Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. NAJVAROVÁ, Veronika, Petr NAJVAR a Milena SVOBODOVÁ. Uplatnění didaktických prostředků a médií v reálné výuce na ZŠ v ČR. In Škola v proměnách. 2009.
 2. 2008

 3. NAJVAR, Petr. CPV Video Study of English: Realised curriculum analysis in Czech lower-secondary classrooms. In SCHMIED, Josef a Christoph HAASE. English Projects in Teaching and Research in Central Europe. REAL Studies 4. Göttingen: Cuvillier Verlag, 2008. s. 25-31, 7 s. ISBN 978-3-86727-664-1.
 4. NAJVAR, Petr, Veronika NAJVAROVÁ, Vendula SOBĚSLAVSKÁ, Simona ŠEBESTOVÁ, Kateřina VLČKOVÁ a Jana ZERZOVÁ. CPV videostudie anglického jazyka: sběr dat a zamýšlené analýzy. Orbis scholae, 2008, roč. 2, č. 1, s. 73-91. ISSN 1802-4637.
 5. JANÍKOVÁ, Marcela, Tomáš JANÍK, Vladislav MUŽÍK a Václav KUNDERA. CPV videostudie tělesné výchovy: sběr dat a zamýšlené analýzy. Orbis scholae, 2008, roč. 2, č. 1, s. 93-114. ISSN 1802-4637.
 6. JANÍK, Tomáš, Marcela JANÍKOVÁ a Petr KNECHT. CPV Videoweb - wie eine videobasierte Lernumgebung für LehrerInnen entwickelt wird. In Lehrerinnen und Lehrer lernen. 1. vyd. Klagenfurt: Alpen-Adria-Universität, 2008. s. 81-81, 130 s.
 7. BRÜCKMANN, Maja a Tomáš JANÍK. Diagram obsahové struktury vyučovací hodiny: ukázka z výuky fyziky. In JANÍK, Tomáš a kol. Metodologické problémy výzkumu didaktických znalostí obsahu. Brno: Paido, 2008. s. 89-101, 13 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. Svazek 10. ISBN 978-80-7315-165-2.
 8. JANÍKOVÁ, Marcela. Interaktionsmuster im (Sport)unterricht: Präsentation eines Forschungsprojekts. In SEEBAUER, Renate. Lehrer/-innenbildung in Europa. Wien: LIT Verlag, 2008. s. 78-83, 6 s. ISBN 978-3-7000-0826-2.
 9. ZERZOVÁ, Jana. Kategoriální systém pro pozorování výuky reálií a interkulturní komunikativní kompetence v hodinách anglického jazyka: CPV videostudie. In PdF Univerzity Palackého Olomouc. 6. ročník studentské vědecké konference. 2008.
 10. JANÍK, Tomáš, Marcela JANÍKOVÁ, Petr NAJVAR a Veronika NAJVAROVÁ. Pohledy na výuku fyziky na 2. supni základní školy: souhrnné výsledky CPV videostudie fyziky. Orbis scholae, 2008, roč. 2, č. 1, s. 29-52. ISSN 1802-4637.
 11. HÜBELOVÁ, Dana, Tomáš JANÍK a Petr NAJVAR. Pohledy na výuku zeměpisu na 2. stupni základní školy: souhrnné výsledky CPV videostudie zeměpisu. Orbis scholae, 2008, roč. 2, č. 1, s. 53-72. ISSN 1802-4637.
 12. NAJVAR, Petr a Veronika NAJVAROVÁ. The CPV Video Study: analysing teaching and learning in Czech lower-secondary classes. 2008.
 13. NAJVAROVÁ, Veronika a Petr NAJVAR. The CPV Video Study of English: analysing the processes of teaching and learning in Czech lower-secondary English classes. 2008. vyd. 2008.
 14. VACULOVÁ, Ivana, Josef TRNA a Tomáš JANÍK. Učební úlohy ve výuce fyziky na 2. stupni základní školy: vybrané výsledky CPV videostudie fyziky. Pedagogická orientace, 2008, roč. 18, č. 4, s. 59-79. ISSN 1211-4669.
 15. HÜBELOVÁ, Dana. Video study of geography: views on education geography. In Sovremennyj naučnyj věstnik no. 26. Seria: pedagogika, filologia. Belgorod: Dněpropetrovská státní univerzita, Ukrajina, 2008. s. 37-44, 93 s. ISSN 1561-6886.
 16. NAJVAR, Petr a Tomáš JANÍK. Videostudie ve výzkumu vyučování a učení. Orbis scholae, 2008, roč. 2, č. 1, s. 7-28. ISSN 1802-4637.
 17. HÜBELOVÁ, Dana. Videostudie zeměpisu: fáze a formy ve výuce zeměpisu a jejich vztahová analýza. In Mladí vedci 2008. Sborník z konference Vedecké práce doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Nitra: UKF FPV, 2008. s. 400-444, 826 s. ISBN 978-80-8094-285-4.
 18. NAJVAR, Petr, Veronika NAJVAROVÁ, Vendula SOBĚSLAVSKÁ, Simona ŠEBESTOVÁ a Kateřina VLČKOVÁ. Videostudie zum Englischunterricht in der Tschechischen Republik. In Lehrer/-innenbildung in Europa. 1. vyd. Wien: LIT Verlag, 2008. s. 126-129, 4 s. ISBN 978-3-7000-0826-2.
 19. 2007

 20. JANÍK, Tomáš a Marcela JANÍKOVÁ. Blicke auf Physikunterricht in der Tschechischen Republik: Ausgewählte Ergebnisse der CPV Videostudie Physik. In NORDMEIER, V., A. OBERLÄNDER a H. (Hrsg.) GRÖTZEBAUCH. Didaktik der Physik - Regensburg 2007. Beiträge zur Frühjahrstagung der DPG. Berlin: Lehmanns Media, 2007. s. 1-12, 12 s. ISBN 3-86541-255-6.
 21. HÜBELOVÁ, Dana, Tomáš JANÍK a Petr NAJVAR. Formy a fáze ve výuce zeměpisu: metodologický postup a vybrané výsledky CPV videostudie zeměpisu. In JANÍK, Tomáš, Petr KNECHT a Veronika NAJVAROVÁ. Příspěvky k tvorbě a výzkumu kurikula. Brno: Paido, 2007. s. 141-155, 15 s. ISBN 978-80-7315-153-9.
 22. MIKOVÁ, Marcela a Tomáš JANÍK. Metodologický postup CPV videostudie tělesné výchovy: Analýza výuky tělesné výchovy na 2. stupni základní školy. In Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. Sborník příspěvků XV. konference České asociace pedagogického výzkumu [CD-ROM]. České Budějovice: KPP PdF JČU, 2007. s. 1-10, 10 s. ISBN 978-80-7040-991-6.
 23. MIKOVÁ, Marcela a Tomáš JANÍK. Návrh metodologického postupu videostudie tělesné výchovy. In MUŽÍK, Vladislav a Vladimír SÜSS. Tělesná výchova a zdraví pro 21. století: myšlenky, které by měly usměrňovat tvorbu školních vzdělávacích programů. Brno: MU, 2007. s. 70-74, 5 s. ISBN 978-80-210-4258-2.
 24. MIKOVÁ, Marcela a Tomáš JANÍK. Pořizování videozáznamu jako metoda sběru dat. In ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára a kol. ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách : pravidla hry. Praha: Portál, 2007. s. 192-201, 10 s. Výchova a vzdělávání. ISBN 978-80-7367-313-0.
 25. NAJVAR, Petr. The CPV Video Study of Foreign Languages: What do we know about foreign-language teaching in Czech schools? Messenger, News and Views in English from the Faculty of Education MU, Brno: Department of English, PdF MU Brno, 2007, roč. 7, č. 1, s. 16-17. ISSN 1214-6676.
 26. 2006

 27. MIKOVÁ, Marcela a Tomáš JANÍK. Analyse von gesundheitsfördernden Situationen im Sportunterricht: Methodologisches Vorgehen einer Videostudie. In MUŽÍK, Vladislav, Tomáš JANÍK a Roland WAGNER. Neue Herausforderungen im Gesundheitsbereich an der Schule. Was kann der Sportunterricht dazu beitragen? Brno: MU, 2006. s. 248-260, 13 s. ISBN 80-210-4191-9.
 28. JANÍK, Tomáš, Marcela MIKOVÁ, Petr NAJVAR a Veronika NAJVAROVÁ. Co ukázala CPV videostudie fyziky na 2. stupni základních škol? In Sborník ze 14. konference České asociace pedagogického výzkumu (CD-ROM). Plzeň: ZČU, 2006. s. 1-22, 22 s. ISBN 80-7043-483-X.
 29. JANÍK, Tomáš, Marcela MIKOVÁ, Petr NAJVAR a Veronika NAJVAROVÁ. Příležitosti k učení ve výuce fyziky na 2. stupni základní školy aneb co ukázala CPV videostudie fyziky? Komenský - odborný časopis pro učitele základní školy, Brno: Pedagogická fakulta MU Brno, 2006, roč. 131, č. 2, s. 9-16. ISSN 0323-0449.
 30. JANÍK, Tomáš a Marcela MIKOVÁ. The Dynamic Nature of Pedagogical Content Knowledge: Video Case Study from Physics Instruction at the Czech Lower Secondary School. Geneva: University of Geneva, 2006. European conference on educational research.
 31. JANÍK, Tomáš, Marcela MIKOVÁ, Petr NAJVAR a Veronika NAJVAROVÁ. Unterrichtsformen und -phasen im tschechischen Physikunterricht: Design und Ergebnisse der CPV Videostudie Physik. Zeitschrift für Didaktik der Naturwissenschaften, Kiel: IPN an der Universität Kiel, 2006, roč. 12, č. 1, s. 219-238. ISSN 0949-1147.
 32. JANÍK, Tomáš a Marcela MIKOVÁ. Videostudie: Výzkum výuky založený na analýze videozáznamů. Brno: Paido, 2006. 154 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 80-7315-127-8.
 33. JANÍK, Tomáš a Petr NAJVAR. Zkoumání procesů vyučování a učení prostřednictvím videostudie. In Orbis Scholae. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 2006. s. 111-126, 16 s. ISBN 80-7290-278-4.
 34. 2005

 35. JANÍK, Tomáš a Jiří NĚMEC. Die Rolle der Forschung an der Pädagogischen Fakultät der Masaryk Universität in Brno. In Lehre durch Forschung. Krems: Pädagogische Akademie der Diözese St. Pölten in Krems, 2005. s. 319-328, 10 s. ISBN 3-9502027-1-4.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 1. 2020 13:20