Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2016

 1. HŘEBÍČEK, Jiří, Lenka HEFKOVÁ a Miroslav KUBÁSEK. Creation of MathApps for Maple T.A. Case study differential equations with delay. In Maple T.A. and Möbius User Summit. 2016.
 2. 2015

 3. KUBÁSEK, Miroslav. Civic Issues Reporting and Involvement of Volunteers as a Phenomenon in the Czech Republic. In Hrebicek J.,Denzer R.,Schimak G.,Argent R.M. IFIP Advances in Information and Communication Technology. New York: Springer, 2015. s. 151-159. ISBN 978-3-319-15993-5.
 4. 2014

 5. KUBÁSEK, Miroslav a Jiří HŘEBÍČEK. Involving Citizens into Mapping of Illegal Landfills and other civic issues in the Czech Republic. In Ames, D.P., Quinn, N.W.T., Rizzoli, A.E. Proceedings of the 7th International Congress on Environmental Modelling and Software. San Diego: iEMSS, 2014. s. 318-325. ISBN 978-88-903574-4-2.
 6. 2013

 7. KUBÁSEK, Miroslav a Jiří HŘEBÍČEK. Crowdsource Approach for Mapping of Illegal Dumps in the Czech Republic. International Journal of Spatial Data Infrastructures Research. ISPRA, Italy: Joint Research Centre of the European Commission, 2013, roč. 2013/8. ISSN 1725-0463.
 8. KLIMEŠ, Daniel, Roman ŠMÍD, Miroslav KUBÁSEK, Rostislav VYZULA a Ladislav DUŠEK. DIOS - database of formalized chemotherapeutic regimens. Studies in Health Technology and Informatics. Amsterdam, The Netherlands: IOS Press, 2013, roč. 2013, č. 186, s. 165-169. ISSN 0926-9630.
 9. JARKOVSKÝ, Jiří, Ladislav DUŠEK, Miroslav KUBÁSEK, Richard HŮLEK, Jakub GREGOR, Jiří HŘEBÍČEK, Jana KLÁNOVÁ, Kateřina ŠEBKOVÁ, Jana BORŮVKOVÁ a Ivan HOLOUBEK. GENASIS: On-Line Data Browser for Environmental Monitoring and Associated Information Systems. In Jiří Hřebíček, Gerald Schimak, Miroslav Kubásek, Andrea E. Rizzoli. Environmental Software Systems : Fostering Information Sharing. IFIP AICT vol. 413. Heidelberg: Springer, 2013. s. 253-261. ISBN 978-3-642-41150-2. doi:10.1007/978-3-642-41151-9_24.
 10. HŮLEK, Richard, Jiří JARKOVSKÝ, Miroslav KUBÁSEK, Jakub GREGOR, Jiří HŘEBÍČEK, Ladislav DUŠEK, Jana KLÁNOVÁ, Kateřina ŠEBKOVÁ, Jana BORŮVKOVÁ a Ivan HOLOUBEK. GENASIS System Architecture on the Way from Environmental Data Repository towards a Research Infrastructure. In Jiří Hřebíček, Gerald Schimak, Miroslav Kubásek, Andrea E. Rizzoli. Environmental Software Systems : Fostering Information Sharing. IFIP AICT vol. 413. Heidelberg: Springer, 2013. s. 230-239. ISBN 978-3-642-41150-2. doi:10.1007/978-3-642-41151-9_22.
 11. KUBÁSEK, Miroslav. Mapping of Illegal Dumps in the Czech Republic - Using a Crowd-Sourcing Approach. Springer, 2013. s. 177-187. ISBN 978-3-642-41150-2.
 12. HŘEBÍČEK, Jiří, Gerald SCHIMAK, Miroslav KUBÁSEK a Andrea RIZZOLI. Preface. In Hřebíček, J.; Schimak, G.; Kubásek, M.; Rizzoli, A.E. Environmental Software Systems. Fostering Information Sharing, 10th IFIP WG 5.11 International Symposium, ISESS 2013, Neusiedl am See, Austria, October 9-11, 2013. Proceedings. Berlin Heidelberg: Springer, 2013. s. 5-12. ISBN 978-3-642-41151-9.
 13. KUBÁSEK, Miroslav, Jiří HŘEBÍČEK, Ladislav DUŠEK, Jan MUŽÍK a Jiří KALINA. SVOD – System for Visualizing of Oncological Data and Their Semantic Enhancement. In Jiří Hřebíček, Gerald Schimak, Miroslav Kubásek, Andrea E. Rizzoli. Environmental Software Systems : Fostering Information Sharing. IFIP AICT vol. 413. Heidelberg: Springer, 2013. s. 597-607. ISBN 978-3-642-41150-2. doi:10.1007/978-3-642-41151-9_56.
 14. 2012

 15. KUBÁSEK, Miroslav, Jiří HŘEBÍČEK a Jiří KALINA. Annotation of Environmental and Epidemiological Systems: TaToo case study. In Arndt K., Knetsch G. and Pillmann W. (Eds.). 26th International Conference on Informatics for Environmental Protection (EnviroInfo 2012). Aachen: Shaker Verlag, 2012. s. 95-102, 7 s. ISBN 978-3-8440-1248-4.
 16. HŘEBÍČEK, Jiří, Ladislav DUŠEK, Jiří KALINA, Miroslav KUBÁSEK, Ivan HOLOUBEK a Jana KLÁNOVÁ. Ontology-Based Approach to the Discovery of Human Health and Environmental Risks Assessment. In R. Seppelt, A.A. Voinov, S. Lange, D. Bankamp. 6th International Congress on Environmental Modelling and Software (iEMSs). Leipzig: iEMSS, 2012. s. 500-507, 6 s. ISBN 978-88-903574-2-8.
 17. DUŠEK, Ladislav, Jan MUŽÍK, Miroslav KUBÁSEK, Daniel SCHWARZ, Daniel KLIMEŠ, Milan BLAHA a Jiří HOCH. Rektum.cz – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby nádorů rekta [online]. 2012.
 18. HŘEBÍČEK, Jiří, Miroslav KUBÁSEK, Lukáš KOHÚT, Luděk MATYSKA, Lucia TOKÁROVÁ a Jaroslav URBÁNEK. Vědecké výpočty v matematické biologii. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2012. 117 s. ISBN 978-80-7204-781-9.
 19. 2011

 20. HŘEBÍČEK, Jiří, Ladislav DUŠEK, Miroslav KUBÁSEK a Jiří KALINA. Architecture of the Validation Scenario 3. In Jiří Hřebíček, Jan Ministr, Tomáš Pitner. Sborník 8. letní školy aplikované informatiky. Brno: MSD Brno, 2011. s. 19-34, 15 s. ISBN 978-80-7392-186-6.
 21. DUŠEK, Ladislav, Jiří HŘEBÍČEK, Miroslav KUBÁSEK, Jiří JARKOVSKÝ, Jiří KALINA, Roman BAROŠ, Zdenka BEDNÁŘOVÁ, Jana KLÁNOVÁ a Ivan HOLOUBEK. Conceptual Model Enhancing Accessibility of Data from Cancer–Related Environmental Risk Assessment Studies. In Jiří Hřebíček, Gerald Schimak, Ralf Denzer. 9th IFIP WG 5.11 International Symposium on Environmental Software Systems: Frameworks of eEnvironment, ISESS 2011. Heidelberg: Springer, 2011. s. 461-479. ISBN 978-80-85763-60-7.
 22. HŘEBÍČEK, Jiří a Miroslav KUBÁSEK. Environmentální informační systémy. první. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011. 121 s. ESF OPVK. ISBN 978-80-7204-697-3.
 23. HOLOUBEK, Ivan, Ladislav DUŠEK, Jana KLÁNOVÁ, Miroslav KUBÁSEK, Jiří JARKOVSKÝ, Roman BAROŠ, Klára KOMPRDOVÁ, Zdenka BEDNÁŘOVÁ, Richard HŮLEK a Jiří HŘEBÍČEK. GENASIS Information System: A Global Environmental Assessment of Persistent Organic Pollutants. In Jiří Hřebíček, Gerald Schimak, Ralf Denzer. 9th IFIP WG 5.11 International Symposium on Environmental Software Systems: Frameworks of eEnvironment, ISESS 2011. Heidelberg: Springer, 2011. s. 480-485. ISBN 978-3-642-22284-9.
 24. KUBÁSEK, Miroslav, Jiří HŘEBÍČEK, Jiří KALINA, Ladislav DUŠEK, Jaroslav URBÁNEK a Ivan HOLOUBEK. Global Environmental Assessment Requires Global Functional Searching Engines: Robust Application of TaToo Tools. In Jiří Hřebíček, Gerald Schimak, Ralf Denzer. 9th IFIP WG 5.11 International Symposium on Environmental Software Systems: Frameworks of eEnvironment, ISESS 2011. Heidelberg: Springer, 2011. s. 507-518. ISBN 978-3-642-22284-9.
 25. KUBÁSEK, Miroslav, Jiří HŘEBÍČEK, Jiří KALINA, Ladislav DUŠEK a Ivan HOLOUBEK. Semantics Annotations of Ontology for Scenario: Anthropogenic Impact and Climate Change Issues. In Jiří Hřebíček, Gerald Schimak, Ralf Denzer. Environmental Software Systems. Frameworks of eEnvironment. 9th IFIP WG 5.11 International Symposium. ISESS 2011. první. Heidelberg: Springer, 2011. s. 398-406. ISBN 978-3-642-22284-9.
 26. KLIMEŠ, Daniel, Ladislav DUŠEK, Miroslav KUBÁSEK, Alena ZOĽÁKOVÁ, Jindřich FÍNEK a Rostislav VYZULA. Technické řešení elektronické knihovny chemoterapeutických režimů pro hodnocení léčebných standardů v klinické praxi. Lékař a technika. Praha: ČLS JEP, 2011, roč. 41, č. 1, s. 77-85. ISSN 0301-5491.
 27. 2010

 28. HŘEBÍČEK, Jiří, Ladislav DUŠEK, Miroslav KUBÁSEK, Jiří JARKOVSKÝ, Karel BRABEC, Ivan HOLOUBEK, Lukáš KOHÚT a Jaroslav URBÁNEK. Anthropogenic Impact and Global Climate Change. Description of Validation Scenario in TaToo Project. In Hřebíček J., Pitner T., Ministr J. 7. letní škola aplikované informatiky. Indikátory účinnosti EMS podle odvětví. Brno: nakladatelství Littera, 2010. s. 6-23. ISBN 978-80-85763-59-1.
 29. HŘEBÍČEK, Jiří, Karel BRABEC, Ladislav DUŠEK, Ivan HOLOUBEK, Miroslav KUBÁSEK a Jaroslav URBÁNEK. Assessment of Environmental Impact by Persistent Organic Pollutants. In SEGH 2010 International Conference and Workshops of the Society for Environmental Geochemistry and Health on Environmental Quality and Human Health. Galway, Ireland: National University of Ireland, 2010. s. 11.
 30. BRABEC, Karel, Ladislav DUŠEK, Ivan HOLOUBEK, Jiří HŘEBÍČEK, Miroslav KUBÁSEK a Jaroslav URBÁNEK. GENASIS national and international monitoring networks for persistent organic pollutants. In EGU General Assembly 2010. 2010.
 31. URBÁNEK, Jaroslav, Karel BRABEC, Ladislav DUŠEK, Ivan HOLOUBEK, Jiří HŘEBÍČEK a Miroslav KUBÁSEK. Monitoring and Assessment of Environmental Impact by Persistent Organic Pollutants. In Artificial Neural Networks -- ICANN 2010. Heidelberg: Springer, 2010. s. 483-488. ISBN 978-3-642-15824-7.
 32. KLIMEŠ, Daniel, Ladislav DUŠEK, Miroslav KUBÁSEK, Alena ZOĽÁKOVÁ, Jindřich FÍNEK a Rostislav VYZULA. Standardizace hodnocení protinádorové terapie pomocí elektronikcé knihovny chemoterapeutických režimů. Health Technology Assessment. Praha: Euromise, 2010. s. 23-26. ISBN 978-80-903431-4-6.
 33. URBÁNEK, Jaroslav, Jiří HŘEBÍČEK a Miroslav KUBÁSEK. TaToo semantic discovery tools and services. In 7. letní škola aplikované informatiky. Indikátory účinnosti EMS podle odvětví. Brno: nakladatelství Littera, 2010. s. 168-180. ISBN 978-80-85763-59-1.
 34. HŘEBÍČEK, Jiří, Ladislav DUŠEK, Miroslav KUBÁSEK, Jiří JARKOVSKÝ, Karel BRABEC, Ivan HOLOUBEK, Lukáš KOHÚT a Jaroslav URBÁNEK. Validation Scenario for Anthropogenic Impact and Global Climate Change for Tatoo. In Proceedings of the Workshop "Environmental Information Systems and Services - Infrastructures and Platforms". Aachen: CEUR-WS, 2010. 7 s. ISSN 1613-0073.
 35. 2009

 36. KLIMEŠ, Daniel, Ladislav DUŠEK, Jindřich FÍNEK, Rostislav VYZULA, Jitka ABRAHÁMOVÁ, Luboš PETRUŽELKA a Miroslav KUBÁSEK. Digitální knihovna CHT režimů a portál DIOS nově verzi 2.0. In EDUKAČNÍ SBORNÍK - XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty. 2009. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2009. s. 210-212. ISBN 978-80-86793-12-2.
 37. BRABEC, Karel, Jiří JARKOVSKÝ, Ladislav DUŠEK, Miroslav KUBÁSEK, Jiří HŘEBÍČEK, Ivan HOLOUBEK, Pavel ČUPR a Jana KLÁNOVÁ. GENASIS: System for the Assessment of Environmental Contamination by Persistent Organic Pollutants. In EnviroInfo 2009. Environmental Informatics and Industrial Environmental Protection: Concepts, Methods and Tools. 23. International Conference on Informatics for Environmental Protection. Aachen: Shaker Verlag, 2009. s. 369-376. ISBN 978-3-8322-8397-1.
 38. KLIMEŠ, Daniel, Ladislav DUŠEK, Miroslav KUBÁSEK, Jindřich FÍNEK, Luboš PETRUŽELKA, Alena ZOĽÁKOVÁ a Rostislav VYZULA. Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů. In Mefanet 2009 - sborník přednášek. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 7 s. ISBN 978-80-7392-118-7.
 39. KLIMEŠ, Daniel, Miroslav KUBÁSEK, Roman ŠMÍD a Ladislav DUŠEK. Internet-based system for anti-tumor chemotherapy evaluation. Computer Methods and Programs in Biomedicine. ELSEVIER, 2009, roč. 93/2009, č. 3, s. 292-296. ISSN 0169-2607.
 40. ONDRUŠOVÁ, Martina, Chalif SAFAEI-DIBA, A OBŠITNÍKOVÁ, D ŠTEFAŇÁKOVÁ, Dalibor ONDRUŠ, Ladislav DUŠEK, Jan MUŽÍK, Jana KOPTÍKOVÁ, Miroslav KUBÁSEK a Lenka ŠNAJDROVÁ. Národní portál epidemiologie zhoubných nádorů ve Slovenské republice [online]. 2009.
 41. DUŠEK, Ladislav, Martina ONDRUŠOVÁ, Jan MUŽÍK, Jana KOPTÍKOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Ondřej MÁJEK, Miroslav KUBÁSEK, Dalibor ONDRUŠ, Jan ŽALOUDÍK a Rostislav VYZULA. Nový informační systém pro prediktivní hodnocení onkologické zátěže: spolupráce Slovenské a České republiky. Onkológia. Bratislava: Solen, 2009, roč. 4, č. 3, s. 255-257. ISSN 1336-8176.
 42. MUŽÍK, Jan, Ladislav DUŠEK, Marek BABJUK, Miroslav KUBÁSEK, Jindřich FÍNEK a Luboš PETRUŽELKA. Uroweb, webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit. 2009.
 43. 2008

 44. KLIMEŠ, Daniel, Ladislav DUŠEK, Miroslav KUBÁSEK, Jan NOVOTNÝ, Jindřich FÍNEK a Rostislav VYZULA. The structured storage of oncological chemoterapeutic regimens. In HEALTHINF 2008 – International conference on health informatics. Portugal: INSTICC Press, 2008. 6 s. ISBN 978-989-8111-16-6.
 45. 2007

 46. KLIMEŠ, Daniel, Ladislav DUŠEK, Rostislav VYZULA, Miroslav KUBÁSEK, Daniel SCHWARZ, Radka SOŠKOVÁ, Jana KOPTÍKOVÁ, Petr BRABEC, Pavel ANDRES a Jan ŽALOUDÍK. DIOS – Digitální knihovna chemoterapeutických režimů. In Sborník konference Bratislavské onkologické dni – XLIV. ročník. Bratislava, 2007.
 47. ONDRUŠOVÁ, Martina, D ONDRUS, Jan MUŽÍK, Ladislav DUŠEK a Miroslav KUBÁSEK. Dostupnosť k informáciám o výskyte zhubných nádorov v SR a legislatívna povinnosť hlásiť ich výskyt. Slov.chir. 2007. ISSN 1336-5975.
 48. KLIMEŠ, Daniel, Jan MUŽÍK, Miroslav KUBÁSEK, Jana KOPTÍKOVÁ, Petr BRABEC, Jitka ABRAHÁMOVÁ a Ladislav DUŠEK. Edukační verze on-line dostupné elektronické hlášenky NOR. Klinická onkologie. Brno, 2007, roč. 20, Sup.1/2007, s. 124-131. ISSN 0862-495X.
 49. KLIMEŠ, Daniel, Ladislav DUŠEK, Jindřich FÍNEK, Miroslav KUBÁSEK, Jana KOPTÍKOVÁ, Lenka ŠNAJDROVÁ, Petr BRABEC, Jan NOVOTNÝ, Rostislav VYZULA, Jitka ABRAHÁMOVÁ a Luboš PETRUŽELKA. Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její portálové řešení. 1. vyd. Brno: IBA, 2007. 32 s. 1.0. ISBN 978-80-7392-002-9.
 50. KLIMEŠ, Daniel, Ladislav DUŠEK, Jindřich FÍNEK, Miroslav KUBÁSEK, Jana KOPTÍKOVÁ, Lenka ŠNAJDROVÁ, Petr BRABEC, Jan NOVOTNÝ, Rostislav VYZULA, Jitka ABRAHÁMOVÁ a Ladislav PETRUŽELKA. Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů. In Edukační sborník konference MEFANET 2007. 2007.
 51. MUŽÍK, Jan, Ladislav DUŠEK, Miroslav KUBÁSEK, Jana KOPTÍKOVÁ, Daniel SCHWARZ, Petr ZEMÁNEK, Jan ŽALOUDÍK a Rostislav VYZULA. Epidemiologie zhoubných nádorů ČR on-line na webovém portálu projektu SVOD. Klinická onkologie. Brno, 2007, roč. 20, Sup.1/2007, s. 109-119. ISSN 0862-495X.
 52. KLIMEŠ, Daniel, Ladislav DUŠEK, Rostislav VYZULA, Miroslav KUBÁSEK, Daniel SCHWARZ, Radka SOŠKOVÁ, Jana KOPTÍKOVÁ, Jaroslav RÁČEK a Pavel ANDRES. ICT a řešení digitální knihovny chemoterapeutických režimů. In Edukační sborník 31. Brněnské onkologické dny a 21. Konference pro sestry a laboranty. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2007. s. 58-60. ISBN 978-80-86793-09-2.
 53. DUŠEK, Ladislav, Jan MUŽÍK, Miroslav KUBÁSEK, Jana KOPTÍKOVÁ, Lenka ŠNAJDROVÁ a Martina ONDRUŠOVÁ. Národní portál epidemiologie zhoubných nádorů ve Slovenské republice. 2007.
 54. ONDRUŠOVÁ, Martina, Dalibor ONDRUŠ, Ladislav DUŠEK, Jan MUŽÍK a Miroslav KUBÁSEK. Národný portál epidemiológie zhubných nádorov v SR. In Bratislavské onkologické dni. XLIV. ročník. Bratislava, 2007.
 55. KLIMEŠ, Daniel, Ladislav DUŠEK, Miroslav KUBÁSEK, Jana KOPTÍKOVÁ, Rostislav VYZULA, Jindřich FÍNEK, Jitka ABRAHÁMOVÁ, Luboš PETRUŽELKA, Jan NOVOTNÝ, Daniel SCHWARZ a Lenka ŠNAJDROVÁ. On-line dostupná digitální knihovna chemoterapeutických režimů. In Zásady cytostatické léčby maligních onemocnění. 5. vyd. Brno: Česká onkologická společnost ČLS JEP, 2007. s. 84-85. 5. vydání. ISBN 978-80-86793-10-8.
 56. KLIMEŠ, Daniel, Ladislav DUŠEK, Jindřich FÍNEK, Miroslav KUBÁSEK, Jana KOPTÍKOVÁ, Lenka ŠNAJDROVÁ, Petr BRABEC, Jan NOVOTNÝ, Rostislav VYZULA, Jitka ABRAHÁMOVÁ a Luboš PETRUŽELKA. Project DIOS: Dose Intensity as Oncology Standard. 2007.
 57. ONDRUŠOVÁ, Martina, D ONDRUS, Ladislav DUŠEK, Jan MUŽÍK a Miroslav KUBÁSEK. Webový informačný systém o epidemiológii zhubných nádorov v SR. Revue medicíny v praxi. 2007, roč. 5, č. 6, s. 5-7. ISSN 1336-202X.
 58. MUŽÍK, Jan, Ladislav DUŠEK, Miroslav KUBÁSEK, Jana KOPTÍKOVÁ, Petr PAVLIŠ, Rostislav VYZULA, Jitka ABRAHÁMOVÁ a Jan ŽALOUDÍK. Webový portál SVOD: epidemiologie zhoubných nádorů v České republice v on-line dostupných analýzách. In Výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP. Plzeň, 2007.
 59. 2006

 60. HŘEBÍČEK, Jiří, Jaroslav RÁČEK a Miroslav KUBÁSEK. Information Systems Service Oriented. In Proceedings of the 2nd International Summer School on Computational Biology. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2006. s. 143-154. ISBN 80-7355-070-9.
 61. KUBÁSEK, Miroslav, Jan PAVLOVIČ a Tomáš GREGAR. Performance Solution of SOA Infrastructure for Knowledge Computing. 6th International Conference on Knowledge Management. Graz: IICM, 2006, roč. 6, č. 1, s. 120-128, 260 s. ISSN 0948-6968.
 62. KUBÁSEK, Miroslav, Jan PAVLOVIČ a Tomáš GREGAR. Performance Solution of SOA Infrastructure for Knowledge Computing. Journal on Universal Knowledge Management (J.UKM). Graz: Graz University of Technology, 2006, roč. 3/2006, č. 9, s. 271-181, 290 s. ISSN 0948-6968.
 63. KLIMEŠ, Daniel, Ladislav DUŠEK, Miroslav KUBÁSEK, Petr BRABEC a Daniel SCHWARZ. Projekt DIOS portálové řešení pro vizualizaci léčebných standardů a hodnocení intenzity dávky protinádorové terapie. In Telemedicína Brno 2006. Brno, 2006.
 64. ŠMÍD, Roman, Miroslav KUBÁSEK, Daniel KLIMEŠ, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ, Blahoslav MARŠÁLEK, Klára HILSCHEROVÁ, Luděk BLÁHA, Pavel ČUPR a Ivan HOLOUBEK. Web Portal for Management of Bioindication Methods and Ecotoxicological Tests in Ecological Risk Assessment. Ecotoxicology. 2006, roč. 15, č. 8, s. 623-627. ISSN 0963-9292.
 65. ŠMÍD, Roman, Miroslav KUBÁSEK, Daniel KLIMEŠ, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ, Blahoslav MARŠÁLEK, Klára HILSCHEROVÁ, Luděk BLÁHA, Pavel ČUPR a Ivan HOLOUBEK. Web Portal for Management of Bioindication Methods and Ecotoxicological Tests in Ecological Risk Assessment. Ecotoxicology. Norwell, USA: Springer US, 2006, Volume 15, Number 8, s. 623-627. ISSN 0963-9292.
 66. 2005

 67. PAVLOVIČ, Jan, Tomáš PITNER a Miroslav KUBÁSEK. Digital Library for PDA Facilities. In PROCEEDINGS OF THE IADIS INTERNATIONAL CONFERENCE MOBILE LEARNING 2005. Qawra, Malta: IADIS Press, 2005. s. 169-175, 329 s. ISBN 972-8939-02-7.
 68. PAVLOVIČ, Jan, Tomáš PITNER, Lukáš SVOBODA a Miroslav KUBÁSEK. Searching and E-learning System above Digital Sources. In Sborník SCO2005. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 39-44, 242 s. ISBN 80-210-3699-0.
 69. MUŽÍK, Jan, Ladislav DUŠEK, Jana KOPTÍKOVÁ, Petr PAVLIŠ, Miroslav KUBÁSEK, Jan ŽALOUDÍK a Rostislav VYZULA. SVOD - Information System for Inventive Analysis of Cancer Epidemiology. In Proceedings of the the 1st International Summer School on Computational Biology. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 150-155. ISBN 80-210-3907-8.
 70. KUBÁSEK, Miroslav, Jan MUŽÍK, Ladislav DUŠEK, Jana KOPTÍKOVÁ, Petr BRABEC, Jan ŽALOUDÍK a Rostislav VYZULA. Technological Background of Web Portal SVOD as National Information Platform for Cancer Epidemiology in the Czech Republic. In Proceedings of the 1st International Summer School on Computational Biology. Brno: CBA MU, 2005. s. 156-161. ISBN 80-210-3907-8.
 71. KUBÁSEK, Miroslav. The Case Study of Environment Web portal. In 19. International Conference Informatics for Environmental Protection EnviroInfo 2005 - Networking Environmental Information. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 177-179. ISBN 80-210-3780-6.
 72. DUŠEK, Ladislav, Jan MUŽÍK, Jana KOPTÍKOVÁ, Petr BRABEC, Jan ŽALOUDÍK, Rostislav VYZULA a Miroslav KUBÁSEK. The Nationam Web Portal for Cancer Epidemiology in the Czech Republic. In EnviroInfo 2005 - Networking Environmental Information. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 434-439. ISBN 80-210-3780-6.
 73. 2004

 74. HŘEBÍČEK, Jiří, Miroslav KUBÁSEK a Jaroslav RÁČEK. Environmental Web Portals as a Tool for Spreading Information in Crisis Situation. In International Symposium on Environmental Software Systems. Harrisonburg, Virginia: James Madison University, 2004.
 75. HŘEBÍČEK, Jiří a Miroslav KUBÁSEK. Environmentální informační systémy I. Brno: FI MU, 2004.
 76. HŘEBÍČEK, Jiří a Miroslav KUBÁSEK. EnviWeb and Environmental Web Services - A case study of environmental Web portal. In Environmental Online Communication. Australia: Springer-Verlag, 2004. s. 21-24, 3 s. Environmental online communication. ISBN 1-85233-783-4.
 77. KUBÁSEK, Miroslav, Martin MAJKUS a Martin JURÁČEK. Integrace webových služeb s uživatelským rozhraním do webových portálů. In ZNALOSTI 2004. Brno, 2004.
 78. 2003

 79. KUBÁSEK, Miroslav. Automatické generování ontologií ze semistrukturovaných dat. Praha: Technical Report, LISp, Laboratory for Intelligent Systems, University of Economics, Prague, 2003. s. 39-40, 78 s.
 80. KUBÁSEK, Miroslav. Implementace webových služeb pomocí PHP. Ostrava: TANGER, s.r.o., 2003.
 81. KUBÁSEK, Miroslav. Implementace webových služeb pomocí PHP. In Informační technologie pro praxi. Ostrava, 2003. s. 98-100. ISBN 80-85988-90-9.
 82. KUBÁSEK, Miroslav. Semantic Web Technology - Ontology Extraction from Environmental Webs. In The Information Society and Enlargement of the European Union. Marburg: Metropolis-Verlag, 2003. s. 905-909. ISBN 3-89518-440-3.
 83. KUBÁSEK, Miroslav. Web services for environment e-society. Brno: Digital Earth - Information Resources for Global Sustainability, 2003.
 84. KUBÁSEK, Miroslav. Web services for environment e-society. In Digital Earth - Information Resources for Global Sustainability, The 3rd. International Symposium on Digital Earth Brno, Czech Republic, September 21-25.9.2003 - proceedings. Brno: Masaryk University Brno, 2003. s. 239. ISBN 80-210-3223-5.
 85. 2002

 86. KUBÁSEK, Miroslav. Enviweb - vstupní brána do oboru životního prostředí. In Tvorba softwaru 2002. Ostrava: TANGER, s.r.o., Ostrava, 2002. s. 99-315. ISBN 80-85988-74-7.
 87. KUBÁSEK, Miroslav. Enviweb and its Role in Public Environmental Communication in the Czech Republic. In Environmental Communication in the Information Society: proceedings of 16th International Conference "Informatics for Environmental Protection". Vienna: Vienna University of Technology: International Society for Environmental Protection., 2002. s. 329-331. ISBN 3-9500036-7-3.
 88. 2001

 89. KUBÁSEK, Miroslav. Informační technologie pro zpracování a prezentaci environmentálních informací. Brno, 2001. v, 50 s. +.
 90. KUBÁSEK, Miroslav. Kdo není na internetu,jako by nebyl! Odpadové fórum - Odborný měsíčník o v šem,co souvisí s odpady. Praha: CEMC-české ekologické manažerské centrum, 2001, roč. 2001, č. 2, s. 21. ISSN 1212-7779.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 6. 2021 16:51