Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. ČERNÝ, Michal, Kristýna KALMÁROVÁ, Monika MARTONOVÁ, Pavlína MAZÁČOVÁ, Petr ŠKYŘÍK, Jan ŠTĚPÁNEK a Jan VOKŘÁL. Nonlinear Interactive Stories as an Educational Resource. Education Sciences. Basel: MDPI, 2023, roč. 13, č. 1, s. 1-23. ISSN 2227-7102. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/educsci13010040.

  2022

  1. ČERNÝ, Michal, Kristýna KALMÁROVÁ, Pavlína MAZÁČOVÁ, Monika MARTONOVÁ, Jan VOKŘÁL, Jan ŠTĚPÁNEK a Petr ŠKYŘÍK. Design interaktivního multimediálního příběhu jako aplikace kurátorského přístupu k edukaci. In X. Národní seminář informačního vzdělávání, 23.–24. 5. 2022, Brno. 2022.
  2. MAZÁČOVÁ, Pavlína, Michal ČERNÝ, Kristýna KALMÁROVÁ, Monika MARTONOVÁ, Jan VOKŘÁL a Jan ŠTĚPÁNEK. Digitalizované kulturní dědictví jako prostředek vzdělávání : sbírka metodik. 1. vyd. Brno: Flow, 2022, 310 s. ISBN 978-80-88123-33-0.
  3. VOKŘÁL, Jan a Pavlína MAZÁČOVÁ. Nástroj Twine ve vzdělávání a učení : Jak tvořit nelineární digitální příběhy. 1. vyd. Brno: Flow, 2022, 144 s. ISBN 978-80-88123-34-7.

  2021

  1. MAZÁČOVÁ, Pavlína a Jan VOKŘÁL. Digitalizované kulturní dědictví: potenciál pro rozvoj gramotností a kompetencí (nejen) v knihovnách. Online. In Eva Víchová. KISK 4 FUTURE - online. 1. vyd. kisk.phil.muni.cz, 2021.
  2. VOKŘÁL, Jan, Monika MARTONOVÁ, Kristýna KALMÁROVÁ, Pavlína MAZÁČOVÁ a Michal ČERNÝ. Humanitní vědy dokořán. In Odborné setkání projektů ISVD II. 2021.
  3. BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila a Jan VOKŘÁL. Humanitní vědy dokořán, příběh uprchlíka. I. Brno, 2021.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 6. 2024 22:16