Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

 1. RAFČÍKOVÁ, Natálie, Xenie BUDÍNSKÁ, Ondřej PÍREK, Olga NÁDENÍČKOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Jana ŠŤASTNÁ, Petr DOBŠÁK a Zuzana NOVÁKOVÁ. Vliv měsíčního pobytu v Dětské léčebně Křetín na stav výživy a kardiovaskulární zdraví dětí a dospívajících s alimentární obezitou. In 98. fyziologické dny. 2023.
 2. 2022

 3. DOLEŽEL, Zdeněk, Jana ŠŤASTNÁ a Petra KONEČNÁ. Diabetes mellitus - znamení modlitby. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, s.r.o., 2022, roč. 23, č. 6, s. 415. ISSN 1213-0494.
 4. 2021

 5. RAFČÍKOVÁ, Natálie, Jana ŠŤASTNÁ, Lenka DOSTALOVÁ KOPEČNÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. Monitoring Health Status of a Selected Group of Children and Adolescents in an Obesity Clinic. In 29th Meeting of European Society of Paediatric Clinical Research, Maribor. 2021. ISBN 978-961-6575-64-5.
 6. RAFČÍKOVÁ, Natálie, Jana ŠŤASTNÁ, Lenka DOSTALOVÁ KOPEČNÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. Monitorování zdravotního stavu vybrané skupiny dětí a adolescentů v obezitologické ambulanci. In 65. Studentská vědecká konference Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. 2021. ISBN 978-80-210-6313-6.
 7. RAFČÍKOVÁ, Natálie, Jana ŠŤASTNÁ, Lenka DOSTALOVÁ KOPEČNÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. Monitorování zdravotního stavu vybrané skupiny dětí a adolescentů v obezitologické ambulanci. In 48. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2021.
 8. 2020

 9. DOLEŽEL, Zdeněk, Jana ŠŤASTNÁ, Jan PAPEŽ a Petra KONEČNÁ. Acanthosis nigricans. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2020, roč. 21, č. 1, s. 54-55. ISSN 1213-0494. doi:10.36290/ped.2020.005.
 10. 2019

 11. SLABÁ, Kateřina, Jana ŠŤASTNÁ, Helena POUPĚTOVÁ, Eva HRUBÁ, Věra MALINOVÁ, Gabriela ŠTORKÁNOVÁ a Dagmar PROCHÁZKOVÁ. CESD (Cholesterol Ester Storage Disease). In Kongres pediatrů a dětských sester, Olomouc,17.-18.5.2019, in Pediatrie pro praxi 2019;20(Suppl B), s.40. 2019. ISBN 978-80-7471-266-1.
 12. 2017

 13. KONEČNÁ, Petra, Jana ŠŤASTNÁ, Lenka DOSTALOVÁ KOPEČNÁ, Josef VČELÁK a Dagmar PROCHÁZKOVÁ. A novel MC4 R gene mutations associated with early onset childhood obesity: a case report. In ICIEM 2017, Rio de Janeiro, Brasil, Journal of Inborn Errors of Metabolism and Screening, 2017, vol.5,s.390. 2017. ISSN 2326-4098. doi:10.1177/2326409817722292.
 14. 2016

 15. PELCLOVÁ, Daniela, Jana ŠŤASTNÁ, Štěpánka VLČKOVÁ, Kamil VLČEK, Michal URBAN, Andrea LAŠTOVKOVÁ a Zdeněk DOLEŽEL. IS CENTRAL EUROPE SAFE FROM ENVIRONMENTAL LEAD INTOXICATIONS? A CASE SERIES. Central European Journal of Public Health. Prague: National Institute of Public Health, 2016, roč. 24, č. 2, s. 120-122. ISSN 1210-7778. doi:10.21101/cejph.a4640.
 16. 2014

 17. ZÁVODNÁ, Eva, Zuzana NOVÁKOVÁ, Magdalena ROHANOVÁ, Jana ŠŤASTNÁ, Nataša HONZÍKOVÁ a Hana HRSTKOVÁ. Changes in Short-Term Blood Pressure Regulation in Adolescents with Type-I Diabetes Mellitus and Essential Hypertension. In Alan Murray. Computing in Cardiology Conference, 2014. New York: IEEE, 2014. s. 301-304. ISBN 978-1-4799-4346-3.
 18. KOSOVÁ, Nikola, Zuzana KUBECOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Jana ŠŤASTNÁ a Lenka DOSTALOVÁ KOPEČNÁ. Změny v hodnocení stavu výživy adolescentů sledovaných v obezitologické ambulanci FN Brno. Med.Sport.Boh.Slov. Slovenská spoločnosť telovýchovného lekárstva, 2014, roč. 23, č. 3, s. 153-156. ISSN 1210-5481.
 19. 2012

 20. SOŠKA, Vladimír, Petr DOBŠÁK, Ladislav DUŠEK, Kohji SHIRAI, Jiří JARKOVSKÝ, Marie NOVÁKOVÁ, Petr BRHEL, Jana ŠŤASTNÁ, Lenka FAJKUSOVÁ, Tomáš FREIBERGER a Tomoyuki YAMBE. Cardio-Ankle Vascular Index in Heterozygous Familial Hypercholesterolemia. JOURNAL OF ATHEROSCLEROSIS AND THROMBOSIS. TOKYO: JAPAN ATHEROSCLEROSIS SOC, 2012, roč. 19, č. 5, s. 453-461. ISSN 1340-3478.
 21. ZÁVODNÁ, Eva, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Jana SVAČINOVÁ, Ksenia BUDINSKAYA, Jana ŠŤASTNÁ a Hana HRSTKOVÁ. SRDEČNÍ INTERVAL JAKO „MATOUCÍ“ PROMĚNNÁ VE STANOVENÍ VÝVOJE KARDIOVASKULÁRNÍCH PARAMETRŮ U DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH. 2012. ISSN 1801-6103.
 22. 2011

 23. ŠŤASTNÁ, Jana, Anna PETROVÁ, Matej PEKAŘ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Ludmila BRÁZDOVÁ, Marie PEJCHLOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ a Nataša HONZÍKOVÁ. Baroreflex sensitivity and analysis of pulse wave in young diabetics patients. In 20th Meeting of ES-PCR. 2011.
 24. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Eva ZÁVODNÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Pavla BOTHOVÁ a Jana ŠŤASTNÁ. CITLIVOST BAROREFLEXU A POZDNÍ EFEKT ANTRACYKLINOVÉ TERAPIE U ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTSKÝCH PACIENTŮ. In 39. pracovní konference Komise experimentální kardiologie při České a Slovenské fyziologické společnosti ČLS JEP. 2011. ISSN 1804-4409.
 25. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Dale Robert KALINA, Eva ZÁVODNÁ, Jana ŠŤASTNÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER a Hana HRSTKOVÁ. VLIV ONKOLOGICKÉ LÉČBY ANTRACYKLINY NA CITLIVOST BAROREFLEXU U DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH. In XIX. výroční sjezd ČKS. 2011.
 26. 2010

 27. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Jana ŠŤASTNÁ, Klára HONZÍKOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ, Bohumil FIŠER a Petr HONZÍK. Anthracycline therapy and 24-hour blood-pressure profile in long-term survivors of childhood cancer. Physiological Research. Praha: Institute of Physiology,Academy of Sciences of the Czech Republic, 2010, roč. 59, Suppl 1, s. "S97"-S102", 6 s. ISSN 0862-8408.
 28. DOLEŽEL, Zdeněk, Lenka DOSTALOVÁ KOPEČNÁ a Jana ŠŤASTNÁ. Baby bottle and the risk of water intoxication. Journal of Pediatric Sciences. Ankara: Journal of Pediatric Sciences, 2010, roč. 2, č. 2, 3 s. ISSN 1309-1247.
 29. ŠŤASTNÁ, Jana, Hana HRSTKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER a Eva ZÁVODNÁ. Effect of anthracycline therapy on baroreflex sensitivity in children and adolescents between 11 to 20 years. 2010.
 30. ŠŤASTNÁ, Jana, Zuzana NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ, Hana HRSTKOVÁ, Bohumil FIŠER a Nataša HONZÍKOVÁ. Evaluation of sympathovagal balance in oncological patients by spectral methods. In Jiří Jan, Radovan Jiřík, Radim Kolář, Jana Kolářová, Jiří Kozumplík, Ivo Provazník. Biosignal 2010. Brno: Brno University of Technology, 2010. s. 173-176. ISBN 978-80-214-4105-7.
 31. HRSTKOVÁ, Hana, Jana ŠŤASTNÁ, Iva TOMÁŠKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Nataša HONZÍKOVÁ. Některé funkční parametry plic u pacientů po onkologické léčbě. Česko - Slovenská Pediatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2010, roč. 65, č. 5, s. 331-332. ISSN 0069-2328.
 32. ŠŤASTNÁ, Jana, M POLÁKOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Eliška ŽAROŠSKÁ a Drahomíra BARTOŠOVÁ. Odmítli své dítě naočkovat - jaké byly výsledky? Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, s.r.o., 2010, roč. 11, č. 1, s. 44-46. ISSN 1213-0494.
 33. 2009

 34. HRSTKOVÁ, Hana, Pavla BOTHOVÁ, Lubomír ELBL a Jana ŠŤASTNÁ. Dlouhodobé sledování adolescentů po protinádorové léčbě. Pediatria. Bratislava: SAMEDI, 2009, roč. 4, č. 1, s. 7-10. ISSN 1336-863X.
 35. HRSTKOVÁ, Hana, Jana ŠŤASTNÁ a Iva TOMÁŠKOVÁ. Funkční vyšetření plic a spiroergometrie u mladých onkologicky nemocných. Česko - Slovenská Pediatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009, roč. 64, č. 11, s. 520-521. ISSN 0069-2328.
 36. ŠŤASTNÁ, Jana, Hana HRSTKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER a Eva ZÁVODNÁ. The relationship between ambulatory blood pressure monitoring and cardiovascular parameter after anthracycline therapy. In 18. meeting of ES-PCR. 2009.
 37. 2008

 38. HONZÍKOVÁ, Nataša, Bohumil FIŠER, Zuzana NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ, Hana HRSTKOVÁ, Klára KRONTORÁDOVÁ, Jana ŠŤASTNÁ a Petr HONZÍK. A late effect of an anthracycline therapy on 24-hour profile of blood pressure. In 5th Conference of the European Study Group on Cardiovascular Oscillations. 1. vyd. Parma: Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, 2008. s. 1-3.
 39. HONZÍKOVÁ, Klára, Hana HRSTKOVÁ, Jana ŠŤASTNÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Eva ZÁVODNÁ, Antoín KRTIČKA a Petr HONZÍK. EFFECT OF BAROREFLEX ON BLOOD PRESSURE VARIABILITY. In 17th Meeting of ES-PCR. 2008.
 40. BOTHOVÁ, Pavla, Lubomír ELBL, Zuzana NOVÁKOVÁ, Jana ŠŤASTNÁ, Klára HONZÍKOVÁ a Jiří VÍTOVEC. Echokardiografické sledování pacientů po protinádorové léčbě v minulosti. Supplementum Cor Vasa. Praha: Praha Publishing Ltd, 2008, roč. 50, 7-8, s. K129, 1 s. ISSN 0010-8650.
 41. BOTHOVÁ, Pavla, Lubomír ELBL, Zuzana NOVÁKOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Jiří VÍTOVEC, Jana ŠŤASTNÁ a Klára HONZÍKOVÁ. Hodnocení funkce levé komory srdeční u pacientů léčených v minulosti pro zhoubný nádor. Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2008, roč. 50, č. 10, s. 378-384. ISSN 0010-8650.
 42. BOTHOVÁ, Pavla, Lubomír ELBL, Zuzana NOVÁKOVÁ, Jana ŠŤASTNÁ, Klára HONZÍKOVÁ a Jiří VÍTOVEC. Hodnocení funkce levé komory u pacientů léčených v minulosti pro zhoubný nádor. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2008, roč. 54, č. 9, s. 882-882. ISSN 0042-773X.
 43. HRSTKOVÁ, Hana, Klára KRONTORÁDOVÁ, Jana ŠŤASTNÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Zuzana NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ a Petr HONZÍK. Twenty four hour blood pressure profile in patients after an anthracycline treatment. 2008.
 44. ŠŤASTNÁ, Jana, Hana HRSTKOVÁ, Klára HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER a Eva ZÁVODNÁ. Twenty-four hour profile of blood pressure in children, adolescents and young adults after anthracycline therapy. In 17th Meeting of ES-PCR. 2008.
 45. 2007

 46. HRSTKOVÁ, Hana, Jana ŠŤASTNÁ, Klára KRONTORÁDOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ a Eva ZÁVODNÁ. Ambulatorní monitorování krevního tlaku u dětí, dospívajících a mladých dospělých 10 let po léčbě antracykliny. In Sborník, 17. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky s mezinárodní účastí. 2007. ISBN 978-80-86225-36-4.
 47. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Eva ZÁVODNÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Bohumil FIŠER, Jana ŠŤASTNÁ a Klára KRONTORÁDOVÁ. Ambulatory blood pressure monitoring in patients after anthracycline therapy. Abstracts. 2007.
 48. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Pavla BALCÁRKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Eva ZÁVODNÁ, Hana HRSTKOVÁ, Klára KRONTORÁDOVÁ a Jana ŠŤASTNÁ. Arterial blood pressure and baroreflex sensitivity 1-18 years after completing anthracycline therapy. Neoplasma. Bratislava: SLOVAK ACADEMY SCIENCES, 2007, roč. 54, č. 2, s. 162-167. ISSN 0028-2685.
 49. KRONTORÁDOVÁ, Klára, Hana HRSTKOVÁ, Jana ŠŤASTNÁ, Lubomír ELBL, Iva TOMÁŠKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER a Eva ZÁVODNÁ. Bicycle ergometry in children and adolescents after antitumour therapy. In Abstracts. 16th Meeting of Paediatric Research of Central European Countries. 2007.
 50. ŠŤASTNÁ, Jana a Lenka DOSTALOVÁ KOPEČNÁ. Na co je třeba myslet u dospívající obézní dívky s hypertenzí. In V. festival kazuistik. 2007. ISBN 978-80-254-0117-0.
 51. ŠŤASTNÁ, Jana, Hana HRSTKOVÁ, Klára KRONTORÁDOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER a Eva ZÁVODNÁ. Twenty-four hour profile of blood pressure in children, adolescents and young adults after anthracycline therapy. In Abstracts.16th Meeting of Paediatric Research of Central European Countries. 2007.
 52. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Klára KRONTORÁDOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Jana ŠŤASTNÁ, Lubomír ELBL, Iva TOMÁŠKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER a Eva ZÁVODNÁ. Zátěžové vyšetření dětí a adolescentů po prodělané protinádorové terapii antracykliny. Abstrakt. 2007.
 53. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Klára KRONTORÁDOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Jana ŠŤASTNÁ, Lubomír ELBL, Iva TOMÁŠKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER a Eva ZÁVODNÁ. 24hodinové monitorování krevního tlaku u pacientů po terapii nádorového onemocnění.Abstrakt. 2007.
 54. 2006

 55. ZÁVODNÁ, Eva, Zuzana NOVÁKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Miroslav JÍRA, Jana ŠŤASTNÁ a Hana HRSTKOVÁ. EFFECT OF ANTHRACYCLINE THERAPY ON CARDIOVASCULAR REGULATION AND PHYSICAL ACTIVITY. In 15th Meeting of Paediatric Research of Central European Countries. 2006.
 56. HRSTKOVÁ, Hana, Lubomír ELBL, Iva TOMÁŠKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Eva ZÁVODNÁ, Jana ŠŤASTNÁ a Klára KRONTORÁDOVÁ. EXERCISE TESTING IN CHILDREN AND ADOLESCENTS AFTER COMPLETING ANTHRACYCLINE ANTITUMOUR THERAPY. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU Brno, 2006, roč. 79, č. 5, s. 249-255. ISSN 1211-3395.
 57. HRSTKOVÁ, Hana, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Zuzana NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ a Jana ŠŤASTNÁ. Longitudinal study of blood pressure and baroreflex sensitivity in pediatric oncologic patients. In European Academy of Paediatrics. 2006.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 6. 2023 13:44