Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

 1. ŠTĚRBA, Martin, Petra POKORNÁ, Renata FABEROVÁ, Blanka PINKOVÁ, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Anna SEEHOFNEROVÁ, Jan BLATNÝ, Lucia JANIGOVÁ, Olga KOŠKOVÁ, Hana PÁLOVÁ, Michal MAHDAL, Lukáš PAZOUREK, Petr JABANDŽIEV, Ondřej SLABÝ, Peter MÚDRY a Jaroslav ŠTĚRBA. Targeted treatment of severe vascular malformations harboring PIK3CA and TEK mutations with alpelisib is highly effective with limited toxicity. Scientific reports. BERLIN: NATURE PORTFOLIO, 2023, roč. 13, č. 1, s. 1-9. ISSN 2045-2322. doi:10.1038/s41598-023-37468-4.
 2. 2020

 3. POLÁŠKOVÁ, Kristýna, Tomáš MERTA, Alexandra MARTINČEKOVÁ, Danica ZAPLETALOVÁ, Michal KÝR, Pavel MAZÁNEK, Zdenka KŘENOVÁ, Peter MÚDRY, Marta JEŽOVÁ, Jiří TŮMA, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Ivana ČERVINKOVÁ, Dalibor VALÍK, Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, Hana NOSKOVÁ, Karol PÁL, Ondřej SLABÝ, Pavel FABIAN, Šárka KOZÁKOVÁ, Jakub NERADIL, Renata VESELSKÁ, Veronika KANDEROVÁ, Jiří ŠTARHA, Tomáš FREIBERGER, Giannoula Lakka KLEMENT a Jaroslav ŠTĚRBA. Comprehensive Molecular Profiling for Relapsed/Refractory Pediatric Burkitt Lymphomas-Retrospective Analysis of Three Real-Life Clinical Cases-Addressing Issues on Randomization and Customization at the Bedside. Frontiers in Oncology. Lausanne: Frontiers Media S.A., 2020, roč. 9, FEB 2020, s. 1-9. ISSN 2234-943X. doi:10.3389/fonc.2019.01531.
 4. GOJO, Johannes, Zdeněk PAVELKA, Danica ZAPLETALOVÁ, Maria T. SCHMOOK, Lisa MAYR, Sibylle MADLENER, Michal KÝR, Klára VEJMĚLKOVÁ, Martin SMRČKA, Thomas CZECH, Christian DORFER, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Amedeo A. AZIZI, Monika CHOCHOLOUS, Dominik REISINGER, David LAŠTOVIČKA, Dalibor VALÍK, Christine HABERLER, Andreas PEYRL, Hana NOSKOVÁ, Karol PÁL, Marta JEŽOVÁ, Renata VESELSKÁ, Šárka KOZÁKOVÁ, Ondřej SLABÝ, Irene SLAVC a Jaroslav ŠTĚRBA. Personalized Treatment of H3K27M-Mutant Pediatric Diffuse Gliomas Provides Improved Therapeutic Opportunities. Frontiers in Oncology. Lausanne: Frontiers Media S.A., 2020, roč. 9, JAN 10 2020, s. 1-14. ISSN 2234-943X. doi:10.3389/fonc.2019.01436.
 5. HRAZDIRA, Luboš, Lukáš PAZOUREK, Jana ŘEZANINOVÁ, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Karel URBÁŠEK a KOLEKTIV. Praktická muskulokeletálni ultrasonografie pro lékaře a fyzioterapeuty. 1. vyd. Brno: Paido, 2020. 253 s. ISBN 978-80-7315-270-3.
 6. 2019

 7. ŠTĚRBA, Jaroslav, Zdeněk PAVELKA, Michal KÝR, Pavel ŠLAMPA, Jana ZITTERBARTOVÁ, Martin SMRČKA, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Ondřej SLABÝ, David LAŠTOVIČKA a Irene SLAVC. Customized, or randomized approach for H3K27M mutated diffuse midline gliomas? Analysis of 13 biopsy proven patients from two countries. In Klinická onkologie. 2019. ISSN 0862-495X.
 8. TAKÁCS, Adam, Ondřej HORÁK, Jan BLATNÝ, David LAŠTOVIČKA a Jarmila SKOTÁKOVÁ. Moya-moya a etika vyšetřování asymptomatických pacientů. In 53. Česko-Slovenské dny dětské neurologie, Brno. 2019.
 9. 2018

 10. KLUČKA, Jozef, Jan ŠENKYŘÍK, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Roman ŠTOUDEK, Michaela ŤOUKÁLKOVÁ, Ivo KŘIKAVA, Lukáš MAREČEK, Tomáš PAVLÍK, Alena ŠTOURAČOVÁ a Petr ŠTOURAČ. Laryngeal mask airway Unique position in paediatric patients undergoing magnetic resonance imaging (MRI): prospective observational study. BMC Anesthesiology. London: BMC, 2018, roč. 18, č. 153, s. 1-6. ISSN 1471-2253. doi:10.1186/s12871-018-0617-2.
 11. KLUČKA, Jozef, Petr ŠTOURAČ, Roman ŠTOUDEK, Michaela ŤOUKÁLKOVÁ, Jarmila SKOTÁKOVÁ a Jan ŠENKYŘÍK. Laryngeal mask Unique® position in paediatric patients undergoing magnetic resonance imaging (MRI): prospective observational trial. In Euroanaesthesia 2018 - The European Anaesthesiology Congress, 2018. 2018.
 12. 2017

 13. WIEDERMANNOVÁ, Hana. Ložisková patologie nadledvin novorozence. Neonatologické listy. Fakultní nemocnice Na Bulovce, 2017, roč. 23/2017, č. 1, s. 3-5. ISSN 1211-1600.
 14. WIEDERMANNOVÁ, H., T. PAVLÍKOVÁ, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Pavel MAZÁNEK a Jaroslav ŠTĚRBA. Ložišková patologie nadledvin u novorozence. In Neonatologické listy. Praha: Česká neonatologická společnost, 2017. s. 3-5. ISSN 1211-1600.
 15. KONEČNÁ, Petra, Zuzana HRUBÁ, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Lenka FAJKUSOVÁ, Zdeněk DOLEŽEL a Dagmar PROCHÁZKOVÁ. Vzácné formy diabetu mellitu v dětství:Wolfram-like syndrom. In IV.Kongres pediatrů v Brně, Pediatrie pro praxi, 2017, suppl.D,s.12. 2017. ISBN 978-80-7471-202-9.
 16. 2016

 17. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Zuzana HRUBA, Petra KONECNA, Jarmila SKOTÁKOVÁ a Lenka FAJKUSOVÁ. A p.(Glu809Lys) Mutation in the WFS1 Gene Associated with Wolfram-like Syndrome: A Case Report. Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology. Istanbul: Galenos Yayincilik, 2016, roč. 8, č. 4, s. 482-483. ISSN 1308-5727. doi:10.4274/jcrpe.3021.
 18. KLEMENT, Giannoula Lakka, Knarik ARKUN, Dalibor VALÍK, Tina ROFFIDAL, Ali HASHEMI, Christos KLEMENT, Paolo CARMASSI, Edward RIETMAN, Ondřej SLABÝ, Pavel MAZÁNEK, Peter MÚDRY, Gabor KOVACS, Csongor KISS, Koen NORGA, Dobrin KONSTANTINOV, Nicolas ANDRÉ, Irene SLAVC, Henk van DEN BERG, Alexandra KOLENOVA, Leoš KŘEN, Jiří TŮMA, Jarmila SKOTÁKOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Future paradigms for precision oncology. Oncotarget. Albany: Impact Journals, 2016, roč. 7, č. 29, s. 46813-46831. ISSN 1949-2553. doi:10.18632/oncotarget.9488.
 19. PAVELKA, Zdeněk, Jitka BERKOVCOVA, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Karel ZITTERBART a Jaroslav ŠTĚRBA. Objective response to vemurafenib in a child treated for metastatic desmoplastic infantile. In 17th International Symposium on Pediatric Neuro-Oncology (ISPNO), Liverpool. 2016. ISSN 1522-8517.
 20. ČERVINKOVÁ, Ivana, Petr WALEK, Igor JÍRA, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Jan ŠENKYŘÍK, Petr OUŘEDNÍČEK a Jiří JAN. Possibilities of Reducing Radiation Dose in Computed Tomography Examinations in Various Age Groups Using an Iterative Model-Based Reconstruction Technique. Pediatrics & Therapeutics. Los Angeles: OMICS International, 2016, roč. 6, č. 4, s. "1000302", 7 s. ISSN 2161-0665. doi:10.4172/2161-0665.1000302.
 21. KONEČNÁ, Petra, Dagmar PROCHÁZKOVÁ, Zdeněk DOLEŽEL, Jarmila SKOTÁKOVÁ a Lenka FAJKUSOVÁ. The Wolfram-like syndrome: a case report. In 42 Annual Meeting of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes(ISPAD), 26-29 October,2016, Valencia, Spain, in Pediatric Diabetes 2016,17(suppl.24) s.76-77. 2016. ISSN 1399-5448. doi:10.111/pedi.12451.
 22. ČERVINKOVÁ, Ivana, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Jan ŠENKYŘÍK a Anna SEEHOFNEROVÁ. Tubulopapilární adenom žlučníku – náhodný nález u tříletého chlapce s později dia­gnostikovanou metachromatickou leukodystrofií - kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Ambit Media, 2016, roč. 79, č. 4, s. 453-457. ISSN 1210-7859.
 23. 2015

 24. ČERVINKOVÁ, Ivana, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ a Anna SEEHOFNEROVÁ. Embryonální rhabdomyosarkom u chlapce s Costello syndromem. Česká radiologie. Praha: Galén, 2015, roč. 69, č. 4, s. 275-277. ISSN 1210-7883.
 25. ČERVINKOVÁ, Ivana a Jarmila SKOTÁKOVÁ. Indikace vyšetření vedlejších nosních dutin u dětí. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2015, roč. 16, č. 6, s. 380-381. ISSN 1213-0494.
 26. MELICHÁRKOVÁ, Kristýna, Jakub NERADIL, Peter MÚDRY, Karel ZITTERBART, R. OBERMANNOVÁ, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Renata VESELSKÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Profil aktivace receptorových tyrozinkináz a mitogenem aktivovaných proteinkináz v terapii Maffucciho syndromu. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 28, Suppl. 2, s. "2S47"-"2S51", 5 s. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko20152S47.
 27. 2013

 28. SKOTÁKOVÁ, Jarmila, Ivana ČERVINKOVÁ a Marcela CHARVATOVÁ. Diagnostické zobrazovací metody sarkomů kostí a měkkých tkání. In XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky : Brno, 18.-19. dubna 2013. 2013. ISBN 978-80-904596-9-4.
 29. SKOTÁKOVÁ, Jarmila. Diagnostika dětských zlomenin. In Petr Havránek. Dětské zlomeniny. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2013. s. 28-36. ISBN 978-80-7262-983-1.
 30. ČERVINKOVÁ, Ivana, Jarmila SKOTÁKOVÁ a Zdeněk PAVLOVSKÝ. Intramuskulární hemangiom. Česká radiologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2013, roč. 67, č. 4, s. 303-306. ISSN 1210-7883.
 31. CHARVATOVÁ, Marcela, Renata FABEROVÁ, Ladislav PLÁNKA, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Jarmila SKOTÁKOVÁ. Magnetická rezonance v diagnostice syndromu Klippel-Trenaunay. Česká radiologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2013, roč. 67, č. 4, s. 296-302. ISSN 1210-7883.
 32. MIKOLÁŠEK, Peter, Lenka KRBKOVÁ, Lukáš HOMOLA, Iva ČAPOVOVÁ, Tomáš HABANEC, Štefánia RUSNÁKOVÁ, Marie DAŇKOVÁ, Barbora VARADYOVÁ a Jarmila SKOTÁKOVÁ. Neuroborreliosis versus sclerosis multiplex. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2013, roč. 14, č. 1, s. 45-47. ISSN 1213-0494.
 33. RÁČILOVÁ, Zdeňka, Igor JÍRA a Jarmila SKOTÁKOVÁ. Současný pohled na indikace a IVU u dětí. Česká radiologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2013, roč. 67, č. 4, s. 260-262. ISSN 1210-7883.
 34. KONEČNÁ, Petra, Dagmar PROCHÁZKOVÁ, Zdeněk DOLEŽEL, Jarmila SKOTÁKOVÁ a Elies HOEFLSLOOT. Wolfram syndrome: new mutation case report. In 12th international congress of inborn errors of metabolism, Barcelona, Journal of Inherited Metabolic Diseases, s. 337. 2013. ISSN 0141-8955. doi:10.1007/s10545-013-9635-x.
 35. SKOTÁKOVÁ, Jarmila a Luboš HRAZDIRA. Zobrazovací metody poranění pohybového aparátu sportovců. In Pohybový aparát a zdraví. Brno: Paido, 2013. s. 27-30. ISBN 978-80-7315-241-3.
 36. 2012

 37. BENACKA, Jozef, Luboš HRAZDIRA, Rostyslav BUBNOV, Beat DUBS, Reinhard GRAF, Zbygniew PILECKI a Jarmila SKOTÁKOVÁ. Compendium of musculoskeletal ultrasound. první. Trnava, Slovensko: University of Ss. Cyril and Methodius, 2012. 60 s. ISBN 978-80-8105-414-3.
 38. SKOTÁKOVÁ, Jarmila, Vladimír BARTL, Marcela CHARVATOVÁ, Zdeňka RÁČILOVÁ a Lucie DOHNALOVÁ. Fraktury dlouhých kostí u dětí. Česká radiologie. Praha: Galén, 2012, roč. 66, č. 4, s. 354-358. ISSN 1210-7883.
 39. SKOTÁKOVÁ, Jarmila, Zdeňka RÁČILOVÁ a Ivana ČERVINKOVÁ. Children and MSUS contribution. Slovak Journal of Health Sciences. 2012, roč. 3, č. 2, s. 92-93. ISSN 1338-161X.
 40. SKOTÁKOVÁ, Jarmila, Marcela CHARVATOVÁ, Vlastirad MACH, Jan ŠENKYŘÍK, Jiří VENTRUBA, Zdeněk MACKERLE, Zdeněk PAVELKA a Karel ZITTERBART. Intraventrikulární tumory u dětí. Česká radiologie. Praha: Galén, 2012, roč. 66, č. 1, s. 30-34. ISSN 1210-7883.
 41. ZAPLETALOVÁ, Danica, Nicolas ANDRE, Ladislav DEAK, Michal KÝR, Viera BAJČIOVÁ, Peter MÚDRY, Lenka DUBSKÁ, Regina DEMLOVÁ, Zdeněk PAVELKA, Karel ZITTERBART, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Karel HUŠEK, Alexandra MARTINČEKOVÁ, Pavel MAZÁNEK, Tomáš KEPÁK, Michael DOUBEK, Lucia KÚTNIKOVÁ, Dalibor VALÍK a Jaroslav ŠTĚRBA. Metronomic Chemotherapy with the COMBAT Regimen in Advanced Pediatric Malignancies: A Multicenter Experience. Oncology. Basel: S. Karger AG, 2012, roč. 82, č. 5, s. 249-260. ISSN 0030-2414. doi:10.1159/000336483.
 42. PAVELKA, Zdeněk, Zbyněk BORTLÍČEK, Tomáš PAVLÍK, Daniela KODYTKOVÁ, Leoš KŘEN, Jiří VENTRUBA, Eva BRICHTOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Karel ZITTERBART a Jaroslav ŠTĚRBA. Nádory CNS dětí do 3 let věku na KDO Brno v letech 1998 - 2010. In Edukační sborník - XXXVI. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav Brno, 2012. s. 242-243. ISBN 978-80-86793-23-8.
 43. PAVELKA, Zdeněk, Martin SMRČKA, Leoš KŘEN, Miloš KEŘKOVSKÝ, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Karel ZITTERBART a Jaroslav ŠTĚRBA. Papilární nádor pineální oblasti u dítěte - kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: ČLS JEP, 2012, roč. 75, č. 6, s. 754-756. ISSN 1210-7859.
 44. PAVELKA, Zdeněk, Martin SMRČKA, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Leoš KŘEN, Zdeněk MACKERLE, Eva BRICHTOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Karel ZITTERBART a Jaroslav ŠTĚRBA. Papilární nádor pineálního regionu u dítěte. In Edukační sborník - XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav Brno, 2012. s. 252-253. ISBN 978-80-86793-23-8.
 45. JÍRA, Igor, Petr OUŘEDNÍČEK, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Petr WALEK, Tomáš JATEL a Jiří JAN. První zkušenosti s hybridní iterativní technikou iDose při CT vyšetřování mozků u dětí, adolescentů a dospělých. Česká radiologie. Praha: Galén, 2012, roč. 66, č. 1, s. 18-22. ISSN 1210-7883.
 46. HRAZDIRA, Luboš, Jarmila SKOTÁKOVÁ a Lukáš PAZOUREK. Ultrasonografie v diagnostice nádorů pohybového aparátu. Ortopedie. Praha: Medakta, s.r.o., 2012, roč. 6, č. 2, s. 63-66. ISSN 1802-1727.
 47. BAJČIOVÁ, Viera, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Peter MÚDRY a Jaroslav ŠTĚRBA. Úskalí diagnostiky nádorů plic a bronchů u adolescentů. In Edukační sborník- XXXVI. Brněnských onkologických dnů a XXVI. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně při příležitosti konání XXXVI. Brněnských onkologických dnů a XXVI. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky v roce 2012, 2012. s. 239-241. ISBN 978-80-86793-23-8.
 48. 2011

 49. FILKOVÁ, Hana, Zdeněk PAVELKA, Vladimíra VRANOVÁ, Lenka TOMÁŠIKOVÁ, Iveta VALÁŠKOVÁ, Jiří VENTRUBA, Leoš KŘEN, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Klára DRÁBOVÁ, Karel ZITTERBART a Jaroslav ŠTĚRBA. Chromosomal analysis of anaplastic ependymoma and diffuse astrocytoma presenting as synchronous primary brain tumors in a child (case report). In 8th European cytogenetic conference. 2011. ISSN 0967-3849.
 50. BRICHTOVÁ, Eva, Zdeněk PAVELKA, Marta JEŽOVÁ, Jarmila SKOTÁKOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Tumory mozku manifestované v prvním roce věku. In Brněnské neurochirurgické dny, Velké Bílovice. 2011.
 51. SKOTÁKOVÁ, Jarmila a Jan KŘÍSTEK. Zobrazovací metody v diagnostice kostních nádorů. Onkológia. 2011, roč. 6, č. 2, s. 77-81. ISSN 1336-8176.
 52. 2010

 53. PAVELKA, Zdeněk, Leoš KŘEN, Zdeněk MACKERLE, Eva BRICHTOVÁ, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Karel ZITTERBART a Jaroslav ŠTĚRBA. Diskrepance cytologických likvorových nálezů z komůrky V-P Shuntu a z lumbální punkce u dětí s embryonálním nádorem CNS. Praha: Medical Heathworld a.s., 2010. s. 100. ISBN 978-80-904002-6-9.
 54. PAVELKA, Zdeněk, Renata GAILLYOVÁ, Radim LIPINA, Leoš KŘEN, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Karel ZITTERBART a Jaroslav ŠTĚRBA. Intra spinální Ependymom u dívky s NF2, mozaikou Turnerova syndromu, pozitivitou SRY a berzpříznakovým nosičstvím mutace genu CFTR. Praha: Medical Heathworld, a.s., 2010. s. 99. ISBN 978-80-904002-6-9.
 55. DOLEŽEL, Zdeněk, Jiří ŠTARHA, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Jarmila SKOTÁKOVÁ a Dana DOSTÁLKOVÁ. Juxtaglomerular cell tumor - a rare cause of secondary hypertension. Bratislava Medical Journal. Bratislava: LF UK, 2010, roč. 111, č. 12, s. 653-655. ISSN 0006-9248.
 56. DRÁBOVÁ, Klára, Peter MÚDRY, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Leoš KŘEN a Jaroslav ŠTĚRBA. Kde ho má ? aneb kapitola z diferenciální diagnostiky lymfadenopatie. Luhačovice: Sborník abstrakt VII. Festival kazuistik, 2010.
 57. ŠTĚRBA, Jaroslav, N ANDRE, L DEAK, Jiří VENTRUBA, Zdeněk PAVELKA, Karel ZITTERBART, D BRONISOVA, Tomáš KEPÁK, Peter MÚDRY, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Leoš KŘEN, Viera BAJČIOVÁ, Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, Michal KÝR a Dalibor VALÍK. METRONOMIC CHEMOTHERAPY IN RECURRENT AND HIGH RISK PEDIATRIC BRAIN TUMORS. EXPERIENCE FROM 3 EUROPEAN INSTITUTIONS. Journal of Neuro-Oncology. Springer Netherlands, 2010, roč. 12, č. 6, s. "II44". ISSN 0167-594X.
 58. ŠTĚRBA, Jaroslav, Danica BRONIŠOVÁ, Alexandra HAVLÁSKOVÁ, Zdeněk PAVELKA, Karel ZITTERBART, Pavlína CAHOVÁ, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Jiří VENTRUBA, Dalibor VALÍK, Nicolas ANDRÉ a I. SLAVC. Metronomická a Intrathekální chemoterapie dle mezinárodního protokolu - naděje pro děti s relapsem Meduloblastomu ? Praha: Medical Healthworl, a.s., 2010. s. 58. ISBN 978-80-904002-6-9.
 59. SKOTÁKOVÁ, Jarmila, Marcela CHARVÁTOVÁ a Vlastirad MACH. Muskuloskeletální nádory-magnetická rezonance. 2010. ISSN 1210-7883.
 60. DRÁBOVÁ, Klára, Zdeněk PAVELKA, Zdeněk MACKERLE, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Leoš KŘEN, Ivana SLÁMOVÁ, Lenka TOMÁŠIKOVÁ, Alexandra OLTOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Myxopapilární ependymom filmu terminale u pětileté dívky. Praha: Medical Healthworld, a.s., 2010. s. 114. ISBN 978-80-904002-6-9.
 61. BAJČIOVÁ, Viera, Jarmila SKOTÁKOVÁ a Peter MÚDRY. Nádory malé pánve u dětí a adolescentů. Praha: Medical Helthworld, a.s., 2010. s. 91. ISBN 978-80-904002-6-9.
 62. UNČOVSKÁ, Edita, Rudolf AUTRATA, Inka KREJČÍŘOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ a Jarmila SKOTÁKOVÁ. Neuritis optica u dětí – dlouhodobé klinické sledování. Folia strabologica et neuroophthalmologica. Praha: ČSDOS, 2010, roč. 11, č. 1, s. 72-73. ISSN 1213-1032.
 63. SKOTÁKOVÁ, Jarmila. Paediatric CT. 2010. s. 75-78, 3 s.
 64. BRICHTOVÁ, Eva, Zdeněk PAVELKA, Leoš KŘEN, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Alexandra OLTOVÁ a Pavel ŠLAMPA. Radiotherapy induced glioblastoma multiforme in the child treated for cerebellar medulloblastoma. 2010. ISSN 1522-8517.
 65. ŠTĚRBA, Jaroslav, Zdeněk PAVELKA, Nicolas ANDRÉ, Jiří VENTRUBA, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Viera BAJČIOVÁ, Danica BRONIŠOVÁ, Lenka DUBSKÁ a Dalibor VALÍK. Second complete remission of relapsed medulloblastoma induced by metronomic chemotherapy. Pediatric Blood Cancer. USA: WILEY-LISS, DIV JOHN WILEY & SONS, 2010, roč. 54, č. 4, s. 616-617. ISSN 1545-5009. doi:10.1002/pbc.22382.
 66. PAVELKA, Zdeněk, Alexandra OLTOVÁ, Lenka TOMÁŠKOVÁ, Iveta VALÁŠKOVÁ, Vladimíra VRANOVÁ, J ZRŮSTOVÁ, Jiří VENTRUBA, Zdeněk MACKERLE, Leoš KŘEN, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Karel ZITTERBART a Jaroslav ŠTĚRBA. Současný výskyt anaplastického ependymomu a difúzního astrocytomu u dítěte. In Brněnské neurochirurgické dny. 2010. s. 9-9.
 67. KŘENOVÁ, Zdenka, Zdeněk PAVELKA, Petr LOKAJ, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Iva KOCMANOVÁ, Otakar TEYSCHL, Leoš KŘEN, Peter MÚDRY a Jaroslav ŠTĚRBA. Successful treatment of life-threatening Candida peritonitis in a child with abdominal non-Hodgkin lymphoma using Efungumab and amphotericin B colloid dispersion. Journal of Pediatric Hematology and Oncology. U.S.A.: Lippincot, 2010, roč. 32, č. 2, s. 128-130. ISSN 1077-4114.
 68. PAVELKA, Zdeněk, Alexandra OLTOVÁ, Lenka TOMÁŠIKOVÁ, Iveta VALÁŠKOVÁ, V, VRÁNOVÁ, J. ZRŮSTOVÁ, Jiří VENTRUBA, Zdeněk MACKERLE, Leoš KŘEN, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Karel ZITTERBART a Jaroslav ŠTĚRBA. Synchronní výskyt Anaplastického Ependymomu a difúzního Astrocytomu u dítěte. Praha: Medical Healthworld, a.s., 2010. s. 98. ISBN 978-80-904002-6-9.
 69. DEMBICKÁ, Danuše, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Karol BOLČÁK, Daniela KODYTKOVÁ, Michal KÝR a Jaroslav ŠTĚRBA. Výsledky léčby dětí a mladistvých s hodgkinovým lymfomeme na KDO FN Brno dle protokolů COG 1999 - 2009. Praha: XX. Konference dětských hematologů a onkologů ČR a SR, Medical Heealtworld,a.s., 2010. s. 50. ISBN 978-80-904002-6-9.
 70. 2009

 71. RUSNÁKOVÁ, Štefania, Jiří VENTRUBA, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ a Zdeněk MACKERLE. Congenital epidural cyst in atypical localization. In 13th Congress of the European Federation of Neurological Societies Florence, Italy. 2009. ISSN 1351-5101.
 72. SKOTÁKOVÁ, Jarmila. Nejčastější tumory muskuloskeletálního aparátu u dětí. In CT/MR kurz Kongresové centrum Nem.na Homolce,Praha. 2009.
 73. SKOTÁKOVÁ, Jarmila a Martin KYNČL. Pediatrická specifika MR hlavy a krku. In VIII.MR kurz magnetické rezonance. 2009.
 74. KŘENOVÁ, Zdenka, Zdeněk PAVELKA, Petr LOKAJ, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Iva KOCMANOVÁ, Otakar TEYSCHL, Leoš KŘEN, Peter MÚDRY a Jaroslav ŠTĚRBA. Successful treatment of life-threatening candida peritonitis in a child with abdominal non-hodking lymphoma using efungumab and amphotericin B celloid dispersion. Journal of Pediatric Hematology and Oncology. 2009.
 75. TOUŠOVSKÁ, Kateřina, Ondřej ZAPLETAL, Jarmila SKOTÁKOVÁ, J. BUKAČ a Jaroslav ŠTĚRBA. Treatment of deep venous thrombosis with low molecular wight heparin in pediatric cancer patients: safety and efficacy. Blood Coagualation - Fibrinolysis. 2009, Jul. 17. ISSN 0957-5235.
 76. VONDRÁČEK, Petr, Markéta HERMANOVÁ, Kristina VODIČKOVÁ, Lenka FAJKUSOVÁ, Eva BRICHTOVÁ a Jarmila SKOTÁKOVÁ. White Matter Involvement in Neuromuscular Disorders. In In:Westland TB, Calton RN, editors. Handbook on White Matter: Structure, Function and Changes. 1. vyd. New York, USA: Nova Science Publishers, 2009. 21 s. Neuroanatomy Research at the Leading Edge. ISBN 978-1-60741-034-8.
 77. 2008

 78. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Karel ZITTERBART, Karel SVOBODA, Jana ZITTERBARTOVÁ, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Marek MECHL. Central neurocytoma: the neuroradiological perspective. Child's nervous system. Germany: Springer Verlag, 2008, roč. 24, č. 11, s. 1361-1369. ISSN 0256-7040.
 79. ZITTERBART, Karel, Tomáš KEPÁK, Zdeněk PAVELKA, Pavel ŠLAMPA, Jiří VENTRUBA, Jarmila SKOTÁKOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Gliomatosis cerebri: soubor pacientů Kliniky dětské onkologie LF MU a FN Brno. In XXXII. Brněnské onklogické dny a XXII. Konference nelékařských zdravotnických pracovníků. 2008.
 80. ŠTĚRBA, Jaroslav, Viera BAJČIOVÁ, Tomáš KEPÁK, Karel ZITTERBART, Daniela KODYTKOVÁ, Pavel MAZÁNEK, Zdeněk PAVELKA, Petra RŮŽIČKOVÁ, Danica BRONIŠOVÁ, H. DEJVICKÁ, Renata FABEROVÁ a Jarmila SKOTÁKOVÁ. Nádory kůže a non-hemoragické kožní manifestace nádorových onemocnění u dětí - data KDO FN Brno 1998 - 2008. In 18. Konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky. 2008.
 81. AUTRATA, Rudolf, Soňa VYBÍRALOVÁ, Inka KREJČÍŘOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Petr VONDRÁČEK a Jarmila SKOTÁKOVÁ. Neuritis optica u dětí - dlouhodobé klinické sledování. In Sborník XVI. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti. Nucleus. Hradec Králové, 2008. s. 112. ISBN 978-80-87009-53-6.
 82. SKOTÁKOVÁ, Jarmila, M. CHARVÁTOVÁ, Peter MÚDRY, Viera BAJČIOVÁ a Šimon ONDRUŠ. Rabdomyosarkom končetin u dětí. Brno: Avtokrat s.r.o., 2008. s. 16.
 83. PAVELKA, Zdeněk, Eva BRICHTOVÁ, Leoš KŘEN, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Karel ZITTERBART a Jaroslav ŠTĚRBA. Radioterapii indukovaný glioblastom u dítěte léčeného pro meduloblastom mozečku. In XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2008. ISBN 978-9780-86793-11-5.
 84. PAVELKA, Zdeněk, Eva BRICHTOVÁ, Leoš KŘEN, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Karel ZITTERBART a Jaroslav ŠTĚRBA. Radioterapií indukovaný glioblastom u dítěte pro meduloblastom mozečku (kazuistika a přehled literatury). Klinická onkologie. Brno: ČLS JEP, 2008, roč. 21, č. 1, s. 31 - 34, 3 s. ISSN 0862-495X.
 85. PAVELKA, Zdeněk, Jiří VENTRUBA, Leoš KŘEN, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Dalibor VALÍK, Pavel ŠLAMPA, Karel ZITTERBART a Jaroslav ŠTĚRBA. Remise navozená terapie "COMBAT" dítěte s recidivou vysoce rizikového meduloblastomu ( kazuisitka ). In XXXII. Brněnské onklologické dny a XXII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2008. ISBN 978-9780-86793-11-5.
 86. PAVELKA, Zdeněk, Karel ZITTERBART, Tomáš PAVLÍK, Pavel ŠLAMPA, Jiří VENTRUBA, Eva BRICHTOVÁ, Martin SMRČKA, Tomáš PALEČEK, J. JAKUBEC, Michael HOUDEK, Leoš KŘEN, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Tereza TURBOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Výsledky léčby gliomů nízkého stupně malignity u dětí (retrospektivní analýza dat). Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie. Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, roč. 71/104, č. 2, s. 206-214. ISSN 1210-7859.
 87. 2007

 88. OŠLEJŠKOVÁ, Hana, Michal RYZÍ, Milan BRÁZDIL, Zdenek NOVÁK, Iva ZICHOVÁ, Jarmila SKOTÁKOVÁ a Vlastirad MACH. Epileptochirurgické řešení kavernózního hemangiomu asociovaného s fokální kortikální dysplazií při sekundární temporální epilepsii:kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: ČLS JEP, 2007, roč. 70/103, č. 3, s. 316-321. ISSN 1210-7859.
 89. PAVELKA, Zdeněk, Karel ZITTERBART, T. PAVLÍK, Pavel ŠLAMPA, Jiří VENTRUBA, Eva BRICHTOVÁ, T. PALEČEK, J. JAKUBEC, M. HOUDEK, Leoš KŘEN, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Tereza TURBOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Gliomy nízkého stupně u dětí - (ne)jenom chirurgické řešení? Retrospektivní analýza dat souboru KDO FN Brno. In Pracovní dny České a slovenské neurochirurgické společnosti ČLS JEP, sborník abstrakt. 2007. ISBN 978-80-239-8990-0.
 90. SKOTÁKOVÁ, Jarmila. Historie kliniky dětské radiologie. 2007. ISSN 1802-0224.
 91. DOLEŽEL, Zdeněk, Jiří ŠTARHA, Jarmila SKOTÁKOVÁ a Dana DOSTÁLKOVÁ. Hypokalémie - (ne)snadný diferenciálně-diagnostický rébus? Medical tribune. Praha: Medical tribune cz, 2007, roč. 3, č. 23, s. 5-6. ISSN 1214-8911.
 92. TOŠOVSKÁ, Kateřina, Danuše DEMBICKÁ, Petr LOKAJ, Peter MÚDRY, Iva KOCMANOVÁ, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Tomáš HABANEC a Jaroslav ŠTĚRBA. Invazivní mykotické infekce na Klinice dětské onkologie FN Brno v letech 2002-2006. Čes. - slov. Pediatrie. 2007, roč. 62, č. 12, s. 664-673, 8 s. ISSN 0069-2328.
 93. MASAŘÍKOVÁ, Helena. Leukodystrofie - Canavanova nemoc - kazuistika. 2007. 1 s. ISBN IBSN 978-80-239-8983.
 94. ŠTĚRBA, Jaroslav, Jiří VENTRUBA, Jarmila SKOTÁKOVÁ a Karel ZITTERBART. Meduloblastom - nejzhoubnější mozkový nádor dětského věku z pohledu neurochirurga. In Publikováno ve sborníku abstrakt Kuncův memoriál 2007 - Neuroonkologie. Praha, 2007. s. 30-31.
 95. ZITTERBART, Karel, Zdeněk PAVELKA, Jiří VENTRUBA, Pavel ŠLAMPA, T. PAVLÍK, Eva BRICHTOVÁ, T. PALEČEK, J. JAKUBEC, Michael HOUDEK, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Leoš KŘEN, Jarmila SKOTÁKOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Meduloblastom: Současný management léčby. Léčebné výsledky na Klinice dětské onkologie LF MU a FN Brno v letech 2000 - 2006. In Kuncův Memoriál, sborník abstrakt. 2007. s. 30.
 96. AUTRATA, Rudolf, Inka KREJČÍŘOVÁ, Soňa PYROCHTOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Petr VONDRÁČEK a Jarmila SKOTÁKOVÁ. Optic neuritis in paediatric patients: Clinical manifestations, etiology, therapy and visual outcomes in long-term follow up. Scripta Medica. 2007, roč. 80, 1-2, s. 3-16. ISSN 1211-3395.
 97. AUTRATA, Rudolf, Inka HELMANOVÁ, Soňa PYROCHTOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Petr VONDRÁČEK a Jarmila SKOTÁKOVÁ. Optic neuritis in pediatric patients- clinical evaluations of the 10 years follow-up. In Sborník abstrakt XV.Výroční sjezd ČOS. 2007. s. 159. ISBN 978-80-87086-01-8.
 98. AUTRATA, Rudolf, Inka HELMANOVÁ, Soňa PYROCHTOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Petr VONDRÁČEK a Jarmila SKOTÁKOVÁ. Optic neuritis in pediatric patients- clinical evaluations of the 10 years follow-up. Folia strabologica et neuroophthalmologica 2007. 2007, roč. 8, č. 5, s. 70-77. ISSN 1213-1032.
 99. PAVELKA, Zdeněk, Eva BRICHTOVÁ, Karel ZITTERBART, Leoš KŘEN, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Alexandra OLTOVÁ a Pavel ŠLAMPA. Radioterapií indukovaný glioblastom u dítěte léčeného dříve pro meduloblastom ( kazuisitka ). In Publikováno ve sborníku abstrakt 17. konference dětských onkologů a hematologů. Hradec Králové: NUCLEUS HK, 2007.
 100. PAVELKA, Zdeněk, Leoš KŘEN a Jarmila SKOTÁKOVÁ. Sekundární glioblastom mozečku u dítěte v minulosti léčeného pro meduloblastom. In Publikováno ve sborníku abstrakt Kuncům memoriál 2007 - Neuroonkologie. Praha, 2007. s. 31-31.
 101. HRAZDÍRA, Luboš. Ultrasonografické vyšetření v krajině kyčelního kloubu. 2007. 1 s. ISBN 978-80-210-4313.
 102. PAVELKA, Zdeněk, Danuše DEMBICKÁ, Kateřina TOUŠOVSKÁ, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Leoš KŘEN, Karel KRAFKA, Otakar TEYSCHL, Peter MÚDRY a Jaroslav ŠTĚRBA. Úspěšná léčba prokázané kandidové peritonitidy za použití efungumabu (mycocrab) u dítěte s abdominálním non-hodgkinským lymfomem. Klinická onkologie. Brno: AsP Brno, s r.o., 2007, roč. 20, č. 3, s. 264-268, 2 s. ISSN 0862-495X.
 103. PAVELKA, Zdeněk, DEMBICKA, Kateřina TOUŠOVSKÁ, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Leoš KŘEN, KRAFKA, TEYSCHL, Peter MÚDRY a Jaroslav ŠTĚRBA. Úspěšná léčba prokázané kandidové peritonitidy za použití efungumabu u dítěte s abdominálním non-hodgkinským lymfomem. Česká lékařská společnost JEP, 2007. Klinická onkologie 20, 3:264-268. ISSN 0862-495X.
 104. PAVELKA, Zdeněk, Karel ZITTERBART, Pavel ŠLAMPA, Jiří VENTRUBA, Eva BRICHTOVÁ, Leoš KŘEN, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Tereza TURBOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Výsledky léčby gliomů nízkého stupně malignity u dětí na KDO FN Brno. In Publikováno v Edukačním sborníku MOÚ. Brno: XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty, 2007. s. 166. ISBN 978-978086793-09-2.
 105. PAVELKA, Zdeněk, Karel ZITTERBART, T. PAVLÍK, Pavel ŠLAMPA, Jiří VENTRUBA, Eva BRICHTOVÁ, T. PALEČEK, J. JAKUBEC, Michael HOUDEK, Leoš KŘEN, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Tereza TURBOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Výsledky léčby gliomů nízkého stupně malignity u dětí na KDO FN Brno. In XXXI. Brněnské onkologické dny, edukační sborník. 2007. s. 166. ISBN 978-9780-86793-09-2.
 106. PAVELKA, Zdeněk, Karel ZITTERBART, T. PAVLÍK, Pavel ŠLAMPA, Jiří VENTRUBA, Eva BRICHTOVÁ, T. PALEČEK, J. JAKUBEC, Michael HOUDEK, Leoš KŘEN, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Tereza TURBOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Výsledky léčby gliomů nízkého stupně malignity u dětí na KDO FN Brno. In Kuncův Memoriál, sborník abstrakt. 2007. s. 33.
 107. 2006

 108. HELMANOVÁ, Inka, Rudolf AUTRATA, Soňa PYROCHTOVÁ, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Petr GÁL a Jiří VENTRUBA. Chiasmal defects in children. In Sborník abstrakt XIV.výročního kongresu ČOS s mezinárodní účastí. Euroverlag s.r.o. Plzeň, 2006. s. 198. ISBN 80-7177-974-1.
 109. SKOTÁKOVÁ, Jarmila, Vlastirad MACH, Viera BAJČIOVÁ a Peter MÚDRY. Maligní tumory dlouhých kostí u dětí, diferenciální diagnostika, přínos zobrazovacích metod. Acta Chir.orthop.Traum.čech. 2006, roč. 73, č. 3, s. 183-190, 7 s. ISSN 0001-5415.
 110. DOLEŽEL, Zdeněk, Jiří ŠTARHA, Jarmila SKOTÁKOVÁ a Dana DOSTÁLKOVÁ. Reninon-vzácná příčina sekundární hypertenze. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, s.r.o., 2006, roč. 7, č. 5, s. 284-285. ISSN 1213-0494.
 111. BENDA, Karel, Daniel BARTUŠEK, Šárka BOHATÁ, Jaroslav BOUDNÝ, Karel DVOŘÁK, Marek MECHL, Miloš KEŘKOVSKÝ, Petr NÁDENÍČEK, Sylva RYBNÍČKOVÁ, Jarmila SKOTÁKOVÁ a Vlastimil VÁLEK. Současné metody diagnostického zobrazování a intervenční radiologie - co má vědět praktický lékař (principy, možnosti, indikace, limitace). Praktický lekár. 2006, roč.2006, 86/č.2, s. 96-97.
 112. SKOTÁKOVÁ, Jarmila, Viera BAJČIOVÁ a Šimon ONDRUŠ. Synoviální sarkom u dítěte- kazuistika. Acta Chir.orthop.Traum.čech. 2006, roč. 73, č. 2, s. 104-108, 4 s. ISSN 0001-5415.
 113. HRAZDIRA, Luboš a Jarmila SKOTÁKOVÁ. 3D ultrasonografické vyšetřování pohybového aparátu. 2006. 7 s. Acta Chir.orthop.Traum.čech. ISBN 0001-5415.
 114. 2005

 115. KRAFKA, Karel, Jiří TŮMA, Otakar TEYSCHL, Milan HORÁK, Vladimír BARTL a Jarmila SKOTÁKOVÁ. Endoskopické výkony u dětí do 3 let na klinice dětské chirurgie. Časopis lékařů českých. Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2005, roč. 144, č. 3, s. 177-180, 3 s. ISSN 0008-7335.
 116. KRAFKA, Karel, Jiří TŮMA, Otakar TEYSCHL, Vladimír BARTL, Vladimír BARTL a Jarmila SKOTÁKOVÁ. Intramural duodenum hematoma in a child with repeated attacks of pancreatitis. Scripta Medica. Brno: Lékařská fakulta MU, 2005, roč. 78, č. 3, s. 151-160, 9 s. ISSN 1211-3395.
 117. BARTL, Vladimír a Jarmila SKOTÁKOVÁ. Isolated sacral fracture with neurological complication. Bremen, SRN, 2005. s. 328.
 118. JOCHYMEK, Jiří, Petr GÁL, Jarmila SKOTÁKOVÁ a M. SKLÁDAL. Long term results of surgical treatment of Clubfoot. In 7th Congress EFORT. Lisabon, 2005. s. 242.
 119. HRAZDIRA, Luboš, Jarmila SKOTÁKOVÁ a Zdeněk FLORIAN. Shoulder Bandage With Distal Traction - Application in Athletes Overusing "Overhead" Activities. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Culturae Physicae. Gymnica. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, roč. 35, č. 1. ISSN 1212-1185.
 120. ŠTĚRBA, Jaroslav, Jaroslav PROCHÁZKA, Jiří VENTRUBA, Leoš KŘEN, Dalibor VALID, Dagmar BURGETOVÁ, Peter MÚDRY, Jarmila SKOTÁKOVÁ a Jan BLATNÝ. Successful Treatment of Aspergillus Brain Abscess in a Child with Acute Lymphoblastic Leukemia and Liver Failure. 2005. 6 s.
 121. VENTRUBA, Jiří, Jaroslav ŠTĚRBA, Michal KLIMOVIČ, Vlastirad MACH, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Zdeněk PAVELKA a Karel ZITTERBART. Tumory zadní jámy lební u dětí z pohledu neurochirurga. In 15. konference dětských hematologů a onkologů ČR a SR. České Budějovice: KOPP nakladatelství, 2005. s. 79. ISBN 80-7232-264-8.
 122. SKOTÁKOVÁ, Jarmila a Vladimír BARTL. Ultrasonografická kontrola hojení fraktur u dětí. Česká radiologie. Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2005, roč. 59, č. 1, s. 41-43, 2 s. ISSN 1210-7883.
 123. CAGAŠ, Jan, Jiří JOCHYMEK a Jarmila SKOTÁKOVÁ. Zhodnocení výsledků magnetické rezonance a artroskopie v diagnostice léze menisku. Brno: 49. Studentská vědecké konference LF MU, 2005.
 124. 2004

 125. ZERHAU, Pavel, Jana KUBÁTOVÁ, Jarmila SKOTÁKOVÁ a Vlastirad MACH. Comparison of data produced by MR urography, excretion urography and sonography in pre-surgery examinations of upper urinary tract obstructions in children. In British Journal of Urology. 93,4. 2, 2004. s. 18.
 126. HRAZDIRA, Luboš a Jarmila SKOTÁKOVÁ. Corelation of US with the Other Inaging Methods in Clinical Practice-Echographic Imaging of the Instability of the Ankle (long term results). In 7 th Congress of International Society for Musculoskeletal Ultrasound-Book of Abstracts. Ohrid: ISMUS-International Society for Musculoskeletal Ultrasound, 2004. s. 87-90.
 127. SKOTÁKOVÁ, Jarmila a Luboš HRAZDIRA. Indikace CT a MR vyšetřování při poranění pohybového aparátu. Medicina Sportiva Bohemica Slovaca. Praha: Česká společnost tělových. lékařství, 2004, roč. 13/2004, č. 4, s. 187-194, 7 s. ISSN 1210-5481.
 128. BARTL, Vladimír. Isolated Sacral Fracture with Neurological Complication. Scripta Medica. 2004, roč. 77 (2004), č. 4, s. 183 - 190, 7 s. ISSN 1211-3395.
 129. HRAZDIRA, Luboš a Jarmila SKOTÁKOVÁ. Muskuloskeletální ultrazvuk-vývoj, možnosti a význam v oborech zabývajících se pohybovým aparátem. Medicina Sportiva Bohemica Slovaca. Praha: Česká společnost tělových. lékařství, 2004, roč. 13/2004, č. 4, s. 179-186, 7 s. ISSN 1210-5481.
 130. HRAZDIRA, Luboš, Jan MIKULEC a Jarmila SKOTÁKOVÁ. New Possibilities of Spatial Reconstruction in 3D Echographic Examination of the Locomotive Apparatus. In 7 th Congress of International Society for Musculoskeletal Ultrasound-Book of Abstracts. Ohrid: ISMUS-International Society for Musculoskeletal Ultrasound, 2004. s. 74-77.
 131. REPKO, Martin, Martin KRBEC a Jarmila SKOTÁKOVÁ. Prediction of the functional status of the surgically managed double thoracolumbar scoliosis by the apical vertebral CT examination - abstract. Acta Chir orthop Traum čech. Praha: Galén, 2004, roč. 71, Suppl 1, s. 26-26. ISSN 0001-5415.
 132. SKOTÁKOVÁ, Jarmila, Jaroslava BAJEROVÁ, Vladimír BARTL a Vlastirad MACH. Ultrasonography Diagnosis of Purulent Arhritis and Osteomyelitis in Infalts. Scripta Medica. 2004, roč. 77 (2004), č. 4, s. 231 - 236, 5 s. ISSN 1211-3395.
 133. SKOTÁKOVÁ, Jarmila, Luboš HRAZDIRA a Jiří JOCHYMEK. Ultrasonography of the Hip Joint in Children: Anterior Capsule Distance - what is normal? Scripta medica. Brno: Masarykova Univerzita, Lékařská fakulta, 2004, roč. 77/2004, č. 4, s. 237-242, 5 s. ISSN 1211-3395.
 134. SKOTÁKOVÁ, Jarmila, Jiří JOCHYMEK a Luboš HRAZDIRA. Ultrasonography of the Hip Joint in Children:Anterior Capsule Distance-What is Normal? Scripta Medica. 2004, roč. 77 (2004), č. 4, s. 237 - 242, 5 s. ISSN 1211-3395.
 135. 2003

 136. KEPÁK, Tomáš, Ondřej ZAPLETAL, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Pavel FABIAN, Tomáš HABANEC, Otakar TEYSCHL a Jaroslav ŠTĚRBA. Aktinomykóza břišní stěny a retroperitonea mimikující nádor přední břišní stěny. Čes. - slov. Pediatrie. 2003, roč. 58, č. 3, s. 141-143. ISSN 0069-2328.
 137. HRAZDIRA, Luboš, Jarmila SKOTÁKOVÁ a Zdeněk FLORIAN. Shoulder Bandage with Distal Traction in Sportsmen with Painful Shoulder Performing Overhead Activities. Vlaams Tijdeschrift voor Sport Geneeskunde & Sport Wetenschappen. Oostende: Goekint Graphics, 2003, roč. 24, č. 95, s. 96-96.
 138. 2002

 139. AUTRATA, Rudolf, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Petr GÁL a Jiří VENTRUBA. Chiasmal defects in children. Folia Strabologica et Neuroophthalmologica. 2002, Suppl. 1, č. 5, s. 53-56. ISSN 1213-1032.
 140. AUTRATA, Rudolf, Jiří VENTRUBA, Petr GÁL, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Petr LOKAJ a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Ocular complications of hydrocephalus. Folia Strabologica et Neuroophthalmologica. 2002, Suppl. 1, č. 5, s. 49-53. ISSN 1213-1032.
 141. BARTL, Vladimír, Petr GÁL, Jarmila SKOTÁKOVÁ a Petr KMOŠŤÁK. Úprava redislokace fragmentů dlouhých kostí klínováním sádrového obvazu. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2002, roč. 81, č. 8, s. 415-420. ISSN 0035-9351.
 142. 2001

 143. ŠTĚRBA, Jaroslav, Zdeněk PAVELKA, Jarmila SKOTÁKOVÁ a Tomáš KEPÁK. Aktuální možnosti chemoterapie v léčbě maligních gliomů centrálního nervového systému u dětí. Česko-slovenská pediatrie. Praha: BVibliographia medica čechoslovaka, 2001, roč. 56, č. 9, s. 537-542, 5 s. ISSN 0069-2328.
 144. SKOTÁKOVÁ, Jarmila, Vladimír BARTL, Vlastirad MACH, David HORÁK a Marcela CHARVÁTOVÁ. Diagnostic of Vertebral Fractures in Children. Surgery in childhood international. Warsaw: INVEST-DRUCK, 2001, IX., č. 1, s. 31-33. ISSN 1230-5545.
 145. SKOTÁKOVÁ, Jarmila, Vladimír BARTL a Věra BRYŠOVÁ. Kongenitální subluxace loketního kloubu a kolenního kloubu u novorozence. Česká radiologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2001, roč. 55, č. 3, s. 97-99. ISSN 1210-7883.
 146. KRBEC, Martin, Otto VLACH, Martin REPKO a Jarmila SKOTÁKOVÁ. Measurement and comparison of the derotation degree of the apical vertebra in idiopathic scoliosis before and after the anterior or posterior surgery using CT-scans. European Spine Journal. Berlin Heidelberg: Springer, 2001, roč. 10, Suppl. 1, s. S10, 1 s. ISSN A42718.
 147. HORÁK, Milan, Bronislav HNILIČKA, Petr GÁL, Dana DEMBICKÁ a Jarmila SKOTÁKOVÁ. Pohled dětského chirurga na použití centrálního žilního katétru u hematologicko-onkologicky nemocných dětí. Rozhledy v chirurgii. Praha: Čs. lék. společnost J.E.Purkyně, 2001, roč. 80, č. 12, s. 636-638. ISSN 0035-9351.
 148. SKOTÁKOVÁ, Jarmila a Vladimír BARTL. Poranění krční páteře u dětí - 2 kazuistiky. Rozhledy v chirurgii. Praha: Čs. lékařská společnost J.E.Purkyně, 2001, roč. 80, č. 12, s. 633-635. ISSN 0035-9351.
 149. 1999

 150. TEYSCHL, Otakar, Petr GÁL, František TECL a Jarmila SKOTÁKOVÁ. Problematika diagnostiky a léčby poranění sleziny u dětí. Praktický lékař. Praha: ČLS J.E. Purkyně, 1999, roč. 79, č. 9, s. 522-524. ISSN 0032-6739.
 151. GÁL, Petr, František TECL a Jarmila SKOTÁKOVÁ. Vrozené vývojové vady: část I. Trávicí trubice a břišní stěna. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 1999. 57 s. Edice kontinuálního vzdělávání v medicíně. ISBN 80-210-2153-5.
 152. GÁL, Petr, František TECL a Jarmila SKOTÁKOVÁ. Zlomeniny a fyzární poranění proximálního konce humeru u dětí. Acta chirur. orthoped. traumatologica Čech. 1999, roč. 66, č. 2, s. 95-100. ISSN 0001-5415.
 153. 1998

 154. SEDLINSKÝ, Radovan, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Leoš KŘEN, Roman HANÁK, I. GROCHOVÁ a Jiří ŠTARHA. Kongenitální hypofosfatázie v rámci skeletálních dysplazií novorozenců. Čs. pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1998, roč. 53, č. 7, s. 430-435. ISSN 0069-2328.
 155. POUL, Jan, Jaroslava BAJEROVÁ, Jarmila SKOTÁKOVÁ a Igor JÍRA. Selective treatment Program for Developmental Dysplasia of the Hip in an Epidemiologic Prospective Study. J.Pediatr. Orthop. part B. 1998, roč. 7, č. 2, s. 135-137. ISSN 1060-152X.
 156. GÁL, Petr, František TECL, Jarmila SKOTÁKOVÁ a V. MACH. Systémová enzymoterapie v léčbě suprakondylické zlomeniny humeru u dětí. Rozhledy v chirurgii. Praha,ČR: NTS ČLS JEP, 1998, roč. 77, č. 12, s. 574-576. ISSN 0035-9351.
 157. BARTL, Vladimír, Ivan MELICHAR, Jarmila SKOTÁKOVÁ a V. MACH. Ultraschalldiagnostik der distalen Humerusfraktur bei Säuglingen und Kleikindern. In Kindertraumatologie. Frakturen des distalen Humerus, Segment 13. 1. vyd. Wiesbaden: Universum Verlagsanstalt, 1998. s. 66-68. ISBN 3-923221-61-4.
 158. 1997

 159. SKOTÁKOVÁ, Jarmila a Jaroslav PROCHÁZKA. Septic arthritis in nonates. Pediatric Radiology. 1997, roč. 27, č. 5, s. 474. ISSN 0301-0449.
 160. SKOTÁKOVÁ, Jarmila a Jaroslav PROCHÁZKA. Septic arthritis in nonates. Pediatric Radiology. 1997, roč. 27, č. 5, s. 474. ISSN 0301-0449.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 10. 2023 12:41