Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. DELALANDE, Hana. Analýza potřeb studentů odborného francouzského jazyka v přípravě na pracovní stáže ve Francii. CASALC Review. Brno, 2020, roč. 10, č. 1, s. 139-149. ISSN 2694-9288.
 2. DELALANDE, Hana. Contre les stéréotypes et les clichés envers le français au collège et au lycée. In Další vzdělávání učitelů francouzského jazyka. 2020.
 3. DELALANDE, Hana. Étudiants-stagiaires tcheques en stage professionnel en France: analyse des besoins de développement de la compétence interculturelle. In CERCLES: Language Centres at a Crossroads: Open Directions for New Generations of Learners. 2020.
 4. BAKEŠOVÁ, Václava a Hana DELALANDE. Francouzština v českém vzdělávacím systému a současný stav jejího uplatnění u nás. In Krok. Kulturní Revue Olomouckého kraje. 1. vyd. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, 2020. s. 8-11. ISSN 1214-6420.
 5. DELALANDE, Hana a Marie ČERVENKOVÁ. La langue française et le marché du travail en République tchèque. Praha: Bulletin SUF, 2020. s. 26-29. ISSN 2464-6474.
 6. DELALANDE, Hana. L’enseignant et l’analyse des besoins de ses apprenants : le cas du français de spécialité. Romanistica Comeniana. Bratislava: Katedra romanistiky FF UK v Bratislavě, 2020, roč. 3, č. 2, s. 103-115. ISSN 2585-8483.
 7. ČERVENKOVÁ, Marie a Hana DELALANDE. Les étudiants tchèques et slovaques en mobilité internationale : différentes interactions en Erasmus. In Language Centres at a Crossroads: Open Directions for New Generations of Learners. 2020.
 8. DELALANDE, Hana. Rozvoj interkulturní komunikační kompetence v odborné francouzštině – dílčí výsledky výzkumu. In Učení a vyučování cizím jazykům ve výzkumu. 2020.
 9. 2019

 10. BAKEŠOVÁ, Václava a Hana DELALANDE. A la recherche des élèves et des étudiants. In Bulletin SUF. 1. vyd. Praha: Sdružení učitelů francouzštiny, 2019. s. 34-35. N° 97. ISSN 2464-6474.
 11. DELALANDE, Hana. Analýza potřeb studentů odborného francouzského jazyka - příklad studentů oboru MFTAP. In Mezinárodní konference Výuka ekonomického jazyka na vysokých školách. 2019.
 12. DELALANDE, Hana. Interkulturní komunikační kompetence v odborné francouzštině - vybrané výsledky pilotního šetření. In Věra Janíková, Světlana Hanušová (eds.). Výzkum v didaktice cizích jazyků II. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 113-135. ISBN 978-80-210-9546-5.
 13. DELALANDE, Hana. Kam s francouzštinou po maturitě? Boskovice, 2019.
 14. DELALANDE, Hana. La compétence interculturelle dans le français de spécialité. In Colloque international Le prévisible et l'imprévisible. Perspectives linguistiques, culturelles et didactiques. 2019.
 15. DELALANDE, Hana. L’enseignant et l’analyse des besoins de ses apprenants – le cas du français de spécialité. In 23 e École Doctorale Francophone des Pays de Visegrád - Entre tradition et innovation dans les Études françaises en Europe centrale. 2019.
 16. DELALANDE, Hana. Možnosti studia s francouzštinou na MU. Ostrava, 2019.
 17. DELALANDE, Hana. Prezentace studijního programu Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost. Olomouc, 2019.
 18. DELALANDE, Hana. Prezentace studijních programů KFJ PdF MU. Přerov, 2019.
 19. DELALANDE, Hana. Problematika rozvoje interkulturní komunikační kompetence v odborné francouzštině - přehled výsledků pilotního výzkumu. In Konference studentů doktorského studijního oboru Didaktika cizího jazyka: Výzkum učení a vyučování cizím jazykům. 2019.
 20. ČERVENKOVÁ, Marie a Hana DELALANDE. Příprava studentů ekonomických oborů na Erasmus pobyt ve Francii: analýza potřeb (poster). In Výuka ekonomického jazyka na vysokých školách. 2019.
 21. DELALANDE, Hana. Specifika rozvoje IKK ve výuce odborné francouzštiny v kontextu přípravy na pracovní stáž ve Francii. In Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků III. 2019.
 22. 2018

 23. DELALANDE, Hana. Compétence interculturelle dans le français de spécialité. In 4th Interdisciplinary Seminare. Romance studies: research methods in literature, textual criticism and linguistics. 2018.
 24. DELALANDE, Hana. Formation continue des enseignants du FLE: Enseigner culture autrement. 2018.
 25. DELALANDE, Hana. Interkulturní komunikační kompetence v evropských a českých dokumentech a příručkách. In Alice Tihelková, Ivona Mišterová, Diana Matviyuková. Jazykový a kulturní prostor v proměnách 21. století. Plzeň: Západočeská univerzita, 2018. s. 175-187. ISBN 978-80-261-0834-4.
 26. DELALANDE, Hana. Interkulturní komunikační kompetence v odborném cizím jazyce - přehledová studie. In Věra Janíková, Svělana Hanušová (eds.). Výzkum v didaktice cizích jazyků. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 114-132. ISBN 978-80-210-9230-3.
 27. DELALANDE, Hana. Interkulturní komunikační kompetence ve strategických a kurikulárních dokumentech. In ProfiLingua 2018. Jazykový a kulturní prostor v proměnách 21. století. 2018.
 28. DELALANDE, Hana. Interkulturní komunikační kompetence ve výuce odborné francouzštiny - metodologie. In Konference studentů doktorského studijního oboru Didaktika cizího jazyka: Výzkum učení a vyučování cizím jazykům, 2018. 2018.
 29. DELALANDE, Hana. Recherche sur la compétence interculturelle dans le français de spécialité. In Česká romanistika v evropském kontextu. XIX. mezinárodní setkání romanistů. Rozmanitost jazyků, kultur a pohledů. 2018.
 30. DELALANDE, Hana. Rendez-vous à la française: Le français d'administration. 2018.
 31. BITONTI, Alessandro, Christophe Gérard L. CUSIMANO, Paolo DIVIZIA, Daniel VÁZQUEZ TOURIŇO, Andrea GHIDONI, Ivo BUZEK, Zeno VERLATO, Stefan SCHNEIDER, Cristina RODRÍGUEZ GARCÍA, Pavla HRADECKÁ, Jiří PEŠEK, Katia Émilie V. HAYEK, Kateřina KUČEROVÁ, Zuzana RAKOVÁ, Hana DELALANDE, Silke PUNTSCHUH, Izabella FRĄCKOWIAK a Damir MIŠETIĆ. Seminario interdisciplinare per i dottorandi di Romanistica - "Metodologie di ricerca in letteratura, filologia e linguistica" 2018. 2018.
 32. 2017

 33. DELALANDE, Hana. Les outils de travail universitaire dans l´enseignement du français de spécialité. In HOROVÁ, Helena. Texte de spécialité, texte scientifique à l'université. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. 27-32. ISBN 978-80-261-0761-3.
 34. DELALANDE, Hana. Les outils de travail universitaire dans l´enseignement du français de spécialité. In Colloque international: Texte de spécialité, texte scientifique à l'université. 2017.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 13. 4. 2021 04:35