Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. MALINKA, Kamil, Libuše VODOVÁ, Martina JANČOVÁ, Lenka SOBKOVÁ a Vladimír SCHINDLER. Evaluation of the Pedagogical Impact of the Educational Usage of 3D Printing in Czech Lower Secondary and Grammar Schools. European Journal of Educational Research. 2024, roč. 13, č. 2, s. 631-649. ISSN 2165-8714.
  2. MALINKA, Kamil, Anton FIRC, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub VOSTOUPAL, Andrej KRIŠTOFÍK a František KASL. Using Real-world Bug Bounty Programs in Secure Coding Course: Experience Report. ArXiv. 2024. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.48550/arXiv.2404.12043.

  2023

  1. DOSEDLA, Martin, Zdeněk HODIS, Martina JANČOVÁ, Jiří LEDVINKA, Leni LVOVSKÁ, Kamil MALINKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Vladimír SCHINDLER, Vojtěch STANĚK, Libuše VODOVÁ a Tomáš STAUDEK. Integration of 3D printing technology into teaching in primary and secondary schools. Certified Methodology. Online. 1. vyd. Brno: Masaryk University Press, 2023. odborné a technické vzdělávání. ISBN 978-80-280-0350-0.
  2. DOSEDLA, Martin, Zdeněk HODIS, Martina JANČOVÁ, Jiří LEDVINKA, Leni LVOVSKÁ, Kamil MALINKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Vladimír SCHINDLER, Vojtěch STANĚK, Libuše VODOVÁ a Petr VYBÍRAL. Výuková pomůcka - soubor výukových pomůcek pro integraci technologie 3D tisku do výuky na základních a středních školách. Online. Brno: Masarykova univerzita, 2023.

  2022

  1. FIRC, Anton, Kamil MALINKA a Petr HANÁČEK. Creation and detection of malicious synthetic media - a preliminary survey on deepfakes. In Sborník příspevků z 54. konference EurOpen.CZ, 28.5.-1.6.2022. 2022, s. 125-145. ISBN 978-80-86583-34-1.
  2. MALINKA, Kamil. Deepfakes - zábava, nebo hrozba? In Aimtechackathon. 2022.
  3. HUJŇÁK, Ondřej, Kamil MALINKA a Petr HANÁČEK. E-Banking Authentication - Dynamic Password Generators and Hardware Tokens. In Sborník příspěvků z 54. konference EurOpen.CZ, 28.5.-1.6.2022. 2022, s. 211-221.
  4. MALINKA, Kamil, Ondřej HUJŇÁK, Petr HANÁČEK a Lukáš HELLEBRANDT. E-Banking Security Study — 10 Years Later. IEEE Access. IEEE Xplore Digital Library, 2022, roč. 10, s. 16681-16699. ISSN 2169-3536. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3149475.
  5. MALINKA, Kamil, Libuše VODOVÁ, Martina JANČOVÁ, Lenka SOBKOVÁ a Vladimír SCHINDLER. Effective Teaching through Multidisciplinary Lessons Adopting 3D Print – Preliminary Study. Online. In Theo Bastiaens. Proceedings of EdMedia + Innovate Learning. United States: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE), 2022, s. 286-291. ISBN 978-1-939797-62-9.
  6. MATYÁŠ, Václav, Kamil MALINKA, Lydia KRAUS, Lenka KNAPOVÁ a Agáta KRUŽÍKOVÁ. Even if users do not read security directives, their behavior is not so catastrophic. Communications of the ACM. New York, NY, USA: ACM, 2022, roč. 65, č. 1, s. 37-40. ISSN 0001-0782. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1145/3471928.
  7. DOSEDLA, Martin, Zdeněk HODIS, Martina JANČOVÁ, Jiří LEDVINKA, Leni LVOVSKÁ, Kamil MALINKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Vladimír SCHINDLER, Vojtěch STANĚK a Libuše VODOVÁ. Integrace technologie 3D tisku do výuky na základních a středních školách. Ověřená metodika. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0279-4.
  8. VOSTOUPAL, Jakub, Pavel LOUTOCKÝ, Kamil MALINKA, František KASL, Anna BLECHOVÁ, Andrej KRIŠTOFÍK, Jan KLEINER, Lukáš POHANKA, Juraj SZABÓ, Václav STUPKA, Alena SAYDUEVA KNAPOVÁ, Vladimír ROHEL, Pavel HRABĚ, Petr MIENCIL, Radan BŘEZA a Petr DUŠEK. Metodika programu odpovědného hlášení kyberbezpečnostních zranitelností. 2022, 80 s.
  9. FIRC, Anton a Kamil MALINKA. Practical lessons of (deep)faking human speech. In Sborník příspěvků z 54. konference EurOpen.CZ, 28.5.-1.6.2022. 2022, s. 161-172. ISBN 978-80-86583-34-1.
  10. VOSTOUPAL, Jakub, Pavel LOUTOCKÝ, Kamil MALINKA, František KASL, Anna BLECHOVÁ, Andrej KRIŠTOFÍK, Jan KLEINER, Lukáš POHANKA, Juraj SZABÓ, Václav STUPKA, Alena SAYDUEVA KNAPOVÁ, Vladimír ROHEL, Pavel HRABĚ, Petr MIENCIL, Radan BŘEZA a Petr DUŠEK. Sada metodických, organizačních a právních nástrojů pro realizaci procedur odpovědného hlášení kyberbezpečnostních zranitelností a poskytnutí relevantních vzorových dokumentů (pravidla a podmínky RVDP, poskytnutí detailních vzorových podkladů, dokumentů atp. se zaměřením na soukromou i veřejnou správu vč. popisu relevantních parametrů). 2022, 58 s.
  11. PEREŠÍNI, Martin, Ivan HOMOLIAK, Kamil MALINKA, Federico Matteo BENČIĆ a Tomáš HLADKÝ. Simulations of DAG-based Blockchain Protocols and Attacks on the PHANTOM Protocol via Transaction Selection Strategies. In Sborník příspěvků z 54. konference EurOpen.CZ, 28.5.-1.6.2022. 2022, s. 173-184. ISBN 978-80-86583-34-1.
  12. FIRC, Anton a Kamil MALINKA. The dawn of a text-dependent society: deepfakes as a threat to speech verification systems. Online. In SAC '22: Proceedings of the 37th ACM/SIGAPP Symposium on Applied Computing. Association for Computing Machinery, 2022, s. 1646--1655. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1145/3477314.3507013.
  13. VODOVÁ, Libuše, Kamil MALINKA a Martina JANČOVÁ. Vytváření výukových modelů pomocí technologie 3D tisku. In Mezinárodní konference EDUCO 2022, XVII.ročník. 2022.
  14. VODOVÁ, Libuše, Kamil MALINKA a Martina JANČOVÁ. Výtvaření výukových modelů pomocí technologie 3D tisku. In Mezinárodní konference EDUCO. 2022.
  15. VODOVÁ, Libuše, Martina JANČOVÁ, Kamil MALINKA, Lenka SOBKOVÁ a Ivo BEDNÁŘ. 3D tisk jako příležitost pro vytváření výukových modelů pro výuku přírodopisu a biologie. In Trendy v didaktice biologie. 2022.
  16. VODOVÁ, Libuše, Martina JANČOVÁ, Kamil MALINKA, Lenka SOBKOVÁ a Ivo BEDNÁŘ. 3D tisk jako příležitost pro vytváření výukových modelů pro výuku přírodopisu a biologie. 2022.

  2021

  1. MALINKA, Kamil a Vladimír SCHINDLER. Current Challenges in the Educational Usage of 3D Printing in Primary and Secondary Schools. Online. In Theo Bastiaens. Proceedings of EdMedia + Innovate Learning. United States: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE), 2021, s. 88-96. ISBN 978-1-939797-56-8.
  2. GALANSKÁ, Katarína a Kamil MALINKA. Usable Security from IT Professional's Perspective. In Cyberspace 2021. 2021.
  3. LVOVSKÁ, Leni a Kamil MALINKA. 3D tisk a jeho uplatnění na základních a středních školách. Online. In Roman Hašek. Sborník příspěvků 10. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicíc, 2021, s. 94-103. ISBN 978-80-7394-906-8.

  2020

  1. HOMOLIAK, Ivan, Kamil MALINKA a Petr HANÁČEK. ASNM Datasets: A Collection of Network Attacks for Testing of Adversarial Classifiers and Intrusion Detectors. IEEE Access. PISCATAWAY: IEEE Xplore Digital Library, 2020, roč. 8, s. 112427-112453. ISSN 2169-3536. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3001768.
  2. OČENÁŠ, Martin, Ivan HOMOLIAK, Kamil MALINKA a Petr HANÁČEK. Security and Encryption at Modern Databases. In 2020 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON CRYPTOGRAPHY, SECURITY AND PRIVACY (ICCSP 2020). NEW YORK: ASSOC COMPUTING MACHINERY, 2020, s. 19-23. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1145/3377644.3377662.

  2019

  1. HELLEBRANDT, Lukáš, Ivan HOMOLIAK, Kamil MALINKA a Petr HANÁČEK. Increasing Trust in Tor Node List Using Blockchain. In 2019 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON BLOCKCHAIN AND CRYPTOCURRENCY (ICBC). NEW YORK: IEEE, 2019, s. 29-32. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1109/BLOC.2019.8751340.

  2016

  1. LOUTOCKÝ, Pavel a Kamil MALINKA. Bezpečnost ICT ve vnitřních předpisech a školení zaměstnanců. Revue pro právo a technologie. Masarykova univerzita, 2016, roč. 7, č. 14, s. 45-64. ISSN 1804-5383.
  2. MALINKA, Kamil a Jakub HARAŠTA. Právní aspekty sledování využití výpočetní techniky zaměstnancem. Data Security Management. Praha: Tate International, 2016, roč. 2016, č. 4, s. 44-49. ISSN 1211-8737.
  3. ŠŤAVOVÁ, Vlasta, Václav MATYÁŠ a Kamil MALINKA. The Challenge of Increasing Safe Response of Antivirus Software Users. In Jan Kofroň, Tomáš Vojnar. Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Švýcarsko: Springer International Publishing,, 2016, s. 133-143. ISBN 978-3-319-29816-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-29817-7_12.

  2015

  1. POLČÁK, Radim, Zdeněk ŘÍHA a Kamil MALINKA. Právní aspekty interních instrukcí – část II. Data Security Management. Praha: TATE International s.r.o., 2015, XIX., 3., s. 36-38. ISSN 1211-8737.
  2. POLČÁK, Radim, Zdeněk ŘÍHA a Kamil MALINKA. Právní aspekty interních směrnic – část I. Data Security Management. Praha: TATE International s.r.o., 2015, XIX., 2., s. 36-39. ISSN 1211-8737.
  3. JANČA, Radim, Kamil MALINKA a Vlasta ŠŤAVOVÁ. Systém pro distribuci dotazníků v počítačových učebnách. 2015.

  2012

  1. MALINKA, Kamil a Petr HANÁČEK. Computational Social Networks - Security and Privacy. In Computational Social Networks - Security and Privacy. London: Springer London, 2012, s. 311-340. ISBN 978-1-4471-4050-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-1-4471-4051-1.

  2011

  1. MALINKA, Kamil, Petr HANÁČEK a Michal TRZOS. Evaluation of Biometric Authentication Based on Visual Evoked Potentials. In Proceedings 45th International Carnahan Conference on Security Technology. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2011, s. 13-19. ISBN 978-1-4577-0901-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1109/CCST.2011.6095875.

  2010

  1. HANÁČEK, Petr, Kamil MALINKA a Jiří SCHAFER. e-Banking Security - A Comparative Study. IEEE AEROSPACE AND ELECTRONIC SYSTEMS MAGAZINE. PISCATAWAY: IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC, 2010, roč. 25, č. 1, s. 29-34. ISSN 0885-8985. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1109/MAES.2010.5442151.

  2009

  1. MALINKA, Kamil, Petr HANÁČEK a Daniel CVRČEK. Analyses of Real Email Traffic Properties. Radioengineering. PRAHA: SPOLECNOST PRO RADIOELEKTRONICKE INZENYRSTVI, 2009, roč. 18, č. 4, s. 644-650. ISSN 1210-2512.
  2. MALINKA, Kamil a Jiří SCHÄFER. Development of Social Networks in Email Communication. In The Fourth International Conference on Internet Monitoring and Protection. Venice: IEEE Computer Society, 2009, 5 s. ISBN 978-0-7695-3612-5.
  3. SCHÄFER, Jiří, Kamil MALINKA a Petr HANÁČEK. Peer-to-peer Networks: Security Analysis. International Journal On Advances in Security. 2009, s. 53-61. ISSN 1942-2636.
  4. SCHÄFER, Jiří a Kamil MALINKA. Security in Peer-to-Peer Networks: Empiric model of file diffusion in BitTorrent. In The Fourth International Conference on Internet Monitoring and Protection. IEEE Computer Society, 2009, 6 s. ISBN 978-0-7695-3612-5.
  5. MALINKA, Kamil. Usability of Visual Evoked Potentials as Behavioral Characteristics for Biometric Authentication. In The Fourth International Conference on Internet Monitoring and Protection. IEEE Computer Society, 2009, 6 s. ISBN 978-0-7695-3612-5. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1109/ICIMP.2009.22.

  2008

  1. MATYÁŠ, Václav (Vašek) a Jan KRHOVJÁK. Autorizace elektronických transakcí a autentizace dat i uživatelů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 128 s. 1. ISBN 978-80-210-4556-9.
  2. MALINKA, Kamil a Peter PECHO. Co když vás sledují? In CONNECT! 2008, 2 s. ISSN 1211-3085.
  3. HANÁČEK, Petr, Kamil MALINKA a Jiří SCHAFER. E-BANKING SECURITY - COMPARATIVE STUDY. In Sanson, LD Fliegel, K. 42ND ANNUAL 2008 IEEE INTERNATIONAL CARNAHAN CONFERENCE ON SECURITY TECHNOLOGY, PROCEEDINGS. NEW YORK: IEEE, 2008, s. 326-330.
  4. MALINKA, Kamil a Peter PECHO. Evoluční teorie v podání spear phishingu. In CONNECT! 2008, 2 s. 6. ISSN 1211-3085.
  5. SCHÄFER, Jiří, Kamil MALINKA a Petr HANÁČEK. Malware Spreading Models In Peer-to-Peer Networks. In Proceedings ICCST 2008. Praha: IEEE Computer Society. 2008, s. 339-345. ISBN 978-1-4244-1816-9.
  6. SCHAFER, Jiří, Kamil MALINKA a Petr HANÁČEK. MALWARE SPREADING MODELS IN PEER-TO-PEER NETWORKS. In Sanson, LD Fliegel, K. 42ND ANNUAL 2008 IEEE INTERNATIONAL CARNAHAN CONFERENCE ON SECURITY TECHNOLOGY, PROCEEDINGS. NEW YORK: IEEE, 2008, s. 339-345.
  7. SCHÄFER, Jiří, Kamil MALINKA a Petr HANÁČEK. Peer-to-peer networks security. In The Third International Conference on Internet Monitoring and Protection. IEEE Computer Societ, 2008.

  2007

  1. MATYÁŠ, Václav, Jan KRHOVJÁK, Václav LORENC, Marek KUMPOŠT, Zdeněk ŘÍHA, Daniel CVRČEK, Jan STAUDEK, Pavel HENDRYCH, Miroslav JANDA, Vlastimil HOLER, Kamil MALINKA, Petr ŠVENDA a Andriy STETSKO. Autentizace uživatelů a autorizace elektronických transakcí. Praha: TATE International, s.r.o., 2007, 318 s. Příručka manažera VIII. ISBN 978-80-86813-14-1.
  2. CVRČEK, Daniel a Kamil MALINKA. Effects of Social Networks On Anonymity Systems. In Proceedings of ISAT 2007. 2007, 8 s. ISBN 978-83-7493-348-3.
  3. CVRČEK, Daniel a Kamil MALINKA. Chování uživatelů elektronické pošty. In Datakon 2007 - Sborník databázové konference. Fakulta informatiky MU, 2007, s. 92-101. ISBN 978-80-7355-076-9.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 5. 2024 18:56