Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. KUČEROVÁ, Judita. Brněnský varhanní festival 2019: dialogy u varhan. Hudební rozhledy, 2019, roč. 72/2019, č. 8, s. 15-17. ISSN 0018-6996.
 2. KUČEROVÁ, Judita. Folklore-Quellen im Vokalschaffen von Bohuslav Martinů (1890-1959). 2019.
 3. KUČEROVÁ, Judita. Ke 100. výročí úmrtí sběratele lidových písní Martina Zemana. Obec Velká nad Veličkou. Velká nad Veličkou, 2019. s. 15-16. Builletin Horňácké slavnosti. 18.-21.7.2019 Velká nad Veličkou.
 4. KUČEROVÁ, Judita. Krajská soutěžní přehlídka dětských sborů. 2019.
 5. KUČEROVÁ, Judita, Marek SEDLÁČEK, Tomáš CHLOUPEK, Vilma KŘIVÁKOVÁ, Ondřej MUSIL, Pavel OSTRÝ, Markéta OTTOVÁ a Kristina RAFAILOV. Lidová píseň v hudební výchově na základních a středních školách v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 168 s. ISBN 978-80-210-9535-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9536-2019.
 6. KUČEROVÁ, Judita, Marek SEDLÁČEK, Tomáš CHLOUPEK, Vilma KŘIVÁKOVÁ, Ondřej MUSIL, Pavel OSTRÝ, Markéta OTTOVÁ a Kristina RAFAILOV. Lidová píseň v hudební výchově na základních a středních školách v České republice. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 168 s. ISBN 978-80-210-9536-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9536-2019.
 7. KUČEROVÁ, Judita, Marek SEDLÁČEK, Tomáš CHLOUPEK, Vilma KŘIVÁKOVÁ, Ondřej MUSIL, Pavel OSTRÝ, Markéta OTTOVÁ a Kristina RAFAILOV. Lidová píseň v hudební výchově na základních a středních školách v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 168 s. ISBN 978-80-210-9535-9.
 8. KUČEROVÁ, Judita. Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby s Cenou Petra Ebena. 2019.
 9. KUČEROVÁ, Judita. Ohlédnutí za 39. ročníkem Brněnského varhanního festivalu. Opus musicum, Brno: Brno: Svaz českých skladatelů v Brně, 2019, roč. 72/2019, č. 6, s. 80-86. ISSN 0862-8505.
 10. HAVELKOVÁ, Hana a Judita KUČEROVÁ. Orff-Schulwerk approach as a student-engaging strategy in teaching music at primary (art) schools. 2019.
 11. KUČEROVÁ, Judita. Spolupráce Martina Zemana a Leoše Janáčka. 2019.
 12. 2018

 13. KUČEROVÁ, Judita. Ceremonial Folklore in music Education. In Dombi Józséfné; Asztalos Bence. Új utakon a müvészetpedagógia. Tanulmánykötet. Szeged: SZTE JGYPK Müvészeti Intézet Ének-zene Tanszék, 2018. s. 130-134, 5 s. ISBN 978-615-5455-89-6.
 14. KUČEROVÁ, Judita. Folk Song in Czech Schools: A Challenge for Music Education and Ethnomusicology. In SEDLÁČEK, Marek.. Music Education in the Light of Research. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 73-84, 12 s. ISBN 978-80-210-9214-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9214-2018.
 15. KUČEROVÁ, Judita. Krajská postupová přehlídka dětských sborů. 2018.
 16. KUČEROVÁ, Judita. Medzinárodný festival adventnej a vianočnej hudby. 2018.
 17. KUČEROVÁ, Judita. Padá, padá rosenka. Výběr českých, moravských a slezských lidových písní. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 199 s. ISBN 978-80-210-9052-1.
 18. KUČEROVÁ, Judita. Padá, padá rosenka. Výběr českých, moravských a slezských lidových písní. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 199 s. ISBN 978-80-210-9052-1.
 19. KUČEROVÁ, Judita, Terezie ČERTKOVÁ, Martina DVOŘÁKOVÁ, Hana HAVELKOVÁ, Renata HORÁKOVÁ, Alžběta HRBÁČOVÁ, Ondřej MUSIL, Radka NEPAUEROVÁ, František OSTRÝ, Markéta OTTOVÁ, Kristina RAFAILOV, Jaroslava RODIČOVÁ, Marek SEDLÁČEK, Markéta SZENDIUCHOVÁ, Pavel ŠURANSKÝ, Kateřina VAŠÍČKOVÁ a Zdislava VOBORNÁ ZÁLESKÁ. Současné trendy hudebněteoretické výuky v základních uměleckých školách České republiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 162 s. ISBN 978-80-210-9218-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9219-2018.
 20. KUČEROVÁ, Judita, Terezie ČERTKOVÁ, Martina DVOŘÁKOVÁ, Hana HAVELKOVÁ, Renata HORÁKOVÁ, Alžběta HRBÁČOVÁ, Ondřej MUSIL, Radka NEPAUEROVÁ, František OSTRÝ, Markéta OTTOVÁ, Kristina RAFAILOV, Jaroslava RODIČOVÁ, Marek SEDLÁČEK, Markéta SZENDIUCHOVÁ, Pavel ŠURANSKÝ, Kateřina VAŠÍČKOVÁ a Zdislava VOBORNÁ ZÁLESKÁ. Současné trendy hudebněteoretické výuky v základních uměleckých školách České republiky. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 162 s. ISBN 978-80-210-9219-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9219-2018.
 21. KUČEROVÁ, Judita, Terezie ČERTKOVÁ, Martina DVOŘÁKOVÁ, Hana HAVELKOVÁ, Renata HORÁKOVÁ, Alžběta HRBÁČOVÁ, Ondřej MUSIL, Radka NEPAUEROVÁ, František OSTRÝ, Markéta OTTOVÁ, Kristina RAFAILOV, Jaroslava RODIČOVÁ, Marek SEDLÁČEK, Markéta SZENDIUCHOVÁ, Pavel ŠURANSKÝ, Kateřina VAŠÍČKOVÁ a Zdislava VOBORNÁ ZÁLESKÁ. Současné trendy hudebněteoretické výuky v základních uměleckých školách České republiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 162 s. ISBN 978-80-210-9218-1.
 22. KUČEROVÁ, Judita. Vánoční benefiční koncert duchovní hudby. 2018.
 23. KUČEROVÁ, Judita. Vánoční koncert pěveckého sboru Primavera. 2018.
 24. KUČEROVÁ, Judita. 38. ročník Brněnského varhanního festivalu. Opus musicum, Brno: Opus musicum o.p.s., 2018, roč. 50/2018, č. 4, s. 71-78. ISSN 0862-8505.
 25. 2017

 26. KUČEROVÁ, Judita. Brněnský varhanní festival 2017 - tradičně i nově. Opus musicum, Brno: Opus musicum o.p.s., 2017, roč. 49/2017, č. 5, s. 74-81. ISSN 0862-8505.
 27. KUČEROVÁ, Judita. Ceremonial Folklore in Czech Schools. In 18. Zene- és Mûvészetpedagógiai Mûvészetpedagógiai. 2017.
 28. KUČEROVÁ, Judita. Ergebnisse des tschechischen Konzepts vom Projekt Musik kreativ+. In Finale Conference Sélestat. 2017.
 29. KUČEROVÁ, Judita. Folk Song in Czech Schools: A Challenge for Music Education and Ethnomusicology. In 25th EAS Conference and 6th European ISME Regional Conference (19-22 April 2017, Mozarteum University, Salzburg, Austria). 2017.
 30. KUČEROVÁ, Judita, Blanka KNOPOVÁ, Hana HAVELKOVÁ a Ondřej MUSIL. Inspiration by the bird singing, rhythm of the dancing song. 2017.
 31. KUČEROVÁ, Judita. Jarní koncert dětského pěveckého sboru PRIMAVERA. 2017.
 32. KUČEROVÁ, Judita. Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. In Petr Macek. Český hudební slovník osob a institucí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. nestránkováno, 8 s.
 33. KUČEROVÁ, Judita. Vánoční koncert dětského pěveckého sboru PRIMAVERA. 2017.
 34. KUČEROVÁ, Judita. 37. ročník Brněnského varhanního festivalu. Hudební rozhledy : měsíčník pro hudební kulturu, Společnost Hudební rozhledy, 2017, roč. 70, č. 10, s. 18-19. ISSN 0018-6996.
 35. 2016

 36. KUČEROVÁ, Judita a Hana HAVELKOVÁ. An EU-Project “Promoting Creativity and Entrepreneurship by Means of Music, Performance and Cultural Cooperation” (Musik kreativ+). Presentation of the Czech Concept. In Girdrzijauskienė, Rūta & Sakadolskienė, Emilija (eds.).. Looking for the unexpected. Creativity and innovation in music education. 1. vyd. Vilnius: Klaipéda University, 2016. s. 128-135, 8 s. ISBN 978-9955-18-924-4.
 37. KUČEROVÁ, Judita. Česká koncepce mezinárodního projektu Musik kreativ+. In Z. Selčanová, B. Šobáňová, L. Kaščáková, E. Stevanovic, M. Kodejška. Teorie a praxe hudební výchovy IV. první. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2016. s. 214-217, 4 s. ISBN 978-80-7290-875-2.
 38. KUČEROVÁ, Judita. Folk Song in Czech School – A Challenge for Music Education and Ethnomusicology? 2016.
 39. KUČEROVÁ, Judita. Ohlédnutí za letošním Brněnským varhanním festivalem. Opus musicum, Opus musicum o.p.s., 2016, roč. 48/2016, č. 5, s. 80-85. ISSN 0862-8505.
 40. KUČEROVÁ, Judita a Hana HAVELKOVÁ. Promoting creativity and entrepreneurship by means of music, performance and cultural cooperation. In EAS-conference: Looking for the unexpected – Creativity and innovation in music education. 2016.
 41. KUČEROVÁ, Judita. Shaping the Attitudes to Music Folklore in the Youth (The Chosen Aspects of the Research in the Context of School Practice). In doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.. Music Education - Terra Cognita? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 100-115, 16 s. ISBN 978-80-210-8443-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8443-2016.
 42. KUČEROVÁ, Judita. The legacy of the pianist Leo Kestenberg and the Representatives of the Brno Piano School. In Jarosław Chaciński, Friedhelm Brusniak. Music Education incontinuity and breakthrough: historical prospects and current references in a European context. 1. vyd. Slupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, 2016. s. 115-124, 10 s. ISBN 978-83-7467-272-6.
 43. KUČEROVÁ, Judita. Tradiční lidová píseň v současné škole – pramen poznání a prožitků? (Úvaha k hudebně pedagogickému odkazu Františka Sedláka). In Hudebně pedagogické sympozium. 2016.
 44. KUČEROVÁ, Judita. Významné osobnosti brněnského klavírního umění a pedagogiky první poloviny 20. století (se zvláštním zřetelem na uměleckou a pedagogickou činnost Františka Schäfera a Jana Ermla). 2016.
 45. KUČEROVÁ, Judita. Workshop mezinárodního projektu Musik kreativ+. 2016.
 46. 2015

 47. KUČEROVÁ, Judita. Brněnský varhanní festival 2015. Opus musicum, Brno: Opus musicum o.p.s., 2015, roč. 47, č. 5, s. 83-88. ISSN 0862-8505.
 48. KUČEROVÁ, Judita. Česká koncepce mezinárodního projektu Musik kreativ+. 2015.
 49. KUČEROVÁ, Judita. Fenomén Vitulka. Brno: Klub moravských skladatelů, webové stránky, 2015. http://klubmoravskychskladatelu.cz/index.php/ohlasy/23-fenomen-vitulka.
 50. KUČEROVÁ, Judita. Lidové písně z Podhorácka. I., Náměšťsko a Velkobítešsko Marta Toncrová, Silva Smutná (eds.). Strážnice: Národní ústav lidové kultury, Strážnice, 2015. 3 s. Národopisná revue, roč. 25, č. 3, s. 352-354,. ISSN 0862-8351.
 51. KUČEROVÁ, Judita. "Písnička" opět v Králově Poli. Druhý koncert k 100. výročí narození Vítězslavy Kaprálové. Praha: Zprávy Společnosti Bohuslava Martinů, 2015. 3 s. Zprávy Společnosti Bohuslava Martinů, č. 37.
 52. KUČEROVÁ, Judita. Síla lidové písňové tradice. Text v bookletu CD. Praha: Supraphon, 2015. s. 19-21, 3 s. Janáček Moravian Folk Songs. Martina Janková, Tomáš Král, Ivo Kahánek.
 53. KUČEROVÁ, Judita. Spolupráce Leoše Janáčka se sběratelem lidových písní Martinem Zemanem z Velké nad Veličkou. In Karel Steinmetrz, David Kozel a kol.. Janáčkiana 2014. Sborník z 32. ročníku muzikologické konference Janáčkiana 2014. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2015. s. 93-97, 5 s. ISBN 978-80-7464-709-3.
 54. KUČEROVÁ, Judita. Tschechische Klavierschule im Kontext der europäischen Musik. In Dombi Józsefné, Asztalos Bence. Madách, Smetana, Dvořák, Janáček. Szeged: SZTE JGYPK Müvészeti Intézet Ének-zene Tanszék, 2015. s. 54-61, 8 s. ISBN 978-615-5455-13-1.
 55. KUČEROVÁ, Judita. Zum Nachlass von den Represäntanten der Brünner Klavierschule. Studia Universitatis Babes-Bolyai Musica, Cluj-Napocca, Romania: University Babes-Bolyai, 2015, LX, č. 1, s. 39-44. ISSN 1844-4369.
 56. 2014

 57. KUČEROVÁ, Judita. Celostátní soutěžní přehlídka dětských pěveckých sborů Zahrada písní. 2014.
 58. KUČEROVÁ, Judita. Der Nachlass vom Pianisten Leo Kestenberg und den Repräsentanten der Brünner Klavierschule. 2014.
 59. KUČEROVÁ, Judita. Die Oper Jenufa von Leoš Janáček. Historische und schöpferische Kontexte. In Dombi, J. - Maczelka, N.. Giuseppe Verdi. Richard Wagner. Moór Emánuel. Tanulmánykötet. Szeged: SZTE JGYPK Müvészeti Intézet Ének-zene Tanszék, 2014. s. 89-95, 7 s. ISBN 978-615-5455-01-8.
 60. KUČEROVÁ, Judita. Horňácký muzikant Jan Tomešek. Národopisná revue, Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2014, roč. 2014, č. 4, s. 312-319. ISSN 0862-8351.
 61. KUČEROVÁ, Judita. Lucie Uhlíková et al.: Hudební a taneční folklor v ediční praxi. Edice Kultura - společnost - tradice IV. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., 2011, 286 s. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2014.
 62. KUČEROVÁ, Judita. Member of Advisory Board for the international scientific journal ARS INTER CULTURAS. : ARS INTER CULTURAS, 2014 - 2019. ISSN 2083-1226.
 63. KUČEROVÁ, Judita. Předvánoční koncert Katedry hudební výchovy PdF MU. 2014.
 64. KUČEROVÁ, Judita. Spolupráce Leoše Janáčka se sběratelem lidových písní Martinem Zemanem z Velké nad Veličkou. In konference Janáčkiana. 2014.
 65. KUČEROVÁ, Judita. Tschechische Klavierschule im Kontext der europäischen Musik. In mezinárodní hudebně vědná a pedagogická konference v Szegedu. 2014.
 66. 2013

 67. KUČEROVÁ, Judita. Arts without Limits: The Death and the Maiden. 2013.
 68. KUČEROVÁ, Judita. Celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů. 2013.
 69. KUČEROVÁ, Judita. Krajská přehlídka dětských sborů (klavírní spolupráce). 2013.
 70. KUČEROVÁ, Judita. Mährische Tanzlieder und Tänze (auf der Basis der unpublizierten Manuskripte). 2013.
 71. KUČEROVÁ, Judita. Oper Jenufa von Leoš Janáček. Historische und schöpferische Kontexte. 2013.
 72. KUČEROVÁ, Judita. "Zpívám si já, zpívám..." K jubileu profesora Dušana Holého (25. 4. 1933 Hrubá Vrbka). Ethnologia Europae Centralis, Brno-Cieszyn-Praha, 2013, roč. 2013, č. 11, s. 93-95. ISSN 1210-1109.
 73. 2012

 74. KUČEROVÁ, Judita. Asia, Africa, Europe, America in the 17th century. The main historical aspects and their reflection in the arts. 2012.
 75. KUČEROVÁ, Judita. Die Typen der Volkslieder in der Tschechischen Republik (auf Grund des Studiums vom Archiv-Material). 2012.
 76. KUČEROVÁ, Judita. Horňácké lidové písně s rysy archaických tónin v záznamech Martina Zemana. (Poznámky ke sběratelově notaci i možnostem současné hudebně pedagogické aplikace.). 2012.
 77. KUČEROVÁ, Judita. Krajská přehlídka dětských sborů (klavírní spolupráce). 2012.
 78. KUČEROVÁ, Judita. Mährische Volkslieder zum Tanz (auf der Basis der Archiv-Aufnahmen). 2012.
 79. KUČEROVÁ, Judita. Martin Zeman a Leoš Janáček za varhanickým pultem (K hudební historii Slovácka). 2012.
 80. KUČEROVÁ, Judita. The Masaryk University in the past and today. In The International Week (University of Hildesheim). 2012.
 81. KUČEROVÁ, Judita. Tréma (příčiny jejího vzniku, projevy trémy). 2012.
 82. KUČEROVÁ, Judita. Vánoční koncert dětských pěveckých sborů. 2012.
 83. 2011

 84. KUČEROVÁ, Judita. Arts without Limits: New Pictures at an Exhibition. 2011.
 85. KUČEROVÁ, Judita. Česká hornová škola získala opět cenné vavříny. Hudební rozhledy, Praha, 2011, roč. 2011/64, č. 1, s. 39. ISSN 0018-6996.
 86. PECHOVÁ, Jarmila a Judita KUČEROVÁ. Eva Večerková/Věra Frolcová, Evropské Vánoce v tradicích lidové kultury /Europäische Weihnacht in den Traditionen der Volkskultur/. Münster/ New York/ München/ Berlin: Jahrbuch für deutsche und osteuropäische Volkskunde, Waxmann, 2011. 5 s. Band 52. ISSN 0939-5482.
 87. KUČEROVÁ, Judita. Najdeme stopy Janáčkova studia lidové písně a hudby v jeho varhanní tvorbě? 2011.
 88. KUČEROVÁ, Judita. Panta rhei aneb rozprava s antickými filozofy. Brno: Masarykova univerzita, 2011. muni.cz/prosinec 2011, s. 6. ISSN 1802-128X.
 89. KUČEROVÁ, Judita. Sběratel lidových písní Martin Zeman z Velké nad Veličkou (1854-1919). Profil - Odkaz - Hudebně pedagogické inspirace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 315 s. ISBN 978-80-210-5649-7.
 90. KUČEROVÁ, Judita. Zdeněk Vejvoda: K Rokycanům cesta zlatá. Studie a kritická edice lidových písní z jihozápadních Čech pro dětské zpěváky, hudební a taneční soubory. Praha: Český lid, 2011. 2 s. 98/2011, č. 4, s. 433-434. ISSN 0009-0794.
 91. 2010

 92. KUČEROVÁ, Judita. Hudebně intrepretační soutěž studentů MU. 2010.
 93. KUČEROVÁ, Judita. Koncert na festivalu dětských pěveckých sborů v Liberci. 2010.
 94. KUČEROVÁ, Judita. Mezinárodní soutěž pěveckých sborů Florilége vocal de Tours, 1. kolo (Primavera). 2010.
 95. KUČEROVÁ, Judita. Mezinárodní soutěž pěveckých sborů Florilége vocal de Tours, 1. kolo (Rosička). 2010.
 96. KUČEROVÁ, Judita. Mezinárodní soutěž pěveckých sborů Florilége vocal de Tours, 2. kolo (Primavera). 2010.
 97. KUČEROVÁ, Judita. Mezinárodní soutěž pěveckých sborů Florilége vocal de Tours, 2. kolo (Rosička). 2010.
 98. KUČEROVÁ, Judita. Odešla velká osobnost dětského sborového zpěvu. Cantus, Vrchlabí, 2010, roč. 87, 4/2010, s. 6-7. ISSN 1210-7956.
 99. KUČEROVÁ, Judita. Rukopisné záznamy Martina Zemana a jejich konfrontace s tištěnými tvary ve sbírkách. 2010.
 100. KUČEROVÁ, Judita. Sedm posledních slov Vykupitelových na kříži. 2010.
 101. KUČEROVÁ, Judita a Marek SEDLÁČEK. Tradition and Innovation in Contemporary Music Education. In 18. EAS congress, Turecko, Bolu. 2010.
 102. KUČEROVÁ, Judita a Marek SEDLÁČEK. Tradition and Innovation in Contemporary Music Education - The Problems of Folk Songs and Folklore. In KALYONCU, Nesrin; ERICE, Derya; AKYÜZ, Metin. Music and Music Education within the Context of Socio-Cultural Changes. 1. vyd. Ankara: MÜZIK EGITIMI YAYINLARI, 2010. s. 316-320, 6 s. ISBN 978-605-61557-2-7.
 103. KUČEROVÁ, Judita a Marek SEDLÁČEK. Tradition and Innovation in Contemporary Music Education - The Problems of Folk Songs and Folklore. In 18th EAS Congress, Turecko, Bolu. 2010.
 104. KUČEROVÁ, Judita. Zu manchen Folkloren-Vorlagen im Musikwerk von Leoš Janáček, Vítězslav Novák und Bohuslav Martinů. In Évfordulós zeneszerzők Tanulmánykötet. 2010. vyd. Szeged: SZTE JGYPK Művészeti Intézet Ének-zene Tanszék, 2010. s. 101-107, 7 s. ISBN 978-963-9927-30-8.
 105. 2009

 106. KUČEROVÁ, Judita. Adventní koncert dětského pěveckého sboru Primavera. 2009.
 107. KUČEROVÁ, Judita. Balady v záznamech Martina Zemana z Velké nad Veličkou. (Úvaha nad možnostmi výchovné aplikace.). In Etnopedagogické a muzikoterapeutické paradigmy v hudobnej pedagogike, elektronický sborník ze sympozia. Trnava-Ružomberok,: PdF Trnavské univerzity v Trnavě a PdF Katolické univerzity v Ružomberku, 2009. 7 s. ISBN 978-80-8084-441-7.
 108. KUČEROVÁ, Judita. Balady v záznamech Martina Zemana z Velké nad Veličkou. (Úvaha nad možnostmi výchovné aplikace.). 2009.
 109. KUČEROVÁ, Judita. Koncert dětského pěveckého sboru Rosička. 2009.
 110. KUČEROVÁ, Judita. Koncert dětského pěveckého sboru Rosička a žáků ZUŠ J. Kvapila v Brně. 2009.
 111. KUČEROVÁ, Judita. Koncert pro nové zpěváky a jejich rodiče. 2009.
 112. KUČEROVÁ, Judita. Leoš Janáčeks Verdienste um Musikschulwesen in Brno. In 80 ÉV A ZENEI NEVELÉS SZOLGÁLATÁBAN. Szeged: SZTE Juhász Gyula Pedagógusképzö, 2009. s. 93-97, 5 s. ISBN 978-963-482-967-6.
 113. KUČEROVÁ, Judita. Východomoravské písně s rysy archaických tónin a jejich aplikace v hudebně výchovné práci. In Kontexty hudební pedagogiky III. Praha: Univerzita Karlova v Praze; Pedagogická fakulta; katedra hudební výchovy, 2009. s. 134-139, 6 s. ISBN 978-80-7290-323-8.
 114. KUČEROVÁ, Judita. Zu manchen Folklorenvorlagen im Musikwerk von Leoš Janáček, Vítězslav Novák und Bohuslav Martinů. 2009.
 115. 2008

 116. KUČEROVÁ, Judita. Lidová píseň v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. I. díl. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2008. 108 s. ISBN 978-80-210-4719-8.
 117. KUČEROVÁ, Judita. Lidová píseň v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. II. díl. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2008. 282 s. ISBN 978-80-210-4720-4.
 118. KUČEROVÁ, Judita. Půlstoletí s dětskými pěveckými sbory. Cantus, Vrchlabí, 2008, roč. 76, č. 1, s. 38-40. ISSN 1210-7956.
 119. KUČEROVÁ, Judita. SBOR ROKU 2007 - Pěvecký sbor Masarykovy univerzity. Cantus, 2008, roč. 2008, č. 2, s. 12-14. ISSN 1210-7956.
 120. KUČEROVÁ, Judita. 15 koncertních sezón brněnské PRIMAVERY. Talent, 2008, roč. 2/11, č. 2, s. 19-20. ISSN 1212-3676.
 121. 2007

 122. KUČEROVÁ, Judita. AMADEUS - Der internationale Wettbewerb für junge Pianisten bis 11 Jahre. In Mozart - Liszt - Bartók. Tanulmánykötet. Szeged: SZTE JGYTFK Ének-zene Tanszék, 2007. s. 14 - 17, 4 s. ISBN 978-963-7356-59-9.
 123. KUČEROVÁ, Judita. "...ani sem si šňorečky neuvázáł". Národopisná revue, 2007, XVII, č. 1, s. 65. ISSN 0862-8351.
 124. KUČEROVÁ, Judita. Display of Traditional Folk Culture and Musical Folklore in Czech Republic. 2007.
 125. KUČEROVÁ, Judita. Folklorní písňový repertoár dospívající mládeže (poznatky z výzkumu). In Dětský folklor dnes (proměny funkcí). Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2007. s. 40-45, 5 s. ISBN 978-80-86156-93-4.
 126. KUČEROVÁ, Judita. Integrativní postupy při výchově hodnotami hudebně folklorního dědictví (na příkladě dospívající mládeže). In Kontexty hudební pedagogiky II. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2007. s. 120-126, 7 s. ISBN 978-80-7290-324-5.
 127. KUČEROVÁ, Judita. K hudebně folklorním aktivitám Luďka Zenkla. Úvaha o předkládání folklorního dědictví ve školách. In Kontexty hudební pedagogiky I. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, katedra hudební výchovy, 2007. s. 111-116, 6 s. ISBN 978-80-7290-354-2.
 128. 2006

 129. KUČEROVÁ, Judita. Czech Instructive Literature for four-handed piano. 2006.
 130. KUČEROVÁ, Judita. Lidová píseň - pramen lidského poznání a prožitků. In Tradiční lidová kultura a výchova. Na pomoc dětským folklorním souborům a muzikám (1.). Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2006. s. 23-28. ISBN 80-86156-87-7.
 131. KUČEROVÁ, Judita. Odkaz Františka Bartoše hudební pedagogice. In František Bartoš jazykovědec, pedagog, etnograf. Konference k 100. výročí úmrtí. Zlín: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně s podporou Ministerstva kultury České republiky, 2006. s. 65 - 71, 7 s. ISSN 0862-8548.
 132. 2005

 133. KUČEROVÁ, Judita. Die Folkloreninspirationen und musikalisches Schaffen für Kinderchöre in der Tschechischen Republik. In A zenei nyelv és a társadalmi igény kölscönhatása. Szeged: SZTE JGYTF Kar Ének-zene Tanszék, 2005. s. 29-35, 7 s. ISBN 963-7356-11-8.
 134. KUČEROVÁ, Judita. Folklorní inspirace v soudobé české sborové tvorbě pro děti. In Hudba pre deti v tvorbe skladatelov 20. storocia v stredoeurópskom kontexte. Banská Bystrica, 2005. s. 65-73. ISBN 80-8083-155-6.
 135. KUČEROVÁ, Judita. Lýskovy sběry lašských lidových písní a jejich sborové úpravy. In Musica viva in schola XIX. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 17-21, 5 s. ISBN 80-210-3796-2.
 136. 2004

 137. KUČEROVÁ, Judita. Odkaz Františka Sušila dětskému sborovému zpěvu. In František Sušil (1804-1868).Odkaz a inspirace. Rousínov: Město Rousínov - EÚ AVČR Praha, pracoviště Brno, 2004. s. 173-186. ISBN 80-85010-65-8.
 138. KUČEROVÁ, Judita. Rudolf Šťastný. Laudatio et gratias. Opus musicum, Brno, 2004, č. 3, s. 38-41.
 139. KUČEROVÁ, Judita. Sondy do postojů dospívající mládeže k hudebnímu folkloru. In Musica viva in schola XVIII. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 84-88. ISBN 80-210-3418-1.
 140. KUČEROVÁ, Judita. Vyučovala srdcem. Talent, Ostrava, 2004, s. 21. ISSN 1212-3676.
 141. 2003

 142. KUČEROVÁ, Judita. Besonderheiten der Volkskultur und der Musikfolklore in der Tschechischen Republik. In Zenei konferenciák eloadásai. Tanulmánykotet. Szeged, 2003. s. 48-65.
 143. KUČEROVÁ, Judita. Štafeta duchovního dědictví. Jana Soharová 26. 5. 1931 Uherské Hradiště - 8. 10. 2003 Uherské Hradiště. Talent, Ostrava, 2003, č. 11, s. 22. ISSN 1212-3676.
 144. KUČEROVÁ, Judita. Zu den Einstellungen der Jugend zur Volksmusik. (Am Beispiel von manchen Orten in Mähren.). Studia musicologica Academiae scientiarum Hungaricae, Budapest: Akadémiai Kiadó, 2003, roč. 44, 1-2, s. 137-146. ISSN 0039-3266. ISSN 0039-3266.
 145. 2002

 146. KUČEROVÁ, Judita. Jan Řezníček 1932 - 1993. Opus musicum, 2002, č. 1, s. 60-69.
 147. KUČEROVÁ, Judita. K perspektivám předávání hudebně folklorního dědictví ve školách. In Postavení hudby v rámci současných kulturních aktivit. Sborník z muzikologické konference Janáčkiana 2002 v Ostravě. Ostrava, 2002. s. 90-99. ISBN 80-7042-216-5.
 148. KUČEROVÁ, Judita. Noorte maarinaalaste suhtumisest rahvamuusikasse. In Parimusmuusika muutuvas uhiskonnas I. Toid etnomusikoloogia alalt 1. Tartu, 2002. s. 119-125. ISBN 9985-867-18-1.
 149. KUČEROVÁ, Judita. Výchova k hodnotám hudebně folklorního dědictví ve školách (Sondy do postojů dospívající mládeže k hudebnímu folkloru. Rukopis disertační práce. Brno: Masarykova univerzita, 2002.
 150. 2001

 151. KUČEROVÁ, Judita. Kulturní dědictví a region v systému výuky. Národopisná revue, 2001, XI, č. 2, s. 119-120.
 152. KUČEROVÁ, Judita. Lidové písně ve školním vyučování - utopie nebo kulturní a výchovná perspektiva? In Musica viva in schola XVII. Brno, 2001. s. 146-156. ISBN 80-210-2765-7.
 153. 2000

 154. KUČEROVÁ, Judita. K problematice lidové písně a hudby ve školním vyučování. In Folklor pro děti a děti pro folklor. Strážnice, 2000. s. 154-159. ISBN 80-86156-36-2.
 155. KUČEROVÁ, Judita. Postoje studentů brněnské Katedry hudební výchovy k lidové hudbě a písni. In Musica viva in schola XVI. Brno, 2000. s. 124-128. ISBN 80-210-2427-5.
 156. 1999

 157. KUČEROVÁ, Judita. K problematice vztahu městská mládež a lidová píseň. In Musica viva in schola XV. 1. vyd. Brno: Padagogická fakulta MU, 1999. s. 34-38. ISBN 80-210-2166-7.
 158. 1997

 159. KUČEROVÁ, Judita. Falešníková Rosalie. In Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. Strážnice, 1997. s. 26-27. ISBN 80-86156-06-0.
 160. 1989

 161. KUČEROVÁ, Judita. K historickému vývoji LŠU v Uherském Hradišti. Hudební nástroje XXV, Hradec Králové, 1989, s. 101-102.
 162. 1985

 163. KUČEROVÁ, Judita. Kmotrovství v Prušánkách. In Čas života. Rodinné a společenské svátky v životě člověka. Brno, 1985. s. 107-111.
 164. 1984

 165. KUČEROVÁ, Judita. Živý odkaz Martina Zemana. (O životě a díle nejzasloužilejšího přispěvatele písňových sbírek Františka Bartoše.). In Slovácko XXV. Uherské Hradiště, 1984. s. 91-108.
 166. 1980

 167. KUČEROVÁ, Judita. Jubileum Rozky Falešníkové. Národopisné aktuality, 1980, roč. 17, s. 289-290. ISSN 0862-8351.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 7. 2020 16:19