NEČAS. Experimental treatment of deep subchondral articular surface defect of the femur. In Journal of Children´s Orthopaedics : Abstracts for 31st EPOS Annual Meeting Helsinki, 18-21 April, 2012. 2012. ISSN 1863-2521.
  4. PLÁNKA, Ladislav, Robert SRNEC, Michal CRHA, Pavel PROKS, Lucy VOJTOVÁ, Petr GÁL a Alois NEČAS. Hojení segmentálního defektu kosti po implantaci autogenního spongiózního kostního štěpu ve srovnání se skafoldem z hydroxyapatitu a 0,5 % kolagenu v kombinaci s mezenchymovými kmenovými buňkami. In 58. Kongres českých a slovenských dětských chirurgů : 17.-18.5.2012, Ústí nad Labem. 2012. ISBN 978-80-87562-02-4.
  5. STARÝ, David, Jiří TŮMA, Robert MACHÁČEK a Ladislav PLÁNKA. Cholecystolithiasa u dětí a adolescentů. In 58. Kongres českých a slovenských dětských chirurgů,. 2012. ISBN 978-80-87562-02-4.
  6. BARTL, Vladimír, Bronislav HNILIČKA, Štěpánka BIBROVÁ a Ladislav PLÁNKA. Kirschnerův drát a MIO dětských zlomenin. In 5. slovenská konferenciaTrauma v detskom veku : Šamorín. 2012.
  7. PLÁNKA, Ladislav, Robert SRNEC, Petr RAUŠER, David STARÝ, Eva FILOVÁ, Josef JANCAR, Jana JUHASOVÁ, Leoš KŘEN, Alois NEČAS a Petr GÁL. Nanotechnology and mesenchymal stem cells with chondrocytes in prevention of partial growth plate arrest in pigs. Biomedical Papers. Olomouc: Palacky University, 2012, roč. 156, č. 2, s. 128-134. ISSN 1213-8118. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5507/bp.2012.041.
  8. BARTL, Vladimír, Štěpánka BIBROVÁ a Ladislav PLÁNKA. Penetrující poranění stěny břišní. In 11. Ostravské traumatologické dny. 2012.
  9. PLÁNKA, Ladislav, Štěpánka BIBROVÁ a Bronislav HNILIČKA. Poranění jater u dětí. In 58. kongres českých a slovenských dětských chirurgů. 2012. ISBN 978-80-87562-02-4.
  10. KRTIČKA, Milan, Ladislav PLÁNKA a Michal MAŠEK. Primární versus sekundární transport pacienta s ISS nad 16let ve spádové oblasti TC FN Brno. In 4. Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství, Mikulov. 2012.
  11. JOCHYMEK, Jiří, Miroslav STRAKA, Jan ŠKVAŘIL a Ladislav PLÁNKA. Řešení následků Monteggiovy zlomeniny v dětském věku. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca. Praha: Galén, 2012, roč. 79, č. 1, s. 48-51. ISSN 0001-5415.
  12. PLÁNKA, Ladislav, Karel URBÁŠEK, David STARÝ a Petr GÁL. Selhání primární léčby suprakondylické zlomeniny humeru u dětí. In 5. Konference Trauma v detskom veku, Šamorín. 2012.
  13. DĚDEK, Tomáš, TRLICA, Tomáš HOLEČEK a Ladislav PLÁNKA. Traumatologická péče a informatika v ČR – současnost a aktuální úkoly. In 11. Ostravské traumatologické dny. 2012.
  14. PLÁNKA, Ladislav, Michala Sakura LARS, Vladimír BARTL a Petr GÁL. Týrané děti ve FN Brno. In 5. Konferenci Trauma v detskom veku, Šamorín. 2012.
  15. BARTL, Vladimír, Bronislav HNILIČKA, Štěpánka BIBROVÁ a Ladislav PLÁNKA. Zevní fixátor jako varianta Metody MIROS – naše zkušenosti v léčbě zlomenin do 16 let věku. In XI. Ostravské traumatologické dny : 10. až 12. října 2012 Rožnov pod Radhoštěm. 2012. ISBN 978-80-260-2410-1.

  2011

  1. NEČAS, Alois, Pavel PROKS, Michal CRHA, Lucie URBANOVÁ, Robert SRNEC a Ladislav PLÁNKA. Implant failures of titanium 4.5 LCP vs. 4.5 LCP Plate/Rod construct used for fixation of femoral defect treated with stem cells transplantation in pigs. In 12th European congress of pediatric surgery. Barcelona. 2011.
  2. PLÁNKA, Ladislav, Jiří TŮMA, Robert MACHÁČEK, David STARÝ a Petr GÁL. Invaginace? Laparoskopicky?!?!?! In 57. kongres slovenských a českých detských chirurgov. Jasná, Slovensko, 9. – 11. 3. 2011. 2011.
  3. URBÁŠEK, Karel a Ladislav PLÁNKA. Komplikace léčby suprakondylické zlomeniny humeru u dětí. In Moravské ortopedické a traumatologické dny 1. – 2. 12.2011. Olomouc. 2011.
  4. URBÁŠEK, Karel a Ladislav PLÁNKA. Komplikace léčby suprakondylické zlomeniny humeru u dětí na naší klinice za období 2000–2010. In Sympozium ortopedické kliniky IPVZ a 1. LF UK FN Na Bulovce – Praha. 2011.
  5. PLÁNKA, Ladislav, A. NEČAS, M. CRHA, P. PROKS, L. VOJTOVÁ a Petr GÁL. Léčba kostního můstku transplantací mezenchymových kmenových buněk a chondrocytů v kompozitním nosiči u prasat – experimentální studie. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca. 2011, roč. 78, č. 6, s. 528–536. ISSN 0001-5415.
  6. PLÁNKA, Ladislav, Robert SRNEC, Petr RAUŠER, David STARÝ, Jana JUHASOVA, Jiri KLIMA, Lucy VOJTOVÁ, Josef JANČÁŘ, Karel VESELÝ, Petr GÁL a Alois NEČAS. Mesenchymal Stem Cells in combination with chondrocytes in the treatment of deep articular surface defect. In SICOT 2011 XXV Triennial World Congress. Prague. 2011.
  7. PLÁNKA, Ladislav, Jiri KLIMA, David STARÝ, Leoš KŘEN, Lucy VOJTOVÁ, Michala RAMPICHOVÁ, Michal CRHA, Pavel PROKS, Petr GÁL a Alois NEČAS. Nanotechnology and mesenchymal stem cells plus chondrocytes in prevention of growth plate arrest in miniature pigs. Provided on the 12th European congress of pediatric surgery. In 12th European congress of pediatric surgery. Barcelona 15. – 18. 6. 2011. 2011.
  8. PLÁNKA, Ladislav, Štěpánka BIBROVÁ, Otakar TEYSCHL, Jan HNILIČKA, Andrej SÁDOVSKÝ a Petr GÁL. Poranění jater u dětí. Úrazová chirurgie. 2011, roč. 19, č. 4, 4 s. ISSN 1211-7080.

  2010

  1. TŮMA, Jiří, Robert MACHÁČEK, David STARÝ, Ladislav PLÁNKA, Jan ŠKVAŘIL, Otakar TEYSCHL a Petr GÁL. Dětská laparoskopie – ano či ne? In Sborník abstrakt. Olomouc, 2010, s. 36-36. ISBN 978-80-87327-34-0.
  2. PLÁNKA, Ladislav, David STARÝ, Jan ŠKVAŘIL, Robin SRNEC, Alois NEČAS a Petr GÁL. Experimentální práce v dětské ortopedii a traumatologii. In 9. pracovní schůzi sekce dětské ortopedie při ČSOT. 2010.
  3. NEČAS, Alois, Pavel PROKS, Lucie URBANOVÁ, Robert SRNEC, Ladislav STEHLÍK, Michal CRHA, Petr RAUŠER, Ladislav PLÁNKA, Jan JANOVEC, Milan DVOŘÁK, Evžen AMLER, Lucy VOJTOVÁ a Josef JANČÁŘ. Healing of Large Segmental Bone Defect after Implantation of Autogenous Cancellous Bone Graft in Comparison to Hydroxyapatite and 0.5% Collagen Scaffold Combined with Mesenchymal Stem Cells. Acta Veterinaria. Brno: VETERINARNI A FARMACEUTICKA UNIVERZITA B, 2010, roč. 79, č. 4, s. 607-612. ISSN 0001-7213.
  4. JOERIS, Alexander, Šimon ONDRUŠ, Ladislav PLÁNKA, Petr GÁL a Teddy SLONGO. ChronOS Inject in Children with Benign Bone Lesions - Does It Increase the Healing Rate? EUROPEAN JOURNAL OF PEDIATRIC SURGERY. STUTTGART, GERMANY: GEORG THIEME VERLAG KG, 2010, roč. 20, č. 1, s. 24-28. ISSN 0939-7248.
  5. BARTL, Vladimír, Jiří JOCHYMEK a Ladislav PLÁNKA. Komplikované osteosyntézy u dětí a adolescentů. Ostrava, 2010, s. 34-34.
  6. BARTL, Vladimír, Otakar TEYSCHL, Jan ŠKVAŘIL, Ladislav PLÁNKA, Bronislav HNILIČKA a Štěpánka BIBROVÁ. Léčba zlomenin femoru u dětí předškolního věku. In 4. Slovenská konferencia Trauma v detskom veku. 2010.
  7. BRICHTOVÁ, Eva, David STARÝ, Ladislav PLÁNKA, Štěpánka BIBROVÁ a Bronislav HNILIČKA. Likvorea u dětských pacientů s kraniocerebrálním poraněním. Úrazová chirurgie. Praha, 2010, roč. 18, č. 1, s. 24-27. ISSN 1211-7080.
  8. BIBROVÁ, Štěpánka, Jitka VOKURKOVÁ, Ladislav PLÁNKA, Bronislav HNILIČKA, David STARÝ, Otakar TEYSCHL, Dagmar ŠTĚPÁNKOVÁ, Robert MACHÁČEK, Jan BLATNÝ, Radek BRAUNER a Zdeněk ŠILHART. Multioborová spolupráce při devastujícím poranění dolních končetin - kazuistika. In 10. Ostravské traumatologické dny. 2010.
  9. PLÁNKA, Ladislav, David STARÝ a Petr GÁL. Národní registr dětských úrazů. In 56. mezinárodní kongres českých a slovenských dětských chirurgů. Olomouc, 2010, s. 32-32. ISBN 978-80-87327-34-0.
  10. PLÁNKA, Ladislav. Národní úrazový registr. In celostátní konference Traumatologická péče. 2010.
  11. KALA, Zdeněk, Igor PENKA, Naďa VOMELOVÁ, Zdeňka SURÁ, Jaroslav IVIČIČ, Barbora GARAJOVÁ, Petr BENDA, Lenka VEVERKOVÁ, Ladislav PLÁNKA, Matej HUSÁR a Petr GÁL. Perioperační péče o pacienta v obecné chirurgii. 1. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2010, 145 s. ISBN 978-80-7013-518-1.
  12. PLÁNKA, Ladislav, David STARÝ, Eva BRICHTOVÁ, Zdeněk MACKERLE a Petr GÁL. Post-traumatic ulnar nerve paresis after elbow fractures in children. In Abstract book. 2010.
  13. NEČAS, Alois, Ladislav PLÁNKA, Robert SRNEC, Michal CRHA, Jana HLUČILOVÁ, Jiří KLÍMA, David STARÝ, Leoš KŘEN, Evžen AMLER, Lucy VOJTOVÁ, Josef JANČÁŘ a Petr GÁL. Quality of Newly Formed Cartilaginous Tissue in Defects of Articular Surface after Transplantation of Mesenchymal Stem Cells in a Composite Scaffold Based on Collagen I with Chitosan Micro- and Nanofibres. Physiol. Res. Praha: Akademi věd ČR, 2010, roč. 59, č. 4, s. 605-614. ISSN 0862-8408.
  14. NEČAS, Alois, Pavel PROKS, Lucie URBANOVÁ, Robert SRNEC, Ladislav STEHLÍK, Michal CRHA, Petr RAUŠER, Ladislav PLÁNKA, Evžen AMLER, Lucy VOJTOVÁ a Josef JANČÁŘ. Radiographic Assessment of Implant Failures of Titanium 3.5 LCP vs. 4.5 LCP Used for Flexible Bridging Osteosynthesis of Large Segmental Femoral Diaphyseal Defects in a Miniature Pig Model. Acta Veterinaria. Brno: VETERINARNI A FARMACEUTICKA UNIVERZITA B, 2010, roč. 79, č. 4, s. 599-606, 7 s. ISSN 0001-7213.
  15. PLÁNKA, Ladislav, Petra CHALUPOVÁ, Marcela CHARVÁTOVÁ, Jan POUL a Petr GÁL. Rotační deformity při použití metody ESIN u zlomenin diafýzy stehenní kosti u dětí sledované magnetickou rezonancí. Acta chir. orthop. et traum. čechosl. Praha, 2010, roč. 77, č. 1, s. 39-42. ISSN 0001-5415.
  16. PLÁNKA, Ladislav, David STARÝ, Jan ŠKVAŘIL a Petr GÁL. Sběr úrazových dat v České republice. Urgentní medicína: časopis pro neodkladnou lékařskou péči. České Budějovice: MEDIPRAX CB, 2010. ISSN 1212-1924.
  17. PLÁNKA, Ladislav. Skórovací systémy, hodnocení výsledků léčby zlomenin proximálního humeru. In 5. Liberecké úrazové dny. 2010.
  18. STARÝ, David, Ladislav PLÁNKA, Jiří TŮMA a Petr GÁL. Spontánní pneumotorax u dětí. In Sborník abstrakt. Olomouc, 2010, s. 36-36. ISBN 978-80-87327-34-0.
  19. PLÁNKA, Ladislav, David STARÝ a Petr GÁL. The Czech National Paediatric Trauma Registry: an analysis of 2008 trauma data. In 11th annual meeting of ESTES. Brusel, 2010, s. 72. ISSN 1863-9933.
  20. PLÁNKA, Ladislav, David STARÝ, Jan ŠKVAŘIL, Robert SRNEC, Leoš KŘEN, Alois NEČAS a Petr GÁL. Transplantation of Allogeneic Mesenchymal Stem Cells into Physeal Defects in the Prevention of Bone Bridge Formation in Pigs. In Journal of Childrens Orthopaedics. 2010, s. S19, 1 s. ISSN 1863-2521.
  21. PLÁNKA, Ladislav, Robert SRNEC, Jiri KLIMA, Jana HLUCILOVA, David STARÝ, Leoš KŘEN, Lucie VOJTOVÁ, Josef JANČÁŘ, Petr GÁL, Alois NEČAS, Michal CRHA a Evžen AMLER. TRANSPLANTATION OF MESENCHYMAL STEM CELLS IN A COMPOSITE SCAFFOLD BASED ON COLLAGEN I WITH CHITOSAN MICRO- AND NANOFIBRES INTO ARTICULAR CARTILAGE DEFECTS. 2010.
  22. PLÁNKA, Ladislav, Šimon ONDRUŠ, Miroslav STRAKA, David STARÝ a Petr GÁL. Tricaclcium Phosphate in the Treatment of Juvenile Bone Cysts in Children. In 11th annual meeting of ESTES. Mnichov: URBAN & VOGEL, 2010, s. 142. ISSN 1863-9933.
  23. PLÁNKA, Ladislav, Šimon ONDRUŠ, Miroslav STRAKA, David STARÝ a Petr GÁL. Tricalcium Phosphate in the Treatment of Juvenile Bone Cysts in Children. In 29th annual meeting of EFORT. Londýn: BRITISH EDITORIAL SOC BONE JOINT SURGERY, 2010. ISSN 0301-620X.
  24. KRTIČKA, Milan, Ladislav PLÁNKA, Petr GÁL a Michal MAŠEK. Úrazový registr a jeho praktické výstupy. In 10. Ostravské traumatologické dny. 2010.
  25. GÁL, Petr, David STARÝ, Robert SRNEC, Alois NEČAS a Ladislav PLÁNKA. Využití kmenových buněk k léčbě hlubokého defektu kloubního povrchu. In 4. Slovenská konferencia Trauma v detskom veku. 2010.
  26. PLÁNKA, Ladislav, David STARÝ, Vladimír BARTL, Bronislav HNILIČKA a Petr GÁL. Využití LCP v dětské traumatologii. In 10. Ostravské traumatologické dny. 2010.
  27. PLÁNKA, Ladislav, David STARÝ, Otakar TEYSCHL, Vladimír BARTL, Bronislav HNILIČKA a Petr GÁL. Využití LCP v traumatologii adolescentů. In Sborník abstrakt. Olomouc, 2010, s. 34-34. ISBN 978-80-87327-34-0.
  28. TEYSCHL, Otakar a Ladislav PLÁNKA. Zlomeniny stehenní kosti u dětí. In 12. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. 2010.

  2009

  1. PLÁNKA, Ladislav, David STARÝ, Jana HLUČILOVÁ, Jiří KLÍMA, Josef JANČÁŘ, Leoš KŘEN, Jana LORENZOVÁ, Lucie URBANOVÁ, Michal CRHA, Robert SRNEC, Milan DVOŘÁK, Petr GÁL a Alois NEČAS. Comparison of Preventive and Therapeutic Transplantations of Allogeneic Mesenchymal Stem Cells in the Healing of the Distal Femoral Growth Plate Cartilage Defects in Miniature Pigs. Acta Veterinaria. Brno, 2009, roč. 78, č. 2, s. 293-302. ISSN 0001-7213.
  2. PLÁNKA, Ladislav. Dětská traumatologie v ČR. In Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství, Mikulov. 2009. ISBN 978-80-7392-106-4.
  3. PLÁNKA, Ladislav, David STARÝ, Jana HLUČILOVÁ, Jiří KLÍMA, Loeš KŘEN, Alois NEČAS a Petr GÁL. Differentiation protocol for hyaline cartilage producing mesenchymal stem cells (MSCs). EUROPEAN MUSCULOSKELETAL REVIEW. Londýn: Touch Briefings, 2009, roč. 4, č. 1, s. 80-82. ISSN 1754-5072.
  4. PLÁNKA, Ladislav. Hodnocení klinické praxe studenty všeobecného a pediatrického směru. In V. Konferenci o studiu na LF MU, Brno. 2009.
  5. DOSTÁLOVÁ, Z, I REJDOVÁ, David STARÝ, Matej HUSÁR, Jiří TŮMA a Ladislav PLÁNKA. Hygiena u dětí. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, s.r.o., 2009, roč. 10, č. 3, s. 79-82. ISSN 1213-0494.
  6. GÁL, Petr a Ladislav PLÁNKA. ChronOs inject v léčbě kostních cyst u dětí. In IV. Moravské ortopedické a traumatologické dny. 2009.
  7. BRICHTOVÁ, Eva a Ladislav PLÁNKA. Kraniocerebrální poranění v Centru dětské traumatologie Fakultní nemocnice Brno. In VI. festivalu kazuistik, Jihlava. 2009. ISBN 978-80-254-4373-6.
  8. PLÁNKA, Ladislav, David STARÝ, Jiří TŮMA a Petr GÁL. Laparoscopic versus laparotomic appendectomy for generalised peritinitis in children. Scripta medica. Brno: MU, 2009, roč. 82, č. 2, s. 83-89. ISSN 1211-3395.
  9. CRHA, Michal, Alois NEČAS, Robert SRNEC, Jan JANOVEC, Ladislav STEHLIK, Petr RAUŠER, Lucie URBANOVÁ, Ladislav PLÁNKA, Josef JANČÁŘ a Evžen AMLER. Mesenchymal Stem Cells in Bone Tissue Regeneration and Application. Acta Veterinaria. Brno, 2009, roč. 78, č. 4, s. 635-642. ISSN 0001-7213.
  10. PLÁNKA, Ladislav. Národní registr dětských úrazů ČR – analýza úrazových dat za rok 2008. In 55. mezinárodní kongres českých a slovenských dětských chirurgů, Plzeň. 2009. ISBN 978-80-7177-016-9.
  11. PLÁNKA, Ladislav. Národní registr dětských úrazů ČR – analýza úrazových dat za rok 2008. In Mezinárodním semináři Prevence dětských úrazů. Prevence násilí na dětech. Praha. 2009.
  12. PLÁNKA, Ladislav. New composite scaffold and mesenchymal stem cells in treatment of articular cartilage defect. In 10th EFORT Congress, Vienna. 2009.
  13. PLÁNKA, Ladislav, Vladimír BARTL, Jan ŠKVAŘIL, Jiří JOCHYMEK a Petr GÁL. Poranění růstové ploténky distální tibie v dětském věku – epidemiologická studie. Úrazová chirurgie. Ostrava: Česká společnost pro úrazovou chirurgii, 2009, roč. 17, č. 1, s. 5-10. ISSN 1211-7080.
  14. PLÁNKA, Ladislav. Prevence vzniku kostního můstku transplantací allogenních mezenchymových kmenových buněk do fyzárních defektů u prasat. In IV. Moravské ortopedické a traumatologické dny. 2009.
  15. STARÝ, David a Ladislav PLÁNKA. Registr dětských úrazů. In Mezinárodním seminář Prevence dětských úrazů. Prevence násilí na dětech. Praha. 2009.
  16. GUŘAN, Marcel, S ČAMBOR, M LISÝ a Ladislav PLÁNKA. Riziko aseptické nekrózy hlavice stehenní kosti po zlomenině krčku stehenní kosti – experimentální studie. Úrazová chirurgie. Praha, 2009, roč. 17, č. 2, s. 25-29. ISSN 1211-7080.
  17. GÁL, Petr a Ladislav PLÁNKA. Shaken baby syndrom. In Mezinárodní seminář Prevence dětských úrazů. Prevence násilí na dětech. Praha. 2009.
  18. PLÁNKA, Ladislav. SROVNÁNÍ PREVENTIVNÍ A LÉČEBNÉ TRANSPLANTACE MESENCHYMOVÝCH KMENOVÝCH BUNĚK PŘI LÉČBĚ DEFEKTU RŮSTOVÉ CHRUPAVKY U MINIATURNÍHO PRASETE. In I. celostátní konference Bioimplantologie 2009, Brno. 2009.
  19. GÁL, Petr, Šimon ONDRUŠ, Miroslav STRAKA, Jiří JOCHYMEK a Ladislav PLÁNKA. Syntetický biokompatibilní degradabilní materiál v léčbě juvenilních kostních cyst. Acta chir. orthop. et traum. čechosl. Praha, 2009, roč. 76, č. 6, s. 495-500. ISSN 0001-5415.
  20. KRTIČKA, Milan, Ladislav PLÁNKA, Daniel IRA, Michal MAŠEK a Petr GÁL. Úrazový registr České republiky – zkušenosti s vedením databáze ve FN Brno. Rozhledy v Chirurgii. Praha: Česká Lékařská Společnost JEP, 2009, roč. 88, č. 12, s. 716-719. ISSN 0035-9351.
  21. PLÁNKA, Ladislav, Alois NEČAS, Robert SRNEC, Petr RAUŠER, David STARÝ, Josef JANČÁŘ, Evžen AMLER, Eva FILOVÁ, Jana HLUČILOVÁ, Leoš KŘEN a Petr GÁL. Use of allogenic stem cells for the prevention of bone bridge formation in miniature pigs. Physiological Research. Česká republika, 2009, roč. 58, č. 6, s. 885-893. ISSN 0862-8408.
  22. JOCHYMEK, Jiří, Jan ŠKVAŘIL, David STARÝ, Petr GÁL a Ladislav PLÁNKA. Use of locking compression plates for deformity correction of the forearm bones in children. Biomedical Papers. Olomouc: Palacky University, 2009, roč. 153, č. 1, s. 75-78. ISSN 1213-8118.
  23. PLÁNKA, Ladislav. Vrozené atrézie a stenózy duodena – retrospektivní studie. In 55. mezinárodní kongres českých a slovenských dětských chirurgů, Plzeň. 2009. ISBN 978-80-7177-016-9.
  24. JUSTAN, Ivan a Ladislav PLÁNKA. Vrozený pakloub tibie. In Dětská ortopedie. První vydání. Praha: Galén, 2009, s. 121-126. Dětská ortopedie. ISBN 978-80-7262-622-9.
  25. JUSTAN, Ivan a Ladislav PLÁNKA. Vrozený pakloub tibie. Ortopedie. Praha, 2009, roč. 5, č. 3, s. 121-126. ISSN 1802-1727.
  26. PLÁNKA, Ladislav. Využití kmenových buněk k léčbě hlubokého defektu kloubního povrchu. In XVII. Frejkovy dny, Brno. 2009.
  27. STARÝ, David a Ladislav PLÁNKA. Využití kmenových buněk k léčbě hlubokého defektu kloubního povrchu. In IV. Moravské ortopedické a traumatologické dny. 2009.
  28. STARÝ, David a Ladislav PLÁNKA. Vývoj laparoskopie v dětské chirurgii. In 55. mezinárodní kongres českých a slovenských dětských chirurgů. 2009. ISBN 978-80-7177-016-9.
  29. GUŘAN, Marcel, S ČAMBOR, M LISÝ, Ladislav PLÁNKA a Petr GÁL. Zlomeniny krčku stehenní kosti u dětí a adolescentů. Úrazová chirurgie. Ostrava: Česká společnost pro úrazovou chirurgii, 2009, roč. 17, č. 2, s. 19-24. ISSN 1211-7080.

  2008

  1. PLÁNKA, Ladislav, Petr GÁL, Helga KECOVÁ, Jiří KLÍMA, Jana HLUČILOVÁ, Eva FILOVÁ, Evžen AMLER, Petr KRUPA, Leoš KŘEN, Robin SRNEC, Lucie URBANOVÁ, Jana LORENZOVÁ a Alois NEČAS. Allogeneic and autogenous transplantations of MSCs in treatment of the physeal bone bridge in rabbits. BMC Biotechnology. London: BioMed Central Ltd, 2008, roč. 8, č. 1, s. 70-78. ISSN 1472-6750.
  2. NEČAS, Alois, Ladislav PLÁNKA, Robert SRNEC, Petr RAUŠER, Lucie URBANOVÁ, Jana LORENZOVÁ, Michal CRHA, Josef JANČÁŘ a Petr GÁL. Biomaterials and Stem Cells in the Treatment of Articular Cartilage. Acta Veterinaria. 2008, roč. 77, č. 2, s. 277-284. ISSN 0001-7213.
  3. STARÝ, David, Jiří TŮMA, Ladislav PLÁNKA a Petr GÁL. Corrosive injuries of the oesophagus and stomach in children. Scripta medica. Brno: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, 2008, roč. 82, č. 2, s. 69-75. ISSN 1211-3395.
  4. PLÁNKA, Ladislav. Dětský chirurgický pacient. In VIII. Českém pediatrickém kongresu s mezinárodní účastí. 2008.
  5. PLÁNKA, Ladislav. Children´s trauma registry in Czech Republic for accident prevention. In 2nd Congress of the European Academy of Paediatrics, Nice. 2008.
  6. GÁL, Petr a Ladislav PLÁNKA. Chondrocytic potential of allogenic mesenchymal stem cells transplanted without immunosuppression to regenerate physeal defect in rabbits. In 9th EFORT Congress, Nice, France. 2008.
  7. PLÁNKA, Ladislav. Korekce posttraumatických následků na předloktí u dětí. In 2. Moravské ortopedické a traumatologické dny, Přerov. 2008.
  8. PLÁNKA, Ladislav. Mesenchymal stem cells in treatment of growth plate and articular cartilage. In 2nd Congress of the European Academy of Paediatrics, Nice. 2008.
  9. PLÁNKA, Ladislav. Mesenchymal Stem Cells in Treatment of Growth Plate and Atricular Cartliage. In Stem Cells Europe conference and exhibition, Amsterdam. 2008.
  10. GÁL, Petr a Ladislav PLÁNKA. Možnosti využití syntetických resorbovatelných materiálů v dětské ortopedii a traumatologii. In 54. sjezd českých a slovenských dětských chirurgů, Boboty. 2008.
  11. PLÁNKA, Ladislav, David STARÝ, Jan ŠKVAŘIL a Petr GÁL. Národní registr dětských úrazů. National paediatric trauma registry. Úrazová chirurgie. Ostrava: Česká společnost pro úrazovou chirurgii, 2008, roč. 16, č. 3, s. 65-68. ISSN 1211-7080.
  12. PLÁNKA, Ladislav. National Action Plan of Child Accident Prevention 2007–2017 in the Czech Republic. In Pediatric Disaster & Emergency Services National Summit, Los Angeles. 2008.
  13. PLÁNKA, Ladislav. Neonatal brain injury prevention in the Czech Republic. In 1st UENPS Congress, Roma. 2008.
  14. PLÁNKA, Ladislav, David STARÝ, Robert SRNEC, Alois NEČAS a Petr GÁL. Nové možnosti v léčbě poúrazových defektů kloubní chrupavky. Rozhledy v Chirurgii. Praha: Česká Lékařská Společnost JEP, 2008, roč. 87, č. 1, s. 42-45. ISSN 0035-9351.
  15. PLÁNKA, Ladislav, Jan ŠKVAŘIL, David STARÝ, Jiří JOCHYMEK a Petr GÁL. Physeal injuries of distal femur in children. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta Brno, 2008, roč. 81, č. 2, s. 61 - 68. ISSN 1211-3395.
  16. ŠKVAŘIL, Jan, Ladislav PLÁNKA, Jiří JOCHYMEK a Petr GÁL. Poranění růstové zóny proximální tibiální epifýzy v dětském věku a možnosti jejich léčby. Rozhledy v Chirurgii. Praha: Česká Lékařská Společnost JEP, 2008, roč. 87, č. 11, s. 605-608. ISSN 0035-9351.
  17. PLÁNKA, Ladislav, Šimon ONDRUŠ, Jan ŠKVAŘIL, David STARÝ a Petr GÁL. Použití biodegradabilních materiálů v léčbě kostních cyst u dětí. Rozhledy v Chirurgii. Praha: Česká Lékařská Společnost JEP, 2008, roč. 87, č. 11, s. 585-589. ISSN 0035-9351.
  18. PLÁNKA, Ladislav. Prevence vzniku kostního můstku transplantací allogenních mezenchymových kmenových buněk do fyzárních defektů u prasat. In XVI. Frejkovy dny, Brno. 2008.
  19. PLÁNKA, Ladislav. Prevence vzniku kostního můstku transplantací allogénních mezenchymových kmenových buněk do fyzárních defektů u prasat. In 54. sjezd českých a slovenských dětských chirurgů, Boboty. 2008.
  20. PLÁNKA, Ladislav. Prevention of bone bridge formation using transplantation of the autogenous mesenchymal stem cells to physeal defects: an experimental study in rabbits. In 9th EFORT Congress, Nice, Fance. 2008.
  21. PLÁNKA, Ladislav. Prevention of Bone Bridge Formation Using Transplantation of the Autogenous Mesenchymal Stem Cells to Physeal Defects: An Experimental Study in Rabbits. In Stem Cells Europe conference and exhibition, Amsterdam. 2008.
  22. BARTL, Vladimír a Ladislav PLÁNKA. Příspěvek k poranění proximálního konce radia u dětí. In 3.Slovenská konferenci Trauma v detskom veku, Senec. 2008.
  23. PLÁNKA, Ladislav. Schopnost remodelace distálního radia při hojení zlomenin v dětském věku. In 54. sjezd českých a slovenských dětských chirurgů, Boboty. 2008.
  24. GÁL, Petr a Ladislav PLÁNKA. Srovnání dětské traumatologické péče v České republice a na Slovensku. In 54. sjezd českých a slovenských dětských chirurgů, Boboty. 2008.
  25. MICKOVÁ, A., K. TOMÁNKOVÁ, H. KOLÁŘOVÁ, R. BAJGAR, P. KOLÁŘ, Pavel ŠUNKA, P. PLENCNER, M. JAKUBOVÁ, J. BENEŠ, L. KOLÁČNÁ, Ladislav PLÁNKA, Alois NEČAS a E. AMLER. Ultrasonic Shock-Wave as a Control Mechanism for Liposome Drug Delivery System for Possible Use in Scaffold Implanted to Animals with Iatrogenic Articular Cartilage Defects. Acta Veterinaria. Brno, 2008, roč. 77, č. 2, s. 285-290, 5 s. ISSN 0001-7213.
  26. PLÁNKA, Ladislav. Zevní fixace v léčení dětských zlomenin pánve a dolní končetiny – naše zkušenosti. In IX. Ostravské traumatologické dny, Rožnov pod Radhoštěm. 2008.

  2007

  1. PLÁNKA, Ladislav. : Pozdní komplikace léčby zlomeniny diafýzy stehenní kosti ošetřené metodou elastické nitrodřeňové osteosyntézy. In 53. sjezd českých a slovenských dětských chirurgů, Mikulov. 2007.
  2. KOLÁČNÁ, L., J. BAKEŠOVÁ, F. VARGA, E. KOŠŤÁKOVÁ, Ladislav PLÁNKA, A. NEČAS, D. LUKÁŠ, E. AMLER a V. PELOUCH. Biochemical and Biophysical Aspects of Collagen Nanostructure in the Extracellular Matrix. Physiological Research. Praha, 2007, roč. 56, Suppl. 1, s. 51-60. ISSN 0862-8408.
  3. STARÝ, David a Ladislav PLÁNKA. Digitální zpracování a archivace operačních výkonů. In 53. sjezd českých a slovenských dětských chirurgů. 2007.
  4. GÁL, Petr, Alois NEČAS, Ladislav PLÁNKA, Helga KECOVA, Petr KRUPA a Leoš KŘEN. Chondrocytic potential of allogeneous mesenchymal stem cells transplanted without immunosupresion into physeal defects in rabbits. ACTA VET. Brno, 2007, roč. 76, č. 1, s. 265-275. ISSN 0001-7213.
  5. CHALUPOVÁ, Petra a Ladislav PLÁNKA. Korelace ultrasonografie s histologickým nálezem u akutní appendicitidy v dětském věku. In 53. sjezd českých a slovenských dětských chirurgů, Mikulov. 2007.
  6. JANČÁŘ, Josef, Alexandra SLOVIKOVA, Evžen AMLER, Petr KRUPA, Helga KECOVÁ, Ladislav PLÁNKA, Petr GÁL a Alois NEČAS. Mechanical response of porous scaffolds for cartilage engineering. Physiological Research. Praha: Inst. of Physiol., Academy of Sciences, 2007, roč. 56, Suppl. 1, s. S17-S25, 9 s. ISSN 0862-8408.
  7. GÁL, Petr a Ladislav PLÁNKA. Moderní trendy v dětské ortopedii a traumatologii. In XI. Národní kongres ČSOT. 2007.
  8. PLÁNKA, Ladislav. Prevence vzniku kostního můstku transplantací mesenchymových kmenových buněk do defektu růstové chrupavky králíků - experimentální studie. In 53. sjezd českých a slovenských dětských chirurgů, Mikulov. 2007.
  9. PLÁNKA, Ladislav, Alois NEČAS, Petr GÁL, Alexandra KECOVÁ, Leoš KŘEN a Petr KRUPA. Prevention of bone bridge formation using transplantation of the autogenous mesenchymal stem cells to physeal defects: an experimental study in rabbits. ACTA VET. Brno, 2007, roč. 76, č. 1, s. 253-263. ISSN 0001-7213.
  10. SLOVÍKOVÁ, Alexandra, Ladislav PLÁNKA, Helga KECOVÁ, Alois NEČAS a Josef JANČÁŘ. Příprava a modifikace porézních kolagenových substrátů pro tkáňové inženýrství. In Osteotomie a nové trendy v léčbě nemocí kostí a kloubů. Brno: VFU Brno, 2007, s. 47-50, 56 s. ISBN 978-80-7305-009-2.
  11. BARTL, Vladimír a Ladislav PLÁNKA. Příspěvek k poranění hlavičky radia u dětí. In 53. sjezd českých a slovenských dětských chirurgů, Mikulov. 2007.
  12. GÁL, Petr a Ladislav PLÁNKA. Srovnání preventivního a terapeutického použití mesenchymových kmenových buněk u parciálního defektu růstové chrupavky králíků. In 53. sjezd českých a slovenských dětských chirurgů, Mikulov. 2007.
  13. KRUPA, Petr, Pavel KRŠEK, Michal JAVORNÍK, Otto DOSTÁL, Robert SRNEC, Pavel USVALD, Pavel PROKS, Helga KECOVÁ, Evzen AMLER, Josef JANČÁŘ, Petr GÁL, Ladislav PLÁNKA a Alois NEČAS. Use of 3D geometry modelling of osteochondrosis-like iatrogenic lesions as a template for press and fit scaffold seeded with mesenchymal stem cells. Physiological Research. Praha: Institute of Physiology, Academy of Sci, 2007, roč. 56, Suppl 1, s. 107-114. ISSN 0862-8408.
  14. NEČAS, Alois, Ladislav PLÁNKA, Jana LORENZOVÁ, Lucie URBANOVÁ, Robin SRNEC, Helga KECOVÁ a Josef JANČÁŘ. Využití biomateriálů a kmenových buněk k léčbě nemocí chrupavek, kostí, vazů a šlach. In Osteotomie a nové trendy v léčbě nemocí kostí a kloubů. Brno: VFU Brno, 2007, s. 47-50. ISBN 978-80-7305-009-2.

  2006

  1. GÁL, Petr a Ladislav PLÁNKA. Biomateriály v dětské traumatologii. In Trauma v detskom veku. 2006.
  2. GÁL, Petr a Ladislav PLÁNKA. Biomateriály v léčbě kostních cyst. In IX. Slovenském kongresu úrazovej chirurgie – Dni primára Bauera. 2006.
  3. GÁL, Petr a Ladislav PLÁNKA. Experimentální práce v oblasti růstové ploténky. In Trauma v detskom veku. 2006.
  4. TŮMA, Jiří a Ladislav PLÁNKA. Chronická bolest v podbříšku a elektivní appendektomie. In Nové horizonty gynekologické endoskopie, Hradec Králové. 2006.
  5. GÁL, Petr a Ladislav PLÁNKA. Moderní algoritmus léčby zlomenin stehenní kosti u dětí. In Dni primára Bauera. 2006.
  6. PLÁNKA, Ladislav. Sběr dat a úrazový registr České republiky. In VIII. Ostravské traumatologické dny. 2006.
  7. PLÁNKA, Ladislav. Sběr dat a úrazový registr České republiky. In Dopravní úrazy Brno 2006. 2006.
  8. GÁL, Petr, Ladislav PLÁNKA, David STARÝ, Jan TRLICA a Tomas DEDEK. Sběr dat a úrazový registr České republiky. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost JEP Praha, 2006, roč. 85, č. 10, s. 504-507. ISSN 0035-9351.
  9. PLÁNKA, Ladislav. Schopnost remodelace distálního radia při hojení zlomenin v dětském věku. In VIII. Ostravské traumatologické dny. 2006.
  10. PLANKA, Ladislav, Petra CHALUPOVÁ, Jan ŠKVAŘIL, Jan POUL a Petr GÁL. Schopnost remodelace distálního radia při hojení zlomenin v dětském věku. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnostJ.E.Purkyně, 2006, roč. 85, č. 10, s. 508-510. ISSN 0035-9351.
  11. GÁL, Petr a Ladislav PLÁNKA. Synthetic biocompatible and bioresorbable materials in juvenile bone cysta treatment. In SICOT 2006. 2006.
  12. GÁL, Petr, Šimon ONDRUŠ, Ladislav PLÁNKA, Miroslav STRAKA a Dagmar FIALOVA. Synthetic biocompatible and bioresorbable materials in juvenile bone cysta treatment. European Journal of Trauma and Emergency Surgery. 2006, roč. 32, Supplement, s. 1-6, 7 s. ISSN 1863-9933.
  13. GÁL, Petr a Ladislav PLÁNKA. The use of stem cells in the treatment of growth plate injuries – experimantal study – preliminary results. In EFORT 2006. 2006.
  14. PLÁNKA, Ladislav, Jiří TŮMA, Václav RAK a Petr GÁL. Výsledky elektivní laparoskopické apendektomie u nejasných bolestí v pravém hypogastriu. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnostJ.E.Purkyně, 2006, roč. 85, č. 7, s. 343-346. ISSN 0035-9351.

  2005

  1. PLÁNKA, Ladislav, Jan POUL a Petr GÁL. Masivní spongioplastika a zevní fixace při řešení posttraumatické pseudoartrózy - kazuistika. In XIII. Frejkovy dny. 1. vyd. Brno: Repropress Brno, 2005, s. 17.
  2. PLÁNKA, Ladislav. Masivní spongioplastika a zevní fixace při řešení posttraumatické pseudoartrózy – kazuistika. In XIII. Frejkovy dny. 2005.
  3. KRAFKA, Karel a Ladislav PLÁNKA. Thorakoskopie u onkologicky nemocných pacientů. In XXXVII. Celoslovenská pediatrická konference „Galandov deň“, Martin. 2005.
  4. KRAFKA, Karel, Otakar TEYSCHL, Petr GÁL a Ladislav PLÁNKA. Thorakoskopie u onkologických pacientů. In Galandov deň. Martin, Slovensko: Spoločnosť detskej chirurgie pri SLS, 2005, s. 10.
  5. DĚDEK, Tomáš a Ladislav PLÁNKA. Úrazový registr České republiky - struktura dat. In Novákovy traumatologické dny. 2005.
  6. DĚDEK, T., Petr GÁL, J, TRLICA, Ladislav PLÁNKA a David STARÝ. Úrazový registr České republiky - struktura dat. Úrazová chirurgie. Ostrava: Česká společnost pro úrazovou chirurgii, 2005. ISSN 1211-7080.

  2003

  1. PLÁNKA, Ladislav, Otakar TEYSCHL a Milan HORAK. Naše zkušenosti s jednodenní chirurgií. Vox pediatriae. Praha: Vydavatelství MEDIX, 2003, roč. 3, č. 5, s. 18-20. ISSN 1213-2241.

  2000

  1. PLÁNKA, Ladislav. Schopnost remodelace distálního radia při hojení zlomenin v dětském věku. In 2. Moravské ortopedické a traumatologické dny, Přerov. 2000.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 7. 2024 06:56