Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. KRIŽO, Viktor. Humanistické aspekty inkluzívneho vzdelávania. Psychológia a patopsychológia dieťaťa. Bratislava: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, 2021, roč. 55, č. 1, s. 104-114. ISSN 0555-5574.
 2. KRIŽO, Viktor a Zuzana KRNÁČOVÁ. Multidisciplinárny prístup v školách Školský podporný tím. 1. vyd. Bratislava: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, 2021. 25 s.
 3. 2020

 4. KRIŽO, Viktor a Zuzana KRNÁČOVÁ. Sprevádzanie smútiaceho dieťaťa v školskom prostredí. Psychológia a patopsychológia dieťaťa. Bratislava: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, 2020, roč. 54, č. 2, s. 167-187. ISSN 0555-5574.
 5. KRIŽO, Viktor. Uplatnenie terapie hrou v školskom prostredí. Psychológia a patopsychológia dieťaťa. Bratislava: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, 2020, roč. 54, č. 1, s. 104-114. ISSN 0555-5574.
 6. 2019

 7. KACHLÍK, Petr, Věra VOJTOVÁ, Karel ČERVENKA, Martin FIALA, Michaela FIALOVÁ, Tereza KRČMÁŘOVÁ, Viktor KRIŽO, Jiří MARTINEC, Petra SEGEŤOVÁ a Kateřina ŠTRAUSOVÁ. Edukační přístupy k dětem v riziku, s problémy a s poruchami v chování. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 199 s. ISBN 978-80-210-9379-9.
 8. KRIŽO, Viktor. Od integrácie k inklúzii. Dieťa v centre odbornej pozornosti. Bratislava: VUDPaP, 2019, roč. 1, č. 2, s. 9-16, 66 s. ISSN 2644-5395.
 9. 2018

 10. KRIŽO, Viktor. Inclusive team. In PRETTi Handbook. Sofia: Raabe, 2018.
 11. 2017

 12. KRIŽO, Viktor. Early intervention in inclusive education. In Transnational conference PRETTi, Erasmus +, VUDPaP, Bratislava. 2017.
 13. KACHLÍK, Petr, Věra VOJTOVÁ, Karel ČERVENKA, Martin FIALA, Michaela FIALOVÁ, Tereza KRČMÁŘOVÁ, Viktor KRIŽO, Jiří MARTINEC, Petra SEGEŤOVÁ a Kateřina ŠTRAUSOVÁ. Edukační přístupy k dětem v riziku, s problémy a s poruchami v chování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 199 s. ISBN 978-80-210-8916-7.
 14. KACHLÍK, Petr, Věra VOJTOVÁ, Karel ČERVENKA, Martin FIALA, Michaela FIALOVÁ, Tereza KRČMÁŘOVÁ, Viktor KRIŽO, Jiří MARTINEC, Petra SEGEŤOVÁ a Kateřina ŠTRAUSOVÁ. Edukační přístupy k dětem v riziku, s problémy a s poruchami v chování. první. Brno: MU, 2017. 199 s. ISBN 978-80-210-8916-7.
 15. KRIŽO, Viktor. Inkluzívna podpora potrieb u detí v riziku v školskom prostredí. In XI. ročník Konference studentů doktorského studijního programu Speciální pedagogika, PdF MU, Brno, 2017. 2017.
 16. KRIŽO, Viktor. Skupinová práca a životné zručnosti na každej hodine. In Triedny učiteľ. Bratislava: Raabe, 2017. ISBN 978-80-8140-214-2.
 17. KRIŽO, Viktor. Sprevádzanie detí v riziku v školskom prostredí. In Konference Novinky v pedagogické a školní psychologii, Příklady dobré praxe, 8.-9.11.2017, PdF MU, Brno. 2017.
 18. KRIŽO, Viktor. Starostlivosť o detí v riziku v inkluzívnej škole (poster). In In Konference Novinky v pedagogické a školní psychologii, Brno, 8.-9.11.2017, PdF MU Brno. 2017. 2017.
 19. KRIŽO, Viktor. Starostlivosť o detí v riziku v inkluzívnej škole (poster). In Medzinárodná konferencia Križovatky IX. "Vychovávajme príkladom", Bratislava, 12.-13.10.2017, Diagnostické centrum Bratislava. 2017.
 20. 2016

 21. KRIŽO, Viktor. Arteterapia v kontexte komplexného systému starostlivosti o dieťa v školskom prostredí. In Národný projekt VÚDPaP - Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí. 2016.
 22. KACHLÍK, Petr, Karel ČERVENKA, Věra VOJTOVÁ, Veronika BUCHTOVÁ, Michaela FIALOVÁ, Pavlína GRÁC LIVŇANSKÁ, Tereza KRČMÁŘOVÁ, Viktor KRIŽO a Petra SEGEŤOVÁ. Inkluze jako cesta k předcházení rozvoji problémů v chování. 1. vyd. Brno: MU, 2016. 174 s. ISBN 978-80-210-8509-1.
 23. KACHLÍK, Petr, Karel ČERVENKA, Věra VOJTOVÁ, Veronika BUCHTOVÁ, Michaela FIALOVÁ, Pavlína GRÁC LIVŇANSKÁ, Tereza KRČMÁŘOVÁ, Viktor KRIŽO a Petra SEGEŤOVÁ. Inkluze jako cesta k předcházení rozvoji problémů v chování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 174 s. ISBN 978-80-210-8509-1.
 24. KACHLÍK, Petr, Karel ČERVENKA, Věra VOJTOVÁ, Veronika BUCHTOVÁ, Michaela FIALOVÁ, Pavlína GRÁC LIVŇANSKÁ, Tereza KRČMÁŘOVÁ, Viktor KRIŽO a Petra SEGEŤOVÁ. Inkluze jako cesta k předcházení rozvoji problémů v chování. 1. vyd. Brno: MU, 2016. 174 s. ISBN 978-80-210-8509-1.
 25. KRIŽO, Viktor. Komplexný systém starostlivosti o deti v riziku v školskom prostredí. In Víkendový metodologický semináře pro studenty DSP speciální pedagogika - Zámeček pod hradem, Starý Jičín, 11. 11. – 13 .11. 2016. 2016.
 26. KRIŽO, Viktor. Komplexný systém starostlivosti o deti v riziku v školskom prostredí. In X. ročník Konference studentů doktorského studijního programu Speciální pedagogika, PdF MU, Brno. 2016.
 27. 2015

 28. BUCHTOVÁ, Veronika, Tomáš ČECH, Karel ČERVENKA, Martina DAMIANOVÁ, Michaela FIALOVÁ, Petr KACHLÍK, Ivana KOLIBOVÁ, Viktor KRIŽO, Pavlína GRÁC LIVŇANSKÁ, Jiří MARTINEC, Jarmila MATOCHOVÁ, Lucie NOVÁČKOVÁ, Jan OLBERT, Hana PAVLÍČKOVÁ, Tereza PETINISOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Pavlína PŘIBYLOVÁ, Petra SEGEŤOVÁ, Kateřina ŠTRAUSOVÁ, Adéla TICOVÁ a Věra VOJTOVÁ. Faktory resilience v intervenci 3P jako koncept inkluzivních strategií v etopedii. první. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 303 s. ISBN 978-80-210-8131-4.
 29. BUCHTOVÁ, Veronika, Tomáš ČECH, Karel ČERVENKA, Martina DAMIANOVÁ, Michaela FIALOVÁ, Petr KACHLÍK, Ivana KOLIBOVÁ, Viktor KRIŽO, Pavlína GRÁC LIVŇANSKÁ, Jiří MARTINEC, Jarmila MATOCHOVÁ, Lucie NOVÁČKOVÁ, Jan OLBERT, Hana PAVLÍČKOVÁ, Tereza PETINISOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Pavlína PŘIBYLOVÁ, Petra SEGEŤOVÁ, Kateřina ŠTRAUSOVÁ, Adéla TICOVÁ a Věra VOJTOVÁ. Faktory resilience v intervenci 3P jako koncept inkluzivních strategií v etopedii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 303 s. ISBN 978-80-210-8131-4.
 30. KRIŽO, Viktor. Grade school complex system of early intervention and prevention. In RAN Prevent Holding Difficult Conversations: Empowering Educators and Schools, Manchester 2. - 5.marec 2015. 2015.
 31. KRIŽO, Viktor. Individuálne vzdelávacie programy v práci triedneho učiteľa. In Osvedčená pedagogická skúsenosť – XV. kolo. Bratislava: MPC. 2015.
 32. KRIŽO, Viktor. Komplexný systém starostlivosti o deti s emočnými problémami v školskom prostredí. In Víkendový metodologický semináře pro studenty DSP speciální pedagogika - Zámeček pod hradem, Starý Jičín, 13. 11. – 15 .11. 2015. 2015.
 33. KRIŽO, Viktor. Komplexný systém starostlivosti o deti s emočnými problémami v školskom prostredí. In IX. ročník Konference studentů doktorského studijního programu Speciální pedagogika, PdF MU, Brno. 2015.
 34. VOJTOVÁ, Zuzana, Alena KOPÁNYIOVÁ, Eva SMIKOVÁ a Viktor KRIŽO. Komplexný systém starostlivosti o dieťa so ŠVVP v školskom prostredí. In Efektívne internetové poradenské a terapeutické intervencie v selektívnej prevencii užívania návykových látok. 2015. ISBN 978-80-89698-12-7.
 35. KRIŽO, Viktor. Komplexný systém starostlivosti o dieťa so ŠVVP v školskom prostredí. In III. Medzinárodná konferencii k Národnému projektu Modernizácia poradenského procesu: Základný pilier komplexného poradenského systému SR. 2015.
 36. KRIŽO, Viktor. Kreatívne medzigeneračné dialógy. In Osvedčená pedagogická skúsenosť – XVI. kolo. Bratislava: MPC. 2015.
 37. KRIŽO, Viktor. Malý princ v školskej záhrade – Netradičné medzigeneračné vyučovanie Sveta práce a prierezových tém. In Osvedčená pedagogická skúsenosť – XII. kolo, Bratislava: MPC. 2015.
 38. KRIŽO, Viktor. Ocenenie Najlepší pedagogický zamestnanec rezortu školstva. 2015.
 39. VRUBEL, Martin, Kristýna BĚLOHLÁVKOVÁ, Lenka DRUSOVÁ, Dana GROULÍKOVÁ, Barbora ILGNEROVÁ, Viktor KRIŽO, Sunil KUMAR, Petra ODEHNALOVÁ, Kateřina ŠIMČÍKOVÁ, Kateřina ŠTRAUSOVÁ, Veronika UHROVÁ, Jan VIKTORIN a Marie VÍTKOVÁ. Speciální a inkluzivní vzdělávání v přehledových studiích. první. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 167 s. ISBN 978-80-210-8107-9.
 40. VRUBEL, Martin, Kristýna BĚLOHLÁVKOVÁ, Lenka DRUSOVÁ, Dana GROULÍKOVÁ, Barbora ILGNEROVÁ, Viktor KRIŽO, Sunil KUMAR, Petra ODEHNALOVÁ, Kateřina ŠIMČÍKOVÁ, Kateřina ŠTRAUSOVÁ, Veronika UHROVÁ, Jan VIKTORIN a Marie VÍTKOVÁ. Speciální a inkluzivní vzdělávání v přehledových studiích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 167 s. ISBN 978-80-210-8107-9.
 41. KRIŽO, Viktor. Zážitkové sústredenia osobnostného rozvoja žiakov. In Osvedčená pedagogická skúsenosť – XIII. kolo. Bratislava: MPC. 2015.
 42. 2014

 43. KRIŽO, Viktor, Eva SMIKOVÁ a Anežka TUROŠÍKOVÁ. Šikanovanie v škole, Bratislava: RAABE. 2014. ISBN 978-80-8140-125-1.
 44. 2013

 45. MIHINOVÁ, Katarína, Zuzana KRNÁČOVÁ, Ivon RANKOVOVÁ a Viktor KRIŽO. Medzinárodná arteterapeutická konferencia: Komplexná starostlivosť o dieťa v školskom prostredí, FF UK: Bratislava. 2013.
 46. KRIŽO, Viktor. Špeciálny pedagóg. In Profesijný rozvoj zamestnancov školy. Bratislava: RAABE. 2013. ISBN 978-80-89182-48-0.
 47. 2012

 48. KRIŽO, Viktor. Slovné hodnotenie v praxi. In Sprievodca triedneho učiteľa. Bratislava: RAABE. 2012. ISBN 80-89182-03-8.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 8. 2021 11:04