Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. STOŠEK, Jakub, Hugo SEMRÁD, Ctibor MAZAL a Markéta MUNZAROVÁ. Mechanistic Analysis of Alkyne Haloboration: A DFT, MP2, and DLPNO-CCSD(T) Study. Journal of Physical Chemistry A. American Chemical Society, 2023, roč. 127, č. 30, s. 6135-6146. ISSN 1089-5639. doi:10.1021/acs.jpca.3c00607.

  2021

  1. SEMRÁD, Hugo, Ctibor MAZAL a Markéta MUNZAROVÁ. Free Radical Isomerizations in Acetylene Bromoboration Reaction. Molecules. MDPI, 2021, roč. 26, č. 9, s. "2501", 15 s. ISSN 1420-3049. doi:10.3390/molecules26092501.

  2020

  1. POLÁŠEK, Jan, Hugo SEMRÁD, Jakub STOŠEK, Jan PACIOREK, Markéta MUNZAROVÁ a Ctibor MAZAL. Stereoselective Bromoboration of Acetylene with Boron Tribromide. A Simple preparation of (Z)-Bromovinylboronates. In XIIIth Workshop on Modern Methods in Quantum Chemistry. 2020. ISBN 978-80-973578-0-1.
  2. POLÁŠEK, Jan, Jan PACIOREK, Jakub STOŠEK, Hugo SEMRÁD, Markéta MUNZAROVÁ a Ctibor MAZAL. Stereoselective Bromoboration of Acetylene with Boron Tribromide: Preparation and Cross-Coupling Reactions of (Z)-Bromovinylboronates. The Journal of Organic Chemistry. Washington, D.C.: American Chemical Society, 2020, roč. 85, č. 11, s. 6992-7000. ISSN 0022-3263. doi:10.1021/acs.joc.0c00341.
  3. KONHEFR, Martin, Lenka MICHALCOVÁ, Monika SKRUTKOVÁ LANGMAJEROVÁ, Zdeněk GLATZ, Petr SKLÁDAL, Ctibor MAZAL a Karel LACINA. Unexpected reactivity of ferrocenyl-iminoboronates: Breaking ortho-imine bonds by oxidation in the presence of non-aqueous sodium chloride. Tetrahedron Letters. Oxford: Pergamon-Elsevier Science Ltd, 2020, roč. 61, č. 9, s. 1-4. ISSN 0040-4039. doi:10.1016/j.tetlet.2019.151535.

  2018

  1. VOHRADSKÁ, Nikoleta, Esther Maria MARQUEZ SANCHEZ - CARNERERO, Tomáš PASTIERIK, Ctibor MAZAL a Petr KLÁN. Controlled photorelease of alkynoic acids and their decarboxylative deprotection for copper-catalyzed azide/alkyne cycloaddition. Chemical communications. Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2018, roč. 54, č. 44, s. 5558-5561. ISSN 1359-7345. doi:10.1039/c8cc03341b.
  2. KONHEFR, Martin, Karel LACINA, Monika SKRUTKOVÁ LANGMAJEROVÁ, Zdeněk GLATZ, Petr SKLÁDAL a Ctibor MAZAL. Electrochemically Facilitated Interaction of O-Nucleophiles with Imine Group in Electroactive ortho-((Ferrocenylimino)methyl)phenylboronate and Comparison with Its Regioisomers. ChemistrySelect. Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2018, roč. 3, č. 33, s. 9641-9647. ISSN 2365-6549. doi:10.1002/slct.201802030.
  3. STOŠEK, Jakub, Hugo SEMRÁD, Polášek JAN, Ctibor MAZAL a Markéta MUNZAROVÁ. Experimental and quantum chemical studies of alkyne bromoboration. In 9th Barrande-Vltava French-Czech Chemistry Meeting. 2018.
  4. STOŠEK, Jakub, Markéta MUNZAROVÁ a Ctibor MAZAL. Quantum Chemical Studies of Acetylene Bromoboration. In 16th Central European Symposium on Theoretical Chemistry. 2018.
  5. PHULWALE, Bhimrao Vaijnath, Sushil Kumar MISHRA a Ctibor MAZAL. Synthesis and properties of pi-conjugated donor-acceptor macrocycles derived from phenanthrylene building blocks. Tetrahedron. Oxford: ERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2018, roč. 74, č. 27, s. 3616-3623. ISSN 0040-4020. doi:10.1016/j.tet.2018.05.025.

  2017

  1. KONHEFR, Martin, Karel LACINA, Monika SKRUTKOVÁ LANGMAJEROVÁ, Zdeněk GLATZ, Petr SKLÁDAL a Ctibor MAZAL. The synthesis and comparative characterization of three novel electroactive iminoboronates containing ferrocene. Monatshefte für Chemie. Wien: Springer Wien, 2017, roč. 148, č. 11, s. 1953-1958. ISSN 0026-9247. doi:10.1007/s00706-017-2028-3.
  2. KONHEFR, Martin, Karel LACINA, Monika SKRUTKOVÁ LANGMAJEROVÁ, Zdeněk GLATZ, Petr SKLÁDAL a Ctibor MAZAL. Unexpected structural distribution of electroactive ortho-Iminoboronate in protic and aprotic solvents determined using MS. In Book of Abstracts, CEITEC PhD Retreat II, 20-21 April 2017, Telč, Czech Republic. 2017. ISBN 978-80-210-8551-0.

  2016

  1. KONHEFR, Martin, Karel LACINA, Monika SKRUTKOVÁ LANGMAJEROVÁ, Petr SKLÁDAL a Ctibor MAZAL. Electrochemical Properties of Conformational Derivatives of (N-ferrocenyliminomethyl)phenylboronic Acid. In XVI. Workshop of Physical Chemists and Electrochemists (MU Brno). 2016. ISBN 978-80-210-8267-0.
  2. PHULWALE, Bhimrao Vaijnath, Sushil Kumar MISHRA, Marek NEČAS a Ctibor MAZAL. Phenanthrylene-butadiynylene and Phenanthrylene-thienylene Macrocycles: Synthesis, Structure, and Properties. Journal of Organic Chemistry. WASHINGTON: AMER CHEMICAL SOC, 2016, roč. 81, č. 15, s. 6244-6252. ISSN 0022-3263. doi:10.1021/acs.joc.6b00814.
  3. KONHEFR, Martin, Karel LACINA, Monika LANGMAJEROVÁ, Petr SKLÁDAL a Ctibor MAZAL. Syntéza a vlastnosti ferocenboronových derivátů vhodných k přípravě elektrochemicky aktivního umělého receptoru pro sacharidy. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2016 : Zborník recenzovaných príspevkov. prvé. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. s. 988-993. ISBN 978-80-223-4103-5.

  2015

  1. AMATO, Filippo, Bhimrao Vaijnath PHULWALE, Ctibor MAZAL a Josef HAVEL. Matrix-assisted laser desorption/ionisation quadrupole ion trap time-of-flight mass spectrometry of novel shape-persistent macrocycles. Rapid Communications in Mass Spectrometry. Wiley, 2015, roč. 29, č. 12, s. 1125-1134. ISSN 0951-4198. doi:10.1002/rcm.7209.
  2. KALETA, Jiří, Zbyněk JANOUŠEK, Marek NEČAS a Ctibor MAZAL. Molecular Rods Combining o-Carborane and Bicyclo[1.1.1]pentane Cages: An Insertion of the Triple Bond Located Next to a Highly Strained Cage. Organometallics. Spojené státy americké: American Chemical Society, Washington DC, 2015, roč. 34, č. 5, s. 967-972. ISSN 0276-7333. doi:10.1021/acs.organomet.5b00002.
  3. MAZAL, Ctibor, Přemysl LUBAL a Miroslava BITTOVÁ. 6th French–Czech “Vltava“ Chemistry Meeting. Book of Abstracts. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7934-2.

  2014

  1. MAZAL, Ctibor. BROMOBORATION REACTION OF ACETYLENE, NEW TRICKS OF AN OLD DOG. In 5th French-Czech Chemistry Meeting. 2014.
  2. AMATO, Filippo, Bhimrao Vaijnath PHULWALE, Ctibor MAZAL a Josef HAVEL. Fragmentation pattern of shape-persistent macrocycles: a mass spectrometric study. In ESAS 2014. 2014.

  2013

  1. SPÍCHAL, Zdeněk, Andrej JANČAŘÍK, Ctibor MAZAL, Jiří PINKAS, Pavla PEKÁRKOVÁ a Marek NEČAS. Lanthanide coordination polymers with bis(diphenylphosphoryl)bicyclo[1.1.1]pentane. Polyhedron. Elsevier Science Ltd., 2013, roč. 62, OCT 7 2013, s. 83-88. ISSN 0277-5387. doi:10.1016/j.poly.2013.06.026.

  2012

  1. KALETA, Jiří, Marek NEČAS a Ctibor MAZAL. 1,3-Diethynylbicyclo[1.1.1]pentane, a Useful Molecular Building Block. European Journal of Organic Chemistry. 2012, roč. 2012, č. 25, s. 4783-4796. ISSN 1434-193X. doi:10.1002/ejoc.201200351.

  2011

  1. KALETA, Jiří a Ctibor MAZAL. A Triangular Macrocycle Altering Planar and Bulky Sections in Its Molecular Backbone. Organic Letters. Washington D.C., USA: American Chemical Society, 2011, roč. 13, č. 6, s. 1326-1329. ISSN 1523-7060. doi:10.1021/ol1031816.
  2. KALETA, Jiří, Zbyněk JANOUŠEK, Marek NEČAS a Ctibor MAZAL. New Molecular Building Blocks Combining o-Carboranyl Clusters with Bicyclo[1.1.1]pentane Cage. In IME Boron XIV, International Conference on Boron Chemistry, Niagara Falls, Ontario, Canada. 2011.

  2010

  1. KALETA, Jiří, Marek NEČAS, Zbyněk JANOUŠEK, Ctibor MAZAL a Josef MICHL. Nové lineární a lomené deriváty o-karboranu obsahující bicyklo[1.1.1]pentanovou klícku. In Chemické Listy. Praha: Česká společnost chemická, 2010. s. 1089. ISSN 0009-2770.
  2. KALETA, Jiří, Josef MICHL a Ctibor MAZAL. T-Shaped Molecular Building Blocks by Combined Bridgehead and Bridge Substitution on Bicyclo[1.1.1]pentanes. Journal of Organic Chemistry. 2010, roč. 75, č. 7, s. 2350-2356. ISSN 0022-3263.
  3. MAZAL, Ctibor. 1,3-Bis(ethynyl)bicyclo[1.1.1]pentane - A Rod-like Molecular Building Block. In XXIXth Conference of Organic Chemists - Advances in Organic Chemistry. 2010.

  2009

  1. ADAM, Vojtěch, René KIZEK, Ctibor MAZAL a Libuše TRNKOVÁ. Electrochemical study of 3-(azidomethylene)dihydrofuran-2 one. In Chemické Listy 103, Modern Electroanalytical Methods 2009. Praha: Česká společnost chemická, 2009. s. 42-43. ISSN 0009-2770.
  2. KALETA, Jiří a Ctibor MAZAL. Molecular Triangle. In European Symposium on Organic Chemistry - ESOC 2009. 2009. ISBN 978-80-02-02160-5.
  3. KALETA, Jiří a Ctibor MAZAL. Molekulární trojúhelník. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2009. s. 959. ISSN 0009-2770.
  4. KALETA, Jiří a Ctibor MAZAL. Rektivita 1,3-diethynylbicyklo[1.1.1]pentanu. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2009. s. 959. ISSN 0009-2770.

  2008

  1. KALETA, Jiří, Ctibor MAZAL a Josef MICHL. Laterálně substituované bicyklo[1.1.1]pentany - prekurzory "molekulárních vypínačů"? In Chemické Listy. 102. vyd. Praha: Česká společnost chemická, 2008. s. 1045-1046, 1086 s. ISSN 0009-2770.
  2. POTÁČEK, Milan, Ctibor MAZAL a Slávka JANKŮ. Řešené příklady z organické chemie. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 243 s. ISBN 80-210-2274-4.
  3. MELŠA, Petr, Michal ČAJAN, Zdeněk HAVLAS a Ctibor MAZAL. Substituent Effect on exo Stereoselectivity in the 1,3-Dipolar Cycloaddition Reaction of Tulipalin A with Nitrile Ylides. Journal of Organic Chemistry. 2008, roč. 73, č. 8, s. 3032-3039. ISSN 0022-3263.

  2007

  1. KALETA, Jiří, Ctibor MAZAL a Josef MICHL. Od cyklopentadienu k 1,6-substituovaným tricyklo[3.2.0.02,6]heptan-3,4-dionům. In Chemické Listy. Praha: Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii. Česká společnost chemická, 2007. s. 945. ISSN 1213-7103.

  2006

  1. MAZAL, Ctibor, Ondřej ŠKARKA, Jiří KALETA a Josef MICHL. Cis-endo-Bicyclo[1.1.1]pentane-1,2,3,4-tetracarboxylic Acid and Its Derivatives. Organic Letters. 2006, roč. 8, č. 4, s. 749-752. ISSN 1523-7060.
  2. KALETA, Jiří, Ondřej ŠKARKA a Ctibor MAZAL. Laterálně substituované deriváty bicyklo[1.1.1]pentanu. In Zborník recenzovaných príspevkov - ŠVK. první. Bratislava, 2006. s. 14-16, 214 s. ISBN 80-88870-57-7.
  3. POTÁČEK, Milan, Ctibor MAZAL a Slávka JANKŮ. Řešené příklady z organické chemie. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 243 s. ISBN 80-210-3961-2.
  4. POTÁČEK, Milan, Slávka JANKŮ, Jiří DOSTÁL, Eva TÁBORSKÁ, Ctibor MAZAL, Alena PÁLKOVÁ, Jiří ŠIBOR, Zdeněk MORAVEC, Milena URBÁNKOVÁ, Jiří MIKULÁŠEK a Radovan KAREŠ. 3rd International Conference on Microwave Chemistry. 2006.

  2005

  1. KALETA, Jiří a Ctibor MAZAL. Alternativní syntéza tricyklo[3.2.0.02,6]heptan-1,6-dikarboxylové kyseliny. In Chemické listy. 11. vyd. Praha: Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii, Liblice., 2005. s. 847 - 848.

  2004

  1. BARTOŠ, Petr a Ctibor MAZAL. Bicyclo[1.1.1]pentane-based star-shaped molecules. In YoungChem 2004, Book of Abstracts. Warsaw, Poland: Warsaw University of Technology, 2004. s. 62-62.
  2. MELŠA, Petr a Ctibor MAZAL. Effect of CH/pi interaction on exo/endo selectivity in 1,3 dipolar cycloadditions. In XXII. European Colloquium on Heterocyclic Chemistry, Book of Abstracts. 2004. s. 143-143.
  3. MELŠA, Petr, Michal ČAJAN a Ctibor MAZAL. Effect of CH/pi interaction on exo/endo selectivity in 1,3-dipolar cycloadditions. In YoungChem 2004, Book of Abstracts. Warsaw, Poland: Warsaw University of Technology, 2004. s. 67-67.
  4. KALETA, Jiří a Ctibor MAZAL. Hledání alternativního způsobu syntézy tricyklo[3.2.0.02,6]heptan-1,6-dikarboxylové kyseliny. In Sborník abstraktů STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE v oboru chemie a biochemie. Brno, Česká republika: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 3.
  5. BARTOŠ, Petr a Ctibor MAZAL. Inclusion complexes between 3,3-substituted [n]staffanes and beta-cyclodextrin in water. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2004. s. 41-42, 1 s. ISSN 0009-2770.
  6. MAZAL, Ctibor, Petr BARTOŠ, Ondřej ŠKARKA a Josef MICHL. Substituted bicyclo[1.1.1]pentanes for molecular and supramolecular costruction set. In Chemické listy, International Conference on Supramolecular Science & Technology, ICSS&T 2004 Congress Abstract Book. Praha: Česká společnost chemická, 2004. s. s59-s60, 1 s. ISSN 0009-2770.
  7. BARTOŠ, Petr a Ctibor MAZAL. Synthesis of 3,3'-substituted[2]staffane derivatives and NMR study of their inclusion complexes with beta-cyclodextrin in water. In Chemické listy, IV. Mezioborové setkání mladých biologů,. Praha: Česká společnost chemická, 2004. s. 274. ISSN 0009-2770.

  2003

  1. BARTOŠ, Petr a Ctibor MAZAL. Coupling reactions on bicyclo[1.1.1]pentane cage bridgeheads. In YoungChem 2003, Book of Abstracts. Warsaw: Chemical Scientific Set "Flogiston", Warsaw University of Technology, 2003. s. T23-T23, 1 s.
  2. MAZAL, Ctibor a Josef MICHL. Will substituted bicyclopentanes afford tetracyclopentane? Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2003, roč. 97, č. 11, s. 1117-1118. ISSN 0009-2770.

  2002

  1. TRNKOVÁ, Libuše, Natália SOUKENÍKOVÁ, Vojtěch ADAM a Ctibor MAZAL. Elektrochemické chování azidových sloučenin na rtuťových elektrodách. In Sborník přednášek z XXII.celostátního semináře Moderní elektrochemické metody. 1. vyd. Praha: SES Logis,Ústí nad Labem, ÚFCH J. Heyrovského AVČR Praha,Odb.sk.analytické chemie ČSCH, 2002., 2002. s. 31-33. ISBN 80-86238-22-9.
  2. MAZAL, Ctibor, Jaroslav JONAS a Zdirad ŽÁK. Highly diastereoselective thermal decomposition of 3-(azidomethylene)dihydrofuran-2-one. Tetrahedron. Elsevier Science Ltd., 2002, roč. 58, č. 14, s. 2729-2732. ISSN 0040-4020.
  3. JONAS, Jaroslav a Ctibor MAZAL. Konspekt ze základů organické stereochemie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 87 s. ISBN 80-210-2941-2.
  4. MELŠA, Petr a Ctibor MAZAL. pi-Facial selectivity in 1,3-dipolar cycloaddition reactions of alpha-methylidene-gamma-lactone substituted by 4-methyl-2,6,7-trioxabicyclo[2.2.2]octanyl group in gamma-position. Collection of Czechoslovak Chemical Communications. Prague: Inst. Org. Chem. Biochem. Acad. Sci. CR, 2002, roč. 67, č. 3, s. 353-364. ISSN 0010-0765.
  5. MAZAL, Ctibor. Stereoselective reactions of alpha-methylene lactones. In 9th Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry, Book of Abstracts. Bratislava: Vydavatelstvo STU - Publishing House of Slovak University of Technology, 2002. s. 33. ISBN 80-227-1705-3.
  6. MELŠA, Petr a Ctibor MAZAL. Stereoselective 1,3-dipolar cycloaddition of azomethine ylide to substituted alpha-methylene-gamma-butyrolactone. In 54. Sjezd chemických společností, Book of Abstracts. Brno, 2002. s. 406-406.
  7. ADAM, Vojtěch, Eva FALTÝSKOVÁ, Natália SOUKENÍKOVÁ, René KIZEK, Ctibor MAZAL a Libuše TRNKOVÁ. Voltammetrie 3-(azidomethylen)dihydrofuran-2-onu. In Sborník abstrakt III. pracovního setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků v Brně. 1.vyd. MU v Brně. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. s. 9. ISBN 80-210-2776-2.

  2001

  1. ČASTULÍK, Jakub, Petr MELŠA a Ctibor MAZAL. Diastereoselectivity in 1,3-dipolar cycloaddition reactions of alpha-methylene lactone derivatives. In 9th Meeting on Stereochemistry, Book of Abstracts. Prague: Institute of Chemical Technology, Prague and Czech Chemical Society, 2001. s. 161-162. ISBN 80-7080-427-0.
  2. MAZAL, Ctibor, Ondřej ŠKARKA a Josef MICHL. Od benzvalenu k substituovaným bicyklo[1.1.1]pentanům. In XXV. Konference organických chemiků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2001. s. KS09, 2 s. ISBN 80-7194-349-5.
  3. ČASTULÍK, Jakub, Jaromír MAREK a Ctibor MAZAL. Synthesis of spiropyrrolidines and spiropyrrolizidines by 1,3-dipolar cycloadditions of azomethine ylides to substituted a-methylene-g-lactones. Tetrahedron. Oxford (UK): Elsevier Science Ltd., 2001, roč. 57, č. 39, s. 8339-8347. ISSN 0040-4020.

  2000

  1. ČASTULÍK, Jakub a Ctibor MAZAL. Stereoselective synthesis of alpha-alkylidene- and substituted alkylidene-gamma-lactones. Tetrahedron Letters. Oxford: Pergamon - Elsevier Science, 2000, roč. 41, č. 15, s. 2741-5484. ISSN 0040-4039.
  2. ČASTULÍK, Jakub, Jaroslav JONAS a Ctibor MAZAL. Stereoselective 1,3-dipolar cycloaddition of a nitrile ylide photochemically generated from 2,3-diphenyl-2H-azirine to substituted methylene lactones. Collection of Czechoslovak Chemical Communications. Prague: Inst. Org. Chem. Bioch. Czech Acad. Sci., 2000, roč. 65, č. 5, s. 708-716. ISSN 0010-0765.
  3. MAZAL, Ctibor a Petr MELŠA. Stereoselective 1,3-Dipolar Cycloaddition Reactions of gamma-Substituted alpha-Methylene-gamma-lactones. In 8th Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry, Program, Abstract of Papers, List of Participants. Ljubljana: Faculty of Chemistry and Chemical Technology (Ljubljana), 2000. s. 109.
  4. MAZAL, Ctibor a Jakub ČASTULÍK. 1,3-Dipolar Cycloaddition Reaction of alpha-Methylene-gamma-lactones. In XXIVth Conference of Organic Chemists on Advances in Organic Chemistry. Proceedings. Bratislava: Publishing House of STU, 2000. s. 152-153. ISBN 80-227-1361-9.

  1999

  1. ČASTULÍK, Jakub, Jaroslav JONAS a Ctibor MAZAL. 1,3-Dipolar cycloadditions of substituted alfa-methylene lactones. In 17th International Congress of Heterocyclic Chemistry. Vienna: Institute of Organic Chemistry, Vienna University of Technology, 1999. s. 195.

  1998

  1. MAZAL, Ctibor, Jakub ČASTULÍK a Jaroslav JONAS. Substituted alpha-methylene lactones in 1,3-dipolar cycloaddition reactions. In 7th Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry. Eger: Institute of Chemistry, chemical Resesarch Center Hungarian Academy of Science, 1998. s. OC7, 1 s.
  2. MAZAL, Ctibor, Alex, J. PARASKOS a Josef MICHL. Symmetric Bridgehead-to Bridgehead Coupling of Bicyclo[1.1.1]pentanes and [n]Staffanes. The journal of organic chemistry. Baltimore: Williams & Wilkins, 1998, roč. 63, č. 16, s. 2116-2119. ISSN 0022-3263.

  1997

  1. MAZAL, Ctibor a Jaroslav JONAS. Thermal decomposisition of a-methylene lactones. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 1997, roč. 91, č. 11, s. 981. ISSN 0009-2770.

  1995

  1. HARRISON, Robin, M., Thomas, F. MAGNERA, Jodi PFLUG, Jaroslav VACEK, Kevin VANDERVEEN, Ctibor MAZAL, Frank FLEISCHER, Anil SAXENA, Peter SCHWAB a Josef MICHL. Towards designer solids: Tinkertoy-like molecular grids and scaffoldings. In Modular Chemistry, NATO Advanced Research Workshop. Boulder, CO: University of Colorado, 1995. s. 16-17.

  1994

  1. MAZAL, Ctibor a Michel VAULTIER. A simple, general and stereoselective synthesis of 1-(dialkoxyboryl)-1,3-dienes. Tetrahedron Letters. Oxford: Pergamon - Elsevier Science, 1994, roč. 35, č. 19, s. 3089-3092. ISSN 0040-4039.
  2. JONAS, Jaroslav, Ctibor MAZAL a Zvi RAPPOPORT. An Z to E Isomerization of an Electrophilic Vinyl Azide by 15 N 3-. A Probe for Internal Rotation Processes in the Carbanionic Intermediate of Nucleophilic Vinylic Substitution. J. Phys. Org. Chem. 1994, roč. 7, č. 1, s. 652-654. ISSN 0894-3230.

  1993

  1. MAZAL, Ctibor a Jaroslav JONAS. Nucleophilic Vinylic Substitution on alpha-Tosyloxymethylene Lactones. Collection of Czechoslovak Chemical Communications. Prague: Inst. Org. Chem. Bioch. Czech Acad. Sci., 1993, roč. 58, č. 1, s. 1607-1623. ISSN 0010-0765.

  1988

  1. JONAS, Jaroslav, Pavel SLANINA, Otakar HUMPA a Ctibor MAZAL. A New Variant Of The Synthesis Of Disparlure Via Acetylenic Intermediates. Collect.Czech.Chem. Prague: ÚOCHB ČSAV,, 1988, roč. 53, č. 4, s. 857-859. ISSN 0010-0765.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 4. 3. 2024 13:53