Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. HORÁK, Kryštof, Lukáš BOBEK, Marie KOTASOVÁ ADÁMKOVÁ, Ondřej KAUZÁL, Tereza KAUZÁLOVÁ, Judith POUADJEU MANIALEU, Télesphore BENOÎT NGUELEFACK, Eric DJOMO NANA, Knud ANDREAS JØNSSON, Pavel MUNCLINGER, David HOŘÁK, Ondřej SEDLÁČEK, Oldřich TOMÁŠEK a Tomáš ALBRECHT. Feather growth and quality across passerines is explained by breeding rather than moulting latitude. 2022.
 2. HORÁK, Kryštof, Lukáš BOBEK, Marie KOTASOVÁ ADÁMKOVÁ, Ondřej KAUZÁL, Tereza KAUZÁLOVÁ, Judith POUADJEU MANIALEU, Télesphore BENOÎT NGUELEFACK, Eric DJOMO NANA, Knud ANDREAS JØNSSON, Pavel MUNCLINGER, David HOŘÁK, Ondřej SEDLÁČEK, Oldřich TOMÁŠEK a Tomáš ALBRECHT. Feather growth and quality across passerines is explained by breeding rather than moulting latitude. Proceedings of the Royal Society B-Biological Sciences. Royal Society, 2022, roč. 289, č. 1970, s. 1-10. ISSN 0962-8452. doi:10.1098/rspb.2021.2404.
 3. KOTASOVÁ ADÁMKOVÁ, Marie, Eva LÍZNAROVÁ, Pavel NOVÁK, Jan PETRUŽELA, Jana PETRUŽELOVÁ a Martin VAŠÍČEK. Hodnocení biodiverzity mokřadních společenstev po realizaci alternativních managementových opatření na stanovištích lučních mokřadů. Brno: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2022. 55 s.
 4. TOMÁŠEK, Oldřich, Lukáš BOBEK, Tereza KAUZÁLOVÁ, Ondřej KAUZÁL, Marie KOTASOVÁ ADÁMKOVÁ, Kryštof HORÁK, Sampath Kumar ANANDAN, Judith Pouadjeu MANIALEU, Pavel MUNCLINGER, Eric Djomo NANA, Télesphore Benoît NGUELEFACK, Ondřej SEDLÁČEK a Tomáš ALBRECHT. Latitudinal but not elevational variation in blood glucose is linked to life history in passerines. In Congress of the European Society for Evolutionary Biology 2022. 2022.
 5. TOMÁŠEK, Oldřich, Lukáš BOBEK, Tereza KAUZÁLOVÁ, Ondřej KAUZÁL, Marie KOTASOVÁ ADÁMKOVÁ, Kryštof HORÁK, Sampath Kumar ANANDAN, Judith Pouadjeu MANIALEU, Pavel MUNCLINGER, Eric Djomo NANA, Télesphore Benoit NGUELEFACK, Ondřej SEDLÁČEK a Tomáš ALBRECHT. Latitudinal but not elevational variation in blood glucose level is linked to life history across passerine birds. Ecology Letters. Hoboken: Wiley, 2022, roč. 25, č. 10, s. 2203-2216. ISSN 1461-023X. doi:10.1111/ele.14097.
 6. KOTASOVÁ ADÁMKOVÁ, Marie, Dana KLÍMOVÁ HŘÍVOVÁ, Eva LÍZNAROVÁ, Pavel NOVÁK, Jan PETRUŽELA, Jana PETRUŽELOVÁ a Martin VAŠÍČEK. Managementová opatření a hodnocení jejich dopadu na biodiverzitu lučního mokřadu. Brno: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2022. 111 s.
 7. 2019

 8. BÍLKOVÁ, Zuzana, Marie KOTASOVÁ ADÁMKOVÁ, Tomáš ALBRECHT a Zdeněk ŠIMEK. Determination of testosterone and corticosterone in feathers using liquid chromatography-mass spectrometry. Journal of Chromatography A. Amsterdam, Netherlands: Elsevier, 2019, roč. 1590, č. 1590, s. 96-103. ISSN 0021-9673. doi:10.1016/j.chroma.2018.12.069.
 9. MICHÁLKOVÁ, Romana, Oldřich TOMÁŠEK, Marie KOTASOVÁ ADÁMKOVÁ, Jakub KREISINGER a Tomáš ALBRECHT. Extra-pair paternity patterns in European barn swallows Hirundo rustica are best explained by male and female age rather than male ornamentation. Behavioral Ecology and Sociobiology. New York: Springer, 2019, roč. 73, č. 9, s. 1-12. ISSN 0340-5443. doi:10.1007/s00265-019-2725-5.
 10. KOTASOVÁ ADÁMKOVÁ, Marie, Zuzana BÍLKOVÁ, Oldřich TOMÁŠEK, Zdeněk ŠIMEK a Tomáš ALBRECHT. Feather steroid hormone concentrations in relation to age, sex, and molting time in a long distance migratory passerine. Ecology and Evolution. Hoboken: Wiley, 2019, roč. 9, č. 16, s. 9018-9026. ISSN 2045-7758. doi:10.1002/ece3.5447.
 11. TOMÁŠEK, Oldřich, Lukáš BOBEK, Tereza KRÁLOVÁ, Marie ADÁMKOVÁ a Tomáš ALBRECHT. Fuel for the pace of life: Baseline blood glucose concentration co-evolves with life-history traits in songbirds. Functional Ecology. Hoboken: Wiley, 2019, roč. 33, č. 2, s. 239-249. ISSN 0269-8463. doi:10.1111/1365-2435.13238.
 12. PAP, Péter, Attila FÜLÖP, Marie ADÁMKOVÁ, Jaroslav CEPÁK, Romana MICHÁLKOVÁ, Rebecca SAFRAN, Alexandru STERMIN, Oldřich TOMÁŠEK, Csongor I. VAGASI, Orsolya VINCZE, Matthew R. WILKINS a Tomáš ALBRECHT. Selection on multiple sexual signals in two Central and Eastern European populations of the barn swallow. Ecology and Evolution. Hoboken: Wiley, 2019, roč. 9, č. 19, s. 11277-11287. ISSN 2045-7758. doi:10.1002/ece3.5629.
 13. 2018

 14. TOMÁŠEK, Oldřich, Lukáš BOBEK, Tereza KAUZÁLOVÁ, Marie KOTASOVÁ ADÁMKOVÁ a Tomáš ALBRECHT. Fuel for the pace of life: Baseline blood glucose concentration co‐evolves with life‐history traits in songbirds. Functional Ecology. 2018. ISSN 1365-2435.
 15. 2017

 16. BOBEK, Lukáš, Oldřich TOMÁŠEK, Tereza KRÁLOVÁ, Marie KOTASOVÁ ADÁMKOVÁ a Tomáš ALBRECHT. Fuel for the pace of life: baseline blood glucose concentration co-evolves with life-history traits. In BRYJA J., HORSÁK M., HORSÁKOVÁ V., ŘEHÁK Z. & ZUKAL J. (Eds.): Zoologické dny Brno 2017. Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2017. 2017.
 17. HORÁK, Kryštof, Marie KOTASOVÁ ADÁMKOVÁ, Oldřich TOMÁŠEK a Tomáš ALBRECHT. Ptilochronologie u vlaštovky obecné (Hirundo rustica): kvalita opeření a vliv pohlaví a věku na růstovou rychlost per. In Zoologické dny Brno 2017: sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2017. 2017. ISBN 978-80-87189-21-4.
 18. KREISINGER, Jakub, Lucie KROPÁČKOVÁ, Adéla PETRŽELKOVÁ, Marie KOTASOVÁ ADÁMKOVÁ, Oldřich TOMÁŠEK, Jean-François MARTIN, Romana MICHÁLKOVÁ a Tomáš ALBRECHT. Temporal stability and the effect of transgenerational transfer on faecal microbiota structure in a long distance migratory bird. Frontiers in Microbiology. Lausanne (Switzerland): Frontiers Media SA, 2017. ISSN 1664-302X.
 19. KOTASOVÁ ADÁMKOVÁ, Marie, Zuzana BÍLKOVÁ, Kryštof HORÁK, Oldřich TOMÁŠEK, Zdeněk ŠIMEK a Tomáš ALBRECHT. Use of feathers for analysis of stress and condition in barn swallows (Hirundo rustica). In Zoologické dny Brno 2017: sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2017. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2017 - (BRYJA Josef, HORSÁK Michal, HORSÁKOVÁ Veronika, ŘEHÁK Zdeněk, ZUKAL Jan). 2017. ISBN 978-80-87189-21-4.
 20. 2016

 21. BOBEK, Lukáš, Oldřich TOMÁŠEK, Marie KOTASOVÁ ADÁMKOVÁ, Tereza KRÁLOVÁ a Tomáš ALBRECHT. Mezidruhová variabilita v hladině krevní glukózy pěvců. In BRYJA J., SEDLÁČEK F. & FUCHS R. (Eds.): Zoologické dny České Budějovice 2016. Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2016. 2016.
 22. KOTASOVÁ ADÁMKOVÁ, Marie, Zuzana BÍLKOVÁ, Oldřich TOMÁŠEK, Zdeněk ŠIMEK a Tomáš ALBRECHT. Vliv hormonálního vyladění v době pelichání na míru exprese ornamentů vlaštovky obecné (Hirundo rustica). In Zoologické dny České Budějovice 2016: sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2016. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2016 - (Bryja, J.; Sedláček, F.; Fuchs, R.). 2016. ISBN 978-80-87189-20-7.
 23. KOTASOVÁ ADÁMKOVÁ, Marie, Zuzana BÍLKOVÁ, Oldřich TOMÁŠEK, Zdeněk ŠIMEK a Tomáš ALBRECHT. Využitelnost peří pro analýzu stresu a kondice vlaštovky obecné (Hirundo rustica). In „Každý pták se počítá“, Ornitologická konference 14.–16. 10. 2016, Mikulov. Sborník abstraktů. ČSO, Praha, 2016. 2016. ISBN 978-80-87572-20-7.
 24. 2015

 25. BOBEK, Lukáš, Oldřich TOMÁŠEK, Marie KOTASOVÁ ADÁMKOVÁ, Tereza KRÁLOVÁ, Martin JANČA a Tomáš ALBRECHT. Bazální koncentrace krevní glukózy u pěvců souvisí s jejich životními strategiemi. In BRYJA J., ŘEHÁK Z. & ZUKAL J. (Eds.): Zoologické dny Brno 2015. Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2015. 2015.
 26. BOBEK, Lukáš, Oldřich TOMÁŠEK, Marie KOTASOVÁ ADÁMKOVÁ, Tereza KRÁLOVÁ a Tomáš ALBRECHT. Krevní glukóza a životní strategie pěvců. In 5th conference of the Czech Society for Ecology  – České Budějovice. 2015.
 27. KOTASOVÁ ADÁMKOVÁ, Marie, Oldřich TOMÁŠEK, Adéla PETRŽELKOVÁ, Romana MICHÁLKOVÁ, Martina SOUDKOVÁ, Jaroslav CEPÁK a Tomáš ALBRECHT. Pohlavní dimorfismus a vliv stárnutí na míru exprese ornamentů vlaštovky obecné (Hirundo rustica). In Zoologické dny Brno 2015: sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2015. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2015 - (Bryja, J.; Řehák, Z.; Zukal, J.). 2015. ISBN 978-80-87189-18-4.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 6. 12. 2022 16:07