Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • PhDr. Jan Válek, Ph.D., narozen 1984 v Jihlavě, svobodný
Pracoviště
 • Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání
  Pedagogická fakulta
  Masarykova univerzita
  Poříčí 7
  603 00 Brno
  Česká Republika
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
 • tajemník katedry
 • správce katalogů katedry (fyzika, odborné vzdělávání)
 • rozvrhář katedry (fyzika, odborné vzdělávání)
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2009–2015: Ph.D., Studijní program: P1701 Fyzika, Studijní obor: Didaktika fyziky, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci,
  "Modelování fyzikálních jevů pro využití ve výuce fyziky na ZŠ a SŠ"
 • 2010: PhDr., Učitelství pro základní školy - Učitelství FYZ pro základní školy, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity,
  "Modelování fyzikálních jevů ve sportu"
 • 2007–2009: Mgr., Učitelství pro základní školy - Učitelství FYZ, TE, INF pro základní školy, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity,
  "Studium degradace tenkých vrstev"
 • 2004–2007: Bc., Specializace v pedagogice - Pedagogické asistentství FYZ, TE, INF pro základní školy, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity,
  "Možnosti využití Tabulkového procesoru v přírodovědné výuce"
 • 2000–2004: Elektronické počítačové systémy, Střední průmyslová škola Jihlava
Přehled zaměstnání
 • 2009–dosud: Pedagogická fakulta MU, KFCHO
 • 2009–2012: ZŠ T.G.Masaryka, Žižkova 50 , 586 01 Jihlava, učitel FYZ, INF, ČaSP
 • 2007–2011: Jihlavská unie neslyšících, Polenská 4382/2c, 586 01 Jihlava, lektor PC kurzu pro neslyšící, poradce v IT problematice
Pedagogická činnost
 • Výuka pro sekci fyziky (přednášky a cvičení): Úvod do studia fyziky a přírodních věd, Cvičení z mechaniky a molekulové fyziky (cvičení), Teoretická fyzika 1 - Speciální teorie relativity (cvičení), Fyzika atomu a mikrosvěta (cvičení), Počítače ve fyzice, E-learning ve fyzikálním vzdělávání, Významné fyzikální experimenty
 • Výuka pro sekci odborného vzdělávání (přednášky a cvičení): IKT 1, IKT 2, IKT 3, IKT 4, Digitální technologie, Propedeutika vědecké práce a pedagogického výzkumu, Komparativní pedagogika, Vybrané kapitoly z fyziky, Seminář k bakalářské práci 1, Fyzika v dopravě, Tvorba multimediálních distančních opor, Didaktické testy v odborném vzdělávání a odborných předmětech
 • Výuka pro Učitelství pro 1. stupeň základní školy (přednášky a cvičení): Didaktická technologie
 • Vedení bakalářských, diplomových prací"
Vědeckovýzkumná činnost
 • Modelování fyzikálních jevů pro ZŠ a SŠ
 • Kurikulum školské fyziky

  Projekty:

  Jako člen realizačního týmu a člen hodnotící komise:

 • TVOŘIVOST, GRAMOTNOST, MYŠLENÍ - CESTA KE KVALITĚ (zkrácený názvem TGM - cesta ke kvalitě) Reg.č.projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0167 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Řešitel: ZŠ T.G.Masaryka, Žižkova 50, Jihlava Období řešení: 1/2011 - 12/2013 Investor/Program: Žádost o finanční podporu z OP VK

  Jako člen realizačního týmu:

 • MUNI 3.2.1 (NPO_MUNI_MSMT-16606/2022) Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Národní plán obnovy Období řešení: 1/2022–6/2024
 • Problémové situace ve výuce na středních školách Kód projektu MUNI/IVV/0778/2023 Řešitel na MU PhDr. Jan Válek, Ph.D. Období řešení 7/2023–6/2024
 • Vzdělávání na základních a středních školách zaměřené na rozvoj přírodovědných, technických, digitálních, informatických a odborných kompetencí Kód projektu MUNI/A/1291/2022 Řešitel na MU PhDr. Jan Válek, Ph.D. Období řešení 1/2023–12/2023
 • Digitální kompetence - brána rozvoje od A do Z Kód projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012278 Řešitel na MU doc. RNDr. Petr Sládek, CSc. Období řešení 1/2020–12/2022
 • Přírodovědné, technické a odborné vzdělávání na základních a středních školách Kód projektu MUNI/A/1472/2021 Řešitel na MU PhDr. Jan Válek, Ph.D. Období řešení 1/2022–12/2022
 • Fyzika, informatika a odborné vzdělávání na základních a středních školách Kód projektu MUNI/A/1356/2020 Řešitel na MU Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D. Období řešení 1/2021–12/2021
 • Fakultní učitel jako facilitátor kvalitní přípravy budoucích učitelů mateřských škol a 1. stupně ZŠ Kód projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0015923 Řešitelské pracoviště Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií Řešitel prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D. Období řešení 1/2020–12/2022
 • Digitální kompetence - brána rozvoje od A do Z Kód projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012278 Řešitel na MU doc. RNDr. Petr Sládek, CSc. Období řešení 1/2020–12/2022
 • Podpora rozvoje digitální gramotnosti Kód projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366 Řešitel na MU doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D. Období řešení 1/2018–3/2021
 • Trendy a aspekty technického a přírodovědného vzdělávání Kód projektu MUNI/A/1028/2019 Řešitel na MU Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D. Období řešení 1/2020–12/2020
 • Společenství praxe - platforma pro rozvoj klíčových kompetencí Reg.č.projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000659 Fakulta/Pracoviště MU: Pedagogická fakulta Období řešení: 1/2017 - 12/2019 Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV - PO3)
 • Inovace akreditovaného bakalářského studijního oboru Učitelství praktického vyučování Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0205 Řešitel na MU: doc. RNDr. Petr Sládek, CSc. Fakulta/Pracoviště MU: Pedagogická fakulta Období řešení: 3/2011 - 12/2013 Investor/Program: Žádost o finanční podporu z OP VK - IP - oblast podpory 2.2
 • On-line fyzikální laboratoř (MUNI/41/106/2008) Řešitel na MU: doc. RNDr. Petr Sládek, CSc. Fakulta/Pracoviště MU: Pedagogická fakulta Období řešení: 1/2008 - 12/2008 Investor/Program: Masarykova univerzita / Interní projekty PdF
 • Environmentální workshop Hostětín 2008 (MUNI/41/088/2008) Řešitel na MU: RNDr. Jindřiška Svobodová, Ph.D. Fakulta/Pracoviště MU: Pedagogická fakulta Období řešení: 1/2008 - 12/2008 Investor/Program: Masarykova univerzita / Interní projekty PdF
 • Vzdělávání k udržitelnému rozvoji (MUNI/41/12/2006) Řešitel na MU: doc. RNDr. Petr Sládek, CSc. Fakulta/Pracoviště MU: Pedagogická fakulta Období řešení: 1/2006 - 12/2006 Investor/Program: Masarykova univerzita / Programy podporované ze specifického výzkumu
Akademické stáže
 • 19/4/2022–22/5/2022: 5 weeks continuous research internship at Pädagogische Hochschule Niederösterreich (University of Education Lower Austria), Baden bei Wien 2111
 • 27/10/2022–29/10/2022: Science education and digital literacy, DTI University, Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovakia
 • 4/10/2019–5/10/2019: Science education, DTI University, Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovakia
 • 2011–2012: 12 weeks research and teaching internship (2/14/2011–3/6/2011; 30/5/2011–19/6/2011; 20/2/2012–11/3/2012; 28/5/2012–17/6/2012) Stredná odborná škola, Cintorínska 4, 950 50 Nitra, Slovakia
Univerzitní aktivity
 • Garant studijního programu: Učitelství praktického vyučování (Bc. program)
Mimouniverzitní aktivity
 • 2023–2028: Zařazení do Seznamu hodnotitelů OV Fyzika - Národní akreditační úřad pro vysoké školství
 • 1/2023–4/2023: Kurz základů práce na PC, Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace, zadavatel: Brno – Nový Lískovec
 • 11/2021–3/2022: Kurz základů práce na PC, Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace, zadavatel: Brno – Nový Lískovec
 • 2010–dosud: člen JČMF a Fyzikální pedagogická společnost (FPS), od 2018 člen výboru FPS, od 2022 tajemník FPS
 • 2010–dosud: člen dozorčí rady Klidem, o.p.s.
 • 2008–dosud: řadový člen Jihlavská unie neslyšících
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2022: člen vědeckého výboru mezinárodní konference SCHOLA 2022, 18th International Conference on Engineering Pedagogy – PEDAGOGICAL DIPLOMACY, December 7–8 2022, the Frýdek Castle, Czech Republic
 • 2021: člen vědeckého výboru mezinárodní konference SCHOLA 2021, 17th International Conference on Engineering Pedagogy – FACTORY OF ENGINEERING PEDAGOGY - FEP, December 7–8 2021, DTI University in Dubnica nad Váhom, Slovakia
 • 2021: člen vědeckého a organizačního výboru mezinárodní konference 14. Didaktická konference s mezinárodní účastí 2021, 27. 5. 2021, PdF MU, Brno, Czech Republic
 • 2020: člen vědeckého výboru mezinárodní konference SCHOLA 2020, 16th International Conference on Engineering Pedagogy – ENTER NEW ENGINEERING PEDAGOGY CURRICULUM, April 22–23 2020, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Slovakia
 • 2019: člen vědeckého výboru mezinárodní konference SCHOLA 2019, 15th International Conference on Engineering Pedagogy – ENGINEERING PEDAGOGY UNITES, December 3–5 2019, Ukrainian Engineering Pedagogics Academy & Koropovo, Kharkiv, Ukraine
 • 2019: Plenární přednáška - SCHOLA 2019, 15th International Conference on Engineering Pedagogy - Ukraine – Kharkiv - Relationship between Vocational Education and Science.
 • 2019: člen vědeckého a organizačního výboru mezinárodní konference 13. Didaktická konference s mezinárodní účastí 2019, 13. 6. 2019, PdF MU, Brno, Czech Republic
 • 2019: člen programového výboru konference Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9 - Změny v RVP a jejich dopady do obsahu výuky fyziky, 26.–28. 4. 2019, Kašperské Hory, katedra matematiky, fyziky a technické výchovy Fakulty pedagogické ZČU v Plzni
 • 2017: člen vědeckého a organizačního výboru mezinárodní konference 11. Didaktická konference s mezinárodní účastí 2017, 1.–2. 6. 2017, PdF MU, Brno, Czech Republic
 • 2017: Plenární přednáška - 11. Didaktická konference s mezinárodní účastí - PdF MU - Kritizujeme RVP oprávněně?
 • 2016: člen organizačního a programového výboru konference Veletrh nápadů učitelů fyziky 21, 26.–28. 8. 2016, PdF MU, Brno, Czech Republic
 • 2009: Cena děkana PdF MU za významnou tvůrčí činnost
Vybrané publikace
 • VÁLEK, Jan. Hodnotitel OV Fyzika - Národní akreditační úřad pro vysoké školství. Zařazení do Seznamu hodnotitelů OV Fyzika - Národní akreditační úřad pro vysoké školství, 2023 - 2028. info
 • ŠMEJKALOVÁ, Kateřina and Jan VÁLEK. The motivation of Adolescents to Choose a Secondary Vocational School. R&E-SOURCE Open Online Journal for Research and Education. Baden: Pädagogische Hochschule Niederösterreich., 2023, vol. 2023, No 24, p. 152–159. ISSN 2313-1640. doi:10.53349/resource.2023.is1.a1199. URL info
 • VOREL, David, Jan VÁLEK, Petr SLÁDEK and Jiří ŠIBOR. The Benefit of Professional Education on the Performance of Civil Servants. R&E-SOURCE Open Online Journal for Research and Education. Baden: Pädagogische Hochschule Niederösterreich, 2023, vol. 2023, No 24, p. 204-211. ISSN 2313-1640. doi:10.53349/resource.2023.is1.a1204. URL info
 • ZELNÍČKOVÁ, Helena, Jan VÁLEK and Petr SLÁDEK. Classroom Climate of first Year Students at a selected Secondary Vocational School after the Covid-19 Pandemic. R&E-SOURCE Open Online Journal for Research and Education. Baden: Pädagogische Hochschule Niederösterreich, 2023, vol. 2023, No 24, p. 212-222. ISSN 2313-1640. doi:10.53349/resource.2023.is1.a1206. URL info
 • VOREL, David, Jan VÁLEK and Petr SLÁDEK. Komparace efektivity distanční a prezenční výuky v silových složkách v Celní správě ČR. Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2023, vol. 22, No 5, p. 209-212. ISSN 1336-2232. doi:10.54937/ssf.2023.22.5.209-212. info
 • VÁLEK, Jan and Kateřina ŠMEJKALOVÁ. Řešení problémových situací mezi učitelem a žákem. Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2023, vol. 22, No 5, p. 182-189. ISSN 1336-2232. doi:10.54937/ssf.2023.22.5.182-189. info
 • VÁLEK, Jan and Petr SLÁDEK. Základní fyzikální jednotky a změny v jejich definicích (The base units of the SI and changes in their definitions). In Ota Kéhar. Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9. Změny v RVP a jejich dopady do obsahu výuky fyziky. Sborník z konference. 1st ed. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2022. p. 151-157. ISBN 978-80-261-1092-7. URL info
 • VÁLEK, Jan, Michaela HETMÁNKOVÁ and Ondřej KOHOUT. Digital competences of teachers in vocational education in the Czech Republic. R&E-SOURCE Open Online Journal for Research and Education. Baden: Pädagogische Hochschule Niederösterreich., 2022, vol. 2020, No 24, p. 102-109. ISSN 2313-1640. doi:10.53349/resource.2022.iS24.a1115. URL info
 • ŠMEJKALOVÁ, Kateřina and Jan VÁLEK. Preparing teachers of secondary vocational schools to teach a vocational subject. R&E-SOURCE Open Online Journal for Research and Education. Baden: Pädagogische Hochschule Niederösterreich., 2022, vol. 2020, No 24, p. 57-64. ISSN 2313-1640. doi:10.53349/resource.2022.iS24.a1100. URL info
 • MATĚJKA, Petr and Jan VÁLEK. Selected methods of Leagile processes in the field of education. R&E-SOURCE Open Online Journal for Research and Education. Baden: Pädagogische Hochschule Niederösterreich., 2022, vol. 2022, No 24, p. 33-41. ISSN 2313-1640. doi:10.53349/resource.2022.iS24.a1107. URL info
 • ZELNÍČKOVÁ, Helena, David VOREL and Petr SLÁDEK. Distance Education for Students of Pedagogical Specializations at Universities. R&E-SOURCE Open Online Journal for Research and Education. Baden: Pädagogische Hochschule Niederösterreich., 2022, vol. 2020, No 24, p. 110-118. ISSN 2313-1640. doi:10.53349/resource.2022.iS24.a1116. URL info
 • VÁLEK, Jan. člen celostátního výboru Fyzikální pedagogické společnosti Jednoty českých matematiků a fyziků (member of the committee of the Physics pedagogical society of Union of czech Mathematicians and Physicicts). výbor Fyzikální pedagogické společnosti Jednoty českých matematiků a fyziků, 2022 - 2026. info
 • VÁLEK, Jan, Peter MARINIČ, Pavel PECINA, Petr SLÁDEK and Jana JACHYMIÁKOVÁ. 14. mezinárodní vědecká konference Didaktická konference 2021 (14th International Scientific Conference Didactic Conference 2021). 2021. URL info
 • VÁLEK, Jan and Petr SLÁDEK. Changes in Preparation of Future Teachers of Vocational Subjects in a Confrontation with FEP in the Czech Republic. In Auer M.E., Tsiatsos T. (eds). The Challenges of the Digital Transformation in Education. ICL 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing. 1st ed. Cham, Německo: Springer Verlag, 2020. p. 483-494. ISBN 978-3-030-11931-7. doi:10.1007/978-3-030-11932-4_46. URL info
 • VÁLEK, Jan. VPython / GlowScript Trinket ve výuce fyziky (VPython / GlowScript Trinket in teaching physics). MATEMATIKA-FYZIKA-INFORMATIKA. Olomouc: PROMETHEUS, spol. s r. o., 2020, Vol 29, No 1, p. 44-53. ISSN 1805-7705. VPython/GlowScript Trinket ve výuce fyziky info
 • VÁLEK, Jan and Petr SLÁDEK. Využití dronů při pěstování cukrové řepy (Drones in Sugar Beet Cultivation). Listy cukrovarnické a řepařské. Praha: VUC Praha, 2020, vol. 136, No 2, p. 60-64. ISSN 1210-3306. URL info
 • VÁLEK, Jan and Petr SLÁDEK. Digital literacy and its development at secondary vocational schools. R&E-SOURCE Open Online Journal for Research and Education. Baden: Pädagogische Hochschule Niederösterreich., 2020, vol. 2020, No 18, p. 180-186. ISSN 2313-1640. URL info
 • MATĚJKA, Petr and Jan VÁLEK. Accelerating manufacturing companies' response to changes in society. R&E-SOURCE Open Online Journal for Research and Education. Baden: Pädagogische Hochschule Niederösterreich., 2020, vol. 2020, No 18, p. 90-97. ISSN 2313-1640. URL info
 • VOREL, David and Petr SLÁDEK. Lifelong learning in the context of professional competence requirements. R&E-SOURCE Open Online Journal for Research and Education. Baden: Pädagogische Hochschule Niederösterreich., 2020, vol. 2020, No 18, p. 187-191. ISSN 2313-1640. URL info
 • ZELNÍČKOVÁ, Helena and Petr SLÁDEK. Development of Psychosocial Skills of Teachers. R&E-SOURCE Open Online Journal for Research and Education. Baden: Pädagogische Hochschule Niederösterreich., 2020, vol. 2020, No 18, p. 197-204. ISSN 2313-1640. URL info
 • STRAKOVÁ, Nikola. Final theses in the field of Secondary School Teacher Training for Specialized Subjects. R&E-SOURCE Open Online Journal for Research and Education. Baden: Pädagogische Hochschule Niederösterreich., 2020, vol. 2020, No 18, p. 142-148. ISSN 2313-1640. URL info
 • VIČAR, Dušan, Ivan PRINC, Ivan MAŠEK and Otakar Jiří MIKA. Jaderné, radiologické a chemické zbraně, radiační a chemické havárie. 1st ed. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení, 2020. 333 pp. ISBN 978-80-7454-947-2. doi:10.7441/978-80-7454-947-2. URL info
 • MATĚJKA, Petr and Jan VÁLEK. Accelerating manufacturing companies' response to changes in society. In SCHOLA 2020. 2020. info
 • VÁLEK, Jan. Využití interaktivní tabule v podmínkách mateřských a základních škol (The use of interactive whiteboards in kindergartens and primary schools). In Fakultní učitel jako facilitátor kvalitní přípravy budoucích učitelů mateřských škol a 1. stupně ZŠ (CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0015923). 1st ed. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2020. 20 pp. info
 • VÁLEK, Jan. Možnosti didaktického využití digitálních technologií v pedagogické praxi (Possibilities of didactic use of digital technologies in pedagogical practice). In Fakultní učitel jako facilitátor kvalitní přípravy budoucích učitelů mateřských škol a 1. stupně ZŠ (CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0015923). 1st ed. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2020. 24 pp. info
 • DREXLER, Michaela, Denis DREXLER, Jan VÁLEK and Petr SLÁDEK. Perception of the Layout of Study Texts by a Teacher. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. INTED2019 Proceedings; 13th International Technology, Education and Development Conference (INTED). 1st ed. Valenica, SPAIN: IATED Academy, 2019. p. 3791-3799. ISBN 978-84-09-08619-1. doi:10.21125/inted.2019.0963. info
 • ŠIBOR, Jiří and Jan VÁLEK. Sustainable Development and Chemistry Education. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. INTED2019 Proceedings; 13th International Technology, Education and Development Conference (INTED). 1st ed. Valenica, SPAIN: IATED Academy, 2019. p. 3866-3873. ISBN 978-84-09-08619-1. doi:10.21125/inted.2019.0977. info
 • ŠMEJKALOVÁ, Kateřina, Jiří ŠIBOR and Petr SLÁDEK. Education of Victims of Domestic Violence. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. EDULEARN19 Proceedings - 11th International Conference on Education and New Learning Technologies. 1st ed. Mallorca, Spain: IATED Academy, 2019. p. 5118-5122. ISBN 978-84-09-12031-4. doi:10.21125/edulearn.2019.1264. URL info
 • VÁLEK, Jan, Petr SLÁDEK and Petr MATĚJKA. Stav digitalizace na SOŠ (The current state of digitization at secondary technical schools). In A. Konopásková. Využívání digitální gramotnosti učitelů ve výuce - Odborná konference sítě TTnet ČR. 1st ed. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2019. p. 69-73. ISBN 978-80-7481-201-9. info
 • CIBULKA, Roman, Jan VÁLEK and Petr SLÁDEK. Digitalizace pro všechny předměty? (Digitization for all school subjects?). In A. Konopásková. Využívání digitální gramotnosti učitelů ve výuce - Odborná konference sítě TTnet ČR. 1st ed. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2019. p. 16-22. ISBN 978-80-7481-201-9. info
 • VÁLEK, Jan. Změny v definicích základních fyzikálních jednotek SI a jejich dopad do cukrovarnictví (Changes in Definitions of SI Base Units and Their Impact on Sugar Industry). Listy cukrovarnické a řepařské. Praha: VUC Praha, 2019, vol. 135, 9-10, p. 336-338. ISSN 1210-3306. URL info
 • VÁLEK, Jan. Relationship between Vocational Education and Science. R&E-SOURCE Open Online Journal for Research and Education. Baden: Pädagogische Hochschule Niederösterreich., 2019, vol. 2019, special issue 17, p. 269-274. ISSN 2313-1640. URL info
 • VÁLEK, Jan and Peter MARINIČ. 13. mezinárodní vědecká konference Didaktická konference 2019. Sborník příspěvků (13th International Scientific Conference Didactic Conference 2019 - Proceedings). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 124 pp. ISBN 978-80-210-9435-2. URL info
 • VÁLEK, Jan. Pohyb v atmosféře Země aneb snad doletíme hodně vysoko a daleko (Movement in Earth's atmosphere. Hopefully we will fly very high and far). In Další vzdělávání učitelů fyziky KAFT JČU. 2019. info
 • VÁLEK, Jan. Úroveň digitalizace na českých SOŠ a SOU (The level of digitization at Czech vocational schools). In Mariánskolázeňské dialogy 2019. 2019. info
 • FEJT, Jan and Jan VÁLEK. Fyzikální jednotky včera a dnes (Physical units yesterday and today). In V. Koudelková. Dílny Heuréky 2019. 1st ed. Praha: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019. p. 44-49. ISBN 978-80-7378-410-2. URL info
 • VÁLEK, Jan. Relationship between Vocational Education and Science. In SCHOLA 2019. 2019. info
 • VÁLEK, Jan, Peter MARINIČ, Petr SLÁDEK and Jana JACHYMIÁKOVÁ. 13. mezinárodní vědecká konference Didaktická konference 2019 (13th International Scientific Conference Didactic Conference 2019). 2019. URL info
 • SLÁDEK, Petr and Jan VÁLEK. (pseudo)Digitization in Education. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. EDULEARN18 Proceedings; 10th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN). 1st ed. Palma, Mallorca, Spain: IATED Academy, 2018. p. 9212-9218. ISBN 978-84-09-02709-5. doi:10.21125/edulearn.2018.2162. info
 • DREXLER, Michaela, Denis DREXLER and Petr SLÁDEK. Eyetracking as a Tool For Measuring Students' Attention When Working With Physics Textbooks. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. 10th International Conference on Education and New Learning Technologies. 1st ed. Palma, Mallorca, Spain: IATED Academy, 2018. p. 9219-9228. ISBN 978-84-09-02709-5. doi:10.21125/edulearn.2018. info
 • CÍDLOVÁ, Hana and Jiří ŠIBOR. Hidden Risks of (School) Chemical Laboratory. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. 10th International Conference on Education and New Learning Technologies. 1st ed. Palma, Mallorca, Spain: IATED Academy, 2018. p. 9011-9015. ISBN 978-84-09-02709-5. doi:10.21125/edulearn.2018. info
 • ŠIBOR, Jiří and Hana CÍDLOVÁ. ICT and Chemistry Education. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. 10th International Conference on Education and New Learning Technologies. 1st ed. Palma, Mallorca, Spain: IATED Academy, 2018. p. 8993-8999. ISBN 978-84-09-02709-5. doi:10.21125/edulearn.2018. info
 • VÁLEK, Jan and Petr SLÁDEK. Je RVP mrtvý dokument? (Is a FEP dead document?). In Ota Kéhar. Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 8. 1st ed. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. p. 175-181. ISBN 978-80-261-0797-2. info
 • SLÁDEK, Petr and Jan VÁLEK. Jaké jsou možné příčiny výsledků šetření TIMSS, PISA a TALIS v ČR (What Are the Possible Causes of TIMSS, PISA and TALIS Surveys Results in the Czech Republic). In Ota Kéhar. Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 8. 1st ed. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. p. 151-166. ISBN 978-80-261-0797-2. info
 • VÁLEK, Jan and Petr SLÁDEK. Dokážeme správně připravit budoucí učitele praktického vyučování v konfrontaci s RVP? (Can we properly prepare future teachers of vocational education in confrontation with the FEP?). In Anna Konopásková. TTnet - Pedagogická příprava učitelů praktického vyučování. 1st ed. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2018. p. 71-77. ISBN 978-80-7481-201-9. URL info
 • MARINIČ, Peter and Jan VÁLEK. Transformation of the Framework Education Programme to the School Education Programme with the Focus on Education of Economic Subjects in Czech Republic. In INTED2018 Proceedings; 12th International Technology, Education and Development Conference (INTED). 1st ed. Valenica: IATED-INT Assoc Technology Education & Development, 2018. p. 5503-5508. ISBN 978-84-697-9480-7. doi:10.21125/inted.2018.1301. info
 • MATĚJKA, Petr, Jan VÁLEK and Peter MARINIČ. Comparison of the Agile Manufacturing and the Lean Production. In Chova, LG; Martinez, AL; Torres, IC. INTED2018 Proceedings; 12th International Technology, Education and Development Conference (INTED). 1st ed. Valenica: IATED-INT Assoc Technology Education & Development, 2018. p. 6474-6481. ISBN 978-84-697-9480-7. doi:10.21125/inted.2018.1525. info
 • MATĚJKA, Petr and Jan VÁLEK. Agile, vývojový stupeň lean nebo úplně nová koncepce? (Agile, a development stage of lean or a completely new concept?). In Gabrhelová G., Lengyelfalusy T. 12. didaktická konferencia s medzinárodnou účasťou. 1st ed. Dubnica nad Váhom: Vysoká škola DTI Dubnica nad Váhom, 2018. p. 119-127. ISBN 978-80-89732-72-2. info
 • VÁLEK, Jan and Petr SLÁDEK. Aktuálnost úprav Rámcových vzdělávacích programů v ČR (Relevance of changes in the Framework Educational Programmes in the Czech Republic). In Gabrhelová G., Lengyelfalusy T. 12. didaktická konferencia s medzinárodnou účasťou. 1st ed. Dubnica nad Váhom: Vysoká škola DTI Dubnica nad Váhom, 2018. p. 174-178. ISBN 978-80-89732-72-2. info
 • BORTLÍKOVÁ, Monika and Jan VÁLEK. How Primary School Teachers Perceive Integrated Thematic Instruction. In Rusek, M., Vojíř, K. Project-Based Education in Science Education: Empirical Texts XV. Praha 1: Charles Univ Prague, 2018. p. 256-262. ISBN 978-80-7290-980-3. URL info
 • VÁLEK, Jan. Analýza školních vzdělávacích programů: Školní vzdělávací programy na středních odborných školách a učilištích. In L. Dvořák, I. Dvořáková, V. Koudelková. K problematice fyzikálního vzdělávání na ZŠ a SŠ v ČR před revizemi RVP: Podkladová studie k revizi rámcových vzdělávacích programů. 1st ed. Praha: Národní ústav pro vzdělávání a Fyzikální pedagogická společnost, pobočný spolek Jednoty českých matematiků a fyziků, 2018. p. 24-25. ISBN 978-80-7015-026-9. info
 • CIBULKA, Roman, Petr SLÁDEK and Jan VÁLEK. New Trend in Engineering Pedagogy Physics at Secondary Vocational schools in Czech and Slovak Republic - state and trends. R&E-SOURCE Open Online Journal for Research and Education. Baden: Pädagogische Hochschule Niederösterreich, 2018, vol. 2018, Special Issue 13, p. 31-40. ISSN 2313-1640. URL info
 • VÁLEK, Jan. Co nám možná uniká při pohledu na RVP? (What may we not see when looking at the FEP?). In Problémy fyzikálního vzdělávání - Odborné semináře na MFF UK. 2018. info
 • HRADIL, Jaroslav, Otakar J. MIKA, Miroslav MUSIL, Bohuslav SVOBODA, Jakub RAK and Dušan VIČAR. Základy ochrany obyvatelstva v České republice. 1st ed. Uherské Hradiště: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení, 2018. 142 pp. ISBN 978-80-7454-774-4. info
 • SVOBODA, Petr, Jakub RAK, Dušan VIČAR and Michaela ZELENÁ. The basic process for the implementation of virtual simulators into the private security industry using a support tool for automated SQL script generation. WSEAS Transactions on Environment and Development. 2018, vol. 14, p. 541-547. ISSN 1790-5079. URL info
 • RAK, Jakub, Dušan VIČAR, Václav LOŠEK, Bálint TOMÁŠ, Strohmandl JAN and Kozubíková BARBORA. Design of a spatial database of standardized blocks of flats for the purpose of population sheltering in the town of Uherské Hradiště. World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS). World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS), 2018, No 14, p. 16-23. URL info
 • VÁLEK, Jan and Petr SLÁDEK. Downtime Learning as a Complement of Institutional Education. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. INTED2017 Proceedings; 11th International Technology, Education and Development Conference (INTED). 1st ed. Spain: IATED Academy, 2017. p. 2134-2140. ISBN 978-84-617-8491-2. URL info
 • SLÁDEK, Petr and Jan VÁLEK. What is the Attitude of Future Teachers to Digital Teaching/Learning? In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. EDULEARN17 Proceedings; 9th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN). 1st ed. Spain: IATED Academy, 2017. p. 6138-6144. ISBN 978-84-697-3777-4. info
 • PAWERA, Lukáš, Tomáš MILÉŘ and Petr SLÁDEK. Physics Education in Historical Perspective and Future Trends. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. 9th International Conference on Education and New Learning Technologies. 1st ed. Spain: IATED Academy, 2017. p. 5639-5644. ISBN 978-84-697-3777-4. info
 • PECINA, Pavel and Petr SLÁDEK. Specifics of Lesson Preparation of Technical Subjects at Vocational Schools in the Czech Republic. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. 9th International Conference on Education and New Learning Technologies. 1st ed. Spain: IATED Academy, 2017. p. 6214-6218. ISBN 978-84-697-3777-4. doi:10.21125/edulearn.2017.2408. info
 • ŠMEJKALOVÁ, Kateřina and Petr SLÁDEK. The Role of the Self-Reflection In the Undergraduate Teaching Practice in Vocational Subjects. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. 9th International Conference on Education and New Learning Technologies. 1st ed. Spain: IATED Academy, 2017. p. 6165-6169. ISBN 978-84-697-3777-4. doi:10.21125/edulearn.2017.2397. info
 • ŠMEJKALOVÁ, Kateřina and Petr SLÁDEK. The Use of the Traffic Playground in the Pre-Gradual Teaching Practice. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. 9th International Conference on Education and New Learning Technologies. 1st ed. Spain: IATED Academy, 2017. p. 6185-6191. ISBN 978-84-697-3777-4. doi:10.21125/edulearn.2017.2400. info
 • CÍDLOVÁ, Hana and Lukáš PAWERA. Do the Pupils and Students Understand Electrochemical Voltage Series? In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. 9th International Conference on Education and New Learning Technologies. 1st ed. Spain: IATED Academy, 2017. p. 5609-5613. ISBN 978-84-697-3777-4. info
 • MILÉŘ, Tomáš and Peter MARINIČ. Advances and Barriers to Education for Civil Protection in the Early 21st Century. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. 9th International Conference on Education and New Learning Technologies. 1st ed. Spain: IATED Academy, 2017. p. 6102-6106. ISBN 978-84-697-3777-4. doi:10.21125/edulearn.2017.2384. info
 • MARINIČ, Peter and Barbora JAVOROVÁ. Financial Literacy of University Students and Comparison with Chosen Countries in the Context of Increasing the Skills of Pupils. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. 9th International Conference on Education and New Learning Technologies. 1st ed. Spain: IATED Academy, 2017. p. 6083-6090. ISBN 978-84-697-3777-4. doi:10.21125/edulearn.2017.2378. info
 • TRNOVÁ, Eva and Josef TRNA. Inclusion of Teacher Constructivism in Systematic Professional Continuous Development. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. EDULEARN2017 Proceedings. 9th International Conference on Education and New Learning Technologies. Spain: IATED Academy, 2017. p. 2064-2072. ISBN 978-84-697-3777-4. doi:10.21125/edulearn.2017.1435. URL info
 • VÁLEK, Jan. Kritizujeme RVP oprávněně? (Do we criticize Framework Education Program rightfully?). In Jan Válek, Peter Marinič. 11. mezinárodní vědecká konference – Didaktická konference 2017. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2017. p. 168-176. ISBN 978-80-210-8590-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8590-2017-23. URL info
 • VÁLEK, Jan, Peter MARINIČ, Petr SLÁDEK and Jana JACHYMIÁKOVÁ. 11. mezinárodní vědecká konference Didaktická konference 2017 (11th International Scientific Conference Didactic Conference 2017). 2017. URL info
 • VÁLEK, Jan. Kritizujeme RVP oprávněně? (Do we criticize Framework Education Program rightfully?). In 11. mezinárodní vědecká konference – Didaktická konference 2017. 2017. info
 • MATĚJKA, Petr and Jan VÁLEK. Je implementace pokročilého systému plánování skutečně výhodou? (Is the advanced planning system a real advantage?). In Koblasa František. 10th Annual International Sceintific Conference - Manufacturing Systems Today and Tomorrow 2017. 1st ed. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2017. 3 pp. ISBN 978-80-7494-370-6. info
 • TIMKOVÁ, Veronika, Zuzana JEŠKOVÁ and Jan VÁLEK. Matematické modelovanie na počítači vo vyučovaní fyziky (Mathematical modeling on the computer in teaching physics). MATEMATIKA-FYZIKA-INFORMATIKA. Olomouc: PROMETHEUS, spol. s r. o., 2016, Vol 25, No 5, p. 362-375. ISSN 1805-7705. Matematické modelovanie na počítači vo vyučovaní fyziky info
 • VÁLEK, Jan and Petr SLÁDEK. Modelling of physical phenomena in teaching process. In Miroslav Hrubý, Šárka Mayerová. Matematika, informatika a aplikované vědy (MITAV 2014). 1st ed. Brno: Univerzita obrany, 2014. p. 91-95. ISBN 978-80-7231-961-9. info
 • VÁLEK, Jan, Petr SLÁDEK and Petr NOVÁK. Web based dynamic modeling by means of PHP and JavaScript - part III. In Jana Kapounová, Kateřina Kostolányová. Information and Communication Technology in Education. Proceedings. Ostrava: University of Ostrava, 2014. p. 264-271. ISBN 978-80-7464-561-7. Proceedings - Information and Communication Technology in Education info
 • VÁLEK, Jan and Petr SLÁDEK. Physics Teacher and Modeling in Teaching Process. In Miroslav Hrubý, Šárka Mayerová. Mathematics, Information Technologies and Applied Sciences 2014. 1st ed. Brno: University of Defence, 2014. p. 105-110. ISBN 978-80-7231-978-7. info
 • VÁLEK, Jan and Petr SLÁDEK. Výuka fyziky a ICT - jsou učitelé připraveni? (Teaching physics and ICT - are teachers ready?). In J. Novotná. Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II. MSD Brno: Masarykova univerzita, 2013. p. 124-128. ISBN 978-80-210-6605-2. info
 • VÁLEK, Jan and Renáta BEDNÁROVÁ. Digitální učební materiály v přírodovědných předmětech a jejich využití (Digital learning materials in natural science subjects and their use). In J. Novotná. Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II. MSD Brno: Masarykova univerzita, 2013. p. 142-147. ISBN 978-80-210-6605-2. info
 • VÁLEK, Jan and Petr SLÁDEK. Implementace dynamického modelování do školské výuky (Implementation of dynamic modeling in the school teaching/learning process: State of art and new trends). JTIE - Journal of Technology and Information Education. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, vol. 5, No 2, p. 231-236. ISSN 1803-537X. info
 • SLÁDEK, Petr and Jan VÁLEK. Digitální svět a realita v technickém vzdělávání (Digital world and reality in technical education). JTIE - Journal of Technology and Information Education. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, vol. 5, No 2, p. 191-196. ISSN 1803-537X. info
 • VÁLEK, Jan and Petr SLÁDEK. Web based dynamic modeling by means of PHP and JavaScript. In Kapounová Jana, Kostolányová Kateřina. Information and Communication Technologies in Education. Rožnov pod Radhoštěm: Univerzita Ostrava, 2012. p. 291-301. ISBN 978-80-7464-135-0. info
 • VÁLEK, Jan and Petr SLÁDEK. Immersed into Digital World: Learning and Students’ Perception. In Bekirogullari, Z. (ed.). Procedia Social and Behavioral Sciences - International Conference on Education and Educational Psychology (ICEEPSY 2012). Amsterodam: Elsevier Ltd., 2012. p. 1866-1870. ISSN 1877-0428. doi:10.1016/j.sbspro.2012.12.139. URL info
 • MILÉŘ, Tomáš, Jan HOLLAN, Jan VÁLEK and Petr SLÁDEK. Teachers’ understanding of climate change. In Bekirogullari, Z. (ed.). Procedia Social and Behavioral Sciences - International Conference on Education and Educational Psychology (ICEEPSY 2012). Amsterodam: Elsevier Ltd., 2012. p. 1437-1442. ISSN 1877-0428. doi:10.1016/j.sbspro.2012.12.083. URL info
 • BEDNÁROVÁ, Renáta, Jan VÁLEK and Petr SLÁDEK. Graphs and Dynamic Modeling as a Motivating Tool in Teaching Physics. In Bekirogullari, Z. (ed.). Procedia Social and Behavioral Sciences - International Conference on Education and Educational Psychology (ICEEPSY 2012). Amsterodam: Elsevier Ltd., 2012. p. 1827-1835. ISSN 1877-0428. doi:10.1016/j.sbspro.2012.12.133. URL info
 • SLÁDEK, Petr and Jan VÁLEK. Dynamic modeling in PHP. Procedia Social and Behavioral Sciences. Elsevier Ltd., 2011, vol. 12, 11.3.2011, p. 157-163. ISSN 1877-0428. doi:10.1016/j.sbspro.2011.02.022. URL info
 • SLÁDEK, Petr, Lukáš PAWERA and Jan VÁLEK. Remote laboratory – new possibility for school experiments. Procedia Social and Behavioral Sciences. Elsevier Ltd., 2011, vol. 12, 11.3.2011, p. 164-167. ISSN 1877-0428. doi:10.1016/j.sbspro.2011.02.023. URL info
 • VÁLEK, Jan and Petr SLÁDEK. Školní modelování fyzikálního chování dopravních prostředků v závislosti na nadmořské výšce (SCHOOL MODELLING OF PHYSICAL BEHAVIOUR OF MEANS OF TRANSPORT DEPENDING ON THE ALTITUDE). JTIE-JOURNAL OF TECHNOLOGY AND INFORMATION EDUCATION. Olomouc: Univerzity Palackého v Olomouci, 2011, vol. 3, No 1, p. 367-374. ISSN 1803-537X. URL info
 • VÁLEK, Jan. Snímání biofyzikálních vlastností lidského těla ve výuce (Reading of biophysical properties of human body in teaching). Matematika - fyzika - informatika. Praha: Prometheus, 2011, roč. XX, 10, červen, p. 613-619, 640 pp. ISSN 1210-1761. info
 • VÁLEK, Jan and Petr SLÁDEK. Web based dynamic modeling in school physics. In Michael E. Auer, Mikuláš Huba. Proceedings of 14th International Conference on Interactive Collaborative Learning (Proceedings of the ICL2011). Wien: International Association of Online Engineering, 2011. p. 414-416. ISBN 978-1-4577-1747-5. Interactive Conference on Computer Aided Learning info
 • VÁLEK, Jan. 2. místo v kategorii Rigorózní práce na Celostátní soutěž diplomových a bakalářských prací z didaktiky fyziky, Univerzita Hradec (2nd place in the Advanced Master's Thesis category at the National Competition of Dissertation, Advanced Master's thesis, Diploma and Bachelor Theses in Didactics of Physics, University of Hradec). Univerzita Hradec Králové, 2010. info

2023/09/13


Životopis: PhDr. Jan Válek, Ph.D. (učo 166133), verze: čeština(1), změněno: 13. 9. 2023 13:09, J. Válek