Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

 1. 2022

 2. MOTAL, Jan, Tereza BRÁZDILOVÁ a Martina MORESOVÁ. Analýza dodržení standardů novinářské práce : Andrej Babiš ml. a Pandora Papers (3–4Q 2021). Brno: Nadační fond nezávislé žurnalistiky, 2022. 71 s.
 3. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka, Iveta JANSOVÁ a Jan MOTAL. Czechia. Risks and Opportunities Related to Media and Journalism Studies (2000–2020). Case Study on the National Research and Monitoring Capabilities. In: Studies on national media research capability as a contextual domain of the sources of ROs. Approaching deliberative communication: Studies on monitoring capability and on critical junctures of media development in 14 EU countries, CS1, D-2.1. Tartu: University of Tartu, 2022. 25 s. Mediadelcom.
 4. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka, Iveta JANSOVÁ a Jan MOTAL. Czechia. Critical junctures in the media transformation process. In: Country case studies on national media research capability as a contextual domain of the sources of ROs. Approaching deliberative communication: Studies on monitoring capability and on critical junctures of media development in 14 EU countries, CS2, D-2.1. Tartu: University of Tartu, 2022. 24 s. Mediadelcom.
 5. MOTAL, Jan. Dokumentaristika v kontextu české mediální etiky. In Konference o etice v dokumentárním filmu: Moc a mocenské vztahy v dokumentárním filmu: MFDF Jihlava. 2022.
 6. MOTAL, Jan. Konference o etice v dokumentárním filmu: Moc a mocenské vztahy v dokumentárním filmu. 2022.
 7. MOTAL, Jan. “Not a Political Virus” : Manufacturing Consent by Czech Public Service Media in the Pandemic. Central European Journal of Communication. Wrocław: Polish Communication Association, 2022, roč. 15, č. 1, s. 15-32. ISSN 1899-5101. doi:10.51480/1899-5101.15.1(30).1.
 8. JANSOVÁ, Iveta, Jan MOTAL a Lenka WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ. Probuzeni ve svobodě: jak transformace po roce 1989 ovlivňuje současný stav české novinářské etiky a profesionalizace. In Médiá a text 8: Variáce mediálneho textu. 2022.
 9. MOTAL, Jan. Radikální dramaturgie. První vydání. Brno: Nakladatelství JAMU, 2022. 230 s. ISBN 978-80-7460-201-6.
 10. MOTAL, Jan. Soumrak tradiční objektivity? In Novinářské fórum 2022. 2022.
 11. MOTAL, Jan. When is the evaluation of media necessary? In European Journalism Now: Evaluating Quality Journalism via Common Standards. 2022.
 12. 2021

 13. MOTAL, Jan. Czechia. In Marlis Prinzing – Roger Blum. Handbuch Politischer Journalismus. Köln: Herbert von Halem Verlag, 2021. s. 779-785. ISBN 978-3-86962-240-8.
 14. MOTAL, Jan. Rethinking Drama in the Crisis of Deliberative Communication : The Radical Theory of Martin Buber and Gustav Landauer. Slovenské divadlo : časopis Slovenskej akadémie vied. 2021, roč. 69, č. 3, s. 290-306. ISSN 0037-699X. doi:10.31577/sd-2021-0021.
 15. 2019

 16. MOTAL, Jan. Být pomalí jako želvy : k vědě symbiotické a pluralitní. Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro religionistiku o.s., 2019, roč. 27, č. 2, s. 201-219. ISSN 1210-3640.
 17. MOTAL, Jan. člen redakční rady. Slovenské divadlo/Slovak Theatre, 2019. ISSN 0037-699X.
 18. 2018

 19. MOTAL, Jan. Člen redakční rady. ArteActa: Časopis pro performativní umění a umělecký výzkum, 2018. ISSN 2571-1695.
 20. 2017

 21. MOTAL, Jan. člen redakční rady. ArteActa, 2017. ISSN 2571-1695.
 22. 2016

 23. MOTAL, Jan. Komunikační strategie představitelů českých křesťanských církví v sociální síti Facebook. In Petra Koudelková. Komunikace církve: náboženství a jeho prvky ve virtuální realitě. Praha: Karlova Univerzita, 2016. s. 65-72. ISBN 978-80-87404-59-1.
 24. MOTAL, Jan. Komunikační strategie představitelů českých křesťanských církví v sociální síti Facebook. In Komunikace náboženství: Náboženství a jeho prvky ve virtuální realitě. 2016.
 25. MOTAL, Jan. Media Ethics: Values and Democracy. In Seminář pro ukrajinské novináře, NESEHNUTÍ. 2016.
 26. 2015

 27. MOTAL, Jan, Aleš CHALUPA, Vladimír BAHNA, Jakub CIGÁN, Silvie KOTHEROVÁ, Eva KUNDTOVÁ KLOCOVÁ, Radek KUNDT a Martin LANG. Anatomie náboženství. Brno: Česká televize, 2015.
 28. MOTAL, Jan. Dehumanization of Refugees in Media as a Case of Moral Disengagement. Ethics & Bioethics (in Central Europe). 2015, roč. 5, 3-4, s. 183-196. ISSN 1338-5615.
 29. MOTAL, Jan. Ethical Aspects of the Post-1989 Transformation of Czech Documentary. In 5th Annual Screen Industries in East-Central Europe Conference: Transformation Processes and New Screen Media Technologies. 2015.
 30. MOTAL, Jan. Hermeneutika umění jako morální věda. In Inštitút etiky a bioetiky a Inštitút estetiky a umeleckej kultúry, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešově. 2015.
 31. MOTAL, Jan. Hodnotová struktura mediálního obrazu religiozity v současném českém televizním seriálu. In Hodnoty a normy v pozdně moderní společnosti: 5. olomoucká sociologická podzimní konference. 2015.
 32. MOTAL, Jan. Morální dilemata soudobé české dokumentaristiky. In Katedra komunikačných a mediálnych štúdií, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešově. 2015.
 33. MOTAL, Jan. Od interaktivity k freakshow: etické aspekty nových televizních trendů z perspektivy demokratické kompetence. In Flow Konference: Radio a TV studies v Čechách a na Slovensku 02. Nové formáty a možnosti konvergence televizního a rozhlasového média. 2015.
 34. SZCZEPANIK, Petr, Johana KOTIŠOVÁ, Jakub MACEK, Jan MOTAL a Eva PJAJČÍKOVÁ. Studie vývoje českého hraného kinematografického díla. Praha: Státní fond kinematografie, 2015. 292 s. ISBN 978-80-260-8911-7.
 35. MOTAL, Jan, Katarína KOMENSKÁ, Miloš GREGOR, Alena MACKOVÁ, Katarína MOTALOVÁ, Hana SEDLÁKOVÁ a Martin ŠKOP. 1. Česko-slovenská letní škola etiky a médií. 2015.
 36. 2014

 37. MOTAL, Jan a Andrea HANÁČKOVÁ. Aktuální stav radio studies. In Radio a TV studies v Čechách a na Slovensku: Flow Conference 01, Filozofická fakulta UP, Olomouc. 2014.
 38. MOTAL, Jan. Autonomie sociálního herce a režiséra ve filmové dokumentaristice jako mravní problém. In Vasil Gluchman. Perspektívy profesijnej etiky: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Presoviensis: Filozofický sborník 57. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2014. s. 253-260, 7 s. ISBN 978-80-555-1104-7.
 39. MOTAL, Jan. Etika v médiách. In Inštitut etiky a bioetiky a Centrum bioetiky UNESCO na Filozofickej fakulte PU v Prešove. 2014.
 40. MOTAL, Jan. Filmová dokumentaristika jako slepé místo aplikované etiky: problém autonomie respondenta. In Perspektívy profesijnej etiky: 14. Etické myslenie minulosti a súčasnosti. Inštitút etiky a bioetiky FF PU a Centrum bioetiky UNESCO, Vyšné Ružbachy, Slovensko. 2014.
 41. MOTAL, Jan. K pluralitě perspektiv: 14. mezinárodní konference EASR v Groningenu. Pardubice: Filozofická fakulta, Univerzita Pardubice, 2014. s. 216-219. Pantheon 9/1. ISSN 1803-2443.
 42. MOTAL, Jan. Krása ve filmovém dokumentu. První vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 119 s. Edice Media. ISBN 978-80-210-7586-3.
 43. MOTAL, Jan. Krása ve filmovém dokumentu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 120 s. ISBN 978-80-210-7586-3.
 44. MOTAL, Jan. „Not Man for the Sabbath“: Professional Dignity and Ethical Codes. Ethics and Bioethics. Prešov: Vydavatelstvo Prešovskej univerzity, 2014, roč. 4, 3-4, s. 117-122. ISSN 1338-5615.
 45. MOTAL, Jan. Sacralisation of Knowledge and Secularisation of Eschatology in Science Transhumanism. In Religion and Pluralities of Knowledge (EASR/NGG), University of Groningen, 11-15. 5. 2014. 2014.
 46. 2013

 47. MOTAL, Jan. Barbora Spalová: Bůh ví proč. Studie pamětí a režimů moci v křesťanských církvích v severních Čechách [analytická recenze]. Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 10, č. 2, s. 117-121, 4 s. ISSN 1214-813X.
 48. MOTAL, Jan. Does science mutate into religion? A case of transhumanism. In 12th EASR Conference, Hope University, Liverpool: Religion, Migration, Mutation. 2013.
 49. MOTAL, Jan. Důstojnost a mravní autonomie jako profesní závazek mediálního tvůrce. In Vasil Gluchman. Etika v profesiách: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Presoviensis: Filozofický sborník 56. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2013. s. 406-414. ISBN 978-80-555-1030-9.
 50. MOTAL, Jan. Důstojnost novináře ve světle praktického rozumu: Mravní střed v perspektivě Kantovy autonomie. In Etika v profesiách: 13. medzinárodná vedecká konferencia z cyklu Etické myslenie minulosti a súčasnosti, Červený Kláštor. 2013.
 51. MOTAL, Jan. Habent papam: Volba papeže v českém celostátním tisku. Sacra. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 11, č. 1, s. 7-30. ISSN 1214-5351.
 52. MOTAL, Jan. Hermeneutika dějinnosti ve filmovém eseji Karla Vachka a Chrise Markera. První vydání. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2013. 168 s. Výběrová řada doktorských prací. ISBN 978-80-7460-038-8.
 53. MOTAL, Jan. Hermeneutika filmového eseje aneb Heideggerovo "Besinnung" jako klíčový koncept pro průzkum eseje. In Texty z Mezinárodní konference doktorských studií divadelních škol 2011 Brno. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2013. s. 40-46. ISBN 978-80-7460-041-8.
 54. MOTAL, Jan. Jedinečnost v zájmu vědy : hermeneutické poznámky ke konjekturálnímu paradigmatu. E-LOGOS. Praha, 2013, Neuveden, č. 1, s. 2-12. ISSN 1211-0442.
 55. MOTAL, Jan. Vítězství encyklopedismu nad etikou médií [analytická recenze]. Mediální studia. Univerzita Karlova, 2013, roč. 2013, č. 3, s. 356-360, 4 s. ISSN 1801-9978.
 56. 2012

 57. MOTAL, Jan. Informační násilí a mýtus interaktivity : Proč nová média nepřináší demokracii. In Božena Baluchová - Jana Matúšová - Beata Slobodová. Budúcnosť médií. Piešťany: MEDIATIKA, 2012. s. 223-241, 18 s. ISBN 978-80-971009-0-2.
 58. MOTAL, Jan. Komunitní média jako nový nástroj pro rozvoj finanční gramotnosti v ČR : možnosti a výzvy. In Nadměrné zadlužení jako zdroj sociálního napětí a extremistických tendencí ve společnosti : Hledání nových cest řešení. 2012.
 59. MOTAL, Jan. Mezi studenty a uměleckou komunitou : Internetové rozhlasové vysílání na Masarykově Univerzitě. In Božena Šupšáková. Umenie & médiá vo vzdelávaní 2012 : nové možnosti a výzvy. Bratislava: IRIS, 2012. s. 163 - 176, 13 s. ISBN 978-80-89238-62-0.
 60. MOTAL, Jan. Nové trendy v médiích jako komunikační utopie i nová zkušenost. In Nové trendy v médiích II: rozhlas a televize. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 7-24, 17 s. ISBN 978-80-210-5826-2.
 61. MOTAL, Jan. Základní problémy dramaturgie. In Nové trendy v médiích II: rozhlas a televize. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 45-79, 34 s. ISBN 978-80-210-5826-2.
 62. 2011

 63. MOTAL, Jan. Být dýdžej. Brno: Česká televize, 2011.
 64. MOTAL, Jan. Experimentální rádio: Úvod do moderování a dobrovolnictví ve studentském a komunitním rádiu. Brno: KMSŽ FSS MU, 2011. 37 s.
 65. MOTAL, Jan. Reprezentace religiozity v českých televizích. Sacra. Brno: Občanské sdružení Sacra, 2011, Neuveden, č. 2, s. 32-53. ISSN 1214-5351.
 66. MOTAL, Jan. Studentské rádio a rozhlasový produkt: k metodice výuky na středních školách. In Mediální výchova na středním stupni škol - edukace lektorů. 2011.
 67. MOTAL, Jan. Symfonie metropole: rozpouštění mýtu modernity ve velkoměstě. In Moderní vývoj a teorie urbanismu / FA VUT. 2011.
 68. 2010

 69. MOTAL, Jan. Meteory českého komiksu. Brno: Česká televize, 2010.
 70. SHAKESPEARE, William, Petr Jan KRYŠTOF a Jan MOTAL. Romeo a Julie. Brno: o. s. V karanténě, 2010.
 71. 2008

 72. MOTAL, Jan. Harmonie, dílo společné. Brno: Cinétik studio - MBS, 2008.
 73. 2007

 74. MOTAL, Jan. Má záštita i píseň. Brno: Český rozhlas, 2007.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 4. 6. 2023 06:30