Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

  1. LANDA, Leoš a Michal JURAJDA. Akutní a opakovaná aplikace metamfetaminu ovlivňuje expresi genů pro kanabinoidní CB1 receptor a dopaminový D1 receptor v myším mezencefalu. In Quo vadis, psychiatria? Praha: Galén, 2008, s. 95-96. ISBN 978-80-7262-567-3.
  2. KREJČÍ, Jana, Eva BÁRTOVÁ, Andrea HARNIČÁROVÁ a Roman HÁJEK. Příklady výzkumu epigenetických změn u mnohočetného myelomu. Klinická onkologie. Aps Brno: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2008, roč. 21, s1, s. 217-219. ISSN 0862-495X.
  3. DUDOVÁ, Silvie a Roman HÁJEK. Využití metody real-time PCR vybraných genů u mnohočetného myelomu. Klinická onkologie. Aps Brno: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2008, roč. 21, S1, s. 227-229. ISSN 0862-495X.

  2007

  1. SLABÝ, Ondřej, Pavel FABIAN, Ingrid GARAJOVÁ, Marek SVOBODA, Miroslav SVOBODA, Josef SROVNAL, Jiří HOCH a Rostislav VYZULA. Association of extracellular matrix gene expression with fraction volumes of particular cell populations in bioptic sample and lymph node metastasis in colorectal cancer. In XI. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 23-23. ISBN 978-80-210-4234-6.
  2. SLABÝ, Ondřej, Ingrid GARAJOVÁ, Marek SVOBODA, Pavel FABIAN, Jitka BERKOVCOVÁ, Josef SROVNAL, Tamara ŠMERDOVÁ, Kateřina SOBKOVÁ, Petr MIKULENKA a Rostislav VYZULA. Moderní molekulárně-biologické přístupy ke stanovení prognózy u pacientů s kolorektálním karcinomem. In III. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2007. vyd. Olomouc: Solen, 2007, s. 25. ISBN 978-80-244-1824-7.
  3. NOVÁKOVÁ, Marie, Viera BRUDEROVÁ, Zdena SULOVÁ, Juraj KOPÁČEK, Ľubica LACINOVÁ, Richard KVETŇANSKÝ, Anna VAŠKŮ, Peter KAPLAN, Olga KRIŽANOVÁ a Dana JURKOVIČOVÁ. Modulation of expression of the sigma receptors in the heart of rat and mouse in normal and pathological conditions. General Physiology and Biophysics. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2007, roč. 26, č. 2, s. 110-117. ISSN 0231-5882.
  4. SVOBODA, Marek. Molecular taxonomy and predictive systems of human cancers based on gene expression profiling. In ANALYTICAL CYTOMETRY IV. BOOK OF ABSTRACTS. 1. vyd. Brno: Česká společnost pro analytickou cytologii, 2007, s. 80. ISBN 978-80-239-9591-6.
  5. SLABÝ, Ondřej, Ingrid GARAJOVÁ, Marek SVOBODA, Eva KREJČÍ, Tamara ŠMERDOVÁ, Dana KNOFLÍČKOVÁ, Miroslav SVOBODA, Ilona KOCÁKOVÁ, Roman ŠEFR, Jana RŮŽIČKOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Jiří HOCH a Rostislav VYZULA. Prediction of sensitivity of locally advanced rectal adenocarcinomas to neoadjuvant combined therapy with fluoropyrimidines and concomitant radiotherapy by low-density oligonucleotide arrays. In 3rd Symposium & Workshop on Molecular Patology, Book of Abstracts. Olomouc: UP Olomouc, 2007, s. 29-29. ISBN 978-80-244-1677-9.
  6. KILIAN, Joachim, Dion WHITEHEAD, Jakub HORÁK, Dierk WANKE, Stefan WEINL, Oliver BATISTIC, Cecilia D´ANGELO, Erich BORNBERG-BAUER, Jörg KUDLA a Klaus HARTER. The AtGenExpress global stress expression data set: protocols, evaluation and model data analysis of UV-B light, drought and cold stress responses. The Plant Journal. England: BLACKWELL PUBLISHING, 2007, roč. 50, č. 2, s. 347-363. ISSN 0960-7412.

  2006

  1. HARNIČAROVÁ, Andrea. Distinct nuclear arrangement of active and inactive c-myc genes in control and differentiated colon carcinoma cells. Exp Cell Res. Elsevier, 2006, roč. 312, č. 20, 4019-4035. ISSN 0014-4827.
  2. BENES, Petr, Aruna VASHISHTA, Sujata SARASWAT-OHRI, Martin FUSEK, Sarka POSPISILOVA, Boris TICHY a Vaclav VETVICKA. Effect of procathepsin D activation peptide on gene expression of breast cancer cells. Cancer Letters. OXFORD: ELSEVIER, 2006, roč. 239, č. 1, s. 46-54. ISSN 0304-3835.
  3. SLABÝ, Ondřej, Ingrid GARAJOVÁ, Marek SVOBODA, Miroslav SVOBODA a Rostislav VYZULA. Molecular characterization of primary colorectal cancers with progressive metastatic phenotype by oligonucleotide microarrays. In sborník XX. BIOCHEMICKÝ ZJAZD. Piešťany: Slovenská společnost pro biochémiu a molekulárnu biologii, člen IUMBM a FEBS, 2006, s. 213. ISBN 80-969532-6-5.
  4. TICHÝ, Boris, M. SVOBODA, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Odběr a zpracování vzorků pro expresní DNA čipy. Klinická onkologie. 2006, roč. 19, suppl, s. 346-350. ISSN 1802-5307.
  5. SVOBODA, Marek, Ingrid VÁŠOVÁ, Pavel FABIAN, Lenka RADOVÁ, Jitka BERKOVCOVÁ, Leoš KŘEN, Ondřej SLABÝ, Milan NAVRÁTIL, Martin KLABUSAY, Dana DVOŘÁKOVÁ, Aleš REJTHAR a Rudolf NENUTIL. Profilování genové exprese u lymfoidních malignit: Validace vybraných molekulární markerů u difúzního velkobuněčného B-lymfocytárního lymfomu (DLBCL). In II. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2006. vyd. Olomouc: Solen, 2006, s. 30-31. ISBN 80-239-8240-0.
  6. SLABÝ, Ondřej, Ingrid GARAJOVÁ, Marek SVOBODA, Ilona KOCÁKOVÁ a Rostislav VYZULA. Studium patogeneze kolorektálních karcinomů pomocí profilů genové exprese a možnosti jejich využití v diagnostické a prediktivní onkologii. Klinická onkologie. Brno: CLSJEP, 2006, roč. 2006, Suppl., s. 382-389. ISSN 0862-495X.
  7. SLABÝ, Ondřej, Ingrid GARAJOVÁ, Marek SVOBODA, Pavel FABIAN, Tamara ŠMERDOVÁ a Rostislav VYZULA. Usage of low-density oligonucleotide microarrays for prognosis prediction of colorectal cancer patients. In In Abstract CD of Advances in Microarray Technology. 2006. vyd. Amsterdam, Netherlands: Select Biosciences, 2006, s. 112. ISBN neprideleno.
  8. SLABÝ, Ondřej, Ingrid GARAJOVÁ a Rostislav VYZULA. Využití profilů genové exprese ke stanovení prognózy u pacientů s kolorektálním karcinomem. In Edukační sborník. XXX. Brněnské onkologické dny s XX. Konferencí pro sestry a laboranty. 2006. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2006, s. 274-275. ISBN 80-86793-06-0.
  9. SLABÝ, Ondřej, Ingrid GARAJOVÁ, Marek SVOBODA, Pavel FABIAN, Miroslav SVOBODA, Josef SROVNAL a Rostislav VYZULA. Využití profilů genové exprese primárních kolorektálních karcinomů k predikci jejich progrese a metastatického fenotypu. In II. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2006. vyd. Olomouc: Solen, 2006, s. 46-47. ISBN 80-239-8240-0.

  2005

  1. JANSOVÁ, Eva, Petr KRONTORÁD, Irena KOUTNÁ, Stanislav STEJSKAL, Petr MATULA, David SVOBODA, Michal KOZUBEK a Stanislav KOZUBEK. Combination of cDNA microarray technology and fluorescence leads to better understanding of relationships between gene expression and epigenetic regulation. In MGED8 Abstract book. 2005.
  2. BENEŠ, Petr, A. VASHISHTA, S. SARASWAT-OHRI, M. FUSEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Boris TICHÝ a V. VĚTVIČKA. Effect of procathepsin D activation peptide on gene expression of breast cancer cells. Cancer Lett. 2005, roč. 239, č. 13, 9 s. ISSN 0304-3835.
  3. SVOBODA, Marek, Anne ASTIER, Ronghui XIU a Arnold FREEDMAN. Identifikace genů pomocí DNA čipů, kterými integrinové receptory regulují proliferaci a apoptózu leukemických B lymfoblastů. In Analytická cytometrie III - Sborník abstraktů. 1. vyd. Brno: Česká společnost pro analytickou cytologii, 2005, s. 113-114. ISBN 80-239-5155-6.
  4. ZHANG, X.W., R.M.K. YU, P.D. JONES, G.K.W. LAM, J.L. NEWSTED, T. GRACIA, M. HECKER, Klára HILSCHEROVÁ, J.T. SANDERSON, R.S.S. WU a J.P. GIESY. Quantitative RT-PCR methods for evaluating toxicant-induced effects on steroidogenesis using the H295R cell line. Environmental Science & Technology. USA: The American Chemical Society, 2005, roč. 39, č. 8, s. 2777-2785. ISSN 0013-936X.
  5. BENEŠ, Petr, Vendula MACEČKOVÁ a Jan ŠMARDA. THE ROLE OF VIMENTIN EXPRESSION IN MONOCYTE/MACROPHAGE DIFFERENTIATION. In XIII. Cytoskeletální Klub. Ústav molekulární genetiky Akademie věd: Společnost pro buněčnou biologii při Československé biologické společnosti, 2005, s. 27-27.
  6. KOUTNÁ, Irena, Jiří MAYER, Martin KLABUSAY, Petr KRONTORÁD, Eva JANSOVÁ, Michal KOZUBEK a Stanislav KOZUBEK. Transcriptional profiling of human CD34+ cells during in vitro differentiation. In MGED8 Abstract book. 2005.

  2004

  1. HRADILOVÁ, Jana a Břetislav BRZOBOHATÝ. Characterization of the expression pattren of the Arabidopsis AHP factores gene family. Bratislava: Dni rastlinnej fyziológie X., 2004, 1 s. Book of abstract.
  2. SVOBODA, Marek, Marián HAJDÚCH a Jaroslav MICHÁLEK. Identifikace profilu genové exprese nádoru pomocí DNA čipů a jeho využití v diagnostické a prediktivní onkologii. In Edukační sborník - XXVIII. Brněnských onkologických dnů a XVIII. Konference pro sestry a laboranty. 26.-28. května 2004. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2004, s. 50-53. ISBN 80-86793-01-X.

  2003

  1. VAŇÁČOVÁ, Štěpánka, D.R. LISTON, Jan TACHEZY a Patricia J. JOHNSON. Molecular biology of the amitochondriate parasites, Giardia intestinalis, Entamoeba histolytica and Trichomonas vaginalis. International Journal for Parasitology. Elsevier Science, 2003, roč. 33, č. 3, s. 235-255, 20 s. ISSN 0020-7519.
  2. HAVELKOVÁ, Marie. WITH ACE GENE FORWARDS TO THE COMFORTABLE LIFE, ALTERNATIVELY TO THE HEAVENLY HEIGHTS. In TEACHERS and Health. 1. vyd. Brno: Nakladatelství Pavel Křepela, 2003, s. 217-224. ISBN 80-86669-02-5.

  2001

  1. MAZOCH, Jiří a Igor KUČERA. FNR rodina regulačních proteinů. Přehled mechanismu aktivace proteinů FNR-typu a jejich funkce při genové expresi anaerobních genů. In 22. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej s medzinárodnou účasťou. ZDRAVIE A MIKROORGANIZMY. Košice, SR: Univerzita veterinárskeho lekárstva, Košice, 2001, s. 65.
  2. VAŇÁČOVÁ, Štěpánka, Dominique RASOLOSON, Jakub RAZGA, Ivan HRDY, Jaroslav KULDA a Jan TACHEZY. Iron-induced changes in pyruvate metabolism of Tritrichomonas foetus and involvement of iron in expression of hydrogenosomal proteins. Microbiology-UK. 2001, roč. 147, č. 1, s. 53-62. ISSN 1350-0872.

  2000

  1. SPATZ, M., HM. WOLF, Vojtěch THON, JM. GAMPFER a MM. EIBL. Immune response to the herpes simplex type 1 regulatory proteins ICP8 and VP16 in infected persons. JOURNAL OF MEDICAL VIROLOGY. 2000, roč. 62, č. 1, s. 29-36. ISSN 0146-6615.

  1995

  1. WOLF, HM., I. HAUBER, H. GULLE, Vojtěch THON, H. EGGENBAUER, MB. FISCHER, S. FIALA a MM. EIBL. TWIN BOYS WITH MAJOR HISTOCOMPATIBILITY COMPLEX CLASS-II DEFICIENCY BUT INDUCIBLE IMMUNE-RESPONSES. NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE. 1995, roč. 332, č. 2, s. 86-90, 4 s. ISSN 0028-4793.

  1994

  1. FISCHER, MB., I. HAUBER, H. EGGENBAUER, Vojtěch THON, E. VOGEL, E. SCHAFFER, J. LOKAJ, J. LITZMAN, HM. WOLF a JW. MANNHALTER. A DEFECT IN THE EARLY PHASE OF T-CELL RECEPTOR-MEDIATED T-CELL ACTIVATION IN PATIENTS WITH COMMON VARIABLE IMMUNODEFICIENCY. BLOOD. 1994, roč. 84, č. 12, s. 4234-4241, 7 s. ISSN 0006-4971.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 4. 2024 00:10