Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. MLADENOVIĆ, Dušan, Kamil KOŠTIÁL, Nikolina LJEPAVA, Ondřej ČÁSTEK a Yash CHAWLA. Emojis to conversion on social media. International Journal of Consumer Studies. ENGLAND: WILEY, 2022, 18 s. ISSN 1470-6423. doi:10.1111/ijcs.12879.
 2. 2021

 3. SATRIYO BAYU AJI, Seto a Ondřej ČÁSTEK. CSR, IS IT FOR SOCIAL PURPOSES OR JUST TO INCREASE THE COMPANY VALUE?(on the data analysis process). 2021.
 4. SATRIYO BAYU AJI, Seto a Ondřej ČÁSTEK. The Relationship Between CSR Disclosure and Company Profitability in Indonesia. 179. vyd. The Netherland: Atlantis Press, 2021. s. 72-77. ISBN 978-94-6239-393-6. doi:10.2991/aebmr.k.210616.010.
 5. 2020

 6. ČÁSTEK, Ondřej. Analýza ekonomických dopadů legislativního zákazu využívání klecového chovu slepic na území ČR. In Kulatý stůl na téma "Klecové chovy slepic - patří ještě do 21. století?". 2020.
 7. SATRIYO BAYU AJI, Seto a Ondřej ČÁSTEK. The Relationship Between Csr Disclosure And Company Profitability In Indonesia. In Padang International Conference on Education, Economics, Business and Accounting (PICEEBA) 2020. 2020.
 8. 2019

 9. SUCHÁNEK, Petr a Ondřej ČÁSTEK. Business performance from the perspective of managers and accounting data. In Peter Madzík, PhD. The Poprad Economic and Management Forum 2019. Ružomberok: Catholic University in Ružomberok, 2019. s. 63-70. ISBN 978-80-561-0671-6.
 10. ŽÁKOVÁ TALPOVÁ, Sylva, Petr PIROŽEK a Ondřej ČÁSTEK. International Management. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2019. 101 s.
 11. 2018

 12. ČÁSTEK, Ondřej a Linda PLAVÁKOVÁ. Human Values as Determinants of Fairtrade Consumption in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2018, roč. 66, č. 2, s. 465-478. ISSN 1211-8516. doi:10.11118/actaun201866020465.
 13. ČÁSTEK, Ondřej. Performance Factors of Czech Companies Identified Using Statistical Pattern Recognition: Interpretation of Results. Prague economic papers. Praha: Oeconomica, 2018, roč. 27, č. 4, s. 397-416. ISSN 1210-0455. doi:10.18267/j.pep.659.
 14. 2017

 15. ČÁSTEK, Ondřej a Martin CENEK. A Relationship between Stakeholder Management and Business Performance in the Czech Republic. Managing Global Transitions: International Research Journal. Koper: University of Primorska, Faculty of Management, 2017, roč. 15, č. 2, s. 187-207. ISSN 1854-6935. doi:10.26493/1854-6935.15.187-207.
 16. PLAVÁKOVÁ, Linda a Ondřej ČÁSTEK. The Effect of Czech Consumers´ Sociodemographic Characteristics on Fairtrade Goods Buying. In Janošová, L.; Kuchynková, L.; Cenek, M. Proceedings of the International Scientific Conference of Business Economics, Management and Marketing. Brno: Masaryk University, 2017. s. 231-248. ISBN 978-80-210-8714-9.
 17. 2016

 18. KONEČNÝ, Lukáš a Ondřej ČÁSTEK. The Effect of Ownership Structure on Corporate Financial Performance in the Czech Republic. Ekonomický časopis. Bratislava: SAP - Slovak Academic Press, 2016, roč. 64, č. 5, s. 477-498. ISSN 0013-3035.
 19. 2015

 20. CENEK, Martin a Ondřej ČÁSTEK. A Survey of Stakeholder Visualization Approaches. Central European Journal of Management. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 2/2015, 1,2, s. 5-23. ISSN 2336-2693. doi:10.5817/CEJM2015-1-2-1.
 21. ČÁSTEK, Ondřej a Lukáš KONEČNÝ. Ownership Concentration and Foreign Investment in the Czech Republic: Development and Context. In Lieutenant-Colonel José Carlos Dias Rouco. Proceedings of the 11th European Conference on Management Leadership and Governance. 1. vyd. Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2015. s. 53-62. ISBN 978-1-910810-77-4.
 22. 2014

 23. PUDIL, Pavel, Ladislav BLAŽEK, Ondřej ČÁSTEK, Petr SOMOL, Jana POKORNÁ a Maria KRÁLOVÁ. Identifying Corporate Performance Factors Based on Feature Selection in Statistical Pattern Recognition: METHODS, APPLICATION, INTERPRETATION. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 170 s. ISBN 978-80-210-7557-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7557-2014.
 24. PUDIL, Pavel, Ladislav BLAŽEK, Ondřej ČÁSTEK, Petr SOMOL, Jana POKORNÁ a Maria KRÁLOVÁ. Identifying Corporate Performance Factors Based on Feature Selection in Statistical Pattern Recognition: METHODS, APPLICATION, INTERPRETATION. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 170 s. ISBN 978-80-210-7557-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7557-2014.
 25. SOMOL, Petr, Pavel PUDIL, Ondřej ČÁSTEK a Jana POKORNÁ. Improved Model for Attribute Selection on High-Dimensional Economic Data. In Dr Phil Dover, Dr Sam Hariharan and Dr. Michael Cummings. Proceedings of the 2nd International Conference on Management, Leadership and Governance ICMLG 2014. 1. vyd. Reading (UK): Academic Publishing International Limited, 2014. s. 276-285. ISBN 978-1-909507-99-9.
 26. 2013

 27. ČÁSTEK, Ondřej, Ladislav BLAŽEK, Pavel PUDIL a Petr SOMOL. Comparison of the multivariate and bivariate analysis of corporate competitiveness factors synergy. Ekonomická revue. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013, XVI, č. 2, s. 67 - 77. ISSN 1212-3951. doi:10.7327/cerei.2013.06.02.
 28. POKORNÁ, Jana a Ondřej ČÁSTEK. How to measure organizational performance in search for factors of competitiveness. Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013, roč. 61, č. 2, s. 451-461. ISSN 1211-8516. doi:10.11118/actaun201361020451.
 29. PUDIL, Pavel, Ladislav BLAŽEK, Petr SOMOL, Ondřej ČÁSTEK a Jiří GRIM. Identification of Corporate Competitiveness Factors – Comparing Different Approaches. In Vincent Ribiere and Lugkana Worasinchai. Proceedings of the International Conference on Management, Leadership and Governance. Bangkok University, Thailand, 7-8 February 2013. 1. vyd. Reading, UK: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2013. s. 259-267. ISBN 978-1-909507-00-5.
 30. ČÁSTEK, Ondřej a Jana POKORNÁ. Konkurenční schopnost podniků: výsledky empirického výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 145 s. ISBN 978-80-210-6124-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6124-2013.
 31. AMBROŽOVÁ, Mariana a Ondřej ČÁSTEK. Purchasing behavior of fairtrade customers. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013, LXI, č. 7, s. 1957-1967. ISSN 1211-8516. doi:10.11118/actaun201361071957.
 32. ČÁSTEK, Ondřej. The Effect of Ownership Structure on Corporate Financial Performance in the Czech Republic. In Dr. Maria Th. Semmelrock-Picej and Dr Ales Novak. Proceedings of the 9th European Conference on Management, Leadership and Governance. 1. vyd. Reading (UK): Academic Publishing International Limited, 2013. s. 7-15. ISBN 978-1-909507-88-3.
 33. 2011

 34. BLAŽEK, Ladislav, Ondřej ČÁSTEK a Jana MAJEROVÁ. K metodickým otázkám analýzy faktorů konkurenceschopnosti podniků. In EKONOMIKA A MANAGEMENT. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 25-33. ISBN 978-80-210-5596-4.
 35. BLAŽEK, Ladislav, Ondřej ČÁSTEK, Alena KLAPALOVÁ, Jana MAJEROVÁ, Petr PIROŽEK, Milan SEDLÁČEK, Alena ŠAFROVÁ DRÁŠILOVÁ a Sylva ŽÁKOVÁ TALPOVÁ. Nadnárodní společnosti v České republice II. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 345 s. ISBN 978-80-210-5677-0.
 36. 2010

 37. ŠPALEK, Jiří a Ondřej ČÁSTEK. Přínos učících se metod statistického rozpoznávání obrazů při hledání faktorů konkurenceschopnosti českých podniků. Ekonomický časopis/Journal of Economics. Bratislava: Ekonomický a Prognostický ústav SAV, 2010, roč. 58, č. 9, s. 922-937. ISSN 0013-3035.
 38. ČÁSTEK, Ondřej. Přístupy k mapování a vizualizace stakeholderů. In Ekonomika a management organizací - výzkum, výuka a praxe. ESF MU Brno: Masarykova Univerzita, 2010. s. 57 - 63. ISBN 978-80-210-5273-4.
 39. ČÁSTEK, Ondřej a Jiří ŠPALEK. Vyhodnocení aplikace statistického rozpoznávání obrazů při hledání faktorů konkurenceschopnosti. In Znalosti 2010: Sborník příspěvků z mezinárodní konference. 1. vyd. Jindřichův Hradec: Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2010. s. 183-186. ISBN 978-80-245-1636-3.
 40. ČÁSTEK, Ondřej. Využití stakeholderského přístupu při strategické analýze podniku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 242 s. ISBN 978-80-210-5411-0.
 41. 2009

 42. ČÁSTEK, Ondřej. Aplikace statistického rozpoznávání obrazů při hledání faktorů konkurenceschopnosti českých podniků. In Vývojové tendence podniků V. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2009. s. 11-34. ISBN 978-80-210-5003-7.
 43. BLAŽEK, Ladislav, Ondřej ČÁSTEK, Ivana JAŠKOVÁ, Eva KARPISSOVÁ, Petr PIROŽEK, Alena KLAPALOVÁ, Klára KAŠPAROVÁ, Markéta MATULOVÁ, Milan SEDLÁČEK, Marian SVOBODA, Ladislav ŠIŠKA, Jiří ŠPALEK a Eva ŠVANDOVÁ. Konkurenční schopnost podniků. Analýza faktorů hospodářské úspěšnosti. Druhá etapa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 349 s. ISBN 978-80-210-5058-7.
 44. ČÁSTEK, Ondřej. Souhrnná část (B1). In Konkurenční schopnost podniků. Analýza faktorů hospodářské úspěšnosti. Druhá etapa. První. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 75 - 101. CVKSCE. ISBN 978-80-210-5058-7.
 45. BLAŽEK, Ladislav a Ondřej ČÁSTEK. STAKEHOLDER APPROACH AND THE CORPORATE FINANCIAL PERFORMANCE. Národohospodárský obzor. Brno: ESF MU Brno, 2009, IX., č. 2, 16 s. ISSN 1213-2446.
 46. ČÁSTEK, Ondřej. Stakeholderský přístup a finanční výkonnost podniků. In Hradecké ekonomické dny 2009. Ekonomický rozvoj a management regionů. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2009. s. 56-64, 8 s. ISBN 978-80-7041-455-2.
 47. ŠPALEK, Jiří a Ondřej ČÁSTEK. Vícerozměrná analýza faktorů hospodářské úspěšnosti. In Konkurenční schopnost podniků. Analýza faktorů hospodářské úspěšnosti. Druhá etapa. První. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 275 - 280. CVKSCE. ISBN 978-80-210-5058-7.
 48. 2008

 49. SUCHÁNEK, Petr, Radoslav ŠKAPA, Ondřej ČÁSTEK, Michael DOLEŽAL, Eva ŠVANDOVÁ, Alena KLAPALOVÁ, Lenka JATERKOVÁ, Petr VALOUCH a Eva ŠTĚPÁNKOVÁ. Business Management in the Czech Republic. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 133 s. Skripta ESF MU, 2. ISBN 978-80-210-4662-7.
 50. ČÁSTEK, Ondřej. Důležitost zájmových skupin a hospodářská úspěšnost podniků. In Konkurenceschopnost podniků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 135 - 142. ISBN 978-80-210-4521-7.
 51. ČÁSTEK, Ondřej. Finanční výkonnost podniků a proměnné ze souhrnné části dotazníku empirického šetření. In Analýza regionálních a mikroekonomických aspektů konkurenceschopnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 120-141. CVKSCE. ISBN 978-80-210-4787-7.
 52. ČÁSTEK, Ondřej. Finanční výkonnost podniků a proměnné ze souhrnné části dotazníku empirického šetření. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky, 2008. 31 s. WP č. 15/2008. ISSN 1801-4496.
 53. BLAŽEK, Ladislav, Ondřej ČÁSTEK a Eva KUBÁTOVÁ. Identifikace faktorů hospodářské úspěšnosti. In Konkurenční schopnost podniků. Analýza faktorů hospodářské úspěšnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 75 - 94. CVKSCE. ISBN 978-80-210-4734-1.
 54. ČÁSTEK, Ondřej. Importance of stakeholder groups and financial performance of companies. In Proceedings of the IASK International Conference Global Management 2008. 1. vyd. Porto: International Association for the scientific knowledge, 2008. s. 238-245, 7 s. ISBN 978-989-95806-1-9.
 55. BLAŽEK, Ladislav. Konkurenční schopnost podniků. Analýza faktorů hospodářské úspěšnosti. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 211 s. 1. ISBN 978-80-210-4734-1.
 56. BLAŽEK, Ladislav, Ondřej ČÁSTEK, Eva KUBÁTOVÁ, Pavla ODEHNALOVÁ, Pavel PUDIL, Petr SOMOL, Ladislav ŠIŠKA a Jiří ŠPALEK. Konkurenční schopnost podniků. Analýza faktorů hospodářské úspěšnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 211 s. ISBN 978-80-210-4734-1.
 57. ČÁSTEK, Ondřej. Práce s proměnnými v souhrnné části dotazníku Empirického šetření konkurenceschopnosti. In Vývojové tendence podniků IV (1. svazek). první. Brno: Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2008. s. 43-73. ISBN 978-80-210-4723-5.
 58. 2007

 59. BLAŽEK, Ladislav, Ondřej ČÁSTEK, Ivana GREGOROVÁ, Eva KARPISSOVÁ, Klára KAŠPAROVÁ, Alena KLAPALOVÁ, Eva KUBÁTOVÁ, Petr PIROŽEK, Petr SUCHÁNEK, Marian SVOBODA, Jindřiška ŠEDOVÁ a Jiří ŠPALEK. Konkurenční schopnost podniků. Primární analýza výsledků empirického šetření. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 309 s. ISBN 978-80-210-4456-2.
 60. BLAŽEK, Ladislav a Ondřej ČÁSTEK. Metodika empirického šetření konkurenční schopnosti podniků. In Firma a konkurenční prostředí 2007. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, 2007. s. 19 - 25. ISBN 978-80-86633-85-5.
 61. ČÁSTEK, Ondřej. Souhrnná část. In Konkurenční schopnost podniků (Primární analýza výsledků empirického šetření. První. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2007. s. 83-113. Centrum výzkumu konkurenční schopnosti č.ekonomiky. ISBN 978-80-210-4456-2.
 62. ČÁSTEK, Ondřej. Souhrnná část dotazníku. In Vývojové tendence podniků III. první. Brno: Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2007. s. 77-136. ISBN 978-80-210-4466-1.
 63. ČÁSTEK, Ondřej. Stakeholder approach in Czech Republic. In International Conference on applied Business & Economics: Proceedings. 1. vyd. Piraeus, Greece: Piraeus University, 2007. s. 36-36.
 64. ČÁSTEK, Ondřej. Stakeholderský přístup v České republice. In Ekonomické znalosti pro tržní praxi - Sborník příspěvků. 1. vyd. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2007. s. 33-38. ISBN 978-80-903808-8-2.
 65. ČÁSTEK, Ondřej. Vnímání stakeholderského přístupu v českých podnicích a jeho determinanty. In Recenzovaný sborník Mezinárodní Baťovy doktorandské konference. Zlín: Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně, UTB Zlín, 2007. s. 33-39. ISBN 978-80-7318-529-9.
 66. ČÁSTEK, Ondřej. Vztah důležitosti zájmových skupin a vybraných charakteristik zkoumaných podniků. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti Č, 2007.
 67. 2006

 68. ŠKAPA, Radoslav a Ondřej ČÁSTEK. Analýza mobilní komerce v ČR. In Jedlicka, P. Hradecké ekonomické dny 2006, Podnikání a rozvoj regionu. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2006. s. 471-475. ISBN 80-7041-895-8.
 69. SUCHÁNEK, Petr, Radoslav ŠKAPA, Ondřej ČÁSTEK, Michael DOLEŽAL, Eva KUBÁTOVÁ, Alena KLAPALOVÁ, Martin KRIŠTOF a Petr VALOUCH. Business Management in the Czech Republic. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 90 s. Skripta ESF MU, 1. ISBN 80-210-4147-1.
 70. ČÁSTEK, Ondřej a Radoslav ŠKAPA. Mobile commerce: Consumers` behavior. In X. International Conference of Doctoral Students, Brno, September 2006. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 7-7. ISBN 80-210-4156-0.
 71. ŠKAPA, Radoslav a Ondřej ČÁSTEK. Mobile marketing: consumers' behaviour. In IX. International Conference of Doctoral Students. 1. vyd. Toruň: Nicholas Copernicus University, 2006. s. 30. ISBN 83-231-1978-3.
 72. 2005

 73. ČÁSTEK, Ondřej a Radoslav ŠKAPA. Analýza spotřebitelského chování na příkladu mobilních her. In Progresivní metody a nástroje managementu a ekonomiky podniků. 1. vyd. Brno: VUT Brno, 2005. ISBN 80-214-3099-0.
 74. ČÁSTEK, Ondřej a Radoslav ŠKAPA. Faktory ovlivňující osvojení mobilních služeb: mezikulturní porovnání. In Vyvojové tendence podniků (Svazek II.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 617-660. ISBN 80-210-3847-0.
 75. ČÁSTEK, Ondřej a Radoslav ŠKAPA. Mobile commerce in the Czech Republic. In ECOMA 2005. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 84-87. ISBN 80-7194-806-3.
 76. ČÁSTEK, Ondřej. Teorie her jako nástroj pro strategické rozhodování. In Nové trendy v podnikovom manažmente. 1. vyd. Košické Hámre: Royal Unicorn, s.r.o., Muškátová 30, 040 11 Košice, 2005. s. 26-31. ISBN 80-969181-3-3.
 77. ČÁSTEK, Ondřej. Využití teorie her při strategickém rozhodování. In Teorie řízení podniku - sborník prací studentů doktorského studia. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 50-69. ISBN 80-210-3698-2.
 78. 2004

 79. REKTOŘÍK, Jaroslav, Jan ŠELEŠOVSKÝ, Jaroslav MARYÁŠ, David ŠPAČEK, Petr TONEV a Ondřej ČÁSTEK. Optimalizace právního a ekonomického prostředí pro rozvoj zvýšení efektivnosti výkonu územní veřejné správy. První. Praha Ministerstvo vnitra: Ministerstvo vnitra ČR, 2004. 260 s. Projekt VA20042004003.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 2. 2023 16:10