Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. HRUNKA, Matěj, Petr JABANDŽIEV, Lumír KUNOVSKÝ, Tereza PINKASOVÁ, Jakub PECL, Markéta VEVERKOVÁ, Jitka VACULOVÁ a Karolina POREDSKÁ. IBD a onemocnění pankreatu u dětské populace. In XX. Pankreatologický den, Quality Hotel Exhibition Centre, 17. 6. 2022. 2022.
 2. 2021

 3. VEVERKOVÁ, Markéta, Jakub PECL, Tereza PINKASOVÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ a Petr JABANDŽIEV. Makro-AST jako příčina izolovaného zvýšení aspartátaminotransferázy u asymptomatické pacientky. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2021, roč. 22, č. 1, s. 59-61. ISSN 1213-0494. doi:10.36290/ped.2021.010.
 4. JABANDŽIEV, Petr, Tatsuhiko KAKISAKA, Júlia BOHOŠOVÁ, Tereza PINKASOVÁ, Lumír KUNOVSKÝ, Ondřej SLABÝ a Ajay GOEL. MicroRNAs in Colon Tissue of Pediatric Ulcerative Pancolitis Patients Allow Detection and Prognostic Stratification. Journal of Clinical Medicine. Basel: MDPI, 2021, roč. 10, č. 6, s. 1-11. ISSN 2077-0383. doi:10.3390/jcm10061325.
 5. 2020

 6. HLOUŠKOVÁ, Eliška, Kateřina BAJEROVÁ, Jakub PECL, Tereza PINKASOVÁ, Petr JABANDŽIEV, Marta JEŽOVÁ a Jiří TŮMA. Eosinophilic Enteritis - Case Report of a Rare Manifestation and Review of Updates. Gastroenterologie a hepatologie. Praha: Care Comm s.r.o., 2020, roč. 74, č. 6, s. 492-496. ISSN 1804-7874. doi:10.48095/ccgh2020492.
 7. PECL, Jakub, Eva KARÁSKOVÁ, Lumír KUNOVSKÝ, František JIMRAMOVSKÝ, Helena SCHNEIDEROVÁ, Tereza PINKASOVÁ, Markéta VEVERKOVÁ, Martin JOUZA, Eliška HLOUŠKOVÁ, Kateřina BAJEROVÁ, Vendula LÁTALOVÁ, Mária VÉGHOVÁ-VELGÁŇOVÁ, Miloš GERYK, Astrid ŠULÁKOVÁ, Lenka ŤOUKÁLKOVÁ, Damjan JAKŠIČ, Martin ZIMEN, Marta JEŽOVÁ, Milan URÍK, Markéta WIESNEROVÁ a Petr JABANDŽIEV. Eosinophilic esophagitis – 10 years of experience in five Czech pediatric endoscopy centers. Gastroenterologie a hepatologie. Praha: Care Comm s.r.o., 2020, roč. 74, č. 6, s. 469-480. ISSN 1804-7874. doi:10.48095/ccgh2020469.
 8. JABANDŽIEV, Petr, Martin JOUZA, Jakub PECL, Milan URÍK, Jan PAPEŽ, Tereza PINKASOVÁ, Kateřina SLABÁ, Jan TRNA, Jitka KYCLOVÁ, Jitka VACULOVÁ a Lumír KUNOVSKÝ. Herpetic esophagitis in a 7-year-old immunocompetent patient. Gastroenterologie a Hepatologie. Praha: Ambit Media a.s., 2020, roč. 74, č. 3, s. 233-237. ISSN 1804-7874. doi:10.14735/amgh2020233.
 9. JABANDŽIEV, Petr, Lumír KUNOVSKÝ, Jitka VACULOVÁ, Tamara KOŘISTKOVÁ, Tereza PINKASOVÁ a Jakub PECL. Primární enterolithiáza v kojeneckém věku. In XV. Pediatrický kongres s mezinárodní účastí 24.-26. září 2020. 2020. ISSN 0069-2328.
 10. JABANDŽIEV, Petr, Tereza PINKASOVÁ, Lumír KUNOVSKÝ, Jan PAPEŽ, Martin JOUZA, Bára KARLÍNOVÁ, Martina NOVÁČKOVÁ, Milan URÍK, Štefánia AULICKÁ, Ondřej SLABÝ, Júlia BOHOŠOVÁ, Kateřina BAJEROVÁ, Milan BAJER a Ajay GOEL. Regional Incidence of Inflammatory Bowel Disease in a Czech Pediatric Population: 16 Years of Experience (2002–2017). Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. Philadelphia: LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 2020, roč. 70, č. 5, s. 586-592. ISSN 0277-2116. doi:10.1097/MPG.0000000000002660.
 11. NEDOROST, Erik, Jakub PECL, Tereza PINKASOVÁ, Jan ŠENKYŘÍK, Anna SEEHOFNEROVÁ, Ondřej HORÁK a Petr JABANDŽIEV. Shaken baby syndrome. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2020, roč. 21, č. 2, s. 107-112. ISSN 1213-0494. doi:10.36290/ped.2020.021.
 12. JABANDŽIEV, Petr, Júlia BOHOŠOVÁ, Tereza PINKASOVÁ, Lumír KUNOVSKÝ, Ondřej SLABÝ a Ajay GOEL. The Emerging Role of Noncoding RNAs in Pediatric Inflammatory Bowel Disease. Inflammatory Bowel Diseases. Oxford University Press, 2020, roč. 26, č. 7, s. 985-993. ISSN 1078-0998. doi:10.1093/ibd/izaa009.
 13. JABANDŽIEV, Petr, Eva HLAVÁČKOVÁ, Viktor BÍLY, Eva KARÁSKOVÁ, Lumír KUNOVSKÝ, Barbora RAVČUKOVÁ, Hana GROMBIŘÍKOVÁ, Romana KOZUMPLÍKOVÁ, Hana BUČKOVÁ, Kateřina SLABÁ, Tereza PINKASOVÁ, Martin JOUZA, Jakub PECL, Marta JEŽOVÁ, Václava CURTISOVÁ a Tomáš FREIBERGER. Trichohepatoenteric syndrome in a patient with TTC37 mutations – a case report. Gastroenterologie a hepatologie. Praha: Care Comm s.r.o., 2020, roč. 74, č. 6, s. 481-487. ISSN 1804-7874. doi:10.48095/ccgh2020481.
 14. 2019

 15. JABANDŽIEV, Petr, Tereza PINKASOVÁ, Jan PAPEŽ, Martin JOUZA, Kateřina BAJEROVÁ, Bára KARLÍNOVÁ, Júlia KOVÁČOVÁ, Ondřej SLABÝ a Milan BAJER. Inflammatory bowel disease incidence in South Moravian Region (Czech Republic); 2002-2016. In Crohn's and Colitis Congress. 2019. ISSN 0016-5085. doi:10.1053/j.gastro.2019.01.155.
 16. JABANDŽIEV, Petr, Júlia KOVÁČOVÁ, Tereza PINKASOVÁ, Jan PAPEŽ a Ondřej SLABÝ. miR-21-5p and miR-146a-5a are deregulated in inflamed terminal ileum of treatment-naive pediatric patients with Crohn´s disease. In Crohn's and Colitis Congress. 2019. ISSN 0016-5085. doi:10.1053/j.gastro.2019.01.201.
 17. JABANDŽIEV, Petr, Jan PAPEŽ, Tereza PINKASOVÁ, Jakub PECL, Markéta VEVERKOVÁ a Lumír KUNOVSKÝ. Postbiotika a jejich využití v pediatrii. Pediatrie pro praxi. Solen s.r.o., 2019, roč. 20, č. 3, s. 142-147. ISSN 1213-0494.
 18. 2017

 19. DOLEŽEL, Zdeněk, Tereza PINKASOVÁ a Jakub PECL. Necrobiosis lipoidica. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2017, roč. 18, č. 2, s. 125-125. ISSN 1213-0494.
 20. PINKASOVÁ, Tereza. Praktický přístup k pacientům s idiopatickými střevními záněty. In IV. kongres pediatrů v Brně. 2017. ISBN 978-80-7471-202-9.
 21. PECL, Jakub, Petr JABANDŽIEV, Tereza PINKASOVÁ a Markéta VEVERKOVÁ. Zácpa v ordinaci PLDD. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2017, roč. 18, č. 5, s. 276-281. ISSN 1213-0494.
 22. 2016

 23. PINKASOVÁ, Tereza, Linda SKUTKOVÁ, Jan PAPEŽ, Petr JABANDŽIEV, Ladislav PLÁNKA a Jiří TŮMA. Congenital diaphragmatic hernia in the neonates-review od 10-year experience. In WOFAPS 2016. 2016.
 24. 2012

 25. DOLEŽEL, Zdeněk, Zdeňka RÁČILOVÁ, Igor JÍRA, Martina JOBOVÁ a Tereza PINKASOVÁ. Pneumorachis. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen s.r.o., 2012, roč. 13, č. 3, s. 185-187. ISSN 1213-0494.
 26. DOLEŽEL, Zdeněk, Jan PAPEŽ, Zdeňka RÁČILOVÁ a Tereza PINKASOVÁ. Tranzitorní hyperfosfatazemie. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen s.r.o., 2012, roč. 13, č. 4, s. 252-254. ISSN 1213-0494.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 3. 2023 05:34