Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. DOLINA, Jiří, Lumír KUNOVSKÝ, Radek KROUPA, Karel STARÝ, Petr JABANDŽIEV, Tereza NEŠPOROVÁ, Karel MÁCA, Tomáš ANDRAŠINA, Filip MAREK, Zdeněk KALA, Jitka VACULOVÁ, Dávid SAID, Martina ZAPLETALOVÁ, Jan LOCHMAN, Hana PÁLOVÁ, Ondřej SLABÝ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Achalasia and acromegaly: co-incidence of these diseases or a new syndrome? Biomedical Papers. Olomouc: Palacký University Olomouc, Faculty of Medicine and Dentistry, 2022, roč. 166, č. 2, s. 228-235. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2021.040.
 2. POREDSKÁ, Karolina, Lumír KUNOVSKÝ, Filip MAREK, Zdeněk KALA, Dominika IVANECKÁ a I. IESALNIEKS. P416 Addition of oral antibiotics to mechanical bowel preparation significantly improves anastomotic healing after ileocolic resection for Crohn’s disease. In 17th Congress of ECCO Virtual February 16-19, 2022. 2022. ISSN 1873-9946. doi:10.1093/ecco-jcc/jjab232.543.
 3. 2021

 4. GERSTBERGER, Radim, Matej STRAKA, Jiří PÁNEK, Filip MAREK, Lumír KUNOVSKÝ a Daniel BARTUŠEK. Benigní asymptomatické pneumoperitoneum u pacientky po CT kolografii. Gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2021, roč. 75, č. 1, s. 165-169. ISSN 1804-7874. doi:10.48095/ccgh2021165.
 5. KUNOVSKÝ, Lumír, Filip MAREK, Zdeněk KALA, Dominika IVANECKÁ a I. IESALNIEKS. Crohn’s disease patients unable to complete preoperative mechanical bowel preparation have increased risk of anastomotic complications: results of a prospective observational study. In 16th Congress of ECCO. 2021. ISSN 1873-9946. doi:10.1093/ecco-jcc/jjab076.347.
 6. KUNOVSKÝ, Lumír a Filip MAREK. Hodnocení resekčních linií konfokálním mikroskopem u pacientů s Crohnovou nemocí. In XXV. ROŽNOVSKÝ GASTROENTEROLOGICKÝ DEN. 2021.
 7. MAREK, Filip, Zdeněk KALA, Radoslav HRIVNÁK, Ivo ROVNÝ, Petr JABANDŽIEV, Karolina POREDSKÁ, Jiří DOLINA, Vladimír PROCHÁZKA, Dominika IVANECKÁ, Daniel BARTUŠEK, Vít WEINBERGER, Petr JANKŮ a Lumír KUNOVSKÝ. Managing IBD therapy during pregnancy demands a multidisciplinary approach. Gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2021, roč. 75, č. 2, s. 149-158. ISSN 1804-7874. doi:10.48095/ccgh2021149.
 8. POREDSKÁ, Karolina, Lumír KUNOVSKÝ, Filip MAREK, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Jiří DOLINA, Vladimír ZBOŘIL, Petra KOVALČÍKOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Petr JABANDŽIEV, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Jakub VLAŽNÝ a Ladislav MITÁŠ. The influence of microscopic inflammation at resection margins on early postoperative endoscopic recurrence after ileocaecal resection for Crohn’s disease. Gastroenterologie a hepatologie. Ambit Media a.s., 2021, roč. 75, č. 1, s. 29-37. ISSN 1804-7874.
 9. 2020

 10. MAREK, Filip. Benigní choroby horního GIT: GERD, achalázie, hiátové hernie. In Vzdělávací kontinuum. Jícen, brániční hiátus, ezofagogastrická junkce. 2020.
 11. KUNOVSKÝ, Lumír, Karolina POREDSKÁ, Filip MAREK, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Jiří DOLINA, Vladimír ZBOŘIL, Radek KROUPA, Jitka VACULOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Jakub VLAŽNÝ, Petr JABANDŽIEV, Dominika IVANECKÁ a Ladislav MITÁŠ. Endoscopic recurrence after ileocaecal resection for Crohn's disease relating to microscopic inflammation at resection margins. In ESGE Days 2020. 2020. doi:10.1055/s-0040-1704693.
 12. POREDSKÁ, Karolina, Lumír KUNOVSKÝ, Filip MAREK, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Jiří DOLINA, Vladimír ZBOŘIL, Petra KOVALČÍKOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Petr JABANDŽIEV, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Jakub VLAŽNÝ a Ladislav MITÁŠ. The Influence of Microscopic Inflammation at Resection Margins on Early Postoperative Endoscopic Recurrence After Ileocaecal Resection for Crohn's Disease. Journal of Crohn's and Colitis. Oxford: OXFORD UNIV PRESS, 2020, roč. 14, č. 3, s. 361-368. ISSN 1873-9946. doi:10.1093/ecco-jcc/jjz153.
 13. 2019

 14. PROCHÁZKA, Vladimír, Roman SVATOŇ, Filip MAREK, Vladimír ČAN, Lumír KUNOVSKÝ, Daniel BARTUŠEK, Jaroslav IVIČIČ a Zdeněk KALA. Akutní hiátové hernie. Rozhledy v chirurgii. 2019, roč. 98, č. 5, s. 207-213, 6 s. ISSN 0035-9351. doi:10,33699/PIS.2019.98.5.207-213.
 15. PROCHÁZKA, Vladimír, Filip MAREK, Lumír KUNOVSKÝ, Vladimír ČAN, Jiří DOLINA, Radek KROUPA, Milan DASTYCH, Jitka VACULOVÁ, Daniel BARTUŠEK, Jaroslav IVIČIČ a Zdeněk KALA. Akutní komplikace hiátových hernií. Gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2019, roč. 73, č. 32, s. 220-227. ISSN 1804-7874. doi:10.14735/amgh2019220.
 16. PROCHÁZKA, Vladimír, Filip MAREK, Lumír KUNOVSKÝ, Roman SVATOŇ, Martina FARKAŠOVÁ, Martin POTRUSIL, Petr MORAVČÍK a Zdeněk KALA. C-reactive protein as predictor of anastomotic complications after minimally invasive oesophagectomy. Journal of minimal access surgery. Mumbai: Wolters Kluwer Medknow Publications, 2019, roč. 15, č. 1, s. 46-50. ISSN 0972-9941. doi:10.4103/jmas.JMAS_254_17.
 17. ČAN, Vladimír, Filip MAREK, Zdeněk KALA, Karolina POREDSKÁ, Radek KROUPA, Eliška TVRDÍKOVÁ, Tomáš ANDRAŠINA, Vladimír PROCHÁZKA a Lumír KUNOVSKÝ. Ileocaecal Crohn's disease and familial adenomatous polyposis in one patient - a case report. Gastroenterologie a hepatologie. Praha: Ambit Media, 2019, roč. 73, č. 1, s. 46-51. ISSN 1804-7874.
 18. MAREK, Filip, Lumír KUNOVSKÝ, Tomáš GROLICH, Beáta HEMMELOVÁ, Karolina POREDSKÁ, Daniel BARTUŠEK a Zdeněk KALA. Náhlé příhody břišní u pacientů s Crohnovou chorobou - kazuistiky. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2019, roč. 98, č. 1, s. 31-34. ISSN 0035-9351.
 19. KUNOVSKÝ, Lumír, Zdeněk KALA, Filip MAREK, Jiří DOLINA, Karolina POREDSKÁ, Lenka KUČEROVÁ, Klára BENEŠOVÁ a Ladislav MITÁŠ. The role of the NOD2/CARD15 gene in surgical treatment prediction in patients with Crohn’s disease. International Journal of Colorectal Disease. New York: Springer, 2019, roč. 34, č. 2, s. 347-351. ISSN 0179-1958. doi:10.1007/s00384-018-3122-7.
 20. MAREK, Filip, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA a Tomáš GROLICH. Varianty anastomóz po TaTME. In V. Děčínské chirurgické dny. 2019. ISBN 978-80-907370-4-4.
 21. 2018

 22. KUNOVSKÝ, Lumír, Jiří DOLINA, Karel STARÝ, Radek KROUPA, Karolina POREDSKÁ, Tereza NEŠPOROVÁ, Karel MÁCA, Filip MAREK a Tomáš ANDRAŠINA. Achalázie a akromegálie - koincidence nebo nový syndrom? In 41. Endokrinologické dni s medzinárodnou účasťou. 2018. ISSN 1335-8359.
 23. DEISSOVÁ, Tereza, Jiří DOLINA, Filip MAREK, Lumír KUNOVSKÝ, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Analýza polymorfizmů ve vybraných genech u českých pacientů s gastroezofageální refluxní chorobou. In 15. vzdělávací a diskuzní gastroenterologické dny, Karlovy Vary. 2018. ISSN 1804-7874.
 24. PROCHÁZKA, Vladimír, Filip MAREK, Lumír KUNOVSKÝ, Roman SVATOŇ, Tomáš GROLICH, Petr MORAVČÍK, Martina FARKAŠOVÁ a Zdeněk KALA. Comparison of cervical anastomotic leak and stenosis after oesophagectomy for carcinoma according to the interval of the stomach ischaemic conditioning. ANNALS OF THE ROYAL COLLEGE OF SURGEONS OF ENGLAND. LONDON: ROYAL COLL SURGEONS ENGLAND, 2018, roč. 100, č. 7, s. 509-514. ISSN 0035-8843. doi:10.1308/rcsann.2018.0066.
 25. KUNOVSKÝ, Lumír, Ladislav MITÁŠ, Filip MAREK, Jiří DOLINA, Karolina POREDSKÁ, Lenka KUČEROVÁ, Klára BENEŠOVÁ a Zdeněk KALA. Impact of surgery on quality of life in Crohn´s disease patients: final results of Czech cohort. Vnitřní lékařství. Brno: Facta Medica, 2018, roč. 64, č. 4, s. 347-354. ISSN 0042-773X.
 26. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA, Tomáš GROLICH, Lukáš FROLA, Filip MAREK, Andrea ZETELOVÁ a Vladimír ČAN. Kompletní mezokolická excize. In Jiří Hoch, František Antoš et al. Koloproktologie. První vydání. Praha: Mladá fronta, 2018. s. 74-81. Edice Postgraduální vzdělávání. ISBN 978-80-204-4625-1.
 27. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Ladislava BARTOŠOVÁ, Adam KŘENEK, Ladislav BARTOŠ, Jiří DOLINA, Filip MAREK, Zdeněk KALA a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Personalizovaná terapie pacientů s gastroezofageální refluxní chorobou - metodika stanovení genového profilu CYP2C19. Gastroenterologie a Hepatologie. Praha: Ambit Media, 2018, roč. 72, č. 4, s. 320-328. ISSN 1804-7874. doi:10.14735/amgh2018320.
 28. PROCHÁZKA, Vladimír, Tomáš GROLICH, Vladimír ČAN, Filip MAREK, Daniel BARTUŠEK, Jaroslav IVIČIČ a Zdeněk KALA. Výsledky minimálně invazivní ezofagektomie pro karcinom jícnu provedené po ischemickém conditioningu žaludku. Rozhledy v chirurgii. Praha, 2018, roč. 97, č. 7, s. 335-341. ISSN 1803-6597.
 29. 2017

 30. DEISSOVÁ, Tereza, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Filip MAREK, Jiří DOLINA, Adam KŘENEK, Zdeněk KALA a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Acid reflux in patients with gastroesophageal reflux disease – genetic predispositions and efficiency of surgical treatment. In XVIII. Setkání biochemiků a molekulárních biologů, Brno. 2017. ISBN 978-80-210-8765-1.
 31. BARTOŠ, Ladislav, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Filip MAREK, Jiří DOLINA, Adam KŘENEK, Zdeněk KALA a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Association of specific variants and their combination in the methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) gene with reflux esophagitis. In XVIII. Setkání biochemiků a molekulárních biologů, Brno. 2017. ISBN 978-80-210-8765-1.
 32. MAREK, Filip, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ a Vladimír ZBOŘIL. Kolorektální karcinom u pacientů s IBD. In XLI. brněnské onkologické dny. 2017. ISSN 0862-495X.
 33. KALA, Zdeněk, Vladimír ČAN, Vladimír PROCHÁZKA, Tomáš GROLICH, Filip MAREK a Andrea ZETELOVÁ. Komplikace v chirurgii kolorektálního karcinomu. In 4. národní kongres o kolorektálním karcinomu/12. postgraduální kurz SGO. 2017. ISBN 978-80-906662-6-9.
 34. KUNOVSKÝ, Lumír, Filip MAREK, Zdeněk KALA, Jiří DOLINA, Petr MORAVČÍK, Vladimír ČAN a Vladimír PROCHÁZKA. Možnosti miniinvazivní chirurgie u pacientů s Crohnovu nemocí a ulcerózní kolitidou. Gastroenterologie a hepatologie. Praha: Ambit Media, 2017, roč. 71, č. 1, s. 29-35. ISSN 1804-7874. doi:10.14735/amgh201729.
 35. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Ladislav BARTOŠ, Ladislava BARTOŠOVÁ, Adam KŘENEK, Jiří DOLINA, Filip MAREK, Zdeněk KALA a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Proton pump inhibitors therapy and cyp2c19 gene variability in Czech patients with gastroesophageal reflux disease: pilot study. In 67. Česko-Slovenské Farmakologické dni. 2017. ISSN 1337-6853.
 36. HEMMELOVÁ, Beáta a Filip MAREK. Typy stomií. In IBD pracovní dny Hořovice. 2017.
 37. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Miroslava CHOVANCOVÁ, Jiří DOLINA, Ladislav DUŠEK, Filip MAREK, Zdeněk KALA a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Vitamin D Receptor as a Potential Gene Therapy Target in Barrett's Esophagus and Esophageal Adenocarcinoma. In BIT's 15th Annual Congress of International Drug Discovery Science and Technology, Osaka Japan 2017. 2017.
 38. 2016

 39. PROCHÁZKA, Vladimír, Filip MAREK a Vladimír ČAN. Fáze laparoskopické levostranné hemikolektomie. Video. In Levostranná hemikolektomie, odborné vzdělávací sympózium. 2016.
 40. VALOVÁ, Simona, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Tereza DEISSOVÁ, Filip MAREK, Jiří DOLINA, Zdeněk KALA a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Gastroezofageální refluxní choroba a variabilita v genech pro CDX2 a receptor vitaminu D. In 60. Studentská vědecká konference LF MU. 2016. ISBN 978-80-210-8257-1.
 41. KALA, Zdeněk a Filip MAREK. Kolorektální karcinom a idiopatické střevní záněty. Vybrané kazuistiky. In VIII. ročník pracovního multidisciplinárního setkání. 2016.
 42. ČAN, Vladimír, Filip MAREK, Lumír KUNOVSKÝ, Zdeněk KALA a Igor PENKA. Léčba pacientky se současně přítomnou familiární adenomatózní polypózou a Crohnovou nemocí tenkého střeva. In XVI. dny mladých chirurgů Prof.MUDr. Stanislava Čárského, DrSc. 2016.
 43. MAREK, Filip. Levostanná hemikolektomie u malignit, koncept CME. In Levostranná hemikolektomie, odborné vzdělávací sympózium. 2016.
 44. PENKA, Igor, Zdeněk KALA, Jan HLAVSA, Vladimír PROCHÁZKA, Filip MAREK, Tomáš ANDRAŠINA a Lenka OSTŘÍŽKOVÁ. Možnosti chirurgické léčby nádorů pankreatu. In XL. Brněnské onkologické dny Brno. 2016.
 45. MAREK, Filip. TACHOSIL - využití při minimálně invazivních výkonech. 2016.
 46. MAREK, Filip. TACHOSIL - využití při minimálně invazivních výkonech. In Seminář - "TACHOSIL" - využití při minimálně invazivních výkonech. 2016.
 47. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Tereza DEISSOVÁ, Simona VALOVÁ, Filip MAREK, Jiří DOLINA, Zdeněk KALA a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Variabilita v genu pro receptor vitamínu D a predikce rozvoje Barrettova jícnu a/nebo adenokarcinomu ezofagu u pacientů s gastroezofageální refluxní chorobou. In XXVII. Izakovičov memoriál, Slovenská spoločnosť lekárskej genetiky, Bratislava, Slovensko. 2016. ISBN 978-80-89858-03-3.
 48. MAREK, Filip, Zdeněk KALA a Vladimír PROCHÁZKA. Výsledky laparoskopické ezofagokardiomyotomie s antirefluxní manžetou u achalázie jícnu. In XXVI. Petřivalského-Rapantovy dny. Sborník abstrakt. 2016. ISBN 978-80-260-9730-3.
 49. MAREK, Filip, Zdeněk KALA a Vladimír PROCHÁZKA. Výsledky laproskopické ezofagokardiomyotomie s antirefluxní manžetou u achalázie jícnu. In XXVI. Petřivalského - Rapantovy dny Olomouc. 2016.
 50. 2015

 51. MAREK, Filip. Akutní indikace k operaci. In IBD pracovní dny, Hořovice 2015. 2015.
 52. SVATOŇ, Roman, Zdeněk KALA, Oldřich ROBEK a Filip MAREK. Chirurgická léčba divertikulitidy. In XX. Rožnovské gastroenterologické dny 2015. 2015.
 53. PENKA, Igor, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Jan HLAVSA, Filip MAREK a Tomáš ANDRAŠINA. Možnosti chirurgické léčby nádorů pankreatu. In XVII. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. 2015.
 54. MAREK, Filip. Ovlivňuje biologická léčba Crohnovy choroby chirurgické výsledky a komplikace? In XV. Bedrnův den, Hradec Králové. 2015.
 55. GROLICH, Tomáš, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Jitka KYCLOVÁ, Lukáš FROLA, Filip MAREK a Beáta HEMMELOVÁ. Transanální totální mezorektální excize-rok poté. In XXXIX. brněnské onkologické dny. 2015. ISSN 0862-495X.
 56. MAREK, Filip, Zdeněk KALA, Martina FARKAŠOVÁ a Tomáš GROLICH. Vliv biologické léčby na chirurgické komplikace u Crohnovy choroby. In XX. Rožnovské gastroenterologické dny 2015. 2015.
 57. 2014

 58. KALA, Zdeněk, Filip MAREK, Vlastimil VÁLEK a Daniel BARTUŠEK. Chirurgická léčba Crohnovy choroby. Vnitřní lékařství. Brno: Facta Medica, 2014, roč. 60, 7-8, s. 617-623. ISSN 0042-773X.
 59. HRIVNÁK, Radoslav, Filip MAREK, Jan HLAVSA, Igor PENKA a Zdeněk KALA. Laparoskopické řešení traumatického hemoperitonea. In Polytrauma a komplikace v chirurgické péči. VI. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství. 2014.
 60. MAREK, Filip, Zdeněk KALA, Igor PENKA, Vladimír ČAN, Oldřich ROBEK a Hana DUJSÍKOVÁ. Ovlivňuje biologická léčba Crohnovy choroby chirurgické výsledky a komplikace? In XXV. Petřivalského-Rapantovy dny. 2014.
 61. 2013

 62. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Barbara HRDLIČKOVÁ, Filip MAREK, Jiří DOLINA, Vladimír ŘIHÁK a Zdeněk KALA. Asociace polymorfizmů v genech pro interleukin-1 s gastroezofageální refluxní chorobou jícnu a jejími komplikacemi. In 19. konference českých a slovenských patofyziologů s mezinárodní účastí. 2013. ISBN 978-80-905337-3-8.
 63. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Barbara HRDLIČKOVÁ, Filip MAREK, Jiří DOLINA, Vladimír ŘIHÁK a Zdeněk KALA. Haplotypes of the IL-1 gene cluster are associated with gastroesophageal reflux disease and Barretts esophagus. Human Immunology. New York: Elsevier Science, 2013, roč. 74, č. 9, s. 1161-1169. ISSN 0198-8859. doi:10.1016/j.humimm.2013.06.026.
 64. MAREK, Filip. Kazuistika - část chirurgická. In Komplikace luminální Crohnovy nemoci. 2013.
 65. 2012

 66. MAREK, Filip, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Jiří DOLINA a Radek KROUPA. Achalázie jícnu - využití laparoskopického miniinstrumentária. In VII. mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie. 2012. ISBN 978-80-7471-007-0.
 67. 2011

 68. HRDLIČKOVÁ, Barbara, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Filip MAREK, Jiří DOLINA a Zdeněk KALA. Haplotypes of the IL-1 Gene Cluster are Associated With Gastroesophageal Reflux Disease and Barrett’s Esophagusin the Czech Population. 2011. ISSN 0192-0790.
 69. ROBEK, Oldřich, Filip MAREK, Igor PENKA a Zdeněk KALA. Chirurgické řešení komplikací divertikulózy jejuna. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká Lékařská Společnost JEP, 2011, roč. 90, č. 10, s. 584-586. ISSN 0035-9351.
 70. LINHARTOVÁ, Petra, Filip MAREK, Zdeněk KALA a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Interleukin-1 Gene Polymorphisms Associated with Reflux Oesophagitis in the Czech Population. In 15th International Congress of Mucosal Immunology. Paris, France. 2011.
 71. MAREK, Filip, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA, Jiří DOLINA a Tomáš PAVLÍK. Kvalita života po laparoskopické fundoplikaci v závislosti na předoperační symptomatologii. Rozhledy v chirurgii. 2011, roč. 90, č. 3, s. 166-171. ISSN 0035-9351.
 72. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA, Filip MAREK a Tomáš SVOBODA. Laparoskopická cholecystektomie a operace v bráničním hiátu pomocí 5 mm a 3 mm instrumentária. In Sborník abstrakt: 5. kongres chirugie jater, žlučových cest a pankreatu. 2011. ISBN 978-80-7177-039-8.
 73. PROCHÁZKA, Vladimír, Filip MAREK, Vlastimil VÁLEK, Markéta HERMANOVÁ a Zdeněk KALA. Spontaneous duodenal intramural haematoma imitating pancreatic pseudocyst. Acta Chirurgica Belgica. Belgie: Royal Belgian Society for Surgery, 2011, roč. 111, č. 4, s. 238-242. ISSN 0001-5458.
 74. MAREK, Filip, Zdeněk KALA, Petr KYSELA, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Igor PENKA a Jaroslav IVIČIČ. Vynucené operační revize u pacientů s KRK probíhající biologickou léčbou. In XIII. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. 2011.
 75. SVATOŇ, Roman, Petr KYSELA, Zdeněk KALA, Igor PENKA, Jan HLAVSA, Jaroslav IVIČIČ a Filip MAREK. Výsledky chirurgické léčby GIST. In XXXV. Brněnské onkologické dny. 2011.
 76. MAREK, Filip, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA, Jiří DOLINA a Zbyněk BORTLÍČEK. Změna kvality života po antirefluxní oeraci v závislosti na typu operačního výkonu. Miniinvazívna chirurgia a endoskopia. Bratislava: Marko BB, 2011, roč. 14, č. 3, s. 10-14. ISSN 1336-6572.
 77. 2010

 78. KALA, Zdeněk, Pavel WEBER, Beáta HEMMELOVÁ, Filip MAREK a Jan HLAVSA. Ampullary tumours (ampullomas) in the elderly - an interdisciplinary problem. The Indian journals of medical research. Indiie: Council Of Medical Research, 2010, roč. 97, č. 131, s. 418-421. ISSN 0971-5916.
 79. HRDLIČKOVÁ, Barbara, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Filip MAREK, Jiří DOLINA a Zdeněk KALA. Haplotypes of the IL-1 gene cluster are associated with gastroesophageal reeflux disease and Barrrett´s esophagus in the Czech population. In OESO 10th World congress, Boston, USA. 2010.
 80. PROCHÁZKA, Vladimír, Filip MAREK, Zdeněk KALA a Jiří DOLINA. Intraoperative oesophageal manometry with new calibration tube during the laparoscopic antireflux surgery. 2010. ISSN 1682-8631.
 81. JAKUBCOVÁ, Radka, Markéta VAVŘÍKOVÁ, Filip MAREK a Mojmír MOULIS. Maligní melanom tenkého střeva jako příčina subileózního stavu. Česká radiologie. Praha: Galén, 2010, roč. 64, č. 1, s. 64-68. ISSN 1210-7883.
 82. MAREK, Filip, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA, Radek KROUPA a Jiří DOLINA. Negative prognostic factors for postoperative dysphagia and quality of life after antireflux surgery. 2010. ISSN 1682-8631.
 83. KALA, Zdeněk, Jan HLAVSA, Vladimír PROCHÁZKA, Petr KYSELA, Filip MAREK a Roman SVATOŇ. Neuroendokrinní nádory pankratu-pohled chirurgia. Onkologie. Olomouc: Solen, s r.o., 2010, roč. 4, č. 6, s. 344-348. ISSN 1802-4475.
 84. KROUPA, Radek, Jiří DOLINA, Vladimír PROCHÁZKA, Jitka PROKEŠOVÁ, Zdeněk KALA, Filip MAREK a Aleš HEP. Prevalence of subtypes of achalasia on high resolution manometry and their prognostic value may differ regionally. In 18 th United European Gastroenterology Week, Barcelona, Spain. 2010. ISSN 0017-5749.
 85. MAREK, Filip, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA, Jiří DOLINA a Zbyněk BORTLÍČEK. Změna kvality života po antirefluxní operaci v závislosti na typu operačního výkonu. Miniinvazívna chirurgia a endoskopia chirurgia súčasnosti. Banská Bystrica, 2010, roč. 14, č. 3, s. 10-14. ISSN 1336-6572.
 86. 2009

 87. KYSELA, Petr, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Filip MAREK, Jiří DOLINA a Radek KROUPA. A new device to monitor the intraoperative lower oesophageal sphincter pressure during the laparoscopic antireflux surgery-the feasibility study. Endoscopy. 2009, roč. 41, Suppl 1, s. A281, 2 s. ISSN 0013-726X.
 88. KYSELA, Petr, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Filip MAREK, Jiří DOLINA a Radek KROUPA. A new device to monitor the intraoperative lower oesophageal sphincter pressure during the laparoscopic antireflux surgery-the feasibility study. Gut. 2009, roč. 58, Soppl II, s. A281, 2 s. ISSN 0017-5749.
 89. KALA, Zdeněk, P. WEBER, Filip MAREK, H. MELUZÍNOVÁ, Jiří DOLINA, Radek KROUPA a Aleš HEP. Achalasia- which methods of treatment to choose for senior patients? Z Gerontol Geriatr. 2009, roč. 42, č. 5, s. 408-411. ISSN 0948-6704.
 90. KALA, Zdeněk, Pavel WEBER, Filip MAREK, Vladimír PROCHÁZKA, Hana MELUZÍNOVÁ, Jiří DOLINA, Radek KROUPA a Aleš HEP. Achalasia-Which method of treatment to choose for senior patients? Z Gerontol Geriat. 2009, roč. 42, č. 5, s. 408-411. ISSN 0948-6704.
 91. 2008

 92. PROCHÁZKA, Vladimír, Filip MAREK, Radek KROUPA a Zdeněk KALA. Bad Response to Medical Therapy and Atypical Symptoms are Negative Prognostic Factors for Postoperative Dysphagia After Antireflux Surgery. Journal of clinical Gastroenterology. 2008, roč. 42, č. 4, s. 19-22. ISSN 0192-0790.
 93. KALA, Zdeněk, Filip MAREK, Vladimír PROCHÁZKA, Jiří DOLINA a Radek KROUPA. Efficacy of antireflux cuff after laparoscopic Heller myotomy in the treatment of achalasia. Gut. 2008, roč. 57, Suppl 2, s. 238-239. ISSN 0017-5749.
 94. DOLINA, Jiří, Zdeněk KALA, Jitka PROKEŠOVÁ, Vladimír PROCHÁZKA, Filip MAREK, Radek KROUPA, Aleš HEP a Zuzana MATYÁŠOVÁ. High-resolution jícnová manometrie: první zkušenosti s novou vyšetřovací metodou. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. 2008, roč. 62, Suppl 3, s. 10-11. ISSN 1213-323X.
 95. DOLINA, Jiří, Zdeněk KALA, Jitka PROKEŠOVÁ, Vladimír PROCHÁZKA, Filip MAREK, Radek KROUPA, Aleš HEP a Zuzana MATYÁŠOVÁ. High-resolution jícnová manometrie: první zkušenosti s novou vyšetřovací metodou. In Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. 2008. ISSN 1213-323X.
 96. GARAJOVÁ, Barbora, Filip MAREK a Petr KYSELA. Komplikované pooperační období po nízké resekci rekta u diabetika - lze mu předejít? In II. česko-slovenský kongres intenzivní medicíny a XIII.Minářovy dny. 2008. ISBN 978-80-7177-004-6.
 97. MAREK, Filip, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Tomáš SVOBODA, Jiří DOLINA a Radek KROUPA. Kvalita života pacientů po laparoskopických kardiomyotomiích se současnou antirefluxní manžetou. Společné suplementum časipisů Hojení ran a Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. Praha: GEUM, 2008, č. 2, s. 27-28. ISSN 1802-6400.
 98. PROCHÁZKA, Vladimír, Filip MAREK, Radek KROUPA, Jiří DOLINA a Zdeněk KALA. Negative prognostic factors for portoperative dysphagia after antireflux surgery. Hepato-gastroenterology. 2008, roč. 55, Suppl 1, s. 207-208. ISSN 0172-6390.
 99. DOLINA, Jiří, Zdeněk KALA, Aleš HEP, Jitka PROKEŠOVÁ, Vladimír PROCHÁZKA, Radek KROUPA a Filip MAREK. Přínos 24hodinové multikanálové intraluminální impedance a ph.metrie jícnu v diagnostice RCHJ. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. 2008, roč. 62, Suppl 3, s. 9-10. ISSN 1213-323X.
 100. PENKA, Igor, Zdeněk KALA, Zdeněk ŠILHART, Roman ŠEFR, Martin ONDRÁK, Barbora GARAJOVÁ a Filip MAREK. Případy prudkého krvácení u onkologicky nemocných se solidními nádory malé pánve. In Edukační sborník. XXXII. Brněnské onkologické dny. 1. vyd. Brno, 2008. s. 165-166. ISBN 978-80-86793-11-5.
 101. MAREK, Filip, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Jiří DOLINA a Radek KROUPA. Results of Surgical Laparoscopic Treatment of Achalasia in the Czech Republic. Journal of clinical gastroenterology. Norwalk, 2008, roč. 42, č. 4, s. 25-26. ISSN 0192-0790.
 102. KALA, Zdeněk, Pavel WEBER, Vladimír PROCHÁZKA, Jiří DOLINA, Petr KYSELA a Filip MAREK. Tailored antireflux surgery. The Journal of Nutrition, Health and Aging. 2008, roč. 12, č. 9, s. 678-680. ISSN 1279-7707.
 103. 2007

 104. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA, Radek KROUPA a Filip MAREK. Dysfagie po laparoskopických fundoplikacích. In Miniinvazivní chirurgie u benigních diagnóz. Sborník přednášek. Ostrava: Ostravská univerzita, 2007. s. 12. ISBN 978-80-7368-332-0.
 105. KALA, Zdeněk, Filip MAREK a Jiří DOLINA. Myotomie de Heller: Traitement chirurgical de l' achalasie en Rébublique Tchéque. Le journal de Coelio-chirurgie. Valence: S.R.E.C.Diffusion, 2007, roč. 63, č. 9, s. 40-43. ISSN 1167-8224.
 106. KALA, Zdeněk, Jiří DOLINA, Filip MAREK a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Polymorphisms of glutathione S-transferase (GST) M1, T1, and P1 in patients with reflux esophagitis and Barretts esophagus. J Hum Genet. Springer, 2007, roč. 52, č. 6, s. 527-534. ISSN 1434-5161.
 107. MAREK, Filip, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Jiří DOLINA a Radek KROUPA. Results of Surgical Laparoscopic Treatment od Achalasia. In Sborník XXX. endokrinologické dny. Ostrava: Ostravská univerzita, 2007. s. 44.
 108. 2006

 109. KALA, Zdeněk, Vladimír PROCHÁZKA, Filip MAREK, Jiří DOLINA, Aleš HEP a KROUPA. Laparoskopická Hellerova operace. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2006, roč. 85, č. 7, s. 357-360. ISSN 0035-9351.
 110. MAREK, Filip, Zdeněk KALA, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Jiří DOLINA. Polymorphismus of glutathione S-transferases in gastrophageal reflux disease. In Supplement to Journal of Clinical Gastroenterology. Avignon, 2006. s. 200.
 111. 2005

 112. NEUMANN, Aleš, Petr NÁDENÍČEK a Filip MAREK. kazuistika: HCC a ultrazvukové vyšetření s kontrastní látkou. In XII. Konference mladých lékařů. 2005.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 13. 8. 2022 12:23