Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. FUČÍK, Petr. Sociální participace ve vyšším věku ve vztahu k partnerské dráze. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2021, roč. 57, č. 2, s. 165-191. ISSN 0038-0288. doi:10.13060/csr.2021.012.
 2. ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana a Petr FUČÍK. The relationship between peer status and students’ participation in classroom discourse. Educational Studies. England: Routledge, Taylor & Francis, 2021, roč. 47, č. 4, s. 438-455. ISSN 0305-5698. doi:10.1080/03055698.2019.1706042.
 3. BATISTA, Lucie Galčanová, Petr FUČÍK, Barbora HUBATKOVÁ, Alena MILTOVÁ, Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ, Pavel POSPĚCH, Iva ŠMÍDOVÁ, Eva ŠLESINGEROVÁ, Jiří NAVRÁTIL, Alica RÉTIOVÁ, Lenka HADAROVÁ, Terezie LOKŠOVÁ, Tomáš DOSEDĚL a Alena MILTOVÁ. Výroční konference České sociologické asociace "sociologické reflexe | sociological reflections". 2021.
 4. FUČÍK, Petr. Young Adults’ Retrospectives on Shared Custody Family Life. In ESA RN13 Interim Meeting: Extended family relationships: What are they in late modernity? 2021.
 5. 2020

 6. FUČÍK, Petr, Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA a Michaela ŠOLCOVÁ. Analýza mezinárodních rodin : výzkumná zpráva ze sekundární analýzy demografických a statistických údajů. Brno: Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí, 2020. 64 s.
 7. FUČÍK, Petr. Couple Disagreements and Partnership Stability in a Comparative Perspective: Could Differences in Gender Equality Explain Cross-Country Variations? In European Network for the Sociological and Demographic Study of Divorce 18th Annual Meeting October 14-16, 2020. 2020.
 8. FUČÍK, Petr. Public Attitudes Toward Shared Custody : The Czech Republic. In Mortelmans Dimitri. Divorce in Europe : New Insights in Trends, Causes and Consequences of Relation Break-ups. Cham: Springer Open, 2020. s. 253-270. European Studies of Population 21. ISBN 978-3-030-25837-5. doi:10.1007/978-3-030-25838-2_12.
 9. FUČÍK, Petr. Trends in Divorce Acceptance and Its Correlates across European Countries. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2020, roč. 56, č. 6, s. 863-895. ISSN 0038-0288. doi:10.13060/csr.2020.053.
 10. 2019

 11. ZEMSKÁ, Monika, Petr FUČÍK, Karel PANČOCHA a Martin VRUBEL. Cena děkana za významný tvůrčí čin zaměstnanců. děkan Pedagogické fakulty MU, 2019.
 12. FUČÍK, Petr, Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA, David JANKŮ, Irena KAŠPAROVÁ a Jakub PROCHÁZKA. Dárcovství ve výzkumech psychologie, sociologie a sociální antropologie. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2019. 87 s.
 13. FUČÍK, Petr. Gendered Paths to Divorce and the Risk of Social Exclusion in Later Age. In Aging & Social Change: Ninth Interdisciplinary Conference. 2019.
 14. FUČÍK, Petr, Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA a Ladislav RABUŠIC. K problému deinstitucionalizace manželství. In Rabušic, L., Kusá, Z. Chromková Manea, B., Strapcová, K. Odděleně spolu? : Česko a Slovensko optikou vývoje hodnot po roce 1991. 1. vyd. Bratislava: Slovart, 2019. s. 33-60. ISBN 978-80-556-4590-2.
 15. FUČÍK, Petr a Kateřina SIDIROPULU JANKŮ. Paradoxy a výzvy náhradní rodinné péče vykonávané příbuznými v sociálně vyloučené lokalitě. Sociální práce - Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2019, roč. 19, č. 3, s. 44-61. ISSN 1213-6204.
 16. KUSÁ, Zuzana a Petr FUČÍK. Postoje k sociálnemu univerzalizmu a solidarite. In Rabušic, L., Kusá, Z. Chromková Manea, B., Strapcová, K. Odděleně spolu? : Česko a Slovensko optikou vývoje hodnot po roce 1991. 1. vyd. Bratislava: Slovart, 2019. s. 252-287. ISBN 978-80-556-4590-2.
 17. FUČÍK, Petr. The Role of Professionals in the Negotiation of Joint Custody Arrangements in the Czech Republic. In 14th conference of the European Sociological Association. 2019.
 18. 2018

 19. TANNENBERGEROVÁ, Monika, Petr FUČÍK, Karel PANČOCHA a Martin VRUBEL. Evaluation of School Inclusion: Mission (Im)possible. 1. vyd. Münster: Waxmann Verlag GmbH, 2018. 161 s. ISBN 978-3-8309-3771-5.
 20. FUČÍK, Petr a Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA. How todays’ Czech adults split the household chores? – On the relationship between gender attitudes and behaviour. In 9th Congress of the European Society on Family Relations. September 5-8, 2018, Portugal: Porto. 2018.
 21. HAMPLOVÁ, Dana, Tomáš KATRŇÁK, Petra ANÝŽOVÁ, Tomáš DOSEDĚL, Petr FUČÍK, Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA, Aleš KUDRNÁČ, Lukáš LINEK, Martina MYSÍKOVÁ, Klára PLECITÁ a Jiří ŠAFR. Na vzdělání záleží : Jak vzdělanostní rozdíly ovlivňují osudy lidí v české společnosti. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2018. 227 s. Sociologická řada, sv. č. 17. ISBN 978-80-7325-457-5.
 22. FUČÍK, Petr. Paradoxy proměn hodnotových orientací v České republice Představení základních výsledků Evropské studie hodnot. 2018.
 23. FUČÍK, Petr. Parental practices and strategies of shared custody in the context of post-communist family policy:results of a qualitative study. In The 16th Meeting of the European Network for the Sociological and Demographic Study of Divorce. October 10-12 2018, Israel: Tel Aviv - Yaffo. 2018.
 24. FUČÍK, Petr. Postoje české veřejnosti ke střídavé péči Představení výzkumu a jeho prvních výsledků. In Konference České sociologické společnosti Hradec Králové 28.-30. 11. 2018. 2018.
 25. FUČÍK, Petr. Tři aspekty deinstitucionalizace manželství. In Lojalita a protest v českej a slovenskej spoločnosti v perspektíve výskumu hodnôt4. – 5. október 2018. 2018.
 26. SLEPIČKOVÁ, Lenka a Petr FUČÍK. Využívání předškolního vzdělávání v České republice : Komu chybí místa ve školkách? Sociologický časopis. Praha: AV ČR, Sociologický ústav, 2018, roč. 54, č. 1, s. 35-61. ISSN 0038-0288. doi:10.13060/00380288.2018.54.1.395.
 27. 2017

 28. KVAPILOVÁ BARTOŠOVÁ, Michaela a Petr FUČÍK. Emerging Adulthood, Solo Living and Changes in Gender Subjectivity. Sociológia. Bratislava: Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2017, roč. 49, č. 3, s. 265-284. ISSN 0049-1225.
 29. KVAPILOVÁ BARTOŠOVÁ, Michaela a Petr FUČÍK. Jednočlenné domácnosti mladých lidí v České republice. Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 14, č. 2, s. 49-72. ISSN 1214-813X.
 30. 2016

 31. LYONS, Pat, Rita KINDLEROVÁ, Tomáš DOSEDĚL, Petr FUČÍK, Barbora HUBATKOVÁ, Tomáš KATRŇÁK, Jana KLÍMOVÁ CHALOUPKOVÁ, Eva KRULICHOVÁ, Michal KUDĚLA, Aleš KUDRNÁČ, Yana LEONTIYEVA, Jaroslava POSPÍŠILOVÁ, Daniel PROKOP, Daniela PROKSCHOVÁ, Michaela RÖSCHOVÁ, Romana TRUSINOVÁ, Pieter VANHUYSSE a Martin VÁVRA. Contemporary Czech Society. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2016. 551 s. ISBN 978-80-7330-299-3.
 32. FUČÍK, Petr. Education and Divorce in the Czech Republic. 2016.
 33. FUČÍK, Petr. Genderové aspekty rozvodovosti. Co může studium rozvodu nabídnout teoreticky zaměřené sociologii rodiny? Sociologický časopis. AV ČR, Sociologický ústav, 2016, roč. 52, č. 4, s. 557-580. ISSN 0038-0288. doi:10.13060/00380288.2016.52.4.272.
 34. FUČÍK, Petr. Where Are the Effects of Family Structure? The Educational Level, Current Partnership, and Income Level of the Czech Adult Population Socialised in Single-Parent Families. Sociologický časopis / Czech Sociological Review. AV ČR, Sociologický ústav, 2016, roč. 52, č. 3, s. 375-402. ISSN 0038-0288. doi:10.13060/00380288.2016.52.3.263.
 35. 2015

 36. FUČÍK, Petr. Co říkají vyučující o dětech migrantů a dětech z etnických menšin: výsledky dotazníkového šetření. In Jarkovská, Lucie, Lišková, Kateřina, Obrovská, Jana, Souralová, Adéla. Etnická rozmanitost ve škole. Stejnost v různosti. 1. vyd. Praha: Portál, 2015. s. 97-124, 27 s. ISBN 978-80-262-0792-4.
 37. FUČÍK, Petr. Divorce and social stratification – test of the hypothesis of individualization habitus on the case of Czech Republic. In Thirteenth Meeting of the European Network for the Sociological and Demographic Study of Divorce September 17th-19th 2015 in Vilnius, Lithuania. 2015.
 38. FUČÍK, Petr. Where Are The Effects of Family Structure? The Educational Level, Current Partnership and Income Level of the Czech Adult Population Socialized in the Single Parent Families. In 12th Conference of the European Sociological Association. 2015.
 39. 2014

 40. LAKOMÝ, Martin a Petr FUČÍK. GEOGRAFICKÉ ODLIŠNOSTI V RODIČOVSKÝCH DRAHÁCH. In Petr Fučík, Beatrice Chromková Manea (eds.). Rodičovské dráhy. Dvacet let vývoje české porodnosti v sociologické perspektivě. 1. vyd. Brno: Munipress, 2014. s. 68-90. --. ISBN 978-80-210-6551-2.
 41. CHROMKOVÁ MANEA, Beatrice Elena a Petr FUČÍK. NORMATIVNÍ A POSTOJOVÝ KONTEXT RODIČOVSKÝCH DRAH. In Petr Fučík, Beatrice Chromková Manea (eds.). Rodičovské dráhy. Dvacet let vývoje české porodnosti v sociologické perspektivě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 87-110. --. ISBN 978-80-210-6551-2.
 42. FUČÍK, Petr a Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA. Rodičovské dráhy. Dvacet let vývoje české porodnosti v sociologické perspektivě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 187 s. --. ISBN 978-80-210-6551-2.
 43. FUČÍK, Petr a Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA. Rodičovské dráhy. Dvacet let vývoje české porodnosti v sociologické perspektivě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 187 s. ISBN 978-80-210-7688-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7688-2014.
 44. FUČÍK, Petr a Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA. Rodičovské dráhy. Dvacet let vývoje české porodnosti v sociologické perspektivě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 187 s. ISBN 978-80-210-6551-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7688-2014.
 45. FUČÍK, Petr a Lenka SLEPIČKOVÁ. Studenti, kteří odcházejí: Kvantitativní analýza nedokončených vysokoškolských studií. Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku. Centrum pro studium vysokého školství v.v.i., 2014, roč. 22, č. 1, s. 24-54. ISSN 1210-6658.
 46. FUČÍK, Petr a Martin LAKOMÝ. VÝVOJ VZDĚLANOSTNÍCH DISTINKCÍ V RODIČOVSKÝCH DRAHÁCH. In Petr Fučik, Beatrice Chromková Manea (eds.). Rodičovské dráhy. Dvacet let vývoje české porodnosti v sociologické perspektivě. 1. vyd. Brno: Muni Press, 2014. s. 35-65. --. ISBN 978-80-210-6551-2.
 47. 2013

 48. FUČÍK, Petr. Rozvod a změny reprodukčních strategií. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 168 s. studie. ISBN 978-80-210-6093-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6093-2013.
 49. FUČÍK, Petr. The Emergence of a Specific Kind of Individualization Habitus Among Divorced Women. Journal of Divorce & Remarriage. Taylor & Francis Online, 2013, roč. 54, č. 3, s. 248-269. ISSN 1540-4811. doi:10.1080/10502556.2013.773814.
 50. 2012

 51. VOJTOVÁ, Věra a Petr FUČÍK. At-Risk Children’s Attitudes Towards the Quality of School Life. In Visser, J., Daniels, H., Cole, T. Transforming Troubled Lives: Strategies and Interventions for Children with Social, Emotional and Behavioural Difficulties. International Perspectives on Inclusive Education. 1. vyd. Bingley: Emerald Group Publishing Limited, 2012. s. 19-37. ISBN 978-1-78052-710-9. doi:10.1108/S1479-3636(2012)0000002005.
 52. KVAPILOVÁ BARTOŠOVÁ, Michaela, Petr FUČÍK a Petr PAKOSTA. Dlouhodobý vývoj v časování porodů a sňatků: Obstojí individualizační teorie ve světle demografických dat? Sociologický časopis/Czech Sociological Review. 2012, roč. 48, č. 2, s. 315-341, 26 s. ISSN 0038-0288.
 53. SVOBODOVÁ, Marta, Ondřej HOFÍREK, Petr FUČÍK a Tomáš DOLEŽAL. Furré / Vnitřek Venku. první, náklad 500ks. Brno: Furré / Indies Scope production, 2012. Vnitřek venku, FUR2012.
 54. VOJTOVÁ, Věra a Petr FUČÍK. Předcházení problémům v chování žáků. 1. vydání. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012. 40 s. ISBN 978-80-87063-66-8.
 55. KATRŇÁK, Tomáš, Petr FUČÍK a Ruud LUIJKX. The relationship between educational homogamy and educational mobility in 29 European countries. International sociology: journal of the International Sociological Association /ISA. London: Sage Publications, 2012, roč. 27, č. 4, s. 551-573. ISSN 0268-5809. doi:10.1177/0268580911423061.
 56. 2011

 57. CHROMKOVÁ MANEA, Beatrice Elena a Petr FUČÍK. Couples disagreement about fertility preferences and family- friendly policy measures in the Czech Republic. Vienna Yearbook of Population Research Volume 2011. Vienna: Vienna Institute of Demography, 2011, roč. 2011, č. 9, s. 335-344. ISSN 1728-4414.
 58. 2010

 59. KATRŇÁK, Tomáš, Zdeňka LECHNEROVÁ, Petr PAKOSTA a Petr FUČÍK. Na prahu dospělosti: Partnerství, sex a životní představy mladých v současné české společnosti. Praha: Dokořán, 2010. 222 s. BOD. ISBN 978-80-7363-352-3.
 60. KATRŇÁK, Tomáš a Petr FUČÍK. Návrat k sociálnímu původu: Vývoj sociální stratifikace české společnosti v letech 1989 až 2009. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2010. 213 s. Sociologická řada. ISBN 978-80-7325-241-0.
 61. 2009

 62. KATRŇÁK, Tomáš a Petr FUČÍK. Preference výběru partnera: Liší se rozvedení a svobodní ve sňatkových a partnerských preferencích? Sociológia. Bratislava: Sociologický ústav SAV, 2009, roč. 41, č. 5, s. 437-455. ISSN 0049-1225.
 63. SLEPIČKOVÁ, Lenka a Petr FUČÍK. Sociální kontext postojů k řešení neplodnosti. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2009, roč. 45, č. 2, s. 9-29. ISSN 0038-0288.
 64. PAKOSTA, Petr a Petr FUČÍK. Vybrané metody analýzy panelových dat. Data a výzkum. Praha: Sociologický ústav ČAV, 2009, roč. 3, č. 1, s. 77-96. ISSN 1802-8152.
 65. 2008

 66. HRTOŇOVÁ, Nina, Petr FUČÍK a Martin SEBERA. How Do Teachers, Parents and Pupils Perceive the Impact of ICT on Education? In Information and Communication Technology in Education. 1. vyd. University of Ostrava: Univerzita Ostrava, 2008. s. 176-184, 8 s. ISBN 978-80-7368-577-5.
 67. FUČÍK, Petr. Rozvod a změny sňatkových reprodukčních strategií. Data a výzkum. Praha: Sociologický ústav ČAV, 2008, roč. 2, č. 2, s. 91-107, 16 s. ISSN 1802-8152.
 68. FUČÍK, Petr a Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA. V rozporu, či jednotní? Postoje párů k opatřením prorodinné politiky v ČR. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU, 2008, roč. 5, č. 2, s. 69-87, 18 s. ISSN 1214-813X.
 69. 2007

 70. KATRŇÁK, Tomáš a Petr FUČÍK. Existuje souvislost mezi sociální mobilitou a vzdělanostní homogamií? In Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 43-62, 19 s. ISBN 978-80-210-4439-5.
 71. FUČÍK, Petr. Porody po rozvodu. In Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 171-184, 13 s. ISBN 978-80-210-4439-5.
 72. CHROMKOVÁ MANEA, Beatrice Elena a Petr FUČÍK. Teorie konfliktních preferencí a plodnost v České republice. Demografie-revue pro výzkum populačního vývoje. Praha: Český Statistický Úřad, 2007, roč. 49, č. 4, s. 244-252. ISSN 0011-8265.
 73. FUČÍK, Petr a Beatrice CHROMKOVÁ MANEA. What does marriage homogamy mean in the Czech milieu? Romanian Journal of Population Studies. Cluj Napoca: Cluj University Press, 2007, roč. 1, 1-2, s. 219-235. ISSN 1843-5998.
 74. 2006

 75. FUČÍK, Petr. Věková homogamie českých sňatků 1920–2000. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AVČR, 2006, roč. 42, č. 4, s. 719-739. ISSN 0038-0288.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 8. 2021 20:29