Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. CHOVANCOVÁ, Barbora, Alena HRADILOVÁ a Štěpánka BILOVÁ. On the road to autonomy: Degrees of learner autonomy in experiential learning. In Sedláčková, Kateřina, Barbora Chovancová and Štěpánka Bilová. The Teacher's Role in Developing Learner Autonomy. 1. vyd. Hong Kong: Candlin & Mynard ePublishing, 2020. s. 55-66. The Brno Collection. ISBN 978-1-6592-7135-5.
 2. CHOVANCOVÁ, Barbora, Alena HRADILOVÁ a Štěpánka BILOVÁ. Upward Facing Dog: motivation and flow in the Legal English classroom (workshop). In CercleS 2020: Language Centres at a Crossroads: Open Directions for New Generations of Learners. 2020.
 3. 2019

 4. HRADILOVÁ, Alena. EXPERIENTIAL LEARNING IN LEGAL ENGLISH SYLLABI. In LANGUAGE AND LAW - TRADITIONS, TRENDS AND PERSPECTIVES. 2019.
 5. 2018

 6. ŠTĚPÁNEK, Libor, Janice DE HAAFF, Alena HRADILOVÁ, Colin KIMBRELL a David SCHÜLLER. Academic English - Akademická angličtina: Průvodce anglickým jazykem pro studenty, akademiky a vědce. 2. aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, a. s., 2018. 224 s. ISBN 978-80-271-0842-8.
 7. HRADILOVÁ, Alena a Kirby VINCENT. Daring to Videoconference: Ideas for Teachers. In Libor Štěpánek, Kateřina Sedláčková, Nick Byrne. Videoconferencing in University Language Education. Brno: Masaryk University, 2018. s. 127-141. ISBN 978-80-210-9003-3.
 8. HRADILOVÁ, Alena. ESP, CLIL or soft-skill based syllabus? In XV CercleS International Conference 2018. 2018.
 9. HRADILOVÁ, Alena. Let´s dial Helsinki! In 14th ESSE Conference. 2018.
 10. HRADILOVÁ, Alena. Peer-Review Your Negotiating Skills. In EULETA LEGAL ENGLISH CONFERENCE 2018. 2018.
 11. HRADILOVÁ, Alena. Soft-skill Based Syllabus in Legal English Courses. Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes. Niš, Serbia: University of Niš, 2018, roč. 6/2018, č. 2, s. 235-243. ISSN 2334-9182.
 12. HRADILOVÁ, Alena a Barbora CHOVANCOVÁ. Taking to the road to autonomy. In IATEFL LASIG Local Conference 2018. 2018.
 13. HRADILOVÁ, Alena a Kirby VINCENT. Wiki Space, Facebook and Videoconferencing in teaching negotiating skills in Legal English courses. In Legal Discourse: Context, Media and Social Power. 2018.
 14. 2017

 15. CHOVANCOVÁ, Barbora a Alena HRADILOVÁ. Developing Confidence in Writing Law-Related Texts for Under and Post-Graduate Students of Legal English. In EULETA 2017 Workshop - Enhancement of Writing Skills in Legal Contexts, Brno, 23.9.2017. 2017.
 16. HRADILOVÁ, Alena. Internationalizing Legal English Courses. In INTERNATIONAL CONFERENCE TRAINING LEGAL LANGUAGES FOR EFFECTIVE FUNCTIONING OF JUDICIAL COOPERATION IN EU, Justiční akademie Praha, 21. - 22. 9. 2017. 2017.
 17. HRADILOVÁ, Alena. Managing a language centre: communication, quality and staff development. In 52nd IATEFL Conference, Glasgow, Velká Británie, 3. -7.4. 2017. 2017.
 18. HRADILOVÁ, Alena. Tailoring language courses: task chaining, life skills. In Languages for Specific Purposes in Higher Education conference, the University of Oxford Language Centre, Velká Británie, 7.9.2017. 2017.
 19. HRADILOVÁ, Alena. Videokonference a principy zdvořilosti. CASALC Review. Brno: Česká a slovenská asociace učitelů jazykových center na vysokých školách, 2017, roč. 2017, č. 1, s. 127-134. ISSN 1804-9435.
 20. HRADILOVÁ, Alena. Zajištění dalšího vzdělávání pedagogů CJV. CASALC Review. Brno: Česká a slovenská asociace učitelů jazykových center na vysokých školách, 2017, roč. 2016-2017, č. 3, s. 108-116. ISSN 1804-9435.
 21. 2016

 22. HRADILOVÁ, Alena. English for Law via videoconferencing. In 5th EULETA Legal English Teachers Conference, School of Management and Law, University of Applied Sciences. 2016.
 23. ŠTĚPÁNEK, Libor, Alena HRADILOVÁ, Hana REICHOVÁ a Kateřina SEDLÁČKOVÁ. Humanising Language Teaching. Velká Británie: Pilgrims, 2016. ISSN 1755-9715.
 24. HRADILOVÁ, Alena. Teaching politeness in videoconferencing classes. In XIV Cercles international conference 2016: Enhancing Learners´ Creative and Critical Thinking: the Role of University Lanuage Centres. 2016.
 25. HRADILOVÁ, Alena. The Matrix, Staff Development and Quality Assurance. In XIV Cercles international conference 2016: Enhancing Learners´ Creative and Critical Thinking: the Role of University Lanuage Centres. 2016.
 26. HRADILOVÁ, Alena. Videoconferencing and principles of politeness. In Cizí jazyky v akademickém a profesním vzdělávání. 2016.
 27. HRADILOVÁ, Alena. Videoconferencing in English for Law Courses: Cooperation and Politeness Principles Revisited. Humanising Language Teaching. Pilgrims, 2016, roč. 18, č. 2, s. 1 - 8. ISSN 1755-9715.
 28. HRADILOVÁ, Alena. Zajištění dalšího vzdělávání pedagogů na CJV MU. In Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe VI. 2016.
 29. 2015

 30. SEDLÁČKOVÁ, Kateřina, Alena HRADILOVÁ a Libor ŠTĚPÁNEK. CASALC Review, č. 1, roč. 2015/2016. Brno: Česká a slovenská asosiace učitelů jazykových center na VŠ, 2015. 233 s. ISSN 1804-9435.
 31. HRADILOVÁ, Alena. Language centre matrix management structure: Developments in teacher training. Recherche et pratiques pédagogiques en langues de spécialité Cahiers del’APLIUT. APLIUT, 2015, XXXIV, 1/2015, s. 90-105. ISSN 2119-5242. doi:10.4000/apliut.5037.
 32. HRADILOVÁ, Alena. The Matrix, Staff Development and Helsinki Inspiration. In Kielikeskuslaisten Minikonferenssi IV – The LC Miniconference IV. 2015.
 33. 2014

 34. HRADILOVÁ, Alena. Lost in the Matrix? Find Your Way to Your Interest Group! Maintaining Quality and Enhancing Staff Development. In Kompetence v cizích jazycích jako důležitá součást profilu absolventa vysoké školy IV. 2014.
 35. REICHOVÁ, Hana a Alena HRADILOVÁ. Wie kann die Leitung eines Sprachenzentrums professionalisiert werden? In Language Centres in Higher Education: Exploring and Shaping Plurilingual Profiles and Practices. 2014.
 36. HRADILOVÁ, Alena. “Your Honour, if I may…” Teaching politeness and other soft skills in videoconferencing classes. In 4th EULETA Legal English Teachers Conference. 2014.
 37. 2013

 38. ŠTĚPÁNEK, Libor a Alena HRADILOVÁ. Designing ICT-enhanced language programmes: Academic writing for postgraduate studies. Language Learning in Higher Education; Journal of the European Confederation of Language Centres in Higher Education (CercleS). 2013, Volume 2, Issue 1, s. 163-171. ISSN 2191-611X. doi:10.1515/cercles-2012-0010.
 39. 2012

 40. CHOVANCOVÁ, Barbora a Alena HRADILOVÁ. How to Avoid the Pitfalls of Legal English. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 8 s. ISBN 978-80-210-5772-2.
 41. HRADILOVÁ, Alena a Kirby VINCENT. Pragmatic issues and soft skills in English for law. In Law, Language and Professional Practice, the 2nd International Conference, Napoli. 2012.
 42. HRADILOVÁ, Alena, Barbora CHOVANCOVÁ a Kirby VINCENT. Videoconferencing for Students of Law. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 8 s. ISBN 978-80-210-5767-8.
 43. 2011

 44. ŠTĚPÁNEK, Libor, Janice DE HAAFF, Alena HRADILOVÁ a David SCHÜLLER. Academic English – Akademická angličtina: Průvodce anglickým jazykem pro studenty, akademiky a vědce. Praha: Grada, 2011. 224 s. ISBN 978-80-247-3577-1.
 45. HRADILOVÁ, Alena. Classroom-made videos, politeness and formality in ESP classes. In ELT Signposts, Brno. 2011.
 46. HRADILOVÁ, Alena. Student’s guide to academic English. In CercleS Seminar: Ten years of the CEFR and the ELP. 2011.
 47. HRADILOVÁ, Alena, Hana KATRŇÁKOVÁ, John MORGAN a Libor ŠTĚPÁNEK. Videoconferencing and community of practice interaction. Semantic, pragmatic and intercultural aspects of students' communication in English language classes. Discourse and Interaction. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 4, č. 1, s. 35-49. ISSN 1802-9930.
 48. 2010

 49. HRADILOVÁ, Alena a Libor ŠTĚPÁNEK. Designing ICT-enhanced Language programmes: An academic writing for postgraduate studies. 2010.
 50. HRADILOVÁ, Alena. Hedging in the Structure of Mathematical Discourse: A Study Based on Discourse Analysis of Research Articles. Lambert academic publishing, 2010. 188 s. ISBN 978-3-8383-7323-2.
 51. HRADILOVÁ, Alena a Libor ŠTĚPÁNEK. Modern Technologies in Courses of Academic Writing for Ph.D. Students. 1. vyd. Bratislava: EKÓNOM, 2010. s. 99 - 103. ISBN 978-80-225-2993-8.
 52. REICHOVÁ, Hana, Hana KATRŇÁKOVÁ, Alena HRADILOVÁ, Libor ŠTĚPÁNEK, Marta RYBIČKOVÁ, Zdena KUCHAŘOVÁ KALNÁ, Helena HUŠKOVÁ, Eva ŠRÁMKOVÁ, Marie MÉSZÁROSOVÁ, Blanka POJSLOVÁ a Ildikó ROLLER BRESŤÁK. Popis jazykových kompetencí v odborném a akademickém jazyce - kritéria pro jejich posuzování. 2010. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 20 s. ISBN 978-80-210-5114-0.
 53. HRADILOVÁ, Alena, Hana KATRŇÁKOVÁ a Libor ŠTĚPÁNEK. SEMANTIC, PRAGMATIC AND INTERCULTURAL ASPECTS OF STUDENTS´ COMMUNICATION THROUGH VIDEOCONFERENCING (SPOKEN) AND FACEBOOK (INFORMAL WRITTEN) ENGLISH. 2010.
 54. 2009

 55. HRADILOVÁ, Alena. A virtual classroom. IATEFL Voices. Canterbury, Kent: IATEFL, 2009, roč. 211/2009, Nov.-Dec., s. 9. ISSN 1814-3830.
 56. 2008

 57. ŠTĚPÁNEK, Libor, Alena HRADILOVÁ a Hana KATRŇÁKOVÁ. Designing a Multi-Cultural Video Conferencing Language Programme. In 10th International Cercles Conference. 2008.
 58. HRADILOVÁ, Alena a Libor ŠTĚPÁNEK. Implementing Videoconferencing Project Results into Lifelong Education. In Diverse 2008. 2008.
 59. RYBIČKOVÁ, Marta, Hana REICHOVÁ, Hana KATRŇÁKOVÁ, Libor ŠTĚPÁNEK a Alena HRADILOVÁ. Koncepce jazykového vzdělávání na Masarykově univerzitě. In Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe II. Bratislava: CASAJC, 2008. ISBN 978-80-225-2647-0.
 60. KATRŇÁKOVÁ, Hana, John MORGAN, Janice DE HAAFF, Libor ŠTĚPÁNEK, Alena HRADILOVÁ, Barbora BUDÍKOVÁ, Martin ASHE-JONES a Joe EASTLAKE. Video Conferencing Quick Guide. Brno: Invite, 2008. 8 s. ISBN 978-80-86984-54-4.
 61. 2007

 62. HRADILOVÁ, Alena a Libor ŠTĚPÁNEK. Designing a multi‐cultural, multi‐purpose videoconferencing learning programme. In VideoFunet Conference 2007. 2007.
 63. HRADILOVÁ, Alena a Libor ŠTĚPÁNEK. Interaktivní videokonference. In KATRŇÁKOVÁ, Hana. Sborník čtvrtého ročníku konference o e-learningu --- SCO 2007, Brno, ČR, 30.–31. 5. 2007. 29.5.2007. Brno: vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, 2007. s. 81-86. ISBN 978-80-210-4296-4.
 64. HRADILOVÁ, Alena a Libor ŠTĚPÁNEK. MU-UWA implementation of video conferencing within a frame of innovative learning infrastructures. In Diverse 2007. 2007.
 65. 2006

 66. HRADILOVÁ, Alena a Libor ŠTĚPÁNEK. Negotiating design in video conferencing. In MORGAN, John a Geoff CONSTABLE. Diverse 2006. 2006.
 67. 2005

 68. CHOVANEC, Jan, Barbora BUDÍKOVÁ a Alena HRADILOVÁ. Treating the Teething Troubles of Teamwork. In IATEFL 2005 Cardiff Conference Selections. 1. vyd. Canterbury: IATEFL, 2005. s. 138-139. ISBN 1-901095-02-9.
 69. HRADILOVÁ, Alena a Hana KATRŇÁKOVÁ. Videoconference Techniques in Developing Successful Language Skills and Strategies in ESP Classes. In On the road to sustainable Excellence, Communicating across the Curriculum, The American University in Cairo. 2005.
 70. 2004

 71. KATRŇÁKOVÁ, Hana, Blanka KLÍMOVÁ, Barbora BUDÍKOVÁ, Alena HRADILOVÁ, Daniela BÍSKOVÁ, Jana KOLLÁROVÁ, Yvetta LINHARTOVÁ, Tatjana MYDLÁŘOVÁ, Hana NĚMCOVÁ, Milada PAVLOVOVÁ, Hana SUCHÁNKOVÁ, Renata VYSTRČILOVÁ a Jan CHOVANEC. Flight into the Land of ESP. In Flight into the Land of ESP. Uherský Brod: Jaspis a Britská rada praha, 2004. s. 57-64. Učebnice metodiky ESP. ISBN 80-903197-5-0.
 72. BUDÍKOVÁ, Barbora a Alena ŠTEFLOVÁ. Flight into the Land of ESP. In IATEFL 2004 Liverpool Conference Selections. Canterbury: IATEFL, 2004. s. 138-139. ISBN 1-901095-26-6.
 73. 2002

 74. BUDÍKOVÁ, Barbora a Alena ŠTEFLOVÁ. Approaches to using authentic materials in legal English ESP classroom. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. s. 63-66. ISBN 80-244-0391-9.
 75. 2001

 76. BUDÍKOVÁ, Barbora a Alena ŠTEFLOVÁ. Courting the Scottish legal system. ATE Newsletter. Praha: Asociace učitelů angličtiny, 2001, roč. 12, č. 3, s. 61-62. ISSN 1210-0196.
 77. BUDÍKOVÁ, Barbora, Alena ŠTEFLOVÁ a Hana KATRŇÁKOVÁ. Let us present our presentation. ATE Newsletter. Praha: Asociace učitelů angličtiny, 2001, roč. 12, č. 2, s. 74-77. ISSN 1210-0196.
 78. 1999

 79. ŠTEFLOVÁ, Alena. ESP or The Echo of September Poděbrady. ATE Newsletter. Praha 1: Asociace učitelů angličtiny, 1999, roč. 10, č. 3, s. 44. ISSN 1210-0196.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 15. 4. 2021 00:42