Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2022

 1. LU, Wei-lun. A Conceptual Exploration of Polysemy: A Case Study of [V] – [UP] and [V] – [SHANG]. 1., elektronické vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 176 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 515. ISBN 978-80-280-0039-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M280-0039-2022.
 2. LU, Wei-lun. A Conceptual Exploration of Polysemy: A Case Study of [V] – [UP] and [V] – [SHANG]. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 176 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 515. ISBN 978-80-280-0038-7.
 3. TAUCHEN, Jaromír. …a chtěl bych to všechno znovu. Filozofické vypořádání s pesimistickým světovým názorem (...and I would like it all again. Philosophical settlement with a pessimistic world view). 2., doplněné a upravené vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 293 pp. ISBN 978-80-280-0077-6.
 4. TAUCHEN, Jaromír. …a chtěl bych to všechno znovu. Filozofické vypořádání s pesimistickým světovým názorem (...and I would like it all again. Philosophical settlement with a pessimistic world view). 2., doplněné a upravené vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 293 pp. ISBN 978-80-280-0078-3.
 5. VYMAZALOVÁ, Kateřina, Lucie KUBÍČKOVÁ, Karolína BRETOVÁ, Veronika DZETKULIČOVÁ, Vojtěch KARVAY, Erik KROČKA, Klaudia LAKATOSOVÁ, Zuzana MUSILOVÁ and Ivana PRAČKOVÁ. Anatomická pitva – Protokoly (Anatomical dissection – Protocols). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0042-4.
 6. FOLETTI, Ivan and Cécile VOYER. Aux portes de la Jérusalem Céleste. Le tympan sculpté de Conques (At the Gates of the Heavenly Jerusalem. The Sculpted Tympanum of Conques). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2022.
 7. SCHMIDT, Ondřej. Briefe vom Kaiserhof. Die letzten Luxemburger in der diplomatischen Korrespondenz aus dem Archiv der Gonzaga von Mantua (1380-1436) (Letters from the Imperial Court: The Last Luxembourgs in the Diplomatic Correspondence from the Gonzaga Archive in Mantua (1380-1436)). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 180 pp. ISBN 978-80-280-0016-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M280-0016-2022.
 8. SCHMIDT, Ondřej. Briefe vom Kaiserhof. Die letzten Luxemburger in der diplomatischen Korrespondenz aus dem Archiv der Gonzaga von Mantua (1380-1436) (Letters from the Imperial Court: The Last Luxembourgs in the Diplomatic Correspondence from the Gonzaga Archive in Mantua (1380-1436)). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 180 pp. ISBN 978-80-280-0015-8.
 9. BLAŽKOVÁ, Růžena. Didaktika matematiky se zaměřením na specifické poruchy učení (Didactics of mathematics with a focus on specific learning disorders). 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 194 pp. Matematika a didaktika matematiky, sv. 2. ISBN 978-80-210-8673-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8673-2017.
 10. POLICKÁ, Alena. Dynamika šíření lexikálních inovací. Identitární neologie a sociolektologie ve francouzském jazykovém kontextu (The dynamics of the diffusion of lexical innovations. Identity, neologisms and sociolects in the French language context). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 289 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 517. ISBN 978-80-280-0032-5.
 11. POLICKÁ, Alena. Dynamika šíření lexikálních inovací. Identitární neologie a sociolektologie ve francouzském jazykovém kontextu (The dynamics of the diffusion of lexical innovations. Identity, neologisms and sociolects in the French language context). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 289 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 517. ISBN 978-80-280-0031-8.
 12. ŘEHÁK, Pavel and Roman ŠIMON HILSCHER. EQUADIFF 15. History, Personalities, Plenary and Invited Abstracts, and Program. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 110 pp. ISBN 978-80-280-0082-0.
 13. HAVÁČ, Ondřej. Exil a identita. Posrpnový exil v Rakousku a Švýcarsku (Exile and Identity. The Post-Prague Spring Exile in Austria and Switzerland). 1., elektronické vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 265 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 516. ISBN 978-80-280-0037-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M280-0037-2022.
 14. HAVÁČ, Ondřej. Exil a identita. Posrpnový exil v Rakousku a Švýcarsku (Exile and Identity. The Post-Prague Spring Exile in Austria and Switzerland). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 265 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 516. ISBN 978-80-280-0036-3.
 15. VODÁKOVÁ, Jana, Eva HÝBLOVÁ, Zuzana KŘÍŽOVÁ, Petr VALOUCH and Filip HAMPL. Finanční účetnictví 2. Sbírka příkladů (Financial Accounting 2. Collection of Examples). 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 157 pp. ISBN 978-80-210-9644-8.
 16. DROZDOVÁ, Eva, Michael DOUBEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Dana FIALOVÁ, Michael DOUBEK, Blanka KŘÍŽOVÁ, Marek PEŠKA, Kristýna BRZOBOHATÁ, Jan Emil BIERNAT and Jiří DUŠEK. Gregor Johann Mendel. Cesty ke genomu zakladatele genetiky | Begründer der Genetik – die Wege zu seinem Genom | Ways to the genome of the founder of genetics. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 197 pp. Masaryk University Contributions to Genetics 1. ISBN 978-80-280-0081-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M280-0081-2022.
 17. DROZDOVÁ, Eva, Michael DOUBEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Dana FIALOVÁ, Michael DOUBEK, Blanka KŘÍŽOVÁ, Marek PEŠKA, Kristýna BRZOBOHATÁ, Jan Emil BIERNAT and Jiří DUŠEK. Gregor Johann Mendel. Cesty ke genomu zakladatele genetiky | Begründer der Genetik – die Wege zu seinem Genom | Ways to the genome of the founder of genetics. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 197 pp. Masaryk University Contributions to Genetics 1. ISBN 978-80-280-0080-6.
 18. ČIŽMÍKOVÁ, Danuša. Hľadanie identít v modernej libanonskej ženskej próze (The Quest for Identities in Modern Lebanese Women’s Fiction). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 122 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 518. ISBN 978-80-280-0084-4.
 19. DUBOVÝ, Petr. Instructions for anatomical dissection course. 3. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 71 pp. ISBN 978-80-210-6202-3.
 20. FOLETTI, Ivan, Martin LEŠÁK, Veronika PICHANIČOVÁ and Sabina ROSENBERGOVÁ. Je (středověk) doba temna? Umění, migrace a moc (Dark Middle Ages?). 2nd ed. Brno: Masarykova univerzita, Books & Pipes, 2022. 163 pp. ISBN 978-80-280-0086-8.
 21. SLABÝ, Ondřej, Jiří ŠÁNA, Iva SLANINOVÁ, Kateřina CETKOVSKÁ, Stjepan ULDRIJAN, Lívia EISELLEOVÁ and Lenka BEŠŠE. Lékařská biologie I. Buněčná a molekulární biologie (Medical Biology. Cellular and molecular biology). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 268 pp. ISBN 978-80-280-0060-8.
 22. VLČEK, Petr and Jitka SLANÁ REISSMANNOVÁ. Life in Health 2021: Research and Practice Proceedings of the International Conference held on 9–10 September 2021. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 180 pp. ISBN 978-80-280-0076-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.P280-0076-2021.
 23. SOLDÁNOVÁ, Dana, Jiřina VEČEŘOVÁ and Andrea POKORNÁ. Logbook ošetřovatelské praxe pro studijní program Intenzivní péče (Nursing Practice Logbook for the Intensive Care Program). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 91 pp. ISBN 978-80-280-0005-9.
 24. MUSILOVÁ, Jana. Mechanika (Mechanics). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0091-2.
 25. HOBZOVÁ, Dominika, Kateřina KREJČÍ, Lumír KREJČÍ, Alena MIZEROVÁ, Jiřina RELICHOVÁ and Gabriela PAVLÍKOVÁ. Mendel Lectures 2002–2022. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 317 pp. ISBN 978-80-280-0058-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M280-0058-2022.
 26. HOBZOVÁ, Dominika, Kateřina KREJČÍ, Lumír KREJČÍ, Alena MIZEROVÁ, Jiřina RELICHOVÁ and Gabriela PAVLÍKOVÁ. Mendel Lectures 2002–2022. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 317 pp. ISBN 978-80-280-0057-8.
 27. BÁRTOVÁ, Markéta, Jana HORVÁTHOVÁ and Tomáš MAZÁČ. Míla Doleželová. Edited by Aleš Filip - Alena Mizerová. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 187 pp. ISBN 978-80-280-0049-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M280-0049-2022.
 28. VOJÁČEK, Ladislav, Jaromír TAUCHEN, Karel SCHELLE and Naďa ŠTACHOVÁ. Nástin právních dějin (A Brief Introduction to Legal History). 8. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 322 pp. Edice učebnic PrF MU č. 490. ISBN 978-80-210-5462-2.
 29. HANUŠ, Jiří and Vít HLOUŠEK. Náš stát (Our state). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 108 pp. Mezi žánry 1. ISBN 978-80-280-0045-5.
 30. SPARLING, Thomas Donaldson, Tomáš KAČER and Renata KAMENICKÁ. Outside In. A Personal History of the Brno Department of English Narrated by Don Sparling. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 124 pp. MUNI ARTS 100. ISBN 978-80-210-8633-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8633-2022.
 31. SPARLING, Thomas Donaldson, Tomáš KAČER and Renata KAMENICKÁ. Outside In. A Personal History of the Brno Department of English Narrated by Don Sparling. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 124 pp. MUNI ARTS 100. ISBN 978-80-210-8632-6.
 32. PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Monika, Kamil ĎURIŠ, Jaromír GUMULEC, Jaromír GUMULEC, Adam PAŽOUREK and Anna VAŠKŮ. Patofyziologie v obrazech (Pathophysiology in Pictures). 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-210-8323-3.
 33. SOUKUP, Petr. Pokročilá analýza dat v SPSS a AMOS. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 285 pp. ISBN 978-80-210-9936-4.
 34. SOUKUP, Petr. Pokročilá analýza dat v SPSS a AMOS. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 285 pp. ISBN 978-80-210-9935-7.
 35. ŠVEC, Vlastimil. Povolání chirurg: Specifická pomáhající profese (Occupation surgeon: a specific helping profession). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 129 pp. ISBN 978-80-280-0030-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M280-0030-2022.
 36. ŠVEC, Vlastimil. Povolání chirurg: Specifická pomáhající profese (Occupation surgeon: a specific helping profession). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 129 pp. ISBN 978-80-280-0029-5.
 37. WHELANOVÁ, Markéta, Robert ZBÍRAL and Grinc JAN. Praktická příručka pro implementaci práva Evropské unie do českého právního řádu. Komentář s příklady k vybraným článkům Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii (Practical guide for the implementation of European Union law into the law system in the Czech republic). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 258 pp. ISBN 978-80-280-0065-3.
 38. WHELANOVÁ, Markéta, Robert ZBÍRAL and Grinc JAN. Praktická příručka pro implementaci práva Evropské unie do českého právního řádu. Komentář s příklady k vybraným článkům Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii (Practical guide for the implementation of European Union law into the law system in the Czech republic). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 258 pp. ISBN 978-80-280-0066-0.
 39. JANOVEC, Michal, Lukáš WEISS, Katarína KOLBENHAYEROVÁ and Marek BOČÁNEK. Propedeutika finančního práva IV. Právo finančního trhu (Propedeutics of Financial Law IV. Financial Market Law). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 226 pp. Učebnice Právnické fakulty MU 556. ISBN 978-80-280-0025-7.
 40. RUSÍNOVÁ, Eva. Přednášky a besedy z LIV. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií (Lectures and discussions from 54th session of the Summer School of Slavonic (Czech) Studies). Rusinová, Eva (ed.). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 348 pp. ISBN 978-80-280-0059-2.
 41. KLÁNOVÁ, Jana and Jan KRAJČIROVIČ. Příběh jedné generace. CELSPAC: 30 let na cestě (The story of one generation. CELSPAC: 30 years on the journey). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0097-4.
 42. ŠVAŘÍČEK, Roman and Hana VOŇKOVÁ. Sborník příspěvků XXX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Proměny výchovy a vzdělávání a jejich reflexe v pedagogickém výzkumu (Conference Proceedings of the 30th annual conference of the Czech Association for Pedagogical Research. Transformation of education and its reflection in educational research). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 342 pp. ISBN 978-80-280-0090-5.
 43. JANYŠKA, Josef and Marco MODUGNO. Smooth and F-smooth systems with applications to Covariant Quantum Mechanics. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 128 pp. Folia Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensia, Mathematica 20. ISBN 978-80-210-8631-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8631-2022.
 44. JANYŠKA, Josef and Marco MODUGNO. Smooth and F-smooth systems with applications to Covariant Quantum Mechanics. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 128 pp. Folia Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensia, Mathematica 20. ISBN 978-80-210-8626-5.
 45. POTĚŠIL, Lukáš, Radislav BRAŽINA, David HEJČ, Alžbeta KRÁLOVÁ and Tomáš SVOBODA. Správní právo – zvláštní část (v příkladech a otázkách). 1. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 170 pp. Edice učebnic Právnické fakulty MU, č. 533. ISBN 978-80-210-9812-1.
 46. POTĚŠIL, Lukáš, Alžbeta KRÁLOVÁ and Jiří VENCLÍČEK. Správní právo procesní (v příkladech a otázkách). 1. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 197 pp. Učebnice č.544. ISBN 978-80-210-9054-5.
 47. FILIP, Jan, Jan SVATOŇ and Kateřina ŠIMÁČKOVÁ. Státověda. Učební text pro bakalářské studium (Theory of state. The textbook for the bachelor study program at the Faculty of Law, Masaryk University). 4. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 198 pp. Edice učebnic Právnické fakulty MU, č. 524. ISBN 978-80-210-7972-4.
 48. SOBEK, Kamil, Přemysl POŘÁDEK, Vojtěch CÍGLER and Petr NEČAS. Studentská geologická konference 2022. Sborník abstraktů (Student geological conference 2022. Conference proceedings). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 24 pp. ISBN 978-80-280-0061-5.
 49. TÝČ, Vladimír. Úvod do mezinárodního a evropského práva. 4. dotisk 3., aktualizované. Brno: Masarykova univerzita, 2022. Edice Učebnice Právnické fakulty MU, sv. č. 539. ISBN 978-80-210-8899-3.
 50. WALTARI, Mika. Válka o pravdu. Pravda o Estonsku, Lotyšsku a Litvě (The War for Truth. The Truth About Estonia, Latvia and Lithuania). 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. Poprvé v češtině, svazek 7. ISBN 978-80-210-9999-9.
 51. WALTARI, Mika. Válka o pravdu. Pravda o Estonsku, Lotyšsku a Litvě (The War for Truth. The Truth About Estonia, Latvia and Lithuania). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2022. Poprvé v češtině, svazek 7. ISBN 978-80-210-9999-9.
 52. VOJÁČEK, Ladislav and Jaromír TAUCHEN. Veveří 70. Historie budovy Právnické fakulty Masarykovy univerzity (Veveří 70. History of the Building of the Faculty of Law of Masaryk University). Brno: Masarykova univerzita, 2022. 121 pp. ISBN 978-80-280-0063-9.
 53. VLČEK, Petr, Veronika PELCOVÁ, Denisa BODIŠOVÁ and Eva MLNAŘÍKOVÁ. Vodní pohybové pohádky nejen pro předškoláky (Fairy tales in motion for kindergarden). 2. aktual.,elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0053-0.
 54. VLČEK, Petr, Veronika PELCOVÁ, Denisa BODIŠOVÁ and Eva MLNAŘÍKOVÁ. Vodní pohybové pohádky nejen pro předškoláky (Fairy tales in motion for kindergarden). 2. aktual.,elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0052-3.
 55. HANÍK, Zdeněk, Ondřej FOLTÝN and Jiří PETRŮ. Volejbal pro trenéry a učitele (Voleyball for coaches and teachers). 1., elektronické vyd. Brno: koedice Masarykova univerzita / Český volejbalový svaz, 2022. 163 pp. ISBN 978-80-210-9829-9.
 56. HANÍK, Zdeněk, Ondřej FOLTÝN and Jiří PETRŮ. Volejbal pro trenéry a učitele (Voleyball for coaches and teachers). 1st ed. Brno: koedice Masarykova univerzita / Český volejbalový svaz, 2022. 163 pp. ISBN 978-80-210-9828-2.
 57. SUKOVÁ, Olga and Zdeňka KNECHTOVÁ. Vybrané kapitoly z intenzivní ošetřovatelské péče. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022.
 58. SOUČKOVÁ, Lenka. Výroční vědecká konference CZECRIN 2022. Sborník abstraktů (CZECRIN Annual Symposium 2022. Abstract book). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 40 pp. ISBN 978-80-280-0074-5.
 59. HORÁKOVÁ, Jana. Výroční zpráva Filozofické fakulty Masarykovy univerzity za rok 2021 (An annual report of the Faculty of Arts, Masaryk University in the year 2021). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 197 pp. ISBN 978-80-280-0070-7.
 60. TRNKOVÁ, Libuše. XXII. Workshop of Biophysical Chemists and Electrochemists. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0087-5.
 61. WEBER, Pavel. XXIV. Brněnský geriatrický den a 14. Brněnsko-bratislavské gerontologické sympozium. 14. 6. 2022 (XXIV. Brno Geriatric Day and the 14th Brno-Bratislava Gerontological Symposium. 14. 6. 2022). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 38 pp. ISBN 978-80-280-0075-2.
 62. KLÍMOVÁ, Viktorie and Vladimír ŽÍTEK. XXV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků (25th International Colloquium on Regional Sciences. Conference Proceedings). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0068-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.P280-0068-2022.
 63. ŠEDOVÁ, Jindřiška, Petra DVOŘÁKOVÁ and Filip HAMPL. Základy práva. Studijní podklad pro seminární výuku (Introduction to Law. Study materials for seminars). 2.dotisk 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 82 pp. ISBN 978-80-210-9645-5.
 64. BÍL, Michal and Tomáš BARTONIČKA. Zvířata na silnicích (Animals on the roads). 1., elektronické vydání. Brno: Masarykova univerzita a Centrum dopravního výzkumu v. v. i., 2022. 209 pp. ISBN 978-80-210-8470-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8470-2022.
 65. BÍL, Michal and Tomáš BARTONIČKA. Zvířata na silnicích (Animals on the roads). 1st ed. Brno: koedice Masarykova univerzita / Centrum dopravního výzkumu, 2022. 209 pp. ISBN 978-80-210-9933-3.
 66. 2021

 67. SOKOLOVA, Anastasija. Фонетика и фонология русского языка. Мультимедийное электронное учебное издание (Phonetics and Phonology of Russian. Multimedia electronic educational material). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-280-0092-9.
 68. BERGER, Olga. Синтаксические термины в русском и чешском языках: cопоставительный аспект (на материале выбранных терминов) (Syntactic terms in Russian and Czech languages: a comparative aspect (based on selected terms)). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 141 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 507. ISBN 978-80-210-9808-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9808-2021.
 69. BERGER, Olga. Синтаксические термины в русском и чешском языках: cопоставительный аспект (на материале выбранных терминов) (Syntactic terms in Russian and Czech languages: a comparative aspect (based on selected terms)). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 141 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 507. ISBN 978-80-210-9807-7.
 70. RODRÍGUEZ GARCÍA, Cristina. Análisis de errores en la interlengua de aprendices de ELE universitarios checos y eslovacos (Error Analysis in the Interlanguage of Czech and Slovak University Students of Spanish as a Second Language). 2021st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 339 pp. Pontes Philologici 1. ISBN 978-80-210-9799-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9799-2021.
 71. RODRÍGUEZ GARCÍA, Cristina. Análisis de errores en la interlengua de aprendices de ELE universitarios checos y eslovacos (Error Analysis in the Interlanguage of Czech and Slovak University Students of Spanish as a Second Language). 2021st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 339 pp. Pontes Philologici 1. ISBN 978-80-210-9798-8.
 72. PÁČ, Libor. Anatomie člověka II. Splanchnologie, kardiovaskulární systém, žlázy s vnitřní sekrecí (Anatomy of human II. Splanchnology, cardiovascular system, endocrine glands). 2. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9207-5.
 73. PÁČ, Libor and Ladislava HORÁČKOVÁ. Anatomie pohybového systému člověka (Anatomy of human locomotor system). 6. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 117 pp. ISBN 978-80-210-4953-6.
 74. SMEJKALOVÁ, Terezie, Michał ARASZKIEWICZ, Ondřej GLOGAR, Linda TVRDÍKOVÁ, Jana STEHLÍKOVÁ, Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Terezie SMEJKALOVÁ, Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Linda TVRDÍKOVÁ, Ondřej GLOGAR, András MOLNÁR and Lukáš HLOUCH. Argumentation 2021. International Conference on Alternative Methods of Argumentation in Law. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 110 pp. ISBN 978-80-210-9971-5.
 75. SMEJKALOVÁ, Terezie, Michał ARASZKIEWICZ, Ondřej GLOGAR, Linda TVRDÍKOVÁ, Jana STEHLÍKOVÁ, Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Terezie SMEJKALOVÁ, Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Linda TVRDÍKOVÁ, Ondřej GLOGAR, András MOLNÁR and Lukáš HLOUCH. Argumentation 2021. International Conference on Alternative Methods of Argumentation in Law. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 110 pp. ISBN 978-80-210-9972-2.
 76. VODIČKA, Jiří. Auta, emise a klima: právní nástroje environmentální regulace (Cars, emissions and climate: environmental regulation and legal instruments). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 204 pp. sv. č. 709. ISBN 978-80-210-9879-4.
 77. KRÁLÍKOVÁ, Michaela, Hana PAULOVÁ, Jiří DOSTÁL, Ondřej PEŠ, Jiří SLANINA, Eva TÁBORSKÁ and Marie TOMANDLOVÁ. Biochemie pro biomedicínské techniky (Biochemistry for biomedical techniques). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 177 pp. ISBN 978-80-210-9857-2.
 78. PAULOVÁ, Hana, Jiří DOSTÁL, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Ondřej PEŠ, Jiří SLANINA, Eva TÁBORSKÁ and Marie TOMANDLOVÁ. Biochemie pro nelékařské zdravotnické obory (Biochemistry for non-medical medical disciplines). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 154 pp. ISBN 978-80-210-9858-9.
 79. MACHÁČEK, Jiří, Adéla BALCÁRKOVÁ, Petr DRESLER, Renáta PŘICHYSTALOVÁ and Michaela PRIŠŤÁKOVÁ. Břeclav – Pohansko X. Sídelní areál na Severovýchodním předhradí. Archeologické výzkumy v letech 2008–2016 (Archaeological research in the years 2008–2016. Archaeological research in the years 2008–2016.). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 849 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 510. ISBN 978-80-210-9893-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9893-2021.
 80. MACHÁČEK, Jiří, Adéla BALCÁRKOVÁ, Petr DRESLER, Renáta PŘICHYSTALOVÁ and Michaela PRIŠŤÁKOVÁ. Břeclav – Pohansko X. Sídelní areál na Severovýchodním předhradí. Archeologické výzkumy v letech 2008–2016 (Archaeological research in the years 2008–2016. Archaeological research in the years 2008–2016.). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 849 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 510. ISBN 978-80-210-9892-3.
 81. LAZAROVÁ, Bohumíra, Milan POL, Vladimír MOŠKVAN, Karl-Heinz GERHOLZ, Jörg NEUBAUER, Hannes REINKE, Anne WAGNER, Nils MARKO, Johannes SEITLE, Karl WILBERS, Bjorn Ivar MIDJO, Kari SMITH, Ingrid STENØIEN, Luis TINOCA and Tiago TEMPERA. Building University Schools in Teacher Education Programmes. Guidelines and Suggestions. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 54 pp. ISBN 978-80-210-9901-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9901-2021.
 82. FOLETTI, Ivan, Ondřej JAKUBEC and Radka NOKKALA MILTOVÁ. Central Europe as a Meeting Point of Visual Cultures Circulation of Persons, Artifacts, and Ideas. 1st ed. Rome: koedice Viella Libreria Editrice / Masarykova univerzita, 2021. 248 pp. Studia Artium Mediaevalium Brunensia, 11. ISBN 978-80-210-9944-9.
 83. SALHIOVÁ, Martina. Cesty autorské pohádky po roce 2000 v České republice a v Bulharsku (The Ways of the Authorial Fairy Tale after the Year 2000 in the Czech Republic and in Bulgaria). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 171 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 513. ISBN 978-80-210-9952-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9952-2021.
 84. SALHIOVÁ, Martina. Cesty autorské pohádky po roce 2000 v České republice a v Bulharsku (The Ways of the Authorial Fairy Tale after the Year 2000 in the Czech Republic and in Bulgaria). 1., elektronické. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 171 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 513. ISBN 978-80-210-9952-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9952-2021.
 85. SALHIOVÁ, Martina. Cesty autorské pohádky po roce 2000 v České republice a v Bulharsku (The Ways of the Authorial Fairy Tale after the Year 2000 in the Czech Republic and in Bulgaria). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 171 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 513. ISBN 978-80-210-9951-7.
 86. BENÁK, Jaroslav. Církev a stát 2020. Sborník příspěvků z konference (Church and State 2020. Conference Proceedings). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 103 pp. ISBN 978-80-210-8629-6.
 87. BENÁK, Jaroslav. Církev a stát 2021. Sborník příspěvků z konference. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 74 pp. ISBN 978-80-210-8637-1.
 88. ŠMARDOVÁ, Jana. Co nás učí nádory. Paralely v chování buněk a lidí (What can we learn from tumors? Parallels in cell and human behavior). 1., elektronické vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 363 pp. ISBN 978-80-210-9700-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9700-2021.
 89. ŠMARDOVÁ, Jana. Co nás učí nádory. Paralely v chování buněk a lidí (What can we learn from tumors? Parallels in cell and human behavior). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 364 pp. ISBN 978-80-210-9699-8.
 90. MALACHTA, Radovan and Patrik PROVAZNÍK. Cofola International 2021. International and National Arbitration – Challenges and Trends of the Present and Future. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 505 pp. ISBN 978-80-210-8639-5.
 91. MALACHTA, Radovan and Patrik PROVAZNÍK. Cofola International 2021. International and National Arbitration – Challenges and Trends of the Present and Future. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 505 pp. ISBN 978-80-210-8638-8.
 92. JANOVEC, Michal, Jan MALÝ, Josef ŠÍP and Jakub POHL. COFOLA 2021. Conference for Young Lawyers, part 2 (COFOLA 2021. Konference pro mladé právníky, část 2). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 74 pp. ISBN 978-80-210-9981-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9981-2021.
 93. JANOVEC, Michal, Jan MALÝ, Josef ŠÍP, Jakub POHL and Marika ZAHRADNÍČKOVÁ. COFOLA 2021. Sborník příspěvků mladých právníků, doktorandů a právních vědců, část 1 (COFOLA 2021. Conference for Young Lawyers, part 1). 2021st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 399 pp. ISBN 978-80-210-8627-2.
 94. JANOVEC, Michal, Jan MALÝ, Josef ŠÍP, Jakub POHL and Marika ZAHRADNÍČKOVÁ. COFOLA 2021. Sborník příspěvků mladých právníků, doktorandů a právních vědců, část 3 (COFOLA 2021. Conference for Young Lawyers, part 3). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 670 pp. ISBN 978-80-210-8628-9.
 95. JANOVEC, Michal, Jan MALÝ, Josef ŠÍP, Jakub POHL and Marika ZAHRADNÍČKOVÁ. COFOLA 2021. Sborník příspěvků mladých právníků, doktorandů a právních vědců, část 4 (COFOLA 2021. Conference for Young Lawyers, part 4). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 146 pp. ISBN 978-80-280-0017-2.
 96. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana, Eva GOLKOVÁ and Jiří LUKL. Collected works of Jan Firbas. Volume Five (1994–2000). Edited by Jana Chamonikolasová - Miroslav Černý - Eva Golková. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 398 pp. Pocta osobnostem. ISBN 978-80-210-9954-8.
 97. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana, Miroslav ČERNÝ and Eva GOLKOVÁ. Collected works of Jan Firbas. Volume Four (1987–1993). Edited by Jana Chamonikolasová - Miroslav Černý - Eva Golková. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 386 pp. Pocta osobnostem. ISBN 978-80-210-9953-1.
 98. OSULA, Anna Maria, Dan Jerker Börje SVANTESSON, David KOSAŘ, Jakub KLODWIG, Bríd NÍ GHRÁINNE, Donald FERGUSON, Ivana KUDLÁČKOVÁ, Jakub VOSTOUPAL, Kateřina UHLÍŘOVÁ, Jan KOLOUCH and Veronika ŽOLNERČÍKOVÁ. Cybersecurity Law Casebook 2020. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 489 pp. ISBN 978-80-210-9774-2.
 99. OSULA, Anna Maria, Dan Jerker Börje SVANTESSON, David KOSAŘ, Jakub KLODWIG, Bríd NÍ GHRÁINNE, Donald FERGUSON, Ivana KUDLÁČKOVÁ, Jakub VOSTOUPAL, Kateřina UHLÍŘOVÁ, Jan KOLOUCH and Veronika ŽOLNERČÍKOVÁ. Cybersecurity Law Casebook 2020. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 489 pp. ISBN 978-80-210-9773-5.
 100. VURM, Petr. Des rives des autres. Nouveaux récits, nouvelles esthétiques : auteurs contemporains de l’Afrique francophone subsaharienne du point de vue de l’hybridité, des migrations et de la globalisation mondiale (From the Shores of the Others). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 245 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 512. ISBN 978-80-210-9926-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9926-2021.
 101. VURM, Petr. Des rives des autres. Nouveaux récits, nouvelles esthétiques : auteurs contemporains de l’Afrique francophone subsaharienne du point de vue de l’hybridité, des migrations et de la globalisation mondiale (From the Shores of the Others). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 245 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 512. ISBN 978-80-210-9925-8.
 102. SKULÍNEK, Michal. Do pekla, nebo do ráje? Evropská integrace v diskurzu českých a slovenských politických stran (1989–1998) (To Hell or to Paradise? European Integration in the Discourses of Czech and Slovak Political Parties, 1989–1998). 1st ed. Brno: Koedice CDK a Masarykova univerzita, 2021. 224 pp. Politologická řada 84. ISBN 978-80-210-9989-0.
 103. SKULÍNEK, Michal. Do pekla, nebo do ráje? Evropská integrace v diskurzu českých a slovenských politických stran (1989–1998) (To Hell or to Paradise? European Integration in the Discourses of Czech and Slovak Political Parties, 1989–1998). 1., elektronické vyd. Brno: Koedice CDK a Masarykova univerzita, 2021. 224 pp. Politologická řada 84. ISBN 978-80-210-9990-6.
 104. HANUŠ, Jiří, Jiří SUK, Jan KLÁPŠTĚ, Václav BŮŽEK, Tomáš MALÝ, Daniela TINKOVÁ, Radmila ŠVAŘÍČKOVÁ SLABÁKOVÁ, Markéta KŘÍŽOVÁ, Stanislav BALÍK, Lukáš FASORA, Tomáš PETRÁČEK, Jiří LACH, Petr HUSÁK, Daniela KOLENOVSKÁ, Vít SMETANA, Matěj SPURNÝ, Petr FIALA, Lubomír KOPEČEK and Vít HLOUŠEK. Dobrodružství historické interpretace. The Adventure of Historical Interpretation (The Adventure of Historical Interpretation). 1., elektronické vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 291 pp. Masaryk University Contributions to History 1. ISBN 978-80-210-9865-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9865-2021.
 105. FOLETTI, Ivan, Jan GALETA, Ondřej JAKUBEC, Radka NOKKALA MILTOVÁ, Šárka BAHOUNKOVÁ, Ruben CAMPINI, Annalisa MORASCHI, Jana ČERNOCKÁ, Martin DEUTSCH, Klára DOLEŽALOVÁ, Christian DROBE, Alžběta FILIPOVÁ, Marta FILIPOVÁ, Aleš FLÍDR, Karolina FOLETTI, Jakub FRANK, Zuzana FRANTOVÁ, Jana GAZDAGOVÁ, Veronika HALAMOVÁ, Michaela HOJDYSZ, Anna JAEGEROVÁ, Katarína KRAVČÍKOVÁ, Jiří KROUPA, Denisa KUJELOVÁ, Cassandre LEJOSNE, Martin LEŠÁK, Petra LEXOVÁ, Žaneta MARVANOVÁ, Martina MRÁZOVÁ, Helena MUSILOVÁ, Pavol MÚDRY, Adrien PALLADINO, Martina PETŘÍKOVÁ, Veronika PICHANIČOVÁ, Alena POMAJZLOVÁ, Matthew RAMPLEY, Eva RICHTROVÁ, Sabina ROSENBERGOVÁ, Marcela RUSINKO, Veronika ŘEZNÍČKOVÁ, Tereza ŘÍHOVÁ, Julia SECKLEHNER, Lubomír SLAVÍČEK, Pavel SUCHÁNEK, Michaela ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Martin ŠOLC, Pavla TICHÁ, Martin JAKUBČO, Tomáš VALEŠ, Lenka VRLÍKOVÁ and Petra WILLERTHOVÁ. Emoce v obraze od středověku po současnost. Seminář dějin umění k poctě Ladislava Kesnera (Emotions in Image from the Middle Ages to the Present). 1st ed. Brno: koedice Masarykova univerzita / Books & Pipes, 2021. 128 pp. ISBN 978-80-210-9824-4.
 106. SPARLING, Thomas Donaldson, Simona KALOVÁ and Chris RANCE. English or Czenglish. Avoiding Czechism in English. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 319 pp. ISBN 978-80-210-9965-4.
 107. ČERNOCH, Filip, Lukáš LEHOTSKÝ, Petr OCELÍK and Jan OSIČKA. Exploring and explaining participation in local opposition : brown coal mining in Horní Jiřetín. 2. doplň. a přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 128 pp. ISBN 978-80-210-9906-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9906-2021.
 108. NECKAŘOVÁ, Markéta. Faculty of Medicine. Faculty Calendar 2021/2022. General Medicine. Dentistry. Physiotherapy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 156 pp. ISBN 978-80-210-9885-5.
 109. ERBEN, Karel Jaromír. Fasciculus florum / Kytice (Fasciculus florum / The Bouquet). 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 308 pp. ISBN 978-80-210-9055-2.
 110. BRÁZDA, Radim. Filozofové ve městě (Philosophers in the City). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 152 pp. MUNI ARTS 100. ISBN 978-80-210-9827-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9827-2021.
 111. BRÁZDA, Radim. Filozofové ve městě (Philosophers in the City). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 152 pp. MUNI ARTS 100. ISBN 978-80-210-9826-8.
 112. VODÁKOVÁ, Jana, Eva HÝBLOVÁ, Zuzana KŘÍŽOVÁ, Petr VALOUCH and Filip HAMPL. Finanční účetnictví 1. Sbírka příkladů (Financial accounting 1. Collection of examples). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 164 pp. ISBN 978-80-210-9915-9.
 113. JIRÁSEK, Ivo, Jiří NĚMEC and Richard MACKŮ. Foglar v nás : Záhada hlav a lomu (Foglar in us : the mystery of heads and quarries). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 183 pp. ISBN 978-80-210-8635-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8635-2021.
 114. JIRÁSEK, Ivo, Jiří NĚMEC and Richard MACKŮ. Foglar v nás : Záhada hlav a lomu (Foglar in us : the mystery of heads and quarries). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 183 pp. ISBN 978-80-210-8634-0.
 115. MIZEROVÁ, Alena, Lea NOVOTNÁ, Radka VYSKOČILOVÁ and Radek GOMOLA. Freedom in the Mirror of University History. Dedicated to the 100th anniversary of the founding of Masaryk University and to all authors in its history who were silenced. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 155 pp. ISBN 978-80-210-9743-8.
 116. MIZEROVÁ, Alena, Lea NOVOTNÁ, Radka VYSKOČILOVÁ and Radek GOMOLA. Freedom in the Mirror of University History. Dedicated to the 100th anniversary of the founding of Masaryk University and to all authors in its history who were silenced. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 156 pp. ISBN 978-80-210-9744-5.
 117. HRAZDIRA, Ivo, Vojtěch MORNSTEIN, Aleš BOUREK and Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Fundamentals of biophysics and medical technology. Edited by Vojtěch Mornstein. 6. dotisk 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 325 pp. ISBN 978-80-210-5758-6.
 118. VÍTKOVÁ, Zuzana, Štaffa OLGA, Chocholová EVA, Blanka KŘÍŽOVÁ, Eliška SVOBODOVÁ and Zdenka BROUŠKOVÁ. Genetics. From Pea to Genome. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9961-6.
 119. VÍTKOVÁ, Zuzana, Štaffa OLGA, Chocholová EVA, Blanka KŘÍŽOVÁ, Eliška SVOBODOVÁ and Zdenka BROUŠKOVÁ. Genetika. Od hrášku po genom (Genetics). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9904-3.
 120. OSMAN, Robert. Geografie bariér. Příklady dobrých bezbariérových realizací (Geography of barriers. Examples of good barrier-free implementations). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 477 pp. ISBN 978-80-210-9909-8.
 121. OSMAN, Robert. Geografie bariér. Příklady dobrých bezbariérových realizací (Geography of barriers. Examples of good barrier-free implementations). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 477 pp. ISBN 978-80-210-9910-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9910-2021.
 122. DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Grammatical Structures in English: Meaning in Context. 1. dotisk 4. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9053-8.
 123. SCRUTON, Roger and Mark DOOLEY. Hovory s Rogerem Scrutonem (Conversations with Roger Scruton). 1st ed. Brno: koedice Masarykova univerzita / Books & Pipes, 2021. 332 pp. Poprvé v češtině, svazek 6. ISBN 978-80-210-9886-2.
 124. BOTTIG, Magdalena, Christa HAMMERL, Jaromír LEICHMANN, Peter MELICHAR, Fee-Alexandra RODLER, Petr ŠPAČEK, Martin KOPECKÝ, Slavomír NEHYBA, Tomáš KUCHOVSKÝ, Jana PAZDÍRKOVÁ, Hana KRUMLOVÁ, Doris RUPPRECHT and Dominika TÓTHOVÁ. Hydrotermální potenciál oblasti Pasohlávky – Laa an der Thaya. Brožura k videu s přehledem projektu HTPO (Hydrothermal potencial of the area Pasohlávky – Laa an der Thaya. Brochure to the video with HTPO project overview). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 35 pp. ISBN 978-80-210-9942-5.
 125. BOTTIG, Magdalena, Christa HAMMERL, Jaromír LEICHMANN, Peter MELICHAR, Fee-Alexandra RODLER, Petr ŠPAČEK, Martin KOPECKÝ, Slavomír NEHYBA, Tomáš KUCHOVSKÝ, Jana PAZDÍRKOVÁ, Hana KRUMLOVÁ, Doris RUPPRECHT and Dominika TÓTHOVÁ. Hydrotermální potenciál oblasti Pasohlávky – Laa an der Thaya. Brožura k videu s přehledem projektu HTPO (Hydrothermal potencial of the area Pasohlávky – Laa an der Thaya. Brochure to the video with HTPO project overview). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 35 pp. ISBN 978-80-210-9941-8.
 126. HANUŠ, Jiří, Stanislav BALÍK, Petr DVOŘÁK, Petr FIALA, Floss PAVEL, Horák PETR, Jirsa JAKUB, Jiří LACH, Jiří MACHÁČEK, Machula TOMÁŠ, Dominik MUNZAR, Noble IVANA, Sokol JAN, Soukup DANIEL and Kateřina ŠIMÁČKOVÁ. Idea univerzity z české perspektivy. Rozhovory s Jiřím Hanušem (The idea of a university from a Czech perspective. Conversations with Jiří Hanuš). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 213 pp. Masaryk University Conversations 1. ISBN 978-80-210-9762-9.
 127. HARDY, Stephen Paul. Implicating environments. The Earlier Work of Paul Carter and J.H. Prynne in the Context of Related Aspects of Later Modern Neo-Pastoral. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 631 pp. ISBN 978-80-210-9735-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9735-2021.
 128. HARDY, Stephen Paul. Implicating environments. The Earlier Work of Paul Carter and J.H. Prynne in the Context of Related Aspects of Later Modern Neo-Pastoral. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 631 pp.
 129. JAWORSKI, Barbara, Josef REBENDA, Reinhard HOCHMUTH, Michele ARTIGUE, Inés GOMÉZ-CHACÓN, Sarah KHELLAF, Jana PETERS, Johanna RUGE, Lukáš MÁSILKO, Clare TROTT, Yuriy ROGOVCHENKO, André HECK, Svitlana ROGOVCHENKO, Nataša BROUWER, Mariia ASTAFIEVA, Paul HERNANDEZ-MARTINEZ, Oksana LYTVYN, Nataliia MORZE, Zuzana PÁTÍKOVÁ, Paola IANNONE, Maria KRÁLOVÁ, Marthe SCHUT, Markéta MATULOVÁ, Antonio DÍAZ-CANO, Juan-Antonio INFANTE, Adrián RIESCO, Gabriela REBENDOVÁ, Eva SEDLÁKOVÁ, Hanna DEMCHENKO, Mariia BOIKO, Oksana HLUSHAK and Stephanie THOMAS. Inquiry in University Mathematics Teaching and Learning. The Platinum Project. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 354 pp. ISBN 978-80-210-9982-1.
 130. JAWORSKI, Barbara, Josef REBENDA, Reinhard HOCHMUTH, Michele ARTIGUE, Inés GOMÉZ-CHACÓN, Sarah KHELLAF, Jana PETERS, Johanna RUGE, Lukáš MÁSILKO, Clare TROTT, Yuriy ROGOVCHENKO, André HECK, Svitlana ROGOVCHENKO, Nataša BROUWER, Mariia ASTAFIEVA, Paul HERNANDEZ-MARTINEZ, Oksana LYTVYN, Nataliia MORZE, Zuzana PÁTÍKOVÁ, Paola IANNONE, Maria KRÁLOVÁ, Marthe SCHUT, Markéta MATULOVÁ, Antonio DÍAZ-CANO, Juan-Antonio INFANTE, Adrián RIESCO, Gabriela REBENDOVÁ, Eva SEDLÁKOVÁ, Hanna DEMCHENKO, Mariia BOIKO, Oksana HLUSHAK and Stephanie THOMAS. Inquiry in University Mathematics Teaching and Learning. The Platinum Project. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 370 pp. ISBN 978-80-210-9983-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9983-2021.
 131. MRKÝVKA, Petr and Johan SCHWEIGL. Interakce práva a ekonomie (Interaction between Law and Economics). 1. elektronické vydání. Brno: Masarykova Univerzita, 2021. 310 pp. ISBN 978-80-210-9934-0.
 132. JEDLIČKOVÁ, Alice and Stanislava FEDROVÁ. Já z hvězd svou moudrost nevyčet… Studentský sborník intermediálních analýz (Not from the stars do I my judgment pluck…. Students’ analytical papers on intermediality). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 89 pp. ISBN 978-80-210-8469-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8469-2021.
 133. STRAKA, Ondřej. Jak měřit metakognici (nejen) u nadaných dětí (How to measure metacognition (not just) in gifted children). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 97 pp. ISBN 978-80-210-9905-0.
 134. FOLETTI, Ivan, Martin F. LEŠÁK, Veronika PICHANIČOVÁ and Sabina ROSENBERGOVÁ. Je (středověk) doba temna? Umění, migrace a moc (Dark Middle Ages?). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, Books & Pipes, 2021. 163 pp. ISBN 978-80-210-9907-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9907-2021.
 135. KOŠUT, Michal. Kapitoly z hudebních forem (Chapters from Musical Forms). 1. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 88 pp. ISBN 978-80-210-9329-4.
 136. HUSÁK, Petr. Když rozpínají ruce, dotýkají se temnot. Proměny kněžské identity v prostředí českého katolicismu v 19. a 20. století (When they spread out their arms, they touch the darkness. Changes to priestly identity within Czech catholicism in the 19th and 20th centuries). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9793-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9793-2021.
 137. HUSÁK, Petr. Když rozpínají ruce, dotýkají se temnot. Proměny kněžské identity v prostředí českého katolicismu v 19. a 20. století (When they spread out their arms, they touch the darkness. Changes to priestly identity within Czech catholicism in the 19th and 20th centuries). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9792-6.
 138. DASTYCH, Milan. Klinická biochemie : bakalářský obor Zdravotní laborant. 1. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-7788-1.
 139. KISS, Igor, Radim NĚMEČEK, Michael DOUBEK and Rostislav VYZULA. Klinická onkologie pro mediky. Solidní nádory, nádory dětského věku a hematologické malignity (Clinical Oncology for Medical Students. Solid tumors, childhood tumors and hematological malignancies). 3., přepr. a dopl. elektron. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9908-1.
 140. SEHNÁLEK, David and Iveta ROHOVÁ. Komentář k vybrané judikatuře Soudního dvora EU. 2. doplň. a přeprac. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2021. 252 pp. Učebnice - č.495. ISBN 978-80-210-9789-6.
 141. MÍSAŘOVÁ, Darina, Hana SVOBODOVÁ, Vendula MAŠTEROVÁ, Jan HERCIK, Petr ŠIMÁČEK, Hana ŠVEDOVÁ, Petr KUBÍČEK and Radek DURNA. Koncepce rozvoje geoinformačních dovedností ve výuce na základních a středních školách (The Concept of development of geoinformation skills in teaching at primary and secondary schools). Brno: Masarykova univerzita, 2021. 67 pp. ISBN 978-80-280-0010-3.
 142. MÍSAŘOVÁ, Darina, Hana SVOBODOVÁ, Vendula MAŠTEROVÁ, Jan HERCÍK, Petr ŠIMÁČEK, Hana ŠVEDOVÁ, Petr KUBÍČEK and Radek DURNA. Koncepce rozvoje geoinformačních dovedností ve výuce na základních a středních školách (The Concept of development of geoinformation skills in teaching at primary and secondary schools). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 67 pp. doi:10.5817/CZ.MUNI.M280-0011-2021.
 143. SOPOUŠEK, Jiří. Laboratorní cvičení z fyzikální chemie pro bakalářské studium (Laboratory excercise in physical chemistry for bachalor’s studies). 3., zcela přepracované. Brno: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno, 2021. 84 pp. ISBN 978-80-210-9955-5.
 144. KUČEROVÁ, Judita. Lidová píseň v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. I. díl. (Folk song in Bohemia, Moravia and Silesia. First part). 1. dotisk 1. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 108 pp. ISBN 978-80-210-4719-8.
 145. KŘÍŽOVÁ, Alena. Lidový a zlidovělý šperk v českých zemích (Folk and Popular Jewellery in the Czech Lands). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 359 pp. Ethnologica. ISBN 978-80-210-9877-0.
 146. VRUBEL, Martin, Karel PANČOCHA, Věra VOJTOVÁ and Marie VÍTKOVÁ. Logbook for Special Edication doctoral program (Logbook pro doktorský studijní program Speciální pedagogika). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9840-4.
 147. VRUBEL, Martin, Karel PANČOCHA, Věra VOJTOVÁ and Marie VÍTKOVÁ. Logbook pro doktorský studijní program Speciální pedagogika (Logbook for Special Education doctoral program). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9838-1.
 148. VRUBEL, Martin, Karel PANČOCHA, Věra VOJTOVÁ and Marie VÍTKOVÁ. Logbook pro doktorský studijní program Speciální pedagogika (Logbook for Special Education doctoral program). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9839-8.
 149. ZAVADILOVÁ, Lucie. Majetkové poměry manželů – unifikace kolizního práva v rámci Evropské unie (Matrimonial Property Regimes - Unification of Conflict of Laws within the European Union). Brno: Masarykova univerzita, 2021. 233 pp.
 150. ZAVADILOVÁ, Lucie. Majetkové poměry manželů – unifikace kolizního práva v rámci Evropské unie (Matrimonial Property Regimes - Unification of Conflict of Laws within the European Union). Brno: Masarykova univerzita, 2021. 233 pp. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9978-2021.
 151. ŘEHOŘOVÁ, Šárka. Masaryk University Strategic Plan 2021–2028. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 63 pp. ISBN 978-80-210-9862-6.
 152. GAZDAGOVÁ, Jana and Lenka VRLÍKOVÁ. Materiál a materialita v architektuře v rámci Brněnské školy dějin umění (Material and Materiality in Architecture within the Brno School of Art History). 1st ed. Brno: koedice Books & Pipes / Masarykova univerzita, 2021. 260 pp. ISBN 978-80-280-0012-7.
 153. FOLETTI, Ivan and Zuzana FRANTOVÁ. Mediální revoluce. Christianizace Evropy, Ravenna pátého století a jak obrazy mění dějiny (Media Revolution. The Christianization of Europe, Fifth Century Ravenna and How Images Change History). 1st ed. Brno: koedice Masarykova univerzita / Books & Pipes, 2021. 166 pp. Parva Convivia 9. ISBN 978-80-210-9854-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9854-2021.
 154. KRÁLOVÁ, Maria. Metody kauzální analýzy pro měření efektivity podpory prodeje (Methods of causal analysis for measuring the sales support efficiency). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 172 pp. ISBN 978-80-210-9940-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9940-2021.
 155. SMEKAL, Hubert, Jaroslav BENÁK, Ladislav VYHNÁNEK, Monika HANYCH and Štěpán JANKŮ. Mimoprávní vlivy na rozhodování českého Ústavního soudu (Extralegal Influences on the Decision-Making of the Czech Constitutional Court). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2021. 278 pp. Edice Scientia, sv. 710. ISBN 978-80-210-9884-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9884-2021.
 156. PRŮCHA, Petr. Místní správa. 1. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 277 pp. Edice Učebnice Právnické fakulty MU, sv. č. 542. ISBN 978-80-210-9007-1.
 157. NECHUTOVÁ, Jana, Helena KRMÍČKOVÁ, Jana MALÁ, Lucie MAZALOVÁ, Petra MUTLOVÁ and Libor ŠVANDA. Mistr Jan Hus, učitel a kolega. Promoční promluvy M. Jana Husa (Master Jan Hus, teacher and colleague. Recommendation speeches of M. Jan Hus). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 202 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 508. ISBN 978-80-210-9797-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9797-2021.
 158. NECHUTOVÁ, Jana, Helena KRMÍČKOVÁ, Jana MALÁ, Lucie MAZALOVÁ, Petra MUTLOVÁ and Libor ŠVANDA. Mistr Jan Hus, učitel a kolega. Promoční promluvy M. Jana Husa (Master Jan Hus, teacher and colleague. Recommendation speeches of M. Jan Hus). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 202 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 508. ISBN 978-80-210-9796-4.
 159. MORNSTEIN, Vojtěch, Jiří DOSTÁL and Iva SLANINOVÁ. Modelové testové otázky k přijímacím zkouškám na LF MU (fyzika, chemie, biologie) (Model test questions for LF MU admission exams (physics, chemistry, biology)). 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9045-3.
 160. MUSELÍK, Jan, Jakub VYSLOUŽIL and Kateřina KUBOVÁ. Modern Instrumental Methods in Solid Dosage Form Analysis. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 231 pp. ISBN 978-80-210-9724-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9724-2021.
 161. MUSELÍK, Jan, Jakub VYSLOUŽIL and Kateřina KUBOVÁ. Modern Instrumental Methods in Solid Dosage Form Analysis. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 231 pp. ISBN 978-80-210-9723-0.
 162. MUSIL, Ondřej and Petr HALA. Musica viva in schola XXVII. Sborník konferenčních příspěvků (Musica viva in schola XXVII.). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 165 pp. ISBN 978-80-280-0028-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.P280-0028-2021.
 163. VOJÁČEK, Ladislav, Jaromír TAUCHEN, Karel SCHELLE and Naďa ŠTACHOVÁ. Nástin právních dějin (A Brief Introduction to Legal History). 7. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 322 pp. Edice učebnic PrF MU č. 490. ISBN 978-80-210-5462-2.
 164. FRANCOVÁ, Jana. Navigátor Úvod do umění nových médií (The New Media Art Navigator). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 263 pp. ISBN 978-80-210-9887-9.
 165. PŘIBYLOVÁ, Lenka. Nelineární dynamika. Multimediální elektronický výukový materiál (Nonlinear dynamics. Multimedia electronic educational material). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. Elportál. ISBN 978-80-280-0111-7.
 166. NOVOTNÝ, Petr, Karla BRÜCKNEROVÁ, Milada RABUŠICOVÁ, Libor JUHAŇÁK, Dana KNOTOVÁ and Katarína ROZVADSKÁ. Netradiční studenti pedagogických oborů na českých vysokých školách (Non-traditional students studying education in Czech universities). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 305 pp. ISBN 978-80-210-9974-6.
 167. NOVOTNÝ, Petr, Karla BRÜCKNEROVÁ, Milada RABUŠICOVÁ, Libor JUHAŇÁK, Dana KNOTOVÁ and Katarína ROZVADSKÁ. Netradiční studenti pedagogických oborů na českých vysokých školách (Non-traditional students studying education in Czech universities). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 305 pp. ISBN 978-80-210-9973-9.
 168. NOVOTNÝ, Petr, Petr NOVOTNÝ, Milada RABUŠICOVÁ, Libor JUHAŇÁK, Dana KNOTOVÁ and Katarína ROZVADSKÁ. Netradiční studenti pedagogických oborů na českých vysokých školách. (Non-traditional students studying education in Czech universities). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 306 pp. ISBN 978-80-210-9974-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9974-2021.
 169. HOŠEK, Jiří, Jiří KOŠTA and Petr ŽÁKOVSKÝ. Ninth to mid-sixteenth century swords from the Czech Republic in their European context. Part II. Swords of medieval and early renaissance Europe as a technological and archaeological source. 1st ed. koedice Archeologický ústav AV ČR, Praha / Archeologický ústav AV ČR, Brno / Národní muzeum Praha / Masarykova univerzita / Centrum dopravního výzkumu, 2021. 512 pp.
 170. CORNÉLISSEN, Germaine, Jarmila SIEGELOVÁ and Petr DOBŠÁK. Noninvasive Methods in Cardiology 2021. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 101 pp. ISBN 978-80-210-9970-8.
 171. GALETA, Jan, Ondřej JAKUBEC, Radka NOKKALA MILTOVÁ and Tomáš VALEŠ. Od dějin umění k uměleckému dílu. Cesty k porozumění vizuální kultuře (From Art History to Work of Art. Ways of Understanding of Visual Culture). 1st ed. Brno: koedice Books & Pipes / Masarykova univerzita, 2021. 662 pp. Maturandum, III. ISBN 978-80-210-9993-7.
 172. DUFKOVÁ, Kristýna. Olší, Nusperg, Růžodol. Názvy dřevin v sídelních jménech českých zemí (Olší, Nusperg, Růžodol). 1., elektronické. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 331 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 514. ISBN 978-80-210-9964-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9964-2021.
 173. DUFKOVÁ, Kristýna. Olší, Nusperg, Růžodol. Názvy dřevin v sídelních jménech českých zemí (Olší, Nusperg, Růžodol). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 331 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 514. ISBN 978-80-210-9963-0.
 174. POKORNÁ, Andrea, Alena KOMÍNKOVÁ, Andrea MENŠÍKOVÁ and Marta ŠENKYŘÍKOVÁ. Ošetřovatelské postupy založené na důkazech (Nursing procedures based on evidence). 1. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9297-6.
 175. POKORNÁ, Andrea, Alena KOMÍNKOVÁ and Nikola SIKOROVÁ. Ošetřovatelské postupy založené na důkazech. 2. díl (Nursing skills – based on evidence. Vol. 2). 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 171 pp. ISBN 978-80-210-7415-6.
 176. HOFMANN, Eduard, Hana SVOBODOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Tereza ČEŠKOVÁ, Radek DURNA, Darina MÍSAŘOVÁ, Petr KNECHT, Jaromír KOLEJKA, Miroslav JIREČEK, Světlana HANUŠOVÁ, Ailsa Marion RANDALL, Jaroslav SUCHÝ, Alena DOBROVOLNÁ, Pavla BUCHTOVÁ, Zuzana KRŠKOVÁ, Ondřej KRAHULEC, Filip PULTAR, Ondřej VITULA, Marek ANTAL, Jaroslav VRBAS, Marek TRÁVNÍČEK and Petr SOJÁK. Outdoor Education and its Inclusion into Teaching at PdF MU. Support for the Use of Technology and the Implementation of Research Activities in the Undergraduate Education of Future Teachers. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 202 pp. ISBN 978-80-280-0007-3.
 177. HOFMANN, Eduard, Hana SVOBODOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Tereza ČEŠKOVÁ, Radek DURNA, Darina MÍSAŘOVÁ, Petr KNECHT, Jaromír KOLEJKA, Miroslav JIREČEK, Světlana HANUŠOVÁ, Ailsa Marion RANDALL, Jaroslav SUCHÝ, Alena DOBROVOLNÁ, Pavla BUCHTOVÁ, Zuzana KRŠKOVÁ, Ondřej KRAHULEC, Filip PULTAR, Ondřej VITULA, Marek ANTAL, Jaroslav VRBAS, Marek TRÁVNÍČEK and Petr SOJÁK. Outdoor Education and its Inclusion into Teaching at PdF MU. Support for the Use of Technology and the Implementation of Research Activities in the Undergraduate Education of Future Teachers. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 202 pp. ISBN 978-80-280-0008-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M280-0008-2021.
 178. STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana, Alena DRURY SOJKOVÁ, Lenka BUREŠOVÁ, Lucie HÁJKOVÁ, Tereza MIKULOVÁ and Dita VALERIANOVÁ. Participace v umění a ve výchově (Participation in Art nad Education). 1st ed. Brno, Praha: Masarykova univerzita, Dokořán, 2021. 168 pp. ISBN 978-80-210-9969-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9969-2021.
 179. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana, Jana OBROVSKÁ, Dana VESELÁ, Markéta KOŠATKOVÁ, Kateřina VLČKOVÁ, Jarmila BRADOVÁ, Hana KOBLIHOVÁ and Eva TRNOVÁ. Pedagogická diagnostika a pedagogické diagnostikování. Učební materiál (Educational assessment and diagnostic assessment. Textbook). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 90 pp. ISBN 978-80-280-0018-9.
 180. RONOVSKÁ, Kateřina, Bohumil HAVEL and Petr LAVICKÝ. Pocta prof. Janu Hurdíkovi k 70. narozeninám. Základní otázky života, práva a vůbec…! 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 770 pp. ISBN 978-80-210-9938-8.
 181. RONOVSKÁ, Kateřina, Bohumil HAVEL and Petr LAVICKÝ. Pocta prof. Janu Hurdíkovi k 70. narozeninám. Základní otázky života, práva a vůbec…! 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 770 pp. ISBN 978-80-210-9937-1.
 182. ELBEL, Petr, Lukáš FÜHRER and Ondřej SCHMIDT. Pod ochranou svatého Petra? Morava a papežství ve středověku a raném novověku (Under the Protection of Saint Peter? Moravia and the Papacy in the Middle Ages and Early Modern Age). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 605 pp. ISBN 978-80-210-9947-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9947-2021.
 183. ELBEL, Petr, Lukáš FÜHRER, Ondřej SCHMIDT, Stanislav BÁRTA, Petra ČERNÁ, Tomáš ČERNUŠÁK, Martin FIRON, Dalibor HAVEL, Petr HOUZAR, Štěpánka HRONKOVÁ, Pavel HRUBOŇ, David KALHOUS, Viktorie KLENNEROVÁ, Tomáš KREJČÍK, Iveta KRPÁLKOVÁ, Lucia KUBOVÁ, Tereza KUČEROVÁ, Sára KVĚTOŇOVÁ, Eduard LAZORÍK, Viktor LESTYAN, Laura MANIAKOVÁ, Miluše MOUČKOVÁ, Adam PÁLKA, Tomáš PARMA, Leoš PECHA, Kristýna SEIDLOVÁ, Hana SKOPALOVÁ, Jiřina ŠTOURAČOVÁ, Radek VÁŠA, Martina VODOVÁ, Daniela WALLNEROVÁ and Irena ZAHRADNÍKOVÁ. Pod ochranou svatého Petra? Morava a papežství ve středověku a raném novověku (Under the Protection of Saint Peter? Moravia and the Papacy in the Middle Ages and Early Modern Age). Brno: Munipress, 2021. 605 pp. ISBN 978-80-210-9947-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9947-2021.
 184. KOUŘILOVÁ, Iva, Hana DVOŘÁKOVÁ, Lenka VOJTÍKOVÁ and Hana JANOŠKOVÁ. Pohyb v životě dítěte (od narození do předškolního věku). Multimediální elektronický výukový materiál (Movement in the Life of a Children. Multimedia electronic educational material). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-8644-9.
 185. KAPOUNKOVÁ, Kateřina, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Zora SVOBODOVÁ, Marie CRHOVÁ, Ivan STRUHÁR, Alexandra MALÁ, Martina ŠPERKOVÁ, Jana HALÁMKOVÁ, Iva BUREŠOVÁ, Markéta HADRABOVÁ and Andrea JANÍKOVÁ. Pohybová aktivita jako účinný prostředek nefarmakologické péče v onkologii (Physical activity as an effective means of non-pharmacological care in oncology). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 108 pp. ISBN 978-80-210-9787-2.
 186. KASL, František. Porušení bezpečnosti osobních údajů v kontextu internetu věcí (Personal data breach in the context of the internet of things). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 346 pp. ISBN 978-80-210-9985-2.
 187. KASL, František. Porušení bezpečnosti osobních údajů v kontextu internetu věcí (Personal data breach in the context of the internet of things). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 346 pp. ISBN 978-80-210-9986-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9986-2021.
 188. ŠRÁMEK, Jiří. Poslední evropské století (1918–2018). Faktografické eseje (The last European century (1918–2018). Factual essays). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 423 pp. ISBN 978-80-210-8636-4.
 189. JANÍK, Tomáš, Monika ČERNÁ, Petra VYSTRČILOVÁ, Helena VAĎUROVÁ, Jan NEHYBA, Petr SVOJANOVSKÝ, Karel PICKA, Katarína SLEZÁKOVÁ, Lenka SLEPIČKOVÁ and Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Postupy a nástroje pedagogické evaluace pro (budoucí) učitele (Pedagogical evaluation for (future) teachers). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 95 pp. Pedagogický výzkum v teorii a praxi 48. ISBN 978-80-210-9956-2.
 190. JANÍK, Tomáš, Monika ČERNÁ, Petra VYSTRČILOVÁ, Helena VAĎUROVÁ, Jan NEHYBA, Petr SVOJANOVSKÝ, Karel PICKA, Katarína SLEZÁKOVÁ, Lenka SLEPIČKOVÁ and Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Postupy a nástroje pedagogické evaluace pro (budoucí) učitele (Pedagogical evaluation for (future) teachers). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 97 pp. Pedagogický výzkum v teorii a praxi 48. ISBN 978-80-210-9957-9.
 191. SYSLOVÁ, Zora, Lucie ŠTĚPÁNKOVÁ, Miroslav JINDRA, Iva KOUŘILOVÁ, Hana KŘÍŽOVÁ, Leona MUŽÍKOVÁ, Pavla NOVOTNÁ, Hana STADLEROVÁ and Daniela TAYLOR. Praxe studijního programu Učitelství pro mateřské školy: Metodická příručka pro studenty (Practice of the study program Teacher Training for Kindergartens: Methodical Handbook for Students). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 115 pp. ISBN 978-80-210-7982-3.
 192. MAZÁČKOVÁ, Jana, Petr ŽAŽA and Andrej PÚČAŤ. Predikce potenciálních míst k výstavbě retenčních nádrží v krajině na základě využití reliktů zaniklých vodohospodářských staveb. Certifikovaná metodika (Prediction of potential locations for water-retention dams in landscape based on re-utilisation of defunct relics of water-management buildings. Certified methodology). 2021. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9911-2021.
 193. DOSEDĚL, Tomáš, Barbora HUBATKOVÁ and Tomáš KATRŇÁK. Proměna role vzdělání v době čtvrté průmyslové revoluce. 1st ed. Brno: Koedice Barrister & Principal / Masarykova univerzita, 2021. 151 pp. ISBN 978-80-210-9931-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9932-2021.
 194. DOSEDĚL, Tomáš. Proměna role vzdělání v době čtvrté průmyslové revoluce. 1., elektronické vydání. Brno: Masarykova univerzita, Barrister & Principal, 2021. 151 pp. ISBN 978-80-210-9932-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9932-2021.
 195. MRKÝVKA, Petr. Propedeutika finančního práva I. Obecná část (Propaedeutics of Financial Law I. General). 3. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 124 pp. ISBN 978-80-210-7745-4.
 196. RADVAN, Michal. Propedeutika finančního práva III – Daňové právo (Propaedeutics of Financial Law III - The Tax law). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 145 pp. Učebnice PrF MU, 554. ISBN 978-80-210-9948-7.
 197. TAUCHEN, Jaromír. Protistátní trestné činy včera a dnes. Sborník z konference (Anti-state offences yesterday and today. Conference proceedings). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 342 pp. ISBN 978-80-210-9975-3.
 198. TAUCHEN, Jaromír. Protistátní trestné činy včera a dnes. Sborník z konference (Anti-state offences yesterday and today. Conference proceedings). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 342 pp. ISBN 978-80-210-9976-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9976-2021.
 199. RUSÍNOVÁ, Eva. Přednášky a besedy z LIV. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií (Lectures and discussions from 54th session of the Summer School of Slavonic (Czech) Studies). Rusinová, Eva (ed.). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 314 pp. ISBN 978-80-210-9883-1.
 200. BUDÍNOVÁ, Irena. Přístupy nadaných žáků 1. a 2. stupně základní školy k řešení některých typů úloh v matematice (Approaches of gifted pupils to solving some types of mathematical tasks). 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 200 pp. Matematika a didaktika matematiky, sv. 4. ISBN 978-80-210-9215-0.
 201. TIŠLIAR, Pavol and Monika MAŽÁROVÁ. Putovní výstava: Doba (před)covidová teoretický, koncepční a empirický pohled (Travelling exhibition: (pre)covid period the theoretical, conceptual and empirical view). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 127 pp. ISBN 978-80-280-0002-8.
 202. ČINČERA, Jan, Bruce JOHNSON, Roman KROUFEK, Miloslav KOLENATÝ, Petra ŠIMONOVÁ and Jan ZÁLEŠÁK. Real World Learning in Outdoor Environmental Education Programs. The Practice from the Perspective of Educational Research. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 194 pp. ISBN 978-80-210-9758-2.
 203. ČINČERA, Jan, Bruce JOHNSON, Roman KROUFEK, Miloslav KOLENATÝ, Petra ŠIMONOVÁ and Jan ZÁLEŠÁK. Real World Learning in Outdoor Environmental Education Programs. The Practice from the Perspective of Educational Research. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 194 pp. ISBN 978-80-210-9757-5.
 204. SPÁČ, Peter. Rozdeľuj a panuj : Distribúcia dotácií na Slovensku a jej dopad na komunálne voľby (Divide and Rule : Distribution of Grants in Slovakia and its Impact on Municipal Elections). 1., elektronické vyd. Brno: koedice Centrum pro studium demokracie a kultury; Masarykova univerzita, 2021. 219 pp. Politologická řada, sv. č. 81. ISBN 978-80-210-9843-5.
 205. SPÁČ, Peter. Rozdeľuj a panuj : Distribúcia dotácií na Slovensku a jej dopad na komunálne voľby (Divide and Rule : Distribution of Grants in Slovakia and its Impact on Municipal Elections). 1st ed. Brno: koedice Centrum pro studium demokracie a kultury; Masarykova univerzita, 2021. 219 pp. Politologická řada, sv. č. 81. ISBN 978-80-210-9842-8.
 206. BARBERA, Mary Lynch and Tracy RASMUSSEN. Rozvoj verbálního chování. Jak učit děti s autismem a jinými neurovývojovými poruchami (The Verbal Behavior Approach. How to Teach Children with Autism and Related Disabilities). 3. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 207 pp. ISBN 978-80-210-9212-9.
 207. LOSKOTOVÁ, Irena, Klápště JAN, Martin WIHODA, David KALHOUS, Rudolf PROCHÁZKA, Piekalski JERZY, Nodl MARTIN, Žemlička JOSEF, Libor JAN, Cymbalak TOMASZ, Musílek MARTIN, Podliska JAROSLAV, Havrda JAN, Zavřel JAN, Slézar PAVEL, Ostrý CTIBOR, Nováček KAREL and Břínková HEDVIKA. Rudolfovo číslo. Rudolfu Procházkovi k 65. narozeninám kolegové a přátelé (The Rudolf Issue.). In To Rudolf Procházka on his 65th birthday, from colleagues and friends. 1st ed. Praha: koedice Masarykova univerzita / Nakladatelství Lidové noviny / Archeologický ústav AV ČR / Archaia Brno, z. ú., 2021. 284 pp. ISBN 978-80-210-9860-2.
 208. KALETA, Petr. Ruský sport v Československu od počátku první republiky do padesátých let 20. století (Russian Sporting Activities in Czechoslovakia from the Beginning of the First Republic until the 1950s). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 274 pp. ISBN 978-80-210-9968-5.
 209. FOLETTI, Ivan and Adrien PALLADINO. Sainte Foy Révélée. La plus ancienne statue médiévale à Conques (Saint Foy Revealed. The most ancient medieval statue of Conques). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 37 pp. ISBN 978-80-210-9816-9.
 210. ŠVANDOVÁ, Veronika, Jaromír LITERÁK and Barbora PELÁNKOVÁ. Sborník konference didaktitky přírodních věd DidSci+ 2021 (Proceedings of the Conference on the Didactics of the Sciences DidSci+ 2021). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 129 pp. ISBN 978-80-210-9876-3.
 211. BRŇOVJÁK, Jiří and Petr ELBEL. Sigilla – arma – monetae. Sborník příspěvků k 70. narozeninám profesora Tomáše Krejčíka (Sigilla – arma – monetae. Studies in Honour of Professor Tomáš Krejčík on his 70th Birthday). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 524 pp. ISBN 978-80-210-9847-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9847-2021.
 212. ODEHNALOVÁ, Lenka. Slovanský literární svět: kontexty a konfrontace IV (Slavonic Literary World: Contexts and Confrontations IV). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 91 pp. ISBN 978-80-210-9142-9.
 213. ODEHNALOVÁ, Lenka. Slovanský literární svět: kontexty a konfrontace IV. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 91 pp. ISBN 978-80-210-9141-2.
 214. BLATNÝ, Marek, Petr KVĚTON and Martin JELÍNEK. Sociální procesy a osobnost 2020. Sborník příspěvků (Social processes and personality 2020. Conference proceedings). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 234 pp. ISBN 978-80-210-9912-8.
 215. JEŽEK, Miroslav. Sociophonology of Received Pronunciation. Native and Non-Native Environments. 1., elektronické. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 271 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 509. ISBN 978-80-210-9833-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9833-2021.
 216. JEŽEK, Miroslav. Sociophonology of Received Pronunciation. Native and Non-Native Environments. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 271 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 509. ISBN 978-80-210-9832-9.
 217. HORÁČEK, Radek, Olga BÚCIOVÁ, Martina MRÁZOVÁ and Petra LEXOVÁ. Sochařské Brno 1989–2019 / Sculpture in Brno 1989–2019 (Sculpture in Brno 1989–2019). 2., doplněné vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 292 pp. ISBN 978-80-210-9866-4.
 218. SMEJKALOVÁ, Terezie. Soudní rozhodnutí jako autoportrét českého soudnictví. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 277 pp. Scientia 713. ISBN 978-80-210-9960-9.
 219. SMEJKALOVÁ, Terezie. Soudní rozhodnutí jako autoportrét českého soudnictví. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 277 pp. Scientia 713. ISBN 978-80-210-9959-3.
 220. POTĚŠIL, Lukáš, Radislav BRAŽINA, David HEJČ, Alžbeta KRÁLOVÁ and Tomáš SVOBODA. Správní právo – zvláštní část (v příkladech a otázkách). 2., přeprac. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 170 pp. Edice učebnic Právnické fakulty MU, č. 533. ISBN 978-80-210-9812-1.
 221. HULEŠOVÁ, Martina. Srovnatelnost testových verzí slovenské maturitní zkoušky z anglického jazyka (Test versions equivalence of the Slovak upper-secondary school leaving examination). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 150 pp. Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe 10. ISBN 978-80-210-9949-4.
 222. HULEŠOVÁ, Martina. Srovnatelnost testových verzí slovenské maturitní zkoušky z anglického jazyka (Test versions equivalence of the Slovak upper-secondary school leaving examination). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 150 pp. Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe 10. ISBN 978-80-210-9950-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9950-2021.
 223. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana, Petr SVOJANOVSKÝ, Alena DOBROVOLNÁ, Blanka DVOŘÁKOVÁ, Johana FIALKOVÁ, Martina GRYCOVÁ, Hana HORKÁ, Marta KUCHAŘÍKOVÁ, Olga NOVOTNÁ, Hana PRACHAŘOVÁ, Jitka SLANÁ REISSMANNOVÁ, Petra SUQUET, Lucie TEŠNAROVÁ, Jitka TICHÁ and Petra VYSTRČILOVÁ. Standard kvality profesních kompetencí studenta učitelství (A student teacher professional competence standard). 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 24 pp. ISBN 978-80-210-9581-6.
 224. Strategický záměr Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity 2021–2028 (Faculty of Sports Studies Strategic Plan). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 32 pp. ISBN 978-80-210-8190-1.
 225. Strategický záměr Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity 2021–2028 (Faculty of Sports Studies Strategic Plan). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 32 pp. ISBN 978-80-210-6871-1.
 226. HORÁKOVÁ, Jana. Strategický záměr Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 2021–2028 (Strategic Plan of the Faculty of Arts, Masaryk University for 2021–2028). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 52 pp. ISBN 978-80-210-9880-0.
 227. KAŠÍKOVÁ, Iva. Strategický záměr Masarykovy univerzity na léta 2021–2028. 2021.
 228. ŘEHOŘOVÁ, Šárka. Strategický záměr Masarykovy univerzity na léta 2021–2028 (Masaryk University Strategic Plan 2021–2028). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 63 pp. ISBN 978-80-210-9861-9.
 229. BOBÁĽ, Pavel, Petr MOKRÝ and Adéla LAMACZOVÁ. Student Scientific Conference MUNI Pharm 2021. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 52 pp. ISBN 978-80-210-9870-1.
 230. KAVAN, Jan and Matěj ROMAN. Students in Polar and Alpine Research Conference 2021 – Proceedings. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 59 pp.
 231. BRÜCKNEROVÁ, Karla. Studují spolu. Vzájemné učení mezi vysokoškolskými studenty kombinovaných studií a možnosti jeho podpory (Studying together. Peer learning among part-time students in higher education, and support possibilities). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 249 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-9914-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9914-2021.
 232. BRÜCKNEROVÁ, Karla. Studují spolu. Vzájemné učení mezi vysokoškolskými studenty kombinovaných studií a možnosti jeho podpory (Studying together. Peer learning among part-time students in higher education, and support possibilities). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 249 pp. ISBN 978-80-210-9913-5.
 233. BRÜCKNEROVÁ, Karla. Studují spolu. Vzájemné učení mezi vysokoškolskými studenty kombinovaných studií a možnosti jeho podpory (Studying together. Peer learning among part-time students in higher education, and support possibilities). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 249 pp. ISBN 978-80-210-9914-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9914-2021.
 234. KOUBEK, Petr. Subjektivní teorie a jednání učitelů: vícečetná případová studie v kontextu profesního rozvoje učitelů (Teachers‘ Subjective Theories and Behaviour: a Multiple Case Study in the Context of Teachers’ Professional Development). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 235 pp. ISBN 978-80-210-9809-1.
 235. KOUBEK, Petr. Subjektivní teorie a jednání učitelů: vícečetná případová studie v kontextu profesního rozvoje učitelů (Teachers‘ Subjective Theories and Behaviour: a Multiple Case Study in the Context of Teachers’ Professional Development). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 235 pp. ISBN 978-80-210-9810-7.
 236. PŘIBYLOVÁ, Lenka. Teorie bifurkací, chaos a fraktály. Multimediální elektronický výukový materiál (Bifurcation theory, chaos and fractals. Multimedia electronic educational material). 1., vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. Elportál. ISBN 978-80-280-0112-4.
 237. HOFMANN, Eduard, Hana SVOBODOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Tereza ČEŠKOVÁ, Radek DURNA, Darina MÍSAŘOVÁ, Petr KNECHT, Jaromír KOLEJKA, Miroslav JIREČEK, Světlana HANUŠOVÁ, Ailsa Marion RANDALL, Jaroslav SUCHÝ, Alena DOBROVOLNÁ, Pavla BUCHTOVÁ, Zuzana KRŠKOVÁ, Ondřej KRAHULEC, Filip PULTAR, Ondřej VITULA, Marek ANTAL, Jaroslav VRBAS, Marek TRÁVNÍČEK and Petr SOJÁK. Terénní výuka na PdF MU. Podpora využití technološgií a realizace výzkumných aktivit v pregraduálním vzdělávání budoucích učitelů (Outdoor Education and its Inclusion into Teaching at PdF MU. Support for the Use of Technology and the Implementation of Research Activities in the Undergraduate Education of Future Teachers). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9916-6.
 238. HOFMANN, Eduard, Hana SVOBODOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Tereza ČEŠKOVÁ, Radek DURNA, Darina MÍSAŘOVÁ, Petr KNECHT, Jaromír KOLEJKA, Miroslav JIREČEK, Světlana HANUŠOVÁ, Ailsa Marion RANDALL, Jaroslav SUCHÝ, Alena DOBROVOLNÁ, Pavla BUCHTOVÁ, Zuzana KRŠKOVÁ, Ondřej KRAHULEC, Filip PULTAR, Ondřej VITULA, Marek ANTAL, Jaroslav VRBAS, Marek TRÁVNÍČEK and Petr SOJÁK. Terénní výuka na PdF MU. Podpora využití technološgií a realizace výzkumných aktivit v pregraduálním vzdělávání budoucích učitelů (Outdoor Education and its Inclusion into Teaching at PdF MU. Support for the Use of Technology and the Implementation of Research Activities in the Undergraduate Education of Future Teachers). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9917-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9917-2021.
 239. LIBROVÁ, Hana, Vojtěch PELIKÁN, Lucie GALČANOVÁ and Lukáš KALA. The Faithful and the Reasonable. Chapters on ecological Foolishness. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 263 pp. Masaryk University Monographs 1. ISBN 978-80-210-9992-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9992-2021.
 240. LIBROVÁ, Hana, Vojtěch PELIKÁN, Lucie GALČANOVÁ and Lukáš KALA. The Faithful and the Reasonable. Chapters on ecological Foolishness. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 263 pp. Masaryk University Monographs 1. ISBN 978-80-210-9991-3.
 241. VÁZQUEZ BARNÉS, Antonio and Magda KUČERKOVÁ. The Figurativeness of the Language of Mystical Experience. Particularities and Interpretations. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 278 pp. ISBN 978-80-210-9997-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9997-2021.
 242. VACEK, Lukáš and Dominika KLEKNEROVÁ. Tomáškovy dny 2021. XXX. konference mladých mikrobiologů (Tomasek Days 2021. XXX. Conference of Young Microbiologists). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 62 pp. ISBN 978-80-210-9882-4.
 243. ENGLIŠ, Karel. Tož poslouchejte, jak jsme budovali republiku. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 251 pp. Pocta osobnostem. ISBN 978-80-210-9867-1.
 244. KUMINKOVÁ, Eva. Tradice – proměny – identita Lidový oděv a tanec na Valašsku jako zdroje inspirace (Traditions – Transformations – Identity: Folk Costume and Dance in Wallachia as Sources of Inspiration). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 271 pp. Etnologické studie 26. ISBN 978-80-210-9962-3.
 245. SMRČKA, Aleš. Tradiční horský transport. Krkonoše, Šumava, Západní Beskydy a Javorníky (Traditional Transport in the Mountains. Giant Mountains, Bohemian Forest, Western Beskids, and Javorníky Mountains). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, Etnologický ústav AV ČR, 2021. 255 pp. Etnologické studie 25. ISBN 978-80-210-9929-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9929-2021.
 246. ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava and Roman NOVOTNÝ. Tvořte jako designéři: Sada 36 karet pro návrh a tvorbu skvělých služeb (Create like designers: A set of 36 cards for designing and creating great services). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 84 pp. ISBN 978-80-210-8383-7.
 247. FLAŠAR, Martin and Pavel ŽŮREK. Umělec nesmí nikdy ztratit odvahu. Jan Novák a Bohuslav Martinů ve světle korespondence (1947–1959) (An Artist Must Never Lose Courage : Jan Novák and Bohuslav Martinů in the Light of the Correspondence (1947-1959)). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 423 pp. ISBN 978-80-210-9891-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9891-2021.
 248. FLAŠAR, Martin and Pavel ŽŮREK. Umělec nesmí nikdy ztratit odvahu. Jan Novák a Bohuslav Martinů ve světle korespondence (1947–1959) (An Artist Must Never Lose Courage : Jan Novák and Bohuslav Martinů in the Light of the Correspondence (1947-1959)). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 423 pp. ISBN 978-80-210-9890-9.
 249. JEMELKA, Petr. Úvod do ekologické problematiky (Introduction to the ecological problems). 3., uprav. vyd., 1. elektr. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 86 pp. ISBN 978-80-210-9769-8.
 250. MAREČKOVÁ, Elena, Hana REICHOVÁ, Libor ŠVANDA, Natália GACHALLOVÁ, Tereza ŠEVČÍKOVÁ, Kamila NOVOTNÁ, Jan SLÍVA and Lucie MAZALOVÁ. Úvod do lékařské terminologie. Základy latiny s přihlédnutím k řečtině (The Introduction to Medical Terminology). 2. dotisk 7., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 225 pp. ISBN 978-80-210-8699-9.
 251. TÝČ, Vladimír. Úvod do mezinárodního a evropského práva. 3. dotisk 3., aktualizované. Brno: Masarykova univerzita, 2021. Edice Učebnice Právnické fakulty MU, sv. č. 539. ISBN 978-80-210-8899-3.
 252. KONEČNÝ, Pavel and Zdeněk BOCHNÍČEK. Veletrh nápadů učitelů fyziky 26. Sborník z konference (Physics Teachers’ Inventions Fair 26. Conference proceedings). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 163 pp. ISBN 978-80-280-0009-7.
 253. JANÍK, Tomáš. Vše pro výchovu. Lekce z pedagogiky (Everything for Education. Lessons in Pedagogy). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 125 pp. Munice, svazek č. 6. ISBN 978-80-210-9869-5.
 254. JANÍK, Tomáš. Vše pro výchovu. Lekce z pedagogiky (Everything for Education. Lessons in Pedagogy). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 125 pp. Munice, svazek č. 6. ISBN 978-80-210-9768-1.
 255. RYŠÁNKOVÁ, Dagmar. Výběr písní pro Klavírní improvizaci oboru Učitelství mateřských škol (Selection of Songs for Piano Improvisation for Teachers in Kindergartens). 9. dotisk 2., rozš. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 99 pp. ISBN 978-80-210-5726-5.
 256. RYŠÁNKOVÁ, Dagmar. Výběr písní pro Klavírní improvizaci oboru Učitelství mateřských škol (Selection of Songs for Piano Improvisation for Teachers in Kindergartens). 8. dotisk 2., rozš. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 99 pp. ISBN 978-80-210-5726-5.
 257. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Jiří VALDHANS and Radovan MALACHTA. Vybrané kapitoly z mezinárodního práva soukromého (Selected chapters of private international law). 3., 2. elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 128 pp. ISBN 978-80-210-9895-4.
 258. NOVÁKOVÁ, Andrea and Kamil SOBEK. Vyjmenovaná slova s Radkou a Kájou a pejskem Ottou (Enumerated words with Radka and Kája and dog Otto). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 56 pp. ISBN 978-80-210-9995-1.
 259. NOVÁKOVÁ, Andrea and Kamil SOBEK. Vyjmenovaná slova s Radkou a Kájou a pejskem Ottou (Enumerated words with Radka and Kája and dog Otto). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 56 pp. ISBN 978-80-210-9994-4.
 260. NOVÁKOVÁ, Andrea and Kamil SOBEK. Vyjmenovaná slova s Radkou a Kájou a pejskem Ottou (Enumerated words with Radka and Kája and dog Otto). 1. elektronické vydání. Brno: Masaryk University Press, 2021. 56 pp. ISBN 978-80-210-9995-1.
 261. HORÁKOVÁ, Jana. Výroční zpráva Filozofické fakulty Masarykovy univerzity za rok 2020 (An annual report of the Faculty of Arts, Masaryk University in the year 2020). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 172 pp. ISBN 978-80-210-9966-1.
 262. ČEŘOVSKÁ, Martina. Výslovnost ve výuce německého jazyka na ZŠ. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 141 pp. Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe 9. ISBN 978-80-210-9903-6.
 263. ČEŘOVSKÁ, Martina. Výslovnost ve výuce německého jazyka na ZŠ. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 141 pp. Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe 9. ISBN 978-80-210-9902-9.
 264. JANÍKOVÁ, Věra and Světlana HANUŠOVÁ. Výzkum v didaktice cizích jazyků IV (Research in foreign language didactics IV). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-280-0054-7.
 265. ENGLIŠ, Karel. Vzpomínky na T. G. Masaryka (Memories of T. G. Masaryk). 1. dotisk 1. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 63 pp. ISBN 978-80-210-9790-2.
 266. ENGLIŠ, Karel. Vzpomínky na T. G. Masaryka (Memories of T. G. Masaryk). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 63 pp. ISBN 978-80-210-9791-9.
 267. ENGLIŠ, Karel. Vzpomínky na T. G. Masaryka (Memories of T. G. Masaryk). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 63 pp. ISBN 978-80-210-9790-2.
 268. HRUŠKOVÁ, Jana, Juraj JAKUBÍK, Michal HENDRYCH, Paštěka RICHARD, Jana SVAČINOVÁ, Ksenia BUDINSKAYA, Kujalová VERONIKA, Vejtasová VERONIKA and Zuzana NOVÁKOVÁ. Workbook fyziologie protokoly. Biomedicínská technika a nelékařské obory (Workbook Physiology Protocols). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 178 pp. ISBN 978-80-210-9897-8.
 269. NOVÁKOVÁ, Ester, Ondřej ZABLOUDIL PECHNÍK, Gabriela ČERMÁKOVÁ, Radim OŠMERA, Veronika TINKOVÁ, Zuzana PROCHÁZKOVÁ, Miroslav JINDRA, Tereza ŠVANDOVÁ, Klára BŘEZINOVÁ and Alexandra GONČARENKO. XIII. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 18. března 2021 (The XIIIth Student Academic Conference of the Department of Czech Language and Literature. 18th March 2021). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 108 pp. ISBN 978-80-210-9928-9.
 270. NOVÁKOVÁ, Ester, Ondřej ZABLOUDIL PECHNÍK, Gabriela ČERMÁKOVÁ, Radim OŠMERA, Veronika TINKOVÁ, Zuzana PROCHÁZKOVÁ, Miroslav JINDRA, Tereza ŠVANDOVÁ, Klára BŘEZINOVÁ and Alexandra GONČARENKO. XIII. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 18. března 2021 (The XIIIth Student Academic Conference of the Department of Czech Language and Literature. 18th March 2021). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 108 pp. ISBN 978-80-210-9927-2.
 271. TRNKOVÁ, Libuše. XXI. Workshop of Biophysical Chemists and Electrochemists. Book of abstracts. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 131 pp. ISBN 978-80-210-9943-2.
 272. GIMUNOVÁ, Marta. Základy anatomie pro využití ve sportu. Multimediální elektronický výukový materiál (Anatomy basics for the use in sports. Multimedia electronic educational material). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. Elportál. ISBN 978-80-280-0043-1.
 273. DUBOVÝ, Petr and Radim JANČÁLEK. Základy neuroanatomie a nervových drah I. 3. dotisk 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 114 pp. ISBN 978-80-210-7426-2.
 274. DUBOVÝ, Petr and Ilona KLUSÁKOVÁ. Základy neuroanatomie a nervových drah II. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 111 pp. ISBN 978-80-210-6355-6.
 275. KROUPA, Jiří and Jaroslav BENÁK. Základy politického systému České republiky. Učební text pro bakalářské studium. 4., aktualizované vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 89 pp. ISBN 978-80-210-8630-2.
 276. ŠEDOVÁ, Jindřiška, Petra DVOŘÁKOVÁ and Filip HAMPL. Základy práva. Studijní podklad pro seminární výuku (Introduction to Law. Study materials for seminars). 1.dotisk 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 82 pp. ISBN 978-80-210-9645-5.
 277. PRŮCHA, Petr. Základy správního práva. Učební text pro bakalářské studium (Introduction to Administrative Law). 4. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 254 pp. Edice učebnic Právnické fakulty MU, sv. č. 535. ISBN 978-80-210-8517-6.
 278. LOSKOTOVÁ, Irena, Martin HLOŽEK, Markéta TYMONOVÁ, Vojtěch NOSEK, Zdeňka MĚCHUROVÁ, Petr HOLUB, Lenka SEDLÁČKOVÁ, Antonín ZŮBEK, Hana JORDÁNKOVÁ, Zofia JAGOSZ-ZARZYCKA and Miroslava GREGEROVÁ. Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku (Sources and Distribution of Selected High and Late Medieval Pottery Products). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 435 pp. ISBN 978-80-210-9920-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021.
 279. VÁLEK, Jan, Peter MARINIČ and Pavel PECINA. 14. mezinárodní vědecká konference Didaktická konference 2021. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 156 pp. ISBN 978-80-210-9998-2.
 280. GALMIZ, Oleksandr, Vlasta ŠTĚPÁNOVÁ, Richard KRUMPOLEC, Slavomír SIHELNÍK and Dušan KOVÁČIK. 2nd Plasma Nanotechnologies and Bioapplications Workshop (2. ročník workshopu Plazmové nanotechnologie a bioaplikace). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 65 pp. ISBN 978-80-210-9946-3.
 281. GALMIZ, Oleksandr, Vlasta ŠTĚPÁNOVÁ, Richard KRUMPOLEC, Slavomír SIHELNÍK and Dušan KOVÁČIK. 2nd Plasma Nanotechnologies and Bioapplications Workshop (2. ročník workshopu Plazmové nanotechnologie a bioaplikace). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 65 pp. ISBN 978-80-210-9945-6.
 282. JURAJDA, Michal. 65. studentská vědecká konference. Program a sborník abstraktů (The 65th Student Scientific Conference). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 71 pp. ISBN 978-80-210-6313-6.
 283. 2020

 284. PÁČ, Libor. Anatomie člověka II. Splanchnologie, kardiovaskulární systém, žlázy s vnitřní sekrecí (Anatomy of human II. Splanchnology, cardiovascular system, endocrine glands). 1. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. ISBN 978-80-210-9207-5.
 285. PÁČ, Libor and Ladislava HORÁČKOVÁ. Anatomie pohybového systému člověka (Anatomy of human locomotor system). 5. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 117 pp. ISBN 978-80-210-4953-6.
 286. JOUKAL, Marek and Ladislava HORÁČKOVÁ. Anatomie pohybového systému pro fyzioterapeuty (Anatomy of human locomotor system for physiotherapists). 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. ISBN 978-80-210-6602-1.
 287. HRADILOVÁ SVÍŽENSKÁ, Ivana, Michaela RAČANSKÁ and Petr DUBOVÝ. Anatomy. Handbook of Splanchnology and Angiology. 3. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 154 pp. ISBN 978-80-210-6771-4.
 288. PÁČ, Libor, Ladislava HORÁČKOVÁ and Hana NECHUTOVÁ. Anatomy of human locomotor system. 4. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. ISBN 978-80-210-5258-1.
 289. HRADILOVÁ SVÍŽENSKÁ, Ivana, Michaela RAČANSKÁ and Petr DUBOVÝ. Anatomy. Peripheral Nervous System. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. ISBN 978-80-210-8993-8.
 290. KLAPUCHOVÁ, Petra. Approche épilinguistique des adolescents québécois sur la situation linguistique au Québec (Epilinguistic Approach of Local Teenagers Towards the Linguistic Situation in Quebec). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 208 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. č. 505. ISBN 978-80-210-9732-2.
 291. POLOUČEK, Oto. Babičky na bigbítu. Společenský život na moravském venkově pozdního socialismu (Grannies at a Big-Beat Party. The social life in the late socialist Moravian countryside). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 167 pp. Etnologické studie 24. ISBN 978-80-210-9681-3.
 292. VOGEL, Radek. Basics of Lexicology. 1. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 97 pp. ISBN 978-80-210-7154-4.
 293. NEPUSTIL, Pavel and Markéta GEREGOVÁ. Bez podmínek. Metody psychosociální podpory pro lidi užívající drogy (Without conditions. Methods of psychosocial support for drug users). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 219 pp. ISBN 978-80-210-9667-7.
 294. NEPUSTIL, Pavel and Markéta GEREGOVÁ. Bez podmínek. Metody psychosociální podpory pro lidi užívající drogy (Without conditions. Methods of psychosocial support for drug users). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 219 pp. ISBN 978-80-210-9668-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9668-2020.
 295. FOLETTI, Ivan and Adrien PALLADINO. Byzantium or Democracy? Kondakov’s Legacy in Emigration: the Institutum Kondakovianum and André Grabar, 1925–1952. 1st ed. Brno-Rome: Masarykova univerzita, Viella, 2020. 211 pp. Parva Convivia 8. ISBN 978-80-210-9637-0.
 296. KLONTZA, Věra. Cesty horním Kurveleshem v čase a prostoru (The roads of Upper Kurvelesh through time and space). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 39 pp. ISBN 978-80-210-9708-7.
 297. BENÁK, Jaroslav. Církev a stát 2020. Sborník příspěvků z konference (Church and State. Conference Proceedings). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 103 pp. ISBN 978-80-210-9747-6.
 298. VALDHANS, Jiří, Silvia ELIÁŠOVÁ, Radovan MALACHTA, Kateřina ZABLOUDILOVÁ, Kristina SEDLÁKOVÁ SALIBOVÁ and Michaela GARAJOVÁ. Cofola International 2020. Brexit and its Consequences. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 119 pp. ISBN 978-80-210-9801-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9801-2020.
 299. VALDHANS, Jiří, Silvia ELIÁŠOVÁ, Radovan MALACHTA, Kateřina ZABLOUDILOVÁ, Kristina SEDLÁKOVÁ SALIBOVÁ and Michaela GARAJOVÁ. Cofola International 2020. Brexit and its Consequences. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 119 pp. ISBN 978-80-210-9800-8.
 300. STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana, Tereza MIKULOVÁ, Petra VICHROVÁ, Lucie HÁJKOVÁ, Lorrie BLAIR, Alena DRURY SOJKOVÁ, Hay KENNETH, Amélie LEMIEUX, Katherin PARAYRE, Anita SINNER, Jan SLAVÍK and Ernst WAGNER. Connection – Contact – Community. Permanent on-line in Education of Art. 1st ed. Praha / Brno: Dokořán / Masaryk University Press, 2020. 239 pp. ISBN 978-80-210-9661-5.
 301. ŠIBOR, Jiří. Cvičebnice organické chemie (Exercises in Organic Chemistry). 1. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. ISBN 978-80-210-8474-2.
 302. VAŇHARA, Petr and Jana DUMKOVÁ. Cytologický a embryologický atlas (Atlas of Cytology and Embryology). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. ISBN 978-80-210-9542-7.
 303. ČAPKA, František. Dějiny v datech. Politika, hospodářství, kultura zemí Koruny české a světa v souběhu. Od Sáma po nástup Habsburků. Od 7. století do roku 1526 (History in dates. Politics, economy, culture of the countries of the Czech Crown and the world in parallel. From Samo to the arrival of the Habsburgs. From the 7th century until 1526). 1st ed. Brno; Praha: Masarykova univerzita; Euromedia Group, 2020. 149 pp. Universum. ISBN 978-80-210-9506-9.
 304. BLAŽKOVÁ, Růžena. Didaktika matematiky se zaměřením na specifické poruchy učení (Didactics of mathematics with a focus on specific learning disorders). 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 194 pp. Matematika a didaktika matematiky, sv. 2. ISBN 978-80-210-8673-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8673-2017.
 305. JARKOVSKÁ, Lucie, Martina KAMPICHLER and Katarína SLEZÁKOVÁ. Diverzifikace předškolního vzdělávání v ČR (Diversification of Preschool Education in the Czech Republic). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 89 pp. ISBN 978-80-210-9625-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9625-2020.
 306. JARKOVSKÁ, Lucie, Martina KAMPICHLER and Katarína SLEZÁKOVÁ. Diverzifikace předškolního vzdělávání v ČR (Diversification of Preschool Education in the Czech Republic). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 89 pp. ISBN 978-80-210-9624-0.
 307. SELUCKÁ, Markéta, Michal JANOUŠEK and Jiří VALDHANS. Dny práva 2019. Zajištění dluhu (Days of Law 2019. Debt Security). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 104 pp. ISBN 978-80-210-9804-6.
 308. LAVICKÝ, Petr and Jiří VALDHANS. Dny práva 2019. 100 let Brněnské školy normativní teorie (Days of Law 2019. 100 years of the Brno normative school). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 124 pp. ISBN 978-80-210-9740-7.
 309. POLÁKOVÁ, Jana. Dva životy, dvě kultury, dvě země. Řekové na českém území od 2. poloviny 20. století do současnosti (Two lives, two cultures, two countries. Greeks on Czech territory since the mid-20th century). 1., elektronické vyd. Vydal nadační fond Hellenika ve spolupráci s MZM a MU., 2020. 313 pp. ISBN 978-80-210-9672-1.
 310. POLÁKOVÁ, Jana. Dva životy, dvě kultury, dvě země. Řekové na českém území od 2. poloviny 20. století do současnosti (Two lives, two cultures, two countries. Greeks on Czech territory since the mid-20th century). 1st ed. Vydal nadační fond Hellenika ve spolupráci s MZM a MU, 2020. 313 pp. ISBN 978-80-210-9665-3.
 311. KRCHŇÁK, Daniel. Dvě hemisféry – dva světy. O vztahu asymetrie mozku a trendů v současné západní společnosti (Two hemispheres – two worlds. On the relationship between a brain asymmetry and trends in the contemporary western society). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 315 pp. ISBN 978-80-210-9664-6.
 312. KRCHŇÁK, Daniel. Dvě hemisféry – dva světy. O vztahu asymetrie mozku a trendů v současné západní společnosti (Two hemispheres – two worlds. On the relationship between a brain asymmetry and trends in the contemporary western society). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 315 pp. ISBN 978-80-210-9663-9.
 313. KLÍMOVÁ, Květoslava and Jitka ZÍTKOVÁ. Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v českém jazyce a literatuře – zaměření na žáky s SPU a zdravotním znevýhodněním (The Education of Pupils with Special Needs in Czech Language and Literature: Focusing on students with specific learning disablities and health disadvantage). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 410 pp. ISBN 978-80-210-9834-3.
 314. BARTOŇOVÁ, Miroslava and Marie VÍTKOVÁ. Efektivní vyučování v heterogenní třídě se zřetelem na metody a učební strategie (Effective Teaching in Heterogeneous Classroom with a Focus on Methods and Teaching Strategie). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 122 pp. ISBN 978-80-210-9830-5.
 315. BARTOŇOVÁ, Miroslava and Marie VÍTKOVÁ. Efektivní vyučování v heterogenní třídě se zřetelem na metody a učební strategie (Effective Teaching in Heterogeneous Classroom with a Focus on Methods and Teaching Strategie). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 122 pp.
 316. SVOBODA, František and Simona ŠKARABELOVÁ. Ekonomika kultury (Cultural Economy). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 283 pp. ISBN 978-80-210-9633-2.
 317. NECKAŘOVÁ, Markéta. Faculty Calendar 2020/2021. General Medicine. Dentistry. Physiotherapy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 158 pp. ISBN 978-80-210-9642-4.
 318. ČERNÝ, Michal. Fenomenologicko-pragmatistická interpretace hyperkonektivistického světa: k problémům filosofie informace (Phenomenological-pragmatist interpretation of the hyper-connectivist world: on topics of philosophy of information). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 154 pp. ISBN 978-80-210-9455-0.
 319. VODÁKOVÁ, Jana, Eva HÝBLOVÁ, Zuzana KŘÍŽOVÁ, Petr VALOUCH and Filip HAMPL. Finanční účetnictví 2. Sbírka příkladů (Financial Accounting 2. Collection of Examples). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 157 pp. ISBN 978-80-210-9619-6.
 320. VODÁKOVÁ, Jana, Eva HÝBLOVÁ, Zuzana KŘÍŽOVÁ, Petr VALOUCH and Filip HAMPL. Finanční účetnictví 2. Sbírka příkladů (Financial Accounting 2. Collection of Examples). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 157 pp. ISBN 978-80-210-9644-8.
 321. PUCHNAROVÁ, Kamila. Formulierungsverfahren der Antworten in politischen Diskussionen. Am Beispiel der Fernsehtalkshow Günther Jauch (The formulation of answers in political discussions. By an example of the television talk show Günther Jauch). 1st ed. Brno: Masaryk University Press, 2020. 258 pp. ISBN 978-80-210-9519-9.
 322. HEADLANDOVÁ KALISCHOVÁ, Irena and Martin NĚMEC. Functional Plurality of Language in Contextualised Discourse. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 172 pp. ISBN 978-80-210-9767-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9767-2020.
 323. HEADLANDOVÁ KALISCHOVÁ, Irena and Martin NĚMEC. Functional Plurality of Language in Contextualised Discourse. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 172 pp. ISBN 978-80-210-9766-7.
 324. RŮŽIČKOVÁ, Petra, Pavla FIALOVÁ, Petra STUCHLÍK FIŠEROVÁ, Simona Rozárka JÍLKOVÁ, Barbora NEŽIKOVÁ, Jiří PALÁT, Tomáš PERSAŇ, Jaromír SOBOTKA and Jana KLÁNOVÁ. Fundamentals in Environmental Processes Research. Laboratory Course. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 69 pp. ISBN 978-80-210-9685-1.
 325. HRAZDIRA, Ivo, Vojtěch MORNSTEIN, Aleš BOUREK and Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Fundamentals of biophysics and medical technology. Edited by Vojtěch Mornstein. 5. dotisk 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. ISBN 978-80-210-5758-6.
 326. MIKEŠ, Marek. Gendži monogatari a populární literatura období Edo (Genji monogatari and popular literature of the Edo period). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 206 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 503. ISBN 978-80-210-9713-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9713-2020.
 327. MIKEŠ, Marek. Gendži monogatari a populární literatura období Edo (Genji monogatari and popular literature of the Edo period). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 204 pp. Spisy Filozofické Fakulty Masarykovy univerzity (číslo 503). ISBN 978-80-210-9712-4.
 328. DUBOVÝ, Petr. Gross anatomy and structure of the human nervous system. Part I. Surface anatomy and structural arrangement of the central nervous system. 4. dotisk 3. vyd. Brno: Masaryk University Press, 2020. 92 pp. ISBN 978-80-210-6125-5.
 329. VAŇHARA, Petr, Miroslava SEDLÁČKOVÁ, Irena LAUSCHOVÁ, Svatopluk ČECH and Aleš HAMPL. Guide to General Histology and Microscopic Anatomy. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. ISBN 978-80-210-9671-4.
 330. JIREČEK, Miroslav. Historie 2019. Sborník prací z celostátní studentské vědecké konference konané 17. a 18. dubna 2019 v Brně. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 210 pp. ISBN 978-80-210-9817-6.
 331. HUSA, Petr, Lenka KRBKOVÁ, Svatava SNOPKOVÁ, Václav MUSIL, Lukáš HOMOLA, Roman STEBEL, Lenka VOJTILOVÁ, Matúš MIHALČIN, Petr HUSA, Kateřina HAVLÍČKOVÁ, Miriam MALÁ, Evelína KOVÁCSOVÁ and Peter MIKOLÁŠEK. Infectious Diseases. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2020. 179 pp. ISBN 978-80-210-9729-2.
 332. DOLEŽALOVÁ, Lenka, Ilona FIALOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Ivo ŠLAPÁK and Marie VÍTKOVÁ. Inkluze žáků se zdravotním postižením z pohledu lékaře, psychologa a pedagoga. Osvětové aktivity na podporu inkluzivního vzdělávání (Inclusion of Pupils with Health Disabilities from the Perspective of a Doctor, Psychologist and Teacher). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 144 pp. ISBN 978-80-210-9596-0.
 333. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Alena SEDLÁČKOVÁ and Marie VÍTKOVÁ. Inkluzivní didaktika v praxi základní školy. Teorie, výzkum a praxe (Inclusive Didactics in Elementary School Practice. Theory, Research and Practice). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 141 pp. ISBN 978-80-210-9831-2.
 334. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Alena SEDLÁČKOVÁ and Marie VÍTKOVÁ. Inkluzivní didaktika v praxi základní školy. Teorie, výzkum a praxe (Inclusive Didactics in Elementary School Practice. Theory, Research and Practice). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 141 pp. ISBN 978-80-210-9585-4.
 335. ŠTĚPÁNEK, Václav, Dimitri KIRJAKOVSKÝ, Jaroslav PÁNEK, Ivo POSPÍŠIL, Ladislav HLADKÝ, Pavel KREJČÍ, Ivan DOROVSKÝ, Miroslav KOUBA, Libuše VALENTOVÁ, Zvonko TANESKI, Ivana SRBKOVÁ, Ilona JANYŠKOVÁ, Jan PELIKÁN, Ondřej VOJTĚCHOVSKÝ, Miroslav TEJCHMAN and Helena BOČKOVÁ. Ivanu Dorovskému ad honorem. Příspěvky z kolokvia k 85. narozeninám prof. dr. Ivana Dorovského, DrSc. (To Ivan Dorovsky ad Honorem. Papers from the colloquium on the 85th birthday of prof. dr. Ivan Dorovsky, DrSc.). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 214 pp. ISBN 978-80-210-9604-2.
 336. HLAĎO, Petr, Lucia KVASKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Stanislav JEŽEK, Libor JUHAŇÁK, Petr MACEK, Petra DAŇSOVÁ, Jaroslav GOTTFRIED, Petr PALÍŠEK, Karel REČKA and Václav ŠAŠINKA. Kariérová adaptabilita : její podoby, proměny, souvislosti a role v životě mladých dospělých procházejících středním odborným vzděláváním (Career adaptability : Its Forms, Changes, Contexts, and Roles in the Lives of Young Adults Undergoing Upper-Secondary Vocational Education). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 208 pp. monografie. ISBN 978-80-210-9692-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9692-2020.
 337. HLAĎO, Petr, Lucia KVASKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Stanislav JEŽEK, Libor JUHAŇÁK, Petr MACEK, Petra DAŇSOVÁ, Jaroslav GOTTFRIED, Petr PALÍŠEK, Karel REČKA and Václav ŠAŠINKA. Kariérová adaptabilita : její podoby, proměny, souvislosti a role v životě mladých dospělých procházejících středním odborným vzděláváním (Career adaptability : Its Forms, Changes, Contexts, and Roles in the Lives of Young Adults Undergoing Upper-Secondary Vocational Education). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 208 pp. monografie. ISBN 978-80-210-9666-0.
 338. MUZIKANT, Mojmír and Roland Anton WAGNER. Kleines derivationelles Valenzlexikon zu einigen zentralen Valenzträgern im Deutschen und Tschechischen (Small Derivational Valency Dictionary of Selected Valency Carriers in German and Czech). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 439 pp. ISBN 978-80-210-9572-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9108-2018.
 339. HÁJEK, Lukáš and Stanislav BALÍK. Komunální volby v roce 2018 (Local Elections in 2018). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 229 pp. Ediční řada Monografie ; svazek č. 71. ISBN 978-80-210-9603-5.
 340. HÁJEK, Lukáš and Stanislav BALÍK. Komunální volby v roce 2018 (Local Elections in 2018). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 229 pp. Ediční řada Monografie ; svazek č. 71. ISBN 978-80-210-9602-8.
 341. BUDÍNOVÁ, Irena and Lenka PAVLÍČKOVÁ. Konstrukční úlohy. Učební text pro studenty učitelství matematiky 2. stupně základní školy (Construction tasks. Textbook for students of mathematics teaching of the 2nd grade of primary school). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. ISBN 978-80-210-9819-0.
 342. BUDÍNOVÁ, Irena and Lenka PAVLÍČKOVÁ. Konstrukční úlohy. Učební text pro studenty učitelství matematiky 2. stupně základní školy (Construction tasks. Textbook for students of mathematics teaching of the 2nd grade of primary school). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2020. ISBN 978-80-210-9818-3.
 343. MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, Beáta. Kontrahovanie služieb vo verejnom sektore – skúsenosti v Slovenskej a Českej republike (Contracting out services in public services – Slovak and Czech Republic experiencies). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 130 pp. ISBN 978-80-210-9742-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9742-2020.
 344. MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, Beáta. Kontrahovanie služieb vo verejnom sektore – skúsenosti v Slovenskej a Českej republike (Contracting out services in public services – Slovak and Czech Republic experiencies). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 130 pp. ISBN 978-80-210-9741-4.
 345. TOMANDL, Jan, Jaroslav ČUŘÍK, Kristýna MARŠOVSKÁ and Tereza FOJTOVÁ. Krizová komunikace : principy - zkušenosti - postupy (Crisis Communication: Principles – Experience – Methods). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 221 pp. ProMedia, sv. 1. ISBN 978-80-210-9638-7.
 346. TOMANDL, Jan, Jaroslav ČUŘÍK, Kristýna MARŠOVSKÁ and Tereza FOJTOVÁ. Krizová komunikace : principy - zkušenosti - postupy. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 221 pp. ProMedia, sv. 1. ISBN 978-80-210-9636-3.
 347. LAZAROVÁ, Bohumíra, Milan POL, Ruud LELIEUR, Wouter SCHELFHOUT, Jan VANHOOF, Kristin VANLOMMEL, Mateja BREJC, Justina ERČULJ, Torbjorn HORTLUND, Kristina MALMBERG, Linda DEVLIN, Rachel MORGAN-GUTHRIE, Tracy WALLIS, Daniel CEBRIÁN and Manuel CEBRIÁN. Leading Learning Networks in Education. Theoretical Framework and School Leaders´ Perspectives across Europe. 1., elektronické vyd. Brno: Masaryk University Press, 2020. 100 pp. ISBN 978-80-210-9591-5.
 348. LAZAROVÁ, Bohumíra, Milan POL, Ruud LELIEUR, Wouter SCHELFHOUT, Jan VANHOOF, Kristin VANLOMMEL, Mateja BREJC, Justina ERČULJ, Torbjorn HORTLUND, Kristina MALMBERG, Linda DEVLIN, Rachel MORGAN-GUTHRIE, Tracy WALLIS, Daniel CEBRIÁN and Manuel CEBRIÁN. Leading Learning Networks in Education. Theoretical Framework and School Leaders´ Perspectives across Europe. 1st ed. Brno: Masaryk University Press, 2020. 100 pp. ISBN 978-80-210-9589-2.
 349. MORNSTEIN, Vojtěch, Vladan BERNARD, Marek DOSTÁL, Ivo HRAZDIRA, Erik STAFFA, Jaromír ŠRÁMEK and Daniel VLK. Lékařská fyzika a biofyzika (Medical Physics and Biophysics). 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 339 pp. ISBN 978-80-210-8984-6.
 350. BENEŠ, Pavel, Sylvie PETROVÁ, Petr VESELÝ, Svatopluk SYNEK, Šárka SKORKOVSKÁ, Miroslav DOSTÁLEK, Libuše NOVÁKOVÁ KNOLLOVÁ, Jana SOKOLOVÁ ŠIDLOVÁ and Marek RAŠOVSKÝ. Logbook pro cvičení bakalářského studijního programu Optika a optometrie (Logbook for the exercise of the bachelor's study program in Optics and Optometry). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 113 pp. ISBN 978-80-210-9607-3.
 351. BENEŠ, Pavel, Hana FRAITOVÁ, Miroslav DOSTÁLEK, Kateřina MALÁ, Sylvie PETROVÁ and Svatopluk SYNEK. Logbook pro cvičení bakalářského studijního programu Ortoptika (Logbook for the exercise of the bachelor study program Orthoptics). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 208 pp. ISBN 978-80-210-9526-7.
 352. NEWTON, Isaac. Matematické principy přírodní filozofie. Výbor z díla. Dopisy Isaaca Newtona Richardu Bentleymu (The Mathematical Principles of Natural Philosophy. Selections.). 1st ed. Brno, Praha: Masarykova univerzita & Togga s. r. o., 2020. 242 pp. Fontes scientiae, sv. 1. ISBN 978-80-210-9558-8.
 353. MÍCHALOVÁ, Zdeňka. Měšťané, umělci, řemeslníci. Výtvarná kultura v Telči a Slavonicích v době renesance. 1st ed. Brno: koedice Masarykova univerzita / Books & Pipes, 2020. 166 pp. Maturandum. ISBN 978-80-210-9691-2.
 354. FIALOVÁ, Ilona. Metodika práce s třídním kolektivem v inkluzivní třídě se zaměřením na žáky s epilepsií. Metodická příručka (Methodology of Classroom Management in Inclusive Classroom with a Focus on Pupils with Epilepsy. Methodical Manual). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 188 pp. ISBN 978-80-210-9855-8.
 355. CHLEBORADOVÁ, Barbora and Petr KOPEČNÝ. Metodika práce s třídním kolektivem v inkluzivní třídě se zaměřením na žáky s narušenou komunikační schopností (Methodology of working with inclusive class collective with focus on pupils with impaired communication ability). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 126 pp. ISBN 978-80-210-9841-1.
 356. OPATŘILOVÁ, Dagmar and Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Metodika práce s třídním kolektivem v inkluzivní třídě se zaměřením na žáky s tělesným postižením. Metodická příručka (Methodological publication of work with inclusive classroom with the focus on pupils with physical disability. Methodical Manual). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 268 pp. ISBN 978-80-210-5578-0.
 357. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona, Lenka DOLEŽALOVÁ and Radka HORÁKOVÁ. Metodika práce s třídním kolektivem v inkluzivní třídě se zaměřením na žáky se sluchovým postižením. Metodická příručka (Methodology of Classroom Management in Inclusive Classroom with a Focus on Pupils with Hearing Disability. Methodological Manual). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 303 pp. ISBN 978-80-210-6643-4.
 358. RÖDEROVÁ, Petra, Marie PAVLOVSKÁ and Martin VRUBEL. Metodika práce s třídním kolektivem v inkluzivní třídě se zaměřením na žáky se zrakovým postižením. Metodická příručka (Methodology of Classroom Management in Inclusive Classroom with a Focus on Pupils with Visual Disability. Methodological Manual). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 135 pp. ISBN 978-80-210-9845-9.
 359. VÁCHA, Jiří. Meze Darwinismu (Limits to Darwinism). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 366 pp. ISBN 978-80-210-9958-6.
 360. VÁCHA, Jiří. Meze Darwinismu (Limits to Darwinism). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 384 pp. ISBN 978-80-210-9531-1.
 361. MALENOVSKÝ, Jiří. Mezinárodní právo veřejné – obecná část – a poměr k jiným právním systémům. 7., upravené a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. Učebnice Právnické fakulty MU, sv. č. 549. ISBN 978-80-210-9510-6.
 362. MICHÁLEK, Zbyněk, Lenka ODEHNALOVÁ and Josef ŠAUR. Mladá slavistika V. Slavistická badatelská dílna (Young Slavonic Studies V. Scholarly Workshop in Slavonic Studies). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 120 pp. ISBN 978-80-210-9704-9.
 363. MICHÁLEK, Zbyněk, Lenka ODEHNALOVÁ and Josef ŠAUR. Mladá slavistika V. Slavistická badatelská dílna (Young Slavonic Studies V. Scholarly Workshop in Slavonic Studies). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 120 pp. ISBN 978-80-210-9703-2.
 364. PEKÁR, Stanislav and Marek BRABEC. Moderní analýza biologických dat. 1. Zobecněné lineární modely v prostředí R (Modern Analysis of Biological Data. 1. Generalised Linear Models in R). 2., přepracované. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 278 pp. ISBN 978-80-210-9782-7.
 365. MÍŠEK, Jakub. Moderní regulatorní metody ochrany osobních údajů (Modern regulatory methods of personal data protection). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 279 pp. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia. ISBN 978-80-210-9737-7.
 366. MÍŠEK, Jakub. Moderní regulatorní metody ochrany osobních údajů (Modern regulatory methods of personal data protection). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 279 pp. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia. ISBN 978-80-210-9736-0.
 367. BALÁK, Ivan, Eduard HOFMANN, Hana SVOBODOVÁ, Radek DURNA and Jaromír KOLEJKA. Moravský kras a okolí. Atlas pro terénní výuku a outdoorové aktivity (Moravian karst and its environs. Atlas for field work and outdoor activities). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 116 pp. ISBN 978-80-210-9627-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9627-2020.
 368. BALÁK, Ivan, Eduard HOFMANN, Hana SVOBODOVÁ, Radek DURNA and Jaromír KOLEJKA. Moravský kras a okolí. Atlas pro terénní výuku a outdoorové aktivity (Moravian karst and its environs. Atlas for field work and outdoor activities). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 116 pp. ISBN 978-80-210-9626-4.
 369. MALÝ, Ivan, Juraj NEMEC, Veronika KRŮTILOVÁ, Pavol ČIŽMÁRIK and Ladislav POMPURA. Možnosti zvyšování efektivnosti veřejného sektoru v podmínkách krize veřejných financí II. (Improving Public Sector Efficiency in Times of Public Finance Crisis). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 156 pp. ISBN 978-80-210-9594-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6503-2013.
 370. JANÍK, Tomáš. Mýty – omyly – nepravdy: O „chibách“ ve vzdělávání a pedagogice (Mythos – misunderstandings – fallacies: On failures in education and pedagogy). 1., elektronické. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 116 pp. ISBN 978-80-210-9754-4.
 371. JANÍK, Tomáš. Mýty – omyly – nepravdy: O „chibách“ ve vzdělávání a pedagogice (Mythos – misunderstandings – fallacies: On failures in education and pedagogy). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 116 pp. ISBN 978-80-210-9753-7.
 372. VOJÁČEK, Ladislav, Jaromír TAUCHEN, Karel SCHELLE and Naďa ŠTACHOVÁ. Nástin právních dějin (A Brief Introduction to Legal History). 6. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 322 pp. Edice učebnic PrF MU č. 490. ISBN 978-80-210-5462-2.
 373. TÓTHOVÁ, Dominika, Jana SOUKOPOVÁ, Michaela DVOŘÁKOVÁ, Zuzana BEDŘICHOVÁ, Stanislav ČURDA and Michal STRUK. Nástroje pro přechod na oběhové hospodářství: Informační, motivační a dobrovolné nástroje pro obce a občany (Instruments for the transition to a circular economy: Information, motivational and voluntary instruments for municipalities and citizens). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 39 pp. ISBN 978-80-210-9730-8.
 374. TÓTHOVÁ, Dominika, Jana SOUKOPOVÁ, Michaela DVOŘÁKOVÁ, Zuzana BEDŘICHOVÁ, Stanislav ČURDA and Michal STRUK. Nástroje pro přechod na oběhové hospodářství: Informační, motivační a dobrovolné nástroje pro obce a občany (Instruments for the transition to a circular economy: Information, motivational and voluntary instruments for municipalities and citizens). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 40 pp. ISBN 978-80-210-9749-0.
 375. MAŇAS, Vladimír. Nicolaus Zangius: hudebník přelomu 16. a 17. století. Na stopě neznámému (Nicolaus Zangius: The Musician at the turn of the 16th and 17th centuries. The Life of an unknown). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 204 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 504. ISBN 978-80-210-9717-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9717-2020.
 376. MAŇAS, Vladimír. Nicolaus Zangius: hudebník přelomu 16. a 17. století. Na stopě neznámému (Nicolaus Zangius: The Musician at the turn of the 16th and 17th centuries. The Life of an unknown). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 204 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity; 504. ISBN 978-80-210-9716-2.
 377. CORNÉLISSEN, Germaine, Jarmila SIEGELOVÁ and Petr DOBŠÁK. Noninvasive methods in cardiology 2020. 1st ed. Brno: Masaryk University Press, 2020. 119 pp. ISBN 978-80-210-9715-5.
 378. KEPLER, Johannes. Nová astronomie. Výbor z díla (New astronomy. Selections). 1st ed. Brno, Praha: Masarykova univerzita & Togga s. r. o., 2020. 268 pp. Fontes scientiae, sv. 2. ISBN 978-80-210-9537-3.
 379. FRYŠTÁK, Marek and Eva BRUCKNEROVÁ. Nové jevy v ekonomické kriminalitě: sborník příspěvků z mezinárodní konference. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, 687, 2020. 240 pp. ISBN 978-80-210-9680-6.
 380. FRYŠTÁK, Marek and Eva BRUCKNEROVÁ. Nové jevy v ekonomické kriminalitě: sborník příspěvků z mezinárodní konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, 687, 2020. 240 pp. ISBN 978-80-210-9679-0.
 381. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Antonín FASSMANN, Hana POSKEROVÁ, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Jan VOKURKA and Zdeněk DANĚK. Onemocnění sliznice ústní dutiny – repetitorium a atlas (Oral mucosal diseases – repetitorium and atlas). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. Elportál. ISBN 978-80-210-9794-0.
 382. MALÍŠKOVÁ, Johana and Peter TÓTH. Otázky neolitu a eneolitu. 39. ročník. Brno, 9.–11. 9. 2020 : Sborník abstraktů (Problems of the Neolithic and Eneolithic. 39 th annual meeting. Brno, September 9–11 2020 : Abstract Book). Brno: Masarykova univerzita, 2020. 62 pp. ISBN 978-80-210-9632-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9632-2020.
 383. CÍGLER, Vojtěch, Tereza MALÁ and Tomáš KUMPAN. Paleozoikum 2020. Sborník abstraktů (Paleozoikum 2020. Book of abstracts). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 22 pp. ISBN 978-80-210-9515-1.
 384. CÍGLER, Vojtěch, Tereza MALÁ and Tomáš KUMPAN. Paleozoikum 2020. Sborník abstraktů (Paleozoikum 2020. Book of abstracts). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 22 pp. ISBN 978-80-210-9514-4.
 385. STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. Permanentní invence (Permanent Invention). 1st ed. Brno, Praha: Masarykova univerzita & Dokořán, 2020. 166 pp. ISBN 978-80-210-9543-4.
 386. BARTOSZEWICZ, Monika Gabriela. Pevnost Evropa (Fortress Europe). 1., elektronické vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury; Masarykova univerzita, 2020. 246 pp. Politologická řada, svazek č. 79. ISBN 978-80-7325-512-1.
 387. BARTOSZEWICZ, Monika Gabriela. Pevnost Evropa (Fortress Europe). 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury; Masarykova univerzita, 2020. 246 pp. Politologická řada, svazek č. 79. ISBN 978-80-7325-512-1.
 388. LÁSKOVÁ, Eva and Markéta BEDNÁŘOVÁ. Pobytová oprávnění studentů v České republice. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 201 pp. Scientia 701. ISBN 978-80-210-9778-0.
 389. LÁSKOVÁ, Eva and Markéta BEDNÁŘOVÁ. Pobytová oprávnění studentů v České republice. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 201 pp. Scientia 701. ISBN 978-80-210-9775-9.
 390. SOURALOVÁ, Adéla and Michaela ŽÁKOVÁ. Pod jednou střechou: Třígenerační soužití v české společnosti (Under one roof: Three-generation living in Czech Society). 1st ed. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, Masarykova univerzita, 2020. 263 pp. ISBN 978-80-210-9588-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9588-2020.
 391. SCHILDBERGER, František. Podoby české literární reportáže (Forms of Czech Literary Reportage). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 215 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. č. 502. ISBN 978-80-210-9656-1.
 392. SCHILDBERGER, František. Podoby české literární reportáže (The Ways of Czech Literary Reportage). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 215 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 502. ISBN 978-80-210-9657-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9657-2020.
 393. ZÁLESKÁ, Klára. Podpora školní adaptace dětí-cizinců. Náhled do české a norské praxe (Immigrant children’s support of their school adaptation. An insight into the Czech and Norwegian practice). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 163 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 501. ISBN 978-80-210-9649-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9650-2020.
 394. ZÁLESKÁ, Klára. Podpora školní adaptace dětí-cizinců. Náhled do české a norské praxe (Immigrant children’s support of their school adaptation. An insight into the Czech and Norwegian practice). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 163 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 501. ISBN 978-80-210-9650-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9650-2020.
 395. NEVEČEŘALOVÁ, Nikol and Johan SCHWEIGL. Právní aspekty evropských fondů finanční asistence (Legal Aspects of European Funds of Financial Assistance). Brno: Masarykova Univerzita, 2020. 134 pp. Edice Scientia, 683. ISBN 978-80-210-9618-9.
 396. NEVEČEŘALOVÁ, Nikol and Johan SCHWEIGL. Právní aspekty evropských fondů finanční asistence (Legal Aspects of European Funds of Financial Assistance). Brno: Masarykova Univerzita, 2020. 134 pp. Edice Scientia, 683. ISBN 978-80-210-9617-2.
 397. JELÍNEK, Kamil, Jan ŠLESINGER and Michal PROCHÁZKA. Právní aspekty sdílení dat v rámci informačních technologií konceptu Smart City v dopravě a jejich dopady do práva veřejných zakázek (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2020. 91 pp. Edice Scientia, sv. 702. ISBN 978-80-210-9777-3.
 398. ŠÍP, Radim. Proč školství a jeho aktéři selhávají. Kognitivní krajiny a nacionalismus (Why education and its actors fail. Cognitive landscapes and nationalism). 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 471 pp. ISBN 978-80-210-9377-5.
 399. KUČEROVÁ, Judita, Hana BARTOŠOVÁ, Alena VESELÁ, Marek SEDLÁČEK and Martin BEJČEK. Proměny Brněnského varhanního festivalu (Metamorphoses of the Brno Organ Festival). 1., elektronické vyd. Brno: Klub moravských skladatelů a Masarykova univerzita, 2020. 106 pp. ISBN 978-80-210-9640-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9640-2020.
 400. KUČEROVÁ, Judita, Hana BARTOŠOVÁ, Alena VESELÁ, Marek SEDLÁČEK and Martin BEJČEK. Proměny Brněnského varhanního festivalu (Metamorphoses of the Brno Organ Festival). 1st ed. Brno: Klub moravských skladatelů a Masarykova univerzita, 2020. 106 pp. ISBN 978-80-210-9639-4.
 401. GALILEI, Galileo. Prubíř (The Assayer). 1st ed. Brno, Praha: Masarykova univerzita & Togga s. r. o., 2020. 352 pp. Fontes scientiae, sv. 3. ISBN 978-80-210-9538-0.
 402. SEDLÁČEK, Martin. První učitel. K roli ředitele školy v pedagogickém vedení (First teacher. On the role of the headteacher in educational leadership). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 181 pp. ISBN 978-80-210-9719-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9719-2020.
 403. SEDLÁČEK, Martin. První učitel. K roli ředitele školy v pedagogickém vedení (First teacher. On the role of the headteacher in educational leadership). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 181 pp. ISBN 978-80-210-9718-6.
 404. REICHSTÄTER, Jan. Předkřesťanská náboženství severních Indoevropanů : Tradice Keltů, Germánů a Baltů v kritické perspektivě humanitních věd (The Pre-Christian Religions of the Northern Indo-Europeans : The Traditions of the Celts, Germanics and Balts in a Critical Perspective of the Humanities). 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 201 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 499. ISBN 978-80-210-9578-6.
 405. ČECH, Svatopluk, Drahomír HORKÝ and Miroslava SEDLÁČKOVÁ. Přehled embryologie člověka. 6. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 187 pp. ISBN 978-80-210-5414-1.
 406. TKÁČIKOVÁ, Jana, Vojtěch VOMÁČKA, Dominik ŽIDEK, Ján BAHÝĽ, Lucia ČERŇANOVÁ, Helena DOLEŽALOVÁ, Lenka GREŠOVÁ, Jan HAK, Karel HUNEŠ, Alena CHALOUPKOVÁ, Jaroslav CHYBA, Štěpán JAKL, Kateřina KOMÁROVÁ, Barbora KŘÍŽOVÁ, Ľudovít MÁČAJ, Matúš MICHALOVIČ, Nikola MRKÝVKOVÁ, Hana MÜLLEROVÁ, Maroš PAVLOVIČ, Marek PERINGER, Gabriela PROCHÁZKOVÁ, Ivana PRŮCHOVÁ, Gulnur, K. RASHEVA, Hana SEDLÁČKOVÁ, Tereza SNOPKOVÁ, Ondřej VÍCHA and Martina WEISSOVÁ. Půda v právních vztazích: aktuální otázky (Soil in Legal Relations: Current Issues). Brno: Masarykova univerzita, 2020. 472 pp. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, sv. č. 690. ISBN 978-80-210-9695-0.
 407. BUDŇÁK, Jan and Erkan OSMANOVIĆ. Reader Politik und Gesellschaft. Materialien für den Unterricht (Texts about politics and society. Materials for teaching German as a foreign language). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 116 pp. ISBN 978-80-210-9728-5.
 408. BUDŇÁK, Jan and Erkan OSMANOVIĆ. Reader Politik und Gesellschaft. Materialien für den Unterricht (Texts about politics and society. Materials for teaching German as a foreign language). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 116 pp. ISBN 978-80-210-9727-8.
 409. BERNACIKOVÁ, Martina, Jan CACEK, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Tomáš HLINSKÝ, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jitka KOPŘIVOVÁ, Michal KUMSTÁT, Dagmar MOC KRÁLOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Petr POSPÍŠIL, Jana ŘEZANINOVÁ, Michal ŠAFÁŘ and Ivan STRUHÁR. Regenerace a výživa ve sportu (Regeneration and nutrition in sport). 3., dopl., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 262 pp. ISBN 978-80-210-9726-1.
 410. BERNACIKOVÁ, Martina, Jan CACEK, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Tomáš HLINSKÝ, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jitka KOPŘIVOVÁ, Michal KUMSTÁT, Dagmar MOC KRÁLOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Petr POSPÍŠIL, Jana ŘEZANINOVÁ, Michal ŠAFÁŘ and Ivan STRUHÁR. Regenerace a výživa ve sportu (Regeneration and nutrition in sport). 3., doplněné vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 262 pp. ISBN 978-80-210-9725-4.
 411. KOKEŠ, Radomír. Rozbor filmu. 4. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 264 pp. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta, sv. 430. ISBN 978-80-210-7756-0.
 412. DE FONTENELLE, Bernard. Rozhovory o mnohosti světů (Conversations on the Plurality of Worlds). 1st ed. Brno, Praha: Masarykova univerzita & Togga s. r. o., 2020. 158 pp. Fontes scientiae, sv. 5. ISBN 978-80-210-9539-7.
 413. LESŇÁK, Slavomír, Petr JEMELKA, Svatopluk NOVÁK, Radim ŠTĚRBA, Viliam ZÁTHURECKÝ, Michal ŠKERLE, Pavla PITNEROVÁ, Jan KRÁSA, Jan ŠŤÁVA, Karel ČERVENKA, Pavel SOMOGYI, Klára LEŠKOVÁ, Adéla OTHOVÁ and Petra PROCHÁZKOVÁ. Rozvíjení personální, sociální a občanské kompetence učitelů, studentů a žáků (The Development of Social, Personal, and Civic Competency for Teachers and Students). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 123 pp. ISBN 978-80-210-9612-7.
 414. BARBERA, Mary Lynch and Tracy RASMUSSEN. Rozvoj verbálního chování. Jak učit děti s autismem a jinými neurovývojovými poruchami (The Verbal Behavior Approach. How to Teach Children with Autism and Related Disabilities). 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 207 pp. ISBN 978-80-210-9212-9.
 415. POSPÍŠIL, Ivo. Ruská literatura: setkání a konfrontace (Russian Literature: Encounters and Confrontations). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 225 pp. ISBN 978-80-210-9616-5.
 416. NAVRÁTIL, Ondřej. Řečiště a vlna. České umění a environmentální problematika na počátku 21. století. (Watercourses and a wave. Czech art and environmental discourse at the beginning of 21st century). Brno: Koedice Masarykova univerzita / Dexon Art, 2020. 318 pp. ISBN 978-80-210-9837-4.
 417. VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ, Josef LUKAS, Jan MAREŠ, Lucie ŠKARKOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Petr KVĚTON and Stanislav JEŽEK. Řízení třídy: studenti učitelství a jejich provázející učitelé (Classroom Management: Student Teachers and Mentor Teachers). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 278 pp. Pedagogický výzkum, sv. 1. ISBN 978-80-210-9652-3.
 418. VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ, Josef LUKAS, Jan MAREŠ, Lucie ŠKARKOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Petr KVĚTON and Stanislav JEŽEK. Řízení třídy: studenti učitelství a jejich provázející učitelé (Classroom Management: Student Teachers and Mentor Teachers). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 278 pp. Pedagogický výzkum, sv. 1. ISBN 978-80-210-9651-6.
 419. HASIL, Petr, Kamila HASILOVÁ and Jiřina ŠIŠOLÁKOVÁ. Sbírka příkladů o nekonečných řadách. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. Elportál. ISBN 978-80-280-0006-6.
 420. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana, Kateřina LOJDOVÁ and Jan NEHYBA. Směřování ke kvalitě 2016–2020 v pedagogicko-psychologické přípravě budoucích učitelů na PdF MU (Towards the quality 2016–2020 in pedagogical-psychological preparation of future teachers at the Faculty of Education MU). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 36 pp. ISBN 978-80-210-9567-0.
 421. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana, Kateřina LOJDOVÁ and Jan NEHYBA. Směřování ke kvalitě 2016–2020 v pedagogicko-psychologické přípravě budoucích učitelů na PdF MU (Towards the quality 2016–2020 in pedagogical-psychological preparation of future teachers at the Faculty of Education MU). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 36 pp. ISBN 978-80-210-9566-3.
 422. STRACHOVÁ, Milena. Sokol Brno I 1862–1938. Dějiny elitní moravské jednoty (Sokol Brno I 1862–1938. History of the elite Moravian association). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 183 pp. ISBN 978-80-210-9441-3.
 423. MACEK, Jakub and Iveta JANSOVÁ. Současná česká televizní a post-televizní publika: Kvantitativní studie (Contemporary Czech television and post-television audiences: quantitative study). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 15 pp. ISBN 978-80-210-9759-9.
 424. ZSÓFIA, Bárczi, Gallik JÁN, Hlavinová DOMINIKA and Tkáč-Zabáková LENKA. Spiritual-Religious Literature. Through the Lens of Comparative Imagology. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 112 pp. ISBN 978-80-210-9764-3.
 425. BÁRCZI, Zsófia, Ján GALLIK, Dominika HLAVINOVÁ TEKELIOVÁ and Lenka TKÁČ-ZABÁKOVÁ. Spiritual-Religious Literature. Through the Lens of Comparative Imagology. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 112 pp. ISBN 978-80-210-9765-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9765-2020.
 426. NAVRÁTILOVÁ, Jana. Spolu, a přece odděleně: vnitřní diferenciace na druhém stupni základních škol (Together, yet still separately: ability grouping in lower secondary schools). Komenský. Brno: Masarykova univerzita, 2020, No 145, p. 01, 21-27. ISSN 0323-0449.
 427. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana, Petr SVOJANOVSKÝ, Alena DOBROVOLNÁ, Blanka DVOŘÁKOVÁ, Johana FIALKOVÁ, Martina GRYCOVÁ, Hana HORKÁ, Marta KUCHAŘÍKOVÁ, Olga NOVOTNÁ, Hana PRACHAŘOVÁ, Jitka SLANÁ REISSMANNOVÁ, Petra SUQUET, Lucie TEŠNAROVÁ, Jitka TICHÁ and Petra VYSTRČILOVÁ. Standard kvality profesních kompetencí studenta učitelství (A student teacher professional competence standard). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 24 pp. ISBN 978-80-210-9581-6.
 428. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana, Petr SVOJANOVSKÝ, Alena DOBROVOLNÁ, Blanka DVOŘÁKOVÁ, Johana FIALKOVÁ, Martina GRYCOVÁ, Hana HORKÁ, Marta KUCHAŘÍKOVÁ, Olga NOVOTNÁ, Hana PRACHAŘOVÁ, Jitka SLANÁ REISSMANNOVÁ, Petra SUQUET, Lucie TEŠNAROVÁ, Jitka TICHÁ and Petra VYSTRČILOVÁ. Standard kvality profesních kompetencí studenta učitelství (A student teacher professional competence standard). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 24 pp. ISBN 978-80-210-9582-3.
 429. VOMÁČKA, Vojtěch. Stavební právo a požadavky Evropské unie v oblasti ochrany životního prostředí (Construction Law and European Union Requirements in the Field of Environmental Protection). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 242 pp. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, sv. č. 703. ISBN 978-80-210-9786-5.
 430. VOMÁČKA, Vojtěch. Stavební právo a požadavky Evropské unie v oblasti ochrany životního prostředí (Construction Law and European Union Requirements in the Field of Environmental Protection). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 242 pp. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, sv. č. 703. ISBN 978-80-210-9785-8.
 431. LEŠÁK, Martin, Sabina ROSENBERGOVÁ and Veronika TVRZNÍKOVÁ. Step by Step Towards the Sacred. Ritual, Movement, and Visual Culture in the Middle Ages. 1st ed. Roma & Brno: Viella & Masaryk University Press, 2020. 144 pp. ISBN 978-80-210-9630-1.
 432. CÍGLER, Vojtěch, Kamil SOBEK, Přemysl POŘÁDEK and Ludmila DAŇKOVÁ. Studentská geologická konference 2020 (Student geological conference 2020). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2020. 31 pp. ISBN 978-80-210-9683-7.
 433. STŘÍTECKÝ, Jaroslav. Studie a stati 2 (Studies and Essays 2). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 319 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 500. ISBN 978-80-210-9569-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9569-2020.
 434. STŘÍTECKÝ, Jaroslav. Studie a stati 2 (Studies and Essays 2). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 319 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 500. ISBN 978-80-210-9568-7.
 435. MÍSAŘOVÁ, Darina and Jana PETRÁKOVÁ. (Teaching) Regional Geography. Proceedings of 27th Central European Conference:. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 248 pp. ISBN 978-80-210-9694-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9694-2020.
 436. MÍSAŘOVÁ, Darina and Jana PETRÁKOVÁ. (Teaching) Regional Geography. Proceedings of 27th Central European Conference:. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 248 pp. ISBN 978-80-210-9693-6.
 437. CRHA, Bedřich and Petr HALA. Technika klavírního doprovodu lidových písní (The technique of piano accompaniment of folk songs). 2. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 115 pp. ISBN 978-80-210-7275-6.
 438. KONÝVKOVÁ, Tereza. Tělo v pohybu. Performativita sokolského hnutí v období formování moderního českého národa (Performativity within the Sokol Movement in the Period of the Formation of the Modern Czech Nation). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 126 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 506. ISBN 978-80-210-9752-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9752-2020.
 439. KONÝVKOVÁ, Tereza. Tělo v pohybu. Performativita sokolského hnutí v období formování moderního českého národa (The Moving Body. Performativity within the Sokol Movement in the Period of the Formation of the Modern Czech Nation). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 126 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ; 506. ISBN 978-80-210-9751-3.
 440. ZÍTKOVÁ, Jitka. Teorie výuky literatury v historické perspektivě (Theory of teaching literature in the historical perspective). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 313 pp. ISBN 978-80-210-9629-5.
 441. ADÁMKOVÁ, Lenka. The Attitudes of Elementary School Teachers to Eating Disorders. 1st ed. Brno: Masaryk University Press, 2020. 133 pp. Physical Education and Health Education, vol. 3. ISBN 978-80-210-9802-2.
 442. ADÁMKOVÁ, Lenka. The Attitudes of Elementary School Teachers to Eating Disorders. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 138 pp. ISBN 978-80-210-9803-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9803-2020.
 443. VACEK, Lukáš. Tomáškovy dny 2020. XXIX. konference mladých mikrobiologů (Tomasek Days 2020. XXIX. Conference of Young Microbiologists). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 55 pp. ISBN 978-80-210-9611-0.
 444. ČEP, David. Trestní odpovědnost právnické osoby a člen statutárního orgánu : aneb vytýkatelnost protiprávního činu člena statutárního orgánu právnické osobě (Criminal Liability of Legal Entity and Statutory Body's Member : or Accountability of Illegal Act of Statutory Body's Memeber to Legal Entity). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 253 pp. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, 689. ISBN 978-80-210-9706-3.
 445. ČEP, David. Trestní odpovědnost právnické osoby a člen statutárního orgánu aneb vytýkatelnost protiprávního činu člena statutárního orgánu právnické osobě (Criminal Liability of Legal Entity and Statutory Body's Member or Accountability of Illegal Act of Statutory Body's Memeber to Legal Entity). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 253 pp. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, 689. ISBN 978-80-210-9707-0.
 446. DRÁPALA, Daniel and Jana TICHÁ. Tuto se všeliké památky… Památeční záznamy autorů z okruhu Vranečkovy kroniky (All Sorts of Memorabilia Herein… Commemorative records by authors from the Vranečka Chronicle circle). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 143 pp. Ethnologica. ISBN 978-80-210-9598-4.
 447. NOGA, Pavel. Typo Poster. Traditional Medium of Communication in Epoch of Advanced Digital Technologies. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 171 pp. ISBN 978-80-210-9760-5.
 448. NOGA, Pavel. Typo Poster. Traditional Medium of Communication in Epoch of Advanced Digital Technologies. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 171 pp. ISBN 978-80-210-9761-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9761-2020.
 449. BERNOULLI, Jacob. Umění odhadu. Část čtvrtá (The Art of Conjecturing. The fourth part.). 1st ed. Brno, Praha: Masarykova univerzita & Togga s. r. o., 2020. 133 pp. Fontes scientiae, sv. 4. ISBN 978-80-210-9559-5.
 450. STADLEROVÁ, Hana, Pavla NOVOTNÁ, Jana OVČÁČKOVÁ, Milada SOMMEROVÁ and Magda STROUHALOVÁ. Uměním tě proměním. Výtvarné činnosti a jejich přínos preprimárnímu vzdělávání (Let Art Change You. Art activities and their contribution to preprimary education). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 206 pp. ISBN 978-80-210-9746-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9746-2020.
 451. STADLEROVÁ, Hana, Pavla NOVOTNÁ, Jana OVČÁČKOVÁ, Milada SOMMEROVÁ and Magda STROUHALOVÁ. Uměním tě proměním. Výtvarné činnosti a jejich přínos preprimárnímu vzdělávání (Let Art Change You. Art activities and their contribution to preprimary education). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 206 pp. ISBN 978-80-210-9745-2.
 452. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Antonín FASSMANN, Hana POSKEROVÁ, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ and Zdeněk DANĚK. University textbook on oral mucosal diseases. 3., elektronické vyd. Brno, 2020. 154 pp. ISBN 978-80-210-9563-2.
 453. FILIP, Jan. Ústavní právo. Učební text pro bakalářské studium (Constitutional Law. Textbook for bachelor study). 2. dotisk 4. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 167 pp. Edice Učebnice Právnické fakulty MU, sv. č. 519. ISBN 978-80-210-7845-1.
 454. KOLÁŘOVÁ, Ivana and Hana SVOBODOVÁ. Variantnost v onymii a dialektech. Sborník příspěvků z konference uspořádané při příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Rudolfa Šrámka, CSc., dr.h.c., ve dnech 18.–19. 1. 2019 (Variants of the Proper Nouns and Dialects. Proceedings of the Conference at the occasion of the Anniversary of Prof. PhDr. Rudolf Šrámek, CSc., dr.h.c.; 18th–19th January 2019). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 156 pp. ISBN 978-80-210-9820-6.
 455. MRÁZKOVÁ, Lucie. Věcná práva ve srovnání DCFR a českého občanského zákoníku (Real rights in comparison of DCFR and the Czech Civil Code). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 108 pp. Edice Scientia 707. ISBN 978-80-210-9844-2.
 456. MENDEL, Gregor, Staffan MÜLLER-WILLE, Kersten HALL, Ondřej DOSTÁL, Gregory RADICK and Rychlík MARTIN. Versuche über Pflanzen-Hybriden. Experiments on Plant Hybrids. New Translation with Commentary (Experiments on Plant Hybrids. New Translation with Commentary). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 194 pp. ISBN 978-80-210-9555-7.
 457. MENDEL, Gregor, Staffan MÜLLER-WILLE, Kersten HALL, Ondřej DOSTÁL, Gregory RADICK and Rychlík MARTIN. Versuche über Pflanzen-Hybriden. Experiments on Plant Hybrids. New Translation with Commentary (Experiments on Plant Hybrids. New Translation with Commentary). 1st ed. Brno: Masaryk University Press, 2020. 194 pp. ISBN 978-80-210-9554-0.
 458. TAUCHEN, Jaromír. VIII. česko-slovenské právněhistorické setkání doktorandů a postdoktorandů. Sborník z konference. (VIII. Czechoslovak meeting of Ph.D. candidates). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 396 pp. ISBN 978-80-210-9722-3.
 459. TAUCHEN, Jaromír. VIII. česko-slovenské právněhistorické setkání doktorandů a postdoktorandů. Sborník z konference. (VIII. Czechoslovak meeting of Ph.D. candidates). Brno: Masarykova univerzita, 2020. 396 pp. ISBN 978-80-210-9721-6.
 460. MRKÝVKA, Petr, Jiří BLAŽEK, Eva TOMÁŠKOVÁ, Johan SCHWEIGL, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Jan NECKÁŘ, Dana ŠRAMKOVÁ, Nikol NEVEČEŘALOVÁ and Romana BUZKOVÁ. Vybrané právní otázky fiskální odpovědnosti státu (Selected Legal Questions of Fiscal Responsibility of the State). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 229 pp. Scientia. ISBN 978-80-210-9772-8.
 461. MRKÝVKA, Petr, Jiří BLAŽEK, Eva TOMÁŠKOVÁ, Johan SCHWEIGL, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Jan NECKÁŘ, Dana ŠRAMKOVÁ, Nikol NEVEČEŘALOVÁ and Romana BUZKOVÁ. Vybrané právní otázky fiskální odpovědnosti státu (Selected Legal Questions of Fiscal Responsibility of the State). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 229 pp. Scientia. ISBN 978-80-210-9771-1.
 462. ŠTĚPÁNEK, Václav. Východní otázka II. Od Velké východní krize do počátku 20. století (The Eastern Question II.From the Great Eastern Crisis to the early 20th century). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 178 pp. ISBN 978-80-210-9780-3.
 463. KOLUMBER, Tereza. Výuka němčiny v podmínkách baťovské pokusné školy (Teaching of German at the Baťa Experimental School). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 106 pp. ISBN 978-80-210-9654-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9654-2020.
 464. KOLUMBER, Tereza. Výuka němčiny v podmínkách baťovské pokusné školy (Teaching of German at the Baťa Experimental School). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 106 pp. ISBN 978-80-210-9653-0.
 465. JANÍKOVÁ, Věra and Světlana HANUŠOVÁ. Výzkum v didaktice cizích jazyků III (Research in foreign language didactics III). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 173 pp. ISBN 978-80-210-9821-3.
 466. JANÍKOVÁ, Věra and Světlana HANUŠOVÁ. Výzkum v didaktice cizích jazyků III. In Research in foreign language didactics III. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 173 pp. ISBN 978-80-210-9822-0.
 467. BAZALOVÁ, Barbora. Vzdělávání žáků s Aspergerovým syndromem v inkluzivní třídě (Education of Students with Asperger Syndrome in the Inclusive Classroom). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 83 pp. ISBN 978-80-210-5936-8.
 468. BLAŽKOVÁ, Růžena. Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení – matematika. Metodická příručka (Education of Pupils with Learning Disabilities – Mathematics). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 149 pp. ISBN 978-80-210-9930-2.
 469. SLANÁ REISSMANNOVÁ, Jitka and Zdeňka SMEJKALOVÁ. We’re Not Afraid of Cancer or Prevention as a Doorway to Health. Oncological Prevention Methology for Lower Secondary Schools. 1., elektronické vyd. Brno: Masaryk University Press, 2020. ISBN 978-80-210-9641-7.
 470. VEČEŘA, Miloš, Tomáš SOBEK, Linda TVRDÍKOVÁ and Martin HAPLA. Weyrovy dny právní teorie 2020 (Weyr’s Days of Legal Theory 2020). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 243 pp. ISBN 978-80-210-9686-8.
 471. NOVÁKOVÁ, Ester and Ondřej ZABLOUDIL PECHNÍK. XII. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury (XII. Student Scientific Conference of the Czech Language and Literature Department). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 50 pp. ISBN 978-80-210-9689-9.
 472. NOVÁKOVÁ, Ester and Ondřej ZABLOUDIL PECHNÍK. XII. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury (XII. Student Scientific Conference of the Czech Language and Literature Department). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 50 pp. ISBN 978-80-210-9690-5.
 473. PANÁČOVÁ, Jitka and Jaroslav BERÁNEK. Základy elementární matematiky s didaktikou pro učitelství 1. stupně ZŠ (Fundamentals of elementary mathematics with didactics for primary school teaching). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 167 pp. ISBN 978-80-210-9863-3.
 474. TOMANDL, Josef, Jiří DOSTÁL, Hana PAULOVÁ and Eva TÁBORSKÁ. Základy lékařské chemie a biochemie (Fundamentals of medical chemistry and biochemistry). 4. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 212 pp. ISBN 978-80-210-6973-2.
 475. PRŮCHA, Petr. Základy správního práva. Učební text pro bakalářské studium. 3. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 254 pp. Edice učebnic Právnické fakulty MU, sv. č. 535. ISBN 978-80-210-8517-6.
 476. RŮŽIČKOVÁ, Petra, Pavla FIALOVÁ, Petra STUCHLÍK FIŠEROVÁ, Simona Rozárka JÍLKOVÁ, Barbora NEŽIKOVÁ, Jiří PALÁT, Tomáš PERSAŇ, Jaromír SOBOTKA and Jana KLÁNOVÁ. Základy studia environmentálních procesů (Fundamentals in Environmental Processes Research). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 69 pp. ISBN 978-80-210-9684-4.
 477. LITZMAN, Jiří, Zita CHOVANCOVÁ, Vojtěch THON, Marcela VLKOVÁ, Vlastimil KRÁL and Tomáš FREIBERGER. Základy vyšetření v klinické imunologii (Investigations in clinical immunology). 1. dotisk 2., přepr. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. ISBN 978-80-210-7853-6.
 478. AULICKÁ, Štefánia, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Katarína ČESKÁ, Michaela HABALOVÁ, Klára ŠPANĚLOVÁ and Petra HANÁKOVÁ. Základy vývojové neurologie (Principles of developmental neurology). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2020. ISBN 978-80-210-9621-9.
 479. HORECKÝ, Jan, Michal BLAŽEK, Jakub HALÍŘ, Vojtěch KADLUBIEC, Michal SMEJKAL, Roman ZAPLETAL and Tereza ANTLOVÁ. Závislá práce a výkon umělecké činnosti (Dependent work and artistic activities). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2020. 177 pp. Edice Scientia sv. 704. ISBN 978-80-210-9805-3.
 480. HORECKÝ, Jan, Michal BLAŽEK, Jakub HALÍŘ, Vojtěch KADLUBIEC, Michal SMEJKAL, Roman ZAPLETAL and Tereza ANTLOVÁ. Závislá práce a výkon umělecké činnosti (Dependent work and artistic activities). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 177 pp. Edice Scientia 704. ISBN 978-80-210-9806-0.
 481. HANÁK, Jakub. Zemědělské právo v době klimatické krize. Sborník příspěvků z konference (Agriculture Law In Time of Climate Crisis). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 145 pp. ISBN 978-80-210-9748-3.
 482. ČERNÝ, Michal. Život onlife. Lekce z informační vědy. Ilustrace Nikola Kalinová. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 125 pp. Munice, sv. č. 5. ISBN 978-80-210-9586-1.
 483. ČERNÝ, Michal. Život onlife. Lekce z informační vědy. Ilustrace Nikola Kalinová. 1., elektronické. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 125 pp. Munice, sv. č. 5. ISBN 978-80-210-9587-8.
 484. JEMELKA, Petr and Slavomír LESŇÁK. 100 let R.U.R. Sborník z konference na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, 11. září 2019 (Hundred years of R. U. R. Post-conference proceeding, Faculty of Education, Masaryk University, 11th September 2019). 1., elektronické. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 107 pp. ISBN 978-80-210-9688-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9688-2020.
 485. JEMELKA, Petr and Slavomír LESŇÁK. 100 let R.U.R. Sborník z konference na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, 11. září 2019 (Hundred years of R. U. R. Post-conference proceeding, Faculty of Education, Masaryk University, 11th September 2019). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 107 pp. ISBN 978-80-210-9687-5.
 486. SAVAROVÁ, Zdeňka, Zdeňka LECHNEROVÁ, Jarmila NÝDRLOVÁ and Tereza BREDLOVÁ. 2020 / Výroční zpráva Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity (2020 / Annual Report – Masaryk University Faculty of Social Studies). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 60 pp. ISBN 978-80-210-9918-0.
 487. SAVAROVÁ, Zdeňka, Zdeňka LECHNEROVÁ, Jarmila NÝDRLOVÁ and Tereza BREDLOVÁ. 2020 / Výroční zpráva Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity (2020 / Annual Report – Masaryk University Faculty of Social Studies). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 60 pp. ISBN 978-80-210-9919-7.
 488. JURAJDA, Michal. 64. studentská vědecká konference (The 64th Student Scientific Conference). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 44 pp. ISBN 978-80-210-9788-9.
 489. 2019

 490. BLAŽEK, Václav, Michal SCHWARZ and Ondřej SRBA. Altaic Languages. History of research, survey, classification and a sketch of comparative grammar. 1., elektronické vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019. 358 pp. ISBN 978-80-210-9322-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9322-2019.
 491. BLAŽEK, Václav, Michal SCHWARZ and Ondřej SRBA. Altaic Languages. History of research, survey, classification and a sketch of comparative grammar. 1st ed. Brno: Masaryk University Press, 2019. 358 pp. ISBN 978-80-210-9321-8.
 492. PÁČ, Libor. Anatomie člověka II. Splanchnologie, kardiovaskulární systém, žlázy s vnitřní sekrecí (Anatomy of human II. Splanchnology, cardiovascular system, endocrine glands). 2nd ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9207-5.
 493. PÁČ, Libor, Ladislava HORÁČKOVÁ and Hana NECHUTOVÁ. Anatomy of human locomotor system. 3. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 119 pp. ISBN 978-80-210-5258-1.
 494. ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Markéta, Michal MALANÍK, Terezie SMEJKALOVÁ and Martin ŠKOP. Argumentation 2019. International Conference on Alternative Methods of Argumentation in Law. 1st ed. Brno: Masaryk University Press, 2019. 92 pp. ISBN 978-80-210-9445-1.
 495. ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Markéta, Michal MALANÍK, Terezie SMEJKALOVÁ and Martin ŠKOP. Argumentation 2019. International Conference on Alternative Methods of Argumentation in Law. 1., elektronické vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019. 92 pp. ISBN 978-80-210-9446-8.
 496. JANČÁŘOVÁ, Ilona, Jakub HANÁK, Štěpánka BIBROVÁ, Nikola CHÁBOVÁ, Alena CHALOUPKOVÁ, Štěpán JAKL, Kateřina KOMÁROVÁ, Tomáš MAŇAS, Helena MÜLLEROVÁ, Alžbeta NEMEŠKALOVÁ ROSINOVÁ, Jana TKÁČIKOVÁ, Jiří VODIČKA, Vojtěch VOMÁČKA and Dominik ŽIDEK. Auta, auta, auta… a životní prostředí (Cars, cars, cars… and the environment). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 292 pp. Spisy Právnické fakulty MU, řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 663. ISBN 978-80-210-9409-3.
 497. JANČÁŘOVÁ, Ilona, Jakub HANÁK, Štěpánka BIBROVÁ, Nikola CHÁBOVÁ, Alena CHALOUPKOVÁ, Štěpán JAKL, Kateřina KOMÁROVÁ, Tomáš MAŇAS, Helena MÜLLEROVÁ, Alžbeta NEMEŠKALOVÁ ROSINOVÁ, Jana TKÁČIKOVÁ, Jiří VODIČKA, Vojtěch VOMÁČKA and Dominik ŽIDEK. Auta, auta, auta… a životní prostředí (Cars, cars, cars… and the environment). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 292 pp. Spisy Právnické fakulty MU, řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 663. ISBN 978-80-210-9408-6.
 498. SALÁK, Pavel, Radek ČERNOCH and Ondřej HORÁK. Autonomie vůle zůstavitele podle občanského zákoníku z historické perspektivy (Authonomy of the Testator´s Will according the Czech Civil Code 2012 from a Historical Perspective). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 185 pp. Spisy Právnické fakulty Masarykova univerzity. Edice Scientia, sv. č. 670. ISBN 978-80-210-9474-1.
 499. SALÁK, Pavel, Radek ČERNOCH and Ondřej HORÁK. Autonomie vůle zůstavitele podle občanského zákoníku z historické perspektivy (Authonomy of the Testator´s Will according the Czech Civil Code 2012 from a Historical Perspective). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 185 pp. Spisy Právnické fakulty Masarykova univerzity. Edice Scientia, sv. č. 670. ISBN 978-80-210-9475-8.
 500. KOUKAL, Pavel. Autorská práva, public domain a lidská práva (Copyright, Public Domain and Human Rights). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 524 pp. Scientia, sv. č. 647. ISBN 978-80-210-9279-2.
 501. TIŠLIAR, Pavol, Monika MAŽÁROVÁ and Lucie JAGOŠOVÁ. Baráky u Svatobořic: pohled do dějin 1914-1950. Putovní výstava z pohledu teorie a praxe (The Complex of Buildings by Svatobořice: The History between the Years 1914 and 1950. Theory and practice of traveling exhibition). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 114 pp. ISBN 978-80-210-9507-6.
 502. RASTALL, Paul. Bottom-up Linguistics. Perspectives and Explorations with a Postscript on Language and Reality. 1., elektronické vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019. 146 pp. ISBN 978-80-210-9434-5.
 503. RASTALL, Paul. Bottom-up Linguistics. Perspectives and Explorations with a Postscript on Language and Reality. 1st ed. Brno: Masaryk University Press, 2019. 146 pp. ISBN 978-80-210-9433-8.
 504. PŘICHYSTALOVÁ, Renáta, Kateřina KALOVÁ and Kateřina BOBEROVÁ. Břeclav – Pohansko IX. Pohřební areály z Jižního předhradí (archeologicko-antropologická studie) (Břeclav – Pohansko IX. Funerary areas in the Southern suburb (archaeological and anthropological study)). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 657 pp. ISBN 978-80-210-9354-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9354-2019.
 505. PŘICHYSTALOVÁ, Renáta, Kateřina KALOVÁ and Kateřina BOBEROVÁ. Břeclav – Pohansko IX. Pohřební areály z Jižního předhradí (archeologicko-antropologická studie) (Břeclav – Pohansko IX. Funerary areas in the Southern suburb (archaeological and anthropological study)). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 657 pp. ISBN 978-80-210-9353-9.
 506. KREJČOVÁ, Elena and Nadezhda STALYANOVA. Bulharské texty k překladatelskému semináři. Část 3. Cvičebnice (Bulgarian texts for the translation seminar. Part 3. Exercise book). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 40 pp. ISBN 978-80-210-9398-0.
 507. SPARLING, Thomas Donaldson and Katalin KÜRTÖSI. Canada Consumed: The Impact of Canadian Writing in Central Europe (1990–2017) / Le Canada à la carte : influence des écrits canadiens en Europe centrale (1990–2017) (Canada Consumed: The Impact of Canadian Writing in Central Europe (1990–2017)). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 285 pp. ISBN 978-80-210-9369-0.
 508. SPARLING, Thomas Donaldson and Katalin KÜRTÖSI. Canada Consumed: The Impact of Canadian Writing in Central Europe (1990–2017) / Le Canada à la carte : influence des écrits canadiens en Europe centrale (1990–2017) (Canada Consumed: The Impact of Canadian Writing in Central Europe (1990–2017)). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 285 pp. ISBN 978-80-210-9368-3.
 509. DRLIČKOVÁ, Klára. Cofola International 2019. Private Enforcement of Antitrust Law and Unfair Competition with Cross-border Element. Conference Proceedings. 1., elektronické vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019. 69 pp. ISBN 978-80-210-9492-5.
 510. DRLIČKOVÁ, Klára. Cofola International 2019. Private Enforcement of Antitrust Law and Unfair Competition with Cross-border Element. Conference Proceedings. 1st ed. Brno: Masaryk University Press, 2019. 69 pp. ISBN 978-80-210-9491-8.
 511. PAČKA, Roman. CSIRT: v přední linii boje proti kybernetickým hrozbám (CSIRT : fighting in the frontline against cyber threats). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita; Centrum pro studium demokracie a kultury, 2019. 131 pp. Politologická řada, sv. č. 73. ISBN 978-80-210-9243-3.
 512. DVOŘÁKOVÁ, Petra. Current Trends in Public Sector Research. Proceedings of the 23rd International Conference. 1., elektronické vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019. ISBN 978-80-210-9257-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9257-2019.
 513. DVOŘÁKOVÁ, Petra. Current Trends in Public Sector Research. Proceedings of the 23rd International Conference. 1st ed. Brno: Masaryk University Press, 2019. ISBN 978-80-210-9256-3.
 514. KROČA, David. Česká problémová dramatika šedesátých let 20. století (Czech Problem Drama of the 1960s). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 227 pp. ISBN 978-80-210-9541-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9541-2019.
 515. KROČA, David. Česká problémová dramatika šedesátých let 20. století (Czech Problem Drama of the 1960s). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 227 pp. ISBN 978-80-210-9540-3.
 516. ŠIMÁNĚ, Michal. České menšinové školství v Československé republice : Ke každodennosti obecných škol v politickém okresu Ústí nad Labem (Czech minority education in the Czechoslovak republic : To the everyday life of primary schools in political district Ústí nad Labem). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 218 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity; 495. ISBN 978-80-210-9410-9.
 517. ŠIMÁNĚ, Michal. České menšinové školství v Československé republice. Ke každodennosti obecných škol v politickém okresu Ústí nad Labem (Czech minority education in the Czechoslovak republic. To the everyday life of primary schools in political district Ústí nad Labem). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 220 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 495. ISBN 978-80-210-9411-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9411-2019.
 518. ŠEDO, Jakub, Otto EIBL, Miloš GREGOR, Ondřej SAX, Martin VÉRTEŠI and Miroslav NÁVRAT. České prezidentské volby v roce 2018. Jiný souboj, stejný vítěz (Czech Presidential elections 2018 : Different duel, same winner). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita; Centrum pro studium demokracie a kultury, 2019. 234 pp. Politologická řada, sv. č. 72. ISBN 978-80-210-9167-2.
 519. RYCHNOVSKÁ, Lucie. Čeština Bedřicha Smetany. Analýza Smetanovy česky psané korespondence (Bedřich Smetana’s Czech. Analysis of Smetana’s Correspondence Written in Czech). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 205 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 488. ISBN 978-80-210-9282-2.
 520. RYCHNOVSKÁ, Lucie. Čeština Bedřicha Smetany. Analýza Smetanovy česky psané korespondence (Bedřich Smetana’s Czech. Analysis of Smetana’s Correspondence Written in Czech). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 208 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 488. ISBN 978-80-210-9283-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9283-2019.
 521. ŽIŽKOVÁ, Hana, Květoslava KLÍMOVÁ, Ivana KOLÁŘOVÁ, Marek LOLLOK and Jana Marie TUŠKOVÁ. Čeština v pohybu 2. Teoretické a komunikační aspekty proprií (Czech Language in Motion 2. Theoretical and Communication Aspects of Proper Nouns). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 135 pp. ISBN 978-80-210-9534-2.
 522. RADVAN, Michal. Daně a správa daní (Taxes and tax administration). 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 130 pp. Učebnice Právnické fakulty MU, sv. č. 503. ISBN 978-80-210-7746-1.
 523. VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE and Jaromír TAUCHEN. Dějiny Právnické fakulty Masarykovy univerzity 1919–2019. Díl 1 – 1919–1989 (History of the Faculty of Law Masaryk University 1919–2019. Part 1 – 1919–1989). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 574 pp. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, svazek č. 646. ISBN 978-80-210-9240-2.
 524. VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE and Jaromír TAUCHEN. Dějiny Právnické fakulty Masarykovy univerzity 1919–2019. Díl 2, 1989–2019 (History of the Faculty of Law Masaryk-University 1919–2019. Part 2, 1989–2019). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 689 pp. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, svazek č. 680. ISBN 978-80-210-9241-9.
 525. JUŘENÍKOVÁ, Petra, Zdeňka KNECHTOVÁ and Olga SUKOVÁ. Deník ošetřovatelské praxe. Intenzivní péče. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9449-9.
 526. HAUSER, Přemysl, Květoslava KLÍMOVÁ, Helena ANDRESOVÁ and Ivo MARTINEC. Didaktika českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ (The Didactics of the Czech Language in the Lower Secondary School). 2nd ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 137 pp. ISBN 978-80-210-9489-5.
 527. BÁRTA, Stanislav, Hana BRZOBOHATÁ, Radana ČERVENÁ, Jiří JELÍNEK, Zbyšek STODŮLKA and Michaela ZEMÁNKOVÁ. Digitální archivnictví (Digital archiving). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 134 pp. ISBN 978-80-210-9450-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9450-2019.
 528. ČERNÝ, Michal. Digitální informační kurátorství jako univerzální edukační přístup : pragmatická edukační teorie a její prakticko-výzkumná implementace (Digital information curatorship as a universal educational approach : pragmatic educational theory and its practical-research implementation). 2., přeprac., elektron. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 206 pp. Čítárna Munispace. ISBN 978-80-210-9234-1.
 529. ČERNÝ, Michal. Digitální informační kurátorství jako univerzální edukační přístup. Pragmatická edukační teorie a její prakticko-výzkumná implementace (Digital information curatorship as a universal educational approach. Pragmatic educational theory and its practical-research implementation). 1. dotisk 2., přepr. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 206 pp. ISBN 978-80-210-9233-4.
 530. ČERNÝ, Michal. Digitální informační kurátorství jako univerzální edukační přístup. Pragmatická edukační teorie a její prakticko-výzkumná implementace (Digital information curatorship as a universal educational approach. Pragmatic educational theory and its practical-research implementation). 2., přepracované vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 206 pp. ISBN 978-80-210-9233-4.
 531. ČERNÝ, Michal. Digitální kompetence v transdisciplinárním nahlédnutí : mezi filosofií, sociologií, pedagogikou a informační vědou (Digital competence in transdisciplinary insight : between philosophy, sociology, pedagogy, and information science). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 190 pp. Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-9330-0.
 532. ČERNÝ, Michal. Digitální kompetence v transdisciplinárním nahlédnutí: mezi filosofií, sociologií, pedagogikou a informační vědou (Digital competence in transdisciplinary insight: between philosophy, sociology, pedagogy, and information science). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 190 pp. ISBN 978-80-210-9331-7.
 533. HAVLÍČKOVÁ, Margita. Divadlo, můj osud. Setkávání s Bořivojem Srbou. (Theatre, My Destiny. Encounters with Bořivoj Srba). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 69 pp. ISBN 978-80-210-9260-0.
 534. HAVLÍČKOVÁ, Margita. Divadlo, můj osud. Setkávání s Bořivojem Srbou. (Theatre, My Destiny. Encounters with Bořivoj Srba). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 69 pp. ISBN 978-80-210-9261-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9261-2019.
 535. LUKÁŠ, Miroslav. Divadlo v Mikulově za éry rodu Dietrichsteinů (od konce 16. století do druhé světové války) (Theater in Mikulov during the era of the Dietrichstein Family. From the end of the 16th century to the Second World War). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 250 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 490. ISBN 978-80-210-9312-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9312-2019.
 536. LUKÁŠ, Miroslav. Divadlo v Mikulově za éry rodu Dietrichsteinů (od konce 16. století do druhé světové války) (Theater in Mikulov during the era of the Dietrichstein Family. From the end of the 16th century to the Second World War). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 250 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 490. ISBN 978-80-210-9311-9.
 537. LÍZAL, Pavel. DNA jako občanský průkaz. Lekce z genetiky (The DNA as an ID card). Ilustrace Nikola Kalinová. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 113 pp. Munice, sv. č. 4. ISBN 978-80-210-9399-7.
 538. LÍZAL, Pavel. DNA jako občanský průkaz. Lekce z genetiky (The DNA as an ID card). Ilustrace Nikola Kalinová. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 113 pp. Munice, sv. č. 4. ISBN 978-80-210-9381-2.
 539. HURYCH, Emanuel. Duchovní rozměr pohybu v sekularizující se společnosti. Celkový rámec a vybrané pohledy poutníků a běžců (The Spiritual Dimension of Human Movement in the Secularizing Society. The Global Frame and the Selected Approaches of Pilgrims and Runners). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 183 pp. ISBN 978-80-210-9159-7.
 540. HURYCH, Emanuel. Duchovní rozměr pohybu v sekularizující se společnosti. Celkový rámec a vybrané pohledy poutníků a běžců (The Spiritual Dimension of Human Movement in the Secularizing Society. The Global Frame and the Selected Approaches of Pilgrims and Runners). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 183 pp. ISBN 978-80-210-9158-0.
 541. ČERNÝ, Michal and Hana TULINSKÁ. EdTech KISK: Studijní profilace Technologie ve vzdělávání (EdTech KISK: Study specialization of technology in education). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9480-2.
 542. ČERNÝ, Michal and Hana TULINSKÁ. EdTech KISK: Studijní profilace Technologie ve vzdělávání (EdTech KISK: Study specialization of technology in education). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9479-6.
 543. KACHLÍK, Petr, Věra VOJTOVÁ, Karel ČERVENKA, Martin FIALA, Michaela FIALOVÁ, Tereza KRČMÁŘOVÁ, Viktor KRIŽO, Jiří MARTINEC, Petra SEGEŤOVÁ and Kateřina ŠTRAUSOVÁ. Edukační přístupy k dětem v riziku, s problémy a s poruchami v chování (Educational attitudes towards children at risk, children with behavioural problems and children with behavioural disorders). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 199 pp. ISBN 978-80-210-9379-9.
 544. KREJČÍ, Pavel. Eleven Fragments from the World of Czech and South Slavonic Languages. Selected South Slavonic Studies 2. 1., elektronické vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019. 167 pp. ISBN 978-80-210-9469-7.
 545. KREJČÍ, Pavel. Eleven Fragments from the World of Czech and South Slavonic Languages. Selected South Slavonic Studies 2. 1st ed. Brno: Masaryk University Press, 2019. 167 pp. ISBN 978-80-210-9468-0.
 546. NEŠLEHA, Josef, Lukáš MAREK, Miroslav SVOBODA and Zuzana RAKOVSKÁ. European Financial Systems 2019. Proceedings of the 16th International Scientific Conference. 1., elektronické vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019. 664 pp. ISBN 978-80-210-9338-6.
 547. NEŠLEHA, Josef, Lukáš MAREK, Miroslav SVOBODA and Zuzana RAKOVSKÁ. European Financial Systems 2019. Proceedings of the 16th International Scientific Conference. 1st ed. Brno: Masaryk University Press, 2019. 664 pp. ISBN 978-80-210-9337-9.
 548. PAVLINCOVÁ, Helena. Filosofie jako životní cesta. Ad honorem Jan Zouhar (Philosophy as a Life Journey. Ad honorem Jan Zouhar). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 238 pp. ISBN 978-80-210-9458-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9458-2019.
 549. PAVLINCOVÁ, Helena. Filosofie jako životní cesta. Ad honorem Jan Zouhar (Philosophy as a Life Journey. Ad honorem Jan Zouhar). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 238 pp. ISBN 978-80-210-9457-4.
 550. STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana, Petr KAMENICKÝ, Radek HORÁČEK, Jana NEDOMOVÁ and Jana OVČÁČKOVÁ. Focus on: Inside/Outside. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 112 pp. ISBN 978-80-210-9440-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.O210-9440-2019.
 551. HŮLKOVÁ, Irena and Radek VOGEL. Functional Plurality of Language in Contextualised Discourse. Eighth Brno Conference on Linguistics Studies in English. Book of Abstracts. Brno, 12–13 September 2019. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 27 pp. ISBN 978-80-210-9363-8.
 552. MUKHERJEE, Siddhartha. Gen. O dědičnosti v našich osudech (The Gene. An Intimate History). Překlad Jan Šmarda, Kateřina Danielová. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 523 pp. Poprvé v češtině. Sv. 5. ISBN 978-80-210-9140-5.
 553. WEISSAR, Tomáš, Klára MODLÍKOVÁ and Jana NECHUTOVÁ. Gnóthi seauton. Sto let klasických studí v Brně v osobních vzpomínkách i úřední korespondenci (Gnóthi seauton. A Hundred Years of Classical Studies in Brno in Personal Memories and Official Correspondence). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 109 pp. ISBN 978-80-210-9255-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9255-2019.
 554. WEISSAR, Tomáš, Klára MODLÍKOVÁ and Jana NECHUTOVÁ. Gnóthi seauton. Sto let klasických studí v Brně v osobních vzpomínkách i úřední korespondenci (Gnóthi seauton. A Hundred Years of Classical Studies in Brno in Personal Memories and Official Correspondence). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 109 pp. ISBN 978-80-210-9254-9.
 555. PYTLÍK, Petr. Guido List – poeta vates der österreichischen Alldeutschen (Guido List – poeta vates of the Austrian alldeutschen). 1st ed. Brno: Masaryk University Press, 2019. 139 pp. ISBN 978-80-210-9208-2.
 556. HORÁKOVÁ, Jana, Jiří MUCHA, Monika SZŰCSOVÁ, Adam FRANC, Martina IVIČIČ, Tomáš STAUDEK, Filip JOHÁNEK, Jakub BAJZÍK and Pavel SIKORA. Hands-on Media Art Theory. TIM Exhibited @ Ars Electronica Festival 2019. 1., elektronické vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019. 76 pp. ISBN 978-80-210-9376-8.
 557. FASORA, Lukáš. Historický pohled na století života Masarykovy univerzity. Katalog k výstavě MUNI 100 (A historical perspective of the centennial existence of Masaryk University. A Catalogue to the MUNI 100 Exhibition). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 141 pp. ISBN 978-80-210-9262-4.
 558. HUSA, Petr, Lenka KRBKOVÁ, Svatava SNOPKOVÁ, Matúš MIHALČIN, Václav MUSIL, Lukáš HOMOLA, Petr HUSA, Roman STEBEL, Zlatava JIRSENSKÁ, Lenka VOJTILOVÁ, Kateřina HAVLÍČKOVÁ, Miriam MALÁ, Evelína KOVÁCSOVÁ and Peter MIKOLÁŠEK. Infekční lékařství (Infectious Medicine). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9438-3.
 559. KOVÁŘOVÁ, Pavla. Informační bezpečnost žáků základních škol. Lekce v knihovnách (Information Safety of Primary School Pupils. Lessons in Libraries). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 261 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 489. ISBN 978-80-210-9270-9.
 560. KOVÁŘOVÁ, Pavla. Informační bezpečnost žáků základních škol. Lekce v knihovnách (Information Safety of Primary School Pupils. Lessons in Libraries). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 261 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 489. ISBN 978-80-210-9271-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9271-2019.
 561. STODOLA, Jiří. Information. Studies in information science and ethics with regard to users with visual impairment. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 122 pp. ISBN 978-80-210-9211-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9211-2019.
 562. DUBOVÝ, Petr. Instructions for anatomical dissection course. 2. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 71 pp. ISBN 978-80-210-6202-3.
 563. FOLETTI, Ivan and Adrien PALLADINO. Inventing Medieval Czechoslovakia 1918–1968. Between Slavs, Germans, and Totalitarian Regimes. 1st ed. Brno; Rome: Masaryk University Press; Viella, 2019. 197 pp. Parva Convivia, sv. č. 6. ISBN 978-80-210-9478-9.
 564. SALÁK, Pavel and Lucie MRÁZKOVÁ. Ius honorarium – římské magistratury a jejich činnost. Sborník z konference. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 146 pp. ISBN 978-80-210-9447-5.
 565. JURKOVIČ, Tomáš. Izanagiovský motiv v románech Haruki Murakamiho (The Izanagi Motive in Haruki Murakami's Novels). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 159 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. č. 496. ISBN 978-80-210-9427-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9427-2019.
 566. JURKOVIČ, Tomáš. Izanagiovský motiv v románech Haruki Murakamiho (The Izanagi Motive in Haruki Murakami's Novels). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 159 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. č. 496. ISBN 978-80-210-9426-0.
 567. DOČEKALOVÁ, Petra, Lucie URBÁNKOVÁ, Tomáš BROUSIL, Karel HALOUN and Šárka ŠILAROVÁ. Jaroslav Benda 1882–1970. Typografická úprava a písmo. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita; Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2019. 151 pp. ISBN 978-80-210-8375-2.
 568. UNGER, Josef, Soňa BORIOVÁ, Martin ČUTA, Jan DIVÍŠEK, Petr HALAS, Alica KŘÁPKOVÁ, Jan LACINA, Tomáš MOŘKOVSKÝ, Robin PĚNIČKA, Jan VELEK and Daniel WOJTUCKI. Jihomoravské šibenice v časném novověku (16. až 18. stol.) (South Moravian gallows in the Early Modern Era (16th to 18th centuries)). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 148 pp. ISBN 978-80-210-9460-4.
 569. UNGER, Josef, Soňa BORIOVÁ, Martin ČUTA, Jan DIVÍŠEK, Petr HALAS, Alica KŘÁPKOVÁ, Jan LACINA, Tomáš MOŘKOVSKÝ, Robin PĚNIČKA, Jan VELEK and Daniel WOJTUCKI. Jihomoravské šibenice v časném novověku (16. až 18. stol.) (South Moravian gallows in the Early Modern Era (16th to 18th centuries)). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 148 pp. ISBN 978-80-210-9459-8.
 570. KUPKOVÁ, Ivana, Zbyněk FIŠER, Milan SUCHOMEL, Edita GROMOVÁ, Daniela MÜGLOVÁ, Daša MUNKOVÁ, Petra MRAČKOVÁ, Jana KITZLEROVÁ, Radek MALÝ, Radek ČERNOCH and Zdeňka VYCHODILOVÁ. Jiří Levý: zakladatel československé translatologie (Jiří Levý: founder of Czechoslovak translatology). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 131 pp. ISBN 978-80-210-9348-5.
 571. KUPKOVÁ, Ivana, Zbyněk FIŠER, Milan SUCHOMEL, Edita GROMOVÁ, Daniela MÜGLOVÁ, Daša MUNKOVÁ, Petra MRAČKOVÁ, Jana KITZLEROVÁ, Radek MALÝ, Radek ČERNOCH and Zdeňka VYCHODILOVÁ. Jiří Levý: zakladatel československé translatologie (Jiří Levý: founder of Czechoslovak translatology). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 131 pp. ISBN 978-80-210-9349-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9349-2019.
 572. PRAŽÁK, Richard. Josef Dobrovský. Hungarista a ugrofinista (Josef Dobrovský. Hungarologist and Finno-Ugrist). Kovář, Michal (ed.). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 122 pp. ISBN 978-80-210-9267-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9267-2019.
 573. PRAŽÁK, Richard. Josef Dobrovský. Hungarista a ugrofinista (Josef Dobrovský. Hungarologist and Finno-Ugrist). Kovář, Michal (ed.). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 122 pp. ISBN 978-80-210-9266-2.
 574. FOLETTI, Ivan and Katharina MEINECKE. Jupiter, Kristus, Chalífa. Obrazy mocných a zrození středověku (IV.–VIII. století) (Jupiter, Christ, Khalifa. Images of the Powerfuls and the Birth of the Middle Ages (IV.–VIII. Century)). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita; Books & Pipes, 2019. 109 pp. Parva Convivia, sv. č. 5. ISBN 978-80-210-9425-3.
 575. VLHA, Marek, Josef ŠAUR, Lukáš FASORA, Jiří HANUŠ, Jana ČERNÁ and Anna PEČINKOVÁ. Kalendárium Masarykovy univerzity 1919–2019. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 248 pp. ISBN 978-80-210-9116-0.
 576. KOŠUT, Michal. Kapitoly z hudebních forem (Chapters from Musical Forms). 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 88 pp. ISBN 978-80-210-9329-4.
 577. HORÁKOVÁ, Radka. Komunikace osob s duálním smyslovým postižením. Metodické texty k projektu MUNI 4.0. Pedagogická fakulta, studijní program Logopedie (Bc.) (Communication of the persons with dual sensory disability. Methodical texts for the MUNI 4.0 project). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 33 pp. ISBN 978-80-210-9620-2.
 578. KOPEČNÝ, Petr and Barbora CHLEBORADOVÁ. Komunikační a simulační techniky logopedické. Metodické texty k projektu MUNI 4.0. Pedagogická fakulta, studijní program Logopedie (Bc.) (Communication and Simulation Techniques in Speech Therapy. Methodical texts for the MUNI 4.0 project). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 40 pp. ISBN 978-80-210-9599-1.
 579. DOLEŽALOVÁ, Lenka and Radka HORÁKOVÁ. Komunikační a simulační techniky surdopedické (Communication and simulation techniques in deaf education.). 1., elektronické. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 68 pp. ISBN 978-80-210-9678-3.
 580. SVOBODOVÁ, Hana, Darina MÍSAŘOVÁ, Radek DURNA, Tereza ČEŠKOVÁ and Eduard HOFMANN. Koncepce terénní výuky pro základní školy. Na příkladu námětů pro krátkodobou a střednědobou terénní výuku vlastivědného a zeměpisného učiva (The Concept of Outdoor Education for Elementary School. On examples of topics for short-term and medium-term outdoor education in primary and lower secondary education). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 110 pp. ISBN 978-80-210-9245-7.
 581. SVOBODOVÁ, Hana, Darina MÍSAŘOVÁ, Radek DURNA, Tereza ČEŠKOVÁ and Eduard HOFMANN. Koncepce terénní výuky pro základní školy. Na příkladu námětů pro krátkodobou a střednědobou terénní výuku vlastivědného a zeměpisného učiva (The Concept of Outdoor Education for Elementary School. On examples of topics for short-term and medium-term outdoor education in primary and lower secondary education). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 110 pp. ISBN 978-80-210-9246-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9246-2019.
 582. KLEPRLÍKOVÁ, Lucie, Aleš PLICHTA and Tomáš TUREK. Konference 25. Kvartér. Sborník abstraktů (25th Quaternary Conference. Book of Abstracts). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 64 pp. ISBN 978-80-210-9470-3.
 583. KOSTELECKÁ, Marta. Konfrontační popis kultivované výslovnosti nizozemštiny a češtiny z pohledu českého mluvčího (A Contrastive Description of the Standard Pronunciation of Dutch and Czech from the Perspective of Czech learners of Dutch). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 172 pp. ISBN 978-80-210-9512-0.
 584. KREJČOVÁ, Elena and Nadezhda STALYANOVA. Kouzlo a umění překladu. Cvičebnice (The magic and the art of translation. Exercise book). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 44 pp. ISBN 978-80-210-9400-0.
 585. KOLEJKA, Jaromír, Jan VYBÍRAL, Mária KOZOVÁ, Martin BOLTIŽIAR, Petr ČUPA, Libor LNĚNIČKA and František SYNEK. Krajinotvorné profese a aktivity člověka v chráněných územích UNESCO. Role lidských činností v současné kulturní krajině (Landscape-forming professions and human activities in areas protected by UNESCO. The role of human activities in contemporary cultural landscape). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 109 pp. ISBN 978-80-210-9201-3.
 586. LOLLOK, Marek. Kritika v pohybu. Literární kritika a metakritika 90. let 20. století (Criticism in Motion. Literary Criticism and Metacriticism of the 1990s). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 184 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 497. ISBN 978-80-210-9417-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9417-2019.
 587. LOLLOK, Marek. Kritika v pohybu. Literární kritika a metakritika 90. let 20. století. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 184 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. č. 497. ISBN 978-80-210-9416-1.
 588. STANOVSKÁ, Sylvie. Láska a smrt ve vybraných literárních dílech německého středověku (Love and death in selected works of the german middle ages). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 82 pp. ISBN 978-80-210-9235-8.
 589. ŠEDOVÁ, Marie. Latina pro právníky. 2. dotisk 5. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 378 pp. Učebnice Právnické fakulty MU, sv. 506. ISBN 978-80-210-6844-5.
 590. PELOUŠKOVÁ, Hana. Leitfaden zur Syntax des zusammengesetzten Satzes. Kurz gefasste Theorie mit Übungen (A Guide to the Syntax of comlex sentences. A brief theory with exercises). 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 48 pp. ISBN 978-80-210-5119-5.
 591. DUFEK, Pavel, Jiří BAROŠ, Sylvie BLÁHOVÁ, Tereza KŘEPELOVÁ and Patrik TAUFAR. Liberální demokracie v době krize. Perspektiva politické filosofie (Liberal Democracy in Times of Crisis. The Perspective of Political Philosophy). 1st ed. Praha – Brno: Sociologické nakladatelství (SLON) – Masarykova univerzita, 2019. 308 pp. Studie, sv. 136. ISBN 978-80-210-9166-5.
 592. KUČEROVÁ, Judita, Marek SEDLÁČEK, Tomáš CHLOUPEK, Vilma KŘIVÁKOVÁ, Ondřej MUSIL, Pavel OSTRÝ, Markéta OTTOVÁ and Kristina RAFAILOV. Lidová píseň v hudební výchově na základních a středních školách v České republice (Folk Song in Music Education at Primary and Secondary Schools in the Czech Republic). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 168 pp. ISBN 978-80-210-9536-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9536-2019.
 593. KUČEROVÁ, Judita, Marek SEDLÁČEK, Tomáš CHLOUPEK, Vilma KŘIVÁKOVÁ, Ondřej MUSIL, Pavel OSTRÝ, Markéta OTTOVÁ and Kristina RAFAILOV. Lidová píseň v hudební výchově na základních a středních školách v České republice (Folk Song in Music Education at Primary and Secondary Schools in the Czech Republic). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 168 pp. ISBN 978-80-210-9535-9.
 594. HOLINKOVÁ, Markéta and Lenka ADÁMKOVÁ. Life in Health 2019: Research and Practice. Proceedings of the International Conference held on 5–6 September 2019. 1., elektronické vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019. 173 pp. ISBN 978-80-210-9484-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9484-2019.
 595. LIPOVSKÁ, Hana. Má to cenu? Lekce z ekonomie. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 125 pp. Munice, sv. č. 3. ISBN 978-80-210-9250-1.
 596. KERLINOVÁ, Alena and Eva TOMÁŠKOVÁ. Management veřejné správy. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 132 pp. Učebnice Právnické fakulty MU, sv. 511. ISBN 978-80-210-6918-3.
 597. NOVÁKOVÁ, Eva and Bohumil NOVÁK. Matematická pregramotnost a učitelé mateřských škol (Mathematical pre-literacy and nursery school teachers). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 174 pp. Matematika a didaktika matematiky, sv. 5. ISBN 978-80-210-9419-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9419-2019.
 598. NOVÁKOVÁ, Eva and Bohumil NOVÁK. Matematická pregramotnost a učitelé mateřských škol (Mathematical pre-literacy and nursery school teachers). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 174 pp. Matematika a didaktika matematiky, sv. 5. ISBN 978-80-210-9418-5.
 599. HRUBÝ, Petr. Metalurgická produkční sféra na Českomoravské vrchovině v závěru přemyslovské éry (Metallurgical Production Sphere in the Bohemian-Moravian Highlands at the End of the Přemyslid Era). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 260 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 487. ISBN 978-80-210-9226-6.
 600. HRUBÝ, Petr. Metalurgická produkční sféra na Českomoravské vrchovině v závěru přemyslovské éry (Metallurgical Production Sphere in the Bohemian-Moravian Highlands at the End of the Přemyslid Era). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 260 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 487. ISBN 978-80-210-9227-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9227-2019.
 601. KYSELOVSKÁ, Tereza and Pavel KOUKAL. Mezinárodní právo soukromé a právo duševního vlastnictví – kolizní otázky (Private International Law and Intellectual Property Rights – Conflict of Law Issues). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 388 pp. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Edice Scientia, sv. č. 669. ISBN 978-80-210-9477-2.
 602. KYSELOVSKÁ, Tereza and Pavel KOUKAL. Mezinárodní právo soukromé a právo duševního vlastnictví – kolizní otázky (Private International Law and Intellectual Property Rights – Conflict of Law Issues). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 388 pp. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Edice Scientia, sv. č. 669. ISBN 978-80-210-9476-5.
 603. NECHUTOVÁ, Jana and Jana MALÁ. Mistr Jan Hus v polemice a v žaláři. Překlady, komentáře a poznámky (Master Jan Hus in polemics and in prison). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 184 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. č. 491. ISBN 978-80-210-9324-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9324-2019.
 604. NECHUTOVÁ, Jana and Jana MALÁ. Mistr Jan Hus v polemice a v žaláři. Překlady, komentáře a poznámky (Master Jan Hus in polemics and in prison). 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 184 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. č. 491. ISBN 978-80-210-9323-2.
 605. NECHUTOVÁ, Jana and Jana MALÁ. Mistr Jan Hus v polemice a v žaláři. Překlady, komentáře a poznámky (Master Jan Hus in polemics and in prison). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 184 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. č. 491. ISBN 978-80-210-9323-2.
 606. MICHÁLEK, Zbyněk and Josef ŠAUR. Mladá slavistika IV. Výzkum slovanského areálu: generační proměny (Young Slavonic Studies IV. Researching the Slavonic Territories: The Generational Transformations). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 108 pp. ISBN 978-80-210-9403-1.
 607. MICHÁLEK, Zbyněk and Josef ŠAUR. Mladá slavistika IV. Výzkum slovanského areálu: generační proměny (Young Slavonic Studies IV. Researching the Slavonic Territories: The Generational Transformations). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 108 pp. ISBN 978-80-210-9402-4.
 608. MORNSTEIN, Vojtěch, Jiří DOSTÁL and Iva SLANINOVÁ. Modelové testové otázky k přijímacím zkouškám na LF MU (fyzika, chemie, biologie) (Model test questions for LF MU admission exams (physics, chemistry, biology)). 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9045-3.
 609. PEKÁR, Stanislav and Marek BRABEC. Moderní analýza biologických dat. 3. díl. Nelineární modely v prostředí R (Modern Analysis of Biological Data. 3. Non-Linear Models in R). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 218 pp. ISBN 978-80-210-9784-1.
 610. PEKÁR, Stanislav and Marek BRABEC. Moderní analýza biologických dat. 3. díl. Nelineární modely v prostředí R (Modern Analysis of Biological Data. 3. Non-Linear Models in R). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 218 pp. ISBN 978-80-210-9277-8.
 611. ŠVANTNEROVÁ, Jitka. Moje první čtení. Pracovní listy (My first reading). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9318-8.
 612. JUŘÍČKOVÁ, Miluše, Marta KOSTELECKÁ, Jiří MUNZAR and Aleš URVÁLEK. Mosty blízké i vzdálené. Století Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky (Bridges near and far. One hundred years of the Department of German, Scandinavian, and Netherlands Studies). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 68 pp. ISBN 978-80-210-9253-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9253-2019.
 613. JUŘÍČKOVÁ, Miluše, Marta KOSTELECKÁ, Jiří MUNZAR and Aleš URVÁLEK. Mosty blízké i vzdálené. Století Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky (Bridges near and far. One hundred years of the Department of German, Scandinavian, and Netherlands Studies). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 68 pp. ISBN 978-80-210-9252-5.
 614. BLAŽEJ, Adam. Motivace dětí a mládeže ve sportu (Motivation of children and youth in sport). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 147 pp. ISBN 978-80-210-9355-3.
 615. BAGO, Gustav, Petr HEDBÁVNÝ and Miriam KALICHOVÁ. Multimédia ve sportovní gymnastice (Multimedia in artistic gymnastics). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 102 pp. ISBN 978-80-210-9483-3.
 616. MIZEROVÁ, Alena, Lea NOVOTNÁ, Radka VYSKOČILOVÁ and Radek GOMOLA. Munipress. Nakladatelství Masarykovy univerzity. Svoboda slova v zrcadle univerzitních dějin (Munipress – Masaryk University Press. Freedom in the Mirror of University History). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 155 pp. ISBN 978-80-210-9415-4.
 617. MIZEROVÁ, Alena, Lea NOVOTNÁ, Radka VYSKOČILOVÁ and Radek GOMOLA. Munipress. Nakladatelství Masarykovy univerzity. Svoboda slova v zrcadle univerzitních dějin (Munipress – Masaryk University Press. Freedom in the Mirror of University History). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 155 pp. ISBN 978-80-210-9414-7.
 618. KÖCK, Johannes Benjamin. „Murat spricht gutes Deutsch, weil Murat seit hundert Jahren in Wien lebt“. Die Funktionen von Humor und Ironie für die Subjektpositionierungsangebote des Fernsehsprachkurses „Mein Almanca“. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 110 pp. ISBN 978-80-210-9372-0.
 619. FASORA, Lukáš and Jiří HANUŠ. Myths and Traditions of Central European University Culture. 1st ed. Brno, Praha: Masaryk University Press & Karolinum, 2019. 248 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ; 494. ISBN 978-80-210-9412-3.
 620. FASORA, Lukáš and Jiří HANUŠ. Myths and Traditions of Central European University Culture. 1., elektronické vyd. Brno, Praha: Masaryk University Press & Karolinum, 2019. 248 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ; 494. ISBN 978-80-210-9413-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9413-2019.
 621. FASORA, Lukáš and Jiří HANUŠ. Mýty a tradice středoevropské univerzitní kultury (Myths and traditions of Central European university culture). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 224 pp. Dějiny Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-9117-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9117-2019.
 622. CHOVANCOVÁ, Katarína. Načo nám je opozícia? Inštitucionálne práva parlamentnej opozície v Česku a na Slovensku (What is the Point of the Opposition? Institutional Rights of the Parliamentary Opposition in the Czech Republic and Slovakia). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 298 pp. Ediční řada Monografie, sv. č. 70. ISBN 978-80-210-9463-5.
 623. BLAŽEK, Jiří, Alena KERLINOVÁ, Jan KUBÍČEK, Eva TOMÁŠKOVÁ and Vladimír TOMŠÍK. Národní hospodářství. 5. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Učebnice Právnické fakulty MU, sv. 510. ISBN 978-80-210-6949-7.
 624. BLAŽEK, Jiří, Alena KERLINOVÁ, Jan KUBÍČEK, Eva TOMÁŠKOVÁ and Vladimír TOMŠÍK. Národní hospodářství. 4. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Učebnice Právnické fakulty MU, sv. 510. ISBN 978-80-210-6949-7.
 625. ONDREJOVÁ, Dana, Josef BEJČEK, Josef KOTÁSEK, Jaromír KOŽIAK, Jarmila POKORNÁ, Radek RUBAN, Josef ŠILHÁN and Eva VEČERKOVÁ. Nástin obchodního práva (Outline of business law). 4. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Učebnice PrF MU, sv. 515. ISBN 978-80-210-7417-0.
 626. VOJÁČEK, Ladislav, Jaromír TAUCHEN, Karel SCHELLE and Naďa ŠTACHOVÁ. Nástin právních dějin (A Brief Introduction to Legal History). 5. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 322 pp. Edice učebnic PrF MU č. 490. ISBN 978-80-210-5462-2.
 627. JANÍK, Tomáš. Nedělní pedagogické krasořeči. O obratech a vyvažování ve výchově a vzdělávání (Sunday poetic educational considerations. On turns and balancing in education). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 88 pp. ISBN 978-80-210-9229-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9229-2019.
 628. JANÍK, Tomáš. Nedělní pedagogické krasořeči. O obratech a vyvažování ve výchově a vzdělávání (Sunday poetic educational considerations. On turns and balancing in education). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 88 pp. ISBN 978-80-210-9228-0.
 629. ROZBOŘIL, Blahoslav and Josef DANĚK. Neutilitární škola (Non-utilitarian school). 1st ed. Brno: koedice Spolek přátel domu umění města Brna / Fakulta umění, Ostravská univerzita / Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9508-3.
 630. HOŠEK, Jiří, Jiří KOŠTA and Petr ŽÁKOVSKÝ. Ninth to mid-sixteenth century swords from the Czech Republic in their European context. Part I. The finds. 1st ed. Brno: Masaryk University Press, 2019. 424 pp. ISBN 978-80-210-9443-7.
 631. CORNÉLISSEN, Germaine, Jarmila SIEGELOVÁ and Petr DOBŠÁK. Noninvasive methods in cardiology 2019. Brno: Masaryk University Press, 2019. 121 pp. ISBN 978-80-210-9442-0.
 632. ROZBOŘIL, Blahoslav and Josef DANĚK. Non-utilitarian school. 1st ed. Brno: koedice Spolek přátel domu umění města Brna / Fakulta umění, Ostravská univerzita / Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9509-0.
 633. VACULÍK, Jaroslav. Obecné dějiny novověku IV (1789–1918) (General History of the Modern Age IV (1789–1918)). 4. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9272-3.
 634. NOGA, Pavel. Od designu k designu. Příběhy grafického designu ze sbírek Moravské galerie v Brně (From Design to Design. Stories of Graphic Design from Collections of Moravian Gallery in Brno). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 179 pp. ISBN 978-80-210-9273-0.
 635. BALÍK, Stanislav, Vít HLOUŠEK, Jan HOLZER, Lubomír KOPEČEK, Pavel PŠEJA and Andrew Lawrence ROBERTS. Od Palackého k Babišovi. Česká politika 19. až 21. století (From Palacký to Babiš. Czech politics from the 19th to the 21st century). 1. vyd. Praha, Brno: Dokořán, Masarykova univerzita, 2019. 349 pp. ISBN 978-80-210-9168-9.
 636. ELBEL, Petr, Heidemarie BACHHOFER, Frank BAYARD, Ulrike DENK, Christoph HAIDACHER, Elke HAMMER-LUZA, Herbert HUTTERER, Thomas JUST, Karl KOLLERMANN, Juliane MIKOLETZKY, Helga PENZ, Susanne Claudine PILS, Willibald ROSNER, Walter SCHUSTER, Stefan SEITSCHEK, Arthur STÖGMANN, Jiřina ŠTOURAČOVÁ, Christoph TEPPERBERG, Philipp TOLLOI, Susanne USLU-PAUER and Peter WIESFLECKER. Österreichische Archive: Geschichte und Gegenwart (Austrian Archives: Past and Present). 1st ed. Brno: Masaryk University Press, 2019. 586 pp. Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae 498. ISBN 978-80-210-9466-6.
 637. ELBEL, Petr. Österreichische Archive: Geschichte und Gegenwart (Austrian Archives: Past and Present). 1., elektronické vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019. 586 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 498. ISBN 978-80-210-9467-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9467-2019.
 638. SUKOVÁ, Olga and Zdeňka KNECHTOVÁ. Ošetřovatelské postupy v intenzivní péči. Vylučovací systém (Nursing procedures in intensive care. The urinary system). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9502-1.
 639. POKORNÁ, Andrea, Alena KOMÍNKOVÁ, Andrea MENŠÍKOVÁ and Marta ŠENKYŘÍKOVÁ. Ošetřovatelské postupy založené na důkazech (Nursing procedures based on evidence). 2., dopl. a přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9297-6.
 640. SVOBODOVÁ, Hana. Outdoor Education in Geography: A Specific Educational Strategy. 1., elektronické vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019. 198 pp. ISBN 978-80-210-9522-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9522-2019.
 641. SVOBODOVÁ, Hana. Outdoor Education in Geography: A Specific Educational Strategy. 1st ed. Brno: Masaryk University Press, 2019. 198 pp. ISBN 978-80-210-9521-2.
 642. JANISCH, Roman. Overview of General Biology. 1. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 91 pp. ISBN 978-80-210-7927-4.
 643. TÁBORSKÁ, Eva and Jiří DOSTÁL. Overview of Chemistry. 3. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 129 pp. ISBN 978-80-210-5193-5.
 644. ČERNÝ, Michal. Pedagogicko-psychologické otázky online vzdělávání (Pedagogical-psychological issues of online education). 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 130 pp. ISBN 978-80-210-8925-9.
 645. MYSLIVCOVÁ, Světlana. Personální marketing v řízení lidských zdrojů (Personal marketing in management of human resources). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 215 pp. ISBN 978-80-210-9356-0.
 646. MICHALIČKA, Václav. Pilnikářství. Příběh řemesla, které na Vysočině přetrvalo do poloviny 20. století (File-making. A story of a handicraft that survived until the mid-20th century in the Vysočina Region). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 151 pp. Etnologické studie 23. ISBN 978-80-210-9396-6.
 647. HORECKÝ, Jan. Pocta Milanu Galvasovi k 70. narozeninám (Tribute to Milan Galvas on the occasion of his 70th birthday). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 268 pp. Spisy Právnické fakulty Masarykovi univerzity, Edice Scientia, sv. č. 649. ISBN 978-80-210-9303-4.
 648. HORECKÝ, Jan. Pocta Milanu Galvasovi k 70. narozeninám (Tribute to Milan Galvas on the occasion of his 70th birthday). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 268 pp. Spisy Právnické fakulty Masarykovi univerzity, Edice Scientia, sv. č. 649. ISBN 978-80-210-9302-7.
 649. BOROVSKÝ, Tomáš and Jiří NĚMEC. Pod ochranou Kleió. Historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity (Under the protection of Clio. Historical disciplines at the Faculty of Arts of Masaryk University in Brno). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 164 pp. ISBN 978-80-210-9259-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9259-2019.
 650. BOROVSKÝ, Tomáš and Jiří NĚMEC. Pod ochranou Kleió. Historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity (Under the protection of Clio. Historical disciplines at the Faculty of Arts of Masaryk University in Brno). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 164 pp. ISBN 978-80-210-9258-7.
 651. SYSLOVÁ, Zora, Lucie GRŮZOVÁ and Lucie ŠTĚPÁNKOVÁ. Podpora vedení studentů na praxi v mateřské škole (Support of student leadership in kindergarten practice). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 124 pp. ISBN 978-80-210-9527-4.
 652. ŠVANTNEROVÁ, Jitka. Pohádky pro nejmenší. Pracovní listy (Fairy tales for youngest children). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 58 pp. ISBN 978-80-210-9320-1.
 653. SVOBODOVÁ, Lenka, Jan CACEK, Martin SEBERA, Tomáš VODIČKA, Tereza KRÁLOVÁ, Tereza HAMMEROVÁ, Oldřich RACEK, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Dita HLAVOŇOVÁ, Zdenko REGULI and Eduard HRAZDÍRA. Pohybová aktivita, zdraví a vybrané aspekty zdatnosti žen v Jihomoravském kraji. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 135 pp. ISBN 978-80-210-9290-7.
 654. STRÁNSKÝ, Jaroslav, Roman ZAPLETAL, Tereza ANTLOVÁ and Michal BLAŽEK. Pracovní právo 2018. Náhrada nemajetkové újmy v pracovním právu, ochrana zdraví při práci a aktuální otázky nemocenského pojištění. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference (Labour Law 2018. Compensating a Non-Material Damage in Labour Law, Occupational Health and Safety and Current Issues of Sickness Insurance). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 191 pp. ISBN 978-80-210-9238-9.
 655. JANČÁŘOVÁ, Ilona, Jana DUDOVÁ, Jakub HANÁK, Milan PEKÁREK, Ivana PRŮCHOVÁ, Vojtěch VOMÁČKA and Dominik ŽIDEK. Právo životního prostředí: obecná část. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 716 pp. Učebnice Právnické fakulty MU, č. 531. ISBN 978-80-210-8366-0.
 656. JANČÁŘOVÁ, Ilona. Právo životního prostředí pro bakaláře. 2., přeprac. a doplněné vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 341 pp. Edice Učebnice Právnické fakulty MU, sv. č. 548. ISBN 978-80-210-9493-2.
 657. JANČÁŘOVÁ, Ilona, Jana DUDOVÁ, Jakub HANÁK, Milan PEKÁREK, Ivana PRŮCHOVÁ and Jana TKÁČIKOVÁ. Právo životního prostředí: zvláštní část. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 624 pp. Edice učebnic Právnické fakulty MU, č. 527. ISBN 978-80-210-8041-6.
 658. CIGÁN, Michal. Priest-King of the Warriors and Witch-Queen of the Others. Cargo Cult and Witch Hunt in Indo-European Myth and Reality. 1st ed. Brno: Masaryk University Press, 2019. 166 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. č. 492. ISBN 978-80-210-9341-6.
 659. CIGÁN, Michal. Priest-King of the Warriors and Witch-Queen of the Others. Cargo Cult and Witch Hunt in Indo-European Myth and Reality. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 168 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 492. ISBN 978-80-210-9342-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9342-2019.
 660. ŠÍP, Radim. Proč školství a jeho aktéři selhávají. Kognitivní krajiny a nacionalismus (Why education and its actors fail. Cognitive landscapes and nationalism). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 471 pp. ISBN 978-80-210-9378-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9378-2019.
 661. ŠÍP, Radim. Proč školství a jeho aktéři selhávají. Kognitivní krajiny a nacionalismus (Why education and its actors fail. Cognitive landscapes and nationalism). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 471 pp. ISBN 978-80-210-9377-5.
 662. ŠVEC, Vlastimil. Profesionální pomáhání. Rozhovory napříč pomáhajícími profesemi (Professional helping. Interviews across helping professions). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 148 pp. Reflexe, sv. č. 4. ISBN 978-80-210-9482-6.
 663. ŠVEC, Vlastimil. Profesionální pomáhání. Rozhovory napříč pomáhajícími profesemi (Professional helping. Interviews across helping professions). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 148 pp. Reflexe, sv. č. 4. ISBN 978-80-210-9481-9.
 664. MRKÝVKA, Petr. Propedeutika finančního práva I. Obecná část (Propaedeutics of Financial Law I. General). 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 124 pp. ISBN 978-80-210-7745-4.
 665. BAKEŠOVÁ, Václava. Prostor a jeho obývání. Zobrazení prostoru v díle Marie Noelové, Suzanne Renaudové, Christiane Singerové a Sylvie Germainové (Space and its habitation. A view of space in the works of Marie Noël, Suzanne Renaud, Christiane Singer and Sylvie Germain). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 194 pp. Cizí jazyky: jazykovědné a literární studie, svazek 8. ISBN 978-80-210-9551-9.
 666. LEXOVÁ, Petra, Lenka VRLÍKOVÁ and Jan GALETA. Prostor v architektuře a brněnská škola dějin umění (Space in Architecture and the Brno School of art history). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita; B&P Publishing, 2019. 168 pp. ISBN 978-80-210-9343-0.
 667. REICHSTÄTER, Jan. Předkřesťanská náboženství severních Indoevropanů. Tradice Keltů, Germánů a Baltů v kritické perspektivě humanitních věd (The Pre-Christian Religions of the Northern Indo-Europeans. The Traditions of the Celts, Germanics and Balts in a Critical Perspective of the Humanities). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 201 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 499. ISBN 978-80-210-9579-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9579-2019.
 668. REICHSTÄTER, Jan. Předkřesťanská náboženství severních Indoevropanů. Tradice Keltů, Germánů a Baltů v kritické perspektivě humanitních věd (The Pre-Christian Religions of the Northern Indo-Europeans. The Traditions of the Celts, Germanics and Balts in a Critical Perspective of the Humanities). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 201 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 499. ISBN 978-80-210-9578-6.
 669. HANUŠ, Jiří and Vít HLOUŠEK. Předminulé století. Evropa v politice a kultuře 19. století. 1st ed. Brno: Books & Pipes, Masarykova univerzita, 2019. 215 pp. ISBN 978-80-210-9347-8.
 670. Přednášky a besedy z LII. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií (Lectures and discussions from 52. session of the Summer School of Slavonic (Czech) Studies). Rusinová, Eva (ed.). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 408 pp. ISBN 978-80-210-9298-3.
 671. ČECH, Svatopluk, Drahomír HORKÝ and Miroslava SEDLÁČKOVÁ. Přehled embryologie člověka. 5. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 187 pp. ISBN 978-80-210-5414-1.
 672. ŠVANTNEROVÁ, Jitka. Příběhy pro malé čtenáře. Pracovní listy (Stories for small readers). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 57 pp. ISBN 978-80-210-9319-5.
 673. BLAŽEJ, Adam. Psychologie koučování pro trenéry a manažery (Psychology of coaching for trainers and managers). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9404-8.
 674. MALÁ, Zuzana. Religious practices in the Japanese mountains. From fleeing the hells towards the healthy, sustainable and spiritual practices of the consumer society. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 170 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 486. ISBN 978-80-210-9197-9.
 675. MALÁ, Zuzana. Religious practices in the Japanese mountains. From fleeing the hells towards the healthy, sustainable and spiritual practices of the consumer society. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 170 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 486. ISBN 978-80-210-9198-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9198-2019.
 676. SEKOT, Aleš. Rodiče a sport dětí. Rodičovské výchovné styly jako motivační faktor sportování dětí a mládeže (Parents and their Children’s Sports. Parenting as motivation factor of children and youth). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 125 pp. ISBN 978-80-210-9293-8.
 677. SEKOT, Aleš. Rodiče a sport dětí. Rodičovské výchovné styly jako motivační faktor sportování dětí a mládeže (Parents and their Children’s Sports. Parenting as motivation factor of children and youth). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 125 pp. ISBN 978-80-210-9292-1.
 678. SMEJKALOVÁ, Zdeňka and Jitka SLANÁ REISSMANNOVÁ. Rozhodni se! aneb životním stylem ke zdraví. Metodický materiál k výuce prevence onkologických a dalších chronických neinfekčních chorob pro 2. stupeň ZŠ (Decide! Lifestyle to health). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9364-5.
 679. BARBERA, Mary Lynch and Tracy RASMUSSEN. Rozvoj verbálního chování. Jak učit děti s autismem a jinými neurovývojovými poruchami (The Verbal Behavior Approach. How to Teach Children with Autism and Related Disabilities). 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 207 pp. ISBN 978-80-210-9212-9.
 680. VRUBEL, Martin. Simulační techniky oftalmopedické. Metodické texty k projektu MUNI 4.0. Pedagogická fakulta, studijní program Logopedie (Bc.) (Simulation techniques – Education of people with visual impairments. Methodical texts for the MUNI 4.0 project). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 38 pp. ISBN 978-80-210-9592-2.
 681. KUDRJAVCEVA MALENOVÁ, Eva, Maria NENAROKOVA, Paulina WÓJCIKOWSKA-WANTUCH and Giulia DE FLORIO. Skazka – voprosy perevoda i vosprijatija (Fairy Tale – Questions of Translation and Reception). 1., elektronické vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019. 147 pp. ISBN 978-80-210-9344-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9344-2019.
 682. HORÁČEK, Radek, Olga BÚCIOVÁ, Martina ŠVIKOVÁ, Petra LEXOVÁ, Zbyněk FIŠER and Jaroslav HAMŽA. Sochařské Brno 1989–2019 / Sculpture in Brno 1989–2019 (Sculptural Brno 1989–2019). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 222 pp. ISBN 978-80-210-9317-1.
 683. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Speciálněpedagogická diagnostika a intervence u žáků se specifickými poruchami učení. 1., elektronické. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 61 pp. ISBN 978-80-210-9675-2.
 684. RÖDEROVÁ, Petra. Speciálněpedagogická diagnostika oftalmopedická. Metodické texty k projektu MUNI 4.0. Pedagogická fakulta, studijní program Logopedie (Bc.) (A special educational approach to Diagnostics of vision loss and visual perception deficits. Methodical texts for the MUNI 4.0 project). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 54 pp. ISBN 978-80-210-9590-8.
 685. DOLEŽALOVÁ, Lenka and Radka HORÁKOVÁ. Speciálněpedagogická diagnostika surdopedická. Metodické texty k projektu MUNI 4.0. Pedagogická fakulta, studijní program Logopedie (Bc.) (Special Needs Diagnostic – Hearing Disability. Methodical texts for the MUNI 4.0 project). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9595-3.
 686. BARANOVÁ, Petra and Ivana MÁROVÁ. Specifika vzdělávání žáků s dvojí výjimečností na prvním stupni (Specifics in education of pupils with twice exceptionality at primary school). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 121 pp. ISBN 978-80-210-9560-1.
 687. LESŇÁK, Slavomír, Svatopluk NOVÁK and Matúš PORUBJAK. Společný vzdělávací program přeshraničního exkurzního vyučování jako podpora výchovy k občanství. Sborník z konference. 14. a 15. listopadu 2018, Skalica – Hodonín (Common Educational Programme for Cross-Border Excursion Teaching to Promote the Education of Civics. Conference Proceedings. 14 and 15 November 2018, Skalica – Hodonín). 1., elektronické vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019. 245 pp. ISBN 978-80-210-9394-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9394-2019.
 688. LESŇÁK, Slavomír, Svatopluk NOVÁK and Matúš PORUBJAK. Společný vzdělávací program přeshraničního exkurzního vyučování jako podpora výchovy k občanství. Sborník z konference. 14. a 15. listopadu 2018, Skalica – Hodonín (Common Educational Programme for Cross-Border Excursion Teaching to Promote the Education of Civics. Conference Proceedings. 14 and 15 November 2018, Skalica – Hodonín). 1st ed. Brno: Masaryk University Press, 2019. 245 pp. ISBN 978-80-210-9393-5.
 689. KUMSTÁT, Michal and Tomáš HLINSKÝ. Sportovní výživa v tréninkové a závodní praxi (Sports nutrition in training and competition). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9456-7.
 690. BRAŽINA, Radislav, Markéta BEDNÁŘOVÁ and Terezie BOKOVÁ. Správní vyhoštění s důrazem na správní uvážení a neurčité právní pojmy (Administrative expulsion with emphasis on administrative discretion and uncertain legal terms). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 196 pp. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, 679. ISBN 978-80-210-9495-6.
 691. BRAŽINA, Radislav, Markéta BEDNÁŘOVÁ and Terezie BOKOVÁ. Správní vyhoštění s důrazem na správní uvážení a neurčité právní pojmy (Administrative expulsion with emphasis on administrative discretion and uncertain legal terms). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 196 pp. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, 679. ISBN 978-80-210-9494-9.
 692. KROUPA, Jiří. Srovnávací politologie (Comparative Political Science). 2., aktualizované vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 156 pp. Edice Učebnice Právnické fakulty MU č. 545. ISBN 978-80-210-9284-6.
 693. VIDOVIĆOVÁ, Lucie, Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ, Lucie GALČANOVÁ BATISTA and Barbora HUBATKOVÁ. Stárnutí na venkově. Podoby aktivního stárnutí a kvalita života v rurálních oblastech (Rural ageing. Forms of active ageing and quality of life in the countryside). 1st ed. Praha: koedice Masarykova univerzita / Slon, 2019. 142 pp. ISBN 978-80-210-9165-8.
 694. RABUŠIC, Ladislav, Petr SOUKUP and Petr MAREŠ. Statistická analýza sociálněvědních dat (prostřednictvím SPSS) (Statistical data analysis (with SPSS)). 2., přepracované vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 573 pp. ISBN 978-80-210-9247-1.
 695. PIPEKOVÁ, Jarmila, Miroslava BARTOŇOVÁ, Jana MAGEROVÁ, Evžen ŘEHULKA, Jan VIKTORIN and Marie VÍTKOVÁ. Školní speciální pedagog a školní psycholog v inkluzivní škole a možnosti jejich spolupráce s interními a externími subjekty (School Special Educator and School Psychologist at Inclusive School and Possibilities of Their Cooperation with Internal and External Subjects). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 101 pp. ISBN 978-80-210-9310-2.
 696. ŠERÁKOVÁ, Hana. Švihadlo tradičně i netradičně pro děti předškolního věku (Jump rope traditionally and unconventionally for pre-school children). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 64 pp. ISBN 978-80-210-9269-3.
 697. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona, Lenka DOLEŽALOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Barbora CHLEBORADOVÁ, Veronika JÁNSKÁ, Petr KACHLÍK, Petr KOPEČNÝ, Michaela KRISTLOVÁ, Štěpánka LAUKOVÁ, Martina MALENOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Jiří MARTINEC, Jarmila MÁTLOVÁ, Eva MATULOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Kristýna PIPALOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Dita ŠIMÁČKOVÁ, Dagmar TRCHALÍKOVÁ, Mária VINDIŠOVÁ, Věra VOJTOVÁ and Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Tady jsme! Kazuistické studie ve speciální pedagogice - speciální pedagog a jeho role (Here we are! Case studies in special needs education - special educator and his role). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 258 pp. ISBN 978-80-210-9562-5.
 698. KREJČOVÁ, Elena, Ana PETROV and Mirna STEHLÍKOVÁ DURASEK. Tematický slovník češtiny, bulharštiny, srbštiny a chorvatštiny (Thematic dictionary of Czech, Bulgarian, Serbian and Croatian). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 167 pp. ISBN 978-80-210-9336-2.
 699. ŠKODA, Jan, Pavel DVOŘÁK, Markéta WAYHELOVÁ, Dana ŠTVERÁKOVÁ, Martin BENEŠÍK and Tomáš BURYŠKA. The Biomania Student Scientific Meeting & EUSynBioS Symposium 2019. Book of Abstracts. 1st ed. Brno: Masaryk University Press, 2019. 130 pp. ISBN 978-80-210-9373-7.
 700. SYSLOVÁ, Zora. The Preschool Teacher as a Reflective Practitioner. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 105 pp. ISBN 978-80-210-9556-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9556-2019.
 701. ŠALAMOUN, Jiří. The Satire of Ishmael Reed. From Non-standard Sexuality to Argumentation. 1st ed. Brno: Masaryk University Press, 2019. 115 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. č. 493. ISBN 978-80-210-9366-9.
 702. VACEK, Lukáš. Tomáškovy dny 2019. XXVIII. konference mladých mikrobiologů (Tomasek Days 2019. XXVIII. Conference of Young Microbiologist). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 63 pp. ISBN 978-80-210-9296-9.
 703. LNĚNIČKA, Libor, Jaromír KOLEJKA, Mária KOZOVÁ, Jozef BAŠARY, Martin BOLTIŽIAR, Petr ČUPA, Lenka DVOŘÁKOVÁ, Eva PAUDITŠOVÁ, František PETROVIČ, František SYNEK, Pavol ŠRANKOTA and Jan VYBÍRAL. Tradice a kulturní hodnoty území v péči UNESCO. Možnosti účelové obnovy tradičního hospodaření (Traditions and cultural values of the territory in the care of UNESCO heritage. The possibilities of purpose restoration and traditional farming.). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 98 pp. ISBN 978-80-210-9351-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9351-2019.
 704. LNĚNIČKA, Libor, Jaromír KOLEJKA, Mária KOZOVÁ, Jozef BAŠARY, Martin BOLTIŽIAR, Petr ČUPA, Lenka DVOŘÁKOVÁ, Eva PAUDITŠOVÁ, František PETROVIČ, František SYNEK, Pavol ŠRANKOTA and Jan VYBÍRAL. Tradice a kulturní hodnoty území v péči UNESCO. Možnosti účelové obnovy tradičního hospodaření (Traditions and cultural values of the territory in the care of UNESCO heritage. The possibilities of purpose restoration and traditional farming.). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 98 pp. ISBN 978-80-210-9350-8.
 705. DOSEDLOVÁ, Aneta, Terézia HEGEROVÁ, Pavla KRAJCOVÁ, Kateřina MAŠKOVÁ, Lucia MYDLIAROVÁ, Zuzana RUSSEOVÁ, Nataliya SAMOYLOVA and Zuzana SHEJBALOVÁ. Tradiční rodina v Číně (Traditional family in China). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9395-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9395-2019.
 706. ŠKOP, Martin, Michal MALANÍK, Terezie SMEJKALOVÁ, Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ and Barbora VACKOVÁ. Tvorba práva – empirické studie (The Legislation – Empirical Studies). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 229 pp. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Edice Scientia sv. č. 671. ISBN 978-80-210-9473-4.
 707. ŠKOP, Martin, Michal MALANÍK, Terezie SMEJKALOVÁ, Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ and Barbora VACKOVÁ. Tvorba práva – empirické studie (The Legislation – Empirical Studies). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 229 pp. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Edice Scientia sv. č. 671. ISBN 978-80-210-9472-7.
 708. BAREŠ, Martin, Josef BEDNAŘÍK, Milan BRÁZDIL, Zdeněk KADAŇKA, Robert KUBA, Miroslav MORÁŇ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Ivan REKTOR, Irena REKTOROVÁ, Pavel ŠTOURAČ and Stanislav VOHÁŇKA. Učebnice speciální neurologie. 1. dotisk 3., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 301 pp. ISBN 978-80-210-5320-5.
 709. SVAČINA, Karel. Uncertain eternity, or eternal uncertainty? The controversy about a geological repository for highly radioactive waste in the Czech Republic. 1st ed. Brno: Masaryk University Press, 2019. 186 pp. EDIS Ediční řada disertačních prací Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, sv. 20. ISBN 978-80-210-9339-3.
 710. SVAČINA, Karel. Uncertain eternity, or eternal uncertainty? The controversy about a geological repository for highly radioactive waste in the Czech Republic. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 188 pp. EDIS: Ediční řada disertačních prací Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, sv. 20. ISBN 978-80-210-9340-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9340-2019.
 711. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Universal, Regional, National. Ways of the Development of Private International Law in 21st Century. 1., elektronické vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019. 389 pp. ISBN 978-80-210-9497-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9497-2019.
 712. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Universal, Regional, National. Ways of the Development of Private International Law in 21st Century. 1st ed. Brno: Masaryk University Press, 2019. 389 pp. ISBN 978-80-210-9496-3.
 713. POSPÍŠIL, Ivo and Lenka PAUČOVÁ. Ústav slavistiky. Východiska a perspektivy (Department of Slavonic Studies. Starting Points and Perspectives). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 115 pp. ISBN 978-80-210-9287-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9287-2019.
 714. POSPÍŠIL, Ivo and Lenka PAUČOVÁ. Ústav slavistiky. Východiska a perspektivy (Department of Slavonic Studies. Starting Points and Perspectives). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 115 pp. ISBN 978-80-210-9286-0.
 715. MAREČKOVÁ, Elena, Hana REICHOVÁ, Libor ŠVANDA, Natália GACHALLOVÁ, Tereza ŠEVČÍKOVÁ, Kamila NOVOTNÁ, Jan SLÍVA and Lucie MAZALOVÁ. Úvod do lékařské terminologie. Základy latiny s přihlédnutím k řečtině. 1. dotisk 7., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 225 pp. ISBN 978-80-210-8699-9.
 716. ŠMARDA, Jan. Variabilita sinic v elektronovém mikroskopu. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 69 pp. ISBN 978-80-210-9430-7.
 717. PRŮCHA, Petr and Alena KLIKOVÁ. Veřejné stavební právo (Public Building Law). 1. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 189 pp. Edice Učebnice Právnické fakulty MU, sv. č. 547. ISBN 978-80-210-9362-1.
 718. PRŮCHA, Petr and Alena KLIKOVÁ. Veřejné stavební právo (Public Building Law). 2., aktualizované vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 189 pp. Edice Učebnice Právnické fakulty MU, sv. č. 547. ISBN 978-80-210-9362-1.
 719. HAVLAN, Petr. Veřejný majetek. 1. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Edice učebnic Právnické fakulty MU č. 530. ISBN 978-80-210-8333-2.
 720. EIBL, Otto, Miloš GREGOR, Petr DVOŘÁK, Veronika DOSTÁLOVÁ, Peter SPÁČ, Petr VODA, Jakub ŠEDO and Vlastimil HAVLÍK. Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2017 (Elections to the Chamber of Deputies in 2017). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita; Centrum pro studium demokracie a kultury, 2019. 287 pp. Politologická řada, svazek č. 74. ISBN 978-80-210-9288-4.
 721. RYŠÁNKOVÁ, Dagmar. Výběr písní pro Klavírní improvizaci oboru Učitelství mateřských škol (Selection of Songs for Piano Improvisation for Teachers in Kindergartens). 7. dotisk 2., rozš. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 99 pp. ISBN 978-80-210-5726-5.
 722. ČERNÝ, Michal. Vybrané kapitoly z fyziky a filosofie (Selected chapters in physics and philosophy). 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 423 pp. ISBN 978-80-210-9018-7.
 723. VEČEŘA, Miloš and Martina URBANOVÁ. Vybrané kapitoly ze sociologie práva. Učební text pro bakalářské studium (Selected Topics in Sociology of Law. Textbook for Bachelor studies). 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 232 pp. ISBN 978-80-210-7913-7.
 724. SOUČKOVÁ, Lenka. Výroční vědecká konference CZECRIN 2019. Sborník abstraktů. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 34 pp. ISBN 978-80-210-9295-2.
 725. TIŠLIAR, Pavol, Tomáš ČERNUŠÁK and Irena LOSKOTOVÁ. Výstava v archivu. Teorie a praxe (Exhibition in the Archive. Theory and Practice). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 109 pp. ISBN 978-80-210-9406-2.
 726. ŠEĎOVÁ, Klára, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Roman ŠVAŘÍČEK, Martin SEDLÁČEK, Martin MAJCÍK and Jana NAVRÁTILOVÁ. Výuková komunikace (Clasroom Discourse). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 175 pp. ISBN 978-80-210-9529-8.
 727. ŠEĎOVÁ, Klára, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Roman ŠVAŘÍČEK, Martin SEDLÁČEK, Martin MAJCÍK and Jana NAVRÁTILOVÁ. Výuková komunikace (Classroom Discourse). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 175 pp. 1. ISBN 978-80-210-9529-8.
 728. JANÍKOVÁ, Věra and Světlana HANUŠOVÁ. Výzkum v didaktice cizích jazyků II (Research in foreign language didactics II). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9546-5.
 729. FASORA, Lukáš, Jana ČERMINOVÁ, Jana ČERNÁ and Michaela MÁLIKOVÁ. Významné osobnosti v životě Masarykovy univerzity. Katalog k výstavě MUNI 100 (Significant personalities in the life of Masaryk University. A Catalogue to the MUNI 100 Exhibition). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 143 pp. ISBN 978-80-210-9264-8.
 730. SKULOVÁ, Soňa, Alena KLIKOVÁ and David HEJČ. Výzvy správního práva a správního soudnictví: pocta k 70. narozeninám prof. JUDr. Petra Průchy, CSc. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 407 pp. ISBN 978-80-210-9361-4.
 731. SKULOVÁ, Soňa, Alena KLIKOVÁ and David HEJČ. Výzvy správního práva a správního soudnictví: pocta k 70. narozeninám prof. JUDr. Petra Průchy, CSc. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 407 pp. ISBN 978-80-210-9360-7.
 732. NOVÁKOVÁ, Ester and Ondřej ZABLOUDIL PECHNÍK. XI. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 14. března 2019 (XI. Student Scientific Conference of the Czech Language and Literature Department). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 76 pp. ISBN 978-80-210-9424-6.
 733. NOVÁKOVÁ, Ester and Ondřej ZABLOUDIL PECHNÍK. XI. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 14. března 2019 (XI. Student Scientific Conference of the Czech Language and Literature Department). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 76 pp. ISBN 978-80-210-9423-9.
 734. WIMMEROVÁ, Michaela. XX. setkání biochemiků a molekulárních biologů. Sborník příspěvků. 12.–13. listopadu 2019. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 96 pp. ISBN 978-80-210-9420-8.
 735. WEBER, Pavel. XXI. Brněnský geriatrický den. 13. 3. 2019. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 35 pp. ISBN 978-80-210-9232-7.
 736. ELBEL, Petr, Ondřej SCHMIDT and Stanislav BÁRTA. Z Trevisa do Brtnice. Příběhy šlechtického rodu Collalto ukryté v českých archivech (katalog výstavy) / Da Treviso a Brtnice. Storie della famiglia nobile dei Collalto nascoste negli archivi cechi (catalogo della mostra) (From Treviso to Brtnice: Stories of the Noble Family of Collalto Hidden in the Czech Archives (Exhibition Catalogue)). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 229 pp. ISBN 978-80-210-9182-5.
 737. DUBOVÝ, Petr and Radim JANČÁLEK. Základy neuroanatomie a nervových drah I. Edited by Petr Dubový. 2. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 114 pp. ISBN 978-80-210-7426-2.
 738. PRŮCHA, Petr. Základy správního práva. Učební text pro bakalářské studium. 2. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 254 pp. Edice učebnic Právnické fakulty MU, sv. č. 535. ISBN 978-80-210-8517-6.
 739. STRUHÁR, Ivan, Jan NOVOTNÝ, Martina BERNACIKOVÁ, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Vladimír POSPÍCHAL and Iva TOMÁŠKOVÁ. Zátěžová diagnostika v tělovýchovné a sportovní praxi (Exercise testing in sports practice). 2., doplněné vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 129 pp. ISBN 978-80-210-9431-4.
 740. DADÁK, Lukáš, Tomáš TOMÁŠ, Zbyněk ROZKYDAL, Břetislav GÁL, Bronislav KLEMENTA and Olga KLEMENTOVÁ. Zdravotnická první pomoc pro obor fyzioterapie (Medical first aid for the field of physiotherapy). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9194-8.
 741. KULDA, Martin and Lenka DOLEŽALOVÁ. Zoologický lexikon znakového jazyka jako didaktická pomůcka (Zoological lexicon of sign language as a didactic tool). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 101 pp. ISBN 978-80-210-9561-8.
 742. KÖCK, Johannes Benjamin, Jan BUDŇÁK, Julia HAEUSSERMANN and Jan TRNA. Zwischen vzpomínka und Erinnerung. Tschechische Erinnerungsorte im DaF-Unterricht (Between vzpomínka and Erinnerung. Czech lieux de mémoire in German as a Foreign Language). 1st ed. Brno: Masaryk University Press, 2019. ISBN 978-80-210-9545-8.
 743. KOVÁČIK, Dušan, Slavomír SIHELNÍK, Vlasta ŠTĚPÁNOVÁ and Richard KRUMPOLEC. 1st Plasma for Nanotechnology and Bioapplications Workshop. Scientific Program & Book of Abstract. 1., elektronické vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019. 65 pp. ISBN 978-80-210-9487-1.
 744. KOVÁČIK, Dušan, Slavomír SIHELNÍK, Vlasta ŠTĚPÁNOVÁ and Richard KRUMPOLEC. 1st Plasma for Nanotechnology and Bioapplications Workshop. Scientific Program & Book of Abstract. 1st ed. Brno: Masaryk University Press, 2019. 65 pp. ISBN 978-80-210-9486-4.
 745. 12th International Conference on Kinanthropology. Book of Abstracts. Cacek, Jan (ed.). 1., elektronické vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019. 106 pp. ISBN 978-80-210-9429-1.
 746. VÁLEK, Jan and Peter MARINIČ. 13. mezinárodní vědecká konference Didaktická konference 2019. Sborník příspěvků (13th International Scientific Conference Didactic Conference 2019. Proceedings). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 124 pp. ISBN 978-80-210-9435-2.
 747. JURAJDA, Michal. 63. studentská vědecká konference. Program a sborník abstraktů (The 63rd Student Scientific Conference). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 92 pp. ISBN 978-80-210-9285-3.
 748. 2018

 749. GULOVÁ, Lenka, Marie PAVLOVSKÁ and Lenka REMSOVÁ. ВИБРАНІ МЕТОДИ ДРАМАТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНО ДІЯЛЬНОСТІ (Selected methods of drama education in the socio-pedagogical context). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 139 pp. ISBN 978-80-210-8987-7.
 750. PAVLÍK, Tomáš and Jakub GREGOR. Analýza klinických a epidemiologických dat: od přípravy dat až po vizualizaci výsledků. 11.–12. září 2018, Rakvice (Analysis of clinical and epidemiological data: from data pre-processing to visualization of results). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-9031-6.
 751. PAVLÍK, Tomáš and Jakub GREGOR. Analýza klinických a epidemiologických dat: od přípravy dat až po vizualizaci výsledků. 11.–12. září 2018, Rakvice (Analysis of clinical and epidemiological data: from data pre-processing to visualization of results). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-9030-9.
 752. PÁČ, Libor and Ladislava HORÁČKOVÁ. Anatomie pohybového systému člověka (Anatomy of human locomotor system). 4. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 117 pp. ISBN 978-80-210-4953-6.
 753. HRADILOVÁ SVÍŽENSKÁ, Ivana, Michaela RAČANSKÁ and Petr DUBOVÝ. Anatomy. Handbook of Splanchnology and Angiology. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 154 pp. ISBN 978-80-210-6771-4.
 754. HRADILOVÁ SVÍŽENSKÁ, Ivana, Michaela RAČANSKÁ and Petr DUBOVÝ. Anatomy. Peripheral Nervous System. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8993-8.
 755. PETRŽELKA, Josef and Michal PEICHL. Antická filosofie v obrázcích (Ancient Philosophy in Pictures). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 103 pp. ISBN 978-80-210-9128-3.
 756. PODĚBRADSKÁ, Radana. Atlas ošetření svalů v manuální terapii. Multimediální elektronický výukový materiál. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Elportál. ISBN 978-80-210-8964-8.
 757. LE CALVÉ-IVIČEVIĆ, Évaine and Vanja POLIĆ. Beyond the 49th Parallel: Many Faces of the Canadian North / Au-delà du 49ème parallèle : multiples visages du Nord canadien. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 290 pp. ISBN 978-80-210-9193-1.
 758. LE CALVÉ-IVIČEVIĆ, Évaine and Vanja POLIĆ. Beyond the 49th Parallel: Many Faces of the Canadian North / Au-delà du 49ème parallèle : multiples visages du Nord canadien. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 290 pp. ISBN 978-80-210-9192-4.
 759. SORGER, Brigitte, Pavla MAREČKOVÁ, Věra JANÍKOVÁ, Helena HRADÍLKOVÁ, Rainer HAWLIK, Barbara HOLUB, Christian ASPALTER, Elisabeth FURCH and Sandra REITBRECHT. Bildungssprachliche Handlungen beobachten. Eine Handreichung zum Einsatz von Beobachtungsbögen und zur sprachaufmerksamen Unterrichtsgestaltung. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 125 pp. ISBN 978-80-210-8848-1.
 760. SORGER, Brigitte, Pavla MAREČKOVÁ, Věra JANÍKOVÁ, Helena HRADÍLKOVÁ, Rainer HAWLIK, Barbara HOLUB, Christian ASPALTER, Elisabeth FURCH and Sandra REITBRECHT. Bildungssprachliche Handlungen beobachten. Eine Handreichung zum Einsatz von Beobachtungsbögen und zur sprachaufmerksamen Unterrichtsgestaltung. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 125 pp. ISBN 978-80-210-8847-4.
 761. DRESLER, Petr. Břeclav-Pohansko VIII. Hospodářské zázemí centra nebo jen osady v blízkosti zázemí centra? (Břeclav-Pohansko VIII. Economic Hinterland of a Centre, or Merely Settlements in a Centre’s Vicinity?). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 276 pp. ISBN 978-80-210-9132-0.
 762. KREJČOVÁ, Elena and Nadezhda STALYANOVA. Bulharské texty k překladatelskému semináři. Část 3. (Bulgarian Texts for Translation Seminar. Part 3). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 177 pp. ISBN 978-80-210-8940-2.
 763. CEITEC PhD & Postdoc Retreat. Book of Abstracts. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8943-3.
 764. CEITEC PhD & Postdoc Retreat. Book of Abstracts. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8941-9.
 765. KROB, Josef. Co je to čas? Lekce z filozofie. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 125 pp. Munice, sv. 2. ISBN 978-80-210-8834-4.
 766. POKORNÁ, Alena, Hana VRTĚLOVÁ and Radka STŘEŠTÍKOVÁ. CORE TRAINING s využitím balančních úsečí Bossa a Bosu® (Core Training). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-9107-8.
 767. KANIOK, Petr. České předsednictví Rady EU - most přes minulost (Czech EU Council Presidency - Bridge over History). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 243 pp. Ediční řada Monografie, svazek 35. ISBN 978-80-210-9130-6.
 768. VACULÍK, Jaroslav, Miroslaw PIWOWARCZYK, Anna HARATYK and Petr KALETA. Češi a Poláci na Ukrajině ve 20. století. Czesi i Polacy na Ukrainie w XX wieku (Czechs and Poles in Ukraine in the 20th Century). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 266 pp. ISBN 978-80-210-9196-2.
 769. VACULÍK, Jaroslav, Miroslaw PIWOWARCZYK, Anna HARATYK and Petr KALETA. Češi a Poláci na Ukrajině ve 20. století. Czesi i Polacy na Ukrainie w XX wieku (Czechs and Poles in Ukraine in the 20th Century). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 266 pp. ISBN 978-80-210-9195-5.
 770. GREXA, Ján and Milena STRACHOVÁ. Dějiny sportu. Přehled světových a českých dějin tělesné výchovy a sportu (Overview History of Sports World and Czech history of physical education and sport). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 232 pp. ISBN 978-80-210-9112-2.
 771. KUDRNÁČOVÁ, Naděžda. Directed Motion at the Syntax-Semantics Interface. 2., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 132 pp. ISBN 978-80-210-9120-7.
 772. DARDIGOVÁ, Jill C. and William L. HEWARD. Domluvme se. Kniha o smlouvách dětí a rodičů (Sign Here). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 127 pp. ISBN 978-80-210-8900-6.
 773. KREJČÍ, Pavel. Eight Fragments from the World of Serbian, Croatian, Bosnian and Montenegrin Languages. Selected South Slavonic Studies 1. 1., elektronické vyd. Brno: Masaryk University, 2018. 152 pp. ISBN 978-80-210-8992-1.
 774. KREJČÍ, Pavel. Eight Fragments from the World of Serbian, Croatian, Bosnian and Montenegrin Languages. Selected South Slavonic Studies 1. 1st ed. Brno: Masaryk University, 2018. 152 pp. ISBN 978-80-210-8991-4.
 775. BLAŽEK, Jiří, Alena KERLINOVÁ and Eva TOMÁŠKOVÁ. Ekonomika veřejné správy. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 186 pp. Edice učebnic Právnické fakulty MU, č. 528. ISBN 978-80-210-8040-9.
 776. NEŠLEHA, Josef, Filip HAMPL and Miroslav SVOBODA. European Financial Systems 2018. Proceedings of the 15th International Scientific Conference. 1st ed. Brno: Masaryk University Press, 2018. 864 pp. ISBN 978-80-210-8980-8.
 777. European Financial Systems 2018. Proceedings of the 15th International Scientific Conference. Nešleha, Josef – Hampl, Filip – Svoboda, Miroslav (ed.). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 864 pp. ISBN 978-80-210-8980-8.
 778. ERBEN, Karel Jaromír. Fasciculus florum / Kytice (Fasciculus florum / The Bouquet). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 308 pp. ISBN 978-80-210-9056-9.
 779. ERBEN, Karel Jaromír. Fasciculus florum / Kytice (Fasciculus florum / The Bouquet). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 308 pp. ISBN 978-80-210-9055-2.
 780. HRAZDIRA, Ivo, Vojtěch MORNSTEIN, Aleš BOUREK and Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Fundamentals of biophysics and medical technology. Edited by Vojtěch Mornstein. 4. dotisk 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 325 pp. ISBN 978-80-210-5758-6.
 781. CUSIMANO, Christophe Gérard L. Grammaire-Grimoire du français : Initiation a la syntaxe de Tesniere (Grammar-Grimoire of French : Introduction to Tesniere's syntax). Brno: Masarykova univerzita, 2018. 82 pp. ISBN 978-80-210-9047-7.
 782. DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Grammatical Structures in English: Meaning in Context. 4th ed. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 168 pp. ISBN 978-80-210-9053-8.
 783. VAŇHARA, Petr, Miroslava SEDLÁČKOVÁ, Irena LAUSCHOVÁ, Svatopluk ČECH and Aleš HAMPL. Guide to General Histology and Microscopic Anatomy. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8453-7.
 784. ŠTĚPÁNEK, Radek. Hic sunt homines. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8882-5.
 785. ČAPKA, František. Historia populi. Zrcadlo každodennosti v českých dějinách aneb Všední den od pravěku do konce „Velké války“ (History of populi. The Mirror of Everyday life in the history of Czech and The Weekday from Prehistoric Times to the Great War). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 311 pp. ISBN 978-80-210-8791-0.
 786. RABUŠIC, Ladislav and Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA. Hodnoty a postoje v ČR 1991-2017 (pramenná publikace European Values Study) (Values and attitudes in the Czech Republic 1991-2017 (sourcebook European Value Study)). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 310 pp. ISBN 978-80-210-8803-0.
 787. VYCHODILOVÁ, Renáta, Lucie CHOCHOLOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ, Alena POKORNÁ and Klára VÍTKOVÁ. Hormonal yoga. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Elportál. ISBN 978-80-210-8939-6.
 788. VYCHODILOVÁ, Renáta, Lucie CHOCHOLOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ, Alena POKORNÁ and Klára VÍTKOVÁ. Hormonální jóga (Hormonal yoga). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Elportál. ISBN 978-80-210-8938-9.
 789. VYCHODILOVÁ, Renáta, Lucie CHOCHOLOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ, Alena POKORNÁ and Klára VÍTKOVÁ. Hormonální jóga. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Elportál. ISBN 978-80-210-8937-2.
 790. ZITA, Antonín. How We Understand the Beats. The Reception of the Beat Generation in the United States and the Czech Lands. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 200 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 482. ISBN 978-80-210-9049-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9049-2018.
 791. ZITA, Antonín. How We Understand the Beats. The Reception of the Beat Generation in the United States and the Czech Lands. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 482. ISBN 978-80-210-9048-4.
 792. HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Miroslav JANÍK, Tomáš JANÍK, Jan MAREŠ, Klára ULIČNÁ and Stanislav JEŽEK. Chtějí zůstat nebo odejít? Začínající učitelé v českých základních školách (Do they want to stay or leave?). 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 322 pp. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, č. 45. ISBN 978-80-210-8889-4.
 793. ČERNÝ, Michal. Informační systémy ve vzdělávání : Od matrik k sémantickým technologiím a dialogovým systémům pro učení (Education Information Systems : From Registers to Semantic Technologies and Dialogue Systems in Education). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 138 pp. Munipress. ISBN 978-80-210-9129-0.
 794. ČERNÝ, Michal. Informační systémy ve vzdělávání. Od matrik k sémantickým technologiím a dialogovým systémům pro učení (Education Information Systems : From Registers to Semantic Technologies and Dialogue Systems in Education). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 138 pp. ISBN 978-80-210-9129-0.
 795. BARTOŇOVÁ, Miroslava and Marie VÍTKOVÁ. Inkluzivní didaktika v praxi základní školy se zřetelem na specifika žáků s lehkým mentálním postižením (Inclusive didactics in elementary schools practice with regards to specifics of students with mild intellectual disability). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 165 pp. ISBN 978-80-210-9189-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9189-2018.
 796. VIKTORIN, Jan. Inkluzivní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením na základních školách. Výzkumný projekt (Inclusive Education of Pupils with Mild Intellectual Disabilities at Primary Schools. Research Project). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 171 pp. ISBN 978-80-210-9076-7.
 797. JANÍK, Tomáš. Institut výzkumu školního vzdělávání (2003–2017) (Institute for Research in School Education (2003–2017)). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 67 pp. ISBN 978-80-210-9000-2.
 798. JANÍK, Tomáš. Institut výzkumu školního vzdělávání (2003–2017) (Institute for Research in School Education (2003–2017)). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 67 pp. ISBN 978-80-210-8999-0.
 799. Interpretation of Meaning Across Discourses. Jančaříková, Renata (ed.). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 259 pp. ISBN 978-80-210-8947-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8947-2018.
 800. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana. Intonation in English and Czech Dialogues. 2., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 119 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 365. ISBN 978-80-210-9119-1.
 801. MASOPUSTOVÁ, Zuzana, Petra DAŇSOVÁ, Lenka LACINOVÁ, Veronika HANÁČKOVÁ, Kristína CHABADOVÁ, Renata ŠEBELOVÁ, Tereza CHRUDINOVÁ, Tomotaka UMEMURA, Adéla WOZNICOVÁ, Renata HLAVOVÁ, Markéta MUZIKOVÁ and Pavlína NAVRÁTILOVÁ. Jak to mají mámy. Psychologický výzkum mateřství (How is it for Mums. Psychological research on motherhood). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 123 pp. ISBN 978-80-210-9170-2.
 802. MASOPUSTOVÁ, Zuzana, Petra DAŇSOVÁ, Lenka LACINOVÁ, Veronika HANÁČKOVÁ, Kristína CHABADOVÁ, Renata ŠEBELOVÁ, Tereza CHRUDINOVÁ, Tomotaka UMEMURA, Adéla WOZNICOVÁ, Renata HLAVOVÁ, Markéta MUZIKOVÁ and Pavlína NAVRÁTILOVÁ. Jak to mají mámy. Psychologický výzkum mateřství (How is it for Mums. Psychological research on motherhood). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 123 pp. ISBN 978-80-210-9169-6.
 803. Jan Patočka a naše doba. Sborník příspěvků mezinárodní konference (Jan Patočka and Our Age. Proceedings of the International Conference). Lesňák, Slavomír, Vacková, Barbora (eds.). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 190 pp. ISBN 978-80-210-8958-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8958-2018.
 804. MUZIKANT, Mojmír and Roland Anton WAGNER. Kleines derivationelles Valenzlexikon zu einigen zentralen Valenzträgern im Deutschen und Tschechischen (The small Valency dictionary to some valency carriers in German and Czech). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 439 pp. ISBN 978-80-210-9108-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9108-2018.
 805. HAGOVSKÁ, Magdaléna. Kognitívny a pohybový tréning u seniorov s miernym kognitívnym deficitom (Cognitive and motion training in seniors with mild cognitive impairment). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 171 pp. ISBN 978-80-210-9179-5.
 806. KLEPRLÍKOVÁ, Lucie, Jaroslav ŠAMÁNEK, Tomáš TUREK, Gabriela CALÁBKOVÁ and Martin IVANOV. Konference 24. Kvartér. Sborník abstraktů (24th Quaternary Conference. Book of Abstracts). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 70 pp. ISBN 978-80-210-9115-3.
 807. KLEPRLÍKOVÁ, Lucie, Jaroslav ŠAMÁNEK, Tomáš TUREK, Gabriela CALÁBKOVÁ and Martin IVANOV. Konference 24. Kvartér. Sborník abstraktů (24th Quaternary Conference. Book of Abstracts). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 70 pp. ISBN 978-80-210-9114-6.
 808. KREJČOVÁ, Elena and Nadezhda STALYANOVA. Kouzlo a umění překladu (The magic and the art ot translation). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 80 pp. ISBN 978-80-210-9017-0.
 809. ČERVENKOVÁ, Marie. Le français pour les étudiants en économie. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-9714-8.
 810. HARAKCHIYSKA, Tsvetelina, Teresa PESSOA, Dana ZÁMEČNÍKOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Eva TRNOVÁ, Martha MOTTELSON, Johnny BALTZEREN, Jinghui YANG, Shujie QU, Liping LIU and Surong LI. Learner-centred Teaching Manual. A Training Pack for University Teaching Staff. 1., elektronické vyd. Brno: Masaryk University, 2018. ISBN 978-80-210-9058-3.
 811. HARAKCHIYSKA, Tsvetelina, Teresa PESSOA, Dana ZÁMEČNÍKOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Eva TRNOVÁ, Martha MOTTELSON, Johnny BALTZEREN, Jinghui YANG, Shujie QU, Liping LIU and Surong LI. Learner-centred Teaching Manual. A Training Pack for University Teaching Staff. 1st ed. Brno: Masaryk University, 2018. ISBN 978-80-210-9057-6.
 812. MORNSTEIN, Vojtěch, Vladan BERNARD, Marek DOSTÁL, Ivo HRAZDIRA, Erik STAFFA, Jaromír ŠRÁMEK and Daniel VLK. Lékařská fyzika a biofyzika (Medical Physics and Biophysics). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 339 pp. ISBN 978-80-210-8984-6.
 813. FOLETTI, Ivan, Adrien PALLADINO, Katarína KRAVČÍKOVÁ and Sabina ROSENBERGOVÁ. Migrating Art Historians on the Sacred Ways. 1st ed. Brno; Rome: Masaryk University & Viella editrice, 2018. 467 pp. Parva Convivia, sv. č. 2. ISBN 978-80-210-9221-1.
 814. HORKÝ, Drahomír and Svatopluk ČECH. Mikroskopická anatomie (Microscopical anatomy). 3. dotisk 3. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 203 pp. ISBN 978-80-210-5550-6.
 815. PRŮCHA, Petr. Místní správa. 2nd ed. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 277 pp. Edice Učebnice Právnické fakulty MU, sv. č. 542. ISBN 978-80-210-9007-1.
 816. PAUČOVÁ, Lenka and Josef ŠAUR. Mladá slavistika III. Slavistika mezi generacemi (Young Slavistics III. Intergenerational Slavistics). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-9096-5.
 817. PAUČOVÁ, Lenka and Josef ŠAUR. Mladá slavistika III. Slavistika mezi generacemi (Young Slavistics III. Intergenerational Slavistics). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-9095-8.
 818. MORNSTEIN, Vojtěch, Jiří DOSTÁL and Iva SLANINOVÁ. Modelové testové otázky k přijímacím zkouškám na LF MU (fyzika, chemie, biologie) (Model test questions for LF MU admission exams (physics, chemistry, biology)). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 156 pp. ISBN 978-80-210-9045-3.
 819. HORÁKOVÁ, Jana and Milan KREUZZIEGER. Momentum. Umění a kosmopolitní modernita (Momentum. Art and Cosmopolitan Modernity). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 143 pp. ISBN 978-80-210-8996-9.
 820. HORÁKOVÁ, Jana and Milan KREUZZIEGER. Momentum. Umění a kosmopolitní modernita (Momentum. Art and Cosmopolitan Modernity). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 143 pp. ISBN 978-80-210-8995-2.
 821. SEDLÁČEK, Marek. Music Education in the Light of Research. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 96 pp. ISBN 978-80-210-9214-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9214-2018.
 822. HALA, Petr. Musica viva in schola XXVI. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 169 pp. ISBN 978-80-210-9213-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9213-2018.
 823. JAGOŠOVÁ, Lucie and Otakar KIRSCH. Muzejní profese a veřejnost 2. Reflexe edukačního fenoménu v současné muzejní praxi (Museum professions and the public 2. Reflection of the educational phenomenon in contemporary museum practice). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 138 pp. ISBN 978-80-210-9485-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9485-2018.
 824. SLANÁ REISSMANNOVÁ, Jitka and Zdeňka SMEJKALOVÁ. My se raka nebojíme aneb prevencí ke zdraví. Metodický materiál onkologické prevence pro 2. stupeň základní školy (We are not afraid of crayfish or health prevention). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 153 pp. ISBN 978-80-210-9061-3.
 825. SLANÁ REISSMANNOVÁ, Jitka and Zdeňka SMEJKALOVÁ. My se raka nebojíme aneb prevencí ke zdraví. Metodický materiál onkologické prevence pro 2. stupeň základní školy (We are not afraid of crayfish or health prevention). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 153 pp. ISBN 978-80-210-9062-0.
 826. SLANÁ REISSMANNOVÁ, Jitka and Zdeňka SMEJKALOVÁ. My se raka nebojíme aneb prevencí ke zdraví. Metodický materiál onkologické prevence pro 2. stupeň základní školy (We are not afraid of cancer or prevention as a doorway to health). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 153 pp. ISBN 978-80-210-9060-6.
 827. PAVÚK, Peter, Věra KLONTZA-JAKLOVÁ and Anthony Filmer HARDING. ΕΥΔΑΙΜΩN. Studies in honour of Jan Bouzek. 1st ed. Praha a Brno: Filozofická fakulta UK Praha, Masarykova univerzita, 2018. 574 pp. ISBN 978-80-210-9025-5.
 828. BLAŽEK, Jiří, Alena KERLINOVÁ, Jan KUBÍČEK, Eva TOMÁŠKOVÁ and Vladimír TOMŠÍK. Národní hospodářství. 3. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Učebnice Právnické fakulty MU, sv. 510. ISBN 978-80-210-6949-7.
 829. ONDREJOVÁ, Dana, Josef BEJČEK, Josef KOTÁSEK, Jaromír KOŽIAK, Jarmila POKORNÁ, Radek RUBAN, Josef ŠILHÁN and Eva VEČERKOVÁ. Nástin obchodního práva (Outline of business law). 3. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 360 pp. Učebnice PrF MU, sv. 515. ISBN 978-80-210-7417-0.
 830. VOJÁČEK, Ladislav, Jaromír TAUCHEN, Karel SCHELLE and Naďa ŠTACHOVÁ. Nástin právních dějin (A Brief Introduction to Legal History). 4. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 322 pp. Edice učebnic PrF MU č. 490. ISBN 978-80-210-5462-2.
 831. PELOUŠKOVÁ, Hana. Německé konstrukce s es a jejich české protějšky (German Constructions with es and their Czech Counterparts). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 244 pp. Cizí jazyky: jazykovědné a literárněvědné studie. Svazek 7. ISBN 978-80-210-9205-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9205-2018.
 832. PELOUŠKOVÁ, Hana. Německé konstrukce s es a jejich české protějšky (German Constructions with es and their Czech Counterparts). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 244 pp. Cizí jazyky: jazykovědné a literárněvědné studie. Svazek 7. ISBN 978-80-210-9204-4.
 833. CORNÉLISSEN, Germaine, Jarmila SIEGELOVÁ and Petr DOBŠÁK. Noninvasive methods in cardiology 2018. 1st ed. Brno: Masaryk University, 2018. 182 pp. ISBN 978-80-210-9109-2.
 834. MACKOVÁ, Alena. Nová média v politické komunikaci. Politici, občané a online sociální sítě (New media in political communication. Politicians, citizens and social networking sites). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova unverzita, 2018. 241 pp. Mezinárodní politologický ústav, Monografie sv. 66. ISBN 978-80-210-9131-3.
 835. CÍDLOVÁ, Hana, Zuzana MOKRÁ and Barbora VALOVÁ. Obecná chemie (General Chemistry). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 298 pp. ISBN 978-80-210-8953-2.
 836. ŠTĚPÁNEK, Kamil. Obecné dějiny novověku I. (16. století) (Modern History I. (16th century)). 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 68 pp. ISBN 978-80-210-9067-5.
 837. MAŘICA, Jan. Od Československé národní demokracie k Národnímu sjednocení (From the Czechoslovak National Democracy to the National Unity). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 267 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 485. ISBN 978-80-210-9093-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9093-2018.
 838. MAŘICA, Jan. Od Československé národní demokracie k Národnímu sjednocení (From the Czechoslovak National Democracy to the National Unity). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 267 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 485. ISBN 978-80-210-9092-7.
 839. FOLETTI, Ivan, Francesco LOVINO and Veronika TVRZNÍKOVÁ. Od Kondakova ke knihovně Hanse Beltinga / From Kondakov to the Hans Belting Library (From Kondakov to the Hans Belting Library. Emigration and Byzantium – Bridges between Worlds). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 152 pp. ISBN 978-80-210-8790-3.
 840. DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Optimismus a jeho role v kontextu zdraví (Optimism and Its Role in the Context of Health). Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 165 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ; 480. ISBN 978-80-210-8951-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8952-2018.
 841. DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Optimismus a jeho role v kontextu zdraví (Optimism and Its Role in the Context of Health). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 168 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 480. ISBN 978-80-210-8952-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8952-2018.
 842. SUKOVÁ, Olga and Zdeňka KNECHTOVÁ. Ošetřovatelské postupy v intenzivní péči: respirační systém (Nursing procedures in intensive care: The respiratory system). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 87 pp. ISBN 978-80-210-9094-1.
 843. MORNSTEIN, Vojtěch. Overview of Physics. Minimum knowledge required for entrance test – a guide to English physical terminology. 1. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 80 pp. ISBN 978-80-210-7926-7.
 844. KUČEROVÁ, Judita. Padá, padá rosenka. Výběr českých, moravských a slezských lidových písní (Falling, falling, little Dew. Selection of Czech, Moravian and Silesian Folk Songs). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 199 pp. ISBN 978-80-210-9052-1.
 845. PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Monika, Kamil ĎURIŠ, Jaromír GUMULEC, Jaromír GUMULEC, Adam PAŽOUREK and Anna VAŠKŮ. Patofyziologie v obrazech (Pathophysiology in Pictures). 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8323-3.
 846. ČERNÝ, Michal. Pedagogicko-psychologické otázky online vzdělávání (Pedagogical-psychological issues of online education). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 130 pp. ISBN 978-80-210-8926-6.
 847. ČERNÝ, Michal. Pedagogicko-psychologické otázky online vzdělávání (Pedagogical-psychological issues of online education). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 130 pp. ISBN 978-80-210-8925-9.
 848. VOŽENÍLKOVÁ, Marcela. Personalizace politiky v České republice (Personalization of Politics in the Czech Republic). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 248 pp. ISBN 978-80-210-8932-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8932-2018.
 849. GRABAR, André. Plotinus and the origins of medieval aesthetics. Translation, Introduction & Editing Adrien Paladino. 1st ed. Brno; Rome: Masaryk University & Viella editrice, 2018. 125 pp. Parva Convivia, sv. č. 3. ISBN 978-80-210-9220-4.
 850. HAVEL, Dalibor. Počátky latinské písemné kultury v českých zemích. Nejstarší latinské rukopisy a zlomky v Čechách a na Moravě (The Onset of the Latin Written Culture in the Bohemian Lands. The Oldest Latin Manuscripts and Fragments of Bohemia and Moravia). Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 536 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ; 479. ISBN 978-80-210-8918-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8919-2018.
 851. HAVEL, Dalibor. Počátky latinské písemné kultury v českých zemích. Nejstarší latinské rukopisy a zlomky v Čechách a na Moravě (The Onset of the Latin Written Culture in the Bohemian Lands. The Oldest Latin Manuscripts and Fragments of Bohemia and Moravia). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 536 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 479. ISBN 978-80-210-8919-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8919-2018.
 852. NOVOTNÁ, Hana. Porcelán + (Porcelain +). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 173 pp. ISBN 978-80-210-9106-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9106-2018.
 853. NOVOTNÁ, Hana. Porcelán + (Porcelain +). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 173 pp. ISBN 978-80-210-9105-4.
 854. PAVLÍČKOVÁ, Lenka. Poruchy matematických schopností žáků s dyskalkulií a jejich vliv na řešení učebních úloh ve fyzice a v matematice (Mathematical disabilities of pupils with dyscalculia and their impact on solving learning tasks in physics and in mathematics). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 189 pp. Matematika a didaktika matematiky, sv. 3. ISBN 978-80-210-9091-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9091-2018.
 855. PAVLÍČKOVÁ, Lenka. Poruchy matematických schopností žáků s dyskalkulií a jejich vliv na řešení učebních úloh ve fyzice a v matematice (Mathematical disabilities of pupils with dyscalculia and their impact on solving learning tasks in physics and in mathematics). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 189 pp. Matematika a didaktika matematiky, sv. 3. ISBN 978-80-210-9090-3.
 856. BOČKOVÁ, Barbora. Postupy při vzdělávání žáků se specificky narušeným vývojem řeči (Approaches in education of pupils with specific language impairment). 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 146 pp. ISBN 978-80-210-8137-6.
 857. GALVAS, Milan, Zdeňka GREGOROVÁ, Jan HORECKÝ, Dana HRABCOVÁ, Kristina CHRÁSTKOVÁ, Jana KOMENDOVÁ, Petr MACHÁLEK, Jaroslav STRÁNSKÝ and Jana ZACHOVALOVÁ. Pracovní právo. 1. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 828 pp. Edice učebnic Právnické fakulty MU, č. 521. ISBN 978-80-210-8021-8.
 858. BLAŽEK, Jiří and Johan SCHWEIGL. Právní a ekonomické aspekty devizových intervencí (Legal and Economic Aspects of FX Intervention). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 84 pp. Spisy Právnické fakulty MU (řada teoretická, Edice Scientia) sv. č. 640. ISBN 978-80-210-9156-6.
 859. PAŘÍZKOVÁ, Ivana, Eva TOMÁŠKOVÁ, Richard BARTES and Romana BUZKOVÁ. Právní a ekonomické aspekty financování neziskových organizací (Legal and economic aspects of NGO funding). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 202 pp. Edice Scientia, svazek č. 643. ISBN 978-80-210-9154-2.
 860. HORECKÝ, Jan and Petr MACHÁLEK. Právní poměry při výkonu závislé práce ve veřejné správě. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 123 pp. Edice učebnic Právnické fakulty MU, sv. č. 537. ISBN 978-80-210-8811-5.
 861. GREGOROVÁ, Zdeňka, Milan GALVAS, Jana KOMENDOVÁ, Jaroslav STRÁNSKÝ and Jitka ČERNÁ. Právo sociálního zabezpečení České republiky a Evropské unie. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Edice Učebnice Právnické fakulty MU, sv. č. 538. ISBN 978-80-210-8842-9.
 862. ZVONAŘ, Martin and Zuzana SAJDLOVÁ. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. 29. 11. – 1. 12. 2017. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 1120 pp. ISBN 978-80-210-8917-4.
 863. Přednášky a besedy z LI. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií (Lectures and discussions from 51. session of the Summer School of Slavonic (Czech) Studies). Rusinová, Eva (ed.). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 422 pp. ISBN 978-80-210-8962-4.
 864. ČECH, Svatopluk, Drahomír HORKÝ and Miroslava SEDLÁČKOVÁ. Přehled embryologie člověka. 4. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 187 pp. ISBN 978-80-210-5414-1.
 865. CHVÁLOVÁ, Marie. Příležitosti k rozvíjení autonomie žáka v hodinách anglického jazyka (Opportunities for Development of Learner Autonomy in English Lessons). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 209 pp. Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe, sv. 8. ISBN 978-80-210-9275-4.
 866. CHVÁLOVÁ, Marie. Příležitosti k rozvíjení autonomie žáka v hodinách anglického jazyka (Opportunities for Development of Learner Autonomy in English Lessons). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 209 pp. Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe, sv. 8. ISBN 978-80-210-9275-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9275-2018.
 867. CHVÁLOVÁ, Marie. Příležitosti k rozvíjení autonomie žáka v hodinách anglického jazyka (Opportunities for Development of Learner Autonomy in English Lessons). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 209 pp. Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe, sv. 8. ISBN 978-80-210-9274-7.
 868. BUDÍNOVÁ, Irena. Přístupy nadaných žáků 1. a 2. stupně základní školy k řešení některých typů úloh v matematice (Approaches of gifted pupils to solving some types of mathematical tasks). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 200 pp. Matematika a didaktika matematiky, sv. 4. ISBN 978-80-210-9215-0.
 869. BUDÍNOVÁ, Irena. Přístupy nadaných žáků 1. a 2. stupně základní školy k řešení některých typů úloh v matematice (Approaches of gifted pupils to solving some types of mathematical tasks). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 202 pp. Matematika a didaktika matematiky, sv. č. 4. ISBN 978-80-210-9216-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9216-2018.
 870. BLAŽEJ, Adam. Psychologie koučování pro trenéry a manažery (Psychology of coaching for trainers and managers). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8971-6.
 871. JANÍKOVÁ, Věra and Světlana HANUŠOVÁ. Research in Foreign Language Pedagogy. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 182 pp. ISBN 978-80-210-9217-4.
 872. ŠVAŘÍČEK, Roman. Re-thinking Teacher Professional Education: Using Research Findings for Better Learning. 61st World Assembly ICET 2017. Yearbook of Teacher Education. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-9103-0.
 873. BARBERA, Mary Lynch and Tracy RASMUSSEN. Rozvoj verbálního chování. Jak učit děti s autismem a jinými neurovývojovými poruchami (The Verbal Behavior Approach. How to Teach Children with Autism and Related Disabilities). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 207 pp. ISBN 978-80-210-9212-9.
 874. BUDÍNOVÁ, Irena. Setkání studentů a učitelů matematiky IX. Učitelé sdílejí své zkušenosti (Meating of students and teachers of mathematics IX. Teachers share their experience). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8933-4.
 875. NAVRÁTILOVÁ, Olga. Slovosled posesivních zájmen ve staré češtině (The Word Order of Possessive Pronouns in Old Czech). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 225 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 483. ISBN 978-80-210-9073-6.
 876. NAVRÁTILOVÁ, Olga. Slovosled posesivních zájmen ve staré češtině (The Word Order of Possessive Pronouns in Old Czech). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 228 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 483. ISBN 978-80-210-9074-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9074-2018.
 877. KUČEROVÁ, Judita, Terezie ČERTKOVÁ, Martina DVOŘÁKOVÁ, Hana HAVELKOVÁ, Renata HORÁKOVÁ, Alžběta HRBÁČOVÁ, Ondřej MUSIL, Radka NEPAUEROVÁ, František OSTRÝ, Markéta OTTOVÁ, Kristina RAFAILOV, Jaroslava RODIČOVÁ, Marek SEDLÁČEK, Markéta SZENDIUCHOVÁ, Pavel ŠURANSKÝ, Kateřina VAŠÍČKOVÁ and Zdislava VOBORNÁ ZÁLESKÁ. Současné trendy hudebněteoretické výuky v základních uměleckých školách České republiky (The Current Trends of Music Theory Classes in Elementary Art Schools in the Czech Republic). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 162 pp. ISBN 978-80-210-9219-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9219-2018.
 878. KUČEROVÁ, Judita, Terezie ČERTKOVÁ, Martina DVOŘÁKOVÁ, Hana HAVELKOVÁ, Renata HORÁKOVÁ, Alžběta HRBÁČOVÁ, Ondřej MUSIL, Radka NEPAUEROVÁ, František OSTRÝ, Markéta OTTOVÁ, Kristina RAFAILOV, Jaroslava RODIČOVÁ, Marek SEDLÁČEK, Markéta SZENDIUCHOVÁ, Pavel ŠURANSKÝ, Kateřina VAŠÍČKOVÁ and Zdislava VOBORNÁ ZÁLESKÁ. Současné trendy hudebněteoretické výuky v základních uměleckých školách České republiky (The Current Trends of Music Theory Classes in Elementary Art Schools in the Czech Republic). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 162 pp. ISBN 978-80-210-9218-1.
 879. LAVICKÝ, Petr, Petr COUFALÍK, Eva DOBROVOLNÁ, Jan HOLAS, Petra LAVICKÁ, Robert PEŠA and Markéta ŠLEJHAROVÁ. Součinnost třetích osob při dokazování v civilním soudním řízení (Third-party cooperation in the taking of evidence in civil proceedings). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 196 pp. Spisy Právnické fakulty MU (řada teoretická, Edice Scientia), sv. č. 642. ISBN 978-80-210-9153-5.
 880. LAVICKÝ, Petr, Petr COUFALÍK, Eva DOBROVOLNÁ, Jan HOLAS, Petra LAVICKÁ, Robert PEŠA and Markéta ŠLEJHAROVÁ. Součinnost třetích osob při dokazování v civilním soudním řízení (Third-party cooperation in the taking of evidence in civil proceedings). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 196 pp. Spisy Právnické fakulty MU (řada teoretická, Edice Scientia), sv. č. 642. ISBN 978-80-210-9152-8.
 881. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Speciálněpedagogická diagnostika somatopedická. Metodické texty k projektu MUNI 4.0. Pedagogická fakulta, studijní program Logopedie (Bc.) (Special pedagogical diagnostics in education of individuals with physical disability). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 108 pp. ISBN 978-80-210-9346-1.
 882. BARTOŇOVÁ, Miroslava and Marie VÍTKOVÁ. Společné vzdělávání orientované na posílení kompetencí učitelů a žáků v inkluzivním prostředí školy (Common education aimed at enhancing the competences of teachers and students in the inclusive school environment). 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8757-6.
 883. KUMSTÁT, Michal. Sportovní výživa jako vědecká disciplína (Sports nutrition as a scientific discipline). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 154 pp. ISBN 978-80-210-9163-4.
 884. KUMSTÁT, Michal. Sportovní výživa jako vědecká disciplína (Sports nutrition as a scientific discipline). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 154 pp. ISBN 978-80-210-9162-7.
 885. FILIP, Jan, Jan SVATOŇ and Kateřina ŠIMÁČKOVÁ. Státověda. Učební text pro bakalářské studium. 3. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 198 pp. Edice učebnic Právnické fakulty MU, č. 524. ISBN 978-80-210-7972-4.
 886. FILIP, Jan, Jan SVATOŇ and Kateřina ŠIMÁČKOVÁ. Státověda. Učební text pro bakalářské studium. 2. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 198 pp. Edice učebnic Právnické fakulty MU, č. 524. ISBN 978-80-210-7972-4.
 887. HODIS, Zdeněk. Strukturní stabilita a difúze uhlíku a dusíku ve svarových spojích feritických žáropevných ocelí (Microstructural stability and carbon and nitrogen diffusion in weld joints of ferritic creep-resistant steels). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 110 pp. ISBN 978-80-210-8934-1.
 888. ŠLANCAROVÁ, Věra. Středověký šperk. Archeologické nálezy z jižní Moravy (Medieval Jewellery. Archaeological finds from South Moravia). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 282 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 481. ISBN 978-80-210-9021-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9021-2018.
 889. ŠLANCAROVÁ, Věra. Středověký šperk. Archeologické nálezy z jižní Moravy (Medieval Jewellery. Archaeological finds from South Moravia). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 282 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 481. ISBN 978-80-210-9020-0.
 890. ŠERÁKOVÁ, Hana and Petr VLČEK. Švihadlo tradičně i netradičně pro školáky (Skipping rope for schoolchildren – traditional and non-traditional exercises). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 72 pp. ISBN 978-80-210-8949-5.
 891. ČAPEK, Ladislav, Kateřina TĚSNOHLÍDKOVÁ, Karel SLAVÍČEK, Dalibor VŠIANSKÝ and Pavel PRACNÝ. Technologie výroby a archeometrické studium středověké keramiky (Production technology and archaeometric study of medieval ceramics). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 203 pp. ISBN 978-80-210-9050-7.
 892. STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana, Jana OVČÁČKOVÁ, Petra VICHROVÁ, Marcela LANDOVÁ and Pavel ŠAFÁŘ. Tělo – výraz – obraz – koncept (Body – Expression – Image – Concept). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 251 pp. ISBN 978-80-210-9126-9.
 893. PINK, Michal. Teritoriální homogenita a heterogenita českých senátních voleb 1996–2016 (Spatial Homogeneity and Heterogeneity of Czech Senatorial Elections 1996–2016). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 223 pp. Politologická řada, sv. 69. ISBN 978-80-210-9133-7.
 894. ZÁŘICKÝ, Aleš and Lukáš FASORA. The process of creating social networks, their significance and role during the formation of modern society. Contribution from the XIth Congress of Czech Historians, 13.–15. September 2017. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-9171-9.
 895. VACEK, Lukáš, Pavlína MUCHOVÁ, Veronika LÝČKOVÁ, Alena SIVÁKOVÁ, Katarína REBROŠOVÁ and Filip RŮŽIČKA. Tomáškovy dny 2018. XXVII. konference mladých mikrobiologů. Vacek, Lukáš (ed.). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 92 pp. ISBN 978-80-210-8963-1.
 896. FRIEDMANN, Zdeněk, Martin DOSEDLA, Zdeněk HODIS, Václav HODIS, Jiří HRBÁČEK, Karel PICKA, Petr VYBÍRAL, Jiří STRACH and Gabriela ŠTĚPÁNOVÁ. Trendy a aspekty ve výuce techniky a informatiky pro potřeby mateřských a základních škol (Trends and aspects in teaching technical science and informatics for nursery and elementary schools). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-9014-9.
 897. TUPÝ, Jan. Tvorba kurikulárních dokumentů v České republice. Historicko-analytický pohled na přípravu kurikulárních dokumentů pro základní vzdělávání v letech 1989–2017 (The development of the curricular documents in the Czech Republic. A historical and analytical perspective on the development of curricular documents for basic education in 1989–2017). 2., doplněné a upravené vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 230 pp. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, č. 46. ISBN 978-80-210-8997-6.
 898. Useful Geography: Transfer from Research to Practice. Proceedings of 25th Central European Conference. Svobodová, Hana (ed.). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 564 pp. ISBN 978-80-210-8908-2. doi