Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. HARAŠTA, Jakub. Pověřenci pro ochranu osobních údajů a manažeři kybernetické bezpečnosti: soupeři nebo partneři? In GDPR 2022. 2022.
 2. BÁTRLA, Michael a Jakub HARAŠTA. 'Releasing the Hounds?' Disruption of the Ransomware Ecosystem Through Offensive Cyber Operations. In T. Jančárková, G. Visky, I. Winther. 2022 14th International Conference on Cyber Conflict: Keep Moving. Tallinn: NATO CCDCOE Publications, 2022. s. 93-115. ISBN 978-9916-9789-0-0.
 3. 2021

 4. HARAŠTA, Jakub, Terezie SMEJKALOVÁ, Tereza NOVOTNÁ, Jaromír ŠAVELKA, Radim POLČÁK, František KASL, Pavel LOUTOCKÝ a Jakub MÍŠEK. Citační analýza judikatury. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2021. 256 s. Právní monografie. ISBN 978-80-7598-749-5.
 5. ŠAVELKA, Jaromír, Hannes WESTERMANN, Karim BENYEKHLEF, Charlotte S. ALEXANDER, Jayla C. GRANT, Restrepo David AMARILES, Rajaa El HAMDANI, Sébastien MEEÙS, Aurore TROUSSEL, Michal ARASZKIEWICZ, Kevin D. ASHLEY, Alexandra ASHLEY, Karl BRANTING, Mattia FALDUTI, Matthias GRABMAIR, Jakub HARAŠTA, Tereza NOVOTNÁ, Elizabeth TIPPETT a Shiwanni JOHNSON. Lex Rosetta: Transfer of Predictive Models Across Languages, Jurisdictions, and Legal Domains. In Eighteenth International Conference on Artificial Intelligence and Law: Proceedings of the Conference. 1. vyd. New York: ACM, 2021. s. 129-138. ISBN 978-1-4503-8526-8. doi:10.1145/3462757.3466149.
 6. HARAŠTA, Jakub. Michal Kolmaš: National Identity and Japanese Revisionism. Mezinárodní vztahy. Ústav mezinárodních vztahů, 2021, roč. 56, č. 2, s. 110-114. ISBN 978-0-367-58569-3. doi:10.32422/mv-cjir.1777.
 7. VYHNÁNEK, Ladislav, Anna BLECHOVÁ, Michael BÁTRLA, Jakub MÍŠEK, Tereza NOVOTNÁ a Jakub HARAŠTA. Proporcionalita krizových opatření omezujících svobodu pohybu. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita pro Ministerstvo vnitra České republiky, 2021. 173 s.
 8. NOVOTNÁ, Tereza a Jakub HARAŠTA. Topic Modelling of Czech Supreme Court Decisions: Evaluation of Legal Experts. In Internationales Rechtsinformatik Symposion IRIS 2021. 2021.
 9. NOVOTNÁ, Tereza a Jakub HARAŠTA. Vyhledávání české judikatury v praxi: potřeby uživatele vs. aktuální výzkumné metody. In České právo a informační technologie 2021. 2021.
 10. 2020

 11. HARAŠTA, Jakub. Beyond the Pandemic. In The Legal Technologist. Bristol, UK, 2020. s. 53-54.
 12. SMEJKALOVÁ, Terezie, Tereza NOVOTNÁ a Jakub HARAŠTA. Citační prostředí českých vrcholných soudních institucí. In Weyrovy dny právní teorie. 2020.
 13. HARAŠTA, Jakub, Tereza NOVOTNÁ a Jaromír ŠAVELKA. Citation Data of Czech Apex Courts (preprint). arXiv. arXiv:2002.02224, 2020, 7 s.
 14. KUDLÁČKOVÁ, Ivana, Jakub HARAŠTA a David WALLACE. Cyber Weapons Review in Situations Below the Threshold of Armed Conflict. In T. Jančárková, L. Lindström, M. Signoretti, I. Tolga, G. Visky. 2020 12th International Conference on Cyber Conflict 20/20 Vision: The Next Decade. Tallinn: NATO CCDCOE Publications, 2020. s. 97-112. ISBN 978-9949-9904-6-7.
 15. SOKOL, Pavol, Laura RÓZENFELDOVÁ, Katarína LUČIVJANSKÁ a Jakub HARAŠTA. IP addresses in the context of digital evidence in the criminal and civil case law of the Slovak Republic. Forensic Science International: Digital Investigation. Elsevier, 2020, roč. 32, S (Supplement), s. 1-8. ISSN 2666-2817. doi:10.1016/j.fsidi.2020.300918.
 16. VILLATA, Serena, Jakub HARAŠTA a Petr KŘEMEN. Legal Knowledge and Information Systems : JURIX 2020: The Thirty-third Annual Conference. Amsterdan - Berlin - Washington: IOS Press, 2020. 304 s. ISBN 978-1-64368-150-4. doi:10.3233/FAIA334.
 17. HARAŠTA, Jakub. Nikdo nesmí vlastnit právo. In Revue pro právo a technologie. 2020. s. 161-167. ISSN 1805-2797. doi:10.5817/RPT2020-1-8.
 18. HARAŠTA, Jakub. Srovnávací studie právních informačních systémů: rozdíly mezi systémy při využití různých vyhledávacích strategií. Revue pro právo a technologie. Masarykova univerzita, 2020, roč. 11, č. 22, s. 219-260. ISSN 1804-5383. doi:10.5817/RPT2020-2-8.
 19. NOVOTNÁ, Tereza, Jakub HARAŠTA a Jakub KÓL. Topic Modelling of Czech Supreme Court Decisions repository. GitHub, 2020.
 20. NOVOTNÁ, Tereza, Jakub HARAŠTA a Jakub KÓL. Topic Modelling of the Czech Supreme Court Decisions. In Kevin D. Ashley, Katie Atkinson, L. Karl Branting, Enrico Francesconi, Matthias Grabmair, Vern R. Walker, Bernhard Waltl, Adam Zachary Wyner. Proceedings of the Fourth Workshop on Automated Semantic Analysis of Information in Legal Text held online in conjunction with the 33rd International Conference on Legal Knowledge and Information Systems (JURIX 2020). CEUR WS, vol. 2764. Aachen, Německo: CEUR Workshop Proceedings, 2020. s. 1-5. ISSN 1613-0073.
 21. NOVOTNÁ, Tereza, Jakub HARAŠTA a Jakub KÓL. Topic Modelling of the Czech Supreme Court Decisions. In ASAIL 2020 Automated Semantic Analysis of Information in Legal Text. 2020.
 22. NOVOTNÁ, Tereza, Jakub HARAŠTA a Jakub KÓL. Topic Modelling of the Czech Supreme Court Decisions. In Cyberspace 2020. 2020.
 23. HARAŠTA, Jakub. What LEGAD needs to know? Analysis of AARs from Locked Shields (2012-2018). In Thaddeus EZE, Lee SPEAKMAN, Cyril ONWUBIKO. Proceedings of the 19th European Conference on Cyber Warfare and Security. Reading, UK: Academic Conferences and Publishing International, 2020. s. 136-142. ISBN 978-1-912764-61-7. doi:10.34190/EWS.20.075.
 24. 2019

 25. HARAŠTA, Jakub, Jaromír ŠAVELKA, František KASL a Jakub MÍŠEK. Automatic Segmentation of Czech Court Decisions into Multi-Paragraph Parts. Jusletter IT. Weblaw AG, 2019, roč. 4, 23. Mai 2019, s. 1-10. ISSN 1664-848X.
 26. HARAŠTA, Jakub. Case Law Retrieval: Critical Evaluation of Czech Legal Information Retrieval Systems. Jusletter IT. Weblaw AG, 2019, roč. 4, 21. Februar 2019, s. 1-8. ISSN 1664-848X.
 27. HARAŠTA, Jakub. Case Law Retrieval: Critical Evaluation of Czech Legal Information Retrieval Systems. In Erich Schweighofer, Franz Kummer, Ahti Saarenpää (Hrsg. / Eds.). Internet of Things: Tagungsband des 22. Internationalen Rechtsinformatik Symposions IRIS 2019. Bern: Weblaw AG, 2019. s. 391-398. ISBN 978-3-96443-724-2.
 28. NOVOTNÁ, Tereza a Jakub HARAŠTA. Czech Court Decisions Corpus (CzCDC 1.0). LINDAT/CLARIN digital library at the Institute of Formal and Applied Linguistics (ÚFAL), Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, 2019.
 29. HARAŠTA, Jakub. Karel Řehka: Informační válka. Mezinárodní vztahy. Ústav mezinárodních vztahů, 2019, roč. 54, č. 1, s. 75-78. ISSN 0323-1844. doi:10.32422/mv.1575.
 30. HARAŠTA, Jakub. Role of Lawyers in Cyber Exercises: Qualitative Study. In 5th Interdisciplinary Cyber Research conference - 29th of June 2019 - Tallinn University of Technology. 2019. ISBN 978-9949-584-15-4.
 31. NOVOTNÁ, Tereza a Jakub HARAŠTA. The Czech Court Decisions Corpus (CzCDC): Availability as the First Step (preprint). arXiv. arXiv:1910.09513, 2019, 8 s.
 32. HARAŠTA, Jakub. Trust by Discrimination: Technology Specific Regulation & Explainable AI. In Gregorz J. Nalepa, Martin Atzmueller, Michał Araszkiewicz, Paulo Novais. Proceedings of the EXplainable AI in Law Workshop (XAILA 2018) co-located with the 31st International Conference on Legal Knowledge and Information Systems (JURIX 2018). CEUR WS, vol. 2381. Aachen, Německo: CEUR Workshop Proceedings, 2019. s. 2-8. ISSN 1613-0073.
 33. 2018

 34. HARAŠTA, Jakub, Jaromír ŠAVELKA, František KASL, Adéla KOTKOVÁ, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Daniela PROCHÁZKOVÁ, Helena PULLMANNOVÁ, Petr SEMENIŠÍN, Tamara ŠEJNOVÁ, Nikola ŠIMKOVÁ, Michal VOSINEK, Lucie ZAVADILOVÁ a Jan ZIBNER. Annotated Corpus of Czech Case Law for Reference Recognition Tasks. In Sojka, P., Horák, A., Kopeček, I., Pala, K. Text, Speech, and Dialogue: 21st International Conference. Cham: Springer Nature Switzerland AG, 2018. s. 239-250. ISBN 978-3-030-00793-5. doi:10.1007/978-3-030-00794-2_26.
 35. HARAŠTA, Jakub. Legally Critical: Defining Critical Infrastructure in an Interconnected World. International Journal of Critical Infrastructure Protection. Elsevier, 2018, roč. 21, č. 21, s. 47-56. ISSN 1874-5482. doi:10.1016/j.ijcip.2018.05.007.
 36. MYŠKA, Matěj a Jakub HARAŠTA. The Teaching Exception in the DSM Copyright Directive: Future or Dead End? Jusletter IT. Die Zeitschrift für IT und Recht. Bern: Weblaw, 2018, Neuveden, 22. Februar 2018, s. nestránkováno, 8 s. ISSN 1664-848X.
 37. 2017

 38. HARAŠTA, Jakub. K významu citační analýzy při aplikaci práva. Správní právo. Ministerstvo vnitra ČR, 2017, roč. 50, č. 3, s. 154-162. ISSN 0139-6005.
 39. HARAŠTA, Jakub, Jakub MÍŠEK, Monika HANYCH, Pavel LOUTOCKÝ, Michal MALANÍK, Jaromír ŠAVELKA, Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ a Matěj MYŠKA. Rozměry citací v právu a anotační konvence. Revue pro právo a technologie. Masarykova univerzita, 2017, roč. 8, č. 15, s. 51-73. ISSN 1804-5383. doi:10.5817/RPT2017-1-4.
 40. HANYCH, Monika a Jakub HARAŠTA. Sběrné odkazy k judikatuře a využití citační analýzy ke zvýšení transparentnosti rozhodování. Právník. Praha: AV ČR, Ústav státu a práva, 2017, roč. 156, č. 7, s. 619-634. ISSN 0231-6625.
 41. HARAŠTA, Jakub a Matěj MYŠKA. Secondary use of research data in the Eu: Complex institutional approach. Jusletter IT. Weblaw AG, 2017, roč. 2, February, s. 3-6. ISSN 1664-848X.
 42. HARAŠTA, Jakub a Matěj MYŠKA. Secondary use of research data in the EU: Complex institutional approach. In Erich Schweighofer; Franz Kummer; Walter Hötzendorfer; Christoph Sorge. Trends and Communities of Legal Informatics IRIS 2017 Proceedings of the 20th International Legal Informatics Symposion. Wien: Oesterreichische Computer Gesellschaft, 2017. s. 539-542. ISBN 978-3-903035-15-7.
 43. HARAŠTA, Jakub a Jaromír ŠAVELKA. Toward Linking Heterogenous References in Czech Court Decisions to Content. In Adam Wyner, Giovanni Casini. Frontiers in Artificial Intelligence and Applications , vol. 302 (Proceedings of JURIX 2017). Amsterdam - Berlin - Washington, DC: IOS Press, 2017. s. 177-182. ISBN 978-1-61499-838-9. doi:10.3233/978-1-61499-838-9-177.
 44. KOŠČÍK, Michal, Radim POLČÁK, Matěj MYŠKA a Jakub HARAŠTA. Výzkumná data a výzkumné databáze. Právní rámec zpracování a sdílení vědeckých poznatků. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 164 s. Právní monografie. ISBN 978-80-7552-952-7.
 45. 2016

 46. POLČÁK, Radim, Jakub MÍŠEK, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub HARAŠTA, Václav STUPKA a Tomáš ABELOVSKÝ. Access to Telecommunication Data in Criminal Justice in Czech Republic and Slovakia. In Sieber, U., von zur Mühlen, N (eds.) Access to Telecommunication Data in Criminal Justice. 1. vyd. Berlin: Duncker & Humblot, 2016. s. 247-435. Strafrechtliche Forschungsberichte. ISBN 978-3-428-15143-1.
 47. HARAŠTA, Jakub, Matěj MYŠKA, Michal MALANÍK a Jakub MÍŠEK. Citation Analysis of the Czech Case-Law: First Step Towards the Gold Standard. In Tagungsband des 19. Internationales Rechtsinformatik Symposions. Wien: Österreichische Computer Gesellschaft, 2016. s. 79-82. ISBN 978-3-903035-09-6.
 48. HARAŠTA, Jakub. Elektronické zpřístupňování práva. Správní právo. Ministerstvo vnitra ČR, 2016, roč. 49, č. 3, s. 186-192. ISSN 0139-6005.
 49. HARAŠTA, Jakub a Jakub MÍŠEK. GEERS, Kenneth (Ed.). Cyber War in Perspective: Russian Aggression against Ukraine. Vojenské rozhledy. Praha: Ministerstvo obrany České republiky, 2016, roč. 25, č. 2, s. 151-153. ISSN 1210-3292.
 50. HARAŠTA, Jakub. Google opět před Evropskou komisí - může být open-source proti soutěži? Obchodněprávní revue. Nakladatelství C.H. Beck, 2016, roč. 8, č. 10, s. 282-285. ISSN 1803-6554.
 51. MYŠKA, Matěj a Jakub HARAŠTA. Less is More? Protecting Databases in the EU after Ryanair. Masaryk University Journal of Law and Technology. Masarykova univerzita, 2016, roč. 10, č. 2, s. 170-199. ISSN 1802-5943.
 52. MYŠKA, Matěj, Jakub HARAŠTA, Pavel LOUTOCKÝ a Jakub MÍŠEK. Možnosti citační analýzy v České republice. Revue pro právo a technologie. Masarykova univerzita, 2016, roč. 7, č. 13, s. 147-189. ISSN 1804-5383.
 53. MALINKA, Kamil a Jakub HARAŠTA. Právní aspekty sledování využití výpočetní techniky zaměstnancem. Data Security Management. Praha: Tate International, 2016, roč. 2016, č. 4, s. 44-49. ISSN 1211-8737.
 54. POLČÁK, Radim, Jakub HARAŠTA a Václav STUPKA. Právní problémy kybernetické bezpečnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2016. 215 s. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 576. ISBN 978-80-210-8426-1.
 55. POLČÁK, Radim, Jakub HARAŠTA a Václav STUPKA. Právní problémy kybernetické bezpečnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 576. ISBN 978-80-210-8426-1.
 56. HARAŠTA, Jakub, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Matěj MYŠKA a Anna SLÁNSKÁ. Přehled aktuální judikatury I/2016. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 17 s. Revue pro právo a technologie, roč. 7, č. 13. ISSN 1804-5383.
 57. HARAŠTA, Jakub. Soukromí online. In Martina Cirbusová, Zdeněk Kapitán. Tradiční jevy a nové tendence v oblasti ochrany práv dětí - praxe participačních práv a kyberšikana: Sborník z konference pořádané k 25. výročí Úmluvy o právech dítěte Brno, 20. a 21. listopadu 2014. Brno, 2016. s. 119-125. ISBN 978-80-263-1001-3.
 58. HARAŠTA, Jakub a Martin LOUČKA. Využití celexového čísla pro rešerši právních informací. ProInflow. Masarykova univerzita, 2016, roč. 8, č. 2, s. 19-31. ISSN 1804-2406.
 59. 2015

 60. MÍŠEK, Jakub a Jakub HARAŠTA. Analýza praktických dopadů rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci Google Spain. Bulletin advokacie. Česká advokátní komora, 2015, roč. 2015, 1-2, s. 30-34. ISSN 1210-6348.
 61. SMEJKALOVÁ, Terezie, Jakub HARAŠTA, Pavel LOUTOCKÝ a Jakub MÍŠEK. Bezpilotní letadla v České republice. Security Magazín. Praha: Security Media, s.r.o., 2015, roč. 21, č. 2, s. 51-54. ISSN 1210-8723.
 62. HARAŠTA, Jakub a Matěj MYŠKA. Budoucnost data retention. Trestněprávní revue. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2015, roč. 2015, č. 10, s. 238-241. ISSN 1213-5313.
 63. HARAŠTA, Jakub, Jakub MÍŠEK a Matěj MYŠKA. Czech Constitutional Court Clarifies Conditions of Police Access to Medical Files in the Course of Investigation. Berlin, Brusel: Lexxion, 2015. European Data Protection Law Review, roč. 1, č. 2.
 64. HARAŠTA, Jakub. Dokazování daty z dohledových systémů kybernetické bezpečnosti. In Radim Polčák, František Púry, Jakub Harašta a kolektiv. Elektronické důkazy v trestním řízení. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 221-233. Spisy Právnické fakulty MU č. 542 (řada teoretická, Edice Scientia). ISBN 978-80-210-8073-7.
 65. MYŠKA, Matěj a Jakub HARAŠTA. Dokazování provozními a lokalizačními údaji. In Radim Polčák, František Púry, Jakub Harašta a kolektiv. Elektronické důkazy v trestním řízení. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 165-178. Spisy Právnické fakulty MU č. 542 (řada teoretická, Edice Scientia). ISBN 978-80-210-8073-7.
 66. POLČÁK, Radim, František PÚRY, Jakub HARAŠTA, Tomáš ABELOVSKÝ, Petr KLEMENT, Matěj MYŠKA, Václav STUPKA, Alena PEJČOCHOVÁ a Tomáš ELBERT. Elektronické důkazy v trestním řízení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 254 s. ISBN 978-80-210-8073-7.
 67. POLČÁK, Radim, František PÚRY, Jakub HARAŠTA, Tomáš ABELOVSKÝ, Petr KLEMENT, Matěj MYŠKA, Václav STUPKA, Alena PEJČOCHOVÁ a Tomáš ELBERT. Elektronické důkazy v trestním řízení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 254 s. Acta Universitatis Brunensis Iuridica. ISBN 978-80-210-8073-7.
 68. KOŠČÍK, Michal, Jakub HARAŠTA, Libor KYNCL, Matěj MYŠKA, Radim POLČÁK a Václav STUPKA. European ICT Law 2015 Texts, Cases, Materials. 2015. 447 s. ISBN 978-80-263-0945-1.
 69. HARAŠTA, Jakub a Jakub MÍŠEK. IP adresy v kybernetické bezpečnosti. Revue pro právo a technologie. Masarykova univerzita, 2015, roč. 6, č. 12, s. 21-42. ISSN 1804-5383.
 70. HARAŠTA, Jakub a Jakub MÍŠEK. Leveé en masse v kybernetické éře. In Ladislav Vojáček, Pavel Salák, Jiří Valdhans. DNY PRÁVA 2014 – DAYS OF LAW 2014: Část IV. Technický rozvoj a právo. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 53-60. ISBN 978-80-210-7900-7.
 71. HARAŠTA, Jakub. Nejednoznačnost odkazů k soudním rozhodnutím a možnosti řešení. Revue pro právo a technologie. Masarykova univerzita, 2015, roč. 6, č. 11, s. 15-28. ISSN 1804-5383.
 72. MYŠKA, Matěj a Jakub HARAŠTA. Omezení autorského práva a zvláštních práv pořizovatele databáze v případě datové analýzy. Časopis pro právní vědu a praxi. Masarykova univerzita, 2015, roč. 23, č. 4, s. 375-384. ISSN 1210-9126.
 73. HARAŠTA, Jakub a Jaromír ŠAVELKA. Open Texture in Law, Legal Certainty and Logical Analysis of Natural Language. In Michał Araszkiewicz, Krzysztof Pleszka. Logic in the Theory and Practice of Lawmaking. Berlin, Heidelberg, New York: Springer International Publishing, 2015. s. 159-171. Legisprudence Library sv. 2. ISBN 978-3-319-19574-2. doi:10.1007/978-3-319-19575-9.
 74. DRMOLA, Jakub, Miroslava PAVLÍKOVÁ, Tomáš MAĎAR, Lucie BUDIRSKÁ, Petr SUCHÝ, Jakub HARAŠTA, Alena LECIÁNOVÁ, Roman ŠULC, Lea HRICIKOVA a Nikola SCHMIDT. Perspectives on Cybersecurity. 1. vyd. Brno: Muni press, 2015. 113 s. ISBN 978-80-210-7870-3.
 75. HARAŠTA, Jakub a Matej ZACHAR. Povinné subjekty dle zákona o kybernetické bezpečnosti. Security Magazín. Praha: Security Media, s.r.o., 2015, roč. 21, č. 1, s. 51-54. ISSN 1210-8723.
 76. HARAŠTA, Jakub, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK a Matěj MYŠKA. Přehled aktuální judikatury II/2014 a I/2015. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 19 s. Revue pro právo a technologie, roč. 6, č. 11. ISSN 1804-5383.
 77. HARAŠTA, Jakub, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Matěj MYŠKA, Anna SLÁNSKÁ a Lucie STRAKOVÁ. Přehled aktuální judikatury II/2015. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 23 s. Revue pro právo a technologie, roč. 6, č. 12. ISSN 1804-5383.
 78. HARAŠTA, Jakub. Přehled zahraničních zkušeností s vlivem aditivní výroby na vývoj a nasazení vojenských technologií. Vojenské Rozhledy. Ministerstvo obrany ČR-OKP, 2015, roč. 24, č. 2, s. 64-71. ISSN 1210-3292.
 79. HARAŠTA, Jakub. Rozhodnutí Ryanair a ochrana databází. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 4 s. Revue pro právo a technologie. ISSN 1804-5383.
 80. 2014

 81. HARAŠTA, Jakub. Akvizice lodí třídy Mistral Ruskou federací. Vojenské Rozhledy. Ministerstvo obrany ČR-OKP, 2014, roč. 23, č. 3, s. 106-111. ISSN 1210-3292.
 82. BENÁK, Jaroslav, Petr COUFALÍK, Markéta DOSTÁLOVÁ, Jakub HARAŠTA, Pavlína NAVRÁTILOVÁ, Antonín STANISLAV a Hana SÝKOROVÁ. Bezplatná právní pomoc v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 90 s. Spisy Právnické fakulty MU, č. 479. ISBN 978-80-210-6967-1.
 83. HARAŠTA, Jakub. Cyber Security of Tomorrow & Personal Data of Yesterday. Masaryk University Journal of Law and Technology. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 8, č. 2, s. 171-181. ISSN 1802-5951.
 84. HARAŠTA, Jakub. Cybersecurity & dual-use goods. In Vladimír Týč, Kateřina Uhlířová, Jiří Valdhans. Dny práva 2013 - Days of Law 2013. 2014. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 30-39, 9 s. ISBN 978-80-210-6809-4.
 85. HARAŠTA, Jakub. Informace jako zbraň. In Tereza Kyselovská. COFOLA 2014: the Conference Proceedings. Modřice: Masarykova univerzita, 2014. s. 221-234, 15 s. ISBN 978-80-210-7211-4.
 86. SAPPA, Cristiana, Radim POLČÁK, Matěj MYŠKA a Jakub HARAŠTA. Legal aspects of public sector information: Best practices in intellectual property. Masaryk University Journal of Law and Technology. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 8, č. 2, s. 233-249. ISSN 1802-5943.
 87. HARAŠTA, Jakub. Několik poznámek ke standardizaci insolvenčního řízení. Konkursní noviny. Cooper Press s.r.o., 2014, roč. 17, č. 11, s. 24-26. ISSN 1213-4023.
 88. HARAŠTA, Jakub. Obecná prevenční povinnost poskytovatele služeb informační společnosti ve vztahu k informacím ukládaným uživatelem. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2014, roč. 22, č. 17, s. 590-593. ISSN 1210-6410.
 89. HARAŠTA, Jakub a Matěj MYŠKA. Přehled aktuální judikatury I/2014. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 9 s. Revue pro právo a technologie. ISSN 1804-5383.
 90. HARAŠTA, Jakub. Soukromí v éře kybernetické bezpečnosti. In Sborník Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti 2014. Praha: Národní centrum bezpečnějšího internetu, 2014. s. 32-36. ISBN 978-80-7251-427-4.
 91. HARAŠTA, Jakub. Soukromí v internetu věcí. Elektro. Praha: FCC Public s.r.o., 2014, roč. 24, 8-9, s. 52-53. ISSN 1210-0889.
 92. 2013

 93. HARAŠTA, Jakub. Batman and the Rise of the Drones. In Jaromír Šavelka; Michal Araszkiewicz; Markéta Klusoňová; Matěj Myška; Martin Škop. Argumentation 2013: International Conference on Alternative Methods of Argumentation in Law. 2013. vyd. Brno: Tribun EU, 2013. s. 69-76. ISBN 978-80-210-6410-2.
 94. HARAŠTA, Jakub. Cyber Security in NATO & EU. In Eva Žatecká. COFOLA 2013: The Conference Proceedings. 2013. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 166-177. ISBN 978-80-210-6625-0.
 95. HARAŠTA, Jakub. Cyber Security in Young Democracies. Jurisprudencija. Lietuvos Teises universitetas, 2013, roč. 20, č. 4, s. 1457-1472. ISSN 1392-6195. doi:10.13165/JUR-13-20-4-10.
 96. HARAŠTA, Jakub. Právní aspekty kybernetické bezpečnosti ČR. Revue pro právo a technologie. 2013, roč. 4, č. 8, s. 66-93. ISSN 1804-5383.
 97. HARAŠTA, Jakub a Matěj MYŠKA. Přehled aktuální judikatury. Brno: Masarykova univerzita, 2013.
 98. HARAŠTA, Jakub a Matěj MYŠKA. Přehled aktuální judikatury II. Brno: Masarykova univerzita, 2013.
 99. 2011

 100. HARAŠTA, Jakub. Virtuální vlastnictví. In Žatecká, E., Kováčová, L., Horecký, J., Vomáčka, V. COFOLA 2011: The Conference Proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 1305-1322. ISBN 978-80-210-5582-7.
 101. 2010

 102. HARAŠTA, Jakub, Martin KOČÍ a Petr ŠMERKL. Virtual Money in China. Masaryk University Journal of Law and Technology. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 2010, č. 2, s. 191-204. ISSN 1802-5943.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 8. 10. 2022 00:04