Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. JANČÁŘ, Aleš, Jiří ČULEN, Břetislav MIKEL, Michal JELÍNEK, Filip MRAVEC, Václav PŘENOSIL a Zdeněk MATĚJ. Development of a high range gamma detector with optical fiber for long transmission. In International Conference on Radiation Applications (RAP 2022), Book of Abstracts. 2022. ISBN 978-86-81652-04-6.
 2. ČULEN, Jiří, Jan KRÁL, Aleš JANČÁŘ, Zdeněk KOPECKÝ, Filip MRAVEC a Zdeněk MATĚJ. Digital Dose Rate Equivalent Meter for Neutron-Gamma Mixed Field. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2022. ISBN 978-1-6654-8464-0. doi:10.1109/SENSORS52175.2022.9967214.
 3. SCHULC, Martin, Michal KOŠŤÁL, Zdeněk MATĚJ, Tomáš CZAKOJ a Evžen NOVÁK. Fast neutron spectra measurement in a copper using a 252Cf standard neutron source. Radiation Physics and Chemistry. Elsevier, 2022, roč. 2022, č. 192, s. 1-15. ISSN 0969-806X. doi:10.1016/j.radphyschem.2021.109871.
 4. 2021

 5. MATĚJ, Zdeněk, Filip MRAVEC, Aleš JANČÁŘ, Michal KOŠŤÁL, František KUČERA, František CVACHOVEC, Václav PŘENOSIL, Zdeněk KOPECKÝ, Jiří ČULEN a Oldřich PECÁK. Comparison of Neutron-Gamma Separation Qualities of Various Organic Scintillation Materials and Liquid Scintillator LSB-200. Journal of Nuclear Engineering and Radiation Science. 2021, roč. 2020, NERS-20-1133, s. 1-5. ISSN 2332-8975. doi:10.1115/1.4048767.
 6. MATĚJ, Zdeněk, Michal KOŠŤÁL, Evžen NOVÁK, Petr ALEXA, Radim UHLÁŘ, Filip MRAVEC, Aleš JANČÁŘ, František CVACHOVEC, Václav PŘENOSIL a Petr JANČÁŘ. CHARACTERIZATION AND COMPARSION OF NEUTRON GENERATORS OF IEC AND LINEAR D-T BY THE SPECTROMETRIC SYSTEM NGA-01. In Ieuan Davies. PHYSOR2020 conference proceedings. Cambridge: Nuclear Energy research Group, 2021. s. 1-8. ISBN 978-1-5272-6447-2. doi:10.1051/epjconf/202124718004.
 7. KOŠŤÁL, Michal, Martin SCHULC, Losa EVŽEN, Zdeněk MATĚJ, František CVACHOVEC, Filip MRAVEC, Filip BRIJAR, Tomáš CZAKOJ, Jan ŠIMON, Šimon VADJÁK, Michal ANTOŠ, Václav PŘENOSIL, Vojtěch RYPAR, Marek ZMEŠKAL a Roberto CAPOTE. Characterization of the neutron flux on the surface of a liquid water target intended for 18F production. Radiation Physics and Chemistry. Elsevier, 2021, roč. 184, č. 109475, s. 1-13. ISSN 0969-806X. doi:10.1016/j.radphyschem.2021.109475.
 8. JÁNSKÝ, Jaroslav, Jiří JANDA, Zdeněk MATĚJ, Filip MRAVEC, Michal KOŠŤÁL a František CVACHOVEC. Measurement and simulation of the new liquid organic scintillator response to fast neutrons. In Abdallah Lyoussi. EPJ Web of Conferences, Volume 253, 2021 ANIMMA 2021 – Advancements in Nuclear Instrumentation Measurement Methods and their Applications. Praha: EDP Sciences, 2021. s. 1-4. ISSN 2100-014X. doi:10.1051/epjconf/202125311006.
 9. CZAKOJ, Tomáš, Michal KOŠŤÁL, Zdeněk MATĚJ, Evžen LOSA, Jan ŠIMON, Filip MRAVEC a František CVACHOVEC. Measurement of prompt gamma field above the VR-1 water level. In Abdallah Lyoussi. EPJ Web of Conferences, Volume 253, ANIMMA 2021 – Advancements in Nuclear Instrumentation Measurement Methods and their Applications. Praha: EDP Sciences, 2021. s. 1-6. ISSN 2100-014X. doi:10.1051/epjconf/202125304014.
 10. JANČÁŘ, Aleš, Jiří ČULEN, Michal KOŠŤÁL, Daniel DLHOPOLČEK, Elisa PIROVANO, Ralf NOLTE, František CVACHOVEC, Václav PŘENOSIL a Zdeněk MATĚJ. Tests of Various Scintillator Detectors in Selected Mono-Energetic Neutron Beams. In Abdallah Lyoussi. EPJ Web of Conferences, Volume 253, 2021 ANIMMA 2021 – Advancements in Nuclear Instrumentation Measurement Methods and their Applications. Praha: EDP Sciences, 2021. s. 1-4. ISSN 2100-014X. doi:10.1051/epjconf/202125307007.
 11. JUŘÍČEK, Vlastimil, Michal KOŠŤÁL, Tomáš CZAKOJ, Zdeněk MATĚJ, František CVACHOVEC, Martin SCHULC, Jan ŠIMON, Filip MRAVEC, Václav PŘENOSIL, Vojtěch RYPAR a Evžen LOSA. The Application of Silicon-Filtered Beam in the Validation of Iron Cross Sections by Deep Penetration Experiments. Journal of Nuclear Engineering and Radiation Science. 2021, roč. 7, č. 2, s. 1-7. ISSN 2332-8975. doi:10.1115/1.4049726.
 12. LOSA, Evžen, Michal KOŠŤÁL, Milan ŠTEFÁNIK, Jan ŠIMON, Tomáš CZAKOJ, Zdeněk MATĚJ, František CVACHOVEC, Filip MRAVEC, Jan RATAJ a Lubomir SKLENKA. Validation of the Fast Neutron Field in the Radial Channel of the VR-1 Reactor. Journal of Nuclear Engineering and Radiation Science. 2021, roč. 7, č. 2, s. 1-8. ISSN 2332-8975. doi:10.1115/1.4048906.
 13. 2020

 14. MATĚJ, Zdeněk, Filip MRAVEC, Aleš JANČÁŘ, Michal KOŠŤÁL, František KUČERA, František CVACHOVEC, Václav PŘENOSIL, Zdeněk KOPECKÝ a Jiří ČULEN. Comparison of neutron/gamma separation qualities of various organic scintillation materials. In ANIMMA 2019 – Advancements in Nuclear Instrumentation Measurement Methods and their Applications. Francie: EPJ Web of Conferences, 2020. s. 1-3. ISBN 978-2-7598-9093-4. doi:10.1051/epjconf/202022504028.
 15. SCHULC, Martin, Michal KOŠŤÁL, Evžen LOSA, J. SIMON, F. BRIJAR, Tomáš CYAKOJ, Vojtěch RYPAR, Zdeněk MATĚJ, Filip MRAVEC, Michal ANTOŠ, S. VADJAK, M. CUHRA a František CVACHOVEC. Characterization of neutron leakage field coming from 18O(p,n)18F reaction in PET production cyclotron. In Lowry Conradie. Cyclotrons2019 - Proceedings. Cape Town: The Joint Accelerator Conferences, 2020. s. 137-140. ISBN 978-3-95450-205-9. doi:10.18429/JACoW-Cyclotrons2019-TUA04.
 16. PECÁK, Oldřich, Zdeněk MATĚJ, Michal KOŠŤÁL, Evžen NOVÁK, Petr ALEXA, Radim UHLÁŘ, Filip MRAVEC, Aleš JANČÁŘ, František CVACHOVEC, Václav PŘENOSIL a Petr JANČÁŘ. Charakterizace a porovnání neutronových generátorů typu IEC a LINEAR D-T spektrometrickým systémem NGA-1. Jaderná energie. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 2020, roč. 1. (66), Speciál, s. 117-123. ISSN 0448-116X.
 17. HAJI MAHMOUD, Kawa, Václav PŘENOSIL, Zdeněk MATĚJ, František CVACHOVEC, David VALIŠ, František KUČERA, Michal KOŠŤÁL a Filip MRAVEC. Perspective liquid scintillators for spectrometry of neutron and gamma radiation. In ANIMMA 2019 – Advancements in Nuclear Instrumentation Measurement Methods and their Applications. Francie: EPJ Web of Conferences, 2020. s. 1-4. ISBN 978-2-7598-9093-4. doi:10.1051/epjconf/202022504011.
 18. KOŠŤÁL, Michal, Martin SCHULC, Evžen NOVÁK, Tomáš CZAKOJ, Zdeněk MATĚJ, František CVACHOVEC, Filip MRAVEC, Jánský BOHUMIL a Luiz LEAL. Validation of heavy water cross section using AmBe neutron source. In ND 2019: International Conference on Nuclear Data for Science and Technology. Francie: EDP Sciences, 2020, 2020. s. 1-4. ISBN 978-2-7598-9106-1. doi:10.1051/epjconf/202023918008.
 19. 2019

 20. KOPECKÝ, Zdeněk, Michal KUBÍČEK, Filip MRAVEC, Tomáš URBANEC, Aleš JANČÁŘ, Zdeněk MATĚJ, Ondřej HERMAN, Jan KRÁL, Petr OKRUHLICA, Aleš POVALAČ, Jiří ČULEN, František CVACHOVEC a Václav PŘENOSIL. Laboratorní spektrometr nízkoenergetických neutronů. 2019.
 21. KRÁL, Jan, Zdeněk MATĚJ, Ondřej HERMAN, Aleš JANČÁŘ, Filip MRAVEC, Martin PAVELEK, Michal KUBÍČEK, Jiří ČULEN, Zdeněk KOPECKÝ, Petr OKRUHLICA, František CVACHOVEC a Václav PŘENOSIL. Systém pro detekci neutronů ve směsných polích - Energeticky kompenzovaný monitor příkonu dávkového ekvivalentu neutronů. 2019.
 22. KOŠŤÁL, Michal, Zdeněk MATĚJ, Filip MRAVEC, František CVACHOVEC, Martin SCHULC, Vlastimil JUŘÍČEK, Vojtěch RYPAR, Jaroslav ŠOLTÉS, Evžen LOSA a Ladislav VIERERBL. Testing of Scintillation Detectors in Quasi-Monoenergetic Neutron Spectra in a Silicon Filtered Neutron Beam at the LVR-15 Research Reactor. JOURNAL OF NUCLEAR ENGINEERING AND RADIATION SCIENCE. 2019, roč. 5, č. 3, s. 1-5. ISSN 2332-8983. doi:10.1115/1.4043197.
 23. KOŠŤÁL, Michal, Zdeněk MATĚJ, Evžen LOSA, Martin SCHULC, J. ŠIMON, M. ANTOŠ, Š. VADJÁK, M. CUHRA, František CVACHOVEC, Filip MRAVEC, F. BRIJAR, Tomáš CZAKOJ a V. RYPAR. The methodology of characterization of neutron leakage field from PET production cyclotron for experimental purposes. Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. Elsevier, 2019, roč. 942, 21 October 2019, s. 1-8. ISSN 0168-9002. doi:10.1016/j.nima.2019.162374.
 24. 2018

 25. MATĚJ, Zdeněk, Michal KOŠŤÁL, František CVACHOVEC, Filip MRAVEC, Martin PAVELEK, Ondřej HERMAN, Martin VEŠKRNA, Václav PŘENOSIL a Evžen LOSA. Fast Two Parametric Spectrometric System For Experimental MSR/FHR Reactor Dosimetry. In Mary Helen Sparks. Reactor Dosimetry - 16th international Symposium. Mayfield: STP: Selected Technical Papers, 2018. s. 63-73. ISBN 978-0-8031-7661-4.
 26. KOŠŤÁL, M., E. LOSA, Zdeněk MATĚJ, V. JUŘÍČEK, D. HARUTYUNYAN, O. HUML, M. ŠTĚFÁNIK, František CVACHOVEC, Filip MRAVEC, M. SCHULC, T. CZAKOJ a V. RYPAR. Characterization of mixed N/G beam of the VR-1 reactor. Annals of Nuclear Energy. Pergamon Press, 2018, roč. 122, December, s. 69-78. ISSN 0306-4549. doi:10.1016/j.anucene.2018.08.028.
 27. KOŠŤÁL, M., M. SCHULC, J. ŠOLTÉS, E. LOSA, L. VIERERBL, Zdeněk MATĚJ, F. CVACHOVEC a V. RYPRA. Measurements of neutron transport of well defined silicon filtered beam in lead. Applied Radiation and Isotopes. Elsevier, 2018, roč. 142, Dec, s. 160-166. ISSN 0969-8043. doi:10.1016/j.apradiso.2018.08.028.
 28. PHILIP, Olivier, Irina SHESTAKOVA, Ken STEPHENSON, Tereza JANOUŠKOVÁ PAVELKOVÁ, Petr KYNYCH, Tomáš MAREK, Evžen NOVÁK, Filip MRAVEC a Zdeněk MATĚJ. Neutron Energy Mapping for Two Different D-T Generator Technologies with a Diamond Detector. In 2018 IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference Proceedings (NSS/MIC). Sydney: IEEE, 2018. s. 1-4. ISBN 978-1-5386-8494-8. doi:10.1109/NSSMIC.2018.8824507.
 29. KOŠŤÁL, Michal, Zdeněk MATĚJ, Evžen LOSA, Ondřej HUML, Milan ŠTEFÁNIK, František CVACHOVEC, Martin ŠULC, Bohumil JÁNSKÝ, Evžen NOVÁK, David HARUTYUNYAN a Vojtěch RYPAR. On similarity of various reactor spectra and 235U prompt fission neutron spectrum. Applied Radiation and Isotopes. Elsevier, 2018, roč. 135, May, s. 83-91. ISSN 0969-8043. doi:10.1016/j.apradiso.2018.01.028.
 30. KOŠŤÁL, M., E. LOSA, M. SCHULC, J. ŠIMON, D. HARUT, V. KLUPÁK, T. CZAKOJ, V. JUŘÍČEK, Zdeněk MATĚJ, František CVACHOVEC a V. RYPAR. The effect of local power increase on neutron flux in internal parts of the VVER-1000 Mock-Up in LR-0 reactor. Annals of Nuclear Energy. 2018, roč. 121, November, s. 567-576. ISSN 0306-4549. doi:10.1016/j.anucene.2018.08.007.
 31. KOŠŤÁL, M., V. RYPAR, E. LOSA, D. HARUT, M. SCHULC, V. KLUPÁK, Zdeněk MATĚJ, František CVACHOVEC, B. JÁNSKÝ, E. NOVÁK, T. CZAKOJ, V. JUŘÍČEK a S. ZARITSKY. The influence of core power distribution on neutron flux density behind a pressure vessel of a VVER-1000 Mock Up in LR-0 reactor. Applied Radiation and Isotopes. Elsevier, 2018, roč. 142, Dec, s. 12-21. ISSN 0969-8043. doi:10.1016/j.apradiso.2018.09.005.
 32. 2017

 33. MATĚJ, Zdeněk, Martin VEŠKRNA, Lenka BAČINSKÁ a Václav PŘENOSIL. ClasificatorScript - leading edge. 2017.
 34. JANČÁŘ, Aleš, Zdeněk MATĚJ a Zdeněk KOPECKÝ. Digitální spektrometr. 2017. Patent. Číslo: 4138. Název vlastníka: VF, a.s. Datum přijetí: 24. 2. 2017.
 35. PAVELEK, Martin, Zdeněk MATĚJ, Ondřej HERMAN, Filip MRAVEC, Martin VEŠKRNA, František CVACHOVEC, Michal KOŠŤÁL a Václav PŘENOSIL. Fast Digital Spectrometer for Mixed Radiation Fields. In 2017 IEEE SENSORS Proceedings. Piscataway, New Jersey, US: IEEE, 2017. s. 436-438. ISBN 978-1-5386-4056-2. doi:10.1109/ICSENS.2017.8234012.
 36. KOŠŤÁL, Michal, Zdeněk MATĚJ, František CVACHOVEC, Vojtěch RYPAR, Evžen LOSA, Jiří REJCHRT, Filip MRAVEC a Martin VEŠKRNA. Measurement and calculation of fast neutron and gamma spectra in well defined cores in LR-0 reactor. Applied Radiation and Isotopes. Elsevier, 2017, roč. 120, č. 1, s. 45-50. ISSN 0969-8043. doi:10.1016/j.apradiso.2016.11.004.
 37. KOŠŤÁL, Michal, Jaroslav ŠOLTÉS, Ladislav VIERERBL, Zdeněk MATĚJ, František CVACHOVEC, Vojtěch RYPAR a Evžen LOSA. Measurement of Neutron Spectra in a Silicon Filtered Neutron Beam Using Stilbene Detectors at the LVR-15 Research Reactor. Applied Radiation and Isotopes. Amsterdam: Elsevier, 2017, roč. 128, October 2017, s. 41-48. ISSN 0969-8043. doi:10.1016/j.apradiso.2017.06.026.
 38. MATĚJ, Zdeněk a Martin VEŠKRNA. Protokol o testování plastického scintilátoru v dobře popsaných neutronových polích. 2017.
 39. 2016

 40. LOSA, E., M. KOŠŤÁL, V. RYPAR, M. SCHULC, E. NOVÁK, B. JÁNSKÝ, Martin VEŠKRNA, Filip MRAVEC, Zdeněk MATĚJ a František CVACHOVEC. Benchmarking of the graphite and fluoride insertions in LR-0 reactor. In Physics of Reactors 2016, PHYSOR 2016: Unifying Theory and Experiments in the 21st Century. United States: American Nuclear Society, 2016. s. 1259-1270. ISBN 978-1-5108-2573-4.
 41. MRAVEC, Filip, Zdeněk MATĚJ, František CVACHOVEC, Michal KOŠŤÁL, Martin VEŠKRNA a Václav PŘENOSIL. Digital spectrometric system for characterization of mixed neutron – gamma field in the experimental reactor LR-0. In Lyoussi A. 15th International Symposium on Reactor Dosimetry, ISRD 2014. Aix en Provence; France: EDP Sciences, 2016. s. "05008-p.1"-"05008-p.6", 6 s. ISBN 978-2-7598-1929-4. doi:10.1051/epjconf/201610605008.
 42. VEŠKRNA, Martin, Zdeněk MATĚJ, Ondřej HERMAN, Filip MRAVEC, Václav PŘENOSIL a Martin PAVELEK. Protokol o testování proporcionálního detektoru v poli radionuklidu Cf-252. 2016.
 43. KOŠŤÁL, Michal, Vojťech RYPAR, Evžen LOSA, Martin SCHULC, Evžen NOVÁK, Bohumil JÁNSKÝ, Martin VEŠKRNA, Filip MRAVEC, Zdeněk MATĚJ a František CVACHOVEC. VVER-1000 Physics Experiments Hexagonal Lattices (1.275 cm Pitch) of Low Enriched U(3.3 wt.% U235)O2 Fuel Assemblies in Light Water with Graphite and Fluoride Salt Insertions in Central Assembly. 2016.
 44. 2015

 45. KOŠŤÁL, Michal, Martin VEŠKRNA, František CVACHOVEC, Bohumil JÁNSKÝ, Evžen NOVÁK, Vojtěch RYPAR, Ján MILČÁK, Evžen LOSA, Filip MRAVEC, Zdeněk MATĚJ, Jiří REJCHRT, Benoit FORGET a Sterling HARPER. Comparison of fast neutron spectra in graphite and FLINA salt inserted in well-defined core assembled in LR-0 reactor. Annals of Nuclear Energy. 2015, roč. 83, September 2015, s. 216-225. ISSN 0306-4549. doi:10.1016/j.anucene.2015.04.011.
 46. SKLENAŘÍKOVÁ, Jana, Zdeněk MATĚJ a Martin KUDLÁČEK. Interaction among Students with Physical Disabilities in Inclusive Physical Education in Czech Elementary Schools. In The 20th International Symposium of Adapted Physical Activity - Book of abstracts. Izrael: The Wingate Institute for Physical Education and Sports, 2015. s. 85-86.
 47. ZARITSKIY, S., B. OSMERA, František CVACHOVEC, M. MARIK, S. POSTA, V. RYPAR, D. RIAZANOV, V. LICHADEEV, Antonín KOLROS a Zdeněk MATĚJ. Neutron and Gamma Spectrometry in the Research Reactor LR-0. IEEE TRANSACTIONS ON NUCLEAR SCIENCE. PISCATAWAY: IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC, 2015, roč. 62, č. 3, s. 1212-1217. ISSN 0018-9499. doi:10.1109/TNS.2015.2429747.
 48. KROMER, Pavel, Zdeněk MATĚJ, Petr MUSÍLEK, Václav PŘENOSIL a František CVACHOVEC. Neutron-Gamma Classification by Evolutionary Fuzzy Rules and Support Vector Machines. In 2015 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON SYSTEMS, MAN AND CYBERNETICS (SMC 2015): BIG DATA ANALYTICS FOR HUMAN-CENTRIC SYSTEMS. Kowloon: IEEE, 2015. s. 2638-2642. ISBN 978-1-4799-8696-5. doi:10.1109/SMC.2015.461.
 49. JANČÁŘ, Aleš, Zdeněk KOPECKÝ, Jan DRESSLER, Martin VEŠKRNA, Zdeněk MATĚJ, C. GRANJA a M. SOLAR. Pulse-shape discrimination of the new plastic scintillators in neutron–gamma mixed field using fast digitizer card. Radiation Physics and Chemistry. Elsevier, 2015, roč. 116, November 2015, s. 60-64. ISSN 0969-806X. doi:10.1016/j.radphyschem.2015.05.007.
 50. JANČÁŘ, Aleš, Zdeněk KOPECKÝ, Zdeněk MATĚJ, Jan DRESSLER, Martin VEŠKRNA, Granja C. a Solar M. Pulse-shape discrimination of the new plastic scintillators in neutron–gamma mixed field using fast digitizer card. Radiation Physics and Chemistry. Elsevier, 2015, roč. 116, s. s. 60-64. ISSN 0969-806X. doi:10.1016/j.radphyschem.2015.05.007.
 51. AMIRI, Moslem, Václav PŘENOSIL, František CVACHOVEC, Zdeněk MATĚJ a Filip MRAVEC. Quick algorithms for real-time discrimination of neutrons and gamma rays. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. Dordrecht, Netherlands: Springer Netherlands, 2015, roč. 303, č. 1, s. 583-599. ISSN 0236-5731. doi:10.1007/s10967-014-3406-5.
 52. MATĚJ, Zdeněk, Aleš JANČÁŘ a Zdeněk KOPECKÝ. Spektrometrický systém pro detekci gama záření. 2015.
 53. MATĚJ, Zdeněk, Aleš JANČÁŘ a Zdeněk KOPECKÝ. Systém pro detekci jaderného záření, zejména při letištním tranzitu. 2015.
 54. 2014

 55. VEŠKRNA, Martin, Zdeněk MATĚJ a Václav PŘENOSIL. ClassificatorScript - Aplikace pro zpracování surových dat z dvouparametrického spektrometrického systému. 2014.
 56. MATĚJ, Zdeněk, Moslem AMIRI, Filip MRAVEC, František CVACHOVEC, Václav PŘENOSIL a Zdeněk KOPECKÝ. Digital two-parametric processing of the output data from radiation detectors. In Hideo Hirayama (AESJ, KEK). Progress in Nuclear Science and Technology, volume 4. první. Japonsko: ATOMIC ENERGY SOCIETY OF JAPAN, 2014. s. 670-674. ISSN 2185-4823. doi:10.15669/pnst.4.670.
 57. MATĚJ, Zdeněk. Digitalization of spectrometric system for mixed field of radiation. Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014. 136 s. ISBN 978-3-659-59970-5.
 58. VEŠKRNA, Martin, Zdeněk MATĚJ, Filip MRAVEC, Václav PŘENOSIL, František CVACHOVEC a Michal KOŠŤÁL. Digitalized two parametric system for gamma/neutron spectrometry. In 18th Topical Meeting of the Radiation Protection and Shielding Division (RPSD 2014). Knoxville, USA: American Nuclear Society, 2014. s. 1-4. ISBN 978-0-89448-714-9.
 59. BAČINSKÁ, Lenka, Zdeněk MATĚJ, Martin VEŠKRNA a Václav PŘENOSIL. Implementace diskriminačních metod pro dvouparametrický gama/neutronový spektrometr. 2014.
 60. 2013

 61. AMIRI, Moslem, Václav PŘENOSIL, František CVACHOVEC, Zdeněk MATĚJ a Filip MRAVEC. Digital data processing of stilbene. In 2013 3rd International Conference on Advancements in Nuclear Instrumentation, Measurement Methods and Their Applications, ANIMMA 2013. Marseille: IEEE, 2013. s. 1-7. ISBN 978-1-4799-1047-2. doi:10.1109/ANIMMA.2013.6728010.
 62. MATĚJ, Zdeněk a Filip MRAVEC. Neutron emmiter detection. In Krivanek, V. and Stefek, A. International Conference on Military Technologies – ICMT 2013. Brno: University of Defence, 2013. s. 867-872. ISBN 978-80-7231-917-6.
 63. JEVICKÝ, Jiří, Zdeněk MATĚJ, Filip MRAVEC a Václav PŘENOSIL. Pulse separation charakteristic based on their approximation. In Miroslav Hrubý. international conference Distance Learning, Simulation and Communication. Brno: University of Defence, 2013. s. 1-8, 200 s. ISBN 978-80-7231-920-6.
 64. MATĚJ, Zdeněk, Martin ČECH a Václav PŘENOSIL. Zobrazovací jednotka pro INMAT 57. 2013.
 65. 2012

 66. MATĚJ, Zdeněk, Václav PŘENOSIL, Jiří CVACHOVEC a František CVACHOVEC. Digitized Two-Parameter Spectrometer for Neutron-Gamma Mixed Field. Advances in Military Technology. Brno 2012: Univerzita obrany, 2012, Vol. 7, No. 1, s. 25-32, 70 s. ISSN 1802-2308.
 67. AMIRI, Moslem, Jaroslav ČECHÁK a Zdeněk MATĚJ. Discrimination of neutron and photon signals using time and frequency domain data. GRANT Journal. Hradec Králové, Czech Republic: MAGNANIMITAS Assn., 2012, roč. 01/2012, č. 01, s. 1-4. ISSN 1805-0638.
 68. MATĚJ, Zdeněk, Tomáš BARTOŇ a Václav PŘENOSIL. Konfigurátor - konfigurace digitálních převodníků teploty. 2012.
 69. MATĚJ, Zdeněk, Michal MICHALÍK a Václav PŘENOSIL. Netsen - Uživatelské rozhraní pro snímání dat bezdrátových sítí pomocí USB. 2012.
 70. MATĚJ, Zdeněk a Václav PŘENOSIL. Zpracování dat dvouparametrického spektrometrického systému. 2012.
 71. 2011

 72. CVACHOVEC, František, Jiří CVACHOVEC, Jaroslav ČECHÁK, Zdeněk MATĚJ a Václav PŘENOSIL. Digital Processing of Output Signals from Radiation Sensors. In Jalovecký R. and Štefek, A. International Conference on Military Technologies 2011 (ICMT’11). 2011. vyd. Brno: University of Defence, 2011. s. 1027-1031, 4 s. ISBN 978-80-7231-788-2.
 73. MATĚJ, Zdeněk, Jiří CVACHOVEC, František CVACHOVEC, Zaritsky SERGEY a Václav PŘENOSIL. Digitized two parameter spectrometer for neutron gamma mixed field. In Dora Merelli. Animma 2011. Ghent: George Mason University, 2011. s. c3.36-1 - c3.36-3, 3 s. ISBN 978-1-4577-0925-8.
 74. AMIRI, Moslem, Jaroslav ČECHÁK a Zdeněk MATĚJ. Discrimination of neutron and photon signals using time and frequency domain data. In Magnanimitas, Hradec Králové, 2011. Proceedings of the International Scientific Conference MMK 2011. 1st edition. Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, Hradec Králové, 2011, 2011. s. 2580-2586. ISBN 978-80-904877-7-2.
 75. PŘENOSIL, Václav, Jaromír MALIŠ, Zdeněk MATĚJ a Šimon ŘEŘUCHA. The concept of cooperative simulators. In Mirko Novák a kol. Reliability of driver car interaction. Praha: Ústav informatiky AV ČR; České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2011. s. 195-203. Neural Network World - edice monografií, volume 9. ISBN 978-80-87136-12-6.
 76. PŘENOSIL, Václav, Zdeněk MATĚJ, Šimon ŘEŘUCHA a Jaromír MALIŠ. The concept of cooperative simulators. In Miroslav Hrubý. Distance Learning Simulation and Communication 2011. první. Brno: Univerzita obrany, 2011. s. 168-174. ISBN 978-80-7231-695-3.
 77. 2010

 78. PŘENOSIL, Václav, Šimon ŘEŘUCHA, Zdeněk MATĚJ a Jaromír MALIŠ. The concept of cooperative simulators. In Ing. Ondřej Sýkora, Ph.D. Driver - Car Interaction & Interface 2010 - The Book of Proceedings. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i., 2010. s. 84-91. ISBN 978-80-87136-10-2.
 79. 2009

 80. ZARITSKY, S., B. OŠMERA, M. MAŘIK, S. POŠTA, V. RYPAR, D. RIAZANOV, V. LICHADEEV, Zdeněk MATĚJ a František CVACHOVEC. Neutron and Gamma Spectrometry in the Research Reactor LR-0. In Advancements in Nuclear Instrumentation Measurement Methods and their Applications (ANIMMA). Marseille: Université de Provence, 2009. s. 137-1 - 137-7, 7 s. ISBN 978-1-4244-5208-8. doi:10.1109/ANIMMA.2009.5503799.
 81. ŘEŘUCHA, Šimon, Zdeněk MATĚJ a Ondřej KOTEK. Sustainable Data Collections for Neuroinformatic Research. In Driver-Car Interaction & Interface - Book of Proceedings 2009. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i.: Bouchner, P. - Novák, M. (ed.), 2009. s. 1-3, 250 s. ISBN 978-80-87136-05-8.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 1. 2023 05:51