Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
16. 5.
2007

Elportál a centrální podpora e-learningu na MU

  • RSS
Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning
Oficiální e-learningový portál Masarykovy univerzity Elportál, který slouží významnou měrou jako zdroj inspirace pro pedagogy v oblasti e-learningu, se za poslední období velice rozvinul. Jeho rozvoj souvisí s rozvojem e-learningu na MU: za využití e-learningových agend v IS MU a fakultní podpory e-techniků, v letošním roce také za podpory servisního střediska má rozmach e-learningu na Masarykově Univerzitě velmi dobře nakročeno.
Na mnohých univerzitách často využití IT ve výuce spočívá jen na těch nejprůkopničtějších učitelích, ale na MU se daří vytvářet takové podmínky, že univerzita zaznamenává plošný rozvoj e-learningu za aktivní účasti významného počtu učitelů.

Proto se také zejména v průběhu letošního roku na Elportálu objevily nové a inspirativní výsledky projektů v oblasti e-learningu. Ty jsou zpracovány formou stručných případových studií v Ukázkách multimédií a interaktivních objektů a dále Elportál obsahuje informace ke zcela novému subprojektu Servisního střediska pro podporu e-learningu na MU.

Servisní středisko pro e-learning

je celouniverzitní pracoviště, které pomáhá všem učitelům na MU obohatit výuku multimediálními prvky s cílem zvýšit názornost výuky nebo přitažlivost pro studenty. Pracovníci tohoto servisního střediska zpracovávají pro učitele nejčastěji textový materiál (do formy Odpovědníků - testů, webových stránek, dokumentů), obrazový materiál (do formy schémat, animací, videa) a jiné vizualizace vhodné k podpoře výuky.

Ukázky multimédií a interaktivních objektů

resp. zakázky servisního střediska v praxi odkrývají seznam zajímavých projektů zpracovaných servisním střediskem.

Obr. 1: Digitalizace testových otázek obsahující audionáhravky, digitalizace videonahrávky, galerie studentských prací a úprava videa pro webovou prezentaci

Zkušenosti vyučujících

kteří používají e-learningové aktivity ve výuce, byly pro lepší orientaci kategorizovány do následujících skupin aktivit:
  • Pracovní aktivita během semestru
  • Ověřování znalostí studentů
  • Strategie hodnocení studentů během semestru
  • Průzkum, výzkum, názory
  • Orientace studentů v kurzu

Velký rozvoj zaznamenala i oblast elektronických výukových publikací
kde přibylo mnoho nových publikací, které jsou buď zajímavé obsahem, anebo jsou zpracovány názorně a obsahují multimediální prvky. Motivačním prvkem je pro učitele možnost publikovat své elektronické výukové dílo a uvádět ISSN v bibliografických citacích. Zároveň Elportál přispívá ke snižování rizika zneužití práv autora, který dává své kvalitní elektronické materiály k dispozici ve výuce nebo i všem v Internetu.

Na MU je podporován tzv. rapid e-learning. Jde o elektronickou podporu výuky, kde tvorba e-kurzů probíhá ve velmi krátkém čase nebo s informacemi velmi krátké životnosti, vhodné pro prezenční a kombinovanou výuku, pro bezprostřední předání, sdílení nebo ověřování znalostí současně s řízením kvality těchto kurzů a osvojením informačních technologií. Učitelům je doporučováno začít např. jen s jednou či dvěma aktivitami ve výuce a postupně přidávat do kurzu další. Je užitečný pro učitele, kteří by chtěli využít IT ve své výuce, ale buď s e-learningem začínají nebo nemají čas na tvorbu komplexního kurzu. Za tímto účelem jsou k dispozici na Elportálu především informace, jak začít s tvorbou e-learningové aktivity, kontakt na fakultního e-technika, pracovníka, který je k dispozici učitelům na fakultě - nabízí informace o možnostech e-learningu v IS MU, zajišťuje jim školení na míru v základních e-learningových agendách IS MU, odpovídá na dotazy, konzultuje s učitelem a poskytuje zpětnou vazbu vývojářům IS MU. Současně zde učitel nalezne kontakt na servisní středisko (s-techniky) pro zpracování multimediálního/interaktivního objektu a další užitečné informace: Tipy, jak na studenty, Novinky v IS MU, Postupy Krok za krokem, Nápovědy, FAQ a další.

16. května 2007

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« E-learning: Vkládání matematických výrazů (16. 5. 2007 00:00) | Možnost evidence více vedoucích a oponenta závěrečné práce » (16. 5. 2007 05:42)

Zatím žádné komentáře.