Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. KOTAŠKOVÁ, Jana, Andrea MAREČKOVÁ, Jiří ŠTIKA, Jakub HYNŠT, Šárka PAVLOVÁ, Martina VALIŠOVÁ, Marcela ŽENATOVÁ, Hana SVOZILOVÁ, Kristýna ZÁVACKÁ, Marie JAROŠOVÁ, Libor ČERVINEK, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Detekce somatických variant u myelodysplastického syndromu: srovnání tří odlišných postupů při přípravě sekvenačních knihoven pro vyšetření panelu genů. In 23. celostátní konference DNA diagnostiky, Brno. 2019.
 2. ŠTIKA, Jiří, Zuzana VRZALOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michael DOUBEK. Diagnostika pacientů s podezřením na Ph-negativní myeloproliferativní neoplázii. In Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetika a genomiky ČLS JEP a 52. Výroční cytogenetická konference, Plzeň. 2019.
 3. VRZALOVÁ, Zuzana, Jiří ŠTIKA, Hana JELÍNKOVÁ, Štěpán HRABOVSKÝ, M. KUBRIČANOVÁ ŽALIOVÁ, Martina SLÁVIKOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michael DOUBEK. Charakterizace genových aberací u dospělých pacientů s Ph-negativní akutní lymfoblastickou leukemií. In XLIII. Brněnské onkologické dny v Klinická Onkologie, Brno. 2019.
 4. VRZALOVÁ, Zuzana, Lenka RADOVÁ, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Jakub TRIZULJAK, Ivona BLAHÁKOVÁ, Jiří ŠTIKA, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michael DOUBEK. Charakterizace patogenních variant u rodin s výskytem dědičné trombocytopenie – kazuistiky. In 23. celostátní konference DNA diagnostiky, Brno. 2019.
 5. VRZALOVÁ, Zuzana, Lenka RADOVÁ, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Jakub TRIZULJAK, Ivona BLAHÁKOVÁ, Jiří ŠTIKA, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michael DOUBEK. Charakterizace patogenních variant u rodin s výskytem dědičné trombocytopenie – kazuistiky. In Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetika a genomiky ČLS JEP a 52. Výroční cytogenetická konference, Plzeň. 2019.
 6. ŠTIKA, Jiří. Molecular diagnostics of Ph-negative chronic myeloproliferative neoplasms. In Molecular Medicine Seminar, Brno. 2019.
 7. ŠTIKA, Jiří, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Danka HORVÁTHOVÁ a Michael DOUBEK. Molekulárně – genetická diagnostika mastocytózy. In 23. celostátní konference DNA diagnostiky, Brno. 2019.
 8. 2018

 9. VRZALOVÁ, Zuzana, H. JELÍNKOVÁ, Štěpán HRABOVSKÝ, František FOLBER, C. ŠÁLEK, J. HORÁČEK, Markéta ŽALIOVÁ, Jiří ŠTIKA, Martina SLÁVIKOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michael DOUBEK. Gene aberrations in adult patients with Ph-negative ALL in the Czech Republic. In ASH Annual Meeting and Exposition, San Diego, California, USA. 2018.
 10. VRZALOVÁ, Zuzana, Hana JELÍNKOVÁ, Štěpán HRABOVSKÝ, František FOLBER, C. ŠÁLEK, J. HORÁČEK, M. KUBRIČANOVÁ ŽALIOVÁ, Jiří ŠTIKA, M. SLÁVIKOVÁ, Barbara KANTOROVÁ, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michael DOUBEK. Ph-like genové aberace u dospělých pacientů s Ph-negativní ALL v České republice. In I. Český hematologický a transfuziologický sjezd, Praha in Transfuze a hematologie dnesA. 2018.
 11. VRZALOVÁ, Zuzana, Hana JELÍNKOVÁ, Štěpán HRABOVSKÝ, C ŠÁLEK, J. HORÁČEK, M. KUBRIČANOVÁ ŽALIOVÁ, Martina SLÁVIKOVÁ, Jiří ŠTIKA, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michael DOUBEK. Ph-like genové aberace u dospělých pacientů s Ph-negativní ALL v České republice. In XLII. Brněnské onkologické dny, Brno in Klinická Onkologie. 2018.
 12. 2017

 13. HRČKOVÁ, G, Z KIZEKOVÁ, J ROSENBERGER, Jiří ŠTIKA, P VASOVČÁK, D ILENČÍKOVÁ a L KOVÁCS. Autozómovo recesívna polycystická choroba obličiek - Vždy iná, a predsa tá istá. Lekársky obzor, Bratislava: Slovenská zdravotnická univerzita, 2017, roč. 66, č. 4, s. 156-160. ISSN 0457-4214.
 14. ŠTIKA, Jiří a MAZAL. Sequencing of Microdissection-Derived FISH Probes. In Fluorescence In Situ Hybridization (FISH) (Second Edition). Second. Heidelberg: Springer- Verlag Berlin, 2017. s. 597-604, 8 s.
 15. ŠIMOVÁ, Jarmila, Martina SLÁVIKOVÁ, Barbora KUBOVÁ, Jiří ŠTIKA, Michaela SMOLÍKOVÁ, Barbara KANTOROVÁ, Radek MĚCH, David KONVALINKA, Andrea KROKEROVÁ, Magdalena UVÍROVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michael DOUBEK. Somatické mutace v genu CALR u pacientů se suspektní Ph-negativní myeloproliferací. In 21. celostátní konference DNA diagnostiky, Plzeň. 2017.
 16. 2016

 17. ŠTIKA, Jiří a V HOŘÍNOVÁ. Diagnostics of neurofibromatosis – atypical cases. In The European Human Genetics Conference Barcelona. 2016.
 18. 2015

 19. ŠTIKA, Jiří, G NAGYOVÁ a S PEKOVÁ. Diagnostics of autosomal recessive polycystic kidney disease by NGS. In The European Human Genetics Conference Glasgow. 2015.
 20. ZEJSKOVA, L, R PLACHY, T JANCUSKOVA, D HARDEKOPF, Jiří ŠTIKA, M ONDRACKOVA, N KOSYAKOVA, T LIEHR, A ZAVRELOVA, P ZAK, V PETECUKOVA, J NOVAK, T KOZAK a S PEKOVA. CHARACTERIZATION OF KMT2A (MLL) CHROMOSOMAL BREAKPOINTS. haematologica, PAVIA: FERRATA STORTI FOUNDATION, 2015, roč. 100, s. 646-647. ISSN 0390-6078.
 21. JANCUSKOVA, T, R PLACHY, Jiří ŠTIKA, L ZEJSKOVA, I PRAULICH, KA KREUZER, N KOSYAKOVA, T LIEHR a S PEKOVA. Identification of two novel fusion partners of the MECOM gene in acute myeloid leukemia. Chromosome Research, DORDRECHT: Springer Netherlands, 2015, roč. 23, s. "S78"-"S79". ISSN 0967-3849.
 22. 2014

 23. JANCUSKOVA, T, R PLACHY, Jiří ŠTIKA, DW HARDEKOPF, L ZEJSKOVA, I PRAULICH, KA KREUZER, N KOSYAKOVA, T LIEHR a S PEKOVA. CHARACTERIZATION OF THE RARE TRANSLOCATION T(3;10)(Q26;Q21) IN AN ACUTE MYELOID LEUKEMIA PATIENT. haematologica, PAVIA: FERRATA STORTI FOUNDATION, 2014, roč. 99, s. 283-284. ISSN 0390-6078.
 24. MAZAL, O, Jiří ŠTIKA, J SABOVÁ a S PEKOVÁ. Molecular diagnostics of rare hereditary diseases using next generation sequencing. In The European Human Genetics Conference Milano. 2014.
 25. JANCUSKOVA, T, R PLACHY, L ZEMANKOVA, DW HARDEKOPF, Jiří ŠTIKA, L ZEJSKOVA, I PRAULICH, KA KREUZER, A ROTHE, MAK OTHMAN, N KOSYAKOVA a S PEKOVA. Molecular characterization of the rare translocation t(3;10)(q26;q21) in an acute myeloid leukemia patient. MOLECULAR CYTOGENETICS, LONDON: BioMed Central, 2014, roč. 7. ISSN 1755-8166. doi:10.1186/1755-8166-7-47.
 26. 2013

 27. JANCUSKOVA, T, R PLACHY, Jiří ŠTIKA, L ZEMANKOVA, DW HARDEKOPF, T LIEHR, N KOSYAKOVA, R CMEJLA, L ZEJSKOVA, T KOZAK, P ZAK, A ZAVRELOVA, P HAVLIKOVA, M KARAS, A JUNGE, C RAMEL a S PEKOVA. A method to identify new molecular markers for assessing minimal residual disease in acute leukemia patients. Leukemia Research, OXFORD: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2013, roč. 37, č. 10, s. 1363-1373. ISSN 0145-2126. doi:10.1016/j.leukres.2013.06.009.
 28. 2011

 29. POVOVÁ, Jana, Petr AMBROZ, Michal BAR, Omar ŠERÝ, Veronika PAVUKOVÁ, Jiří ŠTIKA, Hana TOMÁŠKOVÁ a Vladimír JANOUT. Nové možnosti prevence Alzheimerovy choroby. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011.
 30. 2008

 31. ŠTIKA, Jiří a J ŠTĚRBA. Detekce mykotických agens v krvi febrilních imunokompromitovaných dětských pacientů pomocí PCR-RFLP. In Routine analysis of nucleic acids by molecular biology technics Pardubice. 2008.
 32. 2006

 33. ŠTIKA, Jiří, J. VONDRÁČEK, Jiřina HOFMANOVÁ, Vladimír ŠIMEK a Alois KOZUBÍK. MK-886 enhances tumour necrosis factor--induced differentiation and apoptosis. Cancer Letters, OXFORD: ELSEVIER, 2006, s. 263-271. ISSN 0304-3835.
 34. 2001

 35. VONDRÁČEK, Jan, Jiří ŠTIKA, Karel SOUČEK, Kateřina MINKSOVÁ, Luděk BLÁHA, Jiřina HOFMANOVÁ a Alois KOZUBÍK. Inhibitors of arachidonic acid metabolism potentiate tumour necrosis factor-alpha-induced apoptosis in HL-60 cells. European Journal of Pharmacology, Amsterdam: Elsevier Science B.V., 2001, roč. 424, č. 1, s. 1-11. ISSN 0014-2999.
 36. ŠTIKA, Jiří, Jiřina HOFMANOVÁ a Vladimír ŠIMEK. Lipoxygenase metabolites are negative regulators of differentiation induced by tumor necrosis factor-alpha. In 2nd International Scientific Conference. Lvov: Univesity of Lviv, ukraine, 2001. s. 68.
 37. 2000

 38. ŠTIKA, Jiří, Jan VONDRÁČEK, Jiřina HOFMANOVÁ, Vladimír ŠIMEK a Alois KOZUBÍK. Cyclooxygenase and Lipoxygenase Inhibitors Potentiate Antiproliferative, Apoptotic and Differentiation effects of TNFa on human leukemic HL-60 cells. In 11th European Students' Conference at the Charité Berlin. Berlín, SRN: Charité, 2000. s. 141.
 39. ŠTIKA, Jiří, Jan VONDRÁČEK, Jiřina HOFMANOVÁ, Alois KOZUBÍK a Vladimír ŠIMEK. Role of Arachidonic Acid Metabolites in Effects of TNF-alfa on Proliferation, Viability, Differentiation and Apoptosis of Human Leukaemic Cell Line HL-60. In Cells II. First edition. České Budějovice: Kopp nakladatelství, 2000. s. 135. ISBN 80-7232-120-X.
 40. 1999

 41. ŠTIKA, Jiří, Jiřina HOFMANOVÁ, Karel SOUČEK, Jan VONDRÁČEK, Vladimír ŠIMEK a Alois KOZUBÍK. Role of Arachidonic Acid Metabolites in Proliferation, Differentiation and Apoptosis on Human Leukaemic Cell Line HL-60 after TPA Administration. In Cells. České Budějovice: Nakladatelství Koop, Czech Republic, 1999. s. 131. 15th Biological Days. ISBN 80-7232-069-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 10. 2020 23:52