Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. ŠMÍDOVÁ, Iva. Perinatální ztráta : sociologický pohled a inspirace pro změnu praxe. Sociální služby. Tábor: Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 2021, roč. 23, č. 2, s. 30-31. ISSN 1803-7348.
 2. ŠMÍDOVÁ, Iva. Sociální práce a perinatální ztráta : změna praxe sociologickým pohledem. Listy sociální práce. Tábor: Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 2021, roč. 9, č. 26, s. 5-6. ISSN 2336-2332.
 3. HEARN, Jeff, Katarzyna WOJNICKA, Iva ŠMÍDOVÁ a Keith PRINGLE. The EU, men and masculinities. In Gabriele Abels, Andrea Krizsán, Heather MacRae, Anna van der Vleuten. The Routledge Handbook of Gender and EU Politics. 1st ed. London: Routledge, 2021. s. 80-92. Routledge International Handbooks. ISBN 978-1-138-48525-9. doi:10.4324/9781351049955-8.
 4. ŠMÍDOVÁ, Iva. The first Czech perinatal hospice : Joint venture or competitive field? Health and social care in the community. Hoboken: Wiley, 2021, early view, neuveden, s. 1-7. ISSN 0966-0410.
 5. BATISTA, Lucie Galčanová, Petr FUČÍK, Barbora HUBATKOVÁ, Alena MILTOVÁ, Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ, Pavel POSPĚCH, Iva ŠMÍDOVÁ, Eva ŠLESINGEROVÁ, Jiří NAVRÁTIL, Alica RÉTIOVÁ, Lenka HADAROVÁ, Terezie LOKŠOVÁ, Tomáš DOSEDĚL a Alena MILTOVÁ. Výroční konference České sociologické asociace "sociologické reflexe | sociological reflections". 2021.
 6. 2020

 7. ŠMÍDOVÁ, Iva. Perinatální ztráta. Perspektivou sociologického kvalitativního výzkumu - pro Cestu domů. In speciální akce - zvaná prezentace. 2020.
 8. 2019

 9. ŠMÍDOVÁ, Iva. Engaging in perinatal loss. In 14th Int. Conference on the Social context of Death, Dying and Disposal: Engagemnet and Education. 2019.
 10. ŠMÍDOVÁ, Iva. Men and Masculinities Offside? : The [Un]sustainability of the Power of Men. In Jeff Hearn, Ernesto Vasquez del Aguila, Marina Hughson (eds.). Unsustainable Institutions of Men : Transnational Dispersed Centres, Gender Power, Contradictions. 1st ed. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. s. 236-250. Routledge Advances in Feminist Studies and Intersectionality. ISBN 978-1-138-09300-3.
 11. ŠMÍDOVÁ, Iva. Muži a mužství v ofsajdu? Zakoušení moci a bezmoci v mužské každodennosti. In SOFT - Sympozium rodinné terapie. 2019.
 12. ŠMÍDOVÁ, Iva. Perinatální ztráta Diskusní panelový stůl. 2019.
 13. ŠMÍDOVÁ, Iva. Perinatální ztráta Perspektivou sociologického kvalitativního výzkumu. In IV. Konference dětské paliativní péče České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP. 2019.
 14. ŠMÍDOVÁ, Iva, Lucie VONDRÁČKOVÁ a Robert MIKULÍK. Rozhodování a informovanost pacientů o CMP : hledání smysluplných cest. Urgentní medicína. MEDIPRAX CB, 2019, roč. 22, č. 4, s. 38-42. ISSN 1212-1924.
 15. ŠMÍDOVÁ, Iva. The Czech intimate presence of perinatal loss in the Post-Socialist absence of institutionalised humanity. Women's Studies International Forum. Oxford: Elsevier, 2019, roč. 74, May–June, s. 94-103. ISSN 0277-5395. doi:10.1016/j.wsif.2019.02.006.
 16. ŠMÍDOVÁ, Iva. The end of the beginning : context of death at birth in the Czech Republic. Mortality. Abingdon: Routledge, 2019, roč. 24, č. 4, s. 431 - 449. ISSN 1357-6275. doi:10.1080/13576275.2018.1529743.
 17. ŠMÍDOVÁ, Iva. The first perinatal hospice as a joint venture or a competitive field? In 51st British Sociological Association Medical Sociology Group Annual Conference. 2019.
 18. 2018

 19. ABBAS, Asma a Iva ŠMÍDOVÁ. HIC ROSA 2018 Studio in MAD Politics. 2018.
 20. ABBAS, Asma a Iva ŠMÍDOVÁ. In the Names of…: Re/In/Citing Politics After Capital and Colony. 2018.
 21. ŠMÍDOVÁ, Iva. Reproductive Loss in the Medicalised Post-Socialist Context. In XIXth ISA - World congress of Sociology. 2018.
 22. ŠMÍDOVÁ, Iva. The End at the Very Beginning: Perinatal Loss and Better Dying. In XIXth ISA - World congress of Sociology. 2018.
 23. 2017

 24. ŠMÍDOVÁ, Iva a Kateřina CIDLINSKÁ. Czech Ambivalences and Fragility of Feminism. In Feminist Resistance to the Rise of Nationalism and Populism. 2017.
 25. ŠMÍDOVÁ, Iva. Konec na samém začátku: perinatální ztráta a její sociologická reflexe v českém kontextu. In Sociologická setkávání. Konference české sociologické společnosti. 2017.
 26. ŠMÍDOVÁ, Iva. Meandering Practices and Normative Expectations on Men Encountering Stillbirth. In Men And Masculinities: Politics. Policy. Praxis. 2017.
 27. ŠMÍDOVÁ, Iva. Men, Death and Grief in the Czech Context. In Socialist Masculinities: Men in Eastern Europe – Ruptures, Transformation and Continuities in the 20th century. 2017.
 28. ŠMÍDOVÁ, Iva. Moc a bezmoc českých mužů. In Sociologická setkávání. Konference české sociologické společnosti. 2017.
 29. ŠMÍDOVÁ, Iva. The end of the beginning: A sociological analysis of death at birth. In BSA Annual Conference 2017 Recovering the Social: Personal Troubles and Public Issues. 2017.
 30. ŠMÍDOVÁ, Iva. Untimely Death: Perinatal Loss and Its Perishable Materiality. In Death and Time Symposium of the Death, Dying and Bereavement Study Group (British Sociological Association). 2017.
 31. 2016

 32. ŠMÍDOVÁ, Iva. Condemned to Rule: Masculine Domination and Hegemonic Masculinities of Doctors in Maternity Wards. In Jůsová, Iveta and Jiřina Šiklová. Czech Feminisms: Perspectives on Gender in East Central Europe. 1. vyd. Bloomington: Indiana University Press, 2016. s. 222-236. Gender and sexuality. ISBN 978-0-253-02193-9.
 33. ŠMÍDOVÁ, Iva. No Room for Balancing: Mothers and Professors in Czech Maternity Hospitals. Intersections EEJSP. Budapest: Hungarian Academy of Sciences, 2016, roč. 2, č. 3, s. 42-60. ISSN 2416-089X.
 34. 2015

 35. ŠMÍDOVÁ, Iva. Coping Strategies in Clinical Daily Chores: Gendered Provision of Heath Care in the Czech Reproductive (Bio)Medicine. In Between Policy and Practice: Interdisciplinary Perspectives on Assisted Reproductive Technologies and Equitable Access to Health Care. 2015.
 36. ŠMÍDOVÁ, Iva, Eva ŠLESINGEROVÁ a Lenka SLEPIČKOVÁ. Games of Life. Czech Reproductive Biomedicine. Sociological Perspectives. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 164 s. ISBN 978-80-210-7734-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7734-2015.
 37. ŠMÍDOVÁ, Iva, Eva ŠLESINGEROVÁ a Lenka SLEPIČKOVÁ. Games of Life: Czech Reproductive Biomedicine. Sociological Perspectives. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 164 s. ISBN 978-80-210-7734-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7734-2015.
 38. ŠMÍDOVÁ, Iva, Eva ŠLESINGEROVÁ a Lenka SLEPIČKOVÁ. Games of Life: Czech Reproductive Biomedicine. Sociological Perspectives. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 164 s. ISBN 978-80-210-7916-8.
 39. ŠMÍDOVÁ, Iva. Invisible Lady Doctors and Bald Femininity: Professional Conference in Czech Reproductive Medicine. Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 12, č. 1, s. 31 - 52. ISSN 1214-813X.
 40. ŠMÍDOVÁ, Iva. Men head doctors advocating equal gender relations in the maternity ward. In International Conference on Masculinities, New York City. 2015.
 41. HEARN, Jeff, Iva ŠMÍDOVÁ a Ivan VODOCHODSKÝ. Muži a mužství/Men and Masculinities. In Gender, rovné příležitosti, výzkum 16(1) Tematické číslo/Thematic issue. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2015. s. 1 - 110. ISSN 1213-0028.
 42. ŠMÍDOVÁ, Iva. Nurturing Fathers and Gender Relations in the Family: Anxiety, Equality and Hegemony. In Focus on Fathers. Fatherhood in contemporary discourse, Wroclaw University. 2015.
 43. ŠMÍDOVÁ, Iva. Power challenges for head doctors in maternity hospitals: beyond hegemonic masculinities. Studia humanistyczne AGH. Krakow: University of Science and Technology, 2015, roč. 14, č. 2, s. 157 - 177. ISSN 2300-7109. doi:10.7494/human.2015.14.2.157-178.
 44. ŠMÍDOVÁ, Iva. Zdraví. Kapitola 8 Stínové zprávy o stavu genderové rovnosti v České republice v roce 2015 (Irena Smetáčková ed.). 1. vyd. Praha: Česká ženská lobby, o.s., 2015. 180 s. ISBN 978-80-260-9118-9.
 45. 2014

 46. ŠMÍDOVÁ, Iva. Intersectionality in the Study of Masculinities. Men and masculinities: powerful and disempowered. In Summer School in Transnational and intersectional methodologies in gender studies. 2014.
 47. ŠMÍDOVÁ, Iva a Lenka SLEPIČKOVÁ. Medycyna jako reprodukowana bezsilność: Codzienność czeskiej medycyny reprodukcyjnej z punktu widzenia lekarzy i lekarek. In Magdalena Radkowska-Walkowicz, Hubert Wiercinski. Etnografie biomedycyny. Warszawa: Wydavnictwa Uniwersytetu Warszawskiego/Warsaw University Press, 2014. s. 47-66. ISBN 978-83-235-1581-4.
 48. ŠMÍDOVÁ, Iva. Men Head Doctors in Czech Maternity Wards: Condemned to Rule? In British Sociological Association (BSA) Medical Sociology Conference 2014. 2014.
 49. SLEPIČKOVÁ, Lenka a Iva ŠMÍDOVÁ. Postoje českých lékařů k medicíně a ke změnám v praxi reprodukční medicíny. Data a výzkum. AV ČR, Sociologický ústav, 2014, roč. 8, č. 1, s. 63-95. ISSN 1802-8152. doi:10.13060/23362391.2014.8.1.110.
 50. 2013

 51. ŠMÍDOVÁ, Iva. členka Rady vlády ČR pro rovné příležitosti žen a mužů; místopředsedkyně pracovní skupiny Muži a genderová rovnost. Rada vlády ČR pro rovné příležitosti žen a mužů, 2013.
 52. ŠMÍDOVÁ, Iva. Desired and Required Childbirth: the Doctors View. In Challenges of 21st Century: past, present and future of medicine and health care in post-socialist world(s). The 3rd Annual Health in Transition Conference. 2013.
 53. ŠMÍDOVÁ, Iva a Lenka SLEPIČKOVÁ. Lékaři a vyhoření: ožehavá každodennost medicíny pohledem sociologie. In Radek Ptáček; Jiří Raboch; Vladimír Kebza. Burnout syndrom jako mezioborový jev. Praha: Grada Publishing, 2013. s. 97-104. Edice celoživotního vzdělávání ČLK. ISBN 978-80-247-5114-6.
 54. ŠMÍDOVÁ, Iva. Medical Childbirth Made in the Czech Republic: Required and Desired Practices. In British Sociological Association (BSA) Medical Sociology Group 45th Annual Conference 2013. 2013.
 55. PRINGLE, Keith, Jeff HEARN, Network WITH MEMBERS OF CROME a Iva ŠMÍDOVÁ. Men and Masculinities in Europe. 2. vyd. London: Whiting & Birch, 2013. 292 s. Critical Studies in Socio-Cultural Diversity. ISBN 1-86177-042-1.
 56. HEARN, Jeff, Irina NOVIKOVA, Keith PRINGLE, Iva ŠMÍDOVÁ, Gunilla BJERÉN, Marjut JYRKINEN, LeeAnn IOVANNI, Fátima ARRANZ a et. AL. Studying Men´s violences in Europe. Towards a Research Framework. 1. vyd. Orebro: Orebro university, 2013. 140 s. Centre for Feminist Social Studies. ISBN 978-91-7668-985-1.
 57. HEARN, Jeff, Irina NOVIKOVA, Keith PRINGLE, Iva ŠMÍDOVÁ, Marjut JYRKINEN, LeeAnn IOVANNI, Fátima ARRANZ, Voldemar KOLGA a Dag BALKMAR. Studying Men’s Violences: Some Key Methodological Principles in Developing a European Research Framework. MSC - Masculinities and social change. Barcelona, Španělsko: Hipathia Press, 2013, roč. 2, č. 1, s. 82-115. ISSN 2014-3605. doi:10.4471/MCS.2013.22.
 58. ŠMÍDOVÁ, Iva, Eva ŠLESINGEROVÁ, Lenka SLEPIČKOVÁ a Hubert WIERCINSKI. 3rd Annual Health in Transition Conference: Challenges of 21st Century: past, present and future of medicine and health care in post-socialist world(s). 2013.
 59. 2012

 60. SLEPIČKOVÁ, Lenka, Eva ŠLESINGEROVÁ a Iva ŠMÍDOVÁ. Biomoc a reprodukční biomedicína: konceptuální inspirace pro český kontext. Sociologický časopis/ Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2012, roč. 48, č. 1, s. 85-106. ISSN 0038-0288.
 61. ŠMÍDOVÁ, Iva. “Boys with the toys”. Hegemonies of Men over Reproduction: Biomedical Childbirth Made in Czech Republic. In The Second ISA Forum of Sociology Social justice and democratization Buenos Aires, Argentina August 1-4, 2012. 2012.
 62. ŠMÍDOVÁ, Iva. členka Rady vlády ČR pro rovné příležitosti žen a mužů. Rada vlády ČR pro rovné příležitosti žen a mužů, 2012.
 63. ŠMÍDOVÁ, Iva a Marcela LINKOVÁ. Hraniční práce ve feministických studiích. Gender, rovné příležitosti, výzkum 2/2012; ISSN 1213-0028. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2012. s. 1-114.
 64. ŠMÍDOVÁ, Iva, Eva ŠLESINGEROVÁ a Lenka SLEPIČKOVÁ. Medicína reprodukce a reprodukce medicíny. Moc, hranice, dialog. /7.ročník genderových konfrontací. 2012.
 65. ŠMÍDOVÁ, Iva. Nepřerušený zápas o ženská těla (recenze Dudová, Radka. 2012. Interrupce v České republice: zápas o ženská těla. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2012. 4 s. Gender, rovné příležitosti, výzkum 2/2012. ISSN 1213-0028.
 66. VIDOVICOVÁ, Lucie, Lucie GALČANOVÁ a Iva ŠMÍDOVÁ. The Second ISA Forum of Sociology: Social justice and democratization: Zpráva z konference. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2012. 8 s. Gender, rovné příležitosti, výzkum 2/2012. ISSN 1213-0028.
 67. 2011

 68. ŠMÍDOVÁ, Iva. Do the Right Thing! Do Fathers at Childbirth Bring Diversity to Gender Relations? In Rašticová, M. et al (eds.) Diversity is Reality: Effective Leadership of Diverse Teams in a Global Environment. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011. s. 164-173. English Books. ISBN 978-80-7204-775-8.
 69. ŠMÍDOVÁ, Iva. Childbirth, authoritative knowledge in reproductive medicine and masculine hegemony. In Alp Biricik and Jeff Hearn. GEXcel Work in Progress, Volume XV. 1. vyd. Linkoping: Linkoping University, 2011. s. 167-174. ISBN 978-91--7519978-8.
 70. ŠMÍDOVÁ, Iva. „Postav dům…“: Česká rodinná odysea – začátek. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU Brno, 2011, roč. 8, č. 4, s. 105-123. ISSN 1214-813X.
 71. ŠLESINGEROVÁ, Eva, Lenka SLEPIČKOVÁ a Iva ŠMÍDOVÁ. Productive and Reproductive (Bio)Power: Thinking over Reproductive Medicine in the Czech Republic. In British Sociological Association conference (Human Reproduction). 2011.
 72. ŠMÍDOVÁ, Iva. Project information: A sociological analysis of current reproductive medicine in the Czech Republic. 1. vyd. Praha: CASA, Praha, 2011. 4 s. CARGO-Journal for Cultural and Socia Anthropology. ISSN 1212-4923.
 73. 2010

 74. JARKOVSKÁ, Lucie, Kateřina LIŠKOVÁ a Iva ŠMÍDOVÁ. S genderem na trh. Rozhodování o dalším vzdělání patnáctiletých. první. Praha - Brno: SLON, 2010. 220 s. Edice studie, sv. 65. ISBN 978-80-7419-030-8.
 75. 2009

 76. ŠMÍDOVÁ, Iva. Genderovaná volba práce: statusové šance a vzdělávací rozhodovací strategie. Sociologický časopis/Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2009, roč. 45, č. 4, s. 707-726. ISSN 0038-0288.
 77. ŠMÍDOVÁ, Iva. Changing Czech Masculinities? Beyond Environment And Children Friendly Men. In Intimate Citizenships: Gender, Subjectivity, Politics. 1. vyd. New York, London: Routledge, 2009. s. 193-206. Routledge Research in Gender and Society. ISBN 978-0-415-99076-9.
 78. 2008

 79. ŠMÍDOVÁ, Iva. Aktivní otcové. In Aktivní otcovství. 1. vyd. Brno: Nesehnutí Brno, 2008. s. 8-17. ISBN 978-80-903228-9-1.
 80. ŠMÍDOVÁ, Iva. členka podoborové komise 403. Grantová agentura České republiky, 2008.
 81. ŠMÍDOVÁ, Iva, Klára JANOUŠKOVÁ a Tomáš KATRŇÁK. Faktory podmiňující vzdělanostní aspirace a vzdělanostní segregaci dívek a chlapců v českém vzdělávacím systému. Sociologický časopis/Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2008, roč. 44 (2008), č. 1, s. 23-53. ISSN 0038-0288.
 82. ŠMÍDOVÁ, Iva a Lucie JARKOVSKÁ. Gendered paths: state systems and actors anticipations. Case of the Czech Republic. In 8th Annual Aleksanteri Conference, Welfare, Gender and Agency in Russia and Eastern Europe. 2008.
 83. ŠMÍDOVÁ, Iva. Muži na okraji: systémové znevýhodnění mladých mužů bez maturity? Gender, rovné příležitosti, výzkum. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2008, roč. 9, č. 2, s. 22-28. ISSN 1213-0028.
 84. ŠMÍDOVÁ, Iva. Otcovství u porodu. Re-konstrukce genderových vztahů v rodině. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU Brno, 2008, roč. 5., 1., s. 11-34. ISSN 1214-813X.
 85. ŠMÍDOVÁ, Iva. Pečovatelská otcovství: Zkušenost a genderové vztahy. In Pečovatelská otcovství: zkušenost a genderové vztahy. 1. vyd. Brno: knihovnicka.cz, 2008. s. 4-89. ISBN 978-80-7399-406-8.
 86. ŠMÍDOVÁ, Iva. Pečovatelská otcovství: Zkušenost a genderové vztahy. IVRIS Papers. Brno: IVRIS, 2008, roč. 08, č. 01, s. 1-72. ISSN 1803-0343.
 87. ŠMÍDOVÁ, Iva. Zmiana pojecia meskosci w Czechach? O mezczyznach przyjaznych dzieciom i srodowisku. In Tozsamosc i obywatelstwo w spoleczenstwie wielokulturowym. 1. vyd. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. s. 283-297. ISBN 978-83-01-15517-9.
 88. 2007

 89. ŠMÍDOVÁ, Iva. Andrew Mellon Research Fellowship. Univeristy of Edinburgh, The Institute for Advanced Studies in the Humanities (IASH), 2007.
 90. ŠMÍDOVÁ, Iva a Klára JANOUŠKOVÁ. Aspirations to challenge the setting? Factors conditioning educational aspirations and educational segregation for girls and boys in the Czech educational system. In ISA RC28 Spring Meeting on "Social Inequality and Mobility in the Process of Social Transformation. 2007.
 91. ŠMÍDOVÁ, Iva. členka POK 403 GAČR. Grantová agentura České republiky, 2007.
 92. ŠMÍDOVÁ, Iva. členství v redakční radě Gender, rovné příležitosti, výzkum. Sociologický ústav AV ČR, 2007.
 93. ŠMÍDOVÁ, Iva. „Dětem to nejlepší.“ Pečující rodiče a pečovatelský stát. In Raná péče o děti mezi rodinou a státem. 2007.
 94. ŠMÍDOVÁ, Iva. From home through school to work: anticipations of gendered Czech labour market. In 8th Annual Conference of the European Sociological Association: Conflict, Citizenship and Civil Society. 2007.
 95. VALENTOVÁ, Marie, Iva ŠMÍDOVÁ a Tomáš KATRŇÁK. Gender Segregation in the Labour Market Placed in the Context of Educational Segregation: Cross-National Comparison. Sociológia - Slovak Sociological Review. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2007, roč. 39, č. 3, s. 214-244. ISSN 0049-1225.
 96. VALENTOVÁ, Marie, Iva ŠMÍDOVÁ a Tomáš KATRŇÁK. Genderová segregace trhu práce v kontextu segregace vzdělanostní: mezinárodní srovnání. Gender, rovné příležitosti, výzkum. Praha: SoÚ AV ČR, 2007, roč. 8, č. 2, s. 43-52. ISSN 1213-0028.
 97. JANOUŠKOVÁ, Klára a Iva ŠMÍDOVÁ. Girls and Boys: Educational Aspirations, Segregation and System. In International Sociological Association: Social Inequality and Mobility in the Process of Social Transformation. 2007.
 98. ŠMÍDOVÁ, Iva. international editorial board member NORMA (Nordic Journal for Masculinity Studies). Universitetsforlaget, 2007.
 99. JARKOVSKÁ, Lucie a Iva ŠMÍDOVÁ. Invisible Girls in a Girls’ Subject. In Gender, Work and Organization conference. 2007.
 100. ŠMÍDOVÁ, Iva. Otcovství: rodinné strategie pro work-life balance. In Vztahy, jazyky, těla. Sborník všech příspěvků z 1. konference českých a slovenských feministických studií (CD). 1. vyd. Praha: FHS UK, 2007. s. 1-8. ISBN 978-80-903086-6-4.
 101. ŠMÍDOVÁ, Iva. Paved path? Parental aspirations regarding educational and status aspirations for their first born sons and daughters. In What counts in educational research? Quantitative and qualitative explanations of educational inequalities. 2007.
 102. ŠMÍDOVÁ, Iva. Pečovatelské otcovství: rodinné strategie pro skloubení linií životní dráhy. In Vztahy, jazyky, těla. Texty z Konference českých a slovenských feministických studií. 1. vyd. Praha: FHS UK, 2007. s. 155-169. ISBN 978-80-903086-6-4.
 103. 2006

 104. HEARN, Jeff, Keith PRINGLE, Ursula MULLER, Irina NOVIKOVA, Elzbieta OLEKSY, Voldemar KOLGA, Harry FERGUSON, Dimitri KAMBUROV, Emmi LATTU, Maria NORDBERG, Iva ŠMÍDOVÁ, Teemo TALLBERG, Hertta NIEMI a Joanna KAZIK. Configurations of Europe. In European Perspectives on Men and Masculinities. 1. vyd. Houndmills: Palgrave Macmillan, 2006. s. 184-199. edice nespecifikována. ISBN 1-4039-1813-9.
 105. HEARN, Jeff, Keith PRINGLE, Maria NORDBERG a Iva ŠMÍDOVÁ. Home and Work. In European Perspectives on Men and Masculinities. 1. vyd. Houndmills: Palgrave Macmillan, 2006. s. 117-135, 16 s. edice nespecifikována. ISBN 1-4039-1813-9.
 106. ŠMÍDOVÁ, Iva. Kritická mužská studia. In Valdrová, Jana: Gender a společnost, Vysokoškolská učebnice pro nesociologické směry magisterských a bakalářských studií. 1. vyd. Ústí nad Labem: UJEP, 2006. s. 59-70. edice nespecifikována. ISBN 80-7044-808-3.
 107. ŠMÍDOVÁ, Iva. The Czech Republic: Domination and Silences. In Men and Masculinities in Europe. 1. vyd. London: Whiting & Birch Ltd, 2006. s. 219-230. social policy. ISBN 1-86177-042-1.
 108. ŠMÍDOVÁ, Iva. Themes of Home and Work and Social Exclusion from CROME Project. In Men and Gender Equality: Towards Progressive Policies. 1. vyd. Helsinki: Ministry of Social Affairs and Health, 2006. s. 32-37. edice nespecifikována. ISBN 952-00-2131-0.
 109. 2005

 110. BASLAROVÁ, Iva a Iva ŠMÍDOVÁ. Czech Republic National Report on Law nad Policy Addressing Men‘s Practices. CAHRV, Subnetwork 2, WOKRPACKAGE 8, 2005.
 111. ŠMÍDOVÁ, Iva. Konference českých a slovenských feministických studií. 2005.
 112. ŠMÍDOVÁ, Iva. Krvelačné ženy a týraní muži (recenze). Sociální studia. Brno: FSS MU, 2005, roč. 2/2005, č. 2, s. 181-182, 214 s. ISSN 1212-365X.
 113. PRINGLE, Keith, Jeff HEARN a WITH MEMBERS OF CROME. Men and Masculinities in Europe. 1. vyd. London: Whiting & Birch, 2005. 333 s. ISBN 1 86177 042 1.
 114. ŠMÍDOVÁ, Iva. Rod ženský (recenze). Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2005, roč. 41, č. 1, s. 171-174, 200 s. ISSN 0038-0288.
 115. 2004

 116. ŠMÍDOVÁ, Iva. "Active fatherhood" - mezinárodní seminář (Dánsko - Dr. Svend Aage Madsen, Slovensko, ČR). 2004.
 117. ŠMÍDOVÁ, Iva. Rodiny, kde pečují otcové. Gender, rovné příležitosti, výzkum. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2004, roč. 2004, č. 4, s. 10-12. ISSN 1213-0028.
 118. 2003

 119. ŠMÍDOVÁ, Iva. "Matkové". In Modernizace a česká rodina. Brno: Barrister & Principal, 2003. s. 157-176, 19 s. ISBN 80-86598-61-6.
 120. ŠMÍDOVÁ, Iva. Men in the Czech Republic (According to Different Men). In Men in the Global World: Integrating Post-Socialist Perspectives. 1. vyd. Helsinki, Finsko: Kikimora Publishers, 2003. s. 159-175. ISBN 952-10-1308-7.
 121. 2002

 122. ŠMÍDOVÁ, Iva. Muži v České republice podle Jiných mužů. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU Brno, 2002, roč. 7/2002, č. 7, s. 89-117. ISSN 1212-365X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 12. 2021 01:17