Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. NEHYBA, Slavomír, Pavla TOMANOVÁ PETROVÁ, Helena GILÍKOVÁ a Zuzana SKÁCELOVÁ. Analýza spodnobadenských sedimentů karpatské předhlubně v širším okolí obce Skalka. In 20. konference o mladším terciéru věnovaná Antonu Rzehakovi (1855-1923). 2023.
  2. SCHEINER, Filip, Martina HAVELCOVÁ, Katarina HOLCOVÁ, Nela DOLÁKOVÁ, Slavomír NEHYBA, Lukáš ACKERMAN, Jakub TRUBAČ, Šárka HLADILOVÁ, Jan REJŠEK a Torsten UTESCHER. Evolution of palaeoclimate, palaeoenvironment and vegetation in Central Europe during the Miocene Climate Optimum. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. Elsevier, 2023, roč. 611, February, s. 1-19. ISSN 0031-0182. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.palaeo.2022.111364.
  3. HRŠELOVÁ, Pavla, Stanislav HOUZAR, David BURIÁNEK, Dalibor VŠIANSKÝ, Marek SZCZERBA, Zuzanna CIESIELSKA, Jindřich ŠTELCL a Slavomír NEHYBA. CHROMIUM-RICH ILLITE/SMECTITE IN THE BASAL BALINKA CONGLOMERATE OF THE UPPER CARBONIFEROUS-PERMIAN BOSKOVICE BASIN (BOHEMIAN MASSIF). Annales Societatis Geologorum Poloniae. Krakow: Polish Geological Society, 2023, roč. 93, č. 2, s. 195-210. ISSN 0208-9068. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14241/asgp.2023.05.
  4. HLADÍK, Václav a Slavomír NEHYBA. Sedimentary architecture of the UGS Dolni Dunajovice. In 36th International Meeting of Sedimentology. 2023. ISBN 978-953-6907-79-3.
  5. NEHYBA, Slavomír, Katarína ADAMEKOVÁ, Nela DOLÁKOVÁ, Petr DRESLER, Jan PETŘÍK a Michaela PRIŠŤÁKOVÁ. Unraveling Mediaeval human traces in fluvial deposits of the Dyje River near the Pohansko stronghold (Czech Republic). Geological Quarterly. Warzsawa: Polish Geological Institute, 2023, roč. 67, č. 4, s. 1-19. ISSN 1641-7291. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.7306/gq.1718.
  6. NEHYBA, Slavomír, Vladimír OPLETAL, Eva GERŠLOVÁ a Tomáš TUTOVIČ. Upper Cretaceous deposits along the eastern margin of the Bohemian Massif - subsurface data. In POKOS 8 - Polska Konferencja sedymentologiczna. 2023. ISBN 978-83-942304-7-0.
  7. HLADÍK, Václav a Slavomír NEHYBA. Zhodnocení bazálních klastik eggenburgského stáří v prostoru PZP Dolní Dunajovice. In 20. konference o mladším terciéru věnovaná Antonu Rzehakovi (1855-1923). 2023.

  2022

  1. HLADÍK, Václav a Slavomír NEHYBA. Geological evaluation of the underground gas storage Dolní Dunajovice. In Fluvial and tidal coastal networks - morpho-sedimentary dynamics of channels connecting the land with the sea. University of Padova, Italy. 2022.
  2. NEHYBA, Slavomír a Reinhard ROETZEL. High-energy, microtidal nearshore deposits and their provenance (Lower Miocene, Burdigalian/Eggenburgian, Alpine-Carpathian Foredeep, Lower Austria). Geological Quarterly. Warzsawa: Polish Geological Institute, 2022, roč. 66, č. 4, s. 1-29. ISSN 1641-7291. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.7306/gq.1665.
  3. CHROUSTOVÁ, Kateřina, Adam ŘÍČKA, Bibiána PASTERNÁKOVÁ, Tomáš KUCHOVSKÝ, Vladimír OPLETAL, Slavomír NEHYBA a Magdalena BOTTIG. Podzemní vody hluboké struktury regionálního rozsahu: Pasohlávky–Laa an der Thaya. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Brno: Masarykova univerzita, 2022, roč. 29, 1-2, s. 36-43. ISSN 1212-6209. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/GVMS2022-15517.
  4. MATEICIUCOVÁ, Inna, Maximilian WILDING, Miroslav BUBÍK, Slavomír NEHYBA, Jiří OTAVA, Antonín PŘICHYSTAL a Filip HÁJEK. Preliminary results of the investigation of the karst depression Hayl Ajah and the beginning of the mountain archaeology in Oman. In the 55th Seminar for Arabian Studies, Friday 5th to Sunday 7th August 2022: Humboldt University, Berlin. 2022.
  5. MATEICIUCOVÁ, Inna, Maximilian WILDING, Jiří OTAVA, Antonín PŘICHYSTAL, Miroslav BUBÍK, Slavomír NEHYBA a Filip HÁJEK. Preliminary results of the 2nd Field Season of the Sint Polje (Hayl Al-Ajah) project. In 10. 03. 2022, Ministry of Heritage and Tourism of the Sultanate of Oman, Muscat. 2022.
  6. MATEICIUCOVÁ, Inna, Maximilian WILDING, Miroslav BUBÍK, Slavomír NEHYBA, Jiří OTAVA, Antonín PŘICHYSTAL a Filip HÁJEK. Předběžné výsledky výzkumu krasové deprese Hayl Ajah a počátek horské archeologie v Ománu. In 27. Kvartér (seminář). 2022.
  7. ADAMEKOVÁ, Katarína, Jan PETŘÍK, Pavel DLAPA, Michaela PRIŠŤÁKOVÁ, Slavomír NEHYBA, Petr DRESLER a Andrej HRABOVSKÝ. Půdní vývoj v nivě řeky Dyje v předpolí hradby hradiska Pohansko u Břeclavi. Geological Research in Moravia and Silesia. Masaryk University, 2022, roč. 29, 1-2, s. 78-85. ISSN 1212-6209. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/GVMS2022-33071.
  8. TUTOVIČ, Tomáš a Slavomír NEHYBA. Sedimentologické hodnocení vrtného jádra z vrtu Mikulov 5. In Studentská geologická konference. 2022. ISBN 978-80-280-0061-5.
  9. NEHYBA, Slavomír, Rostislav BRZOBOHATÝ, Karel DIVIŠ, Růžena GREGOROVÁ a Pavla TOMANOVÁ-PETROVÁ. Sedimenty spodního badenu na lokalitě Zaječí hora. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Brno: Masarykova univerzita, 2022, roč. 29, 1-2, s. 44-49. ISSN 1212-6209. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/GVMS2022-20840.
  10. MATEICIUCOVÁ, Inna, Maximilian WILDING, Miroslav BUBÍK, Filip HÁJEK, Slavomír NEHYBA, Jiří OTAVA, Antonín PŘICHYSTAL a Said AL-JADIDI. Sint Polje and Sint-Sant Plateau Project (SIPO) : Report of the 2nd field season 2022. Oman: Ministry of Heritage and Tourism of the Sultanate of Oman, 2022, 43 s. Reports of the field season 2022.
  11. GERŠLOVÁ, Eva, Lujza MEDVECKÁ, Petr JIRMAN, Slavomír NEHYBA a Vladimír OPLETAL. Source rock potential of the Miocene sedimentary rocks in the Carpathian Foredeep of the Czech Republic. Geological Quarterly. Poland: Polish Geological Institute, 2022, roč. 66, č. 1, s. 1-16. ISSN 1641-7291. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.7306/gq.1634.
  12. NEHYBA, Slavomír. Stacked Gilbert-type deltas filling an incised palaeovalley along the cratonward margin of a foreland basin (Miocene, Western Carpathian Foredeep). Geological Quarterly. Warzsawa: Polish Geological Institute, 2022, roč. 66, č. 3, s. 1-27. ISSN 1641-7291. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.7306/gq.1661.
  13. NEHYBA, Slavomír, Vladimír OPLETAL, Katarina HOLCOVÁ, Filip SCHEINER, Lukáš ACKERMAN a Jan REJŠEK. The return of the Iváň Canyon, a large Neogene canyon in the Alpine-Carpathian Foredeep. Marine and Petroleum Geology. Elsevier Ltd, 2022, roč. 144, October, s. 1-19. ISSN 0264-8172. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2022.105808.
  14. OPLETAL, Vladimír, Slavomír NEHYBA a Tomáš BALDRIÁN. Understanding of Eocene turbidite system of Nesvačilka paleovalley as a succesfull Oil and Gas exploration target in south eastern part of the Czech Republic. In AAPG Europe Regional Conference 2022. 2022.

  2021

  1. MOSOČIOVÁ, Tereza, Aleksandra SMYRAK-SIKORA, Erik P. JOHANNESEN a Slavomír NEHYBA. Alluvial fan deposits in Billefjorden Through, Svalbard. In SCOPE – Student-led Conference on Polar Environment, Longyearbyen. 2021.
  2. NEHYBA, Slavomír a Reinhard ROETZEL. Coastal sandy spit deposits (Lower Burdigalian/Eggenburgian) in the Alpine-Carpathian Foredeep of Lower Austria. Geological Quarterly. Warzsawa: Polish Geological Institute, 2021, roč. 65, č. 4, s. 1-30. ISSN 1641-7291. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.7306/gq.1619.
  3. BOTTIG, Magdalena, Christa HAMMERL, Jaromír LEICHMANN, Peter MELICHAR, Fee-Alexandra RODLER, Petr ŠPAČEK, Martin KOPECKÝ, Slavomír NEHYBA, Tomáš KUCHOVSKÝ, Jana PAZDÍRKOVÁ, Hana KRUMLOVÁ, Doris RUPPRECHT a Dominika TÓTHOVÁ. Hydrotermální potenciál oblasti Pasohlávky – Laa an der Thaya. Brožura k videu s přehledem projektu HTPO. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 35 s. ISBN 978-80-210-9942-5.
  4. KREJČÍ, Oldřich, Miroslav BUBÍK, David BURIÁNEK, Nela DOLÁKOVÁ, Vladimíra KREJČÍ, Slavomír NEHYBA, Pavla TOMANOVÁ-PETROVÁ a Jan VÍT. Kenozoické sedimenty v lomu Předklášteří u Tišnova. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Brno: Masarykova univerzita, 2021, roč. 28, 1-2, s. 20-32. ISSN 1212-6209. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/GVMS2021-14408.
  5. NEHYBA, Slavomír, Petr DRESLER, František KUDA a Karel KIRCHNER. Rekonstrukce průběhu říčních koryt s použitím elektrické odporové tomografie. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Brno: Masarykova univerzita, 2021, roč. 28, 1-2, s. 60-66. ISSN 1212-6209. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/GVMS2021-15461.
  6. MOSOČIOVÁ, Tereza, Aleksandra SMYRAK-SIKORA, Erik P JOHANNESEN a Slavomír NEHYBA. Sedimentary facies analysis and architecture of alluvial fan systems, Billefjorden Trouhg, Svalbard. In Association of Polar Early Career Scientists (APECS) workshop, Oslo. 2021.
  7. MOSOČIOVÁ, Tereza, Aleksandra SMYRAK-SIKORA, Erik P JOHANNESEN a Slavomír NEHYBA. Sedimentary facies analysis and architecture of alluvial fan systems within a rift basin, Billefjorden Trouhg, Svalbard. In Svalbard Science Conference 2021, Oslo. 2021.
  8. MOSOČIOVÁ, Tereza, Aleksandra SMYRAK-SIKORA, Erik P. JOHANNESEN a Slavomír NEHYBA. Sedimentary facies analysis and architecture of alluvial fan systems within a rift basin, Billefjorden Trouhg, Svalbard. In Svalbard Science Conference, Oslo. 2021.
  9. BÁBEK, Ondřej, Stanislava VODRÁŽKOVÁ, Leona CHADIMOVÁ, Tomáš KUMPAN, Richard LOJKA, Slavomír NEHYBA, Jan SEDLÁČEK, Daniel ŠIMÍČEK, Lenka ŠPIČÁKOVÁ, David ULIČNÝ a Hedvika WEINEROVÁ. 35th IAS Meeting of Sedimentology, Virtual Meeting, Prague, Czech Republic, 21–25 June 2021. 2021.

  2020

  1. NEHYBA, Slavomír, Petr DRESLER, Nela DOLÁKOVÁ, František KUDA, Michaela PRIŠŤÁKOVÁ, Jakub ŠIMÍK, Jaroslav ŠKOJEC a Karel KIRCHNER. Raně středověké říční koryto v blízkosti fortifikačního systému velkomoravského hradiska Pohansko u Břeclavi. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Brno: Masarykova univerzita, 2020, roč. 27, 1-2, s. 54-62. ISSN 1212-6209. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/GVMS2020-13285.
  2. BLAŠKO, David a Slavomír NEHYBA. Synchrony evolution of two contradictory prograding Gilbert-type deltas at the margins of the foreland basin (case study from the Neogene Western Carpathian Foredeep). Marine and Petroleum Geology. Elsevier SCI LTD, 2020, roč. 118, AUG 2020, s. 1-17. ISSN 0264-8172. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2020.104407.
  3. DOLÁKOVÁ, Nela, Petr KOČÁR, Petr DRESLER, Gabriela DRESLEROVÁ, Romana KOČÁROVÁ, Martin IVANOV a Slavomír NEHYBA. Vývoj interakce přírodního prostředía subsistenční strategie raně středověké společnosti: Pohansko u Břeclavi a okolí. Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., 2020, roč. 72, č. 4, s. 523-572. ISSN 0323-1267. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.35686/AR.2020.19.

  2019

  1. NEHYBA, Slavomír, Helena GILÍKOVÁ, Pavla TOMANOVÁ-PETROVÁ, Jiří OTAVA a Zuzana SKÁCELOVÁ. Evolution of a sedimentary infill of a palaeovalley at a distal margin of the peripheral foreland basin. Geological Quarterly. Warszawa: Polish Geological Institute, 2019, roč. 63, č. 2, s. 319-344. ISSN 1641-7291. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.7306/gq.1469.
  2. OPLETAL, Vladimír, Eva GERŠLOVÁ, Slavomír NEHYBA, Ivana SÝKOROVÁ a Jiří REZ. Geology and Thermal Maturity of Namurian Deposits in the Němčičky Sub-basin as the South-eastern Continuation of the Upper Silesian Coal Basin (Czech Republic). International Journal of Coal Geology. Amsterdam: Elsevier, 2019, roč. 216, DEC, s. 1-12. ISSN 0166-5162. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.coal.2019.103323.
  3. HANÁČEK, Martin, Daniel NÝVLT, Zuzana SKÁCELOVÁ, Barbora PROCHÁZKOVÁ, Zbyněk ENGEL a Slavomír NEHYBA. Gilbert-type deltas and outwash fans as palaeogeographical equivalents of end moraines of Elsterian ice sheet in mountain area of Eastern Sudetes (Rychleby Mts., Zlaté Hory Highlands, Czechia). In XXVI Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski. Plejstocen i paleolit przedpola Sudetów. Pokrzywna 2-6 września 2019 r. 2019. ISBN 978-83-62673-68-1.
  4. NEHYBA, Slavomír, Karel KIRCHNER a František KUDA. Neogenní a kvartérní sedimenty v oblasti Nového Hrádku (Západní část NP Podyjí). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 26, č. 1, s. 49-57. ISSN 1212-6209. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/GVMS2019-1-2-49.
  5. FRANCÍREK, Michal a Slavomír NEHYBA. Terciérní říční sedimenty v širším okolí Jihlavy. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 26, 1-2, s. 24-33. ISSN 1212-6209. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/GVMS2019-1-2-24.
  6. NEHYBA, Slavomír, Jiří OTAVA, Pavla TOMANOVÁ-PETROVÁ a Adéla GAZDOVÁ. The foreland state at the onset of the flexurally induced transgression: data from provenance analysis at the peripheral Carpathian Foredeep (Czech Republic). Geologica Carpathica. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2019, roč. 70, č. 3, s. 241-260. ISSN 1335-0552. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2478/geoca-2019-0014.

  2018

  1. LULÁK, Martin, Martin HANÁČEK, Daniel NÝVLT, Oleg DITRICH a Slavomír NEHYBA. Early Holocene shallow marine mollusc palaeodiversity, Billefjorden, Svalbard. In POLAR2018 SCAR/IASC Open Science Conference. 2018. ISBN 978-0-948277-54-2.
  2. NEHYBA, Slavomír, Helena GILÍKOVÁ, Jiří OTAVA, Zuzana SKÁCELOVÁ a Pavla TOMANOVÁ PETROVÁ. Evolution of a sedimentary infill of a palaeovalley at a distal passive margin of the peripheral foreland basin. In POKOS 7. 2018. ISBN 978-83-942304-6-3.
  3. NEHYBA, Slavomír, Marie DVOŘÁKOVÁ, Nela DOLÁKOVÁ a Petr DRESLER. Kvartérní sedimenty na severním předhradí lokality Pohansko u Břeclavi. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. 2018, roč. 25, 1-2, s. 34-40. ISSN 1212-6209. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/GVMS2018-1-2-34.
  4. NEHYBA, Slavomír. Lower Badenian coarse-grained Gilbert deltas in the southern margin of the Western Carpathian Foredeep basin. Geologica Carpathica. Bratislava, 2018, roč. 69, č. 1, s. 89-113. ISSN 1335-0552. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1515/geoca-2018-0006.
  5. NEHYBA, Slavomír, Nela DOLÁKOVÁ, Jan PETŘÍK a Marie DVOŘÁKOVÁ. Origin of the Pleistocene/Holocene dunes in the floodplain of the Dyje river (South Moravia, Czech Republic). In XXI. International Congress of the CBGA. 2018. ISBN 978-954-90223-7-7.
  6. TOMANOVÁ PETROVÁ, Pavla, Slavomír NEHYBA, Karel DIVIŠ, Šárka HLADILOVÁ, Růžena GREGOROVÁ, Jan VÍT a Pavel HUDEC. Paleoprostředí ve spodním badenu na severním okraji Brna (Divišova Čtvrť). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. 2018, roč. 25, 1-2, s. 65-72. ISSN 1212-6209. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/GVMS2018-1-2-65.
  7. TOMANOVÁ PETROVÁ, Pavla, David BURIÁNEK, Karel KIRCHNER, Oldřich KREJČÍ, František LAUFEK, Slavomír NEHYBA a Jiří OTAVA. Pestré sedimenty ottnangu v Brně-Kohoutovicích. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. 2018, roč. 25, 1-2, s. 73-79. ISSN 1212-6209. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/GVMS2018-1-2-73.
  8. HANÁČEK, Martin, Daniel NÝVLT, Zuzana SKÁCELOVÁ, Slavomír NEHYBA, Barbora PROCHÁZKOVÁ a Zbyněk ENGEL. Sedimentary evidence for an ice-sheet dammed lake in a mountain valley of the Eastern Sudetes, Czechia. Acta Geologica Polonica. 2018, roč. 68, č. 1, s. 107-134. ISSN 0001-5709. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1515/agp-2017-0032.
  9. NEHYBA, Slavomír, Marie DVOŘÁKOVÁ, Naděžda HROZOVÁ a Vladimíra JAŠKOVÁ. SPODNOBADENSKÉ SEDIMENTY KARPATSKÉ PŘEDHLUBNĚ NA LOKALITĚ PTENÍ. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 25, 1-2, s. 28-33. ISSN 1212-6209. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/GVMS2018-1-2-28.
  10. KOPECKÁ, Jitka, Katarina HOLCOVÁ, Slavomír NEHYBA, Šárka HLADILOVÁ, Rostislav BRZOBOHATÝ a Maria Aleksandra BITNER. The earliest Badenian Planostegina bloom deposit: reflection of an unusual environment in the westernmost Carpathian Foredeep (Czech Republic). Geological Quarterly. Warszawa: Polish Geological Institute, 2018, roč. 62, č. 1, s. 18-37. ISSN 1641-7291. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.7306/gq.1398.
  11. MEDVECKÁ, Lujza, Eva GERŠLOVÁ, Slavomír NEHYBA a Magdalena MISZ-KENNAN. Thermal maturity of Miocene organic matter from the Carpathian Foredeep in the Czech Republic. In Geologica Balcanica: XXI International Congress of the Carpathian Balkan Geological Association (CBGA), Abstracts, Advances of Geology in southeast European mountain belts, September 10-13. 2018. ISBN 978-954-90223-8-4.
  12. HOLCOVÁ, Katarina, Nela DOLÁKOVÁ, Slavomír NEHYBA a František VACEK. Timing of Langhian bioevents in the Carpathian Foredeep and north ern Pannonian Basin in relation to oceanographic, tectonic and climatic processes. Geological Quarterly. Warszawa: Polish Geological Institute, 2018, roč. 62, č. 1, s. 3-17. ISSN 1641-7291. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.7306/gq.1399.
  13. LUKÁCS, Réka, Reinhard ROETZEL, Slavomír NEHYBA, Frane MARKOVIČ, Kari SANT, Mathias HARZHAUSER, Marcel GUILLONG, Olivier BACHMANN, Istvan DUNKL, Fritz FINGER, Krisztina SEBE, Ildikó SOÓS a János SZEPESI. Towards the integrated paleotephra record of the large Miocene silicic volcanic eruptions of the Carpathian-Pannonian Region. In XXI. International Congress of the CBGA. 2018. ISBN 978-954-90223-7-7.
  14. PETŘÍK, Jan, Nela DOLÁKOVÁ, Slavomír NEHYBA, Zuzana LENĎÁKOVÁ, Michaela PRIŠŤÁKOVÁ, Katarína ADAMEKOVÁ, Libor PETR, Petr DRESLER a Jiří MACHÁČEK. Zaniklý meandr u Severního předhradí archeologické lokality Pohansko u Břeclavi. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Brno, 2018, roč. 25, 1-2, s. 41-48. ISSN 1212-6209. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/GVMS2018-1-2-41.

  2017

  1. NEHYBA, Slavomír, Marie DVOŘÁKOVÁ a Jan PETŘÍK. Fluvial vs. Aeolian origin of Pleistocene/Holocene dunes (South Moravia, Czech Republic). Online. Toulose, Francie: International Association of Sedimentologists, 2017, s. 645. ISBN 2-907205-78-1.
  2. FRANCÍREK, Michal a Slavomír NEHYBA. Nové poznatky k provenienci sedimentů kroměřížského souvrství. Zprávy o geologických výzkumech. Česká geologická služba, 2017, roč. 50, č. 1, s. 45-49. ISSN 0514-8057. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3140/zpravy.geol.2017.07.
  3. LULÁK, Martin, Martin HANÁČEK, Daniel NÝVLT a Slavomír NEHYBA. Paleoekologie zátoky Mimerbukta (centrální Svalbard) na přelomu pleistocénu a holocénu podle subfosilních společenstev mořských bezobratlých. 2017. ISBN 978-80-210-8824-5.
  4. HOUZAR, Stanislav, Pavla HRŠELOVÁ, Helena GILÍKOVÁ, David BURIÁNEK a Slavomír NEHYBA. PŘEHLED HISTORIE VÝZKUMŮ PERMOKARBONSKÝCH SEDIMENTŮ JIŽNÍ ČÁSTI BOSKOVICKÉ BRÁZDY (ČÁST 2. GEOLOGIE A PETROGRAFIE). Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae. Brno: Moravské zemské muzeum, 2017, roč. 102, 1-2, s. 3-65. ISSN 1211-8796.
  5. NEHYBA, Slavomír, Petr DRESLER, Nela DOLÁKOVÁ, František KUDA, Michaela PRIŠŤÁKOVÁ, Jakub ŠIMÍK a Jaroslav ŠKOJEC. Raně středověké koryto a jeho vztah k fortifikačnímu systému velkomoravského Pohanska u Břeclavi: archeologie, geoarcheologie, sedimentologie, paleoekologie. In 23rd Quaternary Conference. 2017.
  6. NEHYBA, Slavomír, Martin HANÁČEK, Zbyněk ENGEL a Zdeněk STACHOŇ. Rise and fall of a small ice-dammed lake - role of deglaciation processes and morphology. Geomorphology. Amsterdam: Elsevier Science, 2017, roč. 295, October, s. 662-679. ISSN 0169-555X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.geomorph.2017.08.019.
  7. NEHYBA, Slavomír a Vladimír OPLETAL. Sedimentological study of the Nikolčice Formation - evidence of the Middle Jurassic transgression onto the Bohemian Massif (subsurface data). Geological Quarterly. WARSAW, POLAND: POLISH GEOLOGICAL INST, 2017, roč. 61, č. 1, s. 138-155. ISSN 1641-7291. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.7306/gq.1335.
  8. GAZDOVÁ, Adéla a Slavomír NEHYBA. Srovnání těžkých minerálů žerotických vrstev se sedimenty ottnangu a eggenburgu v nadloží (karpatská předhlubeň). In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2017 : Zborník recenzovaných príspevkov. 2017. ISBN 978-80-223-4310-7.
  9. GOLDBACH, Marek, Eva GERŠLOVÁ, Magdalena MISZ-KENNAN a Slavomír NEHYBA. Thermal maturity of Miocene organic matter from the Carpathian Foredeep in the Czech Republic: 1D and 3D models. Marine and Petroleum Geology. Oxford: Elsevier Science, 2017, roč. 88, December, s. 18-29. ISSN 0264-8172. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2017.08.004.
  10. DOSTALÍKOVÁ, Lucie, Hana VALENTÍKOVÁ a Slavomír NEHYBA. Využití gamaspektrometrie při studiu spodnobadenských sedimentů ve vrtu 2241_B Brno-Černá Pole. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 24, 1-2, s. 7-12. ISSN 1212-6209. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/GVMS2017-1-2-07.

  2016

  1. NEHYBA, Slavomír a Vladimír OPLETAL. Depositional environment and provenance of the Gresten Formation (Bajocian-Bathonian) and the Nikolčice Formation (Callovian) on the southeastern slopes of the Bohemian Massif (Czech Republic, subsurface data).). In I. VI Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS 6, Granice Sedymentologii. Warzsawa: Instytut nauk Geologicznych Uniwersytetu Wroclawskiego, 2016, s. 116. ISBN 978-83-945216-0-8.
  2. NEHYBA, Slavomír a Vladimír OPLETAL. Depositional environment and provenance of the Gresten Formation (Dogger) on the southeastern slopes of the Bohemian Massif (Czech Republic, subsurface data). Austrian Journal of Earth Sciences. Wien, Austria: OESTERREICHISCHE GEOLOGISCHE GESELLSCHAFT, 2016, roč. 109, č. 2, s. 262-276. ISSN 2072-7151. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.17738/ajes.2016.0020.
  3. HANÁČEK, Martin, Slavomír NEHYBA, Zbyněk ENGEL a Zdeněk STACHOŇ. Development of small ice-dammed lake and its sedimentary infill (Nordenskiöldbreen, Spitsbergen). In Kavan J., Bernardová A. (eds.): Polar Ecology Conference 2016, 19. 9. - 21. 9. 2016, České Budějovice, p. 37-38. 2016. ISBN 978-80-7394-594-7.
  4. BLAŠKO, David, Slavomír NEHYBA a Anita BARTAKOVICS. Evolution and seismic sequence stratigraphy of Gilbert type deltas in the central part of the Cartpathian Foredeep (Czech Republic). In Molasse Meeting 2016 & 18th Conference on Upper Tertiary. 2016.
  5. FRANCÍREK, Michal a Slavomír NEHYBA. Evolution of the passive margin of the peripheral foreland basin: an example from the Lower Miocene Carpathian Foredeep (Czech Republic). Geologica Carpathica. Bratislava: SAV, 2016, roč. 67, č. 1, s. 41-68. ISSN 1335-0552. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1515/geoca-2016-0003.
  6. FRANCÍREK, Michal, Martin HANÁČEK a Slavomír NEHYBA. Nové poznatky o facii „pebbly mudstones“ pestrých vrstev kroměřížského souvrství (karpat, střední část karpatské předhlubně). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Masarykova univerzita, 2016, roč. 23, 1-2, s. 7-12. ISSN 1212-6209.
  7. ZEMAN, Josef, Jaromír LEICHMANN, Dalibor VŠIANSKÝ, Slavomír NEHYBA, Tomáš KUCHOVSKÝ, Lukáš ZACHEUS a Miroslav OBRUČA. Optimalizace chemické stimulace a analýza pracovních kapalin. 2016. vyd. Brno, Česká republika: RWE Gas Storage, s. r. o., 2016, 97 s. 2016.
  8. LULÁK, Martin, Martin HANÁČEK, Daniel NÝVLT, Oleg DITRICH, Alexandra BERNARDOVÁ a Slavomír NEHYBA. Palaeoecology of Mimerbukta, central Svalbard, around 11 000 BP based on fossil biota from uplifted marine terraces. In Students in Polar and Alpine Research Conference 2016. 2016. ISBN 978-80-210-8203-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.3307.0969.
  9. NEHYBA, Slavomír, Katarina HOLCOVÁ, Przemysław GEDL a Nela DOLÁKOVÁ. The Lower Badenian transgressive-regressive cycles – a case study from Oslavany (Carpathian Foredeep, Czech Republic). Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie. Stuttgart, 2016, roč. 279, č. 2, s. 209-238. ISSN 0077-7749. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1127/njgpa/2016/0548.

  2015

  1. NEHYBA, Slavomír a Daniel NÝVLT. “Bottomsets” of the lava-fed delta of James Ross Island Volcanic Group, Ulu Peninsula, James Ross Island, Antarctica. Polish Polar Research. Warszava: Polish Academy of Science, 2015, roč. 36, č. 1, s. 1-24. ISSN 0138-0338. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1515/popore-2015-0002.
  2. NEHYBA, Slavomír a Reinhard ROETZEL. Depositional environment and provenance analyses of the Zobing Formation (Upper Carboniferous-Lower Permian), Austria. Austrian Journal of Earth Sciences. Wien: Geological Society of Austria, 2015, roč. 108, č. 2, s. 245-276. ISSN 2072-7151.
  3. WOJEWODA, Jurand, Slavomír NEHYBA, Helena GILÍKOVÁ a David BURIÁNEK. Devonian siliciclastic rocks of the Babí lom locality (southern Moravia, Czech Republic): sedimentary environment reconstruction and provenance study. Geological Quarterly. Warszawa: Polish Geological Institute, 2015, roč. 59, č. 1, s. 229-238. ISSN 1641-7291. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.7306/gq.1205.
  4. HANÁČEK, Martin, Zuzana SKÁCELOVÁ, Slavomír NEHYBA a Daniel NÝVLT. Nová interpretace ledovcových sedimentů lokality Písečná u Jeseníku. In 21. Kvartér, 27. 11. 2015, Brno. 2015.
  5. HOLCOVÁ, Katarina, Rostislav BRZOBOHATÝ, Jitka KOPECKÁ a Slavomír NEHYBA. Reconstruction of the unusual Middle Miocene (Badenian) palaeoenvironment of the Carpathian Foredeep (Lomnice/Tišnov denudational relict, Czech Republic). Geological Quarterly. 2015, roč. 59, č. 4, s. 654 - 678. ISSN 1641-7291. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.7306/gq.1249.
  6. HOLCOVÁ, Katarina, Juraj HRABOVSKÝ, Slavomír NEHYBA, Šárka HLADILOVÁ, Nela DOLÁKOVÁ a Atilla DEMÉNY. The Langhian (Middle Badenian) carbonate production event in the Moravian part of the Carpathian Foredeep (Central Paratethys): a multiproxy record. Facies. Springer, 2015, roč. 61, č. 1, s. "nestránkováno", 26 s. ISSN 0172-9179. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s10347-014-0419-z.

  2014

  1. NEHYBA, Slavomír a Daniel NÝVLT. Deposits of pyroclastic mass flows at Bibby Hill (Pliocene, James Ross Island, Antarctica). CZECH POLAR REPORTS. Brno: Masarykova Univerzita, 2014, roč. 4, č. 2, s. 103-122. ISSN 1805-0689. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CPR2014-2-11.
  2. HLADILOVÁ, Šárka, Slavomír NEHYBA, Kamil ZAGORŠEK, Pavla TOMANOVÁ-PETROVÁ, Maria Aleksandra BITNER a Attila DEMENY. EARLY BADENIAN TRANSGRESSION ON THE OUTER FLANK OF WESTERN CARPATHIAN FOREDEEP, HLUCHOV AREA, CZECH REPUBLIC. Annales Societatis Geologorum Poloniae. Krakow: Polish Geological Society, 2014, roč. 84, č. 3, s. 259-279. ISSN 0208-9068.
  3. ROETZEL, Reinhard, Arjan DE LEEUW, Oleg MANDIC, Emo MÁRTON, Slavomír NEHYBA, Klaudia F. KUIPER, Robert SCHOLGER a Ingeborg WIMMER-FREY. Lower Miocene (upper Burdigalian, Karpatian) volcanic ashfall at the south-eastern margin of the Bohemian Massif in Austria – New evidence from Ar/ Ar-dating, palaeomagnetic, geochemical and mineralogical investigations. Austrian Journal of Earth Sciences. Wien: Osterreichische Geologische Geselschaft, 2014, roč. 107, č. 2, s. 2-22. ISSN 0251-7493.
  4. HANÁČEK, Martin, Daniel NÝVLT a Slavomír NEHYBA. Písečník u Javorníku - drumlin se zachovalou sukcesí subglaciálních a supraglaciálních sedimentů. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Masarykova univerzita, 2014, roč. 20, 1 - 2, s. 22-29. ISSN 1212-6209.
  5. GHINASSI, Massimiliano, Wojciech NEMEC, Mauro ALDINUCCI, Slavomír NEHYBA, Volkan ÖZAKSOY a Francesco FIDOLINI. Plan-form evolution of ancient meandering rivers reconstructed from longitudinal outcrop sections. Sedimentology. Oxford, 2014, roč. 61, č. 4, s. 952-977. ISSN 0037-0746. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/sed.12081.
  6. FRANCÍREK, Michal, Jiří OTAVA a Slavomír NEHYBA. Provenience sedimentů karpatu (miocén) ve střední části karpatské předhlubně (Kroměřížsko, Zlínsko): předběžné posouzení asociací detritických granátů. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2013. Česká geologická služba, 2014, roč. 2014, říjen, s. 107-109. ISSN 0514-8057.
  7. GOLDBACH, Marek, Eva GERŠLOVÁ a Slavomír NEHYBA. Role of uplift and erosion in the Vizovice Mountain prospection area. In Ondřej Bábek, Tomáš Matys, David Uličný. Central european meeting of sedimentary geology. Olomouc: Palacký university, Olomouc, 2014, s. 24-25. ISBN 978-80-244-4098-9.
  8. NEHYBA, Slavomír. Sedimentological study of selected profiles of excavated area B 2012. In Lumír Poláček. Mikulčice river archaeology. New interdisciplinary research into bridge No. 1. Brno: The Institute of Archaeology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Brno,, 2014, s. 85-91. spi sy archeologického ústavu AV ČR Brno, 51. ISBN 978-80-86023-60-1.
  9. NEHYBA, Slavomír. Soft-sediment deformation structures in Lower Badenian (Middle Miocene) foreshore sands and their trigger mechanism (Carpathian Foredeep Basin, Czech Republic). Austrian Journal of Earth Sciences. Wien: Osterreichische Geologische Geselschaft, 2014, roč. 107, č. 2, s. 23-36. ISSN 0251-7493.
  10. BLAŠKO, David, Slavomír NEHYBA a Anita BARTAKOVICS. Studium spodnobadenských bazálních klastik v oblasti podzemního zásobníku plynu Lobodice. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 21, č. 1, s. 5-9. ISSN 1212-6209.
  11. DOLÁKOVÁ, Nela, Katarina HOLCOVÁ, Slavomír NEHYBA, Šárka HLADILOVÁ, Rostislav BRZOBOHATÝ, Kamil ZAGORŠEK, Juraj HRABOVSKÝ, Michal SEKO a Torsten UTESCHER. The Badenian parastratotype at Židlochovice from the perspective of the multiproxy study. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen. Stuttgart: E. Schweitzerbartsche Verlagsbuchhandlun, 2014, roč. 271, č. 2, s. 169-201. ISSN 0077-7749. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1127/0077-7749/2014/0383.
  12. BLAŠKO, David, Slavomír NEHYBA a Anita BARTAKOVICS. The study and 3D modelling of the Lower Badenian basal clastics in the Lobodice underground gas storage area. In 5th International Student Geological Conference. 2014. ISSN 0324-6523.
  13. NEHYBA, Slavomír, Václav ZBORNÍK a Vladimíra JAŠKOVÁ. Výsledky vrtného průzkumu na lokalitě Holubice (spodnobadenské sedimenty karpatské předhlubně). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 21, č. 1, s. 28-32. ISSN 1212-6209.
  14. GOLDBACH, Marek, Eva GERŠLOVÁ, Slavomír NEHYBA a Petr JIRMAN. Vývoj tepelného toku v průzkumném území Vizovické vrchy I a magurské pánvi na příkladu vrtů Gottwaldov 1 a 2. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2014. Česká geologická služba, 2014, roč. 2014, č. 1, s. 85-89. ISSN 0514-8057. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3140/zpravy.geol.2014.12.

  2013

  1. NEHYBA, Slavomír. Bericht 2012 über sedimentologische und sedimentpetrographische Untersuchungen von jungpaläozoischen Ablagerungen der Zöbing-Formation aus der Umgebung von Zöbing (NÖ) auf den Blättern 21 Horn und 38 Krems. Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt. Wien: Geologische Bundesanstalt, 2013, roč. 153, č. 1, s. 364-366. ISSN 0016-7800.
  2. HANÁČEK, Martin, Daniel NÝVLT a Slavomír NEHYBA. Depositional settings of the Pleistocene continental glaciation sediments in the foothills of Rychleby Mountains and Zlate Hory Highlands, Sudetes Mts., Czechia. In XX Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski Plejstocen przedpola Sudetów Środkowych Lasocin, 2.-6. 09. 2013 r. Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2013, s. 51-55. ISBN 978-83-7863-259-7.
  3. FRANCÍREK, Michal, Slavomír NEHYBA a Marek GOLDBACH. Lower Badenian deposits in the north part of the Carpathian Foredeep in Moravia. In POKOS 5 2013 16-19. 05. 2013. 2013. ISBN 978-83-7863-192-7.
  4. HANÁČEK, Martin, Daniel NÝVLT, Zbyněk ENGEL a Slavomír NEHYBA. Písečník Hill at the Rychleby Mts. foothills (Sudetes Mts.) - the first described drumlin from Czechia. In XX Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski Plejstocen przedpola Sudetów Środkowych Lasocin, 2.-6. 09. 2013 r. Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2013, s. 103-105. ISBN 978-83-7863-259-7.
  5. NEHYBA, Slavomír. Soft-sediment deformation in the Lower Badenian forehore sands and their trigger mechanism. Warszawa: Panstwovy Instytut Geologiczny, 2013, s. 203. ISBN 978-83-7863-192-7.
  6. GOLDBACH, Marek, Eva GERŠLOVÁ a Slavomír NEHYBA. Thermal history of the autochthonous paleogene in the Nesvačilka paleovalley. Jena. Jena: Friedrich Schiller University Jena, 2013, s. 32.
  7. ZBORNÍK, Václav, Slavomír NEHYBA a Vladimíra JAŠKOVÁ. Výsledky vrtného průzkumu na lokalitě Brus (neogenní sedimenty karpatské předhlubně). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 20, 1-2, s. 63-68. ISSN 1212-6209.
  8. ZVĚŘINA, Ondřej, Pavel COUFALÍK, Jan KUTA, Kamil LÁSKA, Slavomír NEHYBA, Josef ZEMAN a Josef KOMÁREK. Weathering and metals mobility in soils at James Ross Island, Antarctica. In Euroanalysis 2013. 2013. ISBN 978-83-7798-089-7.

  2012

  1. NEHYBA, Slavomír a Reinhard ROETZEL. A PALEOGEOGRAPHIC RECONSTRUCTIONS OF THE COLLAPSE BASINS BASED ON THE PROVENANCE ANALYSIS OF FLUVIAL SANDSTONES. In Prof. Dr. Christian Betzler & Dr. Sebastian Lindhorst. Abstracts of the International conference of the Geologische Vereinigung and SEDIMENT 2012. Hamburg: Universität Hamburg, 2012, s. 204-204.
  2. NEHYBA, Slavomír a Reinhard ROETZEL. A provenance analyses of fluvial sandstones - the implications for paleogeographic reconstructions of the collapse basins. In Abstracts of the 29th IAS Meeting of Sedimentology Schladming. Schladming, 2012, s. 74-74.
  3. ZAGORŠEK, Kamil, Slavomír NEHYBA, Pavla TOMANOVÁ PETROVÁ, Šárka HLADILOVÁ, Alexandra M BITNER, Nela DOLÁKOVÁ, Juraj HRABOVSKÝ a Vladimíra JAŠKOVÁ. Local catastrophe caused by tephra input near Přemyslovice (Moravia, Czech Republic) during the Middle Miocene. Geol. Quart. 2012, roč. 56, č. 2, s. 269–283. ISSN 1641-7291. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.7306/gq.1021.
  4. NEHYBA, Slavomír, Reinhard ROETZEL a Lubomír MAŠTERA. Provenance analysis of the Permo-Carboniferous fluvial sandstones of the southern part of the Boskovice Basin and the Zöbing Area (Czech Republic, Austria): implications for paleogeographical reconstructions of the post-Variscan collapse basins. Geologica Carpathica. Bratislava: SAV, 2012, roč. 63, č. 5, s. 365-382. ISSN 1335-0552. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2478/v10096-012-0029-z.
  5. NEHYBA, Slavomír. Rise and fall of a small ice-dammed lake - role of deglaciation processes and morphology. Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt. Wien: Geologische Bundesanstalt, 2012, roč. 151, 1-2, s. 92-93. ISSN 0016-7800.
  6. MIKULÍK, Marek, Slavomír NEHYBA a František HUBATKA. SEDIMENTÁRNĚ-GEOLOGICKÉ STUDIUM VYBRANÝCH KVARTÉRNÍCH SEDIMENTŮ V OKOLÍ BRNĚNSKÉ PŘEHRADY. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Brno, 2012, roč. 19, č. 1, s. 30-35. ISSN 1212-6209.
  7. HOLCOVÁ, Katarina, Slavomír NEHYBA, Nela DOLÁKOVÁ, Šárka HLADILOVÁ, Rostislav BRZOBOHATÝ, Juraj HRABOVSKÝ, Michal SEKO, Tereza TOMAŠTÍKOVÁ a Petra BASISTOVÁ. Sedimentological and paleontological studies at the Early Badenian parastratotype Ždilochovice. In Hladilová, Š., Doláková, N., Dostál, O. 13. česlo-slovensko-polský paleontologický seminář. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2012, s. 33-34. ISBN 978-80-210-5978-8.
  8. FRANCÍREK, Michal a Slavomír NEHYBA. Sedimenty spodního badenu v severní části karpatské předhlubně na Moravě. In Studentská geologická konference 2012. Sborník abstraktů. Brno, 24. - 25. května 2012. 2012. ISBN 978-80-210-5856-9.
  9. NEHYBA, Slavomír a Ivan MARTINI. The application of the spectral gamma ray logging for the facies analyses and provenance study- a case study from Siena basin (Italy). In Abstracts of the 29th IAS Meeting of Sedimentology Schladming. Schladming, 2012, s. 73-73.
  10. NEHYBA, Slavomír a Vladimíra JAŠKOVÁ. Výsledky vrtného průzkumu na lokalitě Hluchov (sedimenty spodního badenu karpatské předhlubně). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Brno, 2012, roč. 19, č. 1, s. 36-41. ISSN 1212-6209.

  2011

  1. NEHYBA, Slavomír. Coarse grain deltas along the margins of the peripheral foreland basin (Neogene, Carpathian Foredeep). In B. Bádenas, M. Aurell and A.M. Alonso-Zarza. Abstracts, 28th IAS Meeting of Sedimentology, Zaragoza, Spain. Zaragoza: International Association of Sedimentologists, 2011, s. 444-444. ISBN 978-84-615-1755-8.
  2. NEHYBA, Slavomír, Daniel NÝVLT, Uwe SCHKADE, Gerald KIRCHNER a Eva FRANCŮ. Depositional rates and dating techniques of modern deposits in the Brno reservoir (Czech Republic) during the last 70 years. Journal of Paleolimnology. Springer Verlag, 2011, roč. 45, č. 1, s. 41-55. ISSN 0921-2728.
  3. NEHYBA, Slavomír a Reinhard ROETZEL. Fluvial deposits of the St. Marein Freischling Formation insights into initial depositional processes on the distal external margin of the Alpine Carpathian Foredeep in Lower Austria. Austrian Journal of Earth Sciences. Wien: Austrian Geological Society, 2011, roč. 100, č. 2, s. 50-80. ISSN 0251-7493.
  4. NEHYBA, Slavomír, Pavla TOMANOVÁ PETROVÁ, Petra JAKUBOVÁ a Otakar KRÁSNÝ. Neogenní sedimenty karpatské předhlubně ve vrtech P 1, P2 a M1 Černovice. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 18, č. 2, s. 46-50. ISSN 1212-6209.
  5. MAŠTERA, Lubomír a Slavomír NEHYBA. Petrofaciální analýza permokarbonských sedimentů v jižní části boskovické brázdy a výskytu u Zöbingu (Dolní Rakousko). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2011. Brno: Masarykova Univerzita, 2011, roč. 18, č. 2, s. 106-109. ISSN 1212-6209.
  6. BRTNÍKOVÁ, Jana a Slavomír NEHYBA. Příspěvek k poznání provenience sedimentů střední části Boskovické brázdy. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2011. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 18, č. 2, s. 94-97. ISSN 1212-6209.
  7. FRANCÍREK, Michal a Slavomír NEHYBA. Příspěvek k poznání sedimentů spodního badenu v severní části karpatské předhlubně na Moravě. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2010. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 18, č. 2, s. 19-23. ISSN 1212-6209.
  8. GILÍKOVÁ, Helena, Jindřich HLADIL, Miroslav BUBÍK, Jan ČERNÝ, David BURIÁNEK, I. J. DVOŘÁK, Martin FAMĚRA, Josef HAVÍŘ, Kristýna HRDLIČKOVÁ, Jiří KALVODA, T. KONEČNÝ, Lenka KOCIÁNOVÁ, Martin KOVÁČIK, Eva KRYŠTOFOVÁ, Hana KRUMLOVÁ, Eva KUNCEOVÁ, Tomáš KUMPAN, Lubomír MAŠTERA, Rostislav MELICHAR, Pavel MÜLLER, Slavomír NEHYBA, Jiří OTAVA, Vratislav PECINA, Tomáš PECKA, Pavla TOMANOVÁ PETROVÁ, Ivan POUL, Denisa POULOVÁ, Jiří REZ, Darja SKÁCELOVÁ, Zuzana SKÁCELOVÁ, Marek SLOBODNÍK, Jan ŠIKULA, Josef ŠRÁMEK, Josef VEČEŘA a Jan VÍT. Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 list Mokrá-Horákov. Brno: Česká geologická služba, 2011, 74 s. Vysvětlivky k základním geologickým mapám.

  2010

  1. ZÁGORŠEK, Kamil, Pavla TOMANOVÁ PETROVÁ, Slavomír NEHYBA, Vladimíra JAŠKOVÁ a Šárka HLADILOVÁ. Fauna vrtů HL1 a HL2 u Hluchova (střední miocén), Prostějovsko. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Brno: Masarykova Univerzita, 2010, roč. 1-2, č. 17, s. 99-103. ISSN 1212-6209.
  2. NEHYBA, Slavomír, Klára HILSCHEROVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Ladislav DUŠEK, Tomáš KUCHOVSKÝ, Josef ZEMAN, Jana KLÁNOVÁ a Ivan HOLOUBEK. Grain size, geochemistry and organic pollutants in modern fluvial deposits in eastern Moravia (Czech Republic). Environmental Geology (Environmental Earth Sciences). Springer, 2010, roč. 60, č. 3, s. 591-602. ISSN 1866-6280.
  3. FRANCŮ, Eva, Jan SCHWARZBAUER, Richard LÁNA, Daniel NÝVLT a Slavomír NEHYBA. Historical Changes in Levels of Organic Pollutants in Sediment Cores from Brno Reservoir, Czech Republic. Water, Air and Soil Polution. Amsterdam: Springer, 2010, roč. 209, 1-4, s. 81-91. ISSN 0049-6979.
  4. NEHYBA, Slavomír a Reinhard ROETZEL. Initial depositional processes on the distal passive margin of the peripheral foreland basin - fluvial deposits of the St.Marein-Freischling. In Abstracts Volumen, 18th International Sedimentological Congress (Eds. E. Schwarz, S. Georgieff, E. Piovano). Mendoza, Argentina: IAS, 2010, s. 640-640. ISBN 978-987-96296-4-2.
  5. NEHYBA, Slavomír, Marie ADAMOVÁ, Jiří FAIMON, Tomáš KUCHOVSKÝ, Josef ZEMAN a Ivan HOLOUBEK. Modern fluvial sediment provenance and pollutant tracing: a case study from the Drevnice River Basin (eastern Moravia, Czech Republic). Geologica Carpathica. Bratislava: GÚ SAV, 2010, roč. 61, č. 2, s. 147-162. ISSN 1336-8052.
  6. GILÍKOVÁ, Helena, Slavomír NEHYBA a Jurand WOJEWODA. Osady ladowe "Old Redu" okolic Brna (Babi lom). In Terazniejszosc kluczem do przeszlosci-Wspolczesne procesy sedymentacyjne i ich kopalny zapis. IV Polska Konferencja Sedymentologiczna –POKOS´4. 1. vyd. Poznan: UAM Poznan, 2010, s. 41-42. ISBN 978-83-61320-90-6.
  7. NEHYBA, Slavomír. Provenance and depositional environment of Permo-Carboniferous - deposits of Boskovice Basin. In Terazniejszosc kluczem do przeszlosci-Wspolczesne procesy sedymentacyjne i ich kopalny zapis. IV Polska Konferencja Sedymentologiczna –POKOS´4. 1. vyd. Poznan: UAM Poznan, 2010, s. 94-94. ISBN 978-83-61320-90-6.
  8. HILSCHEROVÁ, Klára, Ladislav DUŠEK, Tereza ŠTĚPÁNKOVÁ, Veronika JÁLOVÁ, Pavel ČUPR, John GIESY, Slavomír NEHYBA, Jiří JARKOVSKÝ, Jana KLÁNOVÁ a Ivan HOLOUBEK. Seasonally and regionally determined indication potential of bioassays in contaminated river sediments. Environmental Toxicology and Chemistry. Pensacola, FL, USA: SETAC, 2010, roč. 29, č. 3, s. 522 - 534. ISSN 0730-7268.
  9. NEHYBA, Slavomír, Daniel NÝVLT, Uwe SCHKADE, Gerald KIRCHNER a Eva FRANCŮ. The depositional rate and dating of modern deposits - history of the sedimentary infill of the Brno reservoir. In Terazniejsyosc kluczem do przeszlosci-Wspolczesne procesy sedymentacyjne i ich kopalny zapis. 1. vyd. Poznan: UAM Poznan, 2010, s. 64-64. ISBN 978-83-61320-90-6.
  10. NEHYBA, Slavomír a Klára HILSCHEROVÁ. Zrnitostní charakteristika moderních fluviálních sedimentů příkladová studie z východní Moravy. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Brno: Masarykova Univerzita, 2010, XVII, 1-2, s. 76-80. ISSN 1212-6209.

  2009

  1. ZÁGORŠEK, Kamil, Katarina HOLCOVÁ, Slavomír NEHYBA, Šárka HLADILOVÁ, Andreas KROH a Nela DOLÁKOVÁ. Bio-events in Early Badenian sedimentary sequence from Kralice nad Oslavou (Carpathian Foredeep, Czech Republic). Acta Naturalia de „L Ateneo Parmense. Parma, 2009, roč. 45, 1/4, s. 232-233. ISSN 0004-654X.
  2. MARTÍNEK, Karel, Zbyněk ŠIMŮNEK, Jana DRÁBKOVÁ, Jaroslav ZAJÍC a Slavomír NEHYBA. Carboniferous/Permian boundary in the continental basins of the Bohemian Massif (Czech Republic): sedimentary environments and biota. In Abstract of 27th IAS Meeting of Sedimentology 2009, Alghero. Sassari, Italy: IAS International Ass. of Sedimentologists, 2009, s. 265. ISBN 978-88-6025-123-7.
  3. GHINASSI, Mauro, Wojtek NEMEC, Mauro ALDINUCCI, Slavomír NEHYBA, Volkan OZAKSOY a Francesco FIDOLINI. Fluvial meandering palaeochannels in the Late Palaeogene Boyabat basin, North.Central Turkey: reconstruction of channel plan-form changes from vertical outcrop section. In Abstract of 27th IAS Meeting of Sedimentology 2009, Alghero. Sassari, Italy: IAS International Ass. of Sedimentologists, 2009, s. 527. ISBN 978-88-6025-123-7.
  4. ZÁGORŠEK, Kamil a Slavomír NEHYBA. Miocene sediments with Bryozoa in Moravian part of Carpathian Foredeep (Czech Republic). In Sediment 2009 - Abstract and field guide. Warszawa: Polish Geological Institute, 2009, s. 48. ISBN 978-83-7538-632-5.
  5. NEHYBA, Slavomír, Marie ADAMOVÁ, Jiří FAIMON a Ivan HOLOUBEK. Provenance study as a tool for evaluation of natural and anthropogenic origin of heavy metals in modern fluvial sediments. In Abstract of 27th IAS Meeting of Sedimentology 2009, Alghero. Sassari, Italy: IAS International Ass. of Sedimentologists, 2009, s. 147-162, 19 s. ISBN 978-88-6025-123-7.
  6. NEHYBA, Slavomír, Pavla TOMANOVÁ-PETROVÁ, Helena GILÍKOVÁ a Markéta HORÁKOVÁ. Příspěvek k poznání depozičního prostředí sedimentů spodního badenu na lokalitě Oslavany. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Brno: Masarykova univerzita, 2009, XVI, č. 1, s. 17-20. ISSN 1212-6209.
  7. NEHYBA, Slavomír a Karel KIRCHNER. Sedimentárně petrografické studium neogenních a pleistocénních fluviálních sedimentů v okolí hradu Veveří SZ od Brna. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Brno: Masarykova univerzita, 2009, XVI, č. 1, s. 26-30. ISSN 1212-6209.
  8. NEHYBA, Slavomír, Helena GILÍKOVÁ, Pavla TOMANOVÁ-PETROVÁ a Jan ČURDA. Sedimentologické studium klastických sedimentů spodního badenu na vybraných lokalitách Moravské brány. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Brno: Masarykova univerzita, 2009, XVI, č. 1, s. 21-25. ISSN 1212-6209.
  9. NEHYBA, Slavomír, Kamil ZÁGORŠEK a Katarína HOLCOVÁ. Stable Isotope Study of Red Algal limestones at locality Podbřežice (Middle Miocene, Central Paratethys, South Moravia, Czech Republic). In Sediment 2009 - Abstract and field guide. Warszawa: Polish Geological Institute, 2009, s. 31-32. ISBN 978-83-7538-632-5.
  10. HILSCHEROVÁ, Klára, Ladislav DUŠEK, Veronika JÁLOVÁ, Michal BITTNER, Petra MACÍKOVÁ, Slavomír NEHYBA, John P. GIESY a Ivan HOLOUBEK. Temporal changes of specific activities of pollutant mixtures in river compartments - consequences for risk assessment. In NORMAN workshop - Mixtures and metabolites of chemicals of emerging concern. 2009.
  11. HILSCHEROVÁ, Klára, Ladislav DUŠEK, Veronika JÁLOVÁ, Michal BITTNER, Petra MACÍKOVÁ, Slavomír NEHYBA, John P. GIESY a Ivan HOLOUBEK. Temporal changes of specific activities of pollutant mixtures in river compartments - consequences for risk assessment. In Abstract Book - SETAC Europe 19th Annual Meeting. Göteborg, Sweden: Society of Environmental Toxicology and Chemistry Europe, 2009, s. 142.
  12. ZÁGORŠEK, Kamil, Katarína HOLCOVÁ, Slavomír NEHYBA, Andreas KROH a Šárka HLADILOVÁ. The invertebrate fauna of the Middle Miocene (Lower Badenian) sediments of Kralice nad Oslavou (Central Paratethys, Moravian part of the Carpathian Foredeep). Bulletin of Geosciences. Praha: Česká geologická služba, 2009, roč. 84, č. 3, s. 465-496, 31 s. ISSN 1214-1119.
  13. KIRCHNER, Karel, Lucie PETERKOVÁ a Slavomír NEHYBA. Údolí střední Svratky severozápadně od Brna - některé aspekty geomorfologického vývoje. In In: Lipský, Z., Popková, K., Poštolka, V., Šmída, J. eds: Geodny Liberec 2008. Výroční mezinárodní konference České geografické společnosti - elektronický sborník příspěvků na CD-ROM, Liberec 25. - 29.8.2008. Technická univerzita Liberec, 2009. ISBN 978-80-7372-443-6.

  2008

  1. KALVODA, JIŘÍ, Ondřej BÁBEK, Oldřich FATKA, Jaromír LEICHMANN, Rostislav MELICHAR, Slavomír NEHYBA a Petr ŠPAČEK. Brunovistulian terrane (Bohemian Massif, Central Europe) from late Proterozoic to late Paleozoic: a review. International Journal of Earth Sciences. 2008, roč. 97, č. 3, s. 497-517. ISSN 1437-3254.
  2. DOSTÁL, Ondřej, Milan GERŠL, Helena GILÍKOVÁ, Jiří OTAVA, Slavomír NEHYBA a Pavla TOMANOVÁ-PETROVÁ. Budowa Geologiczna okolic Brna i rowu Boskovic. In Bazeny Srodgorskie. Wroclaw: Wind Wroclaw, 2008, s. 40-60. ISBN 978-83-922330-2-2.
  3. HUBATKA, František, Pavla TOMANOVÁ-PETROVÁ, Slavomír NEHYBA a Miroslav BUBÍK. Fosilní pobřežní valy na břehu sarmatského jezera. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007. Brno: Masarykova Univerzita, 2008, XV, č. 1, s. 24-27. ISSN 1212-6209.
  4. PETERKOVÁ, Lucie, Karel KIRCHNER, František HUBATKA a Slavomír NEHYBA. Geofyzikální výzkum v lokalitě Obora (SZ od Brna) a jeho aplikace na poznatky vývoje řeky Svratky mezi Veverskou Bítýškou a Brnem. In Geomorphologia Slovaca et Bohemica. Bratislava: Slovenská akademie věd, 2008, s. 55-62. ISSN 1337-6799.
  5. KIRCHNER, Karel, Lucie PETERKOVÁ, Slavomír NEHYBA a František HUBATKA. Geomorphic development of the middle part of the Svratka river valley. In Landslides, floods and global environmental change in mountain regions. 1. vyd. Bucuresti, Romania: International association on Geomorphology, 2008, s. 53-53. ISBN 551.3063.
  6. KIRCHNER, Karel, Lucie PETERKOVÁ a Slavomír NEHYBA. Ke geomorfologickému poznání údolí řeky Svratky severozápadně od Brna. In Kallabová, Smolová, Ira et. al: Změny regionálních struktur České Republiky a Slovenské Republiky. Brno: Ústav Geoniky Akademie věd ČR a Univerzita Palackého v Olomouci, 2008, s. 18-23, 127 s. ISBN 978-80-86407-33-3.
  7. NEHYBA, Slavomír, Karel KIRCHNER a Pavla TOMANOVÁ-PETROVÁ. Nové odkryvy fluviálních sedimentů v prostoru Brno- Bystrc. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007. Brno: Masarykova univerzita, 2008, XV, č. 1, s. 36-40. ISSN 1212-6209.
  8. RASSER, Michael, Mathias HARZHAUSER, Slavomír NEHYBA, Nela DOLÁKOVÁ, Šárka HLADILOVÁ a Pavla et al. PETROVÁ. Paleogene and Neogene. London: The Geological Society, 2008, 109 s. McCann T Ed.The Geology of Central Europe, Vol. 2. ISBN 978-1-86239-245-8.
  9. NEHYBA, Slavomír, Ivo BAROŇ a Karel KIRCHNER. Pleistocénní sedimenty vyšší terasy Bečvy ve Vsetíně. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007. Brno: Masarykova univerzita, 2008, XV, č. 1, s. 28-30. ISSN 1212-6209.
  10. NEHYBA, Slavomír, Karel KIRCHNER, Peter MACKOVČIN a Jaromír DEMEK. Sedimentárně-petrografické studium neogenních a pleistocénních sedimentů v oblasti Brno- Švédské šance. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007. Brno: Masarykova univerzita, 2008, XV, č. 1, s. 31-35. ISSN 1212-6209.
  11. NEHYBA, Slavomír, Pavla PETROVÁ-TOMANOVÁ a Kamil ZAGORŠEK. Sedimentological and palaeocological records of the evolution of the south-western part of the Carpathian Foredeep (Czech Republic) during the Early Badenian. Geological Quarterly. Warszawa, 2008, roč. 52, č. 1, s. 45-60. ISSN 1641-7291.
  12. NEHYBA, Slavomír, Kamil ZAGORŠEK a Katarína HOLCOVÁ. Stable Isotope Composition of Bryozoan Skeletons from Podbřežice (Middle Miocene, Central Paratethys, South Moravia, Czech Republic). In Bryozoan Studies 2007. Martinsville, Virginia, USA: Virginia Museum of Natural History, 2008, s. 163-173. ISBN 1-884549-30-6.
  13. DEMEK, Jaromír, Marek HAVLÍČEK, Karel KIRCHNER, Peter MACKOVČIN, Pavel ROŠTÍNSKÝ a Slavomír NEHYBA. Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008. Průvodce k exkurzi. Šlapanice: Ústav geoniky AV ČR, oddělení enviromentální geografie Brno, 2008, 51 s. ISBN 978-80-86407-39-5.
  14. DOLÁKOVÁ, Nela, Rostislav BRZOBOHATÝ, Šárka HLADILOVÁ a Slavomír NEHYBA. The red algal facies of the Lower Badenian limestones of the Carpathian Foredeep in Moravia (Czech Republic). Geologica Carpathica. Bratislava: VEDA, Publishing House of the SAS, 2008, roč. 59, č. 2, s. 133-146. ISSN 1335-0552.
  15. BÁBEK, Ondřej, Klára HILSCHEROVÁ, Slavomír NEHYBA a Martin FAMĚRA. Tracing historical record of river contamination in deposits of modern oxbow lake; River Morava (Danube Catchment), Czech Republic. Geophysical Research Abstracts. 2008, roč. 10, s. SRef-ID: 1607-7962/g, 2 s. ISSN 1029-7006.
  16. KIRCHNER, Karel, Lucie PETERKOVÁ a Slavomír NEHYBA. Údolí střední Svratky severozápadně od Brna - některé aspekty geomorfologického vývoje. In Sborník abstraktů - Výroční mezinárodní konference České geografické společnosti. 2008. vyd. Liberec: TU v Liberci, 2008, s. 150-150. ISBN 978-80-7372-367-5.

  2007

  1. NEHYBA, Slavomír a Jan ŠIKULA. Depositional architecture, sequence stratigraphy and geodynamic development of the Carpathian Foredeep (Czech Republic). Geologica Carpathica. Bratislava: GÚ SAV, 2007, roč. 58, č. 1, s. 53-69. ISSN 1335-0552.
  2. NEHYBA, Slavomír a Ondřej BÁBEK. Depoziční architektura moderních fluviálních sedimentů na lokalitě Čerták (Staré Město u Uherského Hradiště) umělé mrtvé rameno řeky Moravy. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006. Brno: MU Brno, ČGS Brno, 2007, XIV., č. 1, s. 22-24. ISSN 1212-6209.
  3. BURIÁNEK, David, Helena GILÍKOVÁ, Slavomír NEHYBA a Jiří OTAVA. Depoziční prostředí a provenience spodnopaleozoických klastik ve vrtu Měnín-1, jjz. od Brna. Zprávy o geologických výzkumech na Moravě a ve Slezsku v roce 2006. Brno: MU Brno, 2007, XIV, č. 1, s. 46-51. ISSN 1212-6209.
  4. KIRCHNER, Karel, František HUBATKA, Slavomír NEHYBA a Lucie PETERKOVÁ. Geomorphic evolution of the Svratka River Valley, NW of Brno (South Moravia, Czech Republic). In: Kovács, J., Varga, G. Kovács I. P. eds: Carpatho-Balkan-Dinaric conference on geomorphology. Book of abstracts. Pécs: Institute of Geogrphy, University of Pécs, 2007, s. 33.
  5. DOLÁKOVÁ, Nela, Rostislav BRZOBOHATÝ, Šárka HLADILOVÁ a Slavomír NEHYBA. Lower Badenian Red algal limestones in the Carpathian Foredeep in Moravia,Czech Republic - reflection of basin paleogeography, tectonics and climate. Geophysical Research Abstracts. European Geosciences Union, 2007, roč. 9, -, s. 3932-3932. ISSN 1029-7006.
  6. ZAGORŠEK, Kamil, Pavla PETROVÁ a Slavomír NEHYBA. Mechovkový event ve vrtu VK-1 Vranovice (miocén, karpatská předhlubeň). Bryozoan event in the drill hole VK-1 Vranovice (Miocene, Carpathian Foredeep). In .Paleontologická konferencia - Zborník abstraktov. Bratislava, 2007, s. 110-113. ISBN 978-80-88974-91-8.
  7. NEHYBA, Slavomír, Jiří OTAVA, Miroslav BUBÍK, Pavla TOMANOVÁ PETROVÁ a Karel KIRCHNER. Miocénní sedimenty v Brně-Bohunicích (ubytovna Fakultní nemocnice Brno). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006. Brno: MU Brno, 2007, XIV, č. 1, s. 31-34. ISSN 1212-6209.
  8. FAMĚRA, Martin, Ondřej BÁBEK, Slavomír NEHYBA a Klára HILSCHEROVÁ. Modern sedimentary bodies in realigned channel of the river Morava (Czech Republic): The fate of toxic contaminants. In 25th IAS Meeting of Sedimentology 2007, Patras - Greece, Book of Abstracts. 2007.
  9. NEHYBA, Slavomír a Ondřej DOSTÁL. Permian of the Boskovice Trough. In Sedimentologica. Wroclaw: WIND Publ. Co., 2007, s. 61-68. ISBN 978-83-922330-1-5.
  10. NEHYBA, Slavomír a David BURIÁNEK. Pleistocene fluvial terraces of the Svratka river - facies and provenance study. GeoAlp. Innsbruck: Inst. fur Geologie Uni Innsbruck, 2007, roč. 4/2004, č. 1, s. 70-70. ISSN 1824-7741.
  11. NEHYBA, Slavomír a Luboš SOUČEK. Příspěvek k poznání kvartérních fluviálních sedimentů v prostoru centra města Brna. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006. Brno: MU Brno, ČGS Brno, 2007, XIV., č. 1, s. 28-30. ISSN 1212-6209.
  12. BÁBEK, Ondřej, Klára HILSCHEROVÁ, Slavomír NEHYBA, Josef ZEMAN, Martin FAMĚRA a Juraj FRANCŮ. Record of river contamination in modern oxbow lake deposits (Czech Republic): Depositional architecture and sediment contamination. In 25th IAS Meeting of Sedimentology 2007, Patras - Greece, Book of Abstracts. 2007.
  13. NEHYBA, Slavomír a Jiří REZ. Zastoupení organického materiálu v rámci moderních fluviálních sedimentů na Zlínsku. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006. Brno: MU Brno, ČGS Brno, 2007, XIV, č. 1, s. 25-28, 3 s. ISSN 1212-6209.

  2006

  1. NEHYBA, Slavomír a Pavla PETROVÁ. Depositional architecture of the Lower Badenian deposits in the southern and middle part of the Carpathian Foredeep in Czech Republic. In Przebieg i zmiennosc sedymentacji w basenach przedgorskich. Warszawa, Polsko: Instytut Geologii Podstawowej Wydzial Geologii Universitet Warszawa, 2006, s. 145. ISBN 83-922218-4-2.
  2. NEHYBA, Slavomír, Miroslav BUBÍK, Karel KIRCHNER, Pavla PETROVÁ a Jan VÍT. Fluviální sedimenty mezi Jinačovicemi a Kuřimí. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005. Brno, 2006, XIII, č. 1, s. 44-47. ISSN 1212-6209.
  3. NEHYBA, Slavomír, Pavla PETROVÁ a Lilian ŠVÁBENICKÁ. Intraclasts form Lower Badenian coarse-grained deposits - evidence of lost depositional environment (Carpathian Foredeep, Czech Republic). In Przebieg i zmiennosc sedymentacji w basenach przedgorskich. Warszawa, Polsko: Instytut Geologii Podstawowej Wydzial Geologii Universitet Warszawa, 2006, s. 144. ISBN 83-922218-4-2.
  4. BUBÍK, Miroslav, Slavomír NEHYBA, Pavla PETROVÁ a Otto POSPÍŠIL. Miocénní sedimenty ve vrtu HVS-2 v areálu spalovny Sako a.s. v Brně - Líšni. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005. Brno, 2006, XIII, č. 1, s. 32-35. ISSN 1212-6209.
  5. NEHYBA, Slavomír. Unusual Depositional Architecture of Foreland Basin Deposits - a case study of Carpathian Foredeep Basin (Neogene). In Abstracts of the 17th International Sedimentological Congress - Volume B. Fukuoka, Japan: Interantional Association of Sedimentologist, 2006, s. 2221-221, 1 s.
  6. ŠIKULA, Jan a Slavomír NEHYBA. Zhodnocenní neogenních sedimentů v oblasti Vizovických vrchů na základě podpovrchových dat. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005. Brno, 2006, XIII, č. 1, s. 54-57. ISSN 1212-6209.

  2005

  1. PETROVÁ, Pavla, Josef ADÁMEK, Slavomír NEHYBA, Lilian ŠVÁBENICKÁ a Kamil ZAGORŠEK. Evaluation of the sediments from the VK-1 borehole Vranovice (Carpathian Foredeep, Czech Republic). In 12th Congres ov RCMNS - Abstracts. Wien: University of Vienna, 2005, s. 182-184.
  2. DEMEK, Jaromír, Marek HAVLÍČEK, Karel KIRCHNER, Slavomír NEHYBA a Lenka LISÁ. K rozšíření poznatků o kvartérních sedimentech na Červeném kopci v Brně. In Geomorfologický sborník. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2005, s. 159-163. ISBN 80-7040-763-8.
  3. PETROVÁ, Pavla, Josef ADÁMEK, Slavomír NEHYBA a Lilian ŠVÁBENICKÁ. Krátká zpráva o mělkých vrtech IK-1 (Iváň) a VK-1 (Vranovice). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2004. Brno: Masarykova univerzita, 2005, roč. 12, č. 1, s. 42-44. ISSN 1212-6209.
  4. DEMEK, Jaromír, Marek HAVLÍČEK, Karel KIRCHNER, Slavomír NEHYBA, Pavla PETROVÁ, Miroslav BUBÍK a Helena GILÍKOVÁ. Příspěvek k poznání geologické situace na JV svahu Červeného kopce v Brně. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2004. Brno: Masarykova univerzita, 2005, roč. 12, č. 1, s. 8-11. ISSN 1212-6209.
  5. DEMEK, Jaromír, Marek HAVLÍČEK, Karel KIRCHNER a Slavomír NEHYBA. Příspěvek k poznání geologické situace na JV svahu Červeného kopce v Brně. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2004. Brno: Ústav geologických věd PřF MU Brno, ČGS, 2005, roč. 12, č. 1, s. 8-11. ISSN 1212-6209.
  6. DOLÁKOVÁ, Nela, Rostislav BRZOBOHATÝ, Šárka HLADILOVÁ a Slavomír NEHYBA. Red algal limestones and their relations to the paleogeography of the Carpathian Foredeep - the present state of knowledge. In Patterns and Processes in the Neogene of the Mediterranean Region, Abstracts. 1. vyd. Wien: University of Vienna, 2005, s. 66-68. ISSN 0000-0000.
  7. NEHYBA, Slavomir. Role of extension within the evolution of the foreland basin - a case study from the Lower Badenian deposits of the Carpathian Foredeep [Czech Republic]. In Scenic sedimentology. Muscat: Sultan Qaboos University JVC, 2005, s. 116-116.
  8. DOLÁKOVÁ, Nela, Rostislav BRZOBOHATÝ, Šárka HLADILOVÁ a Slavomír NEHYBA. Ruduchové vápence spodního badenu karpatské předhlubně na Moravě a jejich paleogeografické svědectví. In 6. Paleontologický seminář. Olomouc: Universita Palackého, Olomouc, 2005, s. 16-17. ISBN 80-244-1111-3.
  9. NEHYBA, Slavomir. Sedimentary architecture of the southern part of the Carpathian Foredeep, Czech Republic. In Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft fur Geowissenschaften. 38. vyd. Hannover: Institute of Geological Sciences, University of Bern, Switzerland, 2005, s. 114-115, 1 s. ISBN 3-932537-33-5.
  10. ZAGORŠEK, Kamil, Pavla PETROVÁ a Slavomír NEHYBA. Tercierní mechovky z vrtu VK1 Vranovice. In 6. paleontologický seminář - Sbprník příspěvků. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, s. 63-65. ISBN 80-244-1111-3.
  11. NEHYBA, Slavomír a Zdeněk STRÁNÍK. Vulkanoklastika v pavlovickém souvrství ždánické jednotky. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2004. Brno: Masarykova univerzita, 2005, roč. 12, č. 1, s. 37-41. ISSN 1212-6209.

  2004

  1. NEHYBA, Slavomír a David BURIÁNEK. Chemismus detritických granátů a turmalínů-příspěvek k určení provenience jemnozrnných neogenních sedimentů karpatské předhlubně. Acta Mus.Moraviae, Sci.geol. Brno: MZM Brno, 2004, LXXXIX2004, č. 1, s. 149-159, 10 s. ISSN 1211-8796.
  2. ŠIKULA, Jan a Slavomír NEHYBA. Lithofacies analysis of Miocene sediments in the southern part of Carpathian Foredeep, based on the re-interpretation of drill logging data. Bulletin of Geosciences. Praha: Česká geologická služba, 2004, roč. 79, č. 3, s. 167-176. ISSN 1214-1119.
  3. NEHYBA, Slavomír a Šárka HLADILOVÁ. Relics of the most distal part of the Neogene foreland basin in SW Moravia. Bulletin of Geosciences. Praha: Czech Geological Survey, 2004, roč. 79, č. 2, s. 113-120. ISSN 1214-1119.
  4. NEHYBA, Slavomír. Sedimentary architecture of the southern part of the Carpathian Foredeep. In 23rd IAS Meeting of Sedimentology - Abstract Book. Coimbra: International Ass. of Sedimentologists, 2004, s. 206-206. ISBN 972-9119-25-2.
  5. NEHYBA, Slavomír. Tephrostratigraphy of Neogene deposits in Central Europe basins. In Molasse Group Meeting. Freiburg: Geologisches Institut der Universitat Freiburg, 2004, s. 25-25.
  6. FAIMON, Jiří a Slavomír NEHYBA. The formation of spherical clay balls on the slopes of sandpit quarry, the Rudice-Sec (Czech Republic). Catena. Elsevier, 2004, roč. 58, č. 1, s. 23-40, 17 s.
  7. NEHYBA, Slavomír a Reinhard ROETZEL. The Hollabrunn-Mistelbach Formation (Upper Miocene, Pannonian) in the Alpine-Carpathian Foredeep and the Vienna Basin in the Lower Austria - An example of a Coarse-grained Fluvial System. Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt. Wien: Geologische Bundesanstalt, 2004, roč. 144, č. 2, s. 191-221, 30 s. ISSN 0016-7800.

  2003

  1. HARZHAUSER, Mathias, Johanna KOVAR-EDER, Slavomír NEHYBA, Margit STROBITZER-HERMANN, Jurgen SCHWARZ, Jan WOJCICKI a Irene ZORN. An Early Pannonian (Late Miocene) transgression in the Northern Vienna Basin. The paleoecological feedback. Geologica Carpathica. Bratislava, 2003, roč. 54, č. 1, s. 41-52. ISSN 1335-0552.
  2. JELÍNEK, Filip, Jaromír LEICHMANN a Slavomír NEHYBA. Bazální sedimentace boskovické brázdy - balinské vs. rokytenské slepence. In Moravskoslezské Paleozoikum 2003. Olomouc: UP Olomouc, 2003, s. 11-12.
  3. NEHYBA, Slavomír. Bericht 2000 uber die sedimentologische Bearbeitung der Hollabrunn-Mistelbach Formation auf den Blattern 24 Mistelbach, 25 Poysdorf, 38 Krems, 39 Tulln und 41 Deutsch Wagram. Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt. Wien: GBA, 2003, roč. 143, č. 3, s. 504. ISSN 0016-7800.
  4. JELÍNEK, Filip, Jaromír LEICHMANN a Slavomír NEHYBA. Evolution of the permo-carboniferous Boskovice furrow. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne - Prace Specjalne. Krakow: Mineralogical Society of Poland, 2003, roč. 23, č. 1, s. 76-78, 2 s. ISSN 0867-7360.
  5. VAVRDOVÁ, Milada, Radek MIKULÁŠ a Slavomír NEHYBA. Lower Cambrian siliciclastic sediments in Southern Moravia (Czech Republic) and their paleogeographical constraints. Geologica Carpathica. Bratislava: Slovak Academic Press Ltd., 2003, roč. 52, č. 2, s. 67-79. ISSN 1335-0552.
  6. NEHYBA, Slavomír a Jaromír LEICHMANN. Lower Devonian alluvial fan deposits on the Brno - Červený kopec. In Alluvial Fans - Abstracts. University of Plymouth. Plymouth: Department of geographical Sciences, 2003, s. 21.
  7. NEHYBA, Slavomír. Příspěvek poznání neogenních sedimentů v okolí Kralic nad Oslavou a Březníka. Acta Mus. Moraviae, Sci.geol. Brno: Moravské zemské muzeum, 2003, roč. 88, č. 1, s. 177-190, 16 s. ISSN 1211-8796.
  8. NEHYBA, Slavomír. Sedimentárně-petrografické zhodnocení profilu Dolský mlýn. In J.A.Svoboda (Ed.): Mezolit Severních Čech. Brno: Archeologický ústav AV ČR, 2003, s. 232-235. The Dolní Věstonice Studies, Vol. 9/2003. ISBN 80-86023-52-4.
  9. NEHYBA, Slavomír, František HUBATKA a Jan ŠIKULA. Structural configuration and lithofacies of the southeastern part of the Carpathian Foredeep basin as defined by subsurface data. Geolines. Praha: AV ČR, 2003, roč. 2003, č. 16, s. 78. ISSN 1210-9606.
  10. NEHYBA, Slavomír a Reinhard ROETZEL. Upper Miocene (Pannonian) coarse grained fluvial system in the Lower Austria. In Braided Rivers 2003 Abstract Volume. Birmingham: University of Birmingham, 2003, s. 46-46.

  2002

  1. NEHYBA, Slavomír, Pavla PETROVÁ a Jan ŠIKULA. Facies Architecture of the southern part of the Carpathian Foredeep (Subsurface Data). In Abstracts of the Molasse Meeting. Wien: Geologische Bundesanstalt Wien, 2002, s. 22-23.
  2. GILÍKOVÁ, Helena, Jaromír LEICHMANN, Radek MIKULÁŠ a Slavomír NEHYBA. Lithological and Sedimentological Evolution of the Cambrian in the Měnín-1 borehole. Geolines. Praha: AV ČR, 2002, roč. 14, č. 1, s. 22-23. ISSN 1210-9606.
  3. NEHYBA, Slavomír. Lower Badenian coarse-grained deltas in the southern part of the Carpathian Foredeep (Czech Republic). In Abstracts of the Molasse Meeting 2002. Wien: Geologische Bundesanstalt, 2002, s. 23-24.
  4. JELÍNEK, Filip, Jaromír LEICHMANN, Slavomír NEHYBA a Martin SLANINA. Provenience jako indikátor vývoje sedimentární pánve - jižní část boskovické brázdy. In Moravskoslezské Paleozoikum 2002. Brno: MU Brno, 2002, s. 25.
  5. NEHYBA, Slavomír, Šárka HLADILOVÁ a Nela DOLÁKOVÁ. Relicts of Miocene sediments on the eastern margin of the Bohemian Massif and their paleoenvironmental and paleogeographical interpretations. In Abstract Book of the ESSE WECA conference. Bratislava: Institute of Geology, Slovak Academy of Science, 2002, s. 64-65.
  6. JELÍNEK, Filip, Slavomír NEHYBA a Jaromír LEICHMANN. Sedimentary Petrography and Provenance Study as an Indicator of the Evolution of Sedimentary Basin - southern part of the Boskovice Furrow (Czech Rep.). Geolines. Praha: AV ČR, 2002, roč. 14, č. 1, s. 41-42. ISSN 1210-9606.
  7. NEHYBA, Slavomír a Bohuslav FOJT. Železité pískovce v neogenních sedimentech širšího okolí Moravských Budějovic na jihozápadní Moravě. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2001. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002, roč. 9, č. 1, s. 36-39. ISSN 1212-6209.

  2001

  1. NEHYBA, Slavomír, Jaromír LEICHMANN a Jiří PEŠEK. Boskovice Graben. In Field trip guidebook for the 9th Coal Geology Conference. Praha: Přírodovědecká fakulta UK Praha, 2001, s. 1-16.
  2. JELÍNEK, Filip, Jaromír LEICHMANN a Slavomír NEHYBA. Contasting Evolution of the basal formation in the southern and central parts of the Boskovice Furrow. Mitteilungen der Österr. Mineral. Gesellschaft. Wien: Bundesministerium für Wissenschaft, Wien, 2001, roč. 2001, č. 146, s. 113-114. ISSN 1609-0144.
  3. NEHYBA, Slavomír, Jaromír LEICHMANN a Jiří KALVODA. Depositional environment of the "Old Red" sediments in the Brno area (South-eastern part of the Rhenohercynian zone, Bohemian Massif). Geologica Carpathica. Bratislava: SAV, 2001, roč. 52, č. 4, s. 195-203. ISSN 1335-0552.
  4. NEHYBA, Slavomír a Pavel HAVLÍČEK. Granulometrie kvartérních sedimentů v soutokové oblasti Moravy s Dyjí. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000. Praha: Český geologický ústav, 2001, roč. 2000, č. 1, s. 84-87. ISSN 0514-8057.
  5. MIKULÁŠ, Radek a Slavomír NEHYBA. Ichnofosilie v horninách předpokládaného spodnokambrického stáří ve vrtu Měnín-1 na jižní Moravě. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2000. Brno: MU Brno, 2001, roč. 8, č. 1, s. 47-50. ISSN 1212-6209.
  6. NEHYBA, Slavomír. Lower Badenian coarse-grained deltas in the southern part of the Carpathian Foredeep (Czech Republic). In Abstracts of 21st Meeting of International Association of Sedimentologists. Davos: IAS, 2001, s. 96-97.
  7. BRZÁK, Martin, František HUBATKA a Slavomír NEHYBA. Lower Badenian deposits near Kralice nad Oslavou (SW Moravia): results of geophysical, geomorphological and sedimentological research. Bulletin of the Czech Geological Survey. Praha: Czech Geological Survey, 2001, roč. 76, č. 3, s. 149-154. ISSN 1210-3527.
  8. HLADILOVÁ, Šárka, Nela DOLÁKOVÁ, Slavomír NEHYBA a Jana HLADÍKOVÁ. Nové výsledky studia spodnobadenských sedimentů a fosilií z některých vrtů v karpatské předhlubni jižně od Brna. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2000. Brno: Masarykova univerzita, 2001, roč. 8., -, s. 31-34. ISSN 1212-6209.
  9. HLADILOVÁ, Šárka, Slavomír NEHYBA a Nela DOLÁKOVÁ. Relicts of Miocene sediments on the eastern margin of the Bohemian Massif in the Czech Republic - results of new investigations. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny, 2001, -, č. 396, s. 61-62. ISSN 0208-6603.
  10. JELÍNEK, Filip, Slavomír NEHYBA a Jaromír LEICHMANN. Sedimentárně-petrologický profil boskovickou brázdou v údolí Jihlavy u Oslavan. In Moravskoslezské Paleozoikum 2001. Olomouc: PU Olomouc, 2001, s. 10.
  11. GILÍKOVÁ, Helena, Slavomír NEHYBA, Jaromír LEICHMANN a Petr STEJSKAL. Sedimentárně-petrologický profil boskovickou brázdou v údolí Svratka západně od Veverské Bitýšky. In Moravskoslezské Paleozoikum 2001. Olomouc: PU Olomouc, 2001, s. 7.
  12. GILÍKOVÁ, Helena, Slavomír NEHYBA a Jiří OTAVA. Sedimentology of Redeposited Conglomerates: Sections at large Quaries of the Drahany Culm Basin. Geolines. Praha: Inst. of Geology, Acad.of Sci.Czech Rep., 2001, roč. 2001, č. 13, s. 57-58. ISSN 1210-9606.
  13. GILÍKOVÁ, Helena, Slavomír NEHYBA a Jiří OTAVA. Sedimentology of siliciclastics of the Myslejovice Formation (Czech Republic). In Abstracts of 21st Meeeting of International Association of Sedimentologists. Davos: IAS, 2001, s. 202.

  2000

  1. NEHYBA, Slavomir. Bericht 1999 uber sedimentologischen studien in der Hollabrunn-Mistelbach-Formation auf den Blattern 22 Hollabrunn und 23 Hadres. Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt. Wien: GBA Wien, 2000, roč. 142, č. 3, s. 387. ISSN 0016-7800.
  2. NEHYBA, Slavomír, Pavla PETROVÁ a Jan ŠIKULA. Correlation of Karpatian Deposits in the southern part of the Carpathian Foredeep. Geolines. Praha: Institute of Geology, AV ČR, 2000, roč. 2000, č. 10, s. 57-58. ISSN 1210-9606.
  3. NEHYBA, Slavomír a Pavla PETROVÁ. Karpatian sandy deposits in the southern part of the Carpathian Foredeep in Moravia. Bulletin of the Czech Geological Survey. Praha: ČGÚ Praha, 2000, roč. 75, č. 1, s. 53-66. ISSN 1210-3527.
  4. HLADILOVÁ, Šárka, Nela DOLÁKOVÁ a Slavomír NEHYBA. Lower Badenian sediments and fossils from some boreholes in the Carpathian Foredeep southwards of Brno (Czech Republic) - paleoecological and paleogeographic implications. Slovak Geological Magazine. Bratislava: Geological Survey of Slovak Republic, 2000, roč. 6, 2-3, s. 305. ISSN 1335-096X.
  5. BRZOBOHATÝ, Rostislav, Vít KUDĚLÁSEK a Slavomír NEHYBA. Nejspodnější baden (střední miocén) v okolí Mokré u Brna. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1999. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000, roč. 7, č. 1, s. 58-60. ISSN 1212-6209.
  6. NEHYBA, Slavomír, Jiří KALVODA a Jaromír LEICHMANN. Old Red facies of the Brno-Red Hill (eastern part of the Rhenohercynian Zone, Czech Republic). In Abstracts of 20th IAS Meeting. Dublin: IAS + Dept. of Geology, Trinity College Dublin, 2000, s. 121. ISBN 0-9521066-3-9.
  7. NEHYBA, Slavomír. Štěrky na lokalitě Kraví hora u Konic. Thayensia. Znojmo: Správa Národního parku Podyjí ve Znojmě, 2000, roč. 2000, č. 3, s. 3-12. ISSN 1212-3560.
  8. NEHYBA, Slavomír. The cyclicity of the Lower Miocene deposits of the sw part of the Carpathian Foredeep as the depositional response to sediment supply and sea-level changes. Geologica Carpathica. Bratislava: Slovak Academic Press Ltd.,, 2000, roč. 51, č. 1, s. 7-17. ISSN 1335-0552.
  9. NEHYBA, Slavomír. Vulkanoklastika středního badenu ve vrtu OS-2 Hať. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Brno: Masarykova univerzita, 2000, roč. 7, č. 1, s. 69-71. ISSN 1212-6209.

  1999

  1. HLADILOVÁ, Š., S. NEHYBA, N. DOLÁKOVÁ a J. HLADÍKOVÁ. Comparison of some relics of Miocene sediments on the eastern margin of the Bohemian Massif. Geol. Carpathica. Bratislava: Geol. Inst. Slovak Academy of Sciences, 1999, roč. 50, sp.issue, s. 31-33. ISSN 1335-0552.
  2. DOLÁKOVÁ, Nela, Šárka HLADILOVÁ a Slavomír NEHYBA. Development of sedimentation, molluscs and palynospectra in the Lower Miocene of the south-western Part of the Carpathian Foredeep in Moravia (Czech Republic). Acta Palaeobotanica. Krakow: W. Szafer Inst of Botany, Pol. Acad.Sci., 1999, roč. 1999, č. 2, s. 269-278. ISSN 0001-6594.
  3. LEICHMANN, Jaromir, Jiří KALVODA a Slavomír NEHYBA. Early Paleozoic Evolution of Brunovistulicum (Eastern Avalonia) and its Sedimentary Cover. Journal of Conference Abstracts. Cambridge: Cambridge Publication, 1999, roč. 4, č. 1, s. 97. ISSN 1362-0886.
  4. NEHYBA, Slavomír a Reihnard ROETZEL. Lower Miocene Volcaniclastics in South Moravia and Lower Austria. Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt. Wien: Geologischen Bundesanstalt, 1999, roč. 141, č. 4, s. 473-490. ISSN 0016-7800.
  5. NEHYBA, Slavomír, Rostislav BRZOBOHATÝ, Šárka HLADILOVÁ a Nela DOLÁKOVÁ. Paleobathymetry of the Carpathian Foredeep in Moravia (Czech Republic) during the Lower Badenian. Biuletyn PIG. Warszawa, 1999, roč. 1999, -, s. 144-145. ISSN 0208-6603.
  6. NEHYBA, Slavomír. Podmínky depozice některých štěrkových sedimentů v okolí Moravských Budějovic. Přírodovědný sborník Západomoravského Muzea v Třebíči. Třebíč, 1999, roč. 39, -, s. 7-15. ISSN 0231-603X.
  7. NEHYBA, Slavomír a Marie HORÁKOVÁ. Předběžná zpráva o nálezu neogenních sedimentů v okolí Slatiny (okres Znojmo). Geo.výzk.Mor.Slez. v r. 1998. Brno, 1999, roč. 6, -, s. 68-69. ISSN 1212-6209.
  8. KIRCHNER, Karel, Antonín IVAN, František HUBATKA a Slavomír NEHYBA. Reliéf východního okraje národního parku Podyjí. Geol.výzk. Mor.Slez v r. 1998. Brno, 1999, roč. 6, -, s. 21-23. ISSN 1212-6209.
  9. DOLÁKOVÁ, Nela a Slavomír NEHYBA. Sedimentologické a palynologické zhodnocení sedimentů z Ochozské jeskyně. Geol.výzk.Mor.Slez. v r. 1998. Brno: MU Brno, ČGÚ Brno, 1999, VI., -, s. 7-10. ISSN 1212-6209.
  10. NEHYBA, Slavomír. Sequence stratigraphic model for the Lower Miocene deposits of the Carpathian Foredeep in South Moravia (Czech Republic). Biuletyn PIG. Warszawa, 1999, roč. 1999, -, s. 142-144. ISSN 0208-6603.
  11. NEHYBA, Slavomír, Reinhard ROETZEL a Marie ADAMOVÁ. Tephrostratigraphy of the Neogene volcaniclastics (Moravia, Lower Austria, Poland). Geologica Carpathica. BRATISLAVA, 1999, roč. 50, Spec. Iss., s. 126-128. ISSN 1335-0552.

  1998

  1. ADAMOVÁ, M. a S. NEHYBA. Geochemistry of volcaniclastic rocks of the Carpathian Neogene Foredeep. Zem. Plyn Nafta. Hodonín: MND Hodonín a.s., 1998, roč. 43, č. 2, s. 303-312. ISSN 1274-1910.
  2. HAVLÍČEK, P. a S. NEHYBA. Kvartérně geologické, sedimentologické a sedimentárně-petrografické výzkumy v Mikulčicích, okres Hodonín. Zpr. geol. výzk. v r. 1997. Praha: ČGÚ Praha, 1998, roč. 1997, -, s. 157-158.
  3. HLADILOVÁ, Š., M. BUBÍK, N. DOLÁKOVÁ a S. NEHYBA. Nový nález terciérních sedimentů u Českých Libchav na Ústeckoorlicku. Zem. Plyn Nafta. Hodonín: MND Hodonín, 1998, roč. 43, č. 2, s. 313-317. ISSN 1274-1910.
  4. FAIMON, Jiří a Slavomír NEHYBA. Recentní tvorba sférických závalků na lokalitě Rudice - Seč. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1996. Brno: Masaryk. univ., ČGÚ, 1998, V. ročník, č. 1, s. 2-3. ISSN 8021015640.
  5. FAIMON, Jiří a Slavomír NEHYBA. The recent formation of spherical clay balls on sedimentary basin slopes. Book of abstracts: 15th Conference on Clay Mineralogy and Petrology, Sept 3-10, 1998 Brno, Scripta Fac. Sci.Nat. Univ. Masaryk. Brun. (Geology). Brno: MU, 1998, roč. 1996, č. 26, s. 76.
  6. LEICHMANN, J. a S. NEHYBA. The red beds on the eastern margin of the Bohemian massif: its bearing to unrevel the tectonic evolution. Acta Univ. Carol., Geologica. Praha: UK Praha, 1998, roč. 42, č. 2, s. 296-297. ISSN 0001-7132.
  7. NEHYBA, S., S. HOUZAR, B. KAFKA a M. VOKÁČ. Vltavínonosné sedimenty v okolí Náměště nad Oslavou. Acta Sci. Muzei Morav. Occidentalis Třebíč. Třebíč: Západomoravské muzeum Třebíč, 1998, roč. 31, -, s. 125-131. ISSN 0231-603X.
  8. NEHYBA, Slavomír. Zlatá horečka v Black Hills. Geografické rozhledy. Praha, 1998, roč. 7, č. 2, s. 52-53. ISSN 1210-3004.

  1997

  1. MASTALERZ, K. a S. NEHYBA. Comparison of Rotliegende Lacustrine Sequences from the Intrasudetic, North-Sudetic and Boskovice Basin (Central Europe). Geologia Sudetica. Wroclaw, 1997, roč. 30, -, s. 21-56. ISSN 0072-100X.
  2. ADAMOVÁ, M. a S. NEHYBA. Geochemistry of volcaniclastic rocks of the Carpathian Neogene Foredeep, Czech Republic. Journal of Czech Geol.Society. Praha: Czech Geological Society, 1997, roč. 42, č. 3, s. 30. ISSN 0008-7378.
  3. NEHYBA, S. a J. LEICHMANN. Heavy mineral studies of Lower Miocene sediments in the southwestern part of the Carpathian Foerdeep.. Acta musei Moraviae. Brno: Moravské muzeum, 1997, -, č. 82, s. 51-61. ISSN 0521-2359.
  4. NEHYBA, Slavomír. Lassen Volcanic a Mt.Shasta. Geografické rozhledy. Praha, 1997, roč. 6, č. 3, s. 86-87. ISSN 1210-3004.
  5. NEHYBA, S. Miocene Volcanoclastics of the Carpathian Foredeep in the Czech Republic. Věst. Čes. geol. Úst. Praha: ČGÚ, 1997, roč. 72, č. 4, s. 311-327. ISSN 1210-3527.
  6. NEHYBA, S. a Z. NOVÁK. Nálezy fosilní stopy v sedimentech karpatu. Geol. výzk. Morav. Slez. v r. 1996. Brno: MU a ČGÚ Brno, 1997, roč. 4, -, s. 36. ISSN 1212-6209.
  7. NEHYBA, S. a K. MASTALERZ. Příspěvek k poznání jezerní sedimentace v boskovické brázdě. Geol. výzk. Morav. Slez. v r. 1996. Brno: MU a ČGÚ Brno, 1997, roč. 4, -, s. 71-72. ISSN 1212-6209.
  8. NEHYBA, S. a J. KAŇA. Sedimentologické zhodnocení vybraných písčitých horizontů v oblasti podzemního zásobníku Hrušky. Zemní plyn Nafta. Hodonín: Moravské naftové doly, 1997, roč. 42, č. 2, s. 83-96. ISSN 1274-1910.
  9. NEHYBA, S. a J. LEICHMANN. Statistické zpracování asociací těžkých minerálů spodního miocénu v jz. části karpatské předhlubně. Acta Musei Moraviae. Brno: Moravské zemské muzeum, 1997, roč. 82, -, s. 51-60. ISSN 0521-2359.
  10. NEHYBA, S. Výsledky sedimentologického studia spodnomiocénních rohovcových štěrků v jz. části karpatské předhlubně. Acta musei Moraviae : scientiae sociales. Brno: Moravské zemské muzeum, 1997, roč. 82, 1/2, s. 79-92. ISSN 0521-2359.
  11. NEHYBA, S., Š. HLADILOVÁ a N. DOLÁKOVÁ. Vývoj sedimentace a fosilních společenstev ve spodním miocénu v jz. části karpatské předhlubně na Moravě. In Dynamika vztahů marinního a kontinentálního prostředí. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997, s. 47-58. ISBN 80-210-1714-7.

  1996

  1. NEHYBA, Slavomír. Národní parky USA - současnost i budoucnost. Geografické rozhledy. Praha, 1996, roč. 6, č. 2, s. 59-61. ISSN 1210-3004.
  2. CICHA, I., S. NEHYBA a J. ČTYROKÁ. Nové poznatky ke stratigrafii miocénu alpsko-karpatské předhlubně. Zpr. geol. výzk. v r. 1995. Praha: ČGÚ, 1996, roč. 1995, -, s. 27-28.
  3. KALVODA, J., O. BÁBEK, S. NEHYBA a Petr ŠPAČEK. Svrchnodevonské a spodnokarbonské kalciturbidity z Lesního lomu v Brně-Líšni (jižní část Moravského krasu). Geol. výzk. Morav. Slez. v r. 1995. Brno: MU a ČGÚ Brno, 1996, roč. 3, -, s. 98-100. ISSN 1212-6209.
  4. KALVODA, J., O. BÁBEK, S. NEHYBA a P. ŠPAČEK. Svrchnodevonské a spodnokarbonské kalciturbidity z Lesního lomu v Brně-Líšni (jižní část Moravského krasu). Geol.výzk. Mor. Slez. v r. 1995. Brno: MU a ČGÚ Brno, 1996, roč. 3, -, s. 98-100.
  5. NEHYBA, S. Volcaniclastic rocks in the Carpathian Foredeep. In Kurzfassungen der Vortrage und Poster. Sediment 99. Wien. Rakousko: Institut fur Geologie und paleontologie, Universitat Wien, 1996, s. 118.

  1995

  1. NEHYBA, S. Contribution to the knowledge of some coarse clastics in the area of the Stranska Skala Hill.In: Stranska skala Hill. Excavation of open/air sediments 1964/1972. In Stranska Skala Hill. Brno: Moravske zemske muzeum a nadace Litera, 1995, s. 43-46. ISBN 80-7028-070-0.
  2. NEHYBA, Slavomír. Historie lidu Anasazi. Geografické rozhledy. Praha, 1995, roč. 4, č. 5, s. 140-141. ISSN 1210-3004.
  3. NEHYBA, Slavomír. Jezero v kaldeře. Geografické rozhledy. Praha, 1995, roč. 4, č. 3, s. 79-80. ISSN 1210-3004.
  4. NEHYBA, Slavomír. Křižácké hrady na kilikijském pobřeží. Lidé a Země. Praha, 1995, roč. 44, č. 8, s. 500-501. ISSN 0027-2896.
  5. NEHYBA, S. a K. MASTALERZ. Sedimentologický příspěvek ke studiu račických a lulečských slepenců. Geol. výzk. Morav. Slez. v r. 1995. Brno: MU a ČGÚ Brno, 1995, roč. 2, -, s. 66-68. ISSN 1212-6209.
  6. NEHYBA, S. Sedimentology of Lower Miocene sediments in the SW part of the Carpathian Foredeep (Czech Republic). In Abstracts of 16th Regional Meeting of IAS. Aix, Francie: Univ of Aix, 1995, s. 1-5.
  7. NEHYBA, S., Š. HLADILOVÁ a N. DOLÁKOVÁ. Sedimenty spodního miocénu v širším okolí Miroslavi. Knihovnička Zem. Plyn Nafta. Hodonín: Moravské naftové doly, 1995, roč. 16, -, s. 85-95. ISSN 1210-4116.
  8. NEHYBA, Slavomír. Těžba borátů v Údolí smrti. Uhlí, rudy, geologický průzkum. Praha, 1995, roč. 2, č. 6, s. 192-193. ISSN 1210-7967.
  9. NEHYBA, Slavomír. Zlatá horečka na Black Hills. Uhlí, rudy, geologický průzkum. Praha, 1995, roč. 2, č. 10, s. 327-328. ISSN 1210-7967.

  1994

  1. NEHYBA, S. a K. MASTALERZ. Comparisson of lacustrine development of two shale members from the Boskovice and North-Sudetic Basins. In III. spotkanie polskich sedimentologów, Abstracts. Sosnowiec. Polsko: Univ. Sosnowiec, 1994, 5 s. Abstract of III.Spotkanie polsk.sedimentologów.
  2. NEHYBA, S. Correlations of tuffitic layers in the Carpathian Foredeep (Czech Republik). Turecko. Ankara: International Volcanological Congress, Ankara, 1994, 5 s. Abstract of International Volcanological Congress.
  3. NEHYBA, S., Š. HLADILOVÁ a N. ZDRAŽÍLKOVÁ (DOLÁKOVÁ). Odraz relativních změn hladiny v sedimentech spodního miocénu v JZ části karpatské předhlubně. Geovestník, Mineralia Slovaca. Bratislava: GÚ AV SR, 1994, roč. 26, č. 4, s. 10-11. ISSN 0639-2086.
  4. NEHYBA, Slavomír. Podzemní města v centrální Kapadocii. Lidé a Země. Praha, 1994, roč. 43, č. 2. ISSN 0024-2896.
  5. NEHYBA, S. Resusts of the study of volcanoclastic sediments in the Carpatian Foredeep (Czech Republik). Ischia. Italy: European Meeting of IAS, 1994, 5 s. Abstracts of 15th European Meeting of IAS.
  6. HLADILOVÁ, Š., S. NEHYBA a J. HLADÍKOVÁ. Srovnání vývoje badenské sedimentace na vybraných lokalitách v karpatské předhlubni a ve vídeňské pánvi. Geovestník, Mineralia Slovaca. Bratislava: GÚ AV SR, 1994, roč. 4, č. 26, s. 10. ISSN 0639-2086.
  7. NEHYBA, S. a P. PETROVÁ. Výskyt vulkanických zirkonů v diatomitech. Geol. výzk. Morav. Slez. v r. 1994. Brno: MU a ČGÚ Brno, 1994, roč. 2, -, s. 35. ISSN 1212-6209.
  8. NEHYBA, S., Š. HLADILOVÁ a N. DOLÁKOVÁ. Zpráva o výzkumu spodnomiocenních sedimentů v jz. části karpatské předhlubně na Moravě. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1993. Brno: MU Brno, ČGÚ Brno, 1994, roč. 1, -, s. 23-26.

  1993

  1. NEHYBA, Slavomír. Národní park Zion. Geografické rozhledy. Praha, 1993, roč. 3, č. 3, s. 64-65. ISSN 1210-3004.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 5. 2024 04:52