Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  ... 143 »
7. 10.
2021

Snadné a bezpečné hlasování o čemkoli, to je Tudle

Informačně přínosné | 1 | 1
Novinky

Aplikace Tudle pro snadné domlouvání pracovních schůzek, či rozvržení konzultačních hodin pomáhá uživatelům Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) již více než půl roku (více v novince Snadné a bezpečné schůzky v aplikaci Tudle). Za tu dobu si založilo nějaké hlasování přes 900 uživatelů a vzniklo téměř 2 600 hlasování, nebo jak se jim interně říká „tudlů“. V alespoň jednom z nich pak hlasovalo více než 7 700 uživatelů a dalších více než 1 000 anonymních uživatelů – tedy těch, kdo hlasovali ve veřejných hlasování bez nutnosti přihlášení do IS MU.

Na začátku podzimního semestru připravil Vývojový tým IS MU poptávané rozšíření aplikace, která nově umožňuje hlasovat nejen o termínu schůzky, ale obecně o libovolném obsahu, neboli o „možnostech“, jak se jim obecně v aplikaci říká. Tím může být v základu jednoduchý text, ale lze vložit delší formátovaný text, obrázky, videa, …

Obr. 1: Založení nového hlasování – výběr typu hlasování.

Organizátor hlasování má nyní při vytváření nového hlasování možnost volit mezi hlasováním o schůzce a hlasováním o možnostech. První krok vytvoření hlasování, tedy nastavení hlasování, je v obou případech velmi podobné, liší se jen v částech, které nejsou pro daný typ hlasování relevantní, např. kolonka délka schůzky a místo jejího konání. Významný rozdíl je ve druhém kroku zakládání, kde uživatelé místo kalendáře vidí políčka pro zadání jednotlivých možností. Každá možnost obsahuje název a popis. Právě do popisu lze vkládat libovolný text, který lze dále formátovat a doplňovat libovolnými multimédii. Zadávání probíhá tak, jak jsou uživatelé zvyklí z jiných částí IS MU, tedy tzv. „HTML editorem“. Další možnost lze libovolně přidávat do kteréhokoliv místa. Do budoucna je plánováno přesouvání jednotlivých možností pomocí funkce „drag&drop“.

Obr. 2: Založení nového hlasování – zadávání možností pro hlasování.

Rozhraní pro hlasování je také upravené, jednoduše proto, aby se tam všechny možnosti pohodlně vešly. Možnosti jsou pod sebou a v případě dlouhých popisů si uživatelé mohou popisy skrýt, aby získali lepší přehled o celém hlasování. Kliknutím na informaci o počtu hlasujících pro danou možnost se jim otevře okno, ve kterém je vypsáno, kdo pro danou možnost hlasoval – tedy za předpokladu, že organizátor tuto funkci nezakázal v nastavení hlasování. Samozřejmostí je responzivní design celé aplikace a tedy její dobrá použitelnost na mobilních zařízeních.

Obr. 3: Hlasování o možnostech.

Obr. 4: Pohled na hlasování v sekci Moje vytvořená hlasování.

Aplikace je dostupná v autentizované části IS MU → dlaždice Kalendář → Kterou schůzku? Tudle.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
7. 10.
2021

Plánovač studia v nové verzi

Informačně přínosné | 5 | 5
Novinky

Aplikace Plánovač studia se díky své vzrůstající oblibě u studentů, kteří Vývojovému týmu Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) zasílají podněty a nápady k jejímu vylepšení, dočkala po dvou letech od svého prvního spuštění nové verze. Aplikace si získala oblibu díky tomu, že umožňuje studentům dopředu naplánovat předměty, které chtějí během studia absolvovat a následně si tyto předměty také jejím prostřednictvím zaregistrovat.

Oproti původní verzi došlo k velkým změnám v designu a rozložení prvků. Plánovač studia tak nabízí větší míru uživatelské přívětivosti a disponuje modernějším vzhledem. Jedna ze změn související s rozložením prvků, je ve způsobu přesouvání předmětů, kdy je nově možné kliknutím na předmět a pomocí funkce „drag&drop“ jej přetáhnout kamkoliv nad celým semestrem, nikoliv pouze do jednoho políčka.

Obr. 1: Nový design aplikace Plánovač studia.

Změnilo se také ukládání změn, kdy se změny nyní ukládají automaticky okamžitě po provedení a student se nemusí obávat, že pokud omylem zavře prohlížeč, přijde o celý plán svého studia.

Novinkou, kterou zřejmě ocení studenti nejvíce, je nepochybně možnost využívat plnohodnotnou verzi Plánovače studia na mobilních zařízeních. Studium si tak nově mohou naplánovat přímo ze svého telefonu nebo tabletu.

Obr. 2: Zobrazení aplikace na mobilním telefonu.

Aplikace je studentům dostupná přes rozcestník Student → Během studia → Plánovač studia.

O aplikaci Plánovač studia jsme již dříve informovali v novinkách Rozšíření funkcionality Plánovače studia a Plánovač studia – aplikace pro studenty, kteří chtějí mít své studium pod kontrolou.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
3. 9.
2021

Ověřování totožnosti – rychle, bezpečně, online

Zajímavé | 6 | 6
Novinky

V návaznosti na možnost distančního zápisu do studia připravil Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) další přelomovou funkcionalitu. Nově nastupující studenti mohou ověřit svoji totožnost z pohodlí domova, a to dokonce několika způsoby. Výrazně jim to usnadňuje zahájení působení na škole.

Jelikož přijímací řízení i zápisy ke studiu do řady programů probíhají online, bez osobní návštěvy fakulty, zareagoval tým IS MU na tuto skutečnost přidáním dalších způsobů, jak nový student může prokázat svoji totožnost. Doposud bylo možné provést tzv. ztotožnění osobně na studijním oddělení nebo cestou objednání nového hesla, které bylo zasláno doporučeným dopisem.

Prvním novým způsobem, jak se vzdáleně ověřit, je ztotožnění pomocí videohovoru. V IS MU pro tento účel vznikla zbrusu nová aplikace, kdy student sám nahraje dle zobrazených pokynů videozáznam. Potřebuje k tomu stolní počítač, notebook nebo mobilní zařízení s kamerou a mikrofonem.

Aplikace studenta celým procesem postupně provede, stačí následovat zobrazené pokyny. Osoba postupně potvrdí, že chce ověřit totožnost, zaznamená svůj obličej a doklad totožnosti. Po ukončení nahrávání je žádost o ztotožnění automaticky zpřístupněna pracovníkům studijního oddělení ke kontrole. Je-li videozáznam v pořádku, je žádost schválena a uživateli je zaslán automatický e-mail s odkazem pro nastavení nového primárního hesla do IS MU. Poté je celý proces úspěšně dokončen.

Obr. 1: Nahrávání videozáznamu.

Další možností je ztotožnění přes portál eidentita.cz. Masarykova univerzita jako veřejná vysoká škola může využívat služeb Národní identifikační agentury, která tento portál provozuje, a zatím je jedinou vysokou školou v ČR, která tuto možnost využívá. Eidentita.cz umožní ověření totožnosti uživatele elektronicky pomocí různých prostředků a různých poskytovatelů identit. Studentům doporučujeme zvolit ověření přes mobilní klíč eGovernmentu, který si mohou sami vytvořit, pokud mají aktivovanou tzv. bankovní identitu. Celý proces lze absolvovat během pár minut, prakticky odkudkoliv, kde je k dispozici internet, stačí mít chytrý telefon. Další výhodou ověření identifikačních údajů přes portál eidentita.cz je, že umožňuje brzké a spolehlivé odhalení chyb, které mohly vzniknout z nepozornosti při vyplňování přihlášky ke studiu a bylo by obtížné je odhalit při osobním ověřování údajů v případě prezenčního zápisu.

Obr. 2: Výběr prostředku pro ověření identity.

Tuto cestu také mohou pro obnovu hesla zvolit i stávající uživatelé IS MU, kteří již znají svoje učo.

Aby byl pro studenty proces co nejsnazší, byly pro oba nové způsoby vytvořeny rovněž podrobné videonávody.

Ke dni 1. 9. 2021 již bylo provedeno 1418 ztotožnění přes eidentitu a 3469 ztotožnění přes videohovor.

Jak funguje online zápis se můžete dozvědět v předchozí novince Distanční zápis studentů.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
31. 8.
2021

Nová podoba převodu témat z Rozpisů studentů

Nepřevažující hodnocení | 0 | 2
Novinky

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) neustále pracuje na vylepšování vzhledu a zlepšování uživatelské přívětivosti systému. Vylepšení se dočkala také aplikace pro převod témat z rozpisů do archivů závěrečných prací studentů.

Aplikace prošla především designovou proměnou. Nový vzhled aplikace čeká pověřené osoby při převodu témat pro jednotlivé studenty v agendě Studijní, ale i při hromadném převodu z agendy Rozpisy. Prostor pro zadávání jména nebo uča studenta je k dispozici hlavně při převodu prací pro jednotlivé studenty, ale nechybí ani odkaz, který umožní přejít do hromadného výběru studentů.

Převodní aplikace je oproti její předchozí podobě obohacena především o barevné rozlišení nejen bezproblémových a problematických témat, ale i jednotlivých údajů v závislosti na typu jejich změny. Uživatel je upozorněn na témata, u kterých nemůže dojít k převodu, kromě vysvětlujících údajů i červeným zbarvením tabulky. Naopak zelenou barvou jsou označena témata, která mohou být bez problémů převedena.

Barevné odlišení se dotklo i jednotlivých dat, podle toho, k jaké změně při převodu dojde. Zelenou barvou jsou označena data, která se do archivu nově přidají, data, která budou z archivu odebrána, jsou naopak označena červeně. Modrá barva označuje data, která budou v archivu aktualizována.

Obr. 1: Barevné rozlišení upravených dat.

Přehlednosti aplikace napomáhá i zobrazování pouze těch údajů, které budou v rámci tématu aktualizovány. Údaje jako název tématu, předmět SZZ a konkrétní pokus ale uživatel uvidí stále.

Jednotlivé práce, které jsou připraveny k převodu, jsou automaticky zaškrtnuty, uživatel si však může pohodlně pomocí zaklikávatka odznačit, které téma nemá být převedeno nebo aktualizováno.

Nad samotným seznamem témat závěrečných prací najdeme i lištu zobrazující počet vybraných studií, v případě potřeby může uživatel přidávat nebo odebírat jednotlivá studia kliknutím na ikony + nebo -, možné je i úplné zrušení výběru.

Obr. 2: Lišta pro výběr studií.

Aplikace je dostupná přes Informační systém → Studijní evidence .. Závěrečná práce a Závěrečná zkouška → Převod témat z Rozpisu studentů do Závěrečných prací

nebo

Informační systém → Studium → Rozpisy témat .. Operace s vybranými tématy → Převést závěrečné práce do archivu SZZ.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  ... 143 »