Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. NOVOTNÁ, Markéta a Josef KUNC. A Cultural Heritage City on the Path to Sustainability: Current Opportunities and Threats for Český Krumlov. In International Tourism Congress ITC2022: Tourism – Going Back/Forward to Sustainability. 2022.
 2. NOVOTNÁ, Markéta a Josef KUNC. Balloon Tourism. In Dimitrios Buhalis. Encyclopedia of Tourism Management and Marketing. 1. vyd. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2022. s. 251-254. Geography, Planning & Tourism Encyclopedia. ISBN 978-1-80037-747-9. doi:10.4337/9781800377486.balloon.tourism.
 3. NOVOTNÁ, Markéta a Josef KUNC. Consuming Luxury Tourism – Differences in Consumption Patterns in the Czech Market. In Anupama S. Kotur, Saurabh Kumar Dixit. The Emerald Handbook of Luxury Management for Hospitality and Tourism. First edition. Bingley: Emerald Publishing Limited, 2022. s. 125-144. Handbook. ISBN 978-1-83982-901-7. doi:10.1108/978-1-83982-900-020211006.
 4. NOVOTNÁ, Markéta a Lucie KOŠŤÁLOVÁ. Důsledky environmentálních postojů pro volbu udržitelného způsobu dopravy. In Klímová, V., Žítek, V. (eds.). XXV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. s. 360-366. ISBN 978-80-280-0068-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.P280-0068-2022-44.
 5. NOVOTNÁ, Markéta a Josef KUNC. In focus 7 – hot air ballooning in the Czech Republic. In Marina Novelli, Joseph M. Cheer, Claudia Dolezal, Adam Jones, Claudio Milano. Handbook of Niche Tourism. 1. vyd. Cheltenham (UK): Edward Elgar Publishing, 2022. s. 422-424. Research Handbooks in Tourism. ISBN 978-1-83910-017-8.
 6. NOVOTNÁ, Markéta a Ján BAHÝĽ. Jak nejlépe v českých podmínkách metropolitní spolupráci institucionalizovat? In Konference BMO 2022: Metropolitní spolupráce s ručením (ne)omezeným?! 2022.
 7. KUNC, Josef, Petr TONEV, Markéta NOVOTNÁ, Petr ŠAŠINKA, Soňa RASZKOVÁ a Zdeněk DVOŘÁK. METROSPOL: Institucionalizace metropolitní spolupráce jako faktor zvýšení motivace obcí ke spolupráci v metropolitních oblastech. In Konference BMO 2022: Metropolitní spolupráce s ručením (ne)omezeným?! 2022.
 8. NOVOTNÁ, Markéta. Nástroje udržitelného rozvoje a řízení rekreačních zdrojů. In Konference Travelevolution 2022. 2022.
 9. KUNC, Josef, Petr TONEV, Markéta NOVOTNÁ, Markéta CHALOUPKOVÁ a Aneta KRAJÍČKOVÁ. Podmínky a motivace obcí ke spolupráci v metropolitních oblastech: Případová studie Brněnské metropolitní oblasti (BMO). 2022.
 10. KUNC, Josef, František KRIŽAN, Markéta NOVOTNÁ a Kristína BILKOVÁ. Social Dimension of Shopping Centers Operation: Managerial Perspectives. Sustainability. Basel (Switzerland): MDPI, 2022, roč. 14, č. 2, s. 1-14. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su14020709.
 11. KUNC, Josef, Petr TONEV a Markéta NOVOTNÁ. Souhrnná výzkumná zpráva projektu "METROSPOL". ---. Brno: ---, 2022. 91 s. ---.
 12. KUNC, Josef, František KRIŽAN, Markéta NOVOTNÁ, Kristína BILKOVÁ, Tamás SIKOS T., Dariusz ILNICKI a Ryan WYETH. Thirty years of retail transformation in V4 countries. First edition. Polsko: De Gruyter Poland Sp. z o.o., 2022. 200 s. ISBN 978-83-67405-05-8. doi:10.2478/9788367405065.
 13. NOVOTNÁ, Markéta a Andrea HOLEŠINSKÁ. Tourism participants’ preference for high-speed rail: The role of pro-environmental behaviour. In Conference: ATLAS Annual Conference 2022: What Matters Now to the Global Tourist? Cork, Ireland, 6 - 9 September, 2022. 2022.
 14. KRIŽAN, František, Josef KUNC, Kristína BILKOVÁ a Markéta NOVOTNÁ. Transformation and Sustainable Development of Shopping Centers: Case of Czech and Slovak Cities. Sustainability. Basel (Switzerland): MDPI, 2022, roč. 14, č. 1, s. 1-19. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su14010062.
 15. 2021

 16. NOVOTNÁ, Markéta a Aneta KRAJÍČKOVÁ. Approaches to experience co-creation: Insights from the Czech UNESCO heritage destination. In ATLAS Annual Conference 2021: Re-building Tourism – Continuities and Changes. 2021.
 17. ŠAUER, Martin, Jiří VYSTOUPIL, Markéta NOVOTNÁ a Krzysztof WIDAWSKI. Central European tourist flows: Intraregional patterns and their implications. Moravian Geographical Reports. AV ČR, Institute of Geonics, Czech Academy of Sciences, 2021, roč. 29, č. 4, s. 278-291. ISSN 1210-8812. doi:10.2478/mgr-2021-0020.
 18. KUNC, Josef, Petr ŠAŠINKA, Soňa RASZKOVÁ, Petr TONEV, Markéta NOVOTNÁ, Zdeněk DVOŘÁK a Aneta KRAJÍČKOVÁ. Meziobecní spolupráce (nejen) v Brněnské metropolitní oblasti I. 2021.
 19. KUNC, Josef, Petr ŠAŠINKA, Soňa RASZKOVÁ, Petr TONEV, Zdeněk DVOŘÁK, Markéta NOVOTNÁ a Aneta KRAJÍČKOVÁ. Meziobecní spolupráce (nejen) v Brněnské metropolitní oblasti II. 2021.
 20. NOVOTNÁ, Markéta, Helena KUBÍČKOVÁ a Josef KUNC. Outdoor excitement in homeland? Opportunities and threats to balloon tourism in the Czech Republic during the coronavirus outbreak. Journal of Outdoor Recreation and Tourism. Amsterdam: Elsevier, 2021, roč. 36, December, s. 1-5. ISSN 2213-0780. doi:10.1016/j.jort.2021.100424.
 21. NOVOTNÁ, Markéta a Martin ŠAUER. Rozhodovací proces účastníků cestovního ruchu v kontextu výstavby vysokorychlostní železnice. In 9. medzinárodné geografické kolokvium. 2021.
 22. KUNC, Josef, Petr TONEV, Markéta NOVOTNÁ, Petr ŠAŠINKA, Zdeněk DVOŘÁK, Soňa RASZKOVÁ a Aneta KRAJÍČKOVÁ. Size matters: Development and cooperation of municipalities in the Brno metropolitan area (Czech Republic). Geografia Cassoviensis. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, roč. 15, č. 2, s. 204-217. ISSN 1337-6748. doi:10.33542/GC2021-2-06.
 23. NOVOTNÁ, Markéta, Daniela GARBIN PRANIČEVIČ a Josef KUNC. Tourism megatrends before the pandemic outbreak: a comparative analysis of two destinations. In Klímová, V., Žítek, V. (eds.). XXIV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. s. 214-220. ISBN 978-80-210-9896-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9896-2021-26.
 24. FIALOVÁ, Dana a Markéta NOVOTNÁ. Změna cestovatelského chování během pandemie. Geografické rozhledy. Nakladatelství České geografické společnosti s.r.o., 2021, roč. 31, č. 1, s. 24-25. ISSN 1210-3004.
 25. 2020

 26. NOVOTNÁ, Markéta a Kateřina HASOŇOVÁ. Airbnb jako katalyzátor neudržitelné přeměny měst – případová studie Praha. In Klímová, V., Žítek, V. (eds.). XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. 1. elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. s. 328-335. ISBN 978-80-210-9610-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9610-2020-42.
 27. ŠAUER, Martin a Markéta NOVOTNÁ. High-speed rail and tourism: a review of research agenda. In Klímová, V., Žítek, V. (eds.). XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. 1. elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. s. 320-327. ISBN 978-80-210-9610-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9610-2020-41.
 28. KUNC, Josef, Markéta NOVOTNÁ, Petr TONEV a Markéta CHALOUPKOVÁ. Institucionalizace metropolitní spolupráce jako faktor zvýšení motivace obcí ke spolupráci v metropolitních oblastech. In Přínosy metropolitní spolupráce pro obce, regiony a stát. 2020. doi:10.13140/RG.2.2.36041.98401.
 29. NOVOTNÁ, Markéta a Helena KUBÍČKOVÁ. Kreativní nástroje pro udržitelný turismus (zkušenosti z Varšavy a Budapešti). Geografické informácie. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2020, roč. 24, č. 2, s. 245-256. ISSN 1337-9453. doi:10.17846/GI.2020.24.2.245-256.
 30. KUNC, Josef, Markéta NOVOTNÁ, Petr ŠAŠINKA a Zdeněk DVOŘÁK. Meziobecní metropolitní spolupráce v českém prostředí: utopie či realita? In Výroční konference České geografické společnosti: Geografie pro udržitelný rozvoj měst a regionů. 2020.
 31. NOVOTNÁ, Markéta a Eliška BECKERTOVÁ. Mobilita účastníků cestovního ruchu: megatrendy a jejich projevy v prostorovém chování. In Výroční konference České geografické společnosti: Geografie pro udržitelný rozvoj měst a regionů. 2020.
 32. KUNC, Josef, Vlastimil REICHEL a Markéta NOVOTNÁ. Modelling Frequency of Visits to the Shopping Centres as a Part of Consumer´s Preferences: Case Study from the Czech Republic. International Journal of Retail & Distribution Management. Emerald Group Publishing Ltd., 2020, roč. 48, č. 9, s. 985-1002. ISSN 0959-0552. doi:10.1108/IJRDM-04-2019-0130.
 33. KUNC, Josef, Petr ŠAŠINKA, Petr TONEV, Zdeněk DVOŘÁK, Soňa RASZKOVÁ, Markéta NOVOTNÁ, Markéta CHALOUPKOVÁ a František KUBEŠ. Možnosti metropolitní meziobecní spolupráce a její institucionalizace: příklad Brněnské metropolitní oblasti. Urbanismus a územní rozvoj. Ústav územního rozvoje, 2020, XXIII, č. 6, s. 23-30. ISSN 1212-0855.
 34. NOVOTNÁ, Markéta a Eliška BECKERTOVÁ. Prostorová mobilita uživatelů služby Airbnb v kontextu současných megatrendů. Trendy v podnikání - Business Trends. Plzeň: Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, 2020, roč. 10, č. 2, s. 15-23. ISSN 1805-0603. doi:10.24132/jbt.2020.10.2.15_23.
 35. KUBÍČKOVÁ, Helena a Markéta NOVOTNÁ. Speciální poptávkové segmenty v kontextu venkovského cestovního ruchu. In Ing. Ivica Linderová, PhD. Aktuální problémy cestovního ruchu - overtourism - riziko pro destinace. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická v Jihlavě, 2020. s. 73-83. ISBN 978-80-88064-46-6.
 36. HOLEŠINSKÁ, Andrea, Markéta NOVOTNÁ a Svatava NUNVÁŘOVÁ. Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na venkově. In Šíp, J. a kol. Venkovský cestovní ruch: Aktuální témata cestovního ruchu. 1. vyd. Brno: Společnost vědeckých expertů cestovního ruchu (SVECR), z.s., 2020. s. 112-120. Aktuální témata cestovního ruchu, 2. ISBN 978-80-210-9593-9.
 37. KRAJÍČKOVÁ, Aneta a Markéta NOVOTNÁ. Unsustainable imbalances in tourism development? Case study of the Mikulov region (Czech Republic). In Pons, G.X., Blanco-Romero, A., Navalón-García, R., Troitiño-Torralba, L. y Blázquez-Salom, M. (eds.). Sostenibilidad Turística: overtourism vs undertourism. Palma: Monografies de la Societat d’Història Natural de les Balears, 2020. s. 567-581. 31. ISBN 978-84-09-22881-2.
 38. 2019

 39. NOVOTNÁ, Markéta a Josef KUNC. Airbnb phenomenon with an emphasis on the Visegrad countries - trends and implications. In 5th International Tourism and Hospitality Management Congress. 2019.
 40. VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER, Andrea HOLEŠINSKÁ, Markéta NOVOTNÁ, Liběna JAROLÍMKOVÁ, Lucie PLZÁKOVÁ, Jiří VANÍČEK, Šárka TITTELBACHOVÁ, Petr STUDNIČKA, Kateřina CHALOUPKOVÁ a Jitka MATTYÁŠOVSKÁ. Analýza vývoje cestovního ruchu v ČR. Brno: MMR, 2019. 157 s.
 41. NOVOTNÁ, Markéta a Andrea HOLEŠINSKÁ. Behaviour of Stakeholders in Different Destination Networks – Three Cases from the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: Mendel University in Brno, Czech Republic, 2019, roč. 67, č. 2, s. 535-544. ISSN 1211-8516. doi:10.11118/actaun201967020535.
 42. NOVOTNÁ, Markéta. Cena děkana za vynikající disertační práci obhájenou v roce 2018 – 3. místo. Ekonomicko-správní fakulta MU, 2019.
 43. NOVOTNÁ, Markéta a Josef KUNC. Demografické výzvy v kontextu udržitelnosti destinace: Asiaté v Praze. In Konference ČDS 2019: Demografie – město – venkov. 2019.
 44. NOVOTNÁ, Markéta a Josef KUNC. Experiences Matter! Luxury Tourism Consumption Patterns and Motivation of the Czech Affluent Society. Deturope. 2019, roč. 11, č. 2, s. 121-142. ISSN 1821-2506.
 45. KUBÍČKOVÁ, Helena a Markéta NOVOTNÁ. Historické památky ve venkovských oblastech - výzvy pro další rozvoj destinace. In Ivica Linderová. 14. mezinárodní konference Aktuální problémy cestovního ruchu. Sborník z mezinárodní konference. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2019. s. 156-165. ISBN 978-80-88064-42-8.
 46. NOVOTNÁ, Markéta, Lenka GRAJCIAROVÁ a Dominika POLEHŇA. Identifikace globálních trendů v cestovním ruchu a jejich vliv na udržitelnost destinace. In V. Klímová, V. Žítek (Eds.). XXII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 462-469. ISBN 978-80-210-9268-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9268-2019-58.
 47. NOVOTNÁ, Markéta a Josef KUNC. Luxury tourists and their preferences: Perspectives in the Czech Republic. Tourism : An International Interdisciplinary Journal. Institute for Tourism, Zagreb, 2019, roč. 67, č. 1, s. 90-95. ISSN 1332-7461.
 48. HOLEŠINSKÁ, Andrea, Martin ŠAUER a Markéta NOVOTNÁ. Mobility behaviour in connection with the high-speed rail. In Conference: ATLAS Annual Conference 2019: Tourism Transformations, Girona, Spain, 17 - 20 September, 2019. 2019. doi:10.13140/RG.2.2.22570.36803.
 49. HOLEŠINSKÁ, Andrea a Markéta NOVOTNÁ. Slovníček pojmů. Politiky cestovního ruchu. Brno, 2019. 12 s.
 50. NOVOTNÁ, Markéta, Bohumil FRANTÁL, Josef KUNC a Helena KUBÍČKOVÁ. Special Interest Tourism in the Czech Republic: Introduction and Overview. Czech Journal of Tourism. Masarykova univerzita, 2019, roč. 8, č. 1, s. 49-63. ISSN 1805-3580. doi:10.2478/cjot-2019-0004.
 51. NOVOTNÁ, Markéta a Josef KUNC. Více je lépe? Intenzita cestovního ruchu a její vliv na udržitelnost destinace. In V. Klímová, V. Žítek (Eds.). XXII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 568-576. ISBN 978-80-210-9268-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9268-2019-72.
 52. HOLEŠINSKÁ, Andrea, Markéta NOVOTNÁ a Filip EMMER. Zpráva hodnotící modernizaci předmětu Politiky cestovního ruchu. Brno, 2019. 7 s.
 53. 2018

 54. NOVOTNÁ, Markéta, Josef KUNC, Petr TONEV a Jiří HUSIČKA. ENTERTAINMENT INDUSTRY AS A FACTOR OF REGIONAL DEVELOPMENT: DOES THE CZECH REPUBLIC HAVE THE APPROPRIATE ASSUMPTIONS? In Dubcova, A. GEOGRAFICKE INFORMACIE, VOL 22, PT 1. NITRA: CONSTANTINE PHILOSOPHER UNIV NITRA, 2018. s. 370-383. ISSN 1337-9453. doi:10.17846/GI.2018.22.1.370-383.
 55. BECKERTOVÁ, Eliška a Markéta BOBKOVÁ. Příležitosti a bariéry spolupráce aktérů cestovního ruchu v mikroregionu Olomoucko. In Klímová, V., Žítek, V. (eds.). XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 514-521. ISBN 978-80-210-8970-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8970-2018-67.
 56. BOBKOVÁ, Markéta a Andrea HOLEŠINSKÁ. To be governed or to be guided - Destination networks from the Czech perspective. In 4th Advances in Destination Management 2018. 2018. doi:10.13140/RG.2.2.33226.00965.
 57. ŠAUER, Martin a Markéta NOVOTNÁ. Tourist Flows between Central European Metropolises (in the Context of Metropolisation Processes). Geographia Technica. Cluj University Press, 2018, roč. 13, č. 2, s. 125-137. ISSN 1842-5135. doi:10.21163/GT_2018.132.10.
 58. NOVOTNÁ, Markéta a Iveta ŠULCOVÁ. Úroveň interakcí mezi aktéry v destinaci: geografická blízkost jako hnací síla? In 8. medzinárodné geografické kolokvium. 2018. ISBN 978-80-8152-646-6.
 59. 2017

 60. BOBKOVÁ, Markéta. Analýza spolupráce v cestovním ruchu z pohledu síťových charakteristik. In Klímová, V., Žítek, V. (eds.). XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 660-666. ISBN 978-80-210-8587-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-86.
 61. BOBKOVÁ, Markéta a Andrea HOLEŠINSKÁ. Networking in a destination from the perspective of virtual relationships and their spatial dimension. Geographia Technica. Cluj University Press, 2017, roč. 12, č. 2, s. 10-19. ISSN 1842-5135. doi:10.21163/GT_2017.122.02.
 62. BOBKOVÁ, Markéta a Kamila POLEDNÍKOVÁ. Příčiny uspořádání síťových struktur v socioekonomickém kontextu. In Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D. 8. mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 5-14. ISBN 978-80-210-8845-0.
 63. BOBKOVÁ, Markéta a Svatava NUNVÁŘOVÁ. Služby cestovního ruchu a řízení jejich kvality: zaměření na úlohu veřejného sektoru. Studia turistica. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2017, roč. 8, č. 2, s. 7-17. ISSN 1804-252X.
 64. VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER a Markéta BOBKOVÁ. Spa, spa tourism and wellness tourism in the Czech Republic. Czech Journal of Tourism. Masarykova univerzita, 2017, roč. 2017, č. 1, s. 5-19. ISSN 1805-3580. doi:10.1515/cjot-2017-0001.
 65. BOBKOVÁ, Markéta a Zuzana ČERNÍKOVÁ. The function of DMO in terms of the Czech environment: A case study of Prague. In Book of extended abstracts. Portugal: Association for Tourism and Leisure Education and Research (ATLAS), 2017. s. 4-6. ISBN 978-90-75775-94-5. doi:10.13140/RG.2.2.15310.36160.
 66. BOBKOVÁ, Markéta a Svatava NUNVÁŘOVÁ. Význam turistických místních poplatků ve venkovských horských střediscích cestovního ruchu. In Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Region v rozvoji společnosti 2017. Brno: Mendelova univerzita, 2017. s. 67-77. ISBN 978-80-7509-548-0.
 67. 2016

 68. BOBKOVÁ, Markéta. Chápání pojmu aktér z pohledu destination governance. In Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D. 7. mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 6-14. ISBN 978-80-210-8527-5.
 69. BOBKOVÁ, Markéta. Network structures and their impact on destination competitiveness – a case study of Vsacko (Czech Republic). In Sustainability of Rural Areas in Practice. Conference Proceedings from International Scientific Conference. Nitra: Slovak University of Agriculture in Nitra, 2016. s. 123-132. ISBN 978-80-552-1574-7.
 70. HOLEŠINSKÁ, Andrea, Martin ŠAUER a Markéta BOBKOVÁ. Socio-cultural aspects of cooperation in a tourist destination. In ATLAS Annual Conference 2016. Tourism, Lifestyles and Locations. Canterbury, United Kingdom, 14-16 September, 2016. 2016.
 71. BOBKOVÁ, Markéta. Využití teorie her v konceptu destination governance. In Klímová, V., Žítek, V. (eds.). XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 962-968. ISBN 978-80-210-8273-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8273-2016-124.
 72. BOBKOVÁ, Markéta a Šárka FRÁNKOVÁ. Význam síťování pro inovační politiku. In Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Region v rozvoji společnosti 2016. Brno: Mendelova univerzita, 2016. s. 77-89. ISBN 978-80-7509-459-9.
 73. 2015

 74. HOLEŠINSKÁ, Andrea a Markéta BOBKOVÁ. Destination networks as a tool for minimizing risk and improving the performance of a destination. Czech Journal of Tourism. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 4, č. 2, s. 90-102. ISSN 1805-3580. doi:10.1515/cjot-2015­­-0006.
 75. HOLEŠINSKÁ, Andrea a Markéta BOBKOVÁ. Destination networks as a tool for minimizing risk and improving the performance of a destination. In ATLAS Annual Conference 2015. 2015.
 76. BOBKOVÁ, Markéta. Inovace a jejich význam v cestovním ruchu. In Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D. 6. mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 7-13. ISBN 978-80-210-8117-8.
 77. BOBKOVÁ, Markéta. Network structures and their impact on destination competitiveness – a case study of Vsacko (Czech Republic). In Sustainability of Rural Areas in Practice. 2015.
 78. BOBKOVÁ, Markéta. Networks and their structures in the concept of destination governance. In Klímová, V., Žítek, V. (eds.). XVIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 666-672. ISBN 978-80-210-7861-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-7861-2015-89.
 79. BOBKOVÁ, Markéta. The Process of Managing a Destination in Lower and Upper Austria. Czech Journal of Tourism. Brno: Masarykova univerzita, 2015, IV, č. 1, s. 5-25. ISSN 1805-3580. doi:10.1515/cjot-2015-0001.
 80. BOBKOVÁ, Markéta. Výzkumná témata v politice cestovního ruchu. In RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D., Ing. Bc. Martina Doležalová. 10. mezinárodní konference Aktuální problémy cestovního ruchu. Sborník z mezinárodní konference. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2015. s. 22-33. ISBN 978-80-88064-09-1.
 81. 2014

 82. BOBKOVÁ, Markéta. Destination governance v kontextu institucionálních teorií regionálního rozvoje. In Holešinská, A. 5. mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Sborník příspěvků. Pavlov, 11.–12. září 2014. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 7-15. ISBN 978-80-210-7585-6.
 83. HOLEŠINSKÁ, Andrea a Markéta NOVOTNÁ. Tourism destination governance v kontextu teoretických poznatků. In Klímová, V., Žítek, V. XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 796-801. ISBN 978-80-210-6840-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-103.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 3. 2023 13:48