Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. KOMZÁK, Martin, Radek HART, David NÁHLÍK a Robert VYSOKÝ. In vivo knee rotational stability 2 years after the ACL reconstruction using a quadriceps tendon graft with bone block and bone-patellar tendon-bone graft. ARCHIVES OF ORTHOPAEDIC AND TRAUMA SURGERY. UNITED STATES, 2021. ISSN 0936-8051. doi:10.1007/s00402-021-04195-2.
 2. KOMZÁK, Martin, Radek HART, David NÁHLÍK a Robert VYSOKÝ. Rotační stabilita kolenního kloubu 2 roky po rekonstrukci anterolaterálního ligamenta společně s rekonstrukcí LCA: biomechanická studie. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca. Praha: Galén, 2021, roč. 88, č. 1, s. 39-44. ISSN 0001-5415.
 3. 2020

 4. HART, Radek, D. NAHLIK a Libor PAŠA. Derotační intertrochanterická osteotomie u habituální luxace pately. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca. Praha: Galén, 2020, roč. 87, č. 6, s. 404-408. ISSN 0001-5415.
 5. SOBEK, J., Radek HART a Martin KOMZÁK. Klinické výsledky po totální náhradě kolenního kloubu v závislosti na rotaci femorální komponenty vzhledem k původním anatomickým poměrům na distálním femuru. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca. Praha: Galén, 2020, roč. 87, č. 2, s. 75-81. ISSN 0001-5415.
 6. BIELAK, J. a Radek HART. Skrytá poranění zadního segmentu pánve u starých pacientů se zlomeninou ramének stydké kosti. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca. Praha: Galén, 2020, roč. 87, č. 6, s. 409-413. ISSN 0001-5415.
 7. 2019

 8. FERANEC, Martin, Radek HART, Tomáš KOZÁK a Martin KOMZÁK. Hinged Elbow External Fixation for Severe Elbow Stiffness. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca. Praha: Galén, 2019, roč. 86, č. 2, s. 136-140. ISSN 0001-5415.
 9. HART, Radek. Počítačová navigace v traumatologii. In Peter Wendsche; Radek Veselý. Traumatologie. Druhé vydání. Praha: Galén, 2019. s. 335-336. ISBN 978-80-7492-452-1.
 10. KLOUB, Martin, Martin KŘIVOHLÁVEK, Radek VESELÝ, Radek HART, Peter WENDSCHE, Pavel DRÁČ a Pavel KORPA. Poranění horní končetiny. In Peter Wendsche; Radek Veselý. Traumatologie. Druhé vydání. Praha: Galén, 2019. s. 176-231. ISBN 978-80-7492-452-1.
 11. BUCEK, F., M. KOMZAK a Radek HART. Rotational Knee Joint Kinematics before and after Unicompartmental Medial Arthroplasty, Comparison with a Healthy Knee Joint. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca. Praha: Galén, 2019, roč. 86, č. 1, s. 33-38. ISSN 0001-5415.
 12. HART, Radek. Řešení krvácení z přední epidurální žilní pleteně bederní páteře pomocí preparátu z oxidované neregenerované celulózy. Rozhledy v chirurgii. Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2019, roč. 98, č. 6, s. 245-247. ISSN 0035-9351.
 13. 2018

 14. ŠMÍD, P., Radek HART, M. KOMZÁK, Libor PAŠA a M. PUSKEILER. Léčba impingement syndromu ramena pomocí injekce PRP. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca. Praha: Galén, 2018, roč. 85, č. 4, s. 261-265. ISSN 0001-5415.
 15. 2017

 16. KOMZÁK, Martin, Radek HART, Libor PAŠA, Petr ŠMÍD, David NÁHLÍK a Tomáš PAVLÍK. Biomechanical assessment of the reconstruction of the anterolateral ligament during anterior cruciate ligament surgery. Clinical Investigation. London: Future Science Group, 2017, roč. 7, č. 2, s. 95-102. ISSN 2041-6792. doi:10.4172/Clinical-Investigation.1000117.
 17. ŠMÍD, Petr, Martin KOMZÁK, Radek HART a Libor PAŠA. Mesenchymal stem cells in the reconstruction surgery of the supraspinatus muscle lesions. Clinical Investigation. London: Future Science, 2017, roč. 7, č. 2, s. 103-110. ISSN 2041-6792.
 18. ŠMÍD, Petr a Radek HART. Nový pohled na uspořádání šlach svalů rotátorové manžety - studie na kadáverech. Ortopedie. Praha: Mladá fronta, 2017, roč. 11, č. 3, s. 112-117. ISSN 1802-1727.
 19. HART, Radek, Adel Mohammad Mahmoud SAFI, Pavel JAJTNER, Miloš PUSKEILER, Petra HARTOVÁ a Martin KOMZÁK. Tibiofemoral chondromalacia treated with platelet-rich plasma and hyaluronic acid. Current Orthopaedic Practice. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, 2017, roč. 28, č. 1, s. 58-65. ISSN 1940-7041. doi:10.1097/BCO.0000000000000457.
 20. 2015

 21. FERANEC, Martin, Radek HART, Petr ŠMÍD a Martin KOMZÁK. Neúplná korekce postavení páteře v sagitální rovině po náhradě kyčelního kloubu s flekční kontrakturou. Ortopedie. Praha: Mladá fronta, 2015, roč. 9, č. 1, s. 15-18. ISSN 1802-1727.
 22. HART, Radek. Počítačová navigace v traumatologii. In Peter Wendsche, Radek Veselý. Traumatologie. Praha: Galén, 2015. s. 322-323. ISBN 978-80-7492-211-4.
 23. HART, Radek. Poranění distálního humeru. In Peter Wendsche, Radek Veselý. Traumatologie. Praha: Galén, 2015. s. 187-193. ISBN 978-80-7492-211-4.
 24. HART, Radek. Poranění proximálního předloktí. In Peter Wendsche, Radek Veselý. Traumatologie. Praha: Galén, 2015. s. 194-202. ISBN 978-80-7492-211-4.
 25. 2014

 26. HART, Radek, Martin KOMZÁK, František OKÁL, David NÁHLÍK, Pavel JAJTNER a Miloš PUSKEILER. Allograft alone versus allograft with bone marrow concentrate for the healing of the instrumented posterolateral lumbar fusion. Spine journal. New York: Elsevier Science, 2014, roč. 14, č. 7, s. 1318-1324. ISSN 1529-9430. doi:10.1016/j.spinee.2013.12.014.
 27. HART, Radek, Radim BÁRTA, Andrej CUĽBA, Petra HARTOVÁ, Jan HEMZA, Miroslava HOLOUBKOVÁ, Lumír HRABÁLEK, Ján KOČIŠ, Kamil KOLEJÁK, Martin KOMZÁK, Jaroslav KREJZLA, Lucie MONHARTOVÁ, David NÁHLÍK, Hana NEUDERTOVÁ, František OKÁL, Ivan PETROVICS, Miloš PUSKEILER, Adel Mohammad Mahmoud SAFI, Petr ŠMÍD, Pavel ŠVÁB, Josef VČELÁK a Peter WENDSCHE. Degenerativní onemocnění páteře. 1. vyd. Praha: Galén, 2014. 291 s. ISBN 978-80-7492-067-7.
 28. HART, Radek a Hana NEUDERTOVÁ. Degenerativní onemocnění páteře. Význam psychologické péče u degenerativního onemocnění zad. Praha: Galén, 2014. ISBN 978-80-7492-067-7.
 29. BAŇAS, Michal, Radek HART, Pavel ŚVÁB a Adel Mohammad Mahmoud SAFI. JE TLAK V OSE DOLNÍ KONČETINY DOSTAČUJÍCÍ PRO IMITACI ZÁTĚŽE PŘI IMPLANTACI TEP KOLENA? Úrazová chirurgie. Ostrava: Česká společnost pro úrazovou chirurgii, 2014, roč. 22, č. 1, s. 19-23. ISSN 1211-7080.
 30. 2013

 31. KOMZÁK, Martin, Radek HART, František OKÁL a Adel Mohammad Mahmoud SAFI. AM bundle controls the anterior-posterior and rotational stability to a greater extent than the PL bundle - A cadaver study. The knee. Amsterdam: Elsevier Science, 2013, roč. 20, č. 6, s. 551-555. ISSN 0968-0160. doi:10.1016/j.knee.2013.03.012.
 32. FERANEC, Martin a Radek HART. JE PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ ZEVNÍHO FIXÁTORU LOKETNÍHO KLOUBU V OSE ROTACE PODSTATNÉ PRO REHABILITACI? STUDIE NA KADAVERECH. Úrazová chirurgie. Ostrava: Česká společnost pro úrazovou chirurgii, 2013, roč. 21, č. 1, s. 24-27. ISSN 1211-7080.
 33. HART, Radek, Adel Mohammad Mahmoud SAFI, Martin KOMZÁK, Pavel JAJTNER, Milos PUSKEILER a Petra HARTOVA. Platelet-rich plasma in patients with tibiofemoral cartilage degeneration. ARCHIVES OF ORTHOPAEDIC AND TRAUMA SURGERY. NEW YORK: SPRINGER, 2013, roč. 133, č. 9, s. 1295-1301. ISSN 0936-8051. doi:10.1007/s00402-013-1782-x.
 34. OKÁL, František, Radek HART, Martin KOMZÁK a Adel Mohammad Mahmoud SAFI. Přínos kinematické počítačové 2D a 3D navigace k přesnosti provedení valgizační osteotomie proximální tibie s klínem otevřeným mediálně. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca. Praha: Galén, 2013, roč. 80, č. 2, s. 159-164. ISSN 0001-5415.
 35. SAFI, Adel Mohammad Mahmoud, Radek HART, B. TEKNEDZJAN a T. KOZAK. Treatment of extra-articular and simple articular distal radial fractures with intramedullary nail versus volar locking plate. JOURNAL OF HAND SURGERY-EUROPEAN VOLUME. LONDON: SAGE PUBLICATIONS LTD, 2013, roč. 38, č. 7, s. 774-779. ISSN 1753-1934. doi:10.1177/1753193413478715.
 36. ŠMÍD, Petr a Radek HART. Využití reverzního Colemanova testu v diagnostice časného stadia podélně ploché nohy. Ortopedie. Praha: Medakta, 2013, roč. 7, č. 5, s. 181-185. ISSN 1802-1727.
 37. FERANEC, Martin, Radek HART a T. KOZÁK. Využití zevní fixace v ortopedii a traumatologii lokte. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. Praha: Galen, 2013, roč. 80, č. 6, s. 391-395. ISSN 0001-5415.
 38. 2012

 39. HART, Radek, Adel Mohammad Mahmoud SAFI a Martin KOMZÁK. Autologní léčba chondromalácie. Ortopedie. 2012, roč. 6, č. 3, s. 123 -127. ISSN 1802-1727.
 40. KOMZÁK, Martin, Radek HART, František OKÁL a Adel Mohammad Mahmoud SAFI. Does the posterolateral bundle influence rotational movement more than the anteromedial bundle in anterior cruciate ligament reconstruction? A CLINICAL STUDY. Journal of Bone and Joint Surgery. London: British Editorial Society of Bone and Joint Surgery, 2012, roč. 94B, č. 10, s. 1372-1376. ISSN 0301-620X. doi:10.1302/0301-620X.94B10.28673.
 41. HART, Radek, Miloš JANEČEK, Ilona KLUSÁKOVÁ a P. BUČEK. Loketní kloub : ortopedie a traumatologie. 2. vydání. Praha: Maxdorf, 2012. 560 s. Jessenius. ISBN 978-80-7345-195-0.
 42. SAFI, Adel Mohammad Mahmoud, Radek HART, Martin FERANEC a Vojtěch PROCHÁZKA. Možnosti kinematické počítačové navigace u náhrad kolenního kloubu. Ortopedie. 2012, roč. 6, č. 1, s. 13-19. ISSN 1802-1727.
 43. KUČERA, B., D. NÁHLÍK, Radek HART a L. OCELKOVÁ. Porovnání efektivnosti pooperačního retransfuzního systému s perioperačním autotransfuzním systémem při implantacích totálních endoprotéz kolenního kloubu. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca. Praha: Galén, 2012, roč. 79, č. 4, s. 361-366. ISSN 0001-5415.
 44. OKÁL, František, Adel Mohammad Mahmoud SAFI, Martin KOMZÁK a Radek HART. Possibilities of Computer Application in Primary Knee Replacement. In Recent Advances in Hip and Knee Arthroplasty. Neuveden: InTech, 2012. s. 381-396. Orthopedics, Physical Medicine and Rehabilitation. ISBN 978-953-307-841-0.
 45. KOMZÁK, Martin, František OKÁL, Adel Mohammad Mahmoud SAFI a Radek HART. Total knee replacement with using of the kinematic navigation system. In Leon V. Berhardt. Advances in Medicine and Biology : Volume 48. New York: Nova Science Publishers, 2012. s. 179-194. Advances in Medicine and Biology. ISBN 978-1-61942-300-8.
 46. HART, Radek, Miloš JANEČEK, Radim BÁRTA a Adel Mohammad Mahmoud SAFI. Trojí osteotomie pánve v počátečních stádiích postdysplastické koxartrózy. Ortopedie. 2012, roč. 6, č. 1, s. 8-11. ISSN 1802-1727.
 47. HART, Radek, Pavel ŠVÁB, Vojtěch PROCHÁZKA, Petr ŠMÍD a Radim BÁRTA. Vliv odchylky postavení komponent na sérovou hladinu iontů kovů u pacientů s povrchovou náhradou kyčle. Ortopedie. 2012, roč. 6, č. 3, s. 104-107. ISSN 1802-1727.
 48. OKÁL, František, Radek HART a Martin KOMZÁK. Vliv uvolnění mediálních stabilizátorů kolena na velikost korekce u vysoké valgizační opening-wedge osteotomie tibie; anatomická studie na kadaverech. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca. Praha: Galén, 2012, roč. 79, č. 4, s. 355-360. ISSN 0001-5415.
 49. POSOLDOVÁ, Zuzana, Radek HART, Milan KONVIČKA a Ludmila OCELÁKOVÁ. Využití SPECT vyšetření v diagnostice poškození mediálních menisků. Ortopedie. 2012, roč. 6, č. 1, s. 20-23. ISSN 1802-1727.
 50. 2011

 51. HART, Radek, Miloš JANEČEK, Tomáš KOZÁK a František OKÁL. Extenzivní zadní přístup při uvolnění poúrazové ztuhlosti loketního kloubu. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca. 2011, roč. 78, č. 2, s. 114-119. ISSN 0001-5415.
 52. HART, Radek a Miloš JANEČEK. Femoropatelární artróza. Ortopedie. 2011, roč. 5, č. 6, s. 272-274. ISSN 1802-1727.
 53. HART, Radek a Miloš JANEČEK. Chronická nestabilita femoropatelárního kloubu. Ortopedie. 2011, roč. 5, č. 6, s. 267-271. ISSN 1802-1727.
 54. HART, Radek, Martin KOMZÁK, Adel Mohammad Mahmoud SAFI a František OKÁL. Individuální přístup při operačním uvolnění ztuhlosti loketního kloubu. Úrazová chirurgie. 2011, roč. 19, č. 2, s. 30-37. ISSN 1211-7080.
 55. HART, Radek, Peter WENDSCHE, Ján KOČIŠ, Martin KOMZÁK, František OKÁL a Jaroslav KREJZLA. Injekce anestetika s kortikoidem při řešení bolestí sakroilických kloubů po lumbálních stabilizacích. Acta Chirurgiae orthopaedicae et Traumatologiae čechoslovana. 2011, roč. 78, č. 4, s. 339-342. ISSN 0001-5415.
 56. HART, Radek, Libor PAŠA, Ján KOČIŠ, Boris TĚKNĚDŽJAN, Tomáš KOZÁK a Peter WENDSCHE. Inveterované zadní glenohumerální luxace a jejich operační řešení předním přístupem. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca. 2011, roč. 78, č. 1, s. 34-40. ISSN 0001-5415.
 57. OKÁL, František, Radek HART a Martin KOMZÁK. Léčba poranění posterolaterálního rohu kolena anatomickou rekonstrukcí anebo proximální osteotomií tibie. Úrazová chirurgie. 2011, roč. 2011, č. 4, s. 100-105. ISSN 1211-7080.
 58. NÁHLÍK, D., Radek HART, Tomáš KOZÁK a B. TĚKNĚDŽJAN. Osteosyntéza zadní hrany tibie – ano či ne? Úrazová chirurgie. 2011, roč. 19, č. 3, s. 64-70. ISSN 1211-7080.
 59. HART, Radek, Martin KOMZÁK, R. BÁRTA, František OKÁL a E. SRUTKOVA. Redukce radiační zátěže užitím fluoroskopické navigace při transpedikulární instrumentaci. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca. 2011, roč. 78, č. 5, s. 447-450. ISSN 0001-5415.
 60. HART, Radek a Peter FILAN. Spojení šlach m. flexor hallucis longus a m. flexor digitorum longus na plantě: anatomická studie na kadaverech. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca. 2011, roč. 78, č. 1, s. 71-76. ISSN 0001-5415.
 61. HART, Radek, Pavel ŠVÁB a Miloš JANEČEK. Totální endoprotéza hlezna - poznámky k filozofii implantace. Ortopedie. 2011, Neuveden, č. 5, s. 221-227. ISSN 1802-1727.
 62. 2010

 63. HART, Radek, Bořek KUČERA a Adel Mohammad Mahmoud SAFI. Hamstringy versus quadriceps u dvousvazkových rekonstrukcí předního zkříženého vazu. ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE CECHOSLOVACA. Praha: Galén, 2010, roč. 77, č. 4, s. 296-303. ISSN 0001-5415.
 64. HART, Radek, Pavel ŠVÁB a Jaroslav KREJZLA. Modifikovaná Latarjetova operace při recidivujících luxacích ramena u starších pacientů. Acta chir. orthop. traum. čech. Praha: Galén, 2010, roč. 77, č. 2, s. 105-111. ISSN 0001-5415.
 65. HART, Radek a Václav ŠTIPČÁK. Přední zkřížený vaz kolenního kloubu. 1.vyd. Praha: Maxdorf, 2010. 224 s. Přední zkřížený vaz kolenního kloubu. ISBN 978-80-7345-229-2.
 66. HART, Radek, Radim BÁRTA a David NÁHLÍK. Transfer m. latissimus dorsi při nereparabilních kraniodorzálních defektech manžety rotátorů. ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE CECHOSLOVACA. Praha: Galén, 2010, roč. 77, č. 3, s. 215-221. ISSN 0001-5415.
 67. HART, Radek, František OKÁL a Martin KOMZÁK. Transoseální plastika hlavice humeru a masivní osteokartilaginózní aloštěp při řešení rozsáhlého Hill-Sachsova defektu. ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE CECHOSLOVACA. Praha: Galén, 2010, roč. 77, č. 5, s. 402-410. ISSN 0001-5415.
 68. 2008

 69. KOČIŠ, Ján, Peter WENDSCHE, Radek VESELÝ, Radek HART a Igor ČIŽMÁŘ. Complications during and after surgery of the lower cervical spine by isolated anterior approach with CSLP implant. Acta neurochirurgica. 2008, roč. 150/2008, č. 10, 5 s. ISSN 0001-6268.
 70. HART, Radek a Peter FILAN. Intraoperative navigation in hip surface arthroplasty: a radiographic comparative analysis study. Archives of Orthopaedics and Trauma Surgery. Švýcarsko: Springer, 2008, roč. 128/2008, s. 429-434. ISSN 0936-8051.
 71. HART, Radek. Outcomes After Conventional Versus Computer-Navigated Anterior Cruciate Ligament Reconstruction. Arthroscopy. Philadelphia: Elsevier, 2008, roč. 24/2008, č. 5, s. 569-578. ISSN 0749-8063.
 72. DECORDEIRO, Jose a Radek HART. Prospektivní srovnání zobrazovacích vyšetření RTG, UZ a CT-artrografie s artroskopií při detekci ruptury rotátorové manžety. Úrazová chirurgie. Ostrava: Česká společnost pro úrazovou chirurgii, 2008, roč. 16/2008, č. 1, s. 7-11. ISSN 1211-7080.
 73. HART, Radek, Peter FILAN a Jose DECORDEIRO. SPECT scan is a reliable tool for selection of patients undergoing unicompartmental knee arthroplasty. In Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery. Heidelberg: Springer-Verlag, 2008. s. 679-682. 128/. ISSN 0936-8051.
 74. 2006

 75. VIŠŇA, Petr, Radek HART a Libor PAŠA. Chrupavka kolene. Maxdorf, 2006, roč. 2006, s. 105-122, 130-148.
 76. HART, Radek, Miloš JANEČEK, Igor ČIŽMÁŘ, Václav ŠTIPČÁK, B KUČERA a P FILAN. Minimal-invasive und navigierte implantation von knietotalendoprothesen. Orthopäde. Heidelberg: Springer, 2006, roč. 35, č. 5, s. 552-557, 5 s. ISSN 0085-4530.
 77. 2004

 78. PAŠA, Libor, Vladimír POKORNÝ, Petr VIŠŇA, Petr NESTROJIL, Radek HART a Stanislav KALANDRA. ASKP stabilizace první traumatické luxace GH kloubu. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca. Praha: Galén, 2004, roč. 71 (3), s. 142 – 146. ISSN 0001-5415.
 79. KOČIŠ, Ján. Izolované zlomeniny atlasu. Acta Chirurgiae Orthopedicae et Traumatologiae Čechoslovaca. Praha, 2004, roč. 71, č. 1, s. 6-12. ISSN 0001-5415.
 80. VIŠŇA, Petr, Libor PAŠA, Igor ČIŽMÁŘ, Radek HART a J HOCH. Treatment of deep cartilage defects of the knee using autologous chondrograft transplantation and by abrasive techniques - a randomized controlled study. Acta Chirurgica Belgica. Belgie: Royal belgian society for surgery, 2004, roč. 104, č. 6, s. 709-714, 5 s. ISSN 001-5458.
 81. 2003

 82. VIŠŇA, Petr, Libor PAŠA, Radek HART, Ján KOČIŠ, Igor ČIŽMÁŘ a Jiří ADLER. Terapie hlubokých chondrálních defektů kolena pomocí autologních kultivovaných chondrocytů na nosiči - výsledky po jednom roce. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca. Praha: Avicenum zdravotnické nakladatelství, 2003, roč. 2003, č. 70, s. 356-362, 6 s. ISSN 0001-5415.
 83. KOČIŠ, Ján. Traumatická spondylolistéza čepovce. Acta Chirurgiae Orthopedicae et Traumatologiae Čechoslovaca. Praha, 2003, roč. 70, č. 4, s. 214-218. ISSN 0001-5415.
 84. 2002

 85. KOČIŠ, Ján. Kompresní osteosyntéza dens axis - speciálním instrumentariem. Acta Spondylologica. Bratislava, 2002, roč. 1, č. 2, s. 146-151, 9 s. ISSN 1336-121X.
 86. 1999

 87. HART, Radek a Zbyněk ROZKYDAL. Dlouhodobé výsledky totální endoprotézy kyčelního kloubu Poldi. Acta Chirurgiae orthopaedicae et Traumatologiae čechoslovaca. Praha, 1999, roč. 66, č. 3, s. 139-145. ISSN 0001-5415.
 88. HART, Radek a René MOSTER. První zkušenosti s cementovaným leštěným dříkem typu Exeter. Acta Chirurgiae orthopaedicae et Traumatologiae čechoslovaca. Praha, 1999, roč. 66, č. 1, s. 22-27. ISSN 0001-5415.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 5. 2022 10:04