Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. MOTAL, Jan. Czechia. In Marlis Prinzing – Roger Blum. Handbuch Politischer Journalismus. Köln: Herbert von Halem Verlag, 2021. s. 779-785. ISBN 978-3-86962-240-8.
 2. MOTAL, Jan. Rethinking Drama in the Crisis of Deliberative Communication : The Radical Theory of Martin Buber and Gustav Landauer. Slovenské divadlo : časopis Slovenskej akadémie vied. 2021, roč. 69, č. 3, s. 290-306. ISSN 0037-699X. doi:10.31577/sd-2021-0021.
 3. 2019

 4. MOTAL, Jan. Být pomalí jako želvy : k vědě symbiotické a pluralitní. Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro religionistiku o.s., 2019, roč. 27, č. 2, s. 201-219. ISSN 1210-3640.
 5. MOTAL, Jan. člen redakční rady. Slovenské divadlo/Slovak Theatre, 2019. ISSN 0037-699X.
 6. 2017

 7. MOTAL, Jan. člen redakční rady. ArteActa, 2017. ISSN 2571-1695.
 8. 2016

 9. MOTAL, Jan. Komunikační strategie představitelů českých křesťanských církví v sociální síti Facebook. In Petra Koudelková. Komunikace církve: náboženství a jeho prvky ve virtuální realitě. Praha: Karlova Univerzita, 2016. s. 65-72. ISBN 978-80-87404-59-1.
 10. MOTAL, Jan. Komunikační strategie představitelů českých křesťanských církví v sociální síti Facebook. In Komunikace náboženství: Náboženství a jeho prvky ve virtuální realitě. 2016.
 11. MOTAL, Jan. Media Ethics: Values and Democracy. In Seminář pro ukrajinské novináře, NESEHNUTÍ. 2016.
 12. 2015

 13. MOTAL, Jan, Aleš CHALUPA, Vladimír BAHNA, Jakub CIGÁN, Silvie KOTHEROVÁ, Eva KUNDTOVÁ KLOCOVÁ, Radek KUNDT a Martin LANG. Anatomie náboženství. Brno: Česká televize, 2015.
 14. MOTAL, Jan. Dehumanization of Refugees in Media as a Case of Moral Disengagement. Ethics & Bioethics (in Central Europe). 2015, roč. 5, 3-4, s. 183-196. ISSN 1338-5615.
 15. MOTAL, Jan. Ethical Aspects of the Post-1989 Transformation of Czech Documentary. In 5th Annual Screen Industries in East-Central Europe Conference: Transformation Processes and New Screen Media Technologies. 2015.
 16. MOTAL, Jan. Hermeneutika umění jako morální věda. In Inštitút etiky a bioetiky a Inštitút estetiky a umeleckej kultúry, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešově. 2015.
 17. MOTAL, Jan. Hodnotová struktura mediálního obrazu religiozity v současném českém televizním seriálu. In Hodnoty a normy v pozdně moderní společnosti: 5. olomoucká sociologická podzimní konference. 2015.
 18. MOTAL, Jan. Morální dilemata soudobé české dokumentaristiky. In Katedra komunikačných a mediálnych štúdií, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešově. 2015.
 19. MOTAL, Jan. Od interaktivity k freakshow: etické aspekty nových televizních trendů z perspektivy demokratické kompetence. In Flow Konference: Radio a TV studies v Čechách a na Slovensku 02. Nové formáty a možnosti konvergence televizního a rozhlasového média. 2015.
 20. SZCZEPANIK, Petr, Johana KOTIŠOVÁ, Jakub MACEK, Jan MOTAL a Eva PJAJČÍKOVÁ. Studie vývoje českého hraného kinematografického díla. Praha: Státní fond kinematografie, 2015. 292 s. ISBN 978-80-260-8911-7.
 21. MOTAL, Jan, Katarína KOMENSKÁ, Miloš GREGOR, Alena MACKOVÁ, Katarína MOTALOVÁ, Hana SEDLÁKOVÁ a Martin ŠKOP. 1. Česko-slovenská letní škola etiky a médií. 2015.
 22. 2014

 23. MOTAL, Jan a Andrea HANÁČKOVÁ. Aktuální stav radio studies. In Radio a TV studies v Čechách a na Slovensku: Flow Conference 01, Filozofická fakulta UP, Olomouc. 2014.
 24. MOTAL, Jan. Autonomie sociálního herce a režiséra ve filmové dokumentaristice jako mravní problém. In Vasil Gluchman. Perspektívy profesijnej etiky: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Presoviensis: Filozofický sborník 57. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2014. s. 253-260, 7 s. ISBN 978-80-555-1104-7.
 25. MOTAL, Jan. Etika v médiách. In Inštitut etiky a bioetiky a Centrum bioetiky UNESCO na Filozofickej fakulte PU v Prešove. 2014.
 26. MOTAL, Jan. Filmová dokumentaristika jako slepé místo aplikované etiky: problém autonomie respondenta. In Perspektívy profesijnej etiky: 14. Etické myslenie minulosti a súčasnosti. Inštitút etiky a bioetiky FF PU a Centrum bioetiky UNESCO, Vyšné Ružbachy, Slovensko. 2014.
 27. MOTAL, Jan. K pluralitě perspektiv: 14. mezinárodní konference EASR v Groningenu. Pardubice: Filozofická fakulta, Univerzita Pardubice, 2014. s. 216-219. Pantheon 9/1. ISSN 1803-2443.
 28. MOTAL, Jan. Krása ve filmovém dokumentu. První vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 119 s. Edice Media. ISBN 978-80-210-7586-3.
 29. MOTAL, Jan. Krása ve filmovém dokumentu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 120 s. ISBN 978-80-210-7586-3.
 30. MOTAL, Jan. „Not Man for the Sabbath“: Professional Dignity and Ethical Codes. Ethics and Bioethics. Prešov: Vydavatelstvo Prešovskej univerzity, 2014, roč. 4, 3-4, s. 117-122. ISSN 1338-5615.
 31. MOTAL, Jan. Sacralisation of Knowledge and Secularisation of Eschatology in Science Transhumanism. In Religion and Pluralities of Knowledge (EASR/NGG), University of Groningen, 11-15. 5. 2014. 2014.
 32. 2013

 33. MOTAL, Jan. Barbora Spalová: Bůh ví proč. Studie pamětí a režimů moci v křesťanských církvích v severních Čechách [analytická recenze]. Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 10, č. 2, s. 117-121, 4 s. ISSN 1214-813X.
 34. MOTAL, Jan. Does science mutate into religion? A case of transhumanism. In 12th EASR Conference, Hope University, Liverpool: Religion, Migration, Mutation. 2013.
 35. MOTAL, Jan. Důstojnost a mravní autonomie jako profesní závazek mediálního tvůrce. In Vasil Gluchman. Etika v profesiách: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Presoviensis: Filozofický sborník 56. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2013. s. 406-414. ISBN 978-80-555-1030-9.
 36. MOTAL, Jan. Důstojnost novináře ve světle praktického rozumu: Mravní střed v perspektivě Kantovy autonomie. In Etika v profesiách: 13. medzinárodná vedecká konferencia z cyklu Etické myslenie minulosti a súčasnosti, Červený Kláštor. 2013.
 37. MOTAL, Jan. Habent papam: Volba papeže v českém celostátním tisku. Sacra. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 11, č. 1, s. 7-30. ISSN 1214-5351.
 38. MOTAL, Jan. Hermeneutika dějinnosti ve filmovém eseji Karla Vachka a Chrise Markera. První vydání. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2013. 168 s. Výběrová řada doktorských prací. ISBN 978-80-7460-038-8.
 39. MOTAL, Jan. Hermeneutika filmového eseje aneb Heideggerovo "Besinnung" jako klíčový koncept pro průzkum eseje. In Texty z Mezinárodní konference doktorských studií divadelních škol 2011 Brno. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2013. s. 40-46. ISBN 978-80-7460-041-8.
 40. MOTAL, Jan. Jedinečnost v zájmu vědy : hermeneutické poznámky ke konjekturálnímu paradigmatu. E-LOGOS. Praha, 2013, Neuveden, č. 1, s. 2-12. ISSN 1211-0442.
 41. MOTAL, Jan. Vítězství encyklopedismu nad etikou médií [analytická recenze]. Mediální studia. Univerzita Karlova, 2013, roč. 2013, č. 3, s. 356-360, 4 s. ISSN 1801-9978.
 42. 2012

 43. MOTAL, Jan. Informační násilí a mýtus interaktivity : Proč nová média nepřináší demokracii. In Božena Baluchová - Jana Matúšová - Beata Slobodová. Budúcnosť médií. Piešťany: MEDIATIKA, 2012. s. 223-241, 18 s. ISBN 978-80-971009-0-2.
 44. MOTAL, Jan. Komunitní média jako nový nástroj pro rozvoj finanční gramotnosti v ČR : možnosti a výzvy. In Nadměrné zadlužení jako zdroj sociálního napětí a extremistických tendencí ve společnosti : Hledání nových cest řešení. 2012.
 45. MOTAL, Jan. Mezi studenty a uměleckou komunitou : Internetové rozhlasové vysílání na Masarykově Univerzitě. In Božena Šupšáková. Umenie & médiá vo vzdelávaní 2012 : nové možnosti a výzvy. Bratislava: IRIS, 2012. s. 163 - 176, 13 s. ISBN 978-80-89238-62-0.
 46. MOTAL, Jan. Nové trendy v médiích jako komunikační utopie i nová zkušenost. In Nové trendy v médiích II: rozhlas a televize. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 7-24, 17 s. ISBN 978-80-210-5826-2.
 47. MOTAL, Jan. Základní problémy dramaturgie. In Nové trendy v médiích II: rozhlas a televize. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 45-79, 34 s. ISBN 978-80-210-5826-2.
 48. 2011

 49. MOTAL, Jan. Být dýdžej. Brno: Česká televize, 2011.
 50. MOTAL, Jan. Experimentální rádio: Úvod do moderování a dobrovolnictví ve studentském a komunitním rádiu. Brno: KMSŽ FSS MU, 2011. 37 s.
 51. MOTAL, Jan. Reprezentace religiozity v českých televizích. Sacra. Brno: Občanské sdružení Sacra, 2011, Neuveden, č. 2, s. 32-53. ISSN 1214-5351.
 52. MOTAL, Jan. Studentské rádio a rozhlasový produkt: k metodice výuky na středních školách. In Mediální výchova na středním stupni škol - edukace lektorů. 2011.
 53. MOTAL, Jan. Symfonie metropole: rozpouštění mýtu modernity ve velkoměstě. In Moderní vývoj a teorie urbanismu / FA VUT. 2011.
 54. 2010

 55. MOTAL, Jan. Meteory českého komiksu. Brno: Česká televize, 2010.
 56. SHAKESPEARE, William, Petr Jan KRYŠTOF a Jan MOTAL. Romeo a Julie. Brno: o. s. V karanténě, 2010.
 57. 2008

 58. MOTAL, Jan. Harmonie, dílo společné. Brno: Cinétik studio - MBS, 2008.
 59. 2007

 60. MOTAL, Jan. Má záštita i píseň. Brno: Český rozhlas, 2007.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 5. 2022 09:41