Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. ČEŠKOVÁ, Eva. Deprese, antidepresivní léčba a přírůstek hmotnosti. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2009, roč. 13, suppl. 2, s. 46-47. ISSN 1211-7579.
 2. PŘIKRYL, Radovan. Deprese z různých úhlů pohledu III. Galén. Praha: Galén, 2009. 209 s. Galén. ISBN 978-80-7262-5.
 3. PŘIKRYL, Radovan. Depresivní porucha: diagnotika a léčba. In Acta Aphasiologica. Brno: TA-SERVICE, s.r.o., 2009. s. 16-20. ISBN 978-80-904020-1-0.
 4. ČEŠKOVÁ, Eva. Psychiatrie, bolest a její léčba. Lékařské listy - příloha Zdravotnických novin. Praha: Sanoma Magazines Praha, 2009, roč. 10, č. 26, s. 26-27. ISSN 0044-1996.
 5. 2008

 6. ŠULCOVÁ, Alexandra a Jana PISTOVČÁKOVÁ. Animal behavioural models of depression. The International Journal of Neuropsychopharmacology. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2008, roč. 11, Suppl 1, s. 69. ISSN 1461-1457.
 7. REKTOROVÁ, Irena. Deprese u Parkinsonovy nemoci. In Deprese z různých úhlů pohledu III. Praha: Galén, 2008. s. 89-106. Galén. ISBN 978-80-7262-547-5.
 8. PISTOVČÁKOVÁ, Jana a Alexandra ŠULCOVÁ. Effect of aripiprazole on behaviour and leukocyte phagocytosis in the olfactory bulbectomy model of depression in rats. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier Science B.V., 2008, roč. 18, Suppl.4, s. S258, 1 s. ISSN 0924-977X.
 9. PISTOVČÁKOVÁ, Jana a Alexandra ŠULCOVÁ. Effect of rimonabant on social behaviour in the olfactory bulbectomy model of depression in mice. The International Journal of Neuropsychopharmacology. Cambridge: Cambridge University Press, 2008, roč. 11, Suppl.1, s. 126. ISSN 1461-1457.
 10. VRŠKOVÁ, Dagmar. Endocannabinoid system involvement in drug addiction, depression and neurotic disorders. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU Brno, 2008, roč. 81, č. 1, s. 47-52. ISSN 1211-3395.
 11. USTOHAL, Libor. Farmakorezistentní deprese. In Deprese z různých úhlů pohledu III. Praha: Galén, 2008. s. 127-143. Editor: Přikryl Radovan, 3. ISBN 978807262474-4.
 12. ROUBAL, Jan. Fenomén bludného kruhu deprese z pohledu pěti psychoterapeutických směrů. Československá psychologie. 2008, LII, č. 6, s. 615-624. ISSN 0009-062X.
 13. ČEŠKOVÁ, Eva. Jak léčit depresi v ordinaci PL? Medicína pro praxi. Olomouc: Solen s.r.o., 2008, roč. 5, č. 11, s. 455-456. ISSN 1214-8687.
 14. FLODROVÁ, Eva, Alexandra ŽOURKOVÁ, Jan JUŘICA, Veronika PEŇÁSOVÁ a Renata GAILLYOVÁ. Molecular genetic identification of the major cyp2d6 alleles and utilization in psychiatric treatment of depression. The International Journal of Neuropsychopharmacology. Paris: Cambridge University Press, 2008, roč. 11, suppl.1, s. 107-107. ISSN 1461-1457.
 15. ČEŠKOVÁ, Eva. Možnosti léčby deprese. Postgraduální medicína. Praha: Strategie Praha, s.r.o., 2008, roč. 10, č. 1, s. 23-31. ISSN 1212-4184.
 16. PŘIKRYL, Radovan. Nové možnosti léčby deprese pomocí moderních neurostimulačních metod. Lékařské listy, příloha ZN. Praha: Zdravotnicke noviny, 2008, roč. 16, č. 16, s. 28-32, 4 s. ISSN 1214-7664.
 17. PISTOVČÁKOVÁ, Jana, Michal NĚMEČEK a Alexandra ŠULCOVÁ. Preclinical experience of the antidepressant effect of aripiprazole. In Regional CINP Congress. Bratislava: Collegium Internationale Neuro-psychopharmacologicum, 2008. s. 49.
 18. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL a Libor USTOHAL. Procognitive effect of repetitive transcranial magnetic stimulation and its influence on psychopathology andcognitive function in depression. In 26th Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum Congress (CINP). 2008. ISSN 1461-1457.
 19. ČEŠKOVÁ, Eva. Types of Episodes and Treatment Characteristics of Patients with Bipolar Disorder at the Department of Psychiatry in Brno. Bipolar Disorders. Pittsburgh, USA: Blackwell Munksgaard, 2008, roč. 10, suppl. 1, s. 32-32. ISSN 1398-5647.
 20. 2007

 21. ROUBAL, Jan. Deprese, diagnóza vztahu. Psych@Som (Psychosomatická medicína). 2007, I/2007, č. 1, s. 26-28. ISSN 1214-6102.
 22. ROUBAL, Jan. Depression - A Gestalt Theoretical Perspective. British Gestalt Journal. 2007, roč. 16, č. 1, s. 35-43. ISSN 0961-771X.
 23. ROUBAL, Jan. Je deprese nakažlivá? In Sborník z 1. české konference gestalt terapie. 2007. s. 61-64, 3 s.
 24. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Klinická vodítka NICE léčby depresivních poruch u dětí a adolescentů. Psychiatrie pro praxi. Olomouc: SOLEN, 2007, roč. 103, č. 4, s. 158-161. ISSN 1213-0508.
 25. NAVRÁTILOVÁ, Petra, Eva ČEŠKOVÁ, Radovan PŘIKRYL a Hana KUČEROVÁ. Profil a dynamika kognitivního výkonu při léčbě antidepresivy (pilotní studie). česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2007, roč. 103, č. 4, s. 168-174. ISSN 1212-0383.
 26. ROUBAL, Jan. Přehled psychoterapeutických možností u deprese. In Acta psychiatrica postgradualia bohemica. 1. vyd. Praha: Galén, 2007. s. 231-256. ISBN 978-80-7262-407-2.
 27. ROUBAL, Jan. Psychoterapie deprese: přístup gestalt terapie. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2007, roč. 103, č. 7, s. 341-345. ISSN 1212-0383.
 28. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL a Magda KREJČÍŘOVÁ. Repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS), depresivní porucha a kognitivní funkce. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2007, roč. 103, č. 6, s. 285-290, 15 s. ISSN 1212-0383.
 29. ŠULCOVÁ, Alexandra a Jana PISTOVČÁKOVÁ. Role of cannabinoid CB1 receptor inhibition in regulation of anxiety and depression related behaviours in mice. In Programme and Abstracts, 9th International Neuroscience Winter Conference. Soledne, Austria: Medical University Innsbruck, 2007. s. 66.
 30. BAROUN, Khader a Alexandra ŠULCOVÁ. THE IMPACT OF GENDER, ANXIETY, AND DEPRESSION ON PERFORMANCE ON PURSUIT ROTOR. Social Behavior and Personality. New Zealand: Society for personality Research, 2007, roč. 35, č. 5, s. 615-625. ISSN 0301-2212.
 31. VRŠKOVÁ, Dagmar. Úloha endokanabinoidního systému a jeho exogenní modulace v animálních modelech u látkových závislostí, deprese, anxiety a agresivity. Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor). Bratislava: Obzor, 2007, roč. 42, č. 4, s. 227-234. ISSN 0862-0350.
 32. 2006

 33. ŠULCOVÁ, Alexandra. Animal behavioural models of depression. In Depressive disorders: from neurobiology to pharmacological treatment. Catania, Italy: University of Catania, 2006. s. 12.
 34. PISTOVČÁKOVÁ, Jana, Alexandra ŠULCOVÁ, John KELLY a Brian LEONARD. Behavioural and immune effects of cannabidiol in a mouse model of bilateral olfactory bulbectomy. The International Journal of Neuropsychopharmacology. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2006, roč. 9, č. 12, s. 778. ISSN 1461-1457.
 35. NAVRÁTILOVÁ, Petra, Michal ČERNÍK, Hana KUČEROVÁ a Radovan PŘIKRYL. Dynamika kognitivní dysfunkce při léčbě antidepresivy. Psychiatrie. Praha: Tigis, 2006, roč. 10, suppl. 1, s. 17-17. ISSN 1211-7579.
 36. ROUBAL, Jan. Gestalt přístup v terapii deprese. Praktický lékař. 2006, roč. 85, č. 2, s. 118-120. ISSN 0032-6739.
 37. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK, Eva ČEŠKOVÁ, Petra NAVRÁTILOVÁ a Michal ČERNÍK. Is there any procognitive effect of repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) in depression? The International Journal of Neuropsychopharmacology. Paris: Cambridge University Press, 2006, roč. 9,suppl.1, č. 6, s. 192-192. ISSN 1461-1457.
 38. BOB, Petr a Marek ŠUSTA. Limbic irritability and chaotic neural response during conflicting Stroop task in the patients with unipolar depression. Physiological Research. 2006, roč. 55, č. 1. ISSN 0862-8408.
 39. ČEŠKOVÁ, Eva, Petra NAVRÁTILOVÁ, Libor USTOHAL a Hana KUČEROVÁ. Pharmacoresistant depression and combinations of antidepressants. Farmakorezistentní deprese v kombinaci s antidepresivy. In CINP Regional meeting Final program and Book of Abstracts. Tallin, Estonia: University of Tartu Tallin, 2006. s. 26-27.
 40. STRÁNSKÁ, Zdenka a Ivana POLEDŇOVÁ. Problémy sociální adaptace žáků základních škol. In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Sborník příspěvků 14. konference ČAPV pořádané Katedrou pedagogiky Fakulty pedagogické ZČU v Plzni ve dnech 5.-7.9. 2006 [CD-ROM]. 1. vyd. Plzeň: ZČU v Plzni, 2006. s. 23-30, 7 s. ISBN 80-7043-483-X.
 41. STRÁNSKÁ, Zdenka a Ivana POLEDŇOVÁ. Problémy sociální adaptace žáků základních škol. In Kocurová, M. (Ed.): Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Sborník anotací 14. konference ČAPV pořádané Katedrou pedagogiky Fakulty pedagogické ZČU v Plzni ve dnech 5.-7.9. 2006. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2006. s. 33-33. ISBN 80-7043-483-X.
 42. 2005

 43. PISTOVČÁKOVÁ, Jana a Alexandra ŠULCOVÁ. Behavioural effects of selected antiepileptics in mice defeated on social interactions. Behavioural Pharmacology. London: Lippincott Williams & Wilkins, 2005, roč. 16, Suppl.1, s. S42-S42, 1 s. ISSN 0955-8810.
 44. PISTOVČÁKOVÁ, Jana. Behavioural, immune and humoral effects of antidepressant-like drugs in selected animal models. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 128 s. 1.
 45. REKTOROVÁ, Irena, Ivan REKTOR, Martin BAREŠ, V. DOSTÁL, Edvard EHLER, Zuzana FANFRDLOVÁ, J. FIEDLER, Hana KLAJBLOVÁ, P. KULIŠŤÁK, P. RESSNER, J. SVÁTOVÁ, Karel URBÁNEK a J. VELÍSKOVÁ. Cognitive performance in people with Parkinson's disease and mild or moderate depression: effects of dopamine agonists in an add-on to L-dopa therapy. European Journal of Neurology. 2005, roč. 12, č. 12, s. 9-15., 7 s. ISSN 1351-5101.
 46. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Petra NAVRÁTILOVÁ a Michal ČERNÍK. Depression and Schizophrenia - is the same from the view of neuropsychological profile? In IX. Congreso MUndial sobre Trastornos de Personalidad. 2005. 1 s.
 47. BOB, Petr, M. SUSTA, J. PAVLAT, K. HYNEK a J. RABOCH. Depression, traumatic dissociation and epileptic-like phenomena. Neuroendocrinology Letters. Sweden, Stockholm: Maghira and Maas Publications, 2005, roč. 26/2005, 4/2005, s. 321-325. ISSN 0172-780X.
 48. BOB, Petr a Marek ŠUSTA. Depression, traumatic dissociation and epileptic-like phenomena. Neuroendocrinology Letters. Sweden, Stockholm: Maghira and Maas Publications, 2005, roč. 26, č. 26, s. 321-5, 4 s. ISSN 0172-780X.
 49. PISTOVČÁKOVÁ, Jana, Aikaterina MAKATSORI, Miroslav DOSTÁLEK, Alexandra ŠULCOVÁ a Daniela JEŽOVÁ. Endocrine and immune changes following chronic treatment with tiagabine and amisulpride in the olfactory bulbectomized rat model of depression. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam: Elsevier B.V./ECNP, 2005, roč. 15, č. 1, s. S44-S44, 1 s. ISSN 0924-977X.
 50. ŠULCOVÁ, Alexandra. Endokanabinoidní systém mozku a psychózy. Psychiatrie. Praha: TIGIS s.r.o., 2005, roč. 9, č. 4, s. 311-316. ISSN 1211-7579.
 51. PISTOVČÁKOVÁ, Jana, Aikaterina MAKATSORI, Alexandra ŠULCOVÁ a Daniela JEŽOVÁ. Felbamate reduces hormone release and locomotor hypoactivity induced by repeated stress of social defeat in mice. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam: Elsevier B.V./ECNP, 2005, roč. 15, č. 2, s. 153-158. ISSN 0924-977X.
 52. ŠULCOVÁ, Alexandra. Gender differences in neurobehavioural plasticity during stress and depression. Homeostasis in Health and Diseases. Milano, Italy: CIANS Homeostasis, 2005, roč. 43, č. 3, s. 150-152. ISSN 0960-7560.
 53. VOTAVA, Martin a Jana PISTOVČÁKOVÁ. Preklinické modely deprese - I. část (farmakologické a genetické). Psychiatrie. Praha: Tigis s.r.o., 2005, roč. 9, č. 2, s. 100-104. ISSN 1211-7579.
 54. PISTOVČÁKOVÁ, Jana a Martin VOTAVA. Preklinické modely deprese - II. část (behaviorální). Psychiatrie. Praha: Tigis s.r.o., 2005, roč. 9, č. 3, s. 197-202. ISSN 1211-7579.
 55. KUČEROVÁ, Hana, Martina KUNOVSKÁ, Radovan PŘIKRYL, Petra NAVRÁTILOVÁ a Michal ČERNÍK. Profil kognitivního poškození u schizofrenních pacient a pacient s depresivní poruchou. eská a slovenská psychiatrie. Praha, 2005, roč. 101, č. 8, s. 412-421. ISSN 1212-0383.
 56. KUČEROVÁ, Hana, Martina KUNOVSKÁ, Radovan PŘIKRYL, Petra NAVRÁTILOVÁ a Michal ČERNÍK. Profil kognitivního poškození u schizofrenních pacientů a pacientů s depresivní poruchou. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2005, roč. 101, č. 8, s. 412-421. ISSN 1212-0383.
 57. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Eva ČEŠKOVÁ. Profil kognitivních funkcí u nemocných s depresivní a schizofrenní poruchou - první zkušenosti. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2005, roč. 9, č. 2, s. 27-27. ISSN 1211-7579.
 58. TURBOVÁ, Jarmila a Petr CAGAŠ. Rozdíly obrazu depresivního prožívání dle individuálních škál subjektivních potíží (ŠIP, N-5) uváděných muži a ženami v ambulantní péči. In HELLER, Daniel; PROCHÁZKOVÁ, Jana; SOBOTKOVÁ, Irena (ed.). Psychologické dny 2004: Svět žen a svět mužů: polarita a vzájemné obohacování: sborník příspěvků z konference Psychologické dny, Olomouc 2004. Olomouc: Universita Palackého v Olomouci, 2005. 12 s. ISBN 80-244-105.
 59. KUBEŠOVÁ, Hana. Terapie deprese - kasuistiky. Česká geriatrická revue. Medica Helathworld, 2005, roč. 3, č. 3, s. 33-37. ISSN 1214-0732.
 60. ŽOURKOVÁ, Alexandra a Jana NOVOTNÁ. Vliv trazodonu na sexuální funkce. Psychiatrie- časopis pro moderní psychiatrii. Praha: TIGIS, 2005, roč. 9, suppl.1, s. 55-56. ISSN 1211-7579.
 61. 2004

 62. PISTOVČÁKOVÁ, Jana a Alexandra ŠULCOVÁ. Antidepressant-like effects of tiagabine on locomotor/exploratory behaviour and leukocyte phagocytosis in rats. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier Science B.V., 2004, roč. 14, Suppl.1, s. S41-S42, 2 s. ISSN 0924-977X.
 63. ČEŠKOVÁ, Eva, Alexandra ŠULCOVÁ, Pavel THEINER, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Andrea CEJPKOVÁ, Pavla HAVLÍKOVÁ, Lucie PILAŘOVÁ a Leoš LANDA. Central/East European C.I.N.P. Regional Meeting. 2004.
 64. PERNA, Martin, Hana KUČEROVÁ, Radovan PŘIKRYL a Eva ČEŠKOVÁ. Cognitive functions, depression and repetitive transcranial magnetic stimulation. 2004.
 65. PISTOVČÁKOVÁ, Jana, Miroslav DOSTÁLEK, Jan JUŘICA, Josef TOMANDL, Ivan LINHART, Alexandra ŠULCOVÁ a Eva HADAŠOVÁ. Effect of St. Johns wort (Hypericum perforatum) standardized extract on leukocyte phagocytosis in rat model of depression. Psychiatrie. Praha: Tigis, s.r.o., 2004, roč. 8, Suppl.4, s. 39-40. ISSN 1211-7579.
 66. PISTOVČÁKOVÁ, Jana a Alexandra ŠULCOVÁ. Effects of valproate on leukocyte phagocytosis in mice and in a rat model of depression. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam: Elsevier B.V./ECNP, 2004, roč. 14, č. 3, s. S194-195, 2 s. ISSN 0924-977X.
 67. PŘIKRYL, Radovan, Hana KUČEROVÁ, Martin PERNA, Simona SKOTÁKOVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. High frequency rTMS in the treatment of depression. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2004, roč. 8, č. 1, s. 40-40. ISSN 1211-7579.
 68. NOVÁKOVÁ, Jana, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Jana VINKLEROVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Involvement of 5-HT1 and 5-HT2 receptor activity in methamphetamine i.v. self-administration in rats depressed by olfactory bulbectomy. Fundamental & Clinical Pharmacology. UK: Blackwell Publishing, 2004, roč. 18, Suppl. 1, s. 45-45. ISSN 1744-3377.
 69. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Eva ČEŠKOVÁ. Ověření a posouzení dynamiky profilu kognitivních funkcí u nemocných s depresivní a schizofrenní poruchou. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2004, roč. 8, suppl. 1, s. 15-15. ISSN 1211-7579.
 70. PISTOVČÁKOVÁ, Jana a Alexandra ŠULCOVÁ. Posudzovanie možného antidepresívneho účinku farmák podľa zmien správania potkanov s bilaterálnou olfaktorickou bulbektómiou. In 31. etologická konferencia, Poľana. ÚBGŽ SAV, Bratislava: Česká a Slovenská etologická spoločnosť, 2004. s. 33.
 71. ŠLAIS, Karel, Jana PISTOVČÁKOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Posuzování možného antidepresivního účinku podle lokomočně-pátracího chování myší vystavených opakovaně agresivním interakcím. In Abstrakta 31. etologické konference. Praha: Česká a Slovenská etologická společnost, 2004. s. 36-36.
 72. PISTOVČÁKOVÁ, Jana a Alexandra ŠULCOVÁ. Rat model of depression, behavioural and immune changes after administration of antipsychotic and antiepileptic agents. Homeostasis. Milano, Italy: C.I.A.N.S., 2004, roč. 43, č. 1, s. 45-46. ISSN 0960-7560.
 73. PISTOVČÁKOVÁ, Jana a Alexandra ŠULCOVÁ. Sertindole has an antidepressant-like effect on behaviour and immune system in the bilaterally olfactory bulbectomized rats. In FENS Forum Abstracts. vol 2. Portugal: Forum of European Neuroscience Societies, 2004. s. A234.4, 1 s.
 74. ČEŠKOVÁ, Eva. Současné možnosti farmakoterapie deprese. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2004, roč. 8, Suppl.1, s. 14. ISSN 1211-7579.
 75. PISTOVČÁKOVÁ, Jana. The ECNP Travel Award for publication and presentation: Antidepressant-like effects of tiagabine on locomotor/exploratory behaviour and leukocyte phagocytosis in rats. Scientific Committee of the European College of Neuropsychopharmacology (ECNP), 2004.
 76. ČEŠKOVÁ, Eva, Alexandra ŽOURKOVÁ, Simona SKOTÁKOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. The pitfalls of antidepressant treatment (gender differences). Psychiatrie. Praha: Tigis s.r.o., 2004, roč. 8, suppl.4, s. 16-17. ISSN 1211-7579.
 77. PISTOVČÁKOVÁ, Jana, Miroslav DOSTÁLEK, Jan JUŘICA, Josef TOMANDL, Igor LINHART, Alexandra ŠULCOVÁ a Eva HADAŠOVÁ. Vplyv štandardizovaného extraktu LI160 (Hypericum perforatum) na leukocytárnu fagocytózu vo zvieracom modeli depresie. In Sborník abstrakt XI. ročníka Konference mladých lékařů. Brno: FN u sv. Anny, LF MU, 2004. s. 54.
 78. PŘIKRYL, Radovan, Hana KUČEROVÁ, Martin PERNA, Tomáš KAŠPÁREK a Eva ČEŠKOVÁ. Zkušenosti s rTMS u depresivní poruchy. Psychiatrie. Praha: Tigis, 2004, roč. 8, č. 1, s. 45. ISSN 1211-7579.
 79. 2003

 80. KABELKA, Ladislav. Dealing the depression. Update. Brno: Medica publishing and consulting s.r.o., 2003, roč. 2003/4, č. 10, s. 21-22, 50 s. ISSN 1213-4856.
 81. TALLOVÁ, Jaroslava, Marie BIČÍKOVÁ, Martin HILL, Josef TOMANDL a Michaela PROCHÁZKOVÁ. Depressive women homocysteine and steroid levels during the menstrual cycle. In Journal of Inherited Metabolic Disease. Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic Publishers, 2003. s. 87. ISBN 0141-8955.
 82. PISTOVČÁKOVÁ, Jana, Aikaterina MAKATSORI, Alexandra ŠULCOVÁ a Daniela JEŽOVÁ. Felbamát působí u myší behaviorální a humorální změny ukazující na jeho antidepresivní aktivitu. Československá fyziologie. Praha: Česká Lékařská Společnost J. E. Purkyně, 2003, roč. 52, č. 4, s. A20-A21, 2 s. ISSN 1210-6313.
 83. PŘIKRYL, Radovan, Hana KUČEROVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Eva ČEŠKOVÁ a Martin PERNA. Kognitivní deficit a depresivní porucha (Část 1.). Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2003, roč. 99, č. 8, s. 430 - 433. ISSN 1212-0383.
 84. ŽOURKOVÁ, Alexandra a Eva HADAŠOVÁ. Paroxetine-Induced Conversion of Cytochrome P450 2D6 Phenotype and Occurence of Adverse Effects. General Physiology and Biophysics. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2003, roč. 22, č. 2, s. 103-113. ISSN 0231-5882.
 85. REKTOROVÁ, Irena, Ivan REKTOR, Martin BAREŠ, V. DOSTÁL, Edvard EHLER, Zuzana FANFRDLOVÁ, Jiří FIEDLER, Hana KLAJBLOVÁ, P. KULIŠŤÁK, Pavel RESSNER, J. SVÁTOVÁ, Karel URBÁNEK a Jana VELÍSKOVÁ. Pramipexole and pergolide in the treatment of depression in Parkinson's disease:a national multicentre prospective randomized study. European Journal of Neurology. Oxford: Blackwell Science, 2003, roč. 10, č. 10, s. 399-406. ISSN 1351-5101.
 86. ČERMÁK, Ivo. Sebevražda a tvůrčí čin. In Sarah Kane, Psychóza ve 4.48. Praha: Národní divadlo, 2003. s. 58-70. Neudáno. ISBN 80-7258-114-7.
 87. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Eva ČEŠKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Martin PERNA. Vlastní zkušenosti s vyšetřováním kognitivních funkcí u depresivní poruchy. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2003, roč. 99, č. 8, s. 442-445. ISSN 1212-0383.
 88. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Eva ČEŠKOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Vlastní zkušenosti s vyšetřováním kognitivních funkcí u depresivní poruchy (2.část). česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2003, roč. 2003, č. 8, s. 442-445, 5 s. ISSN 1212-0383.
 89. PISTOVČÁKOVÁ, Jana a Alexandra ŠULCOVÁ. Využitie zvieracieho modelu depresie pri overovaní antidepresívnych účinkov amisulpridu. In Sborník abstrakt X. konference mladých lékařů. Brno: Fakultní nemocnice u svaté Anny, 2003. s. 31.
 90. 2002

 91. ČEŠKOVÁ, Eva. Farmakoterapie deprese a schiziofrenie. 50 let Zdravotnických novin 1950-2002 (mimoř.příl.). 2002, roč. 2002, listopad, s. 100-101. ISSN 0044-1996.
 92. TALLOVÁ, Jaroslava, Marie BIČÍKOVÁ, Martin HILL, Josef TOMANDL a Darja VALENTOVÁ. Homocysteine, menstrual cycle and depression. In Zborník XIII. Biochemický zjazd. Bratislava: VEDA, vydavatelstvo SAV, 2002. s. 211. Abstracts.
 93. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena eds. Nezaměstnanost. Psychologický, ekonomický a sociální problém. Praha: Grada Publishing a. s., 2002. 236 s. Psyché. ISBN 80-247-9006-8.
 94. 2001

 95. PŘIKRYL, Radovan, Eva ČEŠKOVÁ, Alexandra ŽOURKOVÁ, Jiří PRÁŠEK a Vlasta OBROVSKÁ. Mozková perfuze a deprese-99mTc-HMPAO SPECT. Psychiatrie. Praha: TIGIS s.r.o., 2001, roč. 5, č. 2, s. 68-73. ISSN 1211-7579.
 96. PŘIKRYL, Radovan, Eva ČEŠKOVÁ, Alexandra ŽOURKOVÁ, Vlasta OBROVSKÁ a Jiří PRÁŠEK. Naše zkušenosti se SPECT u deprese. Psychiatrie. Praha: Tigis, 2001, roč. 5, Suppl. 1, s. 28. ISSN 1211-7579.
 97. PŘIKRYL, Radovan, Eva ČEŠKOVÁ, Alexandra ŽOURKOVÁ, Jiří PRÁŠEK a Vlasta OBROVSKÁ. Zkušenosti s metodou SPECT u pacientů s depresivní poruchou. Česká a Slovenská Psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2001, roč. 97, č. 7, s. 340-342. ISSN 1212-0383.
 98. 2000

 99. PŘIKRYL, Radovan, Eva ČEŠKOVÁ a Alexandra ŽOURKOVÁ. Deprese a mozková perfuze: SPECT studie. In Psychiatrie pro XXI. století. 1. vyd. Praha: Galén, 2000. s. 87.
 100. KUBEŠOVÁ, Hana a Pavel WEBER. Deprese ve vyšším věku. Postgraduální medicína. Praha: Strategie, 2000, roč. 2, č. 5, s. 573-578. ISSN 1212-4184.
 101. PŘIKRYL, Radovan, Eva ČEŠKOVÁ, Alexandra ŽOURKOVÁ, Vlasta OBROVSKÁ a Jiří PRÁŠEK. Depression and brain perfusion: a SPECT study. European Psychiatry. Paris, France: Elsevier, 2000, roč. 15, suppl. 2, s. 364-364. ISSN 0924-9338.
 102. BRÁZDILOVÁ, Ludmila, Jaromír ŠVESTKA a Oldřich SYNEK. Hladiny sérového cholesterolu a suicidální chování u žen s depresivní a schizofrenní poruchou Klinická retrospektivní studie /Abstrakt/. In 3. sjezd České psychiatrické společnosti. Psychiatrie pro XXI. století. Praha: Galén, 2000. s. 22-23. ISBN 80-86257-18-5.
 103. BIČÍKOVÁ, Marie, Jaroslava TALLOVÁ, Martin HILL, Zuzana KRAUSOVÁ a Richard HAMPL. Serum concentrations of some neuroactive steroids in women suffering from mixed anxiety -depressive disorder. Neurochemical Research. New York: Kluwer Academic /Plenum Publ/, 2000, roč. 25, č. 12, s. 1623-1627. ISSN 0364-3190.
 104. ČEŠKOVÁ, Eva. Sulpirid-nový pohled na starý lék. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS J.E. Purkyně, 2000, roč. 96, č. 8, s. 416-419. ISSN 1212-0383.
 105. ČEŠKOVÁ, Eva. The pitfalls of long-term treatment of depression. Homeostasis. Praha, 2000, roč. 40, 3-4, s. 76-78. ISSN 0960-7560.
 106. ČEŠKOVÁ, Eva. Úskalí dlouhodobé antidepresivní léčby. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2000, roč. 96, č. 5, s. 244-247. ISSN 0069-2336.
 107. 1999

 108. PROKOPOVÁ, Zdeňka a Zdeněk BOLELOUCKÝ. Moklobemid v ambulantní psychiatrické praxi. In Neurobiologie duševních poruch. 1. vyd. Praha: Galén, 1999. s. 222-224. ISBN 80-7262-015-0.
 109. BOLELOUCKÝ, Zdeněk a Miroslav ROBEŠ. Psychiatrické problémy neurologických nemocných z hlediska psychiatra. In Nové poznatky o terapii starších nemocných. 1. vyd. Rosice u Brna: Gloria, 1999. s. 12-14.
 110. 1996

 111. HADAŠOVÁ, Eva, Gerd FRANKE, Michael ZSCHIESCHE, Eva ČEŠKOVÁ, Olga ZELENKOVÁ a Werner SIEGMUND. Debrisoquine 4-hydroxylation and sulphamethazine N-acetylation in patients with schizophrenia and major depression. British Journal of Clinical Pharmacology. Blackwell Science Ltd, 1996, roč. 41, č. 5, s. 428-431.
 112. 1993

 113. VINAŘ, Oldřich, Jaromír ŠVESTKA a M. KONÍKOVÁ. Citalopram in depression - results of a multicenter phase IV. study. Homeostasis in Health and Disease. Praha: CIANS Homeostasis, 1993, roč. 34, 3-4, s. 202-204. ISSN 0960-7560.
 114. ŠVESTKA, Jaromír, Eva ČEŠKOVÁ, Věra KAMENICKÁ, Alexandra ŽOURKOVÁ, Vlasta OBROVSKÁ a Oldřich SYNEK. Comparison of intravenous and peroral administration of citalopram in the treatment of major depression. Homeostasis in Health and Disease. Praha: CIANS Homeostasis, 1993, roč. 34, 3-4, s. 205-206. ISSN 0960-7560.
 115. 1987

 116. VAŠINA, Lubomír. Deprese. In ČERNÝ, Vojtěch. SPFFBU. 1. vyd. Brno: Vyd. MU, 1987. s. 123-129. BPFFBU,I-23,.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 6. 2022 00:14