Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. NAVRÁTIL, Ondřej a Zbyněk ULČÁK. Kultivace krajiny a současné umělecké iniciativy. Dům umění města Brna, 2022.
 2. TOBIÁŠOVÁ, Martina a Zbyněk ULČÁK. Peasant and Nature at the Onset of Modern Forms of Farming in the Czech Lands. AGROFOR International Journal. Sarajevo: Faculty of Agriculture, University of East Sarajevo, 2022, roč. 7, č. 2. ISSN 2490-3434.
 3. TOBIÁŠOVÁ, Martina a Zbyněk ULČÁK. Peasant and Nature at the Onset of Modern Forms of Farming in the Czech Lands. 2022. ISBN 978-99976-987-2-8.
 4. TOBIÁŠOVÁ, Martina a Zbyněk ULČÁK. Peasant and Nature at the Onset of Modern Forms of Farming in the Czech Lands. In XIII International Scientific Agriculture Symposium “AGROSYM 2022”. 2022. ISBN 978-99976-987-2-8.
 5. 2021

 6. JOHANISOVÁ, Naděžda, Zbyněk ULČÁK a Vojtěch PELIKÁN. Metodika MEZA – komplexní hodnocení přínosu zahrádek pro město. In Zahrádkářské osady aneb proč neztrácet půdu pod nohama. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2021. s. 60-62. ISBN 978-80-86407-86-9.
 7. ULČÁK, Zbyněk. Potkan je bratrancem Mickey Mouse. 1. vyd. Drnovice: Spolek Drnka, 2021. ISBN 978-80-904591-7-5.
 8. 2019

 9. DOSTALÍK, Jan, Zbyněk ULČÁK, Lucie SOVOVÁ, Lukáš KALA, Radoslava KRYLOVÁ a Vojtěch PELIKÁN. Metodika hodnocení zahrádkářských lokalit (MEZA). Urbanismus a územní rozvoj. Ústav územního rozvoje, 2019, XXII, č. 1, s. 13-23. ISSN 1212-0855.
 10. 2018

 11. DOSTALÍK, Jan, Radoslava KRYLOVÁ, Vojtěch PELIKÁN, Lucie SOVOVÁ a Zbyněk ULČÁK. Gardens, cities and people - How to assess urban gardening. In XXIII conference of the Society for Human Ecology - Navigating Complexity - Human-environmental Solutions for a Challening Future. 2018. ISBN 978-80-904591-4-4.
 12. DOSTALÍK, Jan, Lucie SOVOVÁ, Lucie MIOVSKÁ, Zbyněk ULČÁK, Radoslava KRYLOVÁ, Lukáš KALA, Vojtěch PELIKÁN a Eva FRAŇKOVÁ. Metodika hodnocení městských produkčních a zahradních ploch (MEZA). 2018.
 13. ULČÁK, Zbyněk a Vojtěch PELIKÁN. Metodika výzkumníků z Masarykovy univerzity hodnotí přínos zahrádkářských osad pro město. In Zahrádkář. Praha: Český zahrádkářský svaz, 2018. s. 58-59. ISSN 0139-7761.
 14. 2017

 15. DOSTALÍK, Jan, Radoslava KRYLOVÁ, Lukáš KALA, Lucie SOVOVÁ, Vojtěch PELIKÁN, Zbyněk ULČÁK a Eva FRAŇKOVÁ. Specializovaná mapa vybraných brněnských zahrádkářských lokalit. 2017.
 16. SOVOVÁ, Lucie, Jan DOSTALÍK, Lukáš KALA, Zbyněk ULČÁK a Radoslava KRYLOVÁ. Zahrádkářské osady v Brně : příležitost pro zkoumání lidí a přírody. Geografické rozhledy. Nakladatelství České geografické společnosti s.r.o., 2017, roč. 27, č. 2, s. 28-31. ISSN 1210-3004.
 17. 2016

 18. BINKA, Bohuslav, Barbora ČERNÍK BAKOŠOVÁ, Jan ČINČERA, Jan DOSTALÍK, Dominika GROHMANN, Dominik GROHMANN, Eva FRAŇKOVÁ, Jakub JIRKŮ, Naďa JOHANISOVÁ, Jan KRAJHANZL, Radoslava KRYLOVÁ, Šárka KŘEPELKOVÁ, Hana LIBROVÁ, Tereza NÁHLÍKOVÁ, Petra NĚMCOVÁ, Vojtěch PELIKÁN, Ivan PROUZA, Kateřina REZKOVÁ, Lucie SOVOVÁ, Karel STIBRAL, Renata SVOBODOVÁ, Zbyněk ULČÁK, Martin VYHNAL a Pavla ZAČALOVÁ. Krajinou environmentálních studií II. Populárně-naučné texty vyučujících a studentů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 170 s. ISBN 978-80-210-8336-3.
 19. DOSTALÍK, Jan, Lucie SOVOVÁ, Soňa MALÁ, Eva FRAŇKOVÁ, Lukáš KALA, Vojtěch PELIKÁN a Zbyněk ULČÁK. Pilotní specializovaná mapa pro analýzu vybraných brněnských zahrádkových lokalit. 2016.
 20. 2015

 21. UNČOVSKÁ, Jana a Zbyněk ULČÁK. ORGANIC BOX SCHEMES: FASHION OR DOWNSHIFTING? Agriculture & Forestry. Podgorica: Biotechnical Faculty of the University of Montenegro, 2015, roč. 61, č. 1, s. 59-66, 7 s. ISSN 0554-5579.
 22. ULČÁK, Zbyněk. Život je černý i bílý. 1. vyd. Drnovice: Drnka, 2015. ISBN 978-80-904591-4-4.
 23. 2014

 24. KARÁSEK, Petr, Dagmar STEJSKALOVÁ a Zbyněk ULČÁK. Analysis of Rural Social Aspects in the Context of Land Consolidations and Land Use Planning, the Case Study, Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014, roč. 62, č. 3, s. 507-515. ISSN 1211-8516.
 25. ULČÁK, Zbyněk. Člen Pracovní skupiny II Programové komise programu "Výzkum v agrárním komplexu". Národní agentura pro zemědělský výzkum, 2014.
 26. ULČÁK, Zbyněk. Hospodaření v krajině: vybrané kapitoly. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 82 s. ISBN 978-80-210-7649-5.
 27. ULČÁK, Zbyněk. Hospodaření v krajině: vybrané kapitoly. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 82 s. ISBN 978-80-210-7649-5.
 28. CAKLOVÁ, Karolína a Zbyněk ULČÁK. ORGANIC MEAT CONSUMERS AND THEIR AWARNESS OF ANIMAL WELFARE AS REFLECTED BY PURCHASE PREFERENCES. In Dusan Kovacevic. Fifth International Scientific Agricultural Symposium “Agrosym 2014”. Sarajevo: University of East Sarajevo: Faculty of Agriculture, 2014. s. 958-964. ISBN 978-99955-751-9-9.
 29. 2013

 30. DOSTALÍK, Jan a Zbyněk ULČÁK. Biologický universalismus Emanuela Hrušky. Architektúra & urbanizmus. 2013, roč. 47, 1-2, s. 52-71. ISSN 0044-8680.
 31. ULČÁK, Zbyněk. Člen Pracovní skupiny II Programové komise programu "Výzkum v agrárním komplexu". Národní agentura pro zemědělský výzkum, 2013.
 32. 2012

 33. ULČÁK, Zbyněk. Člen Pracovní skupiny II Programové komise programu "Výzkum v agrárním komplexu". Národní agentura pro zemědělský výzkum, 2012.
 34. BLAHA, Tomáš a Zbyněk ULČÁK. Návrat starých krajových odrůd ovocných dřevin do krajiny z perspektivy sociálních věd. In Drobilová Linda. Venkovská krajina 2012. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. s. 34-37. ISBN 978-80-244-3098-0.
 35. MUSIL, Jiří a Zbyněk ULČÁK. Staré odrůdy jako nová móda. In Drobilová Linda. Venkovská krajina 2012. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. s. 202-207. ISBN 978-80-244-3098-0.
 36. 2011

 37. ULČÁK, Zbyněk. Člen Pracovní skupiny II Programové komise programu "Výzkum v agrárním komplexu". Národní agentura pro zemědělský výzkum, 2011.
 38. BUČEK, Antonín, Linda DROBILOVÁ a Zbyněk ULČÁK. Sozologické aspekty výuky ekologie krajiny v magisterském studiu humanitní environmentalistiky. In Vzdělávání v ochraně přírody a krajiny. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. s. 11-25. Ediční řada - Monografie. ISBN 978-80-244-2902-1.
 39. 2010

 40. ULČÁK, Zbyněk. Člen Pracovní skupiny II Programové komise programu "Výzkum v agrárním komplexu". Národní agentura pro zemědělský výzkum, 2010.
 41. HOŘENÍ, Karina, Radoslava KRYLOVÁ, Zbyněk ULČÁK a Pavel KLVAČ. Tourism and authenticity in the Czech villages in Banat (Romania). Revija za geografijo - Journal for Geography. Maribor: University of Maribor, 2010, roč. 5, č. 2, s. 141-147. ISSN 1854-665X.
 42. 2009

 43. LOKOČ, Radim a Zbyněk ULČÁK. Are the present agricultural policy instruments contradictory to their goals? The case of the Czech countryside. In Agriculture and Countryside in Our Changing World. 2009. ISBN 1788-5345.
 44. LOKOČ, Radim a Zbyněk ULČÁK. Are the present agricultural policy instruments contradictory to their goals? The case of the Czech countryside. Review on Agriculture and Rural Development. Hódmezövásárhely: University of Szeged, 2009, roč. 4, č. 1, 5 s. ISSN 1788-5345.
 45. ULČÁK, Zbyněk. Building social capital by methods of nature conservation - example of rural practices in the Man and Biosphere Reserve, White Carpathians. In New ruralities and sustainable use of territory. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, 2009. s. 85-90. ISBN 978-84-92774-55-5.
 46. ULČÁK, Zbyněk. Člen Pracovní skupiny II Programové komise programu "Výzkum v agrárním komplexu". Národní agentura pro zemědělský výzkum, 2009.
 47. ULČÁK, Zbyněk. Historie a vývoj environmentalistiky. In KOTOVICOVÁ, Jana. Vybrané kapitoly z environmentalistiky. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2009. s. 7-11. ISBN 978-80-7375-285-9.
 48. ULČÁK, Zbyněk. Nové trendy ochrany životního prostředí. In KOTOVICOVÁ, Jana. Ochrana životního prostředí II. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2009. s. 17-27, 10 s. ISBN 978-80-7375-262-0.
 49. LOKOČ, Radim a Zbyněk ULČÁK. Percepce krajinných prvků zemědělci - důležitý předpoklad péče o krajinný ráz. In Člověk, krajina, krajinný ráz. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 61 - 72, 11 s. ISBN 978-80-210-5090-7.
 50. HOŘENÍ, Karina, Radoslava KRYLOVÁ, Pavel KLVAČ a Zbyněk ULČÁK. Tourism and authenticity in the Czech villages in Banat (Romania). In LORBER, Lučka. 17th Annual Colloquim of the IGU Commission on the Sustainability of Rural Systems - 2009 - New Challenges for Sustainable Rural Development in the 21st Century. 2009. ISBN 978-961-6656-31-3.
 51. 2008

 52. ULČÁK, Zbyněk. Building social capital by methods of nature conservation - Example of rural practices in the Man and Biosphere Reserve White Carpathians. In 16th Annual Colloquim of the IGU Commission on the Sustainability of Rural Systems - 2008 - New Ruralities and sustainable use of territory. 2008.
 53. ULČÁK, Zbyněk a Pavel KLVAČ. Countryside Between Supermarket and Ecological Luxury. In MAJEROVÁ, Věra. Venkov je náš svět - Countryside- Our World. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2008. s. 139-144, 5 s. ISBN 978-80-213-1851-9.
 54. ULČÁK, Zbyněk a Pavel KLVAČ. Countryside Between Supermarket and Ecological Luxury. In Venkov je náš svět - Countryside- Our World. 2008. ISBN 978-80-213-1772-7.
 55. LOKOČ, Radim a Zbyněk ULČÁK. Impact of contemporary agricultural policy on rural spaces. In Venkov je náš svět - Countryside- Our World. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2008. s. 14. ISBN 978-80-213-1772-7.
 56. KLVAČ, Pavel a Zbyněk ULČÁK. Samozásobitelství potravinami - může být život na venkově luxusní? In DRESLEROVÁ, Jaromíra. Venkovská krajina 2008. Sborník z 6 ročníku mezinárodní mezioborové konference, konané 23.25.května 2008 Hostětíně, Bílé Karpaty. Kostelec nad Čenými lesy: Česká společnost pro krajinnou ekologii, regionální organizace CZ-IALE, 2008. s. 48-51. ISBN 978-80-87154-19-9.
 57. 2007

 58. HAUSER, Dušan, Pavel KLVAČ a Zbyněk ULČÁK. Environmentální souvislosti vinohradnictví očima bzeneckých vinařů. In DRESLEROVÁ, Jaromíra a Lucie GROHMANOVÁ. Venkovská krajina 2007. Sborník z 5. ročníku mezinárodní mezioborové konference, konané 18.-20. května 2007 v Hostětíně, Bíle Karpaty. Kostelec nad Čenými lesy: Česká společnost pro krajinnou ekologii, regionální organizace CZ-IALE, Lesnická práce, s.r.o., 2007. s. 34-37. ISBN 80-86386-88-0.
 59. KLVAČ, Pavel a Zbyněk ULČÁK. Reflections from cultural history: the story of the Bohemian landscape in Romania - a sustainable past? In ZOLLITSCH, Werner, Christoph WINCKLER, Susanne WAIBLINGER a Alexander HASLBERGER. Sustainable food production and ethics. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2007. s. 500-505. ISBN 978-90-8686-046-3.
 60. ULČÁK, Zbyněk. Trvale udržitelný rozvoj - stručná historie a povaha pojmu. In NAWRATH, Martin. Dynamika systémů a udržitelnost. Soubor učebních textů k implementaci systémového hlediska do vzdělávání. 1. vyd. Brno: Nadace Partnerství, 2007. s. 103-136, 225 s. ISBN neuvedeno.
 61. 2006

 62. ULČÁK, Zbyněk a Christian HOCHSTOGER. ECO STANDS FOR Training course Slapanice, CZ, 6 - 17 of November 2006. 2006.
 63. ULČÁK, Zbyněk. Lookin` for some down-home cookin`? A case study of household pork production in the Czech Republic. In KAISER, Matthias a Marianne LIEN. Ethics and the Politics of Food. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2006. s. 297-300. ISBN 90-8686-008-7.
 64. 2005

 65. ULČÁK, Zbyněk. Hodnotitel projektů grantového schématu MŽP v Operačním programu Rozvoj lidských zdrojů, osvědčení č. HOD/MŽP/12/05. 2005.
 66. ULČÁK, Zbyněk. The International Assessement of Agricultural Knowledge, Science and Technology, člen Sub-global design team North America/Europe. Světová banka ve spolupráci s FAO, Global Environment Facility, UNDP, UNEP, WHO a UNESCO, 2005.
 67. KLVAČ, Pavel a Zbyněk ULČÁK. The Post-productivist landscape as an example of multifunctionality - Between the mythical and post-industrial wilderness. In MANDER, Ulo a Kadri MEIER. Multifunctional Land Use: Meeting Future Demands for Landscape Goods and Services. Tartu: Tartu University Press, 2005. s. 29. ISBN 9949110653.
 68. ULČÁK, Zbyněk. Utrecht Network Summer School on Environmental and Resource Management. 2005.
 69. 2004

 70. ULČÁK, Zbyněk. Film vzdává hold drnovické bažině. Vyškov: VLP, a.s., 2004. 3/ročník XV. ISBN 1213-3698.
 71. KLVAČ, Pavel a Zbyněk ULČÁK. Mezi divočinou mýtickou a postindustriální. In Průmyslová krajina - Sborník referátů z odborné konference. 1. vyd. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2004. s. 157-164, 259 s. ISBN 80-7248231-9.
 72. ULČÁK, Zbyněk. Neutíkat před nejistotou. Sedmá generace. Brno: Hnutí DUHA (Frieds of the Earth), 2004, XIII, č. 9, s. 34-35. ISSN 1212-0499.
 73. ULČÁK, Zbyněk. Ochrana přírody a krajiny v interakci s využíváním chráněných území k zemědělskému hospodaření a rekreaci. In DOLNÝ, Aleš a A KOL. Moderní trendy v ochraně přírody a krajiny. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, 2004. s. 30-39.
 74. ULČÁK, Zbyněk. Utrecht Network Summer School on Environmental and Resource Management. 2004.
 75. ULČÁK, Zbyněk. 3. Visegrad Group Countries Summer School of Development Aid and Co-operation. 2004.
 76. 2003

 77. ULČÁK, Zbyněk a Jiří PALL. Indicators of Agricultural Sustainability - The Moral of a Story. In Sustainable Development of Multifunctional Landscapes. 1. vyd. Berlin, Heidelberg, New York: Springer-Verlag, 2003. s. 67 - 78. ISBN 3-540-00008-9.
 78. ULČÁK, Zbyněk. Landscape in the teaching of environmental humanities. Ekológia (Bratislava). Bratislava: SAP-Slovak Academic Press, 2003, roč. 22, Suppl. 2, s. 386-389. ISSN 1335-342X.
 79. ULČÁK, Zbyněk. Mezi přírodovědou a lidmi - úloha indikátorů hospodaření v krajině. Acta Facultatis Rerum Natiralium Universitatis Ostraviensis. Ostrava: Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, 2003, roč. 211/2003, č. 10, s. 77-80. ISSN 80-7042-941-0.
 80. ULČÁK, Zbyněk. Organic Agriculture As a Tool of Landscape Management - Can We Learn From History? In Krnáčová, Z., Hrnčiarová, T., Dobrovodská, M. (eds.): Landscape Ecology - an International Integrating Tool in Environmental Issues. Abstracts of the 13th International Symposium on Problems of Landscape Ecological Research. 1. vyd. Bratislava: Institute of Landscape Ecology of the Sloval Academy of Sciences, 2003. s. 112. ISBN 80-968120-5-X.
 81. ULČÁK, Zbyněk. The Role of Humanities in Environmental Education. In Umwelt und Universitaten in Europa - Environment and Universities in Europe. 1. vyd. Konstanz: Stiftung "Umwelt und Wohnen" an der Universitat Konstanz, 2003. s. 61-67. ISBN 3-89318-047-8.
 82. 2002

 83. ULČÁK, Zbyněk. Lidství, radost a štěstí v tvorbě M. Daňka. Vyškov: MINT, s.r.o., 2002. Vyškovské noviny, XIII, 3, 18.1.2002. ISBN 1213-3698.
 84. 2001

 85. PALL, Jiří a Zbyněk ULČÁK. Udržitelný rozvoj evropského venkova. In Festival Cultural Village of Europe Bystré 2001. Bystré: MU Bystré, 2001. s. 31-33.
 86. ULČÁK, Zbyněk. UNIVERSUM: všeobecná encyklopedie. - vybraná hesla. Praha: Odeon, 2001. ISBN 80-207-1060-4.
 87. 2000

 88. NOVÁČEK, Pavel, Petr MÁCHA a Zbyněk ULČÁK. Letní škola rozvojové pomoci a spolupráce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2000. 116 s. ISBN 80-244-0132-0.
 89. HANUŠ, Ladislav a Zbyněk ULČÁK. Návrh hodnocení udržitelnosti vztahu producent-spotřebitel v ekologickém zemědělství. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2000. 4 s. EKOTREND - Trvale udržitelný rozvoj. ISBN 80-7040-398-5.
 90. ULČÁK, Zbyněk, Karla VINCENECOVÁ a Rostislav TRÁVNÍČEK. Organic agriculture and landscape management-does the public care ? Edit. Thomas Alföldi, William Lockeretz, Urs Niggli. In IFOAM 2000 - The World Grows Organic . Proceedings 13th International IFOAM Scientific Conference. 1.vyd. Zürich: vdf Hochschulverlag, 2000. s. 452. ISBN 3 7281 2754 X.
 91. 1999

 92. ULČÁK, Zbyněk. Ecological agriculture in the Czech Republic. In Wspolczesne rolnictvo ekologiczne. 75 lat rolnictwa biodynamicznego Rudolfa Steinera. 1. vyd. Wroclaw: Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wroclawiu, 1999. s. 42-47. Zeszyty naukowe Akad. Rol. we W., NR 361 Konf.XXII. ISBN 0867-7964.
 93. ULČÁK, Zbyněk a Jiří PALL. Indicators of Agricultural Sustainability - Blessing or Punishment? edit. Martin Braniš. Praha: Karolinum, 1999.
 94. ULČÁK, Zbyněk a Jiří PALL. Místo zemědělství v trvale udržitelném rozvoji regionů. In "EKOTREND - trvale udržitelný rozvoj - cesta do 3. tisíciletí". 1. vyd. České Budějovice: JČU, 1999. s. 89-92, 156 s.
 95. 1997

 96. ULČÁK, Zbyněk. Partnerské vztahy mezi zemědělci a spotřebiteli. Sociální studia 2. Brno: Filosofická fakulta MU Brno, 1997, roč. 39, č. 2, s. 263-531. ISSN 1211-6815.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 11. 2022 23:58