Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum vitae

Name, first names, scientific degrees
 • SUQUET, Petra, Ph.D.
Department/Faculty/University
 • Department of French language and literature, Faculty of Education, Masaryk University
Function, current position
 • Research Scientist
 • Teacher Trainer
Education and academic qualifications
 • 2013: Ph.D. in Educational Science
  Masaryk University, Brno, Faculty of Education, Czech Republic
 • 2006: Professional Master, Linguistics and didactics of FFL and foreign languages
  Sorbonne University, Paris III, France
 • 2004: Bachelor in French language and literature; Bachelor in French as foreign language
  Sorbonne University, Paris IV, France
 • 2001: Master in English and French language, literature and civilization (Mgr)
  Masaryk University, Brno, Faculty of Education, Czech Republic
Professional experience
 • since 2013: assistant professor
  Masaryk University, Faculty of Education, Department of French language and literature, Brno, Czech Republic
 • 2013-2014: university assistant
  Masaryk University, Faculty of Education, Institute of Pedagogical Development and Innovation, Brno, Czech Republic
 • 2009-2013: university assistant
  Masaryk University, Faculty of Education, Department of French language and literature, Brno, Czech Republic
 • 2007-2009: university assistant
  University of Hradec Králové, Faculty of Education, Department of English and French language and literature, Hradec Králové, Czech Republic
 • 2006: professional internship
  Boulle Academy of Applied Arts, Paris, France (3 months)
 • 2005: professional internship
  French Alliance, Brno, Czech Republic (3 months)
 • 2003-2004: assistant
  Czech Cultural Center at the Czech Embassy, Paris, France
 • 1997-2001: teaching practice
  Bakalovo nábřezí Elementary School, Brno, Czech Republic
Teaching activities
 • Didactics of the French language
 • Practical French language
 • Guarantee of teaching practices
 • Supervision of final bachelor's and master's theses
Research activities
 • Textbook research
 • Research on learning and teaching of French as foreign language
Professional stays abroad
Other academic activities
 • Consultant for doctoral students in Didactics of Foreign Languages.
Non-university activities
 • Consultant and lecturer of textbooks "Le français entre nous". Fraus Publishing.
Major publications
 • SUQUET, Petra. Informační a komunikační technologie ve výuce a učení se cizím jazykům (Information and communication technologies in teaching and learning foreign languages). In Magnanimitas. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2021. Hradec Králové: Magnanimitas, 2021. p. 750-756. ISBN 978-80-87952-35-1. URL info
 • SUQUET, Petra. Informační a komunikační technologie a přístupy Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (Information and communication technologies and approaches of the Common European Framework of Reference for Languages). In Magnanimitas. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2021. Hradec Králové: Magnanimitas, 2021. p. 757-764. ISBN 978-80-87952-35-1. URL info
 • SUQUET, Petra. Učebnice francouzštiny v kontextu současných podmínek vyučovacího a učebního procesu (French language textbooks in the current conditions context of the teaching and learning process). In Magnanimitas. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2020. Hradec Králové: Magnanimitas, 2020. p. 880-885. ISBN 978-80-87952-33-7. URL info
 • SUQUET, Petra. Le contenu linguistique des manuels de français pour les apprenants du college (The language content of textbooks of French for lower secondary school students). Synergies Europe. Gerflint, 2018, vol. 13, No 2018, p. 139-146. ISSN 1951-6088. URL info
 • SUQUET, Petra. Jazykový obsah učebnic francouzštiny pro začátečníky a referenční úroveň A1 (Language Content of Textbooks of French for Beginners and Reference Level Description A1). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 194 pp. Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe. ISBN 978-80-210-8457-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8466-2016. URL info
 • SUQUET, Petra. Francouzština pro hospodářskou a administrativní činnost: odborná slovní zásoba a možnosti e-learningu (French for Economics and Administration: Technical Vocabulary and E-learning Opportunities). In Magnanimitas. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Evropské pedagogické fórum 2015. Hradec Králové: Magnanimitas, 2015. p. 420-428. ISBN 978-80-87952-11-5. info
 • SUQUET, Petra. Francouzština pro specifické účely: analýza diskursu televizního zpravodajství a rozvoj dovednosti poslechu s porozuměním (French for Specific Purposes: Discourse Analysis of Television News and Development of Listening Comprehension Skills). In Magnanimitas. Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy Konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2015. Hradec Králové: Magnanimitas, 2015. p. 1545-1552. ISBN 978-80-87952-12-2. info
 • SUQUET, Petra. Jazykový obsah a učebnice francouzštiny (Language content and textbooks for learning French as a foreign language). In V. Janíková, M. Píšová, S. Hanušová (eds.). Výzkum výuky cizích jazyků III. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. 20-36. ISBN 978-80-210-7704-1. info
 • SUQUET, Petra. Učebnice francouzského jazyka a obecná doporučení Společného evropského referenčního rámce (Textbooks for leasing french as a foreign language and general recommendations of the Common european framework of reference for languages). In Magnanimitas. Recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů Quaere 2013. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. p. 1864-1872. ISBN 978-80-905243-7-8. URL info
 • SUQUET, Petra. Slovní zásoba učebnic francouzštiny a referenční úroveň A1 (Vocabulary in the textbooks of French as a foreign language teaching and reference level description A1 for French language). In Janíková, V., Píšová, M., Hanušová, S. (Eds.). Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům II. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013. p. 205-223. Spisy Pedagogické fakulty MU 165. ISBN 978-80-210-6682-3. info
 • SUQUET, Petra. NIVEAU A1 POUR LE FRANÇAIS A SLOVNÍ ZÁSOBA V UČEBNICÍCH FRANCOUZSKÉHO JAZYKA (NIVEAU A1 POUR LE FRANÇAIS AND VOCABULARY IN TEXTBOOKS FOR LEARNING FRENCH LANGUAGE). In Magnanimitas. Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy Konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2012. Hradec Králové: Magnanimitas, 2012. p. 2565-2571. ISBN 978-80-905243-3-0. URL info
 • SUQUET, Petra. SLOVNÍ ZÁSOBA A POPISY REFERENČNÍCH ÚROVNÍ PRO FRANCOUZŠTINU (VOCABULARY AND REFERENCE LEVEL DESCRIPTION FOR FRENCH LANGUAGE). In Magnanimitas. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Evropské pedagogické fórum 2012. Hradec Králové: Magnanimitas, 2012. p. 195-202. ISBN 978-80-905243-2-3. info
 • SUQUET, Petra. Profily referenčních úrovní pro francouzštinu a jazykové funkce (Reference level description for French language and language functions). In Janíková, V., Píšová, M., Hanušová, S. (Eds.). Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 121-131, 10 pp. Spisy Pedagogické fakulty MU 159. ISBN 978-80-210-6109-5. info
 • SUQUET, Petra. ANALÝZA JAZYKOVÉHO OBSAHU UČEBNIC FRANCOUZŠTINY PRO VZDĚLÁVACÍ OBOR DALŠÍ CIZÍ JAZYK (LANGUAGE CONTENT ANALYSIS OF TEXTBOOKS FOR LEARNING FRENCH AS A FOREIGN LANGUAGE IN THE CZECH EDUCATIONAL CONTEXT). In Magnanimitas. Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí Sapere Aude 2011. Hradec Králové: Magnanimitas, 2011. p. 511-519. ISBN 978-80-904877-2-7. info
 • SUQUET, Petra. OSVOJOVÁNÍ GRAMATIKY CIZÍCH JAZYKŮ A VÝBĚR GRAMATICKÝCH JEVŮ (FOREIGN LANGUAGE GRAMMAR ACQUISITION AND SELECTION OF GRAMMAR). In Magnanimitas. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů QUAERE 2011. Hradec Králové: Magnanimitas, 2011. p. 624-633. ISBN 978-80-904877-3-4. info
 • SUQUET, Petra. JAZYKOVÉ FUNKCE A JAZYKOVÁ ÚROVEŇ A1 PRO FRANCOUZŠTINU (LANGUAGE FUNCTIONS AND LANGUAGE LEVEL A1 FOR FRENCH LANGUAGE). In MAGNANIMITAS. Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference Evropské pedagogické fórum 2011. 1. vyd. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2011. p. 342-349. ISBN 978-80-904877-6-5. info
 • SUQUET, Petra. Osvojování gramatiky francouzského jazyka a profily referenčních úrovní (Acquisition of French Grammar and Reference Level Description). In Janíková,V., Píšová, M., Hanušová, S. a kol. Metodologické otázky výzkumu výuky cizích jazyků. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2011. p. 101-113. Spisy Pedag. fakulty Masarykovy univerzity 155. ISBN 978-80-210-5718-0. info
 • SUQUET, Petra. Les contenus grammaticaux de manuels pour les débutants dans le contexte scolaire en République tcheque et le Niveau A1 pour le français (The grammatical content of textbooks for learning French as a foreign language in the Czech educational context and the level A1 for French). In Parenté/s Actes de la XIVe École doctorale. první. Prešov: Université de Prešov, 2010. p. 272-284. ISBN 978-80-555-0195-6. info
 • SUQUET, Petra. Analýza jazykového obsahu učebnic pro vzdělávací obor Další cizí jazyk v porovnání s Niveau A1 pour le francais (Language content analysis of textbooks for learning French as a foreign language in the Czech educational context and the level A1 for French). In Janíková, V., Hanušová, S. (eds.). Cizí jazyky ve výzkumu. První vydání. Brno: Masarykova univerzita., 2010. p. 43-54, 11 pp. ISBN 978-80-210-5377-9. info
 • SUQUET, Petra. Učebnice Le français entre nous a RVP ZV. (Le français entre nous and RVP ZV (the textbook analysis).). In Kurikulum a výuka v proměnách školy. 2009. ISBN 978-80-210-4927-7. info
 • PLCHOTOVÁ, Petra. Analýza verbálního obsahu učebnic francouzštiny pro jazykovou úroveň A1. (Analysis of the verbal content of textbooks for French language, level A1.). In Bulletin centra pedagogického výzkumu PdF MU 2008. Brno: Masarykova Univerzita, 2008. 3 pp. ISBN 978-80-210-4753-2. info

2021/11/16


Curriculum vitae: Mgr. Petra Suquet, M.A., Ph.D. (učo 11336), version: English(1), last update: 2021/11/16 20:28, P. Suquet

Another Variant: Czech(1)