Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. PILNÁ, Barbora a Karolína SKORKOVSKÁ. The effect of smoking on the corneal endothelium. In European Academy of Optometry and Optics in Poznan. 2023.
  2. PILNÁ, Barbora a Karolína SKORKOVSKÁ. Vliv kouření na endotel rohovky. In 14. ročník celostátní studentské konference optometrie a ortoptiky s mezinárodní účastí. 2023.
  3. PILNÁ, Barbora a Karolína SKORKOVSKÁ. Vliv kouření na endotell rohovky. In IX. ročník Studentské vědecké konference ZSF JU. 2023. ISBN 978-80-7694-043-7.

  2022

  1. KOLAR, Radim, Tomas VICAR, Jan ODSTRCILIK, Eva VALTEROVA, Karolína SKORKOVSKÁ, Martin KRALIK a Ralf-Peter TORNOW. Multispectral retinal video-ophthalmoscope with fiber optic illumination. Journal of biophotonics. Weinheim: Wiley-VCH, 2022, roč. 15, č. 9, s. 1-12. ISSN 1864-063X. doi:10.1002/jbio.202200094.

  2021

  1. PEPRNÍKOVÁ, Sandra, Karolína SKORKOVSKÁ a Petr KVĚTON. Short-wavelength automated perimetry in diabetic patients without retinopathy. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2021, roč. 77, č. 5, s. 250-254. ISSN 1211-9059.

  2020

  1. SKORKOVSKÁ, Karolína, Pavel BENEŠ a Petr VESELÝ. Jak vidí naše oči. Svatoanenské listy. Brno: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, 2020. ISSN 1805-7950.
  2. BENEŠ, Pavel, Karolína SKORKOVSKÁ, Petr VESELÝ, Lucie BENEŠOVÁ a Eliška HOLOUBKOVÁ. Jak vidí naše oči - Mjuni na LF MU Brno. Česká oční optika. Expo Data s.r.o., 2020. ISSN 1211-233X.

  2017

  1. SKORKOVSKÁ, Karolína. Homonymous Visual Field Defects. 1st. ed. Cham: Springer International Publishing, 2017. 180 s. ISBN 978-3-319-52282-1. doi:10.1007/978-3-319-52284-5.
  2. MAEDA, F., C. KELBSCH, T. STRASSER, Karolína SKORKOVSKÁ, T. PETERS, B. WILHELM a H. WILHELM. Chromatic pupillography in hemianopia patients with homonymous visual field defects. Graefes Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology. New York: Springer, 2017, roč. 255, č. 9, s. 1837-1842. ISSN 0721-832X. doi:10.1007/s00417-017-3721-y.
  3. PAIL, Martin, Sabina GOLDEMUNDOVÁ, Karolína SKORKOVSKÁ a Milan BRÁZDIL. Neurological and Neuropsychological Investigation in Patients with Homonymous Visual Field Defects. In Karolína Skorkovská. Homonymous Visual Field Defects. 1st ed. Cham: Springer International Publishing, 2017. s. 145-160. ISBN 978-3-319-52282-1. doi:10.1007/978-3-319-52284-5.
  4. SKORKOVSKÁ, Karolína, Barbara WILHELM a Helmut WILHELM. Pupillary Disorders in Homonymous Visual Field Defects. In Karolína Skorkovská. Homonymous Visual Field Defects. 1st. ed. Cham: Springer International Publishing, 2017. s. 107-119. ISBN 978-3-319-52282-1.

  2016

  1. SKORKOVSKÁ, Karolína. Farmakologické testy u Hornerova syndromu. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 72, č. 2, s. 39-43. ISSN 1211-9059.
  2. SKORKOVSKÁ, Karolína a Susanne BINDER. Macular hole treated by the inverted internal limiting membrane flap technique: case report. SPEKTRUM DER AUGENHEILKUNDE. NEW YORK: SPRINGER, 2016, roč. 30, č. 3, s. 138-141. ISSN 0930-4282. doi:10.1007/s00717-016-0298-5.
  3. PAŠOVÁ, Petra a Karolína SKORKOVSKÁ. Vliv operace katarakty na měření tloušťky sítnice a vrstvy nervových vláken pomocí optické koherentní tomografie a na reprodukovatelnost optické koherentní tomografie. Česká a slovenská oftalmologie. Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 2016, č. 2, s. 20-26. ISSN 1211-9059.

  2015

  1. SKORKOVSKÁ, Karolína. Diagnostika Hornerova syndromu. In XXIII. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP. 2015. ISBN 978-80-906205-0-6.
  2. SKORKOVSKÁ, Karolína. Perimetrie. První. Praha: Grada, 2015. 112 s. ISBN 978-80-247-5282-2.
  3. PAŠOVÁ, Petra a Karolína SKORKOVSKÁ. Vliv operace katarakty na reprodukovatelnost OCT vyšetření. In XXIII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP. 2015. ISBN 978-80-906205-0-6.
  4. SKORKOVSKÁ, Karolína a Šárka SKORKOVSKÁ. Vnitřně fotosenzitivní gangliové buňky sítnice. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 71, č. 3, s. 144-149. ISSN 1211-9059.

  2014

  1. SKORKOVSKÁ, Karolína, Helmut WILHELM, Holger LÜDTKE, Barbara WILHELM a Anne KURTENBACH. Investigation of summation mechanisms in the pupillomotor system. Graefes Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology. New York: Springer, 2014, roč. 252, č. 7, s. 1155-1160. ISSN 0721-832X. doi:10.1007/s00417-014-2677-4.
  2. SKORKOVSKÁ, Karolína, F. MAEDA, C. KELBSCH, T. PETERS, B. WILHELM a H. WILHELM. Pupilární reakce na barevné podněty. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2014, roč. 77, č. 3, s. 334-338. ISSN 1210-7859.

  2012

  1. SKORKOVSKÁ, Karolína a Ulrich SCHIEFER. Aktueller Stand der pupillenbasierten Diagnostik der glaukomatösen Optikusneuropathie. Ophthalmologe. Německo: Springer-Verlag, 2012, roč. 109, s. 351-357, 6 s. ISSN 0941-293X. doi:10.1007/s00347-012-2547-6.
  2. SKORKOVSKÁ, Karolína a Aurélia KOLLOVÁ. Meningeomy pochev zrakového nervu - přehled současných léčebných možností. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2012, roč. 75/108, č. 4, s. 420-425, 5 s. ISSN 1210-7859.
  3. PAŠOVÁ, Petra, Karolína SKORKOVSKÁ a Jaroslav MICHÁLEK. Srovnání měření tloušťky a zakřivení rohovky pomocí Scheimpflugovy kamery, laserové interferometrie, automatické keratometrie a ultrazvukové pachymetrie. Čes. a slov. Oftal. Praha: ČLS J. Ev. Purkyně, 2012, roč. 68, č. 3, s. 116-119. ISSN 1211-9059.

  2011

  1. SKORKOVSKÁ, Karolína, H. WILHELM, H. LÜDTKE a B. WILHELM. Relativer afferenter Pupillendefekt bei Glaukom. Klinische Monatsblatter fur Augenheilkunde. 2011, roč. 228, č. 11, s. 979-983. ISSN 0023-2165. doi:10.1055/s-0031-1273356.
  2. CESNEKOVÁ, Terézia, T. JUREČKA, Karolína SKORKOVSKÁ, M. TESAŘOVÁ, H. HANSIKOVÁ, L. WENCHICH, J. ZÁMEČNÍK a J. ZEMAN. Rohovková ulcerace po operaci ptózy u pacienta s Kearns-Sayreovým syndromem. Česká a slovenská oftalmologie. 2011, roč. 67, č. 4, s. 133-135. ISSN 1211-9059.
  3. CESNEKOVÁ, Terézia, Karolína SKORKOVSKÁ, Sylvie PETROVÁ a Sabina ČERMÁKOVÁ. Zrakové funkce a kvalita života u pacientů s keratokonem. Česká a slovenská oftalmologie. 2011, roč. 67, č. 2, s. 51-54. ISSN 1211-9059.

  2009

  1. SKORKOVSKÁ, Karolína. Afferent pupillary disorders in postchiasmal lesions of the visual pathway. Klin Mongl Augenheilkd. 2009.
  2. SKORKOVSKÁ, Karolína. How sensitive is pupil campimetry in hemifield loss? Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2009.
  3. SKORKOVSKÁ, Karolína, Terézia CESNEKOVÁ a Šárka SKORKOVSKÁ. Informovanost a kvalita pacientů s glaukomem. Česká a slovenská oftalmologie. 2009. ISSN 1211-9059.
  4. SKORKOVSKÁ, Karolína. Pupil campimetry in patients with retinitis pigmentosa and functional visual field loss. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2009.

  2008

  1. SKORKOVSKÁ, Karolína. [Comparison of intraocular pressure lowering efficacy of bimatoprost / timolol fixed combination and other glaucoma medications in the treatment of glaucoma]. Cesk Slov Oftalmol. 2008, roč. 64, č. 4, s. 144-148, 4 s.

  2005

  1. SKORKOVSKÁ, Karol, Šárka SKORKOVSKÁ, Jaroslav MICHÁLEK a Jarmila KOČÍ. Vliv věku, pohlaví, refrakce, keratomie a plochy terče na topografické parametry terče zrakového nervu. Česká a Slovenská oftalmologie. Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2005, ročník 61, č. 4, s. 235-252, 8 s. ISSN 1211-9059.

  2004

  1. SKORKOVSKÁ, Karol, Šárka SKORKOVSKÁ, Jaroslav MICHÁLEK, Jarmila KOČÍ a Svatopluk SYNEK. Strukturální analýza terče zrakového nervu zdravých očí a očí s glaukomem. Česká a Slovenská oftalmologie. Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2004, ročník 60, č. 6, s. 400-408, 8 s. ISSN 1211-9059.
  2. SKORKOVSKÁ, Karol, Šárka SKORKOVSKÁ, Jaroslav MICHÁLEK, Jarmila KOČÍ a Svatopluk SYNEK. Strukturální analýza terče zrakového nervu zdravých očí a očí s glaukomem. Česká a Slovenská oftalmologie. Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2004, ročník 60, č. 6, s. 400-408, 8 s. ISSN 1211-9059.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 9. 12. 2023 03:36