Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Bc. Michaela Martišová, 433567
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Bc. Michaela Martišová, 433567
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
« 1  ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 »
18. 7.
2006

ALTERNATIVNÍ METODY VÝUKY 2006 a UNINFOS 2006

Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Výsledky projektu rozvoje e-learningu v celouniverzitním měřítku na Masarykově univerzitě, možnosti e-learningových nástrojů v Informačním systému Masarykovy univerzity, příklady zpracovaných kurzů a postupy, kterými e-learningové cíle Masarykova univerzita dosahuje, prezentovala na konferenci ALTERNATIVNÍ METODY VÝUKY 2006 a UNINFOS 2006 Ing. Jitka Brandejsová.

Technickou stránku pro provozování a podporu e-learningu nebo administrativy výuky důležitou v pojetí rozsáhlé univerzity, tedy v prostředí neobvyklých zátěží, objasnil ve svém příspěvku RNDr. Miroslav Křipač na druhé ze zmíněných konferencí UNINFOS 2006.

Texty příspěvků naleznete:

E-learning v Informačním systému na Masarykově univerzitě

Cesta informačního systému od administrace studia k elektronické podpoře výuky

Zátež ve webových informačních systémech

18. července 2006

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
28. 2.
2006

Skenováním písemek se zjednodušuje zkoušení

Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Mnoho vysokých škol má trvalý zájem rozšiřovat počet studentů, zejména ty, které zvládají administrativu spojenou se studiem elektronicky. Uchazeči, absolvují-li úspěšně přijímací řízení, tak mají často velkou šanci k přijetí ke studiu. Není tedy neobvyklé, že jsou poměrně naplněné bakalářské studijní programy na mnoha oborech a v prvních ročnících studují řádově stovky studentů. V předmětech s velkým počtem studentů zažívají pedagogové nezřídka náročné zkouškové období. I když jsou studenti zkoušeni písemně, zabírá zejména oprava písemek mnoho času, protože nezahrnuje jen samotnou opravu, ale učitel dává například opravené písemky studentovi k nahlédnutí. A v neposlední řadě kvantum těchto písemek zabírá místo učiteli na stole, ve skříni, na zemi, ...

Na Masarykově univerzitě dochází k výrazné elektronické podpoře výuky v Informačním systému Masarykovy univerzity. Možnost zjednodušit právě písemné zkoušení studentů skenováním písemek byla nabídnuta letos a tato služba doplňuje ostatní dosud vytvořené e-learningové agendy v ISu.

Existující aplikace pro testování, zkoušení a ankety studentů (agenda Odpovědník - Co jsou Odpovědníky? Odpovědník obsahuje otázky a umožňuje studentu aktivně odpovídat. Nápověda v IS MU: Osobní administrativa -> Učitel -> Odpovědníky) nabízí různé formy využití, učitelé ji dosud nejvíce použili pro aktivizaci studentů v samostudiu (autotesty), nebo právě pro zkoušení studentů. Takto bylo vyzkoušeno například 900 studentů přímo na počítači při rozřazovacím testu angličtiny (článek). Skenování písemek je však ještě dalším krokem ke zjednodušení administrativy zkoušení.

Jak probíhá zkouška skenováním písemek v IS MU?
Vytvoří-li učitel sadu otázek ke zkoušce, IS z ní umí "namixovat" originální zadání pro každého studenta (vybere dle kritérií otázky, zamíchá je a v otázce zamíchá i pořadí odpovědí). Student vyplňuje odpovědi do Odpovědního listu a po ukončení zkoušky odevzdá učiteli. Učitel ke všem odpovědním listům přiloží průvodku, jejíž identifikační číslo obsahuje informace o zkoušejícím, o předmětu aj.
Po oskenování jsou odpovědní listy automaticky vyhodnoceny ISem a oskenovaný odpovědní list je ihned každému studentovi k dispozici v jeho agendě Student -> Věci vztahující se k celému studiu -> Naskenované odpovědní listy.
Učitel může získané body udělit hromadně do Poznámkových bloků studentů.
Samotné technické snímání odpovědních listů s průvodkou probíhá na skeneru s nainstalovaným speciálním software (vyvinutým na CVT FI MU), který umí komunikovat s IS MU. Software je volně dostupný v rámci IS MU a může si jej stáhnout a použít každý uživatel, příp. každé fakultní pracoviště výpočetní techniky.
Učitel obdrží vždy informační e-mail z ISu o tom, že rozpoznávání písemek bylo zahájeno nebo ukončeno. Samotné "opravování" písemek skenováním spotřebuje asi 30 minut času na 150 odpovědních listů. Učiteli se všechny opravené odpovědní listy uloží do jeho úschovny.

Pokud učitel ve svém předmětu zkouší výhradně způsobem, kdy studenti tvoří "volné" odpovědi, může po ručním opravení těchto odpovědí využít agendy skenování pro zobrazení výsledků studentům a ušetří si tím čas a prostor k nahlížení do písemek ve své pracovně.

Nápovědu ke skenování pro učitele lze v IS MU nalézt v Osobní administrativa -> Nápověda -> Učitel -> Tipy pro zkoušení pomocí skenovatelných formulářů.
Student má možnost si v dostatečném předstihu ověřit, jak vypadá odpovědní list a jak se vyplňuje, na Osobní administrativa -> Nápověda -> Student -> Zkoušení se skenovatelnými odpovědními listy.

Praktické zkušenosti
Již v prvních dvou týdnech roku 2006 se ve zkouškovém období úspěšně uskutečnily písemné zkoušky ve několika předmětech pomocí skenovatelných formulářů pro 320 zkoušených studentů na FSS a pro 938 na FI. Učitelé, kteří vyzkoušeli skenování, jsou nejvíce nadšeni tím, že i při 230 zkoušených studentů naráz mají písemky opraveny již dvě hodiny po zkoušce. A student je spokojen, obdrží-li dvě hodiny po zkoušce výsledek zkoušky, na který dříve čekal týden, a může se věnovat buď oslavě úspěchu, nebo přípravě na další termín.

 

28. února 2006

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
22. 11.
2005

Interaktivní osnova - osnova v e-learningovém kurzu

Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning
V předchozím měsíci probíhalo testování nové e-learningové agendy Interaktivní osnova, která slouží k rozvrhnutí celého e-kurzu, buď tématicky nebo časově.

Interaktivní osnova představuje scénář kurzu - rozcestník, ze kterého student vstupuje do jednotlivých e-learningových aktivit. Učitel si postupně připraví aktivity, které by chtěl mít rozděleny do jednotlivých témat nebo například do týdenních výukových celků (v průběhu semestru, e-kurzu), vytvoří je v IS MU v aplikaci Osobní administrativa -> Záznamník učitele -> Interaktivní osnovy (ve Studijní materiály), a pak osnovu studentu zveřejní v přehledné podobě.

Pro prezenční výuku může učitel používat jen část e-learningu (např. procvičování, odevzdávárnu, diskusní fórum) a pro malý počet aktivit během semestru není nutné tvořit osnovu. Pokud ale má učitel přehledným způsobem zpracovány výukové aktivity v elektronické formě, je pro jeho studenty výhodnější například vidět a sledovat, co se který týden děje.

Interaktivní osnova

Osnova není editorem pro tvorbu materiálů, ale je místem kumulujícím e-learningové aktivity, které již v IS existují a byly připraveny v agendě Studijní materiály a Interaktivní materiály (zveřejnění studijních materiálů, sběr úkolů v Odevzdávárnách, diskutování v Diskusním předmětovém fóru, použití testovací agendy, průzkumu apod.). Editací osnovy vytváříme a upravujeme kostru osnovy, rozdělujeme ji na požadovaný počet oddílů, podosnov. K jednotlivým podosnovám lze vkládat komentářový text, sdělení, lze využít vkládání odkazů na jiné soubory, složky, ale i jiné osnovy (nemusí se vytvářet/přepisovat zcela nové aktivity pro e-kurzy, které spolup vzájemné souvisí). Studentům můžeme nastavit časový harmonogram, kdy jsou jim jednotlivé oddíly (aktivity) zveřejněny, pak podosnovy "vidí" a mohou rozbalit na dílčí aktivity až v nastaveném časovém období (například v týdnu od 21.10.2005 do 30.10.2005).

Tyto a mnoho dalších funkcí lze v aplikaci využívat a kombinovat, včetně nastavení přístupových práv.

Naopak student používá osnovu ve své aplikaci Student -> Studijní materiály (e-learning), kde vidí přehledně zveřejněné Interaktivní osnovy jednotlivých předmětů.

Není dána pevná struktura, jak kurzy strukturovat. Závisí na učiteli, co mu vyhovuje a co potřebuje. Možné příklady struktury osnovy jsou: - jedna osnova s třinácti podcelky pro třináct týdnů semestru - jedna osnova s několika podcelky - tématy, kterým se chcete věnovat - zvláštní osnova pro každou seminární skupinu - jedna osnova, kde každý týden se člení ještě na přednášku a cvičení - osnova se společnými informacemi, která se dále člení na osnovy pro jednotlivé   seminární skupiny

22. listopadu 2005

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
19. 8.
2005

Představení nástrojů elektronické podpory výuky

Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning
V uplynulých měsících se vývojové práce Informačního systému Masarykovy univerzity významně soustředily na vývoj e-learningových nástrojů. Tyto nástroje jsou implementovány poměrně vysokým tempem a slouží jak pro tvorbu plně e-learningových kurzů, tak pro podporu prezenční nebo kombinované výuky.

Nejvíce používanými e-nástroji, které existují v IS MU již dlouho, jsou:
Studijní materiály
slouží pro zveřejňování různých typů souborů, mají kromě automatického generování jejich textové verze, antivirové kontroly, také sofistikovaný mechanismus přístupových práv pro zveřejnění studijních materiálů určité skupině osob a jiné služby.
Odevzdávárny
jsou nástrojem pro ukládání studentem vypracovaných úkolů k ohodnocení učitelem nebo k diskusi spolužáků a umožňují efektivně spravovat i větší kursy (pro stovky studentů), tj. importovat a exportovat složky materiálů hromadně, nastavovat vhodná přístupová práva, přenášet udělená hodnocení do poznámkových bloků v Záznamníku učitele.
Diskusní fórum
předmětu je určeno ke komunikaci učitele se studenty například o problémových úlohách z probírané látky a podobně.

Nové nástroje se zaměřují hlavně na podporu ověřování znalostí, pochopení výkladu látky a zkoušení a učitel nalezne tyto služby ve svém Záznamníku učitele pod složkou Interaktivní materiály (Nápověda -> E-learning).

Učitel má možnost vytvářet sady interaktivních materiálů s různým výukovým účelem:
    - může nabídnout studentům řadu testovacích otázek a úloh, aby si mohl látku procvičovat sám (self-testy) bez účasti učitele, např. s cílem, aby se student dobře připravil ke zkoušce;
    - může zkoušet studenty pomocí elektronických testů (promíchané otázky z různých sad, v různém pořadí, s promíchanou nabídkou odpovědí - unikátní pro každého studenta), může i nemusí testy bodově hodnotit, hodnocení přenášet do Poznámkového bloku, např. s cílem, aby zjistil úroveň znalostí studentů, pochopení učiva...;
    - může nabídnout studentovi studijní materiály prokládané testovacími úlohami a otázkami různě konstruované a různě složité, s vyšším didaktickým záměrem (oživený text);
    - může ověřovat znalosti, efektivitu výkladu učiva průzkumem (Setkal jste se ve svém životě s...?) nebo vyvolat možnost, aby se student vyjádřil přímo k probíraným tématům s cílem zlepšit výuku, nebo dát studentovi prostor k vyjádření názoru (Jaký je Váš názor na působení filozofa...?) s cílem zpestřit výuku;

Pozn.: e-nástroje mohou být prostředkem v dalších didaktických metodách, například při konstruování znalostí (konstruktivismu) nebo konstruování určitého díla/projektu (konstrukcionismu).

S interaktivními materiály se pracuje dvoukrokově, zvlášť se vytváří sady otázek a zvlášť se nastavují parametry e-testů nebo e-písemek.

Při velkém počtu studentů v předmětu se ukázala užitečnou agenda tisku/skenování písemek/odpovědí, která je vyzkoušena například na testech studijních předpokladů.

Kromě toho, že pedagog využije těchto e-nástrojů k procvičování znalostí a ke zkoušení, získá analýzu odpovědí, tj. zpětnou vazbu o úrovni znalostí studentů, jejich připravenosti ke zkoušce, náročnosti zkoušky, učební látky, otázek.

Všechny dosud nově vyvinuté nástroje jsou v systému k dispozici (aplikace pro zpětnou vazbu je ve vývoji) a bylo potřebné také postupně vytvořit podmínky, aby pedagogové mohli, pokud chtějí, uvažovat o nejvhodnějším zařazení e-nástrojů do výuky a naučili se s nimi pracovat. Proto proběhlo na všech fakultách MU představení nových e-learningových nástrojů v IS MU a zároveň se sbíraly podněty učitelů:
21.6. Přírodovědecká fakulta
22.6. Filozofická fakulta
23.6. Fakulta sportovních studií
28.6. Právnická fakulta
  1.7. Fakulta informatiky
12.7. Pedagogická fakulta
20.7. Ekonomicko-správní fakulta
  4.8. Lékařská fakulta
14.9. Fakulta sociálních studií

19. srpna 2005

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« 1  ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 »