Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2015

 1. MRÁKOVÁ, Eva a Lubomír POPELÍNSKÝ. Sbírka řešených úloh z logiky pro informatiky. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 82 s. ISBN 978-80-210-7843-7.
 2. MRÁKOVÁ, Eva a Lubomír POPELÍNSKÝ. Sbírka řešených úloh z logiky pro informatiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 80 s. ISBN 978-80-210-7843-7.
 3. 2013

 4. VACULÍK, Karel, Lubomír POPELÍNSKÝ, Eva MRÁKOVÁ a Juraj JURČO. Tutoring and Automatic Evaluation of Logic Proofs. In Mélanie Ciussi, Marc Augier. Proceedings of the 12th European Conference on e-Learning ECEL 2013. Sophia Antipolis, France: Academic Conferences and Publishing International, 2013. s. 495-502. ISBN 978-1-909507-84-5.
 5. 2012

 6. POPELÍNSKÝ, Lubomír, Eva MRÁKOVÁ a Juraj JURČO. Educational Data Mining and Teaching Logic. In Stanislav Krajči. Znalosti 2012 : Proceedings of the 11th annual conference. 1. vyd. Košice: Matfyzpress, 2012. s. 165-168. ISBN 978-80-7378-220-7.
 7. 2011

 8. POPELÍNSKÝ, Lubomír, Eva MRÁKOVÁ a Marek STEHLÍK. Teaching Computational Logic: Technology-enhanced Learning and Animations. In Third International Congress on Tools for Teaching Logic, 1-4 June 2011, Salamanca. Salamanca, 2011.
 9. POPELÍNSKÝ, Lubomír a Eva MRÁKOVÁ. Výuka logiky na Fakultě informatiky MU Brno. Současnost a perspektivy. In Ludmila Dostálová. Sborník příspěvků ze semináře o výuce logiky Organon VII. aneb Nihil novi. Plzeň: Katedra filosofofie FF ZČU, 2011. s. 59-68. ISBN 978-80-261-0035-5.
 10. 2010

 11. VAŇÁČEK, Jan, Zdeněk ZAVRTAL, Marek STEHLÍK, Eva MRÁKOVÁ a Lubomír POPELÍNSKÝ. Animations for teaching logic (software). 2010.
 12. MRÁKOVÁ, Eva a Lubomír POPELÍNSKÝ. E-learning a výpočtová logika. In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2010. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus UHK, 2010. 6 s. ISBN 978-80-7435-067-2.
 13. MRÁKOVÁ, Eva a Karel PALA. Legal Terms and Word Sketches - A Case Study. In Petr Sojka, Aleš Horák. Proceedings of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2010. Brno: Tribun EU, 2010. s. 31–39. ISBN 978-80-7399-246-0.
 14. PALA, Karel a Eva MRÁKOVÁ. Legal Terms and Word Sketches: a Case Study. In Sojka P., Horák A. Proceedings of Fourth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Languages Processing, RASLAN 2010. první. Brno: Tribun s.r.o., 2010. s. 31-39. ISBN 978-80-7399-246-0.
 15. 2009

 16. PALA, Karel a Eva MRÁKOVÁ. Verb Valency Frames in Czech Legal Texts. In Proceedings of the RASLAN 2009 Workshop. Brno: Masaryk University, 2009. 7 s. ISBN 978-80-210-5048-8.
 17. 2004

 18. BLAŤÁK, Jan, Lubomír POPELÍNSKÝ a Eva MRÁKOVÁ. Fragments and Text Categorization. In The Companion Volume to the Proceedings of 42st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics. Barcelona (Spain): Association for Computational Linguistics, 2004. s. 226-229. ISBN 1-932432-33-7.
 19. MRÁKOVÁ, Eva, Lubomír POPELÍNSKÝ a Jan BLAŤÁK. Víceslovné výrazy a klasifikace českých textů. In Znalosti 2004, sborník posterů. 1. vyd. Ostrava: VŠB--Technická univerzita Ostrava, 2004. s. 53-56.
 20. 2003

 21. PALA, Karel a Eva MRÁKOVÁ. A Procedure for Semiautomatic Building Consistent Dictionary Definitions. In Computational Linguistics and Intelligent Text Processing. Berlin: Springer-Verlag, 2003. s. 295-303. ISBN 3-540-00532-3.
 22. MRÁKOVÁ, Eva a Radek SEDLÁČEK. From Czech Morphology through Partial Parsing to Disambiguation. In Computational Linguistics and Intelligent Text Processing. Berlin: Springer-Verlag, 2003. s. 126-135. ISBN 3-540-00532-3.
 23. 2001

 24. NEPIL, Miloslav, Lubomír POPELÍNSKÝ a Eva ŽÁČKOVÁ. Part-of-Speech Tagging by Means of Shallow Parsing, ILP and Active Learning. In Proceedings of the Third Workshop on Learning Language in Logic, LLL 2001, Strasbourg, France, September 2001. Brno: FI MU, 2001. s. 58-66.
 25. 2000

 26. ŽÁČKOVÁ, Eva, Lubomír POPELÍNSKÝ a Miloslav NEPIL. Automatic Tagging of Compound Verb Groups in Czech Corpora. Edited by Sojka P., Kopeček I. and Pala K. In Text, Speech and Dialogue: Third International Workshop, TSD 2000, Brno, Czech Republic, September 2000. 1st ed. Berlin: Springer Verlag, 2000. s. 115-120. Lecture Notes in Artificial Intelligence 1902. ISBN 3-540-41042-2.
 27. ŽÁČKOVÁ, Eva, Lubomír POPELÍNSKÝ a Miloslav NEPIL. Recognition and Tagging of Compound Verb Groups in Czech. In Proceedings of CoNLL-2000 and LLL-2000, Lisbon, Portugal, September 2000. New Brunswick: Association for Computational Linguistics, 2000. s. 219-225.
 28. 1999

 29. ŽÁČKOVÁ, Eva a Karel PALA. Corpus-Based Rules for Czech Verb Discontinuous Constituents. Edited by Matoušek V., Mautner P., Ocelíková J., Sojka P. In Text, Speech and Dialogue: Second International Workshop TSD '99, Plzen, Czech Republic, September 13-17, 1999. 1st ed. Berlin: Springer Verlag, 1999. s. 325-328. Lecture Notes in Artificial Intelligence 1692. ISBN 3-540-66494-7.
 30. 1998

 31. ŽÁČKOVÁ, Eva a Pavel SMRŽ. New Tools for Disambiguation of Czech Texts. Edit. P. Sojka, V. Matoušek, K. Pala, I. Kopeček. In Text, speech, dialogue : proceedings of the First Workshop on Text, Speech, Dialogue - TSD '98, Brno, Czech Republic, September_23-26,_1998. 1st ed. Brno: Masaryk University, 1998. s. 129-134. ISBN 80-210-1900-X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 1. 2023 11:49