Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2016

 1. LOUTOCKÝ, Pavel a Kamil MALINKA. Bezpečnost ICT ve vnitřních předpisech a školení zaměstnanců. Revue pro právo a technologie. Masarykova univerzita, 2016, roč. 7, č. 14, s. 45-64. ISSN 1804-5383.
 2. MALINKA, Kamil a Jakub HARAŠTA. Právní aspekty sledování využití výpočetní techniky zaměstnancem. Data Security Management. Praha: Tate International, 2016, roč. 2016, č. 4, s. 44-49. ISSN 1211-8737.
 3. ŠŤAVOVÁ, Vlasta, Václav MATYÁŠ a Kamil MALINKA. The Challenge of Increasing Safe Response of Antivirus Software Users. In Jan Kofroň, Tomáš Vojnar. Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Švýcarsko: Springer International Publishing,, 2016. s. 133-143. ISBN 978-3-319-29816-0. doi:10.1007/978-3-319-29817-7_12.
 4. 2015

 5. POLČÁK, Radim, Zdeněk ŘÍHA a Kamil MALINKA. Právní aspekty interních instrukcí – část II. Data Security Management. Praha: TATE International s.r.o., 2015, XIX., 3., s. 36-38. ISSN 1211-8737.
 6. POLČÁK, Radim, Zdeněk ŘÍHA a Kamil MALINKA. Právní aspekty interních směrnic – část I. Data Security Management. Praha: TATE International s.r.o., 2015, XIX., 2., s. 36-39. ISSN 1211-8737.
 7. JANČA, Radim, Kamil MALINKA a Vlasta ŠŤAVOVÁ. Systém pro distribuci dotazníků v počítačových učebnách. 2015.
 8. 2008

 9. MATYÁŠ, Václav (Vašek) a Jan KRHOVJÁK. Autorizace elektronických transakcí a autentizace dat i uživatelů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 128 s. 1. ISBN 978-80-210-4556-9.
 10. 2007

 11. MATYÁŠ, Václav, Jan KRHOVJÁK, Václav LORENC, Marek KUMPOŠT, Zdeněk ŘÍHA, Daniel CVRČEK, Jan STAUDEK, Pavel HENDRYCH, Miroslav JANDA, Vlastimil HOLER, Kamil MALINKA, Petr ŠVENDA a Andriy STETSKO. Autentizace uživatelů a autorizace elektronických transakcí. Praha: TATE International, s.r.o., 2007. 318 s. Příručka manažera VIII. ISBN 978-80-86813-14-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 17. 5. 2021 12:56