Počet výsledků: 483

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Chemie: Chemie
zahrnout jen obhájené práce

Bernátová, Silvia

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Metalo-organické materiály pro farmaceutické aplikace

Bezdeková, Dominika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: MALDI MS zobrazování izomerů lipidů pomocí off-line ozonizace

Bielská, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2006

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Metody analytické extrakce persistentních organických polutantů z pevných matric

Bílková, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2011

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: (Bio)senzory pro sledování hormonálně aktivních látek (endokrinních disruptorů) v prostředí

Binar, Radim

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Studium substitučních reakcí amidoderivátů kyseliny dichlorofosforečné

Blažek, Kryštof

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Studium termické stability a povrchové aktivity bimetalických nanočástic CuNi

Bohoň, Roman

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2011

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Syntéza inhibitorů CDK kináz na bázi pyrazolo[1,5-a]pyrimidinu

Boldareva, Daria

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Syntéza nanočástic oxidů kovů s termoelektrickými vlastnostmi

Borůvka, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Příprava a charakterizace nanočástic cínu

Bosáková, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2010

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Polohy magnetických iontů v krystalové mřížce polovodičů

Boško, Roman

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Stanovení citrátů v kostech metodou GC-MS

Brhelová, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2013

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Studium reaktivity 2,2-dimethylpenta-3,4-dienalu

Bromová, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2008

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Využití allenového skeletu pro přípravu potenciálních biologicky aktivních sloučenin.

Brožková, Hana

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Stanovení molární koncentrace foton-upkonverzních nanočástic metodou přímého počítání

Brůhová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Chemie
Studijní plán: Chemie
Bakalářská práce: Současné stanovení více prvků metodou HR-CS GFAAS ve vzorcích lišejníků

Brulík, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2006

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Využití techniky mikroextrakce tuhou fází (SPME) pro analytickou extrakci perzistentních organických polutantů.

Brunnerová, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2012

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Fosfazenové sloučeniny pro modifikace procesů síťování epoxidových pryskyřic

Bruzl, Dominik

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Laserová a rentgenová spektrometrie v analýze práškových materiálů

Březina, Adam

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Automatizace v praktiku z analytické chemie

Březina, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2008

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Příprava úloh pro cvičení z analytické chemie organických látek