Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. Mgr. Lenka Zajíčková, Ph.D.
  narozená 4. 2. 1971 v Brně
  3 děti
Pracoviště
 • Ústav fyz. elektroniky, Přírodovědecká fakulta (PřF) a
  Centrum nano- a mikrotechnologií, Středoevropský technologický institut (CEITEC)
  Masarykova univerzita (MU)
  Kotlářská 2
  611 37 Brno
  Česká Republika
Funkce na pracovišti
 • docentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2009: habilitace v oboru Fyzika plazmatu, PřF MU Brno
 • 1999: Ph.D. ve Fyzice plazmatu, PřF MU Brno, "Thin Coatings Prepared by Radio Frequency Plasma Enhanced CVD"
 • 1994: Mgr. ve Fyzice, PřF MU Brno, "Optické vlastnosti vrstev na bázi uhlíku"
 • 1989: maturita, gymnázium Táborská Brno
Přehled zaměstnání
 • od 1/1/2011: vedoucí výzkumné skupiny na Středoevropském technologickém institutu
 • od 1/7/2009: docentka, Ústav fyz. elektroniky, MU Brno
 • 1/9/2000 - 30/6/2009: odborná asistentka, Ústav fyz. elektroniky, MU Brno
 • 1/9/1997 - 31/8/2000: výzkumná a odborná pracovnice, Ústav fyz. elektroniky, MU Brno
Pedagogická činnost
 • přednášky a laboratorní cvičení:
 • F7241 Fyzika plazmatu I, F7100 Diagnostické metody I, F4280 Technologie depozice tenkých vrstev a povrchových úprav, F7360 Charakterizace povrchů a tenkých vrstev, F8542 Experimentální metody a speciální praktikum, FC250 Nano- a mikrotechnologie
 • semináře:
 • Seminář plazmové depozice a charakterizace tenkých vrstev FB041
 • vedení úspěšně obhájených bakalářských, diplomových a dizertačních prací: 11 bakalářských, 13 diplomových a 4 dizertační práce
 • v současnosti školitelka 2 bakalářských, 1 diplomových a 7 disertačních prací
 • přednáškový kurz na Univerzitě Pardubice "Technologie přípravy tenkých vrstev a strukturovaných materiálů" (jaro 2012)
 • přednáškové kurzy na zahraničních univerzitách v rámci programu Erasmus: přednáška "Plasma Processing in Material Science and Nanotechnology" na univerzitách Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald (jaro 2012), Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (jaro 2012), Ruhr-Universität in Bochum (podzim 2012)
 • přednášky na letních školách:
 • “Principles of Plasma Polymerization and its Perspectives in Bioapplications”, 19th International Conference-School “Advanced Materials and Technologies 2017”, Palanga, Lithuania, 2017
 • “Plasma Technologies“, Summer School of Vacuum Technology organized by Czech Vacuum Society, Úštěk, Czech Republic 2015
Vědeckovýzkumná činnost
 • vědeckovýzkumné zaměření: plazmová polymerizace pro přípravu aminových a karboxylových vrstev, plazmochemická depozice (plasma enhanced chemical vapor deposition - PECVD) tenkých vrstev na bázi organosilikonů a uhlíku, plazmochemická syntéza uhlíkových nanotrubek a nanočástic na bázi železa, plazmochemická modifikace polymerních povrchů, charakterizace povrchů a tenkých vrstev (především optickými metodami, FTIR a XPS), diagnostika plazmatu (optická emisní spektroskopie, hmotnostní spektroskopie a Langmuirova sonda)
 • vybrané výzkumné projekty (řešitel nebo spoluřešitel):
 • 2016-2020 Development of new technology for cleaning, sterilization and functionalization of material surfaces - Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic (CR), TRIO
 • 2015-2017 Electrospun biodegradable nanofibers coated by plasma-prepared amine films for biomedical applications - COST CZ LD15150 funded by Ministry of Education, Youth and Sports (MEYS) of the Czech Republic
 • 2015-2016 Investigation of TixSiyO dielectric films prepared by plasma enhanced chemical vapor deposition for optical and electronic applications - MOBILITY project 7AMB15FR036 with A. Goullet from University of Nantes, France funded by MEYS CR
 • 2015-2016 First principles investigation on structural, electronic and optical properties of quasi-binary oxides - MOBILITY project 7AMB15AT017 with D. Holec from Montanuniversität Leoben, Austria funded by MEYS CR
 • 2014-2016 Manufacturing of biosensors aided by plasma polymerization - SCOPES IZ73Z0_152661 with D. Hegemann from EMPA, St. Gallen, Switzerland funded by Swiss National Science Foundation
 • 2014-2015 Engineering of biocompatible nanofibrous materials by atmospheric pressure plasma processes - COST CZ 14036 funded by MEYS Czech Republic
 • 2014-2016 Bioactive Nanofibers Prepared by Electrospinning and Plasma Technologies - Incoming Postdoctoral Grant of South Moravian Center for International Mobility SoMoPro-II-2012-IG (co-funded by Marie Curie Actions) for Anton Manakhov
 • 2012-2013 Samoorganizace a procesy strukturalizace v plazmochemické depozici tenkých vrstev – MŠMT MOBILITY projekt s R. Foestem z INP Greifswald, Německo
 • 2012-2013 PPlazmová modifikace mikro- a nanovlákenných polymerů připravených elektrostatických zvlákňováním - SCIEX-NMSch s D. Hegemannem (EMPA, St. Gallen, Švýcarsko) podpora stáže PhD studentky Evy Kedroňové na EMPA
 • 2010-2014 Plazmochemické procesy pro syntézu uhlíkových nanotrubek a studium jejich funkčních vlastností - P205/10/1374 Grantová agentura České republiky
 • 2005 - 2007 „Depozice nových Si O(N) C materiálů plazmachemickými metodami”, MŠMT - 1K
 • 2005 - 2007 „Syntéza uhlíkových mikro- a nanostruktur plazmovými technologiemi“, GAČR
Akademické stáže
 • 2009: (1 měsíc) hostující profesor na Université de Nantes (School of Engineering - Polytech Nantes a Jean Rouxel Materials Institute)
 • 2004: (12 měsíců) výzkumná stáž (NSF-NATO Research Postdoctoral Fellowship), University of Minnesota (Dept. Mechanical Engineering, prof. J. V. R. Heberlein), Minneapolis, Minessota, USA
 • 2003: (6 měsíců) výzkumná stáž (NATO Science Fellowship), MFF Komenského univerzita (katedra fyz. plazmatu, doc. Š. Matějčík), Bratislava, Slovensko
 • 2002-2001: (7 měsíců) výzkumná stáž (Heinrich Hertz Stiftung), Ruhr-Universität Bochum (Experimentalphysik II insbes. Gaselektronik, Prof. K. Wiesemann), Bochum, Německo
 • 2000: (2 týdny) výzkumná stáž, Ruhr-Universität Bochum (Experimentalphysik II insbes. Gaselektronik, Prof. K. Wiesemann), Bochum, Německo
 • 2000: (4 měsíce) výzkumná stáž (Heinrich Hertz Stiftung), Ruhr-University Bochum (Experimentalphysik II insbes. Gaselektronik, Prof. K. Wiesemann), Bochum, Německo
 • 1998: (2 týdny) výzkumná stáž na Ernst-Moritz-Arndt-Universität (Institut für Physik), Greifswald, Německo
 • 1994: (7 měsiců) studijní pobyt (TEMPUS-PEGAS projekt) na Universita degli Study Bari (Dept. di Chimica, Prof. R. d'Agostino), Bari, Italy
 • 1993: (2 měsíce) vědecká pomocná síla na Fraunhofer Institut für Materialmechanik, Freiburg, Německo
Universitní aktivity
 • od 1. 7. 2011: vedoucí výzkumné skupiny Plazmové technologie, Centrum nano- a mikrotechnologií, Středoevropský technologický institut (CEITEC)
 • členka oborové komise Fyzika plazmatu (PřF)
 • oborový koordinátor programu Erasmus
Mimouniversitní aktivity
 • 2011 - 2015: členka GAČR hodnotícího panelu 203 a následně 205
 • 2017 - dosud: členka GAČR hodnotícího panelu 205
 • od 1. 6. 2012: členka Scientific Selection Panel of the Center of Accelerators and Nuclear Analytical Methods (CANAM)
 • členka Jednoty českých matematiků a fyziků (fyzikální sekce)
 • členka Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci
 • 2007 - 2015: členka Material Research Society
 • 2014- dosud: členka společnosti Society of Vacuum Coaters
Ocenění vědeckou komunitou
 • Zvané přednášky na konferencích:
 • 2017: “Structural and Optical Study of Ti(1-x)SixO2 Films Prepared by Plasma Enhanced CVD and Atomic Layer Deposition”, 17th International Balkan Workshop on Applied Physics and Materials Science, Constanta (Romania), 11. - 14. 7. 2017
 • 2016: “Low and Atmospheric Pressure Plasma Polymerization for Immunosensing and Tissue Engineering”, AVS International Symposium, Nashville (U.S.) 7. – 11. 11. 2016
 • 2016: “Plasma Enhanced CVD of Functional Coatings in Homogeneous Dielectric Barrier Discharges”, EPS Plasma Physics, Leuven (Belgium) 4. – 8. 7. 2016
 • 2015: “Perspectives of plasma polymers in bio- and environmental applications”, Asia-European Plasma Surface Engineering, Jeju Island (Republic of Korea), 20. - 24. 9. 2015
 • 2015: “Atmospheric pressure microwave torch for synthesis of nanomaterials”, 9th International Workshop on Microwave Discharges, Cordoba (Spain), 7. - 11. 9. 2015
 • 2014: “Performance of Amine-Rich Plasma Polymers in Biosensing and Tissue Engineering", International Symposium on Plasma Bioscience (Republic of Korea), 17. -20. 8. 2014
 • 2012: EMRS, 17.-22.9.2012, Strasbourg (France) - "Microwave Plasma Torch for Synthesis of CNTs and Iron Oxide Nanoparticles"
 • 2012: iPlasmaNano, 26. 2. - 1.3.2012, Johor (Malaysia) - "Polymer/CNTs Nanocomposites Prepared with Help of Plasmachemical Processes"
 • 2010: 12th International Conference on Plasma Surface Engineering, 13-17.9.2010, Garmisch-Partenkirchen (Germany) - “Correlation between chemical structure and functional properties of as-deposited and annealed organosilicon plasma polymers”
 • 2009: ISPC 19, 26.-31.7.2009, Bochum (German) - “Synthesis and processing of carbon nanotubes by plasma technologies”
 • 2006: 18th European Conference on Atomic and Molecular Physics of Ionised Gased, 12-16.7.2006, Lecce (Italy) - "Deposition of protective coatings in r.f. organosilicon discharges"
 • 2005: 32nd EPS Plasma Physics Conference, 27.6-1.7.2005, Taragona (Spain) - "Synthesis of carbon nanotubes in atmospheric pressure microwave torch"
 • 2001: The Symposium on Application of Plasma Processes 15.-21. 1., Tále (Slovak Republic) - "Deposition of DLC:Si(O) Films in Low Pressure RF Discharges"

 • Zvané vědecké přednášky na univerzitách:
Vybrané publikace
 • GOMEZ PEREZ, Inmaculada Jennifer, Manuel Vázquez SULLEIRO, Anna DOLEČKOVÁ, Naděžda PIZÚROVÁ, Jiřina MEDALOVÁ, Antonín BEDNAŘÍK, Jan PREISLER, David NEČAS a Lenka ZAJÍČKOVÁ. Structure elucidation of multicolor emissive graphene quantum dots towards cell guidance. Materials Chemistry Frontiers. Cambridge: Royal Society of Chemistry, roč. 6, č. 2, s. 145-154. ISSN 2052-1537. doi:10.1039/d1qm01126j. 2022. URL info
 • GOMEZ PEREZ, Inmaculada Jennifer, Marina RUSSO, Orazio Angelo ARCIDIACONO, Esther Maria MARQUEZ SANCHEZ - CARNERERO, Petr KLÁN a Lenka ZAJÍČKOVÁ. Coupling BODIPY with nitrogen-doped graphene quantum dots to address the water solubility of photosensitizers. Materials Chemistry Frontiers. Cambridge: Royal Society of Chemistry, roč. 6, č. 12, s. 1719-1726. ISSN 2052-1537. doi:10.1039/d2qm00200k. 2022. URL info
 • KOVAČ, Janez, Jernej EKAR, Miha ČEKADA, Lenka ZAJÍČKOVÁ, David NEČAS, Lucie BLAHOVÁ, Jiang Yong WANG a Miran MOZETIC. Depth profiling of thin plasma-polymerized amine films using GDOES in an Ar-O-2 plasma. Applied Surface Science. Elsevier, roč. 581, April, s. 1-10. ISSN 0169-4332. doi:10.1016/j.apsusc.2021.152292. 2022. URL info
 • MUNOZ, Jose, Mario PALACIOS-CORELLA, Inmaculada Jennifer GOMEZ PEREZ, Lenka ZAJÍČKOVÁ a Martin PUMERA. Synthetic Nanoarchitectonics of Functional Organic-Inorganic 2D Germanane Heterostructures via Click Chemistry. Advanced Materials. Wiley-VCH Verlag GmbH, roč. 34, č. 45, s. 1-8. ISSN 0935-9648. doi:10.1002/adma.202206382. 2022. URL info
 • POLÁŠKOVÁ, Kateřina, David NEČAS, Lukáš DOSTÁL, Miloš KLÍMA, Pavel FIALA a Lenka ZAJÍČKOVÁ. Self-organization phenomena in cold atmospheric pressure plasma slit jet. Plasma Sources Science and Technology. IOP Publishing Ltd, roč. 31, č. 12, s. 1-13. ISSN 0963-0252. doi:10.1088/1361-6595/acab82. 2022. URL URL info
 • MICHAL, Lukáš, Rajarshi ROY, David HOLEC, Inmaculada Jennifer GOMEZ PEREZ, Naděžda PIZÚROVÁ, David NEČAS, Anna DOLEČKOVÁ, Jiřina MEDALOVÁ, Petr LEPCIO a Lenka ZAJÍČKOVÁ. Long-Range Magnetic Order in Nickel Hydroxide-Functionalized Graphene Quantum Dots. Journal of Physical Chemistry Letters. Washington: American Chemical Society, roč. 13, č. 49, s. 11536-11542. ISSN 1948-7185. doi:10.1021/acs.jpclett.2c02964. 2022. URL info
 • ROY, Rajarshi, David HOLEC, Markus KRATZER, Philipp MUENZER, Preeti KAUSHIK, Lukáš MICHAL, Gundam Sandeep KUMAR, Lenka ZAJÍČKOVÁ a Christian TEICHERT. Probing the charge transfer and electron-hole asymmetry in graphene-graphene quantum dot heterostructure. Nanotechnology. IOP Publishing Ltd., roč. 33, č. 32, s. 1-9. ISSN 0957-4484. doi:10.1088/1361-6528/ac6c38. 2022. URL info
 • MICHLÍČEK, Miroslav, Lucie BLAHOVÁ, Eva DVOŘÁKOVÁ, David NEČAS a Lenka ZAJÍČKOVÁ. Deposition Penetration Depth and Sticking Probability in Plasma Polymerization of Cyclopropylamine. Applied Surface Science. Amsterdam: Elsevier Science, roč. 540, February 2021, s. 1-10. ISSN 0169-4332. doi:10.1016/j.apsusc.2020.147979. 2021. URL info
 • ROY, Rajarshi, David NEČAS a Lenka ZAJÍČKOVÁ. Evidence of flexoelectricity in graphene nanobubbles created by tip induced electric field. Carbon. Elsevier, roč. 179, č. 1, s. 677-682. ISSN 0008-6223. doi:10.1016/j.carbon.2021.04.086. 2021. URL info
 • KODAMA, Joe, Anjar Anggraini HARUMNINGTYAS, Tomoko ITO, Miroslav MICHLÍČEK, Satoshi SUGIMOTO, Hidekazu KITA, Ryota CHIJIMATSU, Yuichiro UKON, Junichi KUSHIOKA, Rintaro OKADA, Takashi KAMATANI, Kunihiko HASHIMOTO, Daisuke TATEIWA, Hiroyuki TSUKAZAKI, Shinichi NAKAGAWA, Shota TAKENAKA, Takahiro MAKINO, Yusuke SAKAI, David NEČAS, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Satoshi HAMAGUCHI a Takashi KAITO. Amine modification of calcium phosphate by low-pressure plasma for bone regeneration. Scientific Reports. London: Nature Research, roč. 11, č. 1, s. "17870", 15 s. ISSN 2045-2322. doi:10.1038/s41598-021-97460-8. 2021. URL info
 • POLÁŠKOVÁ, Kateřina, Miloš KLÍMA, Zdeňka JENÍKOVÁ, Lucie BLAHOVÁ a Lenka ZAJÍČKOVÁ. Effect of Low Molecular Weight Oxidized Materials and Nitrogen Groups on Adhesive Joints of Polypropylene Treated by a Cold Atmospheric Plasma Jet. Polymers. MDPI, roč. 13, č. 24, s. 4396-4413. ISSN 2073-4360. doi:10.3390/polym13244396. 2021. URL info
 • GOMEZ PEREZ, Inmaculada Jennifer, Manuel Vasques SULLEIRO, Anna DOLEČKOVÁ, Naděžda PIZÚROVÁ, Jiřina MEDALOVÁ, Rajarshi ROY, David NEČAS a Lenka ZAJÍČKOVÁ. Exploring the Emission Pathways in Nitrogen-Doped Graphene Quantum Dots for Bioimaging. Journal of Physical Chemistry C. American Chemical Society, roč. 125, č. 38, s. 21044-21054. ISSN 1932-7447. doi:10.1021/acs.jpcc.1c06029. 2021. URL info
 • MANAKHOV, Anton M., Natalya A. SITNIKOVA, Alphiya R. TSYGANKOVA, Alexander Yu. ALEKSEEV, Lyubov S. ADAMENKO, Elizaveta PERMYAKOVA, Victor S. BAIDYSHEV, Zakhar I. POPOV, Lucie BLAHOVÁ, Marek ELIÁŠ, Lenka ZAJÍČKOVÁ a Anastasiya O. SOLOVIEVA. Electrospun Biodegradable Nanofibers Coated Homogenously by Cu Magnetron Sputtering Exhibit Fast Ion Release. Computational and Experimental Study. Membranes. Basel: MDPI, roč. 11, č. 12, s. 965-983. ISSN 2077-0375. doi:10.3390/membranes11120965. 2021. URL info
 • KAUSHIK, Preeti, Marek ELIÁŠ, Jan PRASEK, Jiří MICHALIČKA a Lenka ZAJÍČKOVÁ. Manipulating MWCNT/TiO2 heterostructure morphology at nanoscale and its implications to NO2 sensing properties. Materials Chemistry and Physics. LAUSANNE: Elsevier, roč. 271, October, s. 124901-124911. ISSN 0254-0584. doi:10.1016/j.matchemphys.2021.124901. 2021. URL info
 • MICHLÍČEK, Miroslav, Satoshi HAMAGUCHI a Lenka ZAJÍČKOVÁ. Molecular dynamics simulation of amine groups formation during plasma processing of polystyrene surfaces. Plasma Sources Science and Technology. Bristol: IOP Publishing, roč. 29, č. 10, s. 1-13. ISSN 0963-0252. doi:10.1088/1361-6595/abb2e8. 2020. URL info
 • KUPKA, Vojtěch, Eva DVOŘÁKOVÁ, Anton MANAKHOV, Miroslav MICHLÍČEK, Josef PETRUŠ, Lucy VOJTOVÁ a Lenka ZAJÍČKOVÁ. Well-Blended PCL/PEO Electrospun Nanofibers with Functional Properties Enhanced by Plasma Processing. Polymers. Basel: MDPI, roč. 12, č. 6, s. 1-16. ISSN 2073-4360. doi:10.3390/polym12061403. 2020. URL info
 • ČERNOCHOVÁ, Petra, Lucie BLAHOVÁ, Jiřina MEDALOVÁ, David NEČAS, Miroslav MICHLÍČEK, Preeti KAUSHIK, Jan PŘIBYL, Jana BARTOŠÍKOVÁ, Anton MANAKHOV, Lucie BAČÁKOVÁ a Lenka ZAJÍČKOVÁ. Cell type specific adhesion to surfaces functionalised by amine plasma polymer. Scientific Reports. London: Nature Publishing Group, roč. 10, č. 1, s. 1-14. ISSN 2045-2322. doi:10.1038/s41598-020-65889-y. 2020. URL info
 • DONKO, Zoltan, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Satoshi SUGIMOTO, Anjar Anggraini HARUMNINGTYAS a Satoshi HAMAGUCHI. Modeling characterisation of a bipolar pulsed discharge. Plasma Sources Science and Technology. Bristol: IOP Publishing Ltd, roč. 29, č. 10, s. 1-13. ISSN 0963-0252. doi:10.1088/1361-6595/abb321. 2020. URL info
 • NEMCAKOVA, Ivana, Lucie BLAHOVÁ, Petr RYSANEK, Andreu BLANQUER, Lucie BACAKOVA a Lenka ZAJÍČKOVÁ. Behaviour of Vascular Smooth Muscle Cells on Amine Plasma-Coated Materials with Various Chemical Structures and Morphologies. International Journal of Molecular Sciences. Basel: MDPI, roč. 21, č. 24, s. 1-24. ISSN 1422-0067. doi:10.3390/ijms21249467. 2020. URL info
 • ONDRAČKA, Pavel, David NEČAS, Michele CARETTE, Stephane ELISABETH, David HOLEC, Agnes GRANIER, Antoine GOULLET, Lenka ZAJÍČKOVÁ a Mireille RICHARD-PLOUET. Unravelling local environments in mixed TiO2-SiO2 thin films by XPS and ab initio calculations. Applied Surface Science. Amsterdam: Elsevier, roč. 510, April 2020, s. 1-11. ISSN 0169-4332. doi:10.1016/j.apsusc.2019.145056. 2020. URL info
 • VAN DER MULLEN, Joost, Mariana ATANASOVA, Adam OBRUSNÍK a Lenka ZAJÍČKOVÁ. Thomson scattering versus modeling of the microwave plasma torch: a long standing discrepancy almost solved. Journal of analytical atomic spectrometry. Cambridge: Royal Society of Chemistry, roč. 35, č. 9, s. 2064-2074. ISSN 0267-9477. doi:10.1039/d0ja00161a. 2020. URL info
 • KAUSHIK, Preeti, Marek ELIÁŠ, Jan MICHALICKA, Dirk HEGEMANN, Zdenek PYTLÍČEK, David NEČAS a Lenka ZAJÍČKOVÁ. Atomic layer deposition of titanium dioxide on multi-walled carbon nanotubes for ammonia gas sensing. Surface & coatings technology. Lausanne: Elsevier, roč. 370, JUL 25 2019, s. 235-243. ISSN 0257-8972. doi:10.1016/j.surfcoat.2019.04.031. 2019. Full Text info
 • MAKHNEVA, Ekaterina, Adam OBRUSNÍK, Zdeněk FARKA, Petr SKLÁDAL, Marianne VANDENBOSSCHE, Dirk HEGEMANN a Lenka ZAJÍČKOVÁ. Carboxyl-rich plasma polymer surfaces in surface plasmon resonance immunosensing. Japanese Journal of Applied Physics. Bristol: IOP Publishing, roč. 57, 01AG06, s. "01AG06-1"-"01AG06-5", 5 s. ISSN 0021-4922. doi:10.7567/JJAP.57.01AG06. 2018. info
 • BANNOV, Alexander, Ondřej JAŠEK, Lenka ZAJÍČKOVÁ a Jan PRÁŠEK. Investigation of Pristine Graphite Oxide as Room-Temperature Chemiresistive Ammonia Gas Sensing Material. SENSORS. Basel, Switzerland: Molecular Diversity Preservation International, roč. 17, č. 2, s. 320-329. ISSN 1424-8220. doi:10.3390/s17020320. 2017. web nakladatele info
 • ZAJÍČKOVÁ, Lenka, Petr JELÍNEK, Adam OBRUSNÍK, Jiří VODÁK a David NEČAS. Plasma-enhanced CVD of functional coatings in Ar/maleic anhydride/C2H2 homogeneous dielectric barrier discharges at atmospheric pressure. Plasma Physics and Controlled Fusion. BRISTOL: Institute of Physics, roč. 59, č. 3, s. 034003-34015. ISSN 0741-3335. doi:10.1088/1361-6587/aa52e7. 2017. URL info
 • OBRUSNÍK, Adam, Petr JELÍNEK a Lenka ZAJÍČKOVÁ. Modelling of the gas flow and plasma co-polymerization of two monomers in an atmospheric-pressure dielectric barrier discharge. SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY. LAUSANNE: ELSEVIER SCIENCE SA, roč. 314, MAR, s. 139-147. ISSN 0257-8972. doi:10.1016/j.surfcoat.2016.10.068. 2017. URL info
 • MANAKHOV, Anton, Miroslav MICHLÍČEK, Alexandre FELTEN, Jean-Jacques PIREAUX, David NEČAS a Lenka ZAJÍČKOVÁ. XPS depth profiling of derivatized amine and anhydride plasma polymers: Evidence of limitations of the derivatization approach. Applied Surface Science. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, roč. 394, February, s. 578-585. ISSN 0169-4332. doi:10.1016/j.apsusc.2016.10.099. 2017. URL info
 • MANAKHOV, Anton, Marie LANDOVÁ, Jiřina MEDALOVÁ, Miroslav MICHLÍČEK, Josef POLCAK, David NEČAS a Lenka ZAJÍČKOVÁ. Cyclopropylamine plasma polymers for increased cell adhesion and growth. Plasma processes and polymers. Weinheim: Wiley-VCH, roč. 14, č. 7, s. nestránkováno, 12 s. ISSN 1612-8850. doi:10.1002/ppap.201600123. 2017. URL info
 • MANAKHOV, Anton, Eva DVOŘÁKOVÁ, Jiřina MEDALOVÁ, Petra ČERNOCHOVÁ, Adam OBRUSNÍK, Miroslav MICHLÍČEK, Dmitry V. SHTANSKY a Lenka ZAJÍČKOVÁ. Carboxyl-anhydride and amine plasma coating of PCL nanofibers to improve their bioactivity. MATERIALS & DESIGN. OXFORD: ELSEVIER SCI LTD, roč. 132, October, s. 257-265. ISSN 0264-1275. doi:10.1016/j.matdes.2017.06.057. 2017. URL info
 • BANNOV, Alexander, Ondřej JAŠEK, Anton MANAKHOV, Marian MARIK, David NEČAS a Lenka ZAJÍČKOVÁ. High-Performance Ammonia Gas Sensors Based on Plasma Treated Carbon Nanostructures. IEEE Sensors Journal. PISCATAWAY, USA: IEEE Sensors Council, roč. 17, č. 7, s. 1964-1970. ISSN 1530-437X. doi:10.1109/JSEN.2017.2656122. 2017. web článku info
 • ONDRAČKA, Pavel, David HOLEC, David NEČAS, Eva DVOŘÁKOVÁ, Stéphane ELISABETH, Antoinne GOULLET a Lenka ZAJÍČKOVÁ. Optical properties of TixSi1-xO2 solid solutions. Physical Review B. College PK: American Physical Society, roč. 95, č. 19, s. nestránkováno, 10 s. ISSN 2469-9950. doi:10.1103/PhysRevB.95.195163. 2017. URL info
 • SCHÄFER, Jan, Katja FRICKE, František MIKA, Zuzana POKORNÁ, Lenka ZAJÍČKOVÁ a Rudiger FOEST. Liquid assisted plasma enhanced chemical vapour deposition with a non-thermal plasma jet at atmospheric pressure. Thin Solid Films. Lausanne: Elsevier science, roč. 630, MAY, s. 71-78. ISSN 0040-6090. doi:10.1016/j.tsf.2016.09.022. 2017. URL info
 • GHOSAL, Kajal, Anton MANAKHOV, Lenka ZAJÍČKOVÁ a Sabu THOMAS. Structural and Surface Compatibility Study of Modified Electrospun Poly(epsilon-caprolactone) (PCL) Composites for Skin Tissue Engineering. AAPS PHARMSCITECH. NEW YORK: SPRINGER, roč. 18, č. 1, s. 72-81. ISSN 1530-9932. doi:10.1208/s12249-016-0500-8. 2017. URL info
 • SOLOVIEVA, Anastasiya, Svetlana MIROSHNICHENKO, Andrey KOVALSKII, Elizaveta PERMYAKOVA, Zakhar POPOV, Eva DVOŘÁKOVÁ, Philip KIRYUKHANTSEV-KORNEEV, Aleksei OBROSOV, Josef POLČÁK, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Dmitry V. SHTANSKY a Anton MANAKHOV. Immobilization of Platelet-Rich Plasma onto COOH Plasma-Coated PCL Nanofibers Boost Viability and Proliferation of Human Mesenchymal Stem Cells. POLYMERS. BASEL: MDPI AG, roč. 9, č. 12, s. 736-749. ISSN 2073-4360. doi:10.3390/polym9120736. 2017. URL info
 • SCHÄFER, Jan, Jaroslav HNILICA, Jiří ŠPERKA, Antje QUADE, Vít KUDRLE, Rüdiger FOEST, Jiří VODÁK a Lenka ZAJÍČKOVÁ. Tetrakis(trimethylsilyloxy)silane for nanostructured SiO2-like films deposited by PECVD at atmospheric pressure. Surface and Coatings Technology. roč. 295, 15 June 2016, s. 112-118. ISSN 0257-8972. doi:10.1016/j.surfcoat.2015.09.047. 2016. info
 • HEGEMANN, Dirk, Miroslav MICHLÍČEK, Noemi E. BLANCHARD, Urs SCHUTZ, Dominik LOHMANN, Marianne VANDENBOSSCHE, Lenka ZAJÍČKOVÁ a Martin DRABIK. Deposition of Functional Plasma Polymers Influenced by Reactor Geometry in Capacitively Coupled Discharges. Plasma processes and polymers. Weinheim: Wiley-VCH, roč. 13, č. 2, s. 279-286. ISSN 1612-8850. doi:10.1002/ppap.201500078. 2016. URL info
 • STRBKOVA, L., Anton MANAKHOV, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Adrian STOICA, P. VESELY a R. CHMELIK. The adhesion of normal human dermal fibroblasts to the cyclopropylamine plasma polymers studied by holographic microscopy. SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY. LAUSANNE: ELSEVIER SCIENCE SA, roč. 295, June, s. 70-77. ISSN 0257-8972. doi:10.1016/j.surfcoat.2015.10.076. 2016. URL info
 • MANAKHOV, Anton, Miroslav MICHLÍČEK, David NEČAS, Josef POLCAK, Ekaterina MAKHNEVA, Marek ELIÁŠ a Lenka ZAJÍČKOVÁ. Carboxyl-rich coatings deposited by atmospheric plasma co-polymerization of maleic anhydride and acetylene. SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY. LAUSANNE: ELSEVIER SCIENCE SA, roč. 295, June, s. 37-45. ISSN 0257-8972. doi:10.1016/j.surfcoat.2015.11.039. 2016. URL info
 • MANAKHOV, Anton, Ekaterina MAKHNEVA, Petr SKLÁDAL, David NEČAS, Jan CECHAL, Lukas KALINA, Marek ELIÁŠ a Lenka ZAJÍČKOVÁ. The robust bio-immobilization based on pulsed plasma polymerization of cyclopropylamine and glutaraldehyde coupling chemistry. Applied Surface Science. AMSTERDAM: Elsevier Science BV, roč. 360, January, s. 28-36. ISSN 0169-4332. doi:10.1016/j.apsusc.2015.10.178. 2016. URL info
 • MAKHNEVA, Ekaterina, Anton MANAKHOV, Petr SKLÁDAL a Lenka ZAJÍČKOVÁ. Development of effective QCM biosensors by cyclopropylamine plasma polymerization and antibody immobilization using cross-linking reactions. SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY. LAUSANNE: ELSEVIER SCIENCE SA, roč. 290, March, s. 116-123. ISSN 0257-8972. doi:10.1016/j.surfcoat.2015.09.035. 2016. URL info
 • OBRUSNÍK, Adam, Petr SYNEK, S. HUBNER, J. J. A. M. VAN DER MULLEN, Lenka ZAJÍČKOVÁ a S. NIJDAM. Coherent and incoherent Thomson scattering on an argon/hydrogen microwave plasma torch with transient behaviour. PLASMA SOURCES SCIENCE & TECHNOLOGY. BRISTOL: IOP PUBLISHING LTD, roč. 25, č. 5, s. nestránkováno, 13 s. ISSN 0963-0252. doi:10.1088/0963-0252/25/5/055018. 2016. URL info
 • ARJUNAN, Krishna Priya, Adam OBRUSNÍK, Brendan T. JONES, Lenka ZAJÍČKOVÁ a Sylwia PTASINSKA. Effect of Additive Oxygen on the Reactive Species Profile and Microbicidal Property of a Helium Atmospheric Pressure Plasma Jet. Plasma processes and polymers. Weinheim: Wiley-VCH, roč. 13, č. 11, s. 1089-1105. ISSN 1612-8850. doi:10.1002/ppap.201600058. 2016. URL info
 • SOBOTA, A., O. GUAITELLA, G. B. SRETENOVIC, I. B. KRSTIC, V. V. KOVACEVIC, Adam OBRUSNÍK, Y. N. NGUYEN, Lenka ZAJÍČKOVÁ, B. M. OBRADOVIC a M. M. KURAICA. Electric field measurements in a kHz-driven He jet-the influence of the gas flow speed. PLASMA SOURCES SCIENCE & TECHNOLOGY. BRISTOL: IOP PUBLISHING LTD, roč. 25, č. 6, s. nestránkováno, 9 s. ISSN 0963-0252. doi:10.1088/0963-0252/25/6/065026. 2016. URL info
 • ONDRAČKA, Pavel, David HOLEC, David NEČAS a Lenka ZAJÍČKOVÁ. Accurate prediction of band gaps and optical properties of HfO2. JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS. Bristol: Institute of Physics Publishing, roč. 49, č. 39, s. nestránkováno, 8 s. ISSN 0022-3727. doi:10.1088/0022-3727/49/39/395301. 2016. URL info
 • ELIÁŠ, Marek, Petr KLOC, Ondřej JAŠEK, Věra MAZÁNKOVÁ, David TRUNEC, Radim HRDÝ a Lenka ZAJÍČKOVÁ. Atmospheric pressure barrier discharge at high temperature: Diagnostics and carbon nanotubes deposition. Journal of Applied Physics. Melville (USA): AMER INST PHYSICS, roč. 117, č. 10, s. "nestránkováno", 10 s. ISSN 0021-8979. doi:10.1063/1.4914062. 2015. web vydavatele info
 • HNILICA, Jaroslav, Jan SCHÄFER, Rüdiger FOEST, Lenka ZAJÍČKOVÁ a Vít KUDRLE. PECVD of nanostructured SiO2 in a modulated microwave plasma jet at atmospheric pressure. J. Phys. D: Appl. Phys. roč. 46, č. 33, s. nestránkováno, 8 s. ISSN 0022-3727. doi:10.1088/0022-3727/46/33/335202. 2013. URL info
 • FRANTA, Daniel, David NEČAS a Lenka ZAJÍČKOVÁ. Application of Thomas-Reiche-Kuhn sum rule to construction of advanced dispersion models. Thin Solid Films. Oxford: Elsevier Science, roč. 534, May, s. 432-441. ISSN 0040-6090. doi:10.1016/j.tsf.2013.01.081. 2013. URL info
 • FRANTA, Daniel, David NEČAS, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Ivan OHLÍDAL, Jiří STUCHLÍK a Dagmar CHVOSTOVA. Application of sum rule to the dispersion model of hydrogenated amorphous silicon. Thin Solid Films. Lausanne: Elsevier Science, roč. 539, Jul, s. 233-244. ISSN 0040-6090. doi:10.1016/j.tsf.2013.04.012. 2013. URL info
 • FRANTA, Daniel, David NEČAS, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Ivan OHLÍDAL a Jiří STUCHLÍK. Advanced modeling for optical characterization of amorphous hydrogenated silicon films. Thin Solid Films. Lausanne: Elsevier Science, roč. 541, Aug, s. 12-16. ISSN 0040-6090. doi:10.1016/j.tsf.2013.04.129. 2013. URL info
 • ZAJÍČKOVÁ, Lenka, Marek ELIÁŠ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Zuzana STUDÝNKOVÁ, Věra MAZÁNKOVÁ, Miroslav MICHLÍČEK a Jana HOUDKOVÁ. Low pressure plasmachemical processing of multi-walled carbon nanotubes for the production of polyurethane composite films with improved mechanical properties. Thin Solid Films. Lausanne: Elsevier Science, roč. 538, July, s. 7-15. ISSN 0040-6090. doi:10.1016/j.tsf.2012.11.126. 2013. URL info
 • SYNEK, Petr, Ondřej JAŠEK, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Bohumil DAVID, Vít KUDRLE a Naděžda PIZÚROVÁ. Plasmachemical synthesis of maghemite nanoparticles in atmospheric pressure microwave torch. Materials Letters. Amsterdam, Holandsko: Elsevier Science, roč. 65, č. 6, s. 982-984. ISSN 0167-577X. doi:10.1016/j.matlet.2010.12.048. 2011. URL info
 • FRANTA, Daniel, David NEČAS, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Vilma BURŠÍKOVÁ a Christoph COBET. Combination of Synchrotron Ellipsometry and Table-Top Optical Measurements for Determination of Band Structure of DLC Films. Thin Solid Films. Elsevier, roč. 519, č. 9, s. 2694-2697. ISSN 0040-6090. doi:10.1016/j.tsf.2010.12.059. 2011. URL info
 • ZAJÍČKOVÁ, Lenka, Daniel FRANTA, David NEČAS, Vilma BURŠÍKOVÁ, Mihai George MURESAN, Vratislav PEŘINA a Christoph COBET. Dielectric response and structure of amorphous hydrogenated carbon films with nitrogen admixture. Thin Solid Films. Elsevier, roč. 519, č. 13, s. 4299-4308. ISSN 0040-6090. doi:10.1016/j.tsf.2011.02.021. 2011. URL info
 • PRÁŠEK, Jan, Dalibor HUŠKA, Ondřej JAŠEK, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Libuše TRNKOVÁ, Vojtěch ADAM, René KIZEK a Jaromír HUBÁLEK. Carbon composite micro- and nano-tubes-based electrodes for detection of nucleic acids. Nanoscale Research Letters. roč. 6, May 2011, s. "nestránkováno", 5 s. ISSN 1931-7573. doi:10.1186/1556-276X-6-385. 2011. URL info
 • BURŠÍKOVÁ, Vilma, Olga BLÁHOVÁ, Monika KARÁSKOVÁ, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Ondřej JAŠEK, Daniel FRANTA, Petr KLAPETEK a Jiří BURŠÍK. Mechanical Properties of Ultrananocrystalline Thin Films Deposited Using Dual Frequency Discharges. CHEMICKÉ LISTY. Praha: Česká společnost chemická, roč. 105, CHLSAC 105, s. 98 - 101. ISSN 0009-2770. 2011. URL info
 • BURŠÍKOVÁ, Vilma, Zuzana KUČEROVÁ, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Ondřej JAŠEK, Vít KUDRLE, Jiřina MATĚJKOVÁ a Petr SYNEK. Measurement of Mechanical Properties of Composite Materials. CHEMICKÉ LISTY. Praha: Česká společnost chemická, roč. 105, CHLSAC 105, s. 171 - 174. ISSN 0009-2770. 2011. URL info
 • TRUNEC, David, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Filip STUDNIČKA, Pavel SŤAHEL, Vadym PRYSIAZHNYI, Vratislav PEŘINA, Jana HOUDKOVÁ, Zdeněk NAVRÁTIL a Daniel FRANTA. Deposition of hard thin films from HMDSO in atmospheric pressure dielectric barrier discharge. Journal of Physics D: Applied Physics. Bristol, England: IOP Publishing Ltd., roč. 43, č. 22, s. 225403-225410. ISSN 0022-3727. 2010. URL info
 • ZAJÍČKOVÁ, Lenka, Ondřej JAŠEK, Marek ELIÁŠ, Petr SYNEK, Lukáš LAZAR, Oldřich SCHNEEWEISS a Renáta HANZLÍKOVÁ. Synthesis of carbon nanotubes by plasma-enhanced chemical vapor deposition in an atmospheric-pressure microwave torch. Pure and Applied Chemistry. roč. 82/2010, č. 6, s. 1259-1272, 13 s. ISSN 0033-4545. 2010. URL info
 • KARÁSKOVÁ, Monika, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Daniel FRANTA, David NEČAS, Olga BLÁHOVÁ a Jiří ŠPERKA. Optical and mechanical characterization of ultrananocrystalline diamond films prepared in dual frequency discharges. Surface & coatings technology. Elsevier Science, roč. 204, 12-13, s. 1997–2001. ISSN 0257-8972. 2010. info
 • FRANTA, Daniel, David NEČAS, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Vilma BURŠÍKOVÁ a Christoph COBET. Band structure of diamond-like carbon films assessed from optical measurements in wide spectral range. Diamond and Related Materials. Amsterdam: Elsevier, roč. 19, 2-3, s. 114-122. ISSN 0925-9635. 2010. info
 • JAŠEK, Ondřej, Petr SYNEK, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Marek ELIÁŠ a Vít KUDRLE. SYNTHESIS OF CARBON NANOSTRUCTURES BY PLASMA ENHANCED CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION AT ATMOSPHERIC PRESSURE. Journal of Electrical Engineering. Bratislava: Slovak University of Technology, roč. 61, č. 5, s. 311-313. ISSN 1335-3632. 2010. web časopisu info
 • FRANTA, Daniel, David NEČAS, Lenka ZAJÍČKOVÁ a Vilma BURŠÍKOVÁ. Limitations and possible improuvements of DLC dielectric response model based on parameterization of density of states. Diamond and Related Materials. New York: Elsevier Science S.A., roč. 18, 2-3, s. 413–418. ISSN 0925-9635. 2009. info
 • ZAJÍČKOVÁ, Lenka, Petr SYNEK, Ondřej JAŠEK, Marek ELIÁŠ, Bohumil DAVID, Jiří BURŠÍK, Naděžda PIZÚROVÁ, Renáta HANZLÍKOVÁ a Lukáš LAZAR. Synthesis of carbon nanotubes and iron oxide nanoparticles in MW plasma torch with Fe(CO)5 in gas feed. Applied Surface Science. USA: ELSEVIER (NORTH-HOLLAND), roč. 2009, č. 255, s. 5421-5424, 3 s. ISSN 0169-4332. 2009. info
 • KUČEROVÁ, Zuzana, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Vít KUDRLE, Marek ELIÁŠ, Ondřej JAŠEK, Petr SYNEK, Jiřina MATĚJKOVÁ a Jiří BURŠÍK. Mechanical and microwave absorbing properties of carbon-filled polyurethane. Micron. Amsterdam: Elsevier, roč. 2009, č. 40, s. 70-73, 3 s. ISSN 0968-4328. 2009. info
 • NEČAS, David, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Daniel FRANTA, Pavel SŤAHEL, Petr MIKULÍK, Mojmír MEDUŇA a Miroslav VALTR. Optical Characterization of Ultra-Thin Iron and Iron Oxide Films. e-Journal of Surface Science and Nanotechnology. Tokyo: The Surface Science Society of Japan, roč. 7, březen, s. 486-490. ISSN 1348-0391. 2009. info
 • KOLMAČKA, Michal, Magdaléna KADLEČÍKOVÁ, Juraj BREZA, Filip LAZIŠŤAN, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Marek ELIÁŠ, Karol JESENÁK a Katarína PASTORKOVÁ. Wireless temperature measurement in the hot filament CVD reactor for deposition of carbon nanotubes. Journal of Electrical Engineering. Bratislava: Slovak University of Technology, roč. 2009, Vol. 60, s. 346-349. ISSN 1335-3632. 2009. info
 • ZAJÍČKOVÁ, Lenka, Zuzana STUDÝNKOVÁ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Marek ELIÁŠ, Jana HOUDKOVÁ, Petr SYNEK, Helena MARŠÍKOVÁ a Ondřej JAŠEK. Carbon Nanotubes Functionalized in Oxygen and Water Low Pressure Discharges used as Reinforcement of Polyurethane Composites. Plasma processes and polymers. Weinheim: Wiley-VCH, roč. 2009, č. 6, s. S864-S869, 6 s. ISSN 1612-8850. 2009. info
 • LAZAR, Lukáš, Petr SYNEK, Monika KARÁSKOVÁ, Marek ELIÁŠ, Ondřej JAŠEK, Lukáš KELAR, Vilma BURŠÍKOVÁ, Pavel KONUPČÍK a Lenka ZAJÍČKOVÁ. Comparison of various plasmachemical processes with respect to the gas temperature. Chemické listy. roč. 102, č. 15, s. s1158-s1161, 4 s. ISSN 1213-7103. 2008. info
 • FRANTA, Daniel, Vilma BURŠÍKOVÁ, David NEČAS a Lenka ZAJÍČKOVÁ. Modeling of optical constants of diamond-like carbon. Diamond and Related Materials. New York: Elsevier, roč. 17, č. 1, s. 705–708. ISSN 0925-9635. 2008. info
 • ZAJÍČKOVÁ, Lenka, Vilma BURŠÍKOVÁ, Daniel FRANTA, Angelique BOUSQUET, Agnes GRANIER, Antoine GOULLET a Jiří BURŠÍK. Comparative Study of Films Deposited from HMDSO/O2 in Continuous Wave and Pulsed rf Discharges. Plasma processes and polymers. Weinheim: Wiley-VCH, roč. 4, S1, s. S287-S293, 7 s. ISSN 1612-8850. 2007. URL info
 • ZAJÍČKOVÁ, Lenka, Vilma BURŠÍKOVÁ, Zuzana KUČEROVÁ, Daniel FRANTA, Pavel DVOŘÁK, Radek ŠMÍD, Vratislav PEŘINA a Anna MACKOVÁ. Deposition of protective coatings in rf organosilicon discharges. Plasma Sources Science and Technology. Bristol: Institute of Physics Publishing, roč. 16, č. 1, s. S123-S132, 10 s. ISSN 0963-0252. 2007. info
 • ZAJÍČKOVÁ, Lenka, Vilma BURŠÍKOVÁ, Zuzana KUČEROVÁ, Jana FRANCLOVÁ, Pavel SŤAHEL, Vratislav PEŘINA a Anna MACKOVÁ. Organosilicon thin films deposited by plasma enhanced CVD: Thermal changes of chemical structure and mechanical properties. Journal of Physics and Chemistry of Solids. Elsevier, roč. 68, č. 1, s. 1255-1259. ISSN 0022-3697. 2007. info
 • ZAJÍČKOVÁ, Lenka, Marek ELIÁŠ, Ondřej JAŠEK, Zuzana KUČEROVÁ, Petr SYNEK, Jiřina MATĚJKOVÁ, Magdaléna KADLEČÍKOVÁ, Mariana KLEMENTOVÁ, Jiří BURŠÍK a Anna VOJAČKOVÁ. Characterization of Carbon Nanotubes Deposited in Microwave Torch at Atmospheric Pressure. Plasma processes and polymers. Weinheim: Wiley-VCH, roč. 4, č. 1, s. S245–S249, 5 s. ISSN 1612-8850. 2007. info
 • JAŠEK, Ondřej, Marek ELIÁŠ, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Zuzana KUČEROVÁ, Jiřina MATĚJKOVÁ, Antonín REK a Jiří BURŠÍK. Discussion of important factors in deposition of carbon nanotubes by atmospheric pressure microwave plasma torch. Journal of Physics and Chemistry of Solids. Oxford: Elsevier, roč. 68, 12B, s. 738–743. ISSN 0022-3697. 2007. info
 • FRANTA, Daniel, David NEČAS a Lenka ZAJÍČKOVÁ. Models of dielectric response in disordered solids. Optics Express. elektronicky: Optical Society of America, roč. 15, č. 24, s. 16230-16244. ISSN 1094-4087. 2007. URL info
 • BURŠÍKOVÁ, Vilma, Pavel DVOŘÁK, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Daniel FRANTA, Jan JANČA, Jiří BURŠÍK, Jaroslav SOBOTA, Petr KLAPETEK, Olga BLÁHOVÁ a Vratislav PEŘINA. Deposition and Characterization of Nanostructured Silicon-Oxide Containing Diamond-Like Carbon Coatings. Optoelectronics and Advanced Materials - Rapid Communications. Bucharest: INOE & INFM, roč. 1, č. 10, s. 491-495. ISSN 1842-6573. 2007. info
 • JAŠEK, Ondřej, Marek ELIÁŠ, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Vít KUDRLE, Martin BUBLAN, Jiřina MATĚJKOVÁ, Antonín REK, Jiří BURŠÍK a Magdaléna KADLEČÍKOVÁ. Carbon nanotubes synthesis in microwave plasma torch at atmospheric pressure. MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING: C. roč. 26, 5-7, s. 1189-1193. ISSN 0928-4931. 2006. info
 • ŠMÍD, Radek, Agnès GRANIER, Angelique BOUSQUET, Cartry GILLES a Lenka ZAJÍČKOVÁ. Study of magnetic field influence on charged species in a low pressure helicon reactor. Czechoslovak Journal of Physics. Praha: Institute of Physics Academy of Sciences, roč. 56, suppl. B, s. 1091-1096. ISSN 0011-4626. 2006. info
 • FRGALA, Zdeněk, Ondřej JAŠEK, Monika KARÁSKOVÁ, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Daniel FRANTA, Jiřina MATĚJKOVÁ, Antonin REK, Petr KLAPETEK a Jiří BURŠÍK. Microwave PECVD of nanocrystalline diamond with rf induced bias nucleation. Czechoslovak Journal of Physics B. Praha: Institute of Physics, AV ČR, roč. 56, č. 1, s. B1218-B1223, 6 s. ISSN 0011-4626. 2006. info
 • BURŠÍKOVÁ, Vilma, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Pavel DVOŘÁK, Miroslav VALTR, Jiří BURŠÍK, Olga BLÁHOVÁ, Vratislav PEŘINA a Jan JANČA. Influence of Silicon, Oxygen and Nitrogen Upon the Properties of Plasma Deposited Amorphous Diamond-like Carbon Coatings. Journal of advanced oxidation technologies. Dundas, Ontario, Canada: Science & Technology Network, Inc., roč. 9, č. 2, s. 232-237, 5 s. ISSN 1203-8407. 2006. info
 • BOSQUET, Angelique, Vilma BURŠÍKOVÁ, A. GOULLET, A. DJOUADI, Lenka ZAJÍČKOVÁ a Agnes GRANIER. Comparison of structure and mechanical properties of SiO2-like films deposited in O2/HMDSO pulsed and continuous plasmas. Surface & coatings technology. Elsevier Science, roč. 200, 22-23, s. 6517-6521, 4 s. ISSN 0257-8972. 2006. info
 • KUČEROVÁ, Zuzana, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Marek ELIÁŠ, Ondřej JAŠEK, Richard FICEK, Radimir VRBA, František MATĚJKA, Jiřina MATĚJKOVÁ, Petr KLAPETEK a Jiří BURŠÍK. Carbon nanotubes synthesized by plasma enhanced CVD: Preparation of measurement of their electrical properties. Czechoslovak Journal of Physics. Praha: Springer Netherlands, roč. 56, Suppl 2, s. B1244, 6 s. ISSN 0011-4626. 2006. info
 • FRANTA, Daniel, Vilma BURŠÍKOVÁ, Ivan OHLÍDAL, Lenka ZAJÍČKOVÁ a Pavel SŤAHEL. Thermal stability of the optical properties of plasma deposited diamond-like carbon thin films. Diamond and Related Materials. New York: Elsevier Science S.A., roč. 14, 11-12, s. 1795-1798. ISSN 0925-9635. 2005. URL info
 • ZAJÍČKOVÁ, Lenka, Marek ELIÁŠ, Ondřej JAŠEK, Vít KUDRLE, Zdeněk FRGALA, Jiřina MATĚJKOVÁ, Jiří BURŠÍK a Magdaléna KADLEČÍKOVÁ. Atmospheric pressure microwave torch for synthesis of carbon nanotubes. Plasma Physics and Controlled Fusion. Bristol,UK: Institute of Physics Publishing, roč. 47, 12B, s. B655-B666, 12 s. ISSN 0741-3335. 2005. URL info
 • PŘIKRYL, Radek, Ladislav ČECH, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Jan VANĚK, S. BEHZADI a F.R. JONES. Mechanical and optical properties of plasma-polymerized vinyltriethoxysilane. Surface & coatings technology. Elsevier Science, roč. 200, 1-4, s. 468-471. ISSN 0257-8972. 2005. info
 • FRANTA, Daniel, Ivan OHLÍDAL, Vilma BURŠÍKOVÁ a Lenka ZAJÍČKOVÁ. Optical Properties of Diamond-Like Carbon Films Containing SiOx Studied by the Combined Method of Spectroscopic Ellipsometry and Spectroscopic Reflectometry. Thin Solid Films. Oxford, UK: Elsevier science, roč. 455-456, č. 1, s. 393-398. ISSN 0040-6090. 2004. URL info
 • FRANCLOVÁ, Jana, Zuzana KUČEROVÁ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Lenka ZAJÍČKOVÁ a Vratislav PEŘINA. Structural changes of plasma deposited SiOxCyHz thin films attained by thermal annealing. Czech. J. Phys. Praha: Institute of Physics Academy of Sciences, roč. 2004, č. 54, s. C847-C852, 6 s. ISSN 0011-4626. 2004. info
 • ŠMÍD, Radek, Lenka ZAJÍČKOVÁ a Jan JANČA. Spatially resolved measurements in r.f. capacitive discharges in argon and nitrogen. Czech. J. Phys. Praha: Institute of Physics Academy of Sciences, roč. 54/2004, Suppl. C, s. 592 - 598. ISSN 0011-4626. 2004. info
 • TRUNEC, David, Zdeněk NAVRÁTIL, Pavel SŤAHEL, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Vilma BURŠÍKOVÁ a Jan ČECH. Deposition of thin organosilicon polymer films in atmospheric pressure glow discharge. Journal of physics D: Applied physics. Bristol, England: IOP Publishing Ltd., roč. 37, č. 15, s. 2112-2120. ISSN 0022-3727. 2004. URL info
 • ZAJÍČKOVÁ, Lenka, Siegmar RUDAKOWSKI, Hans-Werner BECKER, Dirk MEYER, Miroslav VALTR a Klaus WIESEMANN. Study of Plasma Polymerization from Acetylene in Pulsed RF Discharges. Thin Solid Films. Oxford: Elsevier, roč. 2003, č. 425, s. 72-84. ISSN 0040-6090. 2003. info
 • FRANTA, Daniel, Ivan OHLÍDAL, Vilma BURŠÍKOVÁ a Lenka ZAJÍČKOVÁ. Optical properties of diamond-like carbon films containing SiOx. Diamond and Related Materials. Amsterdam: Elsevier, roč. 12, č. 9, s. 1532-1538. ISSN 0925-9635. 2003. URL info
 • FRANTA, Daniel, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Vilma BURŠÍKOVÁ a Ivan OHLÍDAL. New Dispersion Model of the Optical Constants of the DLC Films. Acta Physica Slovaca. Bratislava: Institute of Physics, SAS, roč. 53, č. 5, s. 373-384. ISSN 0323-0465. 2003. URL info
 • ZAJÍČKOVÁ, Lenka, Deepak Prasad SUBEDI, Vilma BURŠÍKOVÁ a Kateřina VELTRUSKÁ. Study of Argon Plasma Treatment of Polycarbonate Substrate. Acta physica slovaca. Bratislava: Institute of Physics, SAS, roč. 53, č. 6, s. 489-504. ISSN 0323-0465. 2003. info
 • ZAJÍČKOVÁ, Lenka, Vilma BURŠÍKOVÁ, Vratislav PEŘINA, Anna MACKOVÁ a Jan JANČA. Correlation between SiOx Content and Properties of DLC:SiOx Films Prepared by PECVD. Surface and Coating Technology. New York: ELSEVIER, roč. 2003, 174-175, s. 281-285. ISSN 0257-8972. 2003. info
 • FRANTA, Daniel, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Ivan OHLÍDAL, Jan JANČA a Kateřina VELTRUSKÁ. Optical characterization of diamond like carbon films using multi-sample modification of variable angle spectroscopic ellipsometry. Diamond and Related Materials. Amsterdam: Elsevier, roč. 11, č. 1, s. 105-117. ISSN 0925-9635. 2002. URL info
 • BURŠÍKOVÁ, Vilma, Vladislav NAVRÁTIL, Lenka ZAJÍČKOVÁ a Jan JANČA. Temperature dependence of mechanical properties of DLC/Si protective coatings prepared by PECVD. Materials Science and Engineering A. Elsevier Science, roč. 2002, č. 324, s. 251-254. ISSN 0921-5093. 2002. info
 • CHOUKOUROV, A., Y. PIHOSH, V. STELMASHUK, Hynek BIEDERMAN, D. SLAVÍNSKÁ, M. KORMUNDA a Lenka ZAJÍČKOVÁ. Rf sputtering of composite SiOx/plasma polymer films and their basic properties. Surface & coatings technology. Elsevier Science, roč. 2002, 151-152, s. 214-217. ISSN 0257-8972. 2002. info
 • BURŠÍKOVÁ, Vilma, Petr SLÁDEK, Pavel SŤAHEL a Lenka ZAJÍČKOVÁ. Improvement of the efficiency of the silicon solar cells by silicon incorporated diamond-like carbon antireflective coatings. Journal of Non-Crystalline Solids. Nizozemsko: Elsevier Science B.V., roč. 2002, 299-302, s. 1147-1151. ISSN 0022-3093. 2002. info
 • ZAJÍČKOVÁ, Lenka, Pavel DVOŘÁK, Vít KUDRLE a Radek ŠMÍD. Study of mode transition in low pressure capacitive RF discharges in nitrogen. Czech. J. Phys. Praha: IOP AS CR, roč. 52, č. 52, s. 427-432. ISSN 0011-4626. 2002. info
 • FRANTA, Daniel, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Ivan OHLÍDAL a Jan JANČA. Optical Characterization of Diamond-like Carbon Films. Vacuum. USA: ELSEVIER (PERGAMON), roč. 61, 2-4, s. 279-283. ISSN 0042-207X. 2001. URL info
 • ZAJÍČKOVÁ, Lenka, Kateřina VELTRUSKÁ, Nataliya TSUD a Daniel FRANTA. XPS and Ellipsometric Study of DLC/Silicon Interface. Vacuum. USA: ELSEVIER (PERGAMON), roč. 61, 2-4, s. 269-273. ISSN 0042-207X. 2001. URL info
 • ZAJÍČKOVÁ, Lenka, Vilma BURŠÍKOVÁ, Vratislav PEŘINA, Anna MACKOVÁ, Deepak Prasad SUBEDI, Jan JANČA a Sergej SMIRNOV. Plasma modification of polycarbonates. Surface & coatings technology. Elsevier Science, roč. 2001, 142-144, s. 449-454. ISSN 0257-8972. 2001. info
 • JANČA, Jan, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Miloš KLÍMA a Pavel SLAVÍČEK. Diagnostics and Application of High Frequency Plasma Pencil. Plasma Chemistry and Plasma Processing. Bristol, England: KLUWER ACADEMIC/PLENUM PUBLISHERS, roč. 21 (2001), č. 4, s. 565-580. ISSN 0272-4324. 2001. info
 • SONNENFELD, Axel, T. M. TUN, Lenka ZAJÍČKOVÁ, K. V. KOZLOV, H.-E. WAGNER, J. F. BEHNKE a R. HIPPLER. Deposition Process Based on Organosilicon Precursors in Dielectric Barrier Discharges at Atmospheric Pressure - A Comparison. Plasmas and Polymers. New York: KLUWER ACADEMIC/PLENUM PUBLISHERS, roč. 6, č. 4, s. 266-295. ISSN 1084-0184. 2001. info
 • ELIÁŠ, Marek, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Vilma BURŠÍKOVÁ a Jan JANČA. Characterization of CNx/SiOy Films Prepared by the Inductively Coupled RF Discharge. Czechoslovak Journal of Physics. Praha: Academy of Science of the Czech Republic, roč. 2000, 50(S3), s. 453-456. ISSN 0011-4626. 2000. info
 • ELIÁŠ, Marek, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Jan JANČA a Michal LORENC. Deposition of nanocomposite CNx/SiO films in inductively coupled r.f. discharge. Diamond and Related Materials. New York: Elsevier Science S.A., roč. 9, č. 7, s. 552-555. ISSN 0925-9635. 2000. info
 • ZAJÍČKOVÁ, Lenka, Vilma BURŠÍKOVÁ a Daniel FRANTA. The influence of substrate emissivity on plasma enhanced CVD of diamond-like carbon films. Czechoslovak Journal of Physics. Praha, roč. 49, č. 8, s. 1213-1228. ISSN 0011-4626. 1999. URL info
 • JANČA, Jan, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Miloš KLÍMA a Pavel SLAVÍČEK. HF plasma pencil- new source for plasma surface processing. Surface and coating technology. New York: ELSEVIER, roč. 1999, 116-119, s. 547-551. ISSN 0257-8972. 1999. info
 • ZAJÍČKOVÁ, Lenka, Jan JANČA a Vratislav PERINA. Characterisation of Silicon Oxide Thin Films Deposited by Plasma Enhanced CVD from Octamethylcyclotetrasiloxane/Oxygen Feeds. Thin Solid Films. New York: Elsevier, roč. 338, č. 1, s. 49-59. ISSN 0042-6090/99. 1999. info
 • KLÍMA, Miloš, Pavel SLAVÍČEK, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Jan JANČA, Sergej KUZMIN a Petr SULOVSKÝ. Plasma-Liquid Technologies for Treatment of Archaelogical Artifacts. Czech. J. Physics. Praha, roč. 49, č. 3, s. 321-328. ISSN 0011-4626. 1999. info
 • ZAJÍČKOVÁ, Lenka, Vilma BURŠÍKOVÁ a Jan JANČA. Protection Coatings for Polycarbonates based on PECVD from Organosilicon Feeds. Vacuum. roč. 50, 1-2, s. 19-21. ISSN 0042-207X. 1998. info
 • ZAJÍČKOVÁ, Lenka, Ivan OHLÍDAL a Jan JANČA. Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition of Thin Films from Tetraethoxysilane and Methanol: Optical Properties and XPS Analyses. Thin Solid Films. UK Oxford: Elsevier science, roč. 1996, č. 280, s. 26-36. ISSN 0040-6090. 1996. info

19. 9. 2017


Životopis: doc. Mgr. Lenka Zajíčková, Ph.D. (učo 1414), verze: čeština(1), změněno: 19. 9. 2017 05:25, L. Zajíčková

Další varianta: angličtina(1)