Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. STEBEL, Roman a Petr HUSA. Výrazná jaterní léze v rámci MIS-A s rozvojem po covidu-19. In XLIX. májové hepatologické dny 2022. 2022.
 2. 2021

 3. ZELENÁ, Hana, Jana KLEINEROVÁ, Silvie ŠIKUTOVÁ, Petra STRAKOVÁ, Hana KOCOURKOVÁ, Roman STEBEL, Petr HUSA, Petr HUSA, Eva TESAŘOVÁ, Hana LEJDAROVÁ, Oldřich ŠEBESTA, Peter JURÁŠ, Renata CIUPEK, Jakub MRÁZEK a Ivo RUDOLF. First Autochthonous West Nile Lineage 2 and Usutu Virus Infections in Humans, July to October 2018, Czech Republic. Pathogens. Basel: MDPI, 2021, roč. 10, č. 6, s. 1-11. ISSN 2076-0817. doi:10.3390/pathogens10060651.
 4. SAYDAM, FN., H. ERDEM, H. ANKARALI, MEEA RAMADAN, NM. EL-SAYED, R. CIVLJAK, N. PSHENICHNAYA, RV. MOROTI, F. M. MAHMUODABAD, A. V. MADUKA, A. MAHBOOB, P. H. P. KUMARI, Roman STEBEL, R. CERNAT, Lenka FAŠANEKOVÁ, S. UYSAL, M. TASBAKAN, J. ARAPOVIC, D. I. MAGDALENA, K. ANGAMUTHU, N. GHANEM-ZOUBI, M. MERIC-KOC, Y. RUCH, A. MARINO, A. SADYKOVA, A. BATIREL, E. A. KHAN, S. KULZHANOVA, S. AL-MOGHAZI, R. YEGEMBERDIYEVA, E. NICASTRI, N. PANDAK, N. AKHTAR, S. OZER-BALIN, A. CASCIO, M. DIMZOVA, H. EVREN, E. PUCA, A. TOKAYEVA, M. VECCHI, I. BOZKURT, M. DOGAN, N. DIRANI, A. DUISENOVA, M. A. KHAN, S. KOTSEV, Z. OBRADOVIC, R. F. DEL VECCHIO, F. ALMAJID, A. BARAC, G. DRAGOVAC, M. PISHMISHEVA-PELEVA, M. T. RAHMAN, T. RAHMAN, M. LE MARECHAL, Y. CAG, A. IKRAM a A. J. RODRIGUEZ-MORALES. Vector-borne and zoonotic infections and their relationships with regional and socioeconomic statuses: An ID-IRI survey in 24 countries of Europe, Africa and Asia. Travel Medicine and Infectious Disease. Oxford: Elsevier, 2021, roč. 44, Nov-Dec 2021, s. 1-8. ISSN 1477-8939. doi:10.1016/j.tmaid.2021.102174.
 5. STEBEL, Roman a Lenka VOJTILOVÁ. Vývoj léčebných postupů u recidivující klostridiové kolitidy - 10 let transplantace střevní mikrobioty v klinické praxi. In 6. ročník klostridiového dne. 2021.
 6. 2020

 7. STEBEL, Roman, Lenka VOJTILOVÁ a Petr HUSA. Aktuality v léčbě a prevenci klostridiové kolitidy. Vnitřní lékařství. Olomouc: Solen, s. r. o., 2020, roč. 66, č. 2, s. "e24"-"e28", 5 s. ISSN 0042-773X.
 8. STEBEL, Roman, Lenka VOJTILOVÁ, Radek SVAČINKA a Petr HUSA. Faecal microbiota transplantation in the treatment of Clostridioides difficile infection. Human Microbiome Journal. Elsevier Ltd., 2020, roč. 16, č. 1, s. 100070-100074. ISSN 2452-2317. doi:10.1016/j.humic.2020.100070.
 9. HUSA, Petr, Lenka KRBKOVÁ, Svatava SNOPKOVÁ, Václav MUSIL, Lukáš HOMOLA, Roman STEBEL, Lenka VOJTILOVÁ, Matúš MIHALČIN, Petr HUSA, Kateřina HAVLÍČKOVÁ, Miriam MALÁ, Evelína KOVÁCSOVÁ a Peter MIKOLÁŠEK. Infectious Diseases. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2020. 180 s. ISBN 978-80-210-9729-2.
 10. HUSA, Petr, Lenka KRBKOVÁ, Svatava SNOPKOVÁ, Václav MUSIL, Lukáš HOMOLA, Roman STEBEL, Lenka VOJTILOVÁ, Matúš MIHALČIN, Petr HUSA, Kateřina HAVLÍČKOVÁ, Miriam MALÁ, Evelína KOVÁCSOVÁ a Peter MIKOLÁŠEK. Infectious Diseases. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2020. 179 s. ISBN 978-80-210-9729-2.
 11. STEBEL, Roman, Lenka VOJTILOVÁ a Petr HUSA. Transplantace střevní mikrobioty - historie, současnost a budoucnost. Gastroenterologie a hepatologie. Praha: Ambit Media a.s., 2020, roč. 74, č. 1, s. 54-61. ISSN 1804-7874. doi:10.14735/amgh202054.
 12. 2019

 13. STEBEL, Roman, Lenka VOJTILOVÁ a Petr HUSA. Fekální bakterioterapie v léčbě infekcí Clostridium difficile na Klinice infekčních chorob Fakultní nemocnice Brno - výsledky a praktické zkušenosti. In 5. ročník Klostridiového dne - mezioborový seminář. 2019.
 14. STEBEL, Roman, Lenka VOJTILOVÁ a Petr HUSA. Fekální bakterioterapie v léčbě klostridiové kolitidy. In XXVI. kongres České internistické společnosti ČLS JEP. 2019.
 15. STEBEL, Roman, Lenka VOJTILOVÁ a Petr HUSA. Fekální bakterioterapie v léčbě klostridiové kolitidy - výsledky a praktické zkušenosti. In XXIII. Slovensko-český kongres o infekčných chorobách. 2019. ISBN 978-80-8152-739-5.
 16. JANALÍKOVÁ, Lucie, Roman STEBEL, Michaela FREIBERGEROVÁ, Natália HOLTÁNOVÁ, Dagmar MINAŘÍKOVÁ a Petr HUSA. Hemolyticko-uremický syndrom u pacienta po návratu z Maroka – kazuistika. In XXIII. Slovensko-český kongres o infekčných chorobách. 2019. ISBN 978-80-8152-739-5.
 17. HUSA, Petr, Roman STEBEL a Matúš MIHALČIN. Hepatitida C - epidemiologie, klinické projevy, terénní screening a léčba. In Eliminace virové hepatitidy C mezi uživateli drog (cyklus seminářů). 2019.
 18. HUSA, Petr, Lenka KRBKOVÁ, Svatava SNOPKOVÁ, Matúš MIHALČIN, Václav MUSIL, Lukáš HOMOLA, Petr HUSA, Roman STEBEL, Zlatava JIRSENSKÁ, Lenka VOJTILOVÁ, Kateřina HAVLÍČKOVÁ, Miriam MALÁ, Evelína KOVÁCSOVÁ a Peter MIKOLÁŠEK. Infekční lékařství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9438-3.
 19. HUSA, Petr, Lenka KRBKOVÁ, Svatava SNOPKOVÁ, Matúš MIHALČIN, Václav MUSIL, Lukáš HOMOLA, Petr HUSA, Roman STEBEL, Zlatava JIRSENSKÁ, Lenka VOJTILOVÁ, Kateřina HAVLÍČKOVÁ, Miriam MALÁ, Evelína KOVÁCSOVÁ a Peter MIKOLÁŠEK. Infekční lékařství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9438-3.
 20. STEBEL, Roman. Novinky v diagnostice, léčbě a prevenci klostridiové kolitidy. In Akademie České hepatologické společnosti ČLS JEP 2019 blok 5. 2019.
 21. HUSA, Petr, Roman STEBEL a Matúš MIHALČIN. Projekt „Podané ruce“ – terénní screening virové hepatitidy C a dalších infekčních onemocnění. In XLVII. Májové hepatologické dny. 2019.
 22. HUSA, Petr, Roman STEBEL a Matúš MIHALČIN. Terénní screening a léčba hepatitidy C. In Akademie České hepatologické společnosti ČLK JEP - blok B5. 2019.
 23. 2018

 24. STEBEL, Roman, Lenka VOJTILOVÁ, Michaela FREIBERGEROVÁ a Petr HUSA. Fecal bacteriotherapy in the treatment of recurrent Clostridium difficile infection. In 28th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. 2018.
 25. STEBEL, Roman, Radek SVAČINKA, Lenka VOJTILOVÁ, Michaela FREIBERGEROVÁ a Petr HUSA. Fekální bakterioterapie v léčbě klostridiové kolitidy. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2018, roč. 67, č. 3, s. 104-109. ISSN 1210-7913.
 26. SADLOŇOVÁ, Mária, Roman STEBEL, Petr HUSA, Viktor AGALAREV, Jaroslav DUBA, Filip ČERNOCH, Alica HOKYNOVÁ, Lucie NÁRTOVÁ a Jakub HOLOUBEK. Nekrotizující fasciitida po aplikaci intramuskulární injekce - kazuistika. In XXII. česko - slovenský kongres o infekčních nemocech. 2018.
 27. STEBEL, Roman, Lenka VOJTILOVÁ, Michaela FREIBERGEROVÁ a Petr HUSA. Novinky v léčbě a prevenci kolitidy vyvolané Clostridium difficile. In XXV. kongres České internistické společnosti ČLS JEP. 2018.
 28. HABÁNOVÁ, Michaela, Lenka VOJTILOVÁ, Roman STEBEL, Radana PAŘÍZKOVÁ a Petr HUSA. Plicní forma histoplasmózy u imunokompromitované pacientky - kazuistika. In XXII. česko - slovenský kongres o infekčních nemocech. 2018.
 29. STEBEL, Roman. Primární a sekundární prevence šíření klostridiové kolitidy v praxi – pohled infektologa. In Klostridiový den - 4. ročník. 2018.
 30. STEBEL, Roman, Martina PÝCHOVÁ, Michaela FREIBERGEROVÁ, Radana PAŘÍZKOVÁ, Hana ZELENÁ a Petr HUSA. První dokumentovaný případ japonské encefalitidy importované do České republiky. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2018, roč. 81, č. 5, s. 593-595. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2018593.
 31. PÝCHOVÁ, Martina, Michaela FREIBERGEROVÁ, Roman STEBEL, Radana PAŘÍZKOVÁ, Hana ZELENÁ a Petr HUSA. První dokumentovaný případ japonské encefalitidy importované do České republiky - kazuistika. In XXII. česko - slovenský kongres o infekčních nemocech. 2018.
 32. STEBEL, Roman, Martina PÝCHOVÁ, Michaela FREIBERGEROVÁ a Radana PAŘÍZKOVÁ. První dokumentovaný případ japonské encefalitidy importované do ČR. In Tropická a cestovní medicína - seminář. 2018.
 33. VOJTILOVÁ, Lenka, Michaela FREIBERGEROVÁ, Radek SVAČINKA, Roman STEBEL, Tomáš GERGEL a Petr HUSA. Zkušenosti s léčbou rekurentní klostridiové kolitidy. In XXII. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech. 2018.
 34. 2017

 35. STEBEL, Roman. Aktuální možnosti léčby kolitidy, vyvolané Clostridium difficile. ZN plus: příloha Zdravotnických novin. Praha: A11 s.r.o., 2017, roč. 66, č. 26. ISSN 2533-3968.
 36. STEBEL, Roman, Radek SVAČINKA, Hana KOCOURKOVÁ, Lenka VOJTILOVÁ, Michaela FREIBERGEROVÁ a Petr HUSA. Fekální bakterioterapie v léčbě rekurentní kolitidy vyvolané Clostridium difficile. In XXI. slovensko-český kongres o infekčných chorobách. 2017. ISSN 1335-8359.
 37. ERDEM, Hakan, A. INAN, E. GUVEN, S. HARGREAVES, L. LARSEN, G. SHEHATA, Eva PERNICOVÁ, E. KHAN, Lenka BAŠTÁKOVÁ, S. NAMANI, A. HARXHI, T. ROGANOVIC, B. LAKATOS, S. UYSAL, O. R. SIPAHI, A. CRISAN, E. MIFTODE, Roman STEBEL, B. JEGOROVIC, Z. FEHER, C. JEKKEL, N. PANDAK, A. MORAVVEJI, H. YILMAZ, A. KHALIFA, U. MUSABAK, S. YILMAZ, A. JOUHAR, N. OZTOPRAK, X. ARGEMI, M. BALDEYROU, G. BELLAUD, R. V. MOROTI, R. HASBUN, L. SALAZAR, R. TEKIN, A. CANESTRI, L. CALKIC, L. PRATICO, F. YILMAZ-KARADAG, L. SANTOS, A. PINTO, F. KAPTAN, P. BOSSI, J. ARON, A. DUISSENOVA, G. SHOPAYEVA, B. UTAGANOV, S. GRGIC, G. ERSOZ, A. K. L. WU, K. C. LUNG, A. BRUZSA, L. B. RADIC, H. KAHRAMAN, M. MOMEN-HERAVI, S. KULZHANOVA, F. RIGO, M. KONKAYEVA, Z. SMAGULOVA, T. TANG, P. CHAN, S. AHMETAGIC, H. POROBIC-JAHIC, F. MORADI, S. KAYA, Y. CAG, A. BOHR, C. ARTUK, I. CELIK, M. AMSILLI, H. C. GUL, A. CASCIO, M. LANZAFAME a M. NASSAR. The burden and epidemiology of community-acquired central nervous system infections: a multinational study. European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases. New York: Springer, 2017, roč. 36, č. 9, s. 1595-1611. ISSN 0934-9723. doi:10.1007/s10096-017-2973-0.
 38. RUNDESOVÁ, Zuzana, Roman STEBEL a Petr HUSA. Virová hepatitida A v terénu preexistujícího jaterního onemocnění s mykotickou superinfekcí s fatálním průběhem. In XXI. slovensko-český kongres o infekčných chorobách. 2017. ISSN 1335-8359.
 39. 2014

 40. STEBEL, Roman a Petr HUSA. Diferenciální diagnostika eosinofilie - komplexním přístupem k diagnóze vzácného onemocnění. In XVIII. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech. 2014. ISBN 978-80-7177-971-1.
 41. 2013

 42. STEBEL, Roman. Herpetické infekce u imunosuprimovaných pacientů - kazuistiky pro praxi. In Konferenční sborník XX. ročníku Konference mladých lékařů 2013. 1. vyd. Brno: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, 2013. s. 34. ISSN 1805-7977.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 6. 2022 03:37